Home Tagy Články označené "daně"

daně

Vláda potřebuje pořádně za uši, protože hájí totalitní praktiky! Prohlašuje to předseda Strany Soukromníků ČR Petr Bajer v reakci na nález Ústavního soudu ve věci kontrolního hlášení k dani z přidané hodnoty (DPH). „A jedním z prvních zákonů, který společně s dalšími poslanci se zdravým selským rozumem zrušíme, bude právě zákon o kontrolním hlášení DPH,“ píše Bajer v komentáři zveřejněném na stranickém webu.

„Strana soukromníků ČR nepřestane bojovat proti totalitním manýrům dnešní vlády. V posledních letech se totiž v naší zemi rozmohly protiústavní praktiky, kdy si berní úředníci nad rámec zákonem daných možností vytváří nejrůznější formuláře a hlášení. Pomocí těchto formulářů pak buzerují všechny aktivní a pracovité lidi a po daňových poplatnících vyžadují čím dál větší množství informací. To je však v rozporu se zákony i ústavním pořádkem naší země,“ konstatuje Bajer.

Soukromníci už loni iniciovali podání ústavní stížnosti proti kontrolnímu hlášení DPH. „Tento zákon se totiž i přes naši dlouhodobou kritiku podařilo vládě ČSSD, ANO a KDU-ČSL prosadit a ústavní stížnost se tak stala jedinou možnou obranou podnikatelů proti zákonu, který je podle nás exemplárním příkladem ohrožení svobodného podnikání. Zároveň je kontrolní hlášení unikátním prostředkem pro státní šmírování všech podnikatelských transakcí v naší zemi, což je zneužitelné ve snaze některých vládních protagonistů v ekonomické a politické monopolizaci naši země a může vést k likvidaci živnostníků a malého podnikání,“ píše Bajer. Ten neskrývá radost z toho, že senátor Ivo Valenta, který byl zvolen za Stranu soukromníků ČR získal dostatečný počet senátorů, kteří se podepsali pod tuto ústavní stížnost. Následný nález Ústavního soudu pak dal zapravdu v tom, že si úředníci nesmí dovolit pomocí formulářů a dalších podzákonných opatření umocňovat regulatorní a byrokratické dopady přijímaných zákonů. Údaje, které nedefinuje přímo zákon, prostě úředník nesmí po poplatníkovi vyžadovat.

„Ústavní soud ve svém nálezu zároveň uložil vládě, aby přijala potřebná legislativní opatření a vyřešila tento protiústavní stav. To se však nestalo a ministerstvo financí dokonce přímo vzdorovalo Ústavnímu soudu s tím, že pro praktiky spojené s kontrolním hlášením DPH úředníkům bude stačit obecné ustanovení daňového řádu,“ tvrdí předseda soukromníků. „Vládní představitelé tak znovu ukazují, jak málo respektují ústavní principy a jak se všemi možnými cestami snaží o návrat totalitních praktik, omezení svobody a soukromí a nastolení vlády všehoschopných úředníků a kontrolorů. Neúcta a nerespektování Ústavního soudu by podle mne mělo být varovným signálem pro všechny, kteří stále ještě věří socialistickým a populistickým slibům dnešní vlády,“ dodává.

Soukromníci jsou přesvědčeni o tom, že bez patřičné opory v zákoně a v kontextu nálezu Ústavního soudu se kontrolní hlášení DPH stane od nového roku nevymahatelným. „Zároveň jsme si jisti, že po říjnových parlamentních volbách se budou také poslanci za Stranu soukromníků ČR podílet na nevyhnutelných vládních reformách, které zruší zbytečné a nesmyslné regulace, které dusí nejen podnikatelské prostředí v naší zemi. A jedním z prvních zákonů, který společně s dalšími poslanci se zdravým selským rozumem zrušíme, bude právě zákon o kontrolním hlášení DPH,“ slibuje Petr Bajer, jehož strana kandiduje do Poslanecké sněmovny na společné kandidátce s ODS – s podporou soukromníků.

