Home Tagy Články označené "Adolf Loos"

Adolf Loos

Adolf Loos byl klasik moderní architektury, čelný představitel architektonického purismu. Spolu s Leopoldem Bauerem, Josephem Mariou Olbrichem a Josefem Hoffmannem patří k významným rodákům z Moravy a Slezska, kteří ovlivnili evropskou architekturu.
V Plzni můžete navštívit tři prohlídkové trasy, které vás provedou po čtyřech nově zpřístupněných interiérech od světoznámého architekta Adolfa Loose. Každý z nich je jiný, za návštěvu ale rozhodně stojí všechny, byt manželů Krausových, byt doktora Vogla, Brummelův dům i Semlerova rezidence.

Odpolední čaj u Loosů – divadelní hra Mileny Štráfeldové ze života architekta Adolfa Loose a jeho ženy Claire, původně Kláry Beckové se odehraje ve středu ve výstavní síni 13 v Plzni od 18 hodin. Účinkuje Poetické divadlo.

Běžně nepřístupný interiér na Klatovské 19 se znovu otevře návštěvníkům, a to v sobotu 17. června. U příležitosti Evropského dne židovské kultury se budou zájemci moci zúčastnit nejen komentovaných prohlídek, v průchodu domu Huga Semlera si budou moci zároveň prohlédnout výstavu dětských kreseb z terezínského ghetta zapůjčenou památníkem Terezín.

Výstava představuje kresby Helgy Weissové – Hoškové, která byla jako židovské dítě během nacistické okupace vězněna v terezínském ghettu. Dále prošla několika koncentračními tábory včetně Osvětimi a Mauthausenu, kde byla osvobozena. Během svého tříletého pobytu v Terezíně vytvořila více než sto kreseb, které zachycují život v ghettu dětskýma očima. Jejich výběr si můžete prohlédnout na výstavě zapůjčené Památníkem Terezín, která bude v průjezdu domu na Klatovské 19 k vidění pouze od 10:00 do 12:45 a od 14:00 do 17:00 hodin.

Kromě výstavy se zájemci mohou zúčastnit také komentovaných prohlídek interiéru od světoznámého architekta Adolfa Loose v prvním patře domu. Jeho příběh je úzce spojený s druhou světovou válkou nejen osudem původních majitelů bytů – rodinou Huga Semlera, která byla nucena před nacisty uprchnout z Čech. Během druhé světové války zde sídlilo německé velitelství wermachtu. V květnu 1945 zde byla podepsána kapitulace. V rámci 30minutové komentované prohlídky se návštěvníci seznámí nejen s tímto příběhem. Dozví se také řadu zajímavých faktů o původním návrhu interiéru architekta Adolfa Loose.

Vstupenky v ceně 50 korun je možné zakoupit prostřednictvím webu www.adofloosplzen.cz nebo v Turistickém informačním centru na náměstí Republiky. Prohlídky se konají v časech 10:00, 10:45, 11:30, 12:15, 14:00, 14:45, 15:30 a 16:15. Vzhledem k tomu, že interiér doposud nebyl rekonstruován, jsou prohlídky z bezpečnostních důvodů nepřístupné dětem do 12 let.

Dosud nepublikované snímky i samostatný pohled na životní osudy poslední manželky Adolfa Loose, otce moderní architektury, přináší výstava Klára Becková – Loosová, svědkyně jedné epochy, která bude instalována do 31. srpna v prostorách Staré synagogy v Plzni. Přístupná bude kromě sobot a židovských svátků každý den od 10 do 18 hodin.

„Jde o literární výstavu, připravenou pod křídly plzeňského střediska západočeských spisovatelů (SZS), neboť Klára byla nejen ženou obklopenou literáty své doby, ale také literární autorkou cenného portrétu slavného architekta,“ přibližuje projekt předsedkyně SZS Markéta Čekanová. „Díky rodinám Beckových a Patersonových z USA vystavujeme i několik dosud nepublikovaných fotografií, na jedné z nich návštěvníci spatří Klářina a Loosova psíčka Beau – Beau,“ dodává autor výstavy David Růžička, jenž za základ výstavy použil Klářinu knihu Adolf Loos: Soukromý portrét. Klára Becková – Loosová se narodila v roce 1904 v Plzni v židovské rodině. Na počátku roku 1942 zemřela v koncentračním táboře v Rize.

Návštěvníci výstavy se prostřednictvím fotografií a doprovodných textů projdou Klářiným dětstvím, jejím seznámením s architektem Loosem, jejich bouřlivým rozchodem i smutným osudem, který tato Plzeňanka, spisovatelka a fotografka, sdílela s komunitou evropských židů.

„Můžeme říci, že Loos byl přímým spouštěčem Klářiných literárních ambicí,“ konstatuje David Růžička. Díky Loosovi Klára rovněž poznala i celou řadu světových osobností, literátů, malířů, hudebníků nebo filmařů, kteří se na výstavě také objevují.

