Home Tagy Články označené "alkohol"

alkohol

Podle naší platné legislativy nejen řidiči motorových vozidel, tedy osobních aut, nákladních automobilů a motocyklů, ale i řidiči nemotorových vozidel, tedy cyklisté, nesmí vozidlo řídit bezprostředně po požití alkoholického nápoje a současně nesmí řídit v době, kdy by ještě mohli být pod jeho vlivem.

Šofér nebo cyklista, který se posadí za volant svého vozu nebo na kolo po požití alkoholického nápoje a následně vozidlo popř. kolo řídí, se vždy dopouští protiprávního jednání. To samé platí v případě řízení pod vlivem omamných a psychotropních látek a jedů.  Bude-li řidič přistižen, jak řídí auto pod vlivem alkoholu, bude mu udělena pokuta ve výši 2 500 až 20 000 korun a současně získá sedm tak zvaných trestných bodů  bodového systému. Každý řidič je povinen podrobit se na základě výzvy policistů orientační dechové zkoušce ke zjištění alkoholu v krvi a posléze v případě potřeby i lékařskému vyšetření spojenému s odběrem krve a moči. V případě, že se tomuto úkonu odmítne podrobit, vystavuje se pokutě ve výši 25 000 až 50 000 korun za současného uložení zákazu řízení všech motorových vozidel a udělení sedmi bodů v bodovém systému. Mnohem závažnější než následky běžných silničních kontrol, které pro řidiče – opilce znamenají výše uvedené sankce, bývají následky dopravních nehod, jejichž viníkem je právě řidič pod vlivem alkoholu. V České republice je řízení pod vlivem alkoholu jednou z častých příčin závažných dopravních nehod v silničním provozu.

Přestože horké letní dny nás přímo vybízejí ke konzumaci alkoholu nebo dokonce k bujarým oslavám, které se mnohdy neobejdou bez pití těchto nápojů, je třeba mít na paměti několik základních zásad bezpečného chování, které nám pomohou vyvarovat se nepříjemným situacím a mnohdy i doživotním následkům. Vždy je třeba užívat života tak, abychom ani druhý den neměli čeho litovat.

  • Mějte na paměti, že ALKOHOL ZA VOLANT NEPATŘÍ a to ani v titěrné míře. Než před jízdou jedno vypité pivo, zvolte raději nealkoholickou alternativu.
  • Pokud víte, že se z místa oslavy budete muset dopravit autem, raději vytvořte skupinku, v které zůstane vždy jeden, který alkohol nepožije a spolehlivě vás rozveze domů. Pokud se nikdo nechce „obětovat“, využijte noční spoje městské nebo meziměstské hromadné dopravy nebo si objednejte taxi.
  • Za volant vozu neusedejte ani druhý den po oslavě, vypili-li jste větší množství alkoholu. Ačkoli se budete cítit neovlivněni alkoholem a naprosto schopni bezpečně řídit, myslete na tak zvaný zbytkový alkohol. Navíc ve stavu tak zvané kocoviny, kdy alkohol z krve již vymizel, je schopnost řízení značně zhoršená. Vhodné je pořídit si spolehlivý detektor alkoholu v dechu.

Za posledních pět let se počet klientů VZP, kterým ještě nebylo 18 let a přesto potřebovali zdravotní péči kvůli problémům s alkoholem nebo drogami, snížil o 22 %. Pojišťovna za jejich léčbu loni vydala přes 14,1 milionu korun.

Ač se tento trend může možná zdát překvapivý, je v souladu s jinými studiemi zaměřenými na vývoj chování dětí a mládeže. VZP zveřejňuje uvedená data při příležitosti Mezinárodního dne proti zneužívání drog a nezákonnému obchodování s nimi. Dalším důvodem je pak i nadcházející vysvědčení a období prázdnin, které dávají mnohým dětem příležitost k experimentování – nemají pravidelný školní program a jsou více než jindy bez dozoru dospělých.

