Home Tagy Články označené "Adolf Loos"

Adolf Loos

Adolf Loos byl klasik moderní architektury, čelný představitel architektonického purismu. Spolu s Leopoldem Bauerem, Josephem Mariou Olbrichem a Josefem Hoffmannem patří k významným rodákům z Moravy a Slezska, kteří ovlivnili evropskou architekturu.
V Plzni můžete navštívit tři prohlídkové trasy, které vás provedou po čtyřech nově zpřístupněných interiérech od světoznámého architekta Adolfa Loose. Každý z nich je jiný, za návštěvu ale rozhodně stojí všechny, byt manželů Krausových, byt doktora Vogla, Brummelův dům i Semlerova rezidence.

sobotu 6. května se návštěvníkům po měsíci znovu otevře Loosův interiér na Klatovské 19. Pro návštěvníky jsou připraveny nejen komentované prohlídky, které je seznámí s jeho pohnutou historií, zároveň si budou moci prohlédnout výstavu kreseb z terezínského ghetta Maluj co vidíš.

Výstava představuje kresby Helgy Weissové – Hoškové, která byla jako židovské dítě během nacistické okupace vězněna v terezínském ghettu. Dále prošla několika koncentračními tábory včetně Osvětimi a Mauthausenu, kde byla osvobozena. Během svého tříletého pobytu v Terezíně vytvořila více než sto kreseb, které zachycují život v ghettu dětskýma očima. Jejich výběr si můžete prohlédnout na výstavě zapůjčené Památníkem Terezín, která bude v průjezdu domu na Klatovské 19 k vidění pouze v sobotu 6. května od 10:00 do 12:45 a od 14:00 do 17:00 hodin.

Kromě výstavy se zájemci mohou zúčastnit také komentovaných prohlídek interiéru od světoznámého architekta Adolfa Loose v prvním patře domu. Jeho příběh je úzce spojený s druhou světovou válkou nejen osudem původních majitelů bytů – rodinou Huga Semlera, která byla nucena před nacisty uprchnout z Čech. Během druhé světové války zde sídlilo německé velitelství wermachtu. V květnu 1945 zde byla podepsána kapitulace. Velitel německé posádky v Plzni generál von Majewski se po jejím podepsání přímo v interiéru před zraky ostatních účastníků zastřelil. V rámci 30minutové komentované prohlídky se návštěvníci seznámí nejen s tímto příběhem. Dozví se také řadu zajímavých faktů o původním návrhu interiéru architekta Adolfa Loose.

Vstupenky v ceně 50 korun je možné zakoupit prostřednictvím webu www.adofloosplzen.cz nebo v Turistickém informačním centru. Prohlídky se konají v časech 10:00, 10:45, 11:30, 12:15, 14:00, 14:45, 15:30 a 16:15. Vzhledem k tomu, že interiér doposud nebyl rekonstruován, jsou prohlídky z bezpečnostních důvodů nepřístupné dětem do 12 let.

Poslední den konání výstavy Interiéry duše vás zve Západočeská galerie na příjemné dopoledne strávené v Masných krámech. Představen bude katalog výstavy a pro mimořádný úspěch proběhne repríza komponovaného pořadu studentů Gymnázia J. Š. Baara v Domažlicích, který byl připraven k zahájení výstavy studentských prací SVĚT V LOOSOVI – LOOS V OBRAZECH.

V působivém pásmu se střídají skvělé hudební výkony (pěvecký sbor zpívající písně Jaroslava Ježka), taneční čísla a recitování poezie s velmi fundovaně podanými kapitolami z historie a to nejen o životě Adolfa Loose a jeho plzeňských klientů, ale i dramatických politických zvratech bouřlivého 20. století ve střední Evropě. “ Bylo neuvěřitelné, s jakou erudicí dali dohromady historická fakta a zároveň hudbu, hrané scénky, recitaci, promítání a po zásluze sklidili bouřlivé ovace obecenstva,“ uvedla Eva Reitspiesová ze Západočeské galerie.

Účinkují:
Jiří Polívka jako Adolf Loos
Petra Melicharová jako Židovka a vypravěčka
Karolína Kašová jako vypravěčka
Josef Nejdl jako Žid a vypravěč
Natálie Schambergerová a Barbora Kupilíková – tanečnice
Alžběta Johánková a Petra Melicharová – recitující
Písněmi Jaroslava Ježka doprovází pěvecký sbor Bel canto.
Digitální zpracování zajistil Martin Feder.

Program studenti nacvičili pod vedením pedagogů Aleny Poulové, Sylvie Vágnerové a Tomáše Javorského a pod záštitou ředitelky gymnázia Jany Štenglové. Výstava  SVĚT V LOOSOVI – LOOS V OBRAZECH probíhá v přednáškovém sále Západočeské galerie v Pražské 13 do 8. května 2017.