Strana soukromníků České republiky jednoznačně odmítá účtenkovou loterii k EET (elektronická evidence tržeb – pozn. red.) a upozorňuje na to, že jde o exemplární ukázku nezákonného plýtvání s veřejnými financemi a podněcování k udavačství. „Proti drobným podnikatelům a živnostníkům vyhlásila tato vláda třídní boj, jehož cílem je zlikvidovat střední třídu a zmonopolizovat podnikání v naší zemi,“ napsal předseda soukromníků Petr Bajer na stranickém webu.

Ministerstvo financí oznámilo, že účtenkovou loterii k EET spouští již k 1. říjnu 2017. „Strana soukromníků České republiky se proti tomu tvrdě staví, podobně jako tomu bylo při zavedení EET. Obojí nazývá státní šikanou. „Od samého začátku upozorňujeme na to, že elektronická evidence tržeb je nehorázným zásahem do svobody podnikání a představuje online šmírování namířené plošně proti všem slušným podnikatelům. Protestovali jsme proti zavedení EET, snažili jsme se prosadit jeho zrušení a podporovali jsme následnou ústavní stížnost,“ tvrdí předseda Strany soukromníků Petr Bajer. „A jsme přesvědčeni o tom, že pokud EET nezruší Ústavní soud, tak to bude jeden z prvních zákonů, které zrušíme hned po podzimních parlamentních volbách,“ připomněl Bajer, který kandiduje do Sněmovny na kandidátce ODS.

Bajer je prý šokován postojem ministerstva financí, které oznámilo, že uspíší start účtenkové loterie, která má být podle plánů ministerstva spuštěna již 1. října 2017. „Jsem přesvědčen o tom, že jde o exemplární ukázku nezákonného plýtvání s veřejnými financemi. Finanční prostředky ze státního rozpočtu přece nejsou určeny k vyplácení výher v jakékoliv loterii, ale k financování školství, zdravotnictví, dopravních investic, apod.,“ uvedl Bajer, který si zároveň klade několik zásadních otázek:

„Jak je vůbec možné, že na jedné straně ministerstvo financí pracuje s deficitním rozpočtem a na druhé straně chce desítky milionů korun jen tak rozházet mezi lidmi na pofidérní loterii? Jak je možné, že vláda na jedné straně škrtá investice nebo se brání přidat lékařům či učitelům a na druhé straně láká lidi na drahá auta nebo finanční odměny? Vždyť sám ministr financí při nástupu do své funkce veřejně prohlašoval, že ve státním rozpočtu chybí peníze a teď ten samý člověk uspíšil start účtenkové loterie, které neúčelně vytahá ze státního rozpočtu další desítky milionů korun,“ kroutí hlavou předseda soukromníků.

Takový postup je podle jeho soudu v rozporu s českou legislativou a také se ptá, jestli by takový postup ministerstva financí neměl zajímat Nejvyšší kontrolní úřad, který má dohlížet nad hospodárností všech složek státu. Podle soukromníků však nejde jen o nehospodárné nakládání s daněmi nás všech. „Účtenková loterie k EET navádí svou podstatou k udavačství. Takové praktiky, kterých jsme si dosyta užili za komunismu, jsou podle mne jen dalším podněcováním k nenávisti vůči živnostníkům a drobným podnikatelům. V podstatě ministerstvo financí lidem slibuje milionové výhry za to, že budou místo finančních úředníků kontrolovat podnikatele, jestli vydávají správnou účtenku. To je podle mne zcela zrůdný přístup, který posiluje třídní nenávist mezi občany naší země,“ nebere si servítky předseda soukromníků Petr Bajer.

Členové Strany soukromníků ČR kandidují do parlamentních voleb na kandidátkách ODS. Do Zastupitelstva Plzeňského kraje loni se na podzim dostali jako podporovatelé Starostů a Patriotů.

