Home Tagy Články označené "Adolf Loos"

Adolf Loos

Adolf Loos byl klasik moderní architektury, čelný představitel architektonického purismu. Spolu s Leopoldem Bauerem, Josephem Mariou Olbrichem a Josefem Hoffmannem patří k významným rodákům z Moravy a Slezska, kteří ovlivnili evropskou architekturu.
V Plzni můžete navštívit tři prohlídkové trasy, které vás provedou po čtyřech nově zpřístupněných interiérech od světoznámého architekta Adolfa Loose. Každý z nich je jiný, za návštěvu ale rozhodně stojí všechny, byt manželů Krausových, byt doktora Vogla, Brummelův dům i Semlerova rezidence.

Město Plzeň má nový záměr, jak využít objekt Klatovská 19, jehož součástí jsou i památkově chráněné Loosovy interiéry v druhém patře. Záměr navrhuje zpřístupnit cenné interiéry, dále do objektu přesunout muzeum Patton Memorial Pilsen a pro obě tyto aktivity zřídit v budově návštěvnické centrum. K tomuto účelu navrhuje dále také využít kancelářské prostory, a to příspěvkovou organizací Plzeň – TURISMUS i jinými subjekty, další prostory pak poskytnout pro případné komerční využití. Záměr schválila Rada města Plzně, nyní bude zadána ověřovací studie. Ta by měla říci, jak finančně náročná bude rekonstrukce a jaký je odhad provozních výdajů.

„Přestože jde zatím jen o ideový záměr, považuji to za velký posun v řešení funkčního využití Klatovské 19. Od ministerstva vnitra jsme tento objekt převzali v roce 2005, původně v něm měl být umístěn úřad, tedy agendy občanských průkazů a dalších dokladů. Bohužel pro tyto účely se objekt ukázal jako nevyhovující,“ přiblížil první náměstek primátora Martin Baxa.

Proto v roce 2008 Plzeň požádala o změnu využití objektu a v roce 2010 se zavázala využít jej pro kulturní, společenské a vzdělávací účely a zavázala se pro případ provedení rekonstrukce plně zprovoznit objekt do 1. ledna 2015. Město si za tím účelem nechalo zpracovat projekt, na základě kterého zjistilo, že by muselo zrekonstruovat celý objekt. Náklady v roce 2009 činily dle propočtu projektanta 77,7 milionu korun bez DPH. K nemožnosti realizace původně předpokládaných záměrů města měl podíl i dopad krize od roku 2009, kdy Plzeň ztratila na podílu na daních příjem téměř 650 milionů korun během jednoho roku. Městu se tak přes veškeré úsilí nepodařilo splnit základní podmínku vyplývající z uzavřených smluvních vztahů. Od roku 2014 Plzeň intenzivně jednala o dalším nakládání s objektem se zástupci Ministerstva obrany a Ministerstva financí České republiky, nakonec se objekt podařilo městu získat.

V objektu Klatovská 19 se nachází nejen cenné Loosovy interiéry. V minulosti v domě úřadoval a při osvobození města se v roce 1945 zastřelil velitel německé posádky Georg von Majewski.

Loňská absolventka ateliéru Produktový design Kateřina Cibulková ve své bakalářské práci navrhla nábytek do nespecifikovaného prostoru vytvořeného Adolfem Loosem. Ten byl jednou z osobností, které Kateřinu přivedly ke studovanému oboru. Loosovy práce ji už jako náctiletou dívku fascinovaly.

foto: ZČU

„V době, kdy vzrůstal můj zájem o architekturu a design, začala Plzeň také pomalu upozorňovat na své dědictví v podobě Loosových interiérů, které byly tehdy ještě téměř nedotknuté rekonstrukcí a které nepravidelně otevírala k návštěvám veřejnosti. Tyto prostory mi učarovaly a já se do nich ráda vracela,“ popisuje designérka. Vedle atmosféry bytů a kombinace různých materiálů obdivovala především nábytek. Právě ten hrál důležitou roli v jejím dalším studiu. Detailně se Kateřina mohla seznámit s Loosovými principy i díky práci průvodkyně ve znovu oživených interiérech. Jeho dílo tak studovala střídavě čtením příslušné literatury a částečně zkoumáním reálných příkladů přímo v bytech.

