Home Tagy Články označené "Americká zahrada"

Americká zahrada

Zajímá vás, jak bude Americká zahrada u Chudenic na Klatovsku vypadat za 100 let? Návštěvníkům v sobotu 22. dubna od 11 hodin  bude představena nová studie na obnovu arboreta. Budou se moci seznámit s plánovanými úpravami a výsadbami pro nejbližší roky. U příležitosti oslavy Dne Země bude jedna z nových dřevin tady dokonce vysazena. Součástí programu je kvíz pro zvídavé dětské účastníky. Akce se koná v rámci bohatého programu ke Dni Země organizovaného Občanským sdružením Otisk u rozhledny Bolfánek (předpokládaný konec je v 16 hodin).

Arboretum Americká zahrada najdete v lesním komplexu Žďár pod rozhlednou Bolfánek zhruba 2 km od Chudenic. Lokalita o rozloze 1.88 ha se nachází v nadmořské výšce 585 m. n. m. a byla vyhlášena chráněným územím v roce 1969 Ministerstvem kultury (dnes má status národní přírodní památky).  Zahradu  založil v roce 1828 hrabě Eugen Černín jako školku okrasných, převážně severoamerických, dřevin určených pro výsadbu v zámeckém parku Lázeň.

Americká zahrada

Americká zahrada je nejucelenějším souborem introdukovaných, převážně severoamerických dřevin na území České republiky. V arboretu je v současnosti soustředěna sbírka čítající více než 200 druhů a kultivarů listnatých i jehličnatých dřevin evropského, asijského a severoamerického původu (od nichž je odvozen název památky). V roce 1843 zde byl poprvé vysazen jedlovec tisolistý (Pseudotsuga menziesii) neboli douglaska, který je obvykle nesprávně označován jako douglaska tisolistá. Tento exemplář se nám zachoval do současnosti. Dle posledního měření, které proběhlo v květnu 2010 je výška kmene 32 m, výška celého stromu 34,8 m, obvod kmene 572 cm a obvod koruny 68 m.

Vlastníkem Americké zahrady je stát, hospodaří zde Lesy ČR s. p. a správu nad tímto chráněným územím vykonává AOPK ČR – Správa CHKO Český les. O údržbu arboreta se fyzicky stará Občanské sdružení OTISK , které provádí 2 x ročně sečení travního porostu, úklid spadaných větví, podzimní shrabání a odvoz spadaného listí i výsadbu nových dřevin.