Home Tagy Články označené "alkohol"

alkohol

Podle údajů OSN zveřejněných v roce 2016 každoročně na silnicích celého světa zemře na 1 250 000 lidí. „Zhruba 190 000 z nich zemře při nehodě s přítomností alkoholu. Na dalších cca 40 000 úmrtích se podílejí zakázané drogy, z toho v 51 procentech se jedná o amfetaminy, ve 14 procentech o konopí, 14 procentech kokain a 13 procentech opiáty. Z uvedených údajů vyplývá, že téměř pětina obětí nehod možná zemřela zbytečně,“ upřesňuje Roman Budský z Týmu silniční bezpečnosti.    

Alkohol a další návykové látky v silničním provozu jsou velkým problémem i v Evropské unii. V rámci evropského projektu DRUID byl ve 13 zemích celkově 50 000 řidičů odebrán vzorek krve či slin za účelem následné analýzy na přítomnost alkoholu, návykových látek či nebezpečných medikamentů. Výsledek byl tristní. U 3,48 procenta řidičů byla v těle zjištěna přítomnost alkoholu. U 4,02 procenta řidičů byly v těle prokázány zakázané návykové látky či nebezpečné medikamenty, v pětině případů ve vzájemné kombinaci či společně s alkoholem. Celkem tedy 7,5 procenta vyšetřených šoférů mělo v těle látky negativně ovlivňující jejich řidičské schopnosti. Každý 13. řidič představoval zvýšenou hrozbu pro bezpečnost silničního provozu.

A veselé to není ani v České republice. Centrum dopravního výzkumu vyšetřilo vzorky slin 2 039 řidičů, 108 z nich bylo pozitivních. Nacházelo se v nich 83 zakázaných látek a dále pak 55 látek, které sice nejsou zakázány, ale negativně ovlivňují schopnost bezpečně řídit motorová vozidla.

Experti zapojení do projektu DRUID zjistili, jaký je postoj šoférů přistižených se zakázanými látkami v těle. Zpravidla nevěří, že by návykové látky mohly negativně ovlivnit jejich řidičský výkon. Je však rozdíl mezi osobami, u nichž byly prokázány drogy, a naopak jedinci s prokázanou přítomností alkoholu v krvi. Ti první jsou přesvědčeni, že drogy z nich dělají lepší řidiče, po přistižení nepociťují stud, ten přichází zpětně až po případné léčbě závislosti. Naopak druhá skupina uvádí, že alkohol jejich výkon nezhoršuje, pocit studu za jízdu pod vlivem alkoholu však nastupuje ihned, obávají se především odsouzení ze strany přátel.

Alkohol a návykové látky v silničním provozu zabíjejí i v České republice. Ze statistik Policie ČR vyplývá, že v letech 2011-2016 asistovaly u 410 úmrtí následkem nehod, dalších 1 797 osob bylo zraněno těžce. Za prvních devět měsíců letošního roku zemřelo dalších 20 lidí. Dlouhodobě je markantní, že pokud se jedná o alkohol za volantem, zabíjejí především silně podnapilí jedinci. Nejinak tomu bylo i loni. Ti, kterým byla v krvi naměřena hladina alkoholu vyšší než 1 promile, měli na svědomí 35 usmrcených z celkového počtu 52 obětí nehod s přítomností alkoholu.

K uvedenému zjištění došli britští odborníci na základě analýzy škodlivého dopadu 20 nejčastěji zneužívaných návykových látek. Návykové látky škodí i na silnicích; celosvětově ročně připraví o život pětinu všech obětí nehod. Zhruba 7,5 procenta evropských řidičů jezdí pod vlivem látek negativně ovlivňujících jejich kondici.

Britská The Independent Scientific Committee on Drugs vyhodnotila celkovou škodlivost 20 nejčastěji zneužívaných návykových látek. Projekt byl financován organizací The Centre for Crime and Justice Studies. Škodlivost jednotlivých látek byla posuzována na úrovni fyzické, psychologické a společenské, a to podle 16 kritérií, přičemž 9 z nich se týkalo škod spáchaných na uživatelích a zbývajících 7 škodlivých dopadů na ostatní. Z analýzy vyplynulo, že bezkonkurenčně nejškodlivější je alkohol, s velkým odstupem druhý je heroin a v těsném závěsu crack. Čtvrtou příčku obsadil metamfetamin. Možná překvapivě šestý je tabák, který se nachází v těsném závěsu za pátým kokainem.