Poděkování za pomoc s výstavou patří nejen rodině Beckových a Patersonových z USA, ale i Muzeu hlavního města Prahy, zejména Marii Szadkowské, kurátorce Müllerovy vily a jejím kolegům, majiteli a zachránci Brummelova domu panu Michalu Brummelovi, zachránci apartmánu Richarda Hirsche panu Vladimíru Lekešovi a mnoha dalším lidem, kteří přispěli radou, pomocí či konkrétním materiálem.

sobotu 6. května se návštěvníkům po měsíci znovu otevře Loosův interiér na Klatovské 19. Pro návštěvníky jsou připraveny nejen komentované prohlídky, které je seznámí s jeho pohnutou historií, zároveň si budou moci prohlédnout výstavu kreseb z terezínského ghetta Maluj co vidíš.

Výstava představuje kresby Helgy Weissové – Hoškové, která byla jako židovské dítě během nacistické okupace vězněna v terezínském ghettu. Dále prošla několika koncentračními tábory včetně Osvětimi a Mauthausenu, kde byla osvobozena. Během svého tříletého pobytu v Terezíně vytvořila více než sto kreseb, které zachycují život v ghettu dětskýma očima. Jejich výběr si můžete prohlédnout na výstavě zapůjčené Památníkem Terezín, která bude v průjezdu domu na Klatovské 19 k vidění pouze v sobotu 6. května od 10:00 do 12:45 a od 14:00 do 17:00 hodin.

Kromě výstavy se zájemci mohou zúčastnit také komentovaných prohlídek interiéru od světoznámého architekta Adolfa Loose v prvním patře domu. Jeho příběh je úzce spojený s druhou světovou válkou nejen osudem původních majitelů bytů – rodinou Huga Semlera, která byla nucena před nacisty uprchnout z Čech. Během druhé světové války zde sídlilo německé velitelství wermachtu. V květnu 1945 zde byla podepsána kapitulace. Velitel německé posádky v Plzni generál von Majewski se po jejím podepsání přímo v interiéru před zraky ostatních účastníků zastřelil. V rámci 30minutové komentované prohlídky se návštěvníci seznámí nejen s tímto příběhem. Dozví se také řadu zajímavých faktů o původním návrhu interiéru architekta Adolfa Loose.

Vstupenky v ceně 50 korun je možné zakoupit prostřednictvím webu www.adofloosplzen.cz nebo v Turistickém informačním centru. Prohlídky se konají v časech 10:00, 10:45, 11:30, 12:15, 14:00, 14:45, 15:30 a 16:15. Vzhledem k tomu, že interiér doposud nebyl rekonstruován, jsou prohlídky z bezpečnostních důvodů nepřístupné dětem do 12 let.

Poslední den konání výstavy Interiéry duše vás zve Západočeská galerie na příjemné dopoledne strávené v Masných krámech. Představen bude katalog výstavy a pro mimořádný úspěch proběhne repríza komponovaného pořadu studentů Gymnázia J. Š. Baara v Domažlicích, který byl připraven k zahájení výstavy studentských prací SVĚT V LOOSOVI – LOOS V OBRAZECH.

V působivém pásmu se střídají skvělé hudební výkony (pěvecký sbor zpívající písně Jaroslava Ježka), taneční čísla a recitování poezie s velmi fundovaně podanými kapitolami z historie a to nejen o životě Adolfa Loose a jeho plzeňských klientů, ale i dramatických politických zvratech bouřlivého 20. století ve střední Evropě. “ Bylo neuvěřitelné, s jakou erudicí dali dohromady historická fakta a zároveň hudbu, hrané scénky, recitaci, promítání a po zásluze sklidili bouřlivé ovace obecenstva,“ uvedla Eva Reitspiesová ze Západočeské galerie.

Účinkují:
Jiří Polívka jako Adolf Loos
Petra Melicharová jako Židovka a vypravěčka
Karolína Kašová jako vypravěčka
Josef Nejdl jako Žid a vypravěč
Natálie Schambergerová a Barbora Kupilíková – tanečnice
Alžběta Johánková a Petra Melicharová – recitující
Písněmi Jaroslava Ježka doprovází pěvecký sbor Bel canto.
Digitální zpracování zajistil Martin Feder.

Program studenti nacvičili pod vedením pedagogů Aleny Poulové, Sylvie Vágnerové a Tomáše Javorského a pod záštitou ředitelky gymnázia Jany Štenglové. Výstava  SVĚT V LOOSOVI – LOOS V OBRAZECH probíhá v přednáškovém sále Západočeské galerie v Pražské 13 do 8. května 2017.

 

V sobotu 22. dubna se letos poprvé konají prohlídky běžně nepřístupného interiéru v bytě Huga Semlera na Klatovské 19.

Třicetiminutové komentované prohlídky se konají v časech  10:00, 10:45, 11:30, 12:15, 14:00, 14:45, 15:30 a 16:15 (poslední prohlídka). Vstupné přitom činí 50 korun. Vstupenky je možné koupit v Turistickém informačním centru na náměstí vedle radnice nebo online prostřednictvím webu www.adolfloosplzen.cz. „Vzhledem k tomu, že objekt doposud nebyl rekonstruován, prohlídky jsou nepřístupné dětem do 12 let. Interiér  není bezbariérový, nedoporučujeme proto ani vstup osobám se sníženou schopností pohybu,“ dodala vedoucí úseku marketingu Plzeň -Turismus Helena Prokopová.

