Home Tagy Články označené "bikesharing"

bikesharing

Ministerstvo životního prostředí spolu se Státním fondem životního prostředí ČR  vyhlašují zcela nový dotační titul na zavedení tzv. bikesharingu – půjčoven jízdních kol na principu sdílení. Připraveno je na ně celkem 20 milionů, stejnou částku navíc rezort posílá i na osvětu v oblasti čisté mobility. Odebrat z ní mohou i obce a organizace Plzeňského kraje, například na budování cyklostezek.

Dvě nově vyhlášené dotační výzvy z Národního programu Životní prostředí mají pomoci snížit negativní dopady automobilové dopravy na kvalitu ovzduší a zdraví obyvatel ve městech a podpořit všechny možnosti ekologicky šetrné dopravy. Žádosti o podporu přijímá SFŽP ČR v obou výzvách do 31. ledna 2018.

Celých 20 milionů korun má ministerstvo připraveno pro města, jejich dopravní podniky, ale i soukromé firmy, které vybudují systém půjčování kol fungujících na principu sdílení, tzv. bikesharingu. Systém sdílených jízdních kol slouží k zapůjčení kol ke krátkým cestám a ve světě je na vzestupu. Je založen na tom, že si zájemce u některé z půjčoven či jejich stanic vypůjčí kolo, odjede, kam potřebuje, a kolo zase u nejbližšího stanoviště vrátí. Využívají ho jak místní obyvatelé měst, kterým kolo zkrátí trasu na určitém úseku cesty do práce, tak turisté navštěvující pamětihodnosti a využívající kola delší dobu.

O dotaci ve výši 250 tisíc až 5 milionů korun, maximálně však do 85 % způsobilých výdajů, se mohou ucházet jak statutární města, tak dopravní podniky a příspěvkové organizace s většinovým podílem města. Dotace je určena ale také firmám, spolkům či neziskovým organizacím, které mají za sebou již zkušenost s provozováním bikesharingu u nás či v zahraničí. Dotované projekty musí pak zrealizovat do 20.  prosince 2020.

Z dotací lze spolufinancovat jen komplexní projekty na zavedení či rozšíření bikesharingového systému na území statutárních měst a případně i přilehlých obcí. Podpora se vztahuje na klasická jízdní kola.

Zastupitelé města schválili i v letošním roce podporu projektu „Kolemplzne.cz – bikesharing pro Plzeň“. Z Fondu životního prostředí města Plzně získá Kontrolní skupina.cz, která bikesharing v Plzni provozuje, dotaci ve výši 252 tisíc korun. Finanční prostředky přispějí k nákupu 15 nových jízdních kol, zajistí servis, polepy, dopravu i náhradní díly pro bicykly. Poslouží také pro vývoj a správu softwaru, který zajišťuje obsluhu výpujčního systému, včetně on-line podpory uživatelům, účetnictví a koordinace služby.

„Projekt Kolemplzne.cz je nezávislou neziskovou iniciativou, jehož cílem je změna způsobu dopravy po městě. Jde o projekt sdíleného využívání jízdních kol, která jsou v ulicích Plzně k dispozici nepřetržitě 24 hodin denně. Cílem pro rok 2017 je získání 1800 registrovaných uživatelů,“ vysvětlil Petr Náhlík, náměstek primátora pro oblast dopravy a životního prostředí.

V současné době projekt nabízí v Plzni 85 jízdních kol vybraných speciálně pro provoz ve městě, webové stránky pro půjčování a vracení kol, sms bránu, pravidelný servis a široké spektrum tarifů. V roce 2016 se ztrojnásobil počet registrovaných uživatelů na 1155. Také se trojnásobně zvýšil počet aktivních uživatelů (celkem 676), bylo zakoupeno 829 měsíčních tarifů a 139 ročních tarifů. V loňském roce město projekt podpořilo částkou ve výši 190 tisíc korun.