Foto: Policie ČR

Hodnocení bylo za využití 100 bodové škály, přičemž váha jednotlivých hodnoticích kritérií vycházela z jejich relativní závažnosti. Analýza prokázala, že pokud se jedná o negativní dopad užívání látek na jejich konkrétní uživatele, nejhorší jsou heroin, crack a metamfetamin (pervitin). Naopak nejškodlivější dopad na okolní společnost mají heroin, crack a alkohol. Ten byl také vyhodnocen jako suverénně celkově nejškodlivější návyková látka, s velkým odstupem následují heroin a crack.

Nadměrné užívání alkoholu má významně nejvyšší dopad na kvalitu života společnosti, negativní ekonomické dopady a výskyt zranění. Heroin společně s crackem obsadily nechvalné prvenství v oblasti výskytu trestné činnosti. Halucinogenní houby a LSD jsou jedničkou, pokud se jedná o škody způsobené na psychice. Co se týče síly závislosti, o první místo se možná překvapivě dělí tabák a crack.

Na konci května stát zakázal kouření v restauracích a krabičky cigaret se už v Česku prodávají rok jen s odpudivými obrázky. Tím ale boj proti návykovým látkám nekončí. Na řadu přichází regulace alkoholu. Podle Státního zdravotního ústavu je pití rizikové u dvou třetin Čechů. Národní protidrogový koordinátor navíc upozorňuje, že stát vynaloží víc peněz za řešení dopadů pití alkoholu, než kolik vybere na spotřební dani. Místopředseda okamurovy Svobody a přímé demokracie v Plzeňském kraji Zdeněk Maštalíř na to reaguje jednoznačně. “Nakupte si zásoby, bude se opět prohlubovat demokracie,” napsal na regionálním stranickém Facebooku.

Dopady nadměrného pití alkoholu jsou podle zdravotnických odborníků široké – zdraví, závislost, úrazy, nehody i sebevraždy. “V oblasti sociální je důsledkem užívání alkoholu ztráta sociálních rolí a funkcí uživatele,” vysvětlil Českému rozhlasu Viktor Moravčík z Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti. Proti alkoholu a návykovým látkám chce stát postupovat řadou opatření. “Pokud jde o dostupnost, ukazuje se, že jak v oblasti tabáku, tak alkoholu, je omezení dostupnosti pro konečného spotřebitele jedním z nejúčinnějších. Významným faktorem, který spotřebu reguluje, je také cena,” dodal Moravčík.

Místopředsedu regionálních okamurovců zpráva o omezení naštvala. “O tom, zda si smíte koupit láhev rumu nejspíš bude rozhodovat někdo mnohem moudřejší, než jste vy. A až to zavedou, budou nutné i domovní prohlídky, abyste si nepálili alkohol doma sami,” napsal na sociální síti Zdeněk Maštalíř.

Omezení prodeje alkoholu není v některých evropských zemích ničím výjimečným. Typickým příkladem státní regulace je Švédsko. Tam si výrobky s obsahem alkoholu vyšším než 3,5 procenta lidé můžou koupit jen ve státním řetězci obchodů Systembolaget. Jinde si nepořídí třeba ani silnější piva nebo víno. V Polsku se nesmí prodávat alkohol při mimořádných smutečních událostech, platilo to třeba v Krakově roce 2005 v den pohřbu papeže Jana Pavla II. Teprve před několika lety pak v Polsku zrušili úplný zákaz prodeje alkoholu ve vnitrostátních vlacích.

V roce 2016 proběhl již potřetí Národní výzkum o spotřebě tabáku a alkoholu v dospělé populaci České republiky. Vyplývá z něj, že spotřeba alkoholu a tabáku v naší populaci je stále na poměrně vysoké úrovni, přibylo uživatelů elektronických cigaret, kouří více mužů než žen a celoživotně abstinuje pouze 3,8 % dospělých.