 

V sobotu 22. dubna se letos poprvé konají prohlídky běžně nepřístupného interiéru v bytě Huga Semlera na Klatovské 19.

Třicetiminutové komentované prohlídky se konají v časech  10:00, 10:45, 11:30, 12:15, 14:00, 14:45, 15:30 a 16:15 (poslední prohlídka). Vstupné přitom činí 50 korun. Vstupenky je možné koupit v Turistickém informačním centru na náměstí vedle radnice nebo online prostřednictvím webu www.adolfloosplzen.cz. „Vzhledem k tomu, že objekt doposud nebyl rekonstruován, prohlídky jsou nepřístupné dětem do 12 let. Interiér  není bezbariérový, nedoporučujeme proto ani vstup osobám se sníženou schopností pohybu,“ dodala vedoucí úseku marketingu Plzeň -Turismus Helena Prokopová.

Každý z interiérů, které v Plzni vytvořil světoznámý architekt Adolf Loos, se pyšní nejen prvotřídním designem, ale skrývá v sobě také jedinečný příběh. Podobně je tomu také v případě bývalého bytu továrníka Huga Semlera na Klatovské 19. Z kdysi přepychového bydlení, pro které Loos navrhl překrásný hudební salon obložený mramorem fantastiko, se staly kanceláře. Rodina Huga Semlera byla nucena před druhou světovou válkou uprchnout před nacisty z Čech. V průběhu druhé světové války zde sídlilo místní velitelství wehrmachtu, poté dům využívala Československá armáda. Interiér doposud nebyl rekonstruován, a tak se návštěvníkům otevírá pouze výjimečně.

Západočeská galerie v Plzni připravila další doprovodný pořad k výstavě Interiéry duše. Umělecké bytování v prostoru Loosových plzeňských architektur. Jan Kastner uvede svou přednášku INTERIÉRY A FILM ve čtvrtek od 17 hodin ve výstavní síni 13 v Plzni.

Západočeská galerie v Plzni uvede ve středu další komentovanou prohlídku výstavy Interiéry duše. Umělecké bytování v prostoru Loosových plzeňských architektur, která je instalována v Masných krámech. Výstavou provede od 17 hodin autor její koncepce Michal Koleček, děkan Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.

Poetické divadlo zahraje ve středu v loosovkém bytě rodiny Krausových v Bendově ulici v Plzni jednoaktovou divadelní hru Mileny Štráfeldové Odpolední čaj u Loosů. Začátek představení je v 18 hodin. Součástí je i komentovaná prohlídka bytu. Reprízy jsou plánované na 15. března a 5. dubna.

Západočeská galerie v Plzni zve na novou výstavu v Masných krámech v Plzni. Třináct českých výtvarných umělců mladší a střední generace na výstavě prezentuje díla inspirovaná jedinečným historickým a kulturním plzeňským fenoménem – osmi bytovými interiéry, které navrhl světoznámý architekt Adolf Loos. Výstava je otevřena denně kromě pondělí od 10 do 18 hodin.

Alena Kotzmannová / LOOST, 2017, fotografie, sešity s citáty Adolfa Loose, tužky, lampičky

Alena Kotzmannová / LOOST, 2017, fotografie, sešity s citáty Adolfa Loose, tužky, lampičky

Jednotliví autoři volně či přímo reagují nejen na estetickou kvalitu Loosových rezidencí a dramatické osudy jejich židovských obyvatel, ale zároveň si všímají také širších historických, politických, kulturních či společenských souvislostí spojených se vznikem a nezřídka i zánikem těchto architektur.

„Umělci přizvaní k účasti na výstavě reprezentují jak místní plzeňskou uměleckou scénu, tak také širší okruh českého výtvarného umění, přičemž řada z nich v Plzni alespoň krátce působila v roli pedagogů či studentů místního uměleckého vysokoškolského učiliště – Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity,“ uvedl autor výstavy Michal Koleček.

Vystavující umělci: Matej Al-Ali, Jiří Černický, Milena Dopitová, Martin Kolář, Alena Kotzmannová, Jan Krtička, Dominik Lang, Luděk Míšek, Tomáš Moravec, Pavel Mrkus, Jan Stolín, Michaela Thelenová, Benedikt Tolar

„Jednotliví umělci ve své práci vycházeli ze studia a průzkumu konkrétních Loosových interiérů a reagují na aktuální otázky spojené s vývojem interpretace historických souvislostí a jejich analýzou tváří v tvář dynamickým pohybům přítomným v rámci aktuální společenské situace,“ vysvětluje autor výstavy.