„Na jednu stranu zavádíme sankce pro naše občany a zároveň daňové poplatníky, a na druhou stranu tolerujeme naprosté porušování zákonů ze strany nelegálních uprchlíků,“ napsala zastupitelka a předsedkyně sportovní komise Rady Plzeňského kraje Jana Levová z hnutí Svoboda a přímá demokracie – Tomio Okamura v komentáři na Facebooku. Reaguje v něm na uprchlickou krizi v Evropě jako takovou, ale zaměřuje se i na otázky vytváření a dodržování nových zákonů a pravidel.

„Při návštěvě Tyrolska jsem si hezky popovídala s německými voliči AfD. Přivedli mě k myšlence, která mě nenapadla, ale která je bohužel aktuální. Všichni si uvědomujeme, že uprchlická krize otřásá Evropou. Že se jedná o obrovský problém, který EU neřeší efektivně, spíš hasí důsledky, než by řešila motivy a příčiny,“ konstatuje Levová.
Ale co je podle ní přinejmenším stejně nebezpečné jako uprchlická krize samotná? „Z EU a od naší vlády se po celé Evropě a ČR šíří více či méně šílené nápady, směrnice, povinnosti a sankce za kde co. Co takhle zákaz pořádat zahradní party na vlastním pozemku po 22 hodině. Co takhle zpřísňující se podmínky pro vlastnictví zbraní, co zákaz kouření na veřejných prostranství. A tak bychom mohli pokračovat dlouho,“ píše krajská zastupitelka a předsedkyně okamurovců v Plzeňském kraji.

Jana Levová

„No, a mě, a asi nejen mě, ani nenapadlo, že na jednu stranu zde zavádíme sankce pro naše občany a zároveň daňové poplatníky, a na druhou stranu tolerujeme naprosté porušování zákonů ze strany nelegálních uprchlíků. A přesně to je obrovské nebezpečí. Co budou naše vlády dělat, až policisté budou uplatňovat zákon nebo vyhlášku a dotyčný prostě řekne, že na to kašle, protože jiným se nelegální činnost odpouští? Pak nastane anarchie,“ tvrdí Levová.

Nejde přeci – jak říká – u občanů vyžadovat něco, co u jiných lidí vyžadováno není. Víme prý, že měřit dvojím metrem je špatně. Ale zamysleli jsme se nad reálnými důsledky, které toto měření dvojím metrem může přinést? Zamysleli jsme se, jak může frustrovaný občan reagovat, když mu například v Paříži policista bude chtít udělit pokutu a jen o pár kilometrů dál si zákony uprchlíci běžně a beztrestně porušují? „Že by se občan mohl prostě vzepřít a také si dělat, co chce? Tak to by znamenalo anarchii. A k tomu určitě dojít nechceme. Proto jsme nebudovali naše právo. Jen mě to znova přesvědčilo, že nastávající volby budou nejdůležitější od pádu komunismu. Že je čas, aby občané šli k volbám a volili strany, které mají ve svém programu ochranu svých obyvatel a aktivní boj s nelegálními uprchlíky. A to splňuje hnutí Svoboda a přímá demokracie,“ je přesvědčená Jana Levová.

Českým lodníkům pracujícím v Nizozemsku svitla naděje a možná nebudou muset platit úroky z dlužných daní, které měli odvést v tuzemsku. Po jednání sněmovního rozpočtového výboru to oznámil poslanec z Plzeňského kraje, šéf výboru Václav Votava. Pokud lodníci zaplatí dlužnou daň, a to i formou splátkového kalendáře, nečekalo by je penále. S tímto návrhem přišly ministerstvo financí a finanční správa na jednání sněmovního rozpočtového výboru, který se situací lodníků opět zabýval.

„Došlo tam k určitému posunu, kdy finanční správa, respektive ministerstvo financí, v podstatě přišlo s tím, že by za určitých podmínek byly prominuty úroky z prodlení, tato sankce těm lodníkům. Nicméně oni si musí svoji daňovou povinnost splnit. To znamená, musí buď zaplatit tu daň v České republice, nebo si sjednat s finančním úřadem splátkový kalendář,“ popsal agentuře ČTK postup Votava. Za těchto podmínek je možné potom prominout sankci. Výbor podle něj však tuto záležitost ještě neukončil.