„Závislost na tabáku zkracuje život v průměru o 15 let a v Evropě i v České republice je příčinou každého šestého úmrtí.  Alkohol je zase celosvětově příčinou 3,8 % veškerých úmrtí.  V případě tabáku je také třeba si uvědomit, že negativní následky nemá jen kouření samotné, ale také pasivní expozice karcinogenním cigaretovým zplodinám. Proto jsem ráda, že se nám podařilo prosadit zákon, který mimo jiné toto reguluje a přispívá k ochraně zdraví našich občanů,“ říká náměstkyně ministra zdravotnictví Lenka Teska Arnoštová.

K tomu dodává ředitelka Státního zdravotního ústavu Jitka Sosnovcová: „Z výzkumu také vyplývá, že reklamu na cigarety v místě prodeje zaznamenalo v posledním měsíci téměř 50 % dotázaných; jejich propagace, přestože zákonem zakázané, si všimlo 24 % dotázaných. V porovnání s rokem 2015 došlo také ke zvýšení počtu nekuřáků exponovaných tabákovému kouři na pracovišti. Zjištěné trvale vysoké procento nekuřáků vystavených tabákovému kouři v uzavřených prostorách bude tedy nutné dále sledovat v souvislosti se zavedením opatření, směřujících k jejich ochraně.“

Spotřeba tabáku

ilustrační foto

V dospělé populaci bylo v ČR v roce 2016 celkem 28,6 % kuřáků. Z toho téměř dvě třetiny – 19,6 % – představovali denní kuřáci. Denně kouří 23,8 % mužů a 15,6 % žen. Česká populace kouří převážně cigarety. Podíl jiných tabákových výrobků určených ke kouření je zanedbatelný. Muži kouří nejčastěji 15 – 24 cigaret a ženy 5 – 9 cigaret denně.
V průběhu let 2012 – 2016 došlo k mírnému poklesu počtu denních kuřáků tabákových výrobků o 3,8 % s výraznějším poklesem u žen o 4 % než u mužů (o 2,9 %).
Ve všech věkových skupinách došlo v průběhu let 2012 – 2016 k poklesu počtu kuřáků tabákových výrobků; nejvíce ve věkové skupině 15–24letých, a to ze 45 % na 34,6 %.
V průběhu let 2013 – 2016 došlo k mírnému nárůstu spotřeby elektronických cigaret z 3,5 % na 5,7 %. (Spotřeba elektronických cigaret se sleduje od roku 2013), nejvíce ve věkové skupině 15–24 let.
V průběhu let 2012 – 2016 došlo k poklesu počtu osob exponovaných tabákovému kouři v domácím prostředí o cca 5,5 % a v pracovním prostředí o cca 6,6 %. I přes uvedený pokles je v domácím i pracovním prostředí vystavena tabákovému kouři pětina osob. Muži jsou exponováni tabákovému kouři na pracovišti více než dvakrát častěji než ženy, a to v případě kuřáků a i nekuřáků.
V průběhu let 2012 – 2016 došlo k významnému vzestupu počtu osob, kterým lékař při návštěvě zdravotnického zařízení doporučil přestat kouřit, a to o 9,6 %. V roce 2016 bylo lékařem doporučeno přestat kouřit 40,6 % osob. Přibližně 30 % současných kuřáků se v průběhu posledního roku pokusilo přestat kouřit – mužů 26,1 % a žen 33 %, nejvíce ve věkové slupině 15–24 let; s přibývajícím věkem toto úsilí klesá. Počet současných kuřáků, kteří zvažovali v souvislosti se zdravotním varováním na balíčku cigaret přestat kouřit, vzrostl z 16,1 % na 22,8 %.
Celkově si více než čtyři dotázané osoby z deseti během posledních 30 dní všimly informací proti kouření cigaret, které se objevily v novinách, časopisech a v televizi, častěji byly tyto informace zaznamenány v tisku. V předchozích letech byla situace podobná.