Jan Stolín / Stěna, 2017

Jan Stolín / Stěna, 2017

„Umělci při tematizaci sledovaného materiálu uplatňují různé vyjadřovací strategie, avšak cíleně preferují progresivní postupy – především site-specific analýzy, práci s archivem, pseudodokumentarismus, participační či edukační postupy atd. Snahou výstavního projektu je propojit a přesvědčivě demonstrovat integritu kulturního milieu Plzně v souvislostech historického sociálního a kulturního vývoje v rámci aktuální umělecké situace v tomto městě,“ dodává Koleček.

„Výstava prohlubuje potenciál konkrétního místa a účastníkům projektu i široké divácké obci otevírá prostor pro sebeidentifikaci s tímto prostorem. Na historickém půdorysu a jeho uměleckých aktualizacích nabízí široké pole interpretačních možností sledujících transformaci dějinných zkušeností do nejistého prostoru našeho každodenního života,“ uzavírá autor výstavy.

Komentované prohlídky s autorem výstavy Michalem Kolečkem se konají 8. 2. a 22. 3. 2017 v 17 hodin.
Výstava byla připravena ve spolupráci s Fakultou umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně
v Ústí nad Labem.

Projekt byl realizován za finanční podpory Ministerstva kultury České republiky a Nadace 700 let města
Plzně.

Divadelní hra Mileny Štráfeldové ze života architekta Adolfa Loose a jeho ženy Claire bude uvedena ve středu od 17 hodin v přednáškovém sále výstavní galerie 13 v Pražské ulici v Plzni. Účinkuje Poetické divadlo.

Jak vypadal souboj mezi otcem moderní architektury Adolfem Loosem a spisovatelem Peterem Altenbergem o srdce jedné ženy? Jak se Peter Altenberg vyrovnával se faktem, že jeho objevy ze světa něžného pohlaví nezřídka končily v Loosově náručí? A jak to, že přes to všechno dokázali Loos i Altenberg zůstat nejlepšími přáteli? To a mnohem více se dozví všichni, kdo přijdou v sobotu 10. 12. 2016 od 18:00 do plzeňského Loosova interiéru v Bendově 10 (Byt Krausových).

V podání Martiny Samkové vyslechnou návštěvníci krátké povídky Petera Altenberga v geniálním překladu plzeňského rodáka Jana Hanče. Zájemci o vycházku plzeňskou čtvrtí, kde se nachází vysoká koncentrace Loosových realizací, mohou přijít už v 16 hodin před dům v Plachého ulici č. 6. Na programu je i cesta k Hančovu rodnému domu či zmínka o dalších osobnostech, které bydlely v této zajímavé části Plzně.

Akce, kterou připravilo Středisko západočeských spisovatelů, má za cíl připomenout jednak Loosovy 146. narozeniny – akce připadá na sobotu 10. 12. 2016, tedy přímo na den Loosových narozenin. Oslavovat se budou i 100. narozeniny plzeňského rodáka, básníka a překladatele Jana Hanče.

Program:

16:00 –  Rodný dům Jana Hanče a  vycházka za domy spjatými s osobnostmi žijícími v Plachého ulici a okolí (dům Vendelína Budila, operní divy Elly Noëmi Koppové, Loosových klientů, …)  Sraz  v 16 hodin v Plachého ul. č. 6
18:00 – Minutové romány Petera Altenberga v překladu básníka Jana Hanče (Loosův interiér v Bendově 10, byt Krausových, Plzeň)

Již tento čtvrtek se od 18 hodin koná v Brummelově domě, nejvýznamnější plzeňské památce od otce moderní architektury Adolfa Loose, přednáška kurátorky Müllerovy vily paní Marie Szadkowské, autorky dosud nepřekonané knihy Adolf Loos  – dílo v českých zemích.

Přednáška průlomově připomene neprávem pozapomenutou badatelku PhDr. Věru Běhalovou, která se velkou měrou zasloužila o znovuobjevení interiérové tvorby Adolfa Loose v Plzni a dokonce na přelomu 60. a 70. let hovořila ještě s některými z Loosových plzeňských klientů! Křehká žena, kunsthistorička, která byla po válce vězněna v lágrech, nakonec našla možnost pracovat v oboru na periferii tehdejšího socialistického Československa, tedy v Plzni (na předchůdci dnešního památkového ústavu) a v karlovarské galerii. Právě ono odsunutí na periferii jí umožnilo věnovat se studiu tehdy téměř neznámých plzeňských realizací Adolfa Loose, často ještě ne příliš dotčené podobě. Po okupaci Československa v roce 1968 se Věra Běhalová po špatných zkušenostech z 50. let rozhodla pro emigraci, kde jednak zviditelnila plzeňské realizace pro odbornou sféru a dále pokračovala v Loosovském bádání. Ve čtvrtek tedy díky Brummelově domu Plzeň splatí svůj dluh vůči této nedoceněné osobnosti a přinese podrobnosti o jejím bádání i životním příběhu.