Každý z interiérů, které v Plzni vytvořil světoznámý architekt Adolf Loos, se pyšní nejen prvotřídním designem, ale skrývá v sobě také jedinečný příběh. Podobně je tomu také v případě bývalého bytu továrníka Huga Semlera na Klatovské 19. Z kdysi přepychového bydlení, pro které Loos navrhl překrásný hudební salon obložený mramorem fantastiko, se staly kanceláře. Rodina Huga Semlera byla nucena před druhou světovou válkou uprchnout před nacisty z Čech. V průběhu druhé světové války zde sídlilo místní velitelství wehrmachtu, poté dům využívala Československá armáda. Interiér doposud nebyl rekonstruován, a tak se návštěvníkům otevírá pouze výjimečně.

Západočeská galerie v Plzni připravila další doprovodný pořad k výstavě Interiéry duše. Umělecké bytování v prostoru Loosových plzeňských architektur. Jan Kastner uvede svou přednášku INTERIÉRY A FILM ve čtvrtek od 17 hodin ve výstavní síni 13 v Plzni.

Západočeská galerie v Plzni uvede ve středu další komentovanou prohlídku výstavy Interiéry duše. Umělecké bytování v prostoru Loosových plzeňských architektur, která je instalována v Masných krámech. Výstavou provede od 17 hodin autor její koncepce Michal Koleček, děkan Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.

Poetické divadlo zahraje ve středu v loosovkém bytě rodiny Krausových v Bendově ulici v Plzni jednoaktovou divadelní hru Mileny Štráfeldové Odpolední čaj u Loosů. Začátek představení je v 18 hodin. Součástí je i komentovaná prohlídka bytu. Reprízy jsou plánované na 15. března a 5. dubna.

Západočeská galerie v Plzni zve na novou výstavu v Masných krámech v Plzni. Třináct českých výtvarných umělců mladší a střední generace na výstavě prezentuje díla inspirovaná jedinečným historickým a kulturním plzeňským fenoménem – osmi bytovými interiéry, které navrhl světoznámý architekt Adolf Loos. Výstava je otevřena denně kromě pondělí od 10 do 18 hodin.

Alena Kotzmannová / LOOST, 2017, fotografie, sešity s citáty Adolfa Loose, tužky, lampičky

Alena Kotzmannová / LOOST, 2017, fotografie, sešity s citáty Adolfa Loose, tužky, lampičky

Jednotliví autoři volně či přímo reagují nejen na estetickou kvalitu Loosových rezidencí a dramatické osudy jejich židovských obyvatel, ale zároveň si všímají také širších historických, politických, kulturních či společenských souvislostí spojených se vznikem a nezřídka i zánikem těchto architektur.

„Umělci přizvaní k účasti na výstavě reprezentují jak místní plzeňskou uměleckou scénu, tak také širší okruh českého výtvarného umění, přičemž řada z nich v Plzni alespoň krátce působila v roli pedagogů či studentů místního uměleckého vysokoškolského učiliště – Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity,“ uvedl autor výstavy Michal Koleček.

Vystavující umělci: Matej Al-Ali, Jiří Černický, Milena Dopitová, Martin Kolář, Alena Kotzmannová, Jan Krtička, Dominik Lang, Luděk Míšek, Tomáš Moravec, Pavel Mrkus, Jan Stolín, Michaela Thelenová, Benedikt Tolar

„Jednotliví umělci ve své práci vycházeli ze studia a průzkumu konkrétních Loosových interiérů a reagují na aktuální otázky spojené s vývojem interpretace historických souvislostí a jejich analýzou tváří v tvář dynamickým pohybům přítomným v rámci aktuální společenské situace,“ vysvětluje autor výstavy.

Jan Stolín / Stěna, 2017

Jan Stolín / Stěna, 2017

„Umělci při tematizaci sledovaného materiálu uplatňují různé vyjadřovací strategie, avšak cíleně preferují progresivní postupy – především site-specific analýzy, práci s archivem, pseudodokumentarismus, participační či edukační postupy atd. Snahou výstavního projektu je propojit a přesvědčivě demonstrovat integritu kulturního milieu Plzně v souvislostech historického sociálního a kulturního vývoje v rámci aktuální umělecké situace v tomto městě,“ dodává Koleček.

„Výstava prohlubuje potenciál konkrétního místa a účastníkům projektu i široké divácké obci otevírá prostor pro sebeidentifikaci s tímto prostorem. Na historickém půdorysu a jeho uměleckých aktualizacích nabízí široké pole interpretačních možností sledujících transformaci dějinných zkušeností do nejistého prostoru našeho každodenního života,“ uzavírá autor výstavy.

Komentované prohlídky s autorem výstavy Michalem Kolečkem se konají 8. 2. a 22. 3. 2017 v 17 hodin.
Výstava byla připravena ve spolupráci s Fakultou umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně
v Ústí nad Labem.

Projekt byl realizován za finanční podpory Ministerstva kultury České republiky a Nadace 700 let města
Plzně.