„Finanční správa rozšíří podmínky pro prominutí příslušenství daně – konkrétně úroku z prodlení a úroku z posečkané daně, prominout bude možné až 100 procent. Podmínkou je to, že konkrétní lodník uhradí daň (lze i formou povoleného splátkování),“ sdělila náměstkyně ministra financí Alena Schillerová.

Ministerstvo podle Votavy přislíbilo součinnost s finančními úřady v Nizozemsku. Bude pomáhat s tím, aby tam, kde byla daň zaplacena, ji tamní úřady také vrátily lodníkům. Poznamenal však, že tamní daň zahrnuje také zdravotní a sociální pojištění, takže vracenou daň bude nutné o tyto položky očistit.

Podle vzájemné smlouvy o zamezení dvojího zdanění mezi Českem a Nizozemskem musejí lodníci platit daně v místě své rezidence, tedy v Česku. Lodníci ale daně zaplatili v minulosti v Nizozemsku. České finanční úřady po nich nyní chtějí doplatky daní zpětně za tři roky včetně penále někdy i ve výši statisíců korun. Celá záležitost se týká asi pětistovky lidí, kteří se plaví na nizozemských lodích.

Po 29. květnu 2017 začínáme vydělávat na sebe. Celých 149 dní jsme pracovali pouze pro stát. Oproti loňskému roku jsme si tak polepšili o celé čtyři dny. Den daňové svobody se tak poprvé od roku 2000, kdy ho Liberální institut začal počítat, dostal do května. Zásluhu na tom má zejména hospodářský růst.

Den daňové svobody představuje pomyslnou hranici, jež rozděluje kalendářní rok do dvou období – v části roku do Dne daňové svobody je třeba vydělat na pokrytí výdajů státních a veřejných institucí. Toto virtuální období 100% zdanění končí Dnem daňové svobody, od kterého vyděláváme sami pro sebe a o vydělaných penězích si rozhodujeme podle vlastního uvážení.

„Je skvělé, že se po mnoha letech Den daňové svobody podívá do května. Důvody však nelze hledat u vlády, ta na svoje výdaje bude chtít opět více peněz daňových poplatníků, než vloni. Vládní výdaje rostou, ale naštěstí ještě rychleji roste produkce,“ komentuje letošní termín ředitel Liberálního institutu Dominik Stroukal.

Letošní Den daňové svobody je o den později než průměr OECD. Nejdříve daňovou svobodu přivítali v Irsku (20. 4.) a Jižní Koreji (26. 4.) a brzy oslaví ve Švýcarsku (7. 5.). Naopak nejdéle si na ni počkají ve Finsku (28. 7.) a Francii (25. 7.).

Finanční správa i letos rozeslala daňové složenky k úhradě daně z nemovitých věcí. Ta je splatná do 31. května 2017, nepřesáhne-li daň částku 5.000,- Kč. Je-li daň vyšší než 5.000,- Kč, je splatná ve dvou stejných splátkách – do 31. května a do 30. listopadu. Poplatníkům, kteří provozují zemědělskou výrobu a chov ryb, je první splátka daně posunuta na 31. srpna a druhá splátka na 30. listopad. Daň je možné zaplatit najednou i při vyšší částce než 5.000,- Kč, a to do 31. května.

Poplatníci – fyzické osoby, pokud neplatí daň přes SIPO nebo nepožádali o zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí e-mailem, dostali daňovou složenku do své poštovní schránky nejpozději 19. května 2017. Pokud by poplatník daňovou složenku neobdržel, může se obrátit na územní pracoviště finančního úřadu v místě svého trvalého bydliště.

Poplatníci – právnické osoby obdrželi do svých datových schránek informaci o daňové povinnosti. Pokud nemají zpřístupněnou datovou schránku, obdrží poštou běžnou poštovní poukázku.