Návykovou látkou, která loni přivedla do péče lékařů nejvíce klientů VZP mladších 18 let, byl dle očekávání alkohol. Následovaly marihuana a pervitin. Pořadí nejčastěji užívaných drog je přitom v posledních letech prakticky neměnné.

To, že česká mládež ve srovnání s dřívějškem méně kouří, pije alkohol a užívá drogy, ukázala už loni například Evropská školní studie o alkoholu a jiných drogách (ESPAD). Podle ní mezi lety 2011 a 2015 výrazně poklesla konzumace alkoholu a rovněž pokračoval pokles zkušeností mládeže s nelegálními drogami. Pokles byl zaznamenán u všech sledovaných nelegálních drog včetně konopných látek

Kampaň, která upozorňuje na pití alkoholu dětí a mládeže, podpoří v Plzni při Dnu Respektuj 18 několikanásobný mistr České republiky v lyžování Ondřej Bank. Akce se koná v úterý 27. června 2017 na náměstí Republiky a je stěžejní událostí celé kampaně.

„Na náměstí bude stát informační stánek projektu. Plzeňané si zde mohou diskrétně popovídat s odborníkem na závislosti a získat užitečné rady pro řešení konkrétních situací spojených s alkoholem a dětmi. Hostesky vyrazí do ulic města, aby vyzvaly veřejnost k podpoře hlavní myšlenky projektu. Každý pak může prostřednictvím interaktivního tlačítka nebo připnutím červené placky s osmnáctkou vyjádřit svůj nesouhlas s podáváním a prodejem alkoholu dětem,“ popsala Monika Ježková z  Odboru bezpečnosti a prevence kriminality Magistrátu města Plzně.  U stánku bude také možnost zasoutěžit si s Ondřejem Bankem na lyžařském trenažéru.

Projekt Respektuj 18 vznikl ve spolupráci města Plzně, Centra protidrogové prevence a terapie a Plzeňského Prazdroje před pěti lety. Jeho cílem je upozornit na stále vysokou toleranci pití alkoholu u dětí a mladistvých a změnit toto vnímání v české společnosti. Letošní kampaň byla v Plzni spuštěna 1. června. V ulicích Plzně jsou rozmístěny informační panely, které na tuto problematiku upozorňují. Kampaň se zaměřuje především na rodiče dětí a mladistvých, hostinské a maloobchodní prodejce. Nabízí konkrétní rady a tipy pro rodiče, jak o alkoholu s dětmi diskutovat, a provozovatelům hospod a restaurací, jak zvládat každodenní situace spojené s prodejem alkoholu nezletilým. Jednou z letošních novinek v projektu Respektuj 18 je pravidelná měsíční rubrika odborníka na webových stránkách www.respektuj18.cz na téma závislostí a otázek, které jsou spojené s pitím alkoholu dětmi, například jak si promluvit s dítětem, když jede na školní pobyt apod.

V průběhu pětiletého trvání projektu se ke kampani přidali čtyři partneři: Plzeňský kraj, Moravskoslezský kraj, Městská část Praha 14 a město Ostrava.  V roce 2016 ji zaznamenaly bezmála dva miliony Čechů a aktivně ji vyjádřilo podporu přes 100 tisíc lidí včetně více než 550 provozovatelů hospod a restaurací. Letos se navíc projekt Respektuj 18 rozšířil i na Slovensko.

Současné statistiky sice ukazují mírný pokles spotřeby alkoholu u dětí, přesto se Česká republika stále řadí mezi země s nejvyšším počtem nezletilých, kteří začínají pít velmi brzy. Český národ je velmi tolerantní k pití alkoholu před dovršením 18 let. Až 68 % šestnáctiletých tvrdí, že první zkušenost s alkoholem měli před svými třináctými narozeninami.