Spotřeba alkoholu

ilustrační foto

Alkohol konzumuje pravidelně a velmi často (denně nebo obden) a 13,8 % dospělých Čechů.
Trvale (celoživotně) abstinuje jen 3,8 % dospělých. Dalších 14 % udává abstinenci v posledním roce. V celoživotní abstinenci nejsou rozdíly podle pohlaví, mezi abstinujícími v posledním roce převládají výrazně ženy.
Průměrná roční spotřeba na osobu je 6,8 l čistého alkoholu, resp. 8,2 l pokud nezahrneme abstinenty).
Časté pití nadměrných dávek alkoholu (binge drinking) tj. týdně nebo častěji udává 20 % mužů a 5 % žen.
13 % dospělých lze považovat za konzumenty s vysokým rizikem a 7 % jsou problémoví pijáci, mezi nimi jsou i osoby závislé na alkoholu.
Lékaři u 41 % respondentů zjišťovali jejich konzumní zvyklosti a 8 % doporučili omezit pití alkoholu. Doporučení omezit pití dávali lékaři nejčastěji osobám, které splňují kritéria škodlivého pití, což naznačuje, že praktičtí lékaři jsou schopni identifikovat rizikové konzumenty.
Pití alkoholu silně koreluje s kouřením tabáku. Dochází zde ke kumulaci zdravotních rizik.
Konzumenti s vysokým rizikem a problémoví konzumenti hodnotí svůj zdravotní stav hůře ve srovnání s ostatními.
Nižší socioekonomické postavení je spojeno s vyšším výskytem škodlivého a problémového pití. Mezi vysokoškolsky vzdělanými respondenty bylo více umírněných konzumentů a méně problémových pijanů ve srovnání s respondenty s nižším vzděláním.

Současný stav v oblasti spotřeby alkoholu lze označit za dlouhodobě stagnující, z čehož vyplývá, že opatření směřující k omezování škodlivého pití v dospělé populaci nejsou dostatečně účinná a je potřeba na nich dále pracovat.

Obec Dýšina chystá vyhlášku o zákazu užívání návykových látek na veřejných prostranstvích. Rada obce se opakovaně zabývala situací na místní návsi, která se především v teplých měsících mění v  neoficiální místní nálevnu, z  čehož plyne pro většinu obyvatel řada nepříjemností. Ti se také často na radnici obracejí se svými stížnostmi.

Podle informace zastupitelky obce Kateřiny Chejlavové se členové zastupitelstva na své posledním jednání, které proběhlo 28. srpna 2017, projednali a usnesli se  na znovuzavedení obecně závazné vyhlášky o zákazu užívání alkoholu a dalších návykových látek na veřejném prostranství a vyhlášku o nočním klidu. Zároveň bude obec usilovat o lepší spolupráci s policií, a to nejen ohledně situace v centru obce, ale také při kontrolách místních ubytoven.

„Cílem této obecně závazné vyhlášky je posílení pravomoci obce v oblasti ochrany před nežádoucími vlivy konzumace alkoholu a jiných návykových látek a zamezit jejich negativnímu vlivu na osoby mladší 18 let,“ upřesnila zastupitelka Chejlavová.

Vyhláška přesně vymezuje lokality a ulice či prostranství, kterých se týká. Výjimkou jsou pouze kulturní, společenské nebo sportovní akce, na kterých je prodáváno občerstvení. Dále pak dny 31. prosinec a 1. leden.

Dramaticky narůstající počet nehod způsobených pod vlivem alkoholu přinutil policisty v Plzeňském kraji spustit preventivní kampaň s názvem Piješ. Řídíš. Zabíjíš. 

S ohledem na skutečnost, že lidé stále v hojné míře usedají za volant motorových vozidel, nebo jsou jinými účastníky silničního provozu, pod vlivem alkoholu, dochází na silnicích Plzeňského kraje k řadě dopravních nehod, které mají mnohdy i tragické následky. Výzkumy přitom dokazují, že při hladině alkoholu v krvi řidiče na stupni 0,3 – 0,9 promile je pravděpodobnost dopravní nehody sedmkrát větší, při hladině 1 – 1,4 promile třicet jedna krát větší, při hladině nad 1,5 promile sto dvacet sedmkrát větší než u střízlivého řidiče. “Jen za uplynulých sedm měsíců tohoto roku se stalo v našem kraji 33 dopravních nehod s tragickými následky, při kterých zemřelo již 34 osob. U 10 těchto fatálních událostí sehrál svou roli právě alkohol. V několika dalších případech ještě čekáme na výsledky soudních pitev,” uvedla policejní mluvčí Pavla Burešová.