Číslo účtu pro daň z nemovitých věcí pro nemovitosti v Plzeňském kraji je:   7755-77627311/0710

Variabilní symbol:           rodné číslo poplatníka – fyzické osoby nebo identifikační číslo právnické osoby

Konstantní symbol:        1148 – při bezhotovostní platbě převodem z účtu

                                        1149 – při hotovostní platbě běžnou poštovní poukázkou

                                        0001 – při hotovostní platbě daňovou složenkou (není potřeba vyplňovat, je na daňové složence předtištěno)

Daň z nemovitých věcí lze zaplatit těmito způsoby:

  • bezhotovostně, tedy převodem z účtu poplatníka na účet finančního úřadu
  • prostřednictvím SIPO – platí pro poplatníky, kteří se k této formě placení přihlásili do 31. ledna 2017
  • hotově – daňovou složenkou na poště – bez poštovného (platí pouze pro fyzické osoby) – tuto formu placení nelze využít u franšízantů České pošty, známé pod názvem Pošta Partner
  • hotově – poštovní poukázkou na poště – s poštovným
  • hotově v pokladně územních pracovišť finančních úřadů, které sídlí v okresních městech

 

Nechceme, aby se venkov vylidňoval, tvrdí poslanec z Plzeňského kraje, šéf sněmovního rozpočtového výboru Václav Votava (ČSSD) v souvislosti s rozhodnutím Senátu osvobodit prodej zastavěného pozemku od daně z přidané hodnoty (DPH). „Poslanecký klub ČSSD rozhodl vrátit legislativu v této oblasti do podoby, kterou měla do prosince 2015 a podpořit tak snazší dostupnost bydlení,“ napsal k tomu Votava na celostátním webu sociálních demokratů.

„Rozhodnutí Senátu osvobodit od zdanění DPH prodej zastavěného pozemku vítám. Tzv. daňový balíček, který se vrací do Poslanecké sněmovny s touto úpravou, sociální demokraté rozhodně podpoří,“ je přesvědčen Votava. Současná právní úprava podle něho znamená zdražení ceny pozemků o DPH ve výši 21 %, a to má negativní vliv na dostupnost rodinného bydlení, především na venkově a menších městech.

„Nechceme, aby se venkov vylidňoval,“ tvrdí poslanec. „Musím zásadně odmítnout vyjádření ministerstva financí, že by se jednalo o triumf developerské lobby. Jde o daňové opatření, které zvýší dostupnost bydlení i pro lidi s nižšími a průměrnými příjmy a je navíc v souladu s programovým prohlášením a politikou vlády České republiky. Nic víc, nic míň,“ dodává Václav Votava a z jeho reakce je jasná kritika ministra financí a šéfa ANO Andreje Babiše. Ani jeden z politiků – Votava a Babiš – si nenechá ujít příležitost, jak to tomu druhému „vytmavit“.

Finanční správa ČR vychází daňovým poplatníkům vstříc a rozšiřuje na konci března a v poslední den lhůty pro podání daňového přiznání, tj. 3. dubna 2017, úřední hodiny.  Od 27. 3. 2017 do 31. 3. 2017 jsou na územních pracovištích finančních úřadů prodlouženy úřední hodiny – každý den od 8.00 do 17.00 hodin. V pondělí 3. dubna 2017 platí na územních pracovištích finančních úřadů úřední hodiny 8.00 až 18.00 hodin. Odlišně jsou upraveny úřední hodiny na územních pracovištích v Horažďovicích a Horšovském Týně.

Informace k dani z příjmů lze nalézt také na internetových stránkách www.financnisprava.cz. Na stránkách www.daneelektronicky.cz si mohou poplatníci tiskopis daňového přiznání také stáhnout, nebo jej přímo na stránkách vyplnit a následně buď vytisknout a doručit na územní pracoviště finančního úřadu, nebo elektronicky odeslat. Pro poplatníky se zpřístupněnou datovou schránkou je elektronické podání jedinou možností, jak platně podat daňové přiznání k dani z příjmů.  Ti, kteří nestihnou podat daňové přiznání včas (tj. do 3. dubna 2017), nebo daň také včas nezaplatí (ve stejném termínu, tj. do 3. dubna 2017), se vystavují sankcím.