Získané poznatky Kateřina Cibulková zúročila v bakalářské práci, v níž navrhla prototyp stolku a židle. Tento set nyní mohou obdivovat návštěvníci bytu manželů Krausových v Bendově ulici 10, kam byl umístěn. „Dlouho jsem přemýšlela, jak architektův odkaz ztvárním. Nakonec jsem se rozhodla pro geometrickou logiku, kterou jsem promítla do dřevěných částí nábytku,“ vysvětluje autorka. Sedák židle a stolek jsou svým tvarem velmi jednoduché a navíc se do sebe dají vzájemně složit, což je typické pro Loosovu tvorbu. Strohý sedák doplňuje plastové opěradlo potažené přírodní plstí a sloužící jako kapsa, kam si člověk může odložit třeba knihu. Výrobu nábytku, který autorka pojmenovala příznačně Adolf, ale už nechala na řemeslnících.

Po absolutoriu na fakultě designu a umění Ladislava Sutnara zůstala Cibulková věrná architektuře. Vydala se ovšem do české metropole, kde kromě průmyslového designu na ČVUT studuje ještě na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze.

Plzeňská výstava, přibližující život a knihu poslední manželky otce moderní architektury Adolfa Loose, Kláry Beckové – Loosové, byla prodloužena a lze ji v plzeňské Staré synagoze navštívit až do konce října.

Divadelní hra Mileny Štráfeldové Odpolední čaj u Loosů ze života architekta Adolfa Loose a jeho ženy Claire, se odehraje ve Výstavní síni 13 v Plzni ve středu 6. září od 17 hodin. Účinkuje Poetické divadlo.

Odpolední čaj u Loosů – divadelní hra Mileny Štráfeldové ze života architekta Adolfa Loose a jeho ženy Claire, původně Kláry Beckové se odehraje ve středu ve výstavní síni 13 v Plzni od 18 hodin. Účinkuje Poetické divadlo.

Běžně nepřístupný interiér na Klatovské 19 se znovu otevře návštěvníkům, a to v sobotu 17. června. U příležitosti Evropského dne židovské kultury se budou zájemci moci zúčastnit nejen komentovaných prohlídek, v průchodu domu Huga Semlera si budou moci zároveň prohlédnout výstavu dětských kreseb z terezínského ghetta zapůjčenou památníkem Terezín.

Výstava představuje kresby Helgy Weissové – Hoškové, která byla jako židovské dítě během nacistické okupace vězněna v terezínském ghettu. Dále prošla několika koncentračními tábory včetně Osvětimi a Mauthausenu, kde byla osvobozena. Během svého tříletého pobytu v Terezíně vytvořila více než sto kreseb, které zachycují život v ghettu dětskýma očima. Jejich výběr si můžete prohlédnout na výstavě zapůjčené Památníkem Terezín, která bude v průjezdu domu na Klatovské 19 k vidění pouze od 10:00 do 12:45 a od 14:00 do 17:00 hodin.

Kromě výstavy se zájemci mohou zúčastnit také komentovaných prohlídek interiéru od světoznámého architekta Adolfa Loose v prvním patře domu. Jeho příběh je úzce spojený s druhou světovou válkou nejen osudem původních majitelů bytů – rodinou Huga Semlera, která byla nucena před nacisty uprchnout z Čech. Během druhé světové války zde sídlilo německé velitelství wermachtu. V květnu 1945 zde byla podepsána kapitulace. V rámci 30minutové komentované prohlídky se návštěvníci seznámí nejen s tímto příběhem. Dozví se také řadu zajímavých faktů o původním návrhu interiéru architekta Adolfa Loose.

Vstupenky v ceně 50 korun je možné zakoupit prostřednictvím webu www.adofloosplzen.cz nebo v Turistickém informačním centru na náměstí Republiky. Prohlídky se konají v časech 10:00, 10:45, 11:30, 12:15, 14:00, 14:45, 15:30 a 16:15. Vzhledem k tomu, že interiér doposud nebyl rekonstruován, jsou prohlídky z bezpečnostních důvodů nepřístupné dětem do 12 let.