Opilý a neosvětlený cyklista vyrazil v noci na úterý na jízdu centrem města. Hlídka městské policie ho zastavila na náměstí Republiky, když ho viděla přijíždět v protisměru Solní ulicí.

„Jak se ukázalo, sedmatřicetiletý Plzeňan se před jízdou dost posilnil alkoholem. Strážníkům sice uvedl, že jede z hospody a vypil tři piva, ale hlídka u muže provedla dechovou zkoušku na zjištění alkoholu v dechu a displej na přístroji ukázal hodnotu 1,97 promile alkoholu. Celá záležitost bude podstoupena k řešení dál správnímu orgánu,“ řekla tisková mluvčí Městské policie Plzeň Jana Pužmanová.

Nemůžeme dále mlčet a musíme reagovat na množící se články a mediální výstupy, které informují o významné prospěšnosti nebo dokonce léčivém působení alkoholu. Prosím čtěme tato sdělení s rezervou, ke které nás vybízí zdravý rozum, varovala tento týden náměstkyně ministra zdravotnictví Lenka Teska Arnoštová.

Populace v České republice patří mezi vysoce tolerantní v otázce konzumace alkoholických nápojů, a to včetně konzumace dětmi a mladistvými. Velmi často dochází k nabízení alkoholu dětem v prostředí rodiny.

Mezi zásadní negativní dopady pití alkoholu patří především:

poškozování vlastního zdraví
sociální dopady na konzumenta a jeho blízké – finanční problémy, nižší produktivita, ztráta zaměstnání, ztráta rodiny
nárůst kriminality

Celospolečenské náklady na škody způsobené konzumací alkoholu činí odhadem více než 16 miliard Kč ročně a mají rostoucí tendenci. Větší část těchto nákladů tvoří přímé náklady na léčbu nemocí způsobených užíváním alkoholu, další nemalou složkou jsou náklady na potírání a následky kriminality s užíváním alkoholu spojené.

„Problematika vysoké míry užívání alkoholu v české populaci je oblastí s významnými celospolečenskými dopady. Dnes proběhlo další jednání Meziresortní pracovní skupiny pro snížení škod působených alkoholem, která je poradním orgánem jak ministra zdravotnictví, tak i Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky za účasti významných hostů z řad odborníků a lékařů. Základním cílem pracovní skupiny je implementace Akčního plánu k omezení škod působených alkoholem pro období 2015–2018, jehož cílem je snížení spotřeby alkoholu v populaci České republiky a tím i snížení škod jím působených,“ vysvětlil dále náměstek ministra pro zdravotní péči Roman Prymula.

„V současnosti zcela jednoznačně víme, že doporučovat preventivní užívání alkoholu není odborně ani eticky správné. Alkohol způsobuje více úmrtí, než kolika může předejít. Doporučením mírného pití alkoholu s poukazem na jeho preventivní účinek pro některou diagnózu (např. diskutovaná prevence infarktu myokardu) znamená současné ignorování faktu, že tím dojde k významnému zvýšení rizika pro jinou diagnózu (např. cirhóza jater, cévní mozková příhoda nebo rakovina),“ doplnil přednosta Kliniky adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze Michal Miovský.

Zájem Čechů o bublinky stoupá, společnost Bohemia Sekt díky úspěšné sezoně navýšila prodej sektů a šumivých nápojů na českém trhu meziročně o bezmála 8 % na více než 15 milionů lahví. Celkově loni prodala firma ze Starého Plzence 28,5 milionu lahví sektů, šumivých nápojů, tichých vín a lihovin, ve srovnání s rokem 2015 šlo o tříprocentní nárůst.

„V minulém roce se nám dařilo zvýšit spotřebu sektů během celého roku, pomalu tedy inspirujeme Čechy si dopřát lahev bublinek i mimo vánoční a silvestrovské oslavy. Většina lidí má však sekt spojený s koncem roku, kdy tradičně kupují šumivá vína nejčastěji,“ uvádí k celoročním prodejům sektů Ondřej Beránek, ředitel společnosti Bohemia Sekt, podle něhož průběhu prosince se prodala přibližně třetina celoročních prodejů sektů.