Nepodá-li poplatník včas daňové přiznání a prodlení je delší než 5 pracovních dní, nebo když poplatník daňové přiznání nepodá vůbec, ač tuto povinnost ze zákona má, uplatní se pokuta podle § 250 daňového řádu. Pokuta činí 0,05% stanovené daně za každý následující den prodlení, nejvýše však 5 % stanovené daně, nebo 0,01 % stanovené daňové ztráty za každý následující den prodlení, nejvýše však 5 % stanovené daňové ztráty. V případě pozdního podání se pokuta nepředepíše, pokud je menší než 200,- Kč. Je-li část dílčího základu daně z příjmů ze závislé činnosti, ze kterých plátce daně sráží zálohu na daň, vyšší než 50 % celkového základu daně, snižuje se pokuta za opožděné tvrzení daně u daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob na desetinu.

Nezaplatí-li poplatník ve lhůtě stanovené, nastupuje sankce v podobě úroku z prodlení. Ten se počítá od 5. pracovního dne následujícího po dni splatnosti až do doby úplného zaplacení dlužné daně. Sazba úroku je rovna repo sazbě ČNB zvýšené o 14 %, v současné době tedy 14,05 % p. a.

Finanční správa ČR opět organizuje v rámci aktivního přístupu k daňové veřejnosti výjezdy do vybraných obcí, kde daňovým poplatníkům poradí na obecních či městských úřadech při vyplnění daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob a vyplněná přiznání úředníci také převezmou. Lidé tím ušetří cestu na finanční úřad.

V nejbližších dnech přijedou pracovníci Finanční správy v uvedených termínech do těchto obcí:

Všeruby (okr. Plzeň-sever) / 13. 3. 2017, 13 – 17                     

Planá / 44. 3. 2017, 13 – 16                      

Dobřany / 14. 3. 2017, 14 – 17                      

Manětín / 14. 3. 2017, 9 – 11.30, 12 – 16           

Plasy / 15. 3. 2017, 9 – 11.30, 12 – 16             

Štěnovice / 15. 3. 2017, 13 – 17                             

Holýšov / 16. 3. 2017, 14 – 17                      

Stod / 16. 3. 2017, 14 – 17                   

Informace k dani z příjmů lze nalézt také na internetových stránkách www.financnisprava.cz. Na stránkách www.daneelektronicky.cz si mohou poplatníci tiskopis daňového přiznání také stáhnout, nebo jej přímo na stránkách vyplnit a následně buď vytisknout a doručit na územní pracoviště finančního úřadu, nebo elektronicky odeslat. Pro poplatníky se zpřístupněnou datovou schránkou je elektronické podání jedinou možností, jak platně podat daňové přiznání k dani z příjmů.

 

„Stát minulý rok hospodařil s přebytkem a lidé by z toho měli mít konkrétní výhody,“ prohlásil v Senátu starosta Slovan a plzeňský senátor Lumír Aschenbrenner (ODS). Jeho strana na březnové schůzi horní parlamentní komory navrhuje snížení daně z přidané hodnoty.Vyplývá to ze senátních záznamů.

Na březnové schůzi Senátu ODS prosazuje řadu změn zákonů tak, aby se zlepšily podmínky v České republice. Alespoň tak to charakterizuje na svém webu. „V rámci daňového balíčku mimo jiné navrhneme snížení sazby DPH z 21 % na 19 %,“ píše se ve stranickém prohlášení.

Jedním z největších propagátorů snížení daně z přidané hodnoty je plzeňský senátor Lumír Aschenbrenner. „Toto opatření nechá lidem více peněz v jejich kapsách. Stát minulý rok hospodařil s přebytkem a lidé by z toho měli mít konkrétní výhody. Proto prosazujeme snížení daní,“ vysvětluje návrh svého klubu Aschenbrenner na webu občanských demokratů. Podle stenozáznamu ze schůze to před ostatními senátory řekl jednoduše: „Návrh zní: V čl. 5 za bod 42 vložit nový bod 43, který zní: 43. V § 37 odst. 2 a v § 47 odst. 1 písm. a) se číslo 21 nahrazuje číslem 19, následující body přeznačit. Děkuji za trpělivost.“