Nekázeň účastníků silničního provozu je stále vysoká, vedení police se snaží na tuto situaci reagovat nejenom represivní činností, ale i řadou preventivních aktivit. Jednou z nich je i nová preventivní kampaň Piješ. Řídíš. Zabíjíš. Ta vznikla za vzájemné spolupráce krajského ředitelství s Odborem bezpečnosti a prevence kriminality Magistrátu města Plzně a finanční podpory Krajského úřadu Plzeňského kraje. Cílem této kampaně je zdůraznit veřejnosti rizika spojená s konzumací alkoholu v dopravě a působit tak na naše spoluobčany, aby se vyvarovali řízení pod vlivem alkoholu. „Počty nehod v Plzni, při nichž byl řidič pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek, jsou vysoké a mám obavu, že v budoucnu se to bude ještě stupňovat. To nechceme, proto musíme více řešit prevenci, například právě i touto masivní informační kampaní,“ uvedl primátor Martin Zrzavecký.

Problematice zjišťování alkoholu u účastníků silničního provozu se policisté v Plzeňském kraji intenzivně věnují. Jen za posledních sedm měsíců realizovali 96 dopravně bezpečnostních akcí, z nichž se více než polovina z nich zaměřovala na kontrolu přítomnosti alkoholu a jiných návykových látek. Jenže vše bylo marné, za půl roku zemřelo na silnicích dvojnásobně více lidí po nehodách způsobených pod vlivem, než v loňském roce. Na území Plzeňského kraje evidují policisté za uplynulých sedm měsíců tohoto roku celkem 2 021 dopravních nehod, při kterých bylo usmrceno celkem 34 osob, 45 osob utrpělo těžká a 1 008 osob lehká zranění.  Výše hmotné škody byla v souvislosti s těmito událostmi v silničním provozu předběžně odhadnuta na částku 139 330 900 korun.

Nepříznivý stav stále zaznamenáváme v oblasti užívání alkoholu v silničním provozu. Pokud se budeme zabývat rozborem dopravních nehod od ledna do konce července tohoto roku v souvislosti s alkoholem, pak byla jeho přítomnost zjištěna u 173 viníků těchto událostí. Nejčastěji byl alkohol zjištěn u řidičů motorových vozidel (137 viníků), následovali cyklisté (27 viníků DN), chodci byli jako viníci DN v osmi případech pod vlivem alkoholu.

Nejčastější hlavní příčinou těchto evidovaných událostí v silničním provozu byl nesprávný způsob jízdy (984), kdy byl alkohol zjištěn v 93 případech, následovala nepřiměřená rychlost (473), kdy byl alkohol prokázán u 37 viníků a u třetí nejčastější příčiny nedání přednosti v jízdě (247) byl alkohol zjištěn v 6 případech.

Podle místa dopravních nehod v souvislosti s problematikou alkoholu pak bylo 110 viníků těchto událostí zjištěno pod jeho vlivem v obci, zbývajících 63 pak mimo obec. Dnem v týdnu, kdy evidujeme za předmětné období nejvíce dopravních nehod pod vlivem alkoholu, je sobota, kdy zavinilo 46 osob dopravní nehodu po požití alkoholu. Následuje neděle (35 DN s alkoholem) a pátek (28 DN s alkoholem). Naopak nejméně rizikovým dnem je z tohoto pohledu středa (12 DN s alkoholem).

Alarmující jsou zejména data, která se týkají naměřených hodnot alkoholu u viníků dopravních nehod.  Nejčastěji naměřená hodnota 1,5 promile a více byla zjištěna u 103 viníků DN, v 26 případech byla u viníků těchto událostí zjištěna hodnota v rozmezí 1 až 1,5 promile, naopak nejméně DN pod vlivem alkoholu zavinili účastníci silničního provozu, u kterých byl alkohol prokázán v intervalu do 0,24 promile.

Nejvíce viníků dopravních nehod pod vlivem alkoholu za toto období evidují policisté na území města Plzně, následuje území Plzně – venkova, nejméně jich pak evidují policisté na územním odboru Rokycany.