Vedle sektů a šumivých nápojů patří do skupiny Bohemia Sekt i čtyři vinařství – Habánské sklepy, Víno Mikulov, Chateau Bzenec, a Vinařství Pavlov – vyrábějící tichá vína. V této kategorii prodala skupina téměř 11 milionů lahví, což znamená meziroční nárůst o necelá tři procenta. Dařilo se především značce Habánské sklepy, která posílila oproti roku 2015 o devět procent.

„Dlouhodobě se nám daří posilovat v prodejích moravských jakostních i přívlastkových vín. A právě tímto směrem se chceme v této kategorii dále ubírat. Důležité je pro nás zajistit si dostatek moravských hroznů, abychom byli schopni lépe reagovat na stále rostoucí poptávku po kvalitních tuzemských vínech,“ říká Ondřej Beránek.

Zbývající část v prodejích v roce 2016 připadla na kategorii lihovin, jejichž značky Pražská vodka, Nordic Ice a Dynybyl společnost v říjnu prodala skupině Stock Spirits Group. „Dlouhodobě se chceme zcela soustředit na naše sekty a moravská vína,“ uzavírá zhodnocení minulého roku Ondřej Beránek.

V únoru proběhne již pátý ročník úspěšné kampaně na podporu mužského zdraví – Suchej únor. Pravidla jsou jednoduchá. Celý únor ani kapku. Akce je primárně určena pro muže. Nadměrná konzumace alkoholu totiž patří k jednomu z největších rizik ohrožujících kvalitu jejich života. Zapojit se ovšem mohou i ženy.

Čeští muži jsou ve spotřebě alkoholu na světové špici. Ročně vypijí téměř trojnásobek světového průměru. Podle statistik Státního zdravotního ústavu je závislostí na alkoholu ohroženo až 26 % z nich. To je více než 1 milion.

„Suchej únor je tu proto, abychom si na jeden měsíc dali od alkoholu odstup. Díky tomu máme možnost poznat, jak na tom s pitím vlastně jsme. Smyslem akce je naučit se konzumaci alkoholu vědomě regulovat,“ říká psycholog Martin Jára z Ligy otevřených mužů (LOM), která kampaň organizuje ve spolupráci s Klinikou adiktologie 1. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a Státním zdravotním ústavem.

suchej_unor_grey„Pití alkoholu není jen tolerovanou neřestí. Jde spíše o společenskou normu a součást identity českého muže. Přes 19 % mužů pije každý den nebo téměř každý den. Suchej únor je skvělá příležitost, jak zviditelnit toto téma a dostat jej do veřejné diskuse. Na osobní rovině pak vede k reflexi vlastního vztahu s alkoholem,“ popisuje prof. Michal Miovský, přednosta Kliniky adiktologie.

„Za velmi alarmující považuji skutečnost, že u nás existuje extrémně vysoká zkušenost s alkoholem u mladistvých. Podle OECD vzrostl v ČR od roku 2002 počet patnáctiletých, kteří již mají zkušenosti s alkoholem, ze 70 na 94 %. Situaci bohužel příliš nenahrávají ani současné veřejné elity,“ pokračuje Miovský.

Suchej únor může podniknout každý. Stačí najít odhodlání přijmout neobvyklou výzvu. Není třeba se nikde registrovat. Je ale možné se přihlásit k akci na Facebooku nebo založit tým, který bude během února vybírat finanční prostředky na projekt Patron podporující dospívající kluky z dětských domovů na jejich cestě k vlastní nezávislosti.