Dosud nepublikované snímky i samostatný pohled na životní osudy poslední manželky Adolfa Loose, otce moderní architektury, přináší výstava Klára Becková – Loosová, svědkyně jedné epochy, která bude instalována do 31. srpna v prostorách Staré synagogy v Plzni. Přístupná bude kromě sobot a židovských svátků každý den od 10 do 18 hodin.

„Jde o literární výstavu, připravenou pod křídly plzeňského střediska západočeských spisovatelů (SZS), neboť Klára byla nejen ženou obklopenou literáty své doby, ale také literární autorkou cenného portrétu slavného architekta,“ přibližuje projekt předsedkyně SZS Markéta Čekanová. „Díky rodinám Beckových a Patersonových z USA vystavujeme i několik dosud nepublikovaných fotografií, na jedné z nich návštěvníci spatří Klářina a Loosova psíčka Beau – Beau,“ dodává autor výstavy David Růžička, jenž za základ výstavy použil Klářinu knihu Adolf Loos: Soukromý portrét. Klára Becková – Loosová se narodila v roce 1904 v Plzni v židovské rodině. Na počátku roku 1942 zemřela v koncentračním táboře v Rize.

Návštěvníci výstavy se prostřednictvím fotografií a doprovodných textů projdou Klářiným dětstvím, jejím seznámením s architektem Loosem, jejich bouřlivým rozchodem i smutným osudem, který tato Plzeňanka, spisovatelka a fotografka, sdílela s komunitou evropských židů.

„Můžeme říci, že Loos byl přímým spouštěčem Klářiných literárních ambicí,“ konstatuje David Růžička. Díky Loosovi Klára rovněž poznala i celou řadu světových osobností, literátů, malířů, hudebníků nebo filmařů, kteří se na výstavě také objevují.

Poděkování za pomoc s výstavou patří nejen rodině Beckových a Patersonových z USA, ale i Muzeu hlavního města Prahy, zejména Marii Szadkowské, kurátorce Müllerovy vily a jejím kolegům, majiteli a zachránci Brummelova domu panu Michalu Brummelovi, zachránci apartmánu Richarda Hirsche panu Vladimíru Lekešovi a mnoha dalším lidem, kteří přispěli radou, pomocí či konkrétním materiálem.

sobotu 6. května se návštěvníkům po měsíci znovu otevře Loosův interiér na Klatovské 19. Pro návštěvníky jsou připraveny nejen komentované prohlídky, které je seznámí s jeho pohnutou historií, zároveň si budou moci prohlédnout výstavu kreseb z terezínského ghetta Maluj co vidíš.

Výstava představuje kresby Helgy Weissové – Hoškové, která byla jako židovské dítě během nacistické okupace vězněna v terezínském ghettu. Dále prošla několika koncentračními tábory včetně Osvětimi a Mauthausenu, kde byla osvobozena. Během svého tříletého pobytu v Terezíně vytvořila více než sto kreseb, které zachycují život v ghettu dětskýma očima. Jejich výběr si můžete prohlédnout na výstavě zapůjčené Památníkem Terezín, která bude v průjezdu domu na Klatovské 19 k vidění pouze v sobotu 6. května od 10:00 do 12:45 a od 14:00 do 17:00 hodin.

Kromě výstavy se zájemci mohou zúčastnit také komentovaných prohlídek interiéru od světoznámého architekta Adolfa Loose v prvním patře domu. Jeho příběh je úzce spojený s druhou světovou válkou nejen osudem původních majitelů bytů – rodinou Huga Semlera, která byla nucena před nacisty uprchnout z Čech. Během druhé světové války zde sídlilo německé velitelství wermachtu. V květnu 1945 zde byla podepsána kapitulace. Velitel německé posádky v Plzni generál von Majewski se po jejím podepsání přímo v interiéru před zraky ostatních účastníků zastřelil. V rámci 30minutové komentované prohlídky se návštěvníci seznámí nejen s tímto příběhem. Dozví se také řadu zajímavých faktů o původním návrhu interiéru architekta Adolfa Loose.