Policisté včera zastavili muže, který vjel do zákazu vjezdu. Jak se poté ukázalo, měl zákaz řízení a ještě řídil s 2,6 promile.

Včera v pravé poledne si všimla hlídka městské policie motorového vozidla, jehož řidič se dopustil přestupku tím, že nerespektoval dopravní značení a to zákaz vjezdu všech vozidel z ulice Mikulášská do ulice Slovanská. “Strážníci proto vozidlo zastavili použitím výstražného světelného a zvukového majáku na střeše služebního vozidla. Řidič na to reagoval tak, že snížil rychlost vozidla a následně ještě dvakrát odbočil, až dojel na prašné parkoviště, kde zhasl světla a vypnul motor. Když k muži strážníci přistoupili a požádali ho o prokázání totožnosti, tak jim sdělil, že žádné doklady u sebe nemá, má vyslovený zákaz řízení a na otázku, zda požil před jízdou alkohol, odpověděl, dvě až tři piva,” uvedla Veronika Kuchynková z Městské policie Plzeň. Dechovou zkouškou bylo u šestačtyřicetiletého muže zjištěno 2,60 promile. Na místo proto byla přivolána Policie ČR, která opilému řidiči vyslovila zákaz další jízdy a dále si celou věc přebrala k dalšímu šetření.

Na několika místech v Plzni proběhla v pátek kontrola zákazu prodeje a požívání alkoholu osobami mladšími 18 let. K překvapení všech byla s negativním výsledkem.

“V městském obvodě Doubravka bylo během akce zkontrolováno 16 provozoven, ve kterých bylo kontrolováno celkem 5 osob mladších osmnácti let, vždy s negativním výsledkem. Současně v kontrolovaných provozovnách nebylo zjištěno porušení zákazu kouření v uzavřených prostorách ze strany hostů ani nelegální provozování výherních hracích přístrojů ze strany provozovatelů,” popsala Veronika Kuchynková z Městské policie.

Na Borech byly kontroly prováděny v okolí Borského parku, Českého údolí a také náměstí Míru. Byli zkontrolováni 4 mladiství analyzátorem alkoholu v dechu a vždy s negativním výsledkem. Dále byla provedena kontrola mladistvých na Lochotíně, konkrétně na Košuteckém jezírku, kde byly zkontrolovány 3 mladistvé osoby s negativním výsledkem. Okolí rybníků Košinář, Velký Bolevecký, Kamenný, Senecký ani prostor u hasičského cvičiště si v letošním školením roce studenti nevybrali jako místo k oslavě ukončení školních povinností. “Během noci strážníci dále kontrolovali místa, kde by mohlo docházet k nedovolenému podávání alkoholu mladistvým, a to naštěstí vždy s negativním výsledkem,” dodala Kuchynková.

Ve středu dne 28.6.2017 kolem šesté hodiny večer přijali policisté oznámení, že v pokoji jedné z ubytoven v Plzni na Borech byl nalezen muž s bodným poraněním v oblasti hrudníku. Jak dosavadní šetření ukázalo, vše mu způsobila jeho družka.

Velmi vážně zraněný muž před převozem do nemocnice uváděl, že ho měla bodnout nějaká neznámá osoba. Přestože kriminalisté museli pracovat i s touto verzí, měli zároveň důvodné podezření, že závažného činu se mohla dopustit i 49letá žena, která žila s pobodaným mužem ve společné domácnosti a bezprostředně po činu vyběhla z pokoje na chodbu. Ženu proto policisté na místě zadrželi jako podezřelou osobu. Provedli u ní dechovou zkoušku, která byla s pozitivním výsledkem. Posléze začalo precizní prověřování případu. “Krajští kriminalisté zadokumentovali všechny stopy i místo činu. Výslechem svědků i všech zúčastněných osob a dále ze znaleckého posudku se jim dostatečně podařilo odůvodnit závěr, že závažného jednání se mohla dopustit právě zadržená osoba. Bylo zjištěno, že 49letá žena ve středu kolem 18.00 hodin na ubytovně v Plzni se nejprve pohádala se svým 37letým druhem. Poté vzala ze stolu v pokoji kuchyňský nůž, napřáhla se a muže bodla zepředu do oblasti hrudníku. Pak začala křičet, ať někdo zavolá záchranku,” popsala policejní mluvčí Markéta Fialová.