V  roce 2016 se do akce Suchej únor zapojilo přes 2000 účastníků. Za všechny dva ohlasy: „Tahle akce je skvělá tím, že funguje na kolektivním a dobrovolném základě: člověk ví, že v tom není sám, a nikdo nad ním nedrží bič. Vím o lidech, kterým změnila život, a myslím, že se k nim pomalu můžu taky přiřadit,“ zmiňuje svou zkušenost Ondřej Hanuš. Jinou perspektivu nabízí další z loňských účastníků, Martin Říha: „Uvědomil jsem si, že se dokážu výborně bavit i bez alkoholu, mám dobrou náladu, lépe se mi spí a zároveň i probouzí. Kruhy pod očima zmizely stejně jako přebytečná kila, která jsem nabíral pravidelným pitím.“

6 důvodů proč se zapojit:

Zdraví – Pročistíš svoje tělo a projasníš mysl
Sex – S čistou hlavou si to užiješ úplně nejvíc
Rodina – Zlepšíš vztahy doma a dáš příklad dětem
Agrese – Svoji sílu udržíš na uzdě a dáš ji dobrý směr
Práce – Získáš čas a energii na nové projekty
Zábava – Zjistíš, že srandu zažiješ i bez alkoholu

O uplynulém víkendu se opravdu nenudili strážníci městské policie v Plzni. V pátek, v sobotu, ale i v neděli načapali za volantem řidiče pod vlivem omamných látek, jak drog, tak i alkoholu.

Pátek

V noci z pátku na sobotu se hlídka městské policie v centru města rozhodla zastavit řidiče motorového vozidla Ford Focus, když se jí nezdála jeho jízda. Muž za volantem vozu si počínal, jako kdyby byl pod vlivem alkoholu nebo drog. Na výzvu k zastavení nereagoval, pokračoval v jízdě. Asi po ujetých 150 metrech ve Františkánské ulici zastavil, vyskočil z auta a dal se na útěk. Měl ale smůlu. „V tu dobu procházela ulicí další hlídka a všimla si svých kolegů, jak se snaží vozidlo i s osádkou zastavit a zejména pak po zastavení prchajícího řidiče. Za ním se pak vydal jeden ze strážníků a dostihl ho v Šafaříkových sadech, kde ho zadržel,“ řekla mluvčí strážníků, Jana Pužmanová. Dvacetiletý muž skončil s pouty na rukou. Při dechové zkoušce mu strážníci naměřili hodnotu 1,23 promile alkoholu. Případ si převzali k dalšímu šetření státní policisté.

Sobota

Dalšího nezodpovědného řidiče pak zajistili strážníci městské policie v sobotu dopoledne v Malesicích. „Upozornil na něj všímavý občan, který si ho všiml, když se řidič se svým známým projížděl ulicí Ke Kostelu, a to nepřiměřenou rychlostí a riskantním způsobem. S pomocí oznamovatele se je podařilo dopadnout v ulici U Potoka,L upřesnila případ mluvčí. Devatenáctiletý mladík, který posléze přiznal, že řídil on sám, přiznal rovněž, že má vysloven zákaz řízení. Aby překvapení nebylo málo, bylo ještě zjištěno, že usedl za volant pod vlivem drog.

Neděle

V neděli v podvečer pak uvízl v sítích strážníků další řidič pod vlivem alkoholu a drog. Šestadvacetiletého muže ze severního Plzeňska zastavili strážníci před půl osmou v centru města v Dominikánské ulici. Řidič se rovnou na místě přiznal, že požil alkohol a má zákaz řízení. Provedená dechová zkouška u něj prokázala přítomnost skoro dvou promile alkoholu. „Hlídka následně přistoupila k testu na přítomnost omamných a psychotropních látek v těle řidiče. I jeho výsledek byl pozitivní, a to na amfetamin a metamfetamin. Protože neuposlechl výzvy strážníka a neustále poodcházel z místa, skončil s pouty na rukou,“ dodala nakonec Pužmanová. Věcí se zabývá státní policie