Vstupenky v ceně 50 korun je možné zakoupit prostřednictvím webu www.adofloosplzen.cz nebo v Turistickém informačním centru. Prohlídky se konají v časech 10:00, 10:45, 11:30, 12:15, 14:00, 14:45, 15:30 a 16:15. Vzhledem k tomu, že interiér doposud nebyl rekonstruován, jsou prohlídky z bezpečnostních důvodů nepřístupné dětem do 12 let.

Poslední den konání výstavy Interiéry duše vás zve Západočeská galerie na příjemné dopoledne strávené v Masných krámech. Představen bude katalog výstavy a pro mimořádný úspěch proběhne repríza komponovaného pořadu studentů Gymnázia J. Š. Baara v Domažlicích, který byl připraven k zahájení výstavy studentských prací SVĚT V LOOSOVI – LOOS V OBRAZECH.

V působivém pásmu se střídají skvělé hudební výkony (pěvecký sbor zpívající písně Jaroslava Ježka), taneční čísla a recitování poezie s velmi fundovaně podanými kapitolami z historie a to nejen o životě Adolfa Loose a jeho plzeňských klientů, ale i dramatických politických zvratech bouřlivého 20. století ve střední Evropě. “ Bylo neuvěřitelné, s jakou erudicí dali dohromady historická fakta a zároveň hudbu, hrané scénky, recitaci, promítání a po zásluze sklidili bouřlivé ovace obecenstva,“ uvedla Eva Reitspiesová ze Západočeské galerie.

Účinkují:
Jiří Polívka jako Adolf Loos
Petra Melicharová jako Židovka a vypravěčka
Karolína Kašová jako vypravěčka
Josef Nejdl jako Žid a vypravěč
Natálie Schambergerová a Barbora Kupilíková – tanečnice
Alžběta Johánková a Petra Melicharová – recitující
Písněmi Jaroslava Ježka doprovází pěvecký sbor Bel canto.
Digitální zpracování zajistil Martin Feder.

Program studenti nacvičili pod vedením pedagogů Aleny Poulové, Sylvie Vágnerové a Tomáše Javorského a pod záštitou ředitelky gymnázia Jany Štenglové. Výstava  SVĚT V LOOSOVI – LOOS V OBRAZECH probíhá v přednáškovém sále Západočeské galerie v Pražské 13 do 8. května 2017.

 

V sobotu 22. dubna se letos poprvé konají prohlídky běžně nepřístupného interiéru v bytě Huga Semlera na Klatovské 19.

Třicetiminutové komentované prohlídky se konají v časech  10:00, 10:45, 11:30, 12:15, 14:00, 14:45, 15:30 a 16:15 (poslední prohlídka). Vstupné přitom činí 50 korun. Vstupenky je možné koupit v Turistickém informačním centru na náměstí vedle radnice nebo online prostřednictvím webu www.adolfloosplzen.cz. „Vzhledem k tomu, že objekt doposud nebyl rekonstruován, prohlídky jsou nepřístupné dětem do 12 let. Interiér  není bezbariérový, nedoporučujeme proto ani vstup osobám se sníženou schopností pohybu,“ dodala vedoucí úseku marketingu Plzeň -Turismus Helena Prokopová.

Každý z interiérů, které v Plzni vytvořil světoznámý architekt Adolf Loos, se pyšní nejen prvotřídním designem, ale skrývá v sobě také jedinečný příběh. Podobně je tomu také v případě bývalého bytu továrníka Huga Semlera na Klatovské 19. Z kdysi přepychového bydlení, pro které Loos navrhl překrásný hudební salon obložený mramorem fantastiko, se staly kanceláře. Rodina Huga Semlera byla nucena před druhou světovou válkou uprchnout před nacisty z Čech. V průběhu druhé světové války zde sídlilo místní velitelství wehrmachtu, poté dům využívala Československá armáda. Interiér doposud nebyl rekonstruován, a tak se návštěvníkům otevírá pouze výjimečně.