S ohledem na všechny zjištěné skutečnosti vrchní komisař ve čtvrtek předal ženě usnesení o zahájení trestního stíhání pro zvlášť závažný zločin vraždy ve stadiu pokusu. Zároveň podal státnímu zástupci podnět k podání návrhu na vzetí obviněné do vazby. V případě rozhodování o vině a trestu může být žena potrestána odnětím svobody v trvání deset až osmnáct let.

Kampaň, která upozorňuje na pití alkoholu dětmi a mládeží, podpořil v úterý v Plzni při Dnu Respektuj 18 několikanásobný mistr České republiky v lyžování Ondřej Bank. Akce byla stěžejní událostí celé kampaně, kterou před pěti lety založily město Plzeň, Plzeňský Prazdroj a Centrum protidrogové prevence a terapie. Jen loni kampaň zaznamenalo bezmála dva miliony Čechů a aktivně jí vyjádřilo podporu přes 100 tisíc lidí včetně více než 550 provozovatelů hospod a restaurací. Letos se navíc projekt Respektuj 18 rozšířil i na Slovensko.

foto: M. Osvaldová

„Myslím si, že každá taková akce je hodně dobrá, prospěšná. Musím říct, že znám ze své zkušenosti hodně lidí, kteří mají velký problém s alkoholem,“ řekl přítomným Ondřej Bank. Podle něj je pití alkoholu dětmi a mládeží zatím společností opomíjeným tématem.

„Je to o tom, abychom ukazovali, že na alkohol si každý musí počkat. Sám jsem pivař, mám rád pivo, ale jak jsem řekl, je potřeba si počkat. Mladí lidé by se měli věnovat v útlém mládí jiným aktivitám, než je pití alkoholu, například právě sportu,“ zahájil akci primátor města Plzně Martin Zrzavecký. Cílem Respektuj 18 je upozornit na stále vysokou toleranci pití alkoholu u dětí a mladistvých a změnit toto vnímání v české společnosti.

Součástí kampaně byl informační stánek na náměstí Republiky, kde si Plzeňané mohli diskrétně popovídat s odborníkem na závislosti a získat užitečné rady pro řešení konkrétních situací spojených s alkoholem a dětmi. Také se soutěžilo právě s Ondřejem Bankem na trenažéru lyžování, lidé mohli získat fotografii s jeho podpisem. Do ulic západočeské metropole také vyrazily hostesky, které vyzývaly veřejnost k podpoře hlavní myšlenky projektu. Každý tak mohl prostřednictvím interaktivního tlačítka nebo připnutím červené placky s osmnáctkou vyjádřit svůj nesouhlas s podáváním a prodejem alkoholu dětem.

foto: M. Osvaldová

Letošní kampaň byla v Plzni spuštěna 1. června. V ulicích jsou rozmístěny informační panely, které upozorňují na problematiku pití alkoholu u dětí a mládeže. Kampaň se zaměřuje především na rodiče dětí a mladistvých, hostinské a maloobchodní prodejce. Nabízí konkrétní rady a tipy pro rodiče, jak o alkoholu s dětmi diskutovat, a provozovatelům hospod a restaurací, jak zvládat každodenní situace spojené s prodejem alkoholu nezletilým. Jednou z letošních novinek v projektu Respektuj 18 je pravidelná měsíční rubrika odborníka na webových stránkách www.respektuj18.cz na téma závislostí a otázek, které jsou spojené s pitím alkoholu dětmi, například jak si promluvit s dítětem, když jede na školní pobyt apod.

V průběhu pětiletého trvání projektu se ke kampani přidali čtyři partneři, a to Plzeňský kraj, Moravskoslezský kraj, Městská část Praha 14 a město Ostrava.  V roce 2016 ji zaznamenaly bezmála dva miliony Čechů a aktivně ji vyjádřilo podporu přes 100 tisíc lidí včetně více než 550 provozovatelů hospod a restaurací. Letos se navíc projekt Respektuj 18 rozšířil i na Slovensko.