Home Tagy Články označené "Den země"

Den země

Společně přivítat jaro formou tradiční jarní vycházky u příležitosti oslav Dne Země chtějí v neděli 23. dubna 2017 členové tachovské organizace ochránců přírody a  spolku Genové sady Tachovska. Na startu, který bude  v rozmezí od 13:00 do 14 hodin na náměstí v Tachově (před bývalou budovou městského kulturního střediska), dostane každý příchozí účastnický list.

Trasa povede z náměstí v Tachově – Knížecí alej – Světce – Vysoká – genový sad v Tachově (49°47‘27“N, 12°36‘52“E), (délka je přibližně 5 km a je dobře sjízdná i pro kočárky).  Od 13 hodin bude z náměstí vycházet organizovaná skupina s průvodcem, který bude vyprávět zajímavosti o místech, které se vyskytují na trase vycházky. Neorganizovaně může každý zájemce vyrazit až do 14 hodin.

Cíl bude v genovém sadu v Tachově, kde budou připraveny aktivity pro děti i dospělé a samozřejmě chybět nebude ani tradiční táborák s hudbou. Organizátoři připomínají, aby si účastníci nezapomněli vzít s sebou obuv a oblečení vhodné do terénu.

Genové sady Tachovska je spolek příznivců starých odrůd ovocných dřevin, kteří pečují o genové sady na Tachovsku. Vloni oslavil 10. výročí své činnosti a v současnosti pečuje o více než 600 různých odrůd, z čehož je nejvíce jabloní, ale najdete tady také hrušně, třešně nebo slivoně.  Tyto stromy představují kulturní a historické dědictví. Jsou totiž  nositeli genetických informací a jsou odolné proti chorobám, nepřízni počasí a nenáročné na výživu.

V rámci akce Den země se v sobotu 22. dubna uskuteční úklid městského parku v Klatovech. Jde o tradiční brigádu v Mercandinových sadech. Sraz v 9 hodin u kolonády v parku. Akce je určena  všem, kteří mají chuť přiložit ruku k dílu třeba i na hodinu.

Zajímá vás, jak bude Americká zahrada u Chudenic na Klatovsku vypadat za 100 let? Návštěvníkům v sobotu 22. dubna od 11 hodin  bude představena nová studie na obnovu arboreta. Budou se moci seznámit s plánovanými úpravami a výsadbami pro nejbližší roky. U příležitosti oslavy Dne Země bude jedna z nových dřevin tady dokonce vysazena. Součástí programu je kvíz pro zvídavé dětské účastníky. Akce se koná v rámci bohatého programu ke Dni Země organizovaného Občanským sdružením Otisk u rozhledny Bolfánek (předpokládaný konec je v 16 hodin).

Arboretum Americká zahrada najdete v lesním komplexu Žďár pod rozhlednou Bolfánek zhruba 2 km od Chudenic. Lokalita o rozloze 1.88 ha se nachází v nadmořské výšce 585 m. n. m. a byla vyhlášena chráněným územím v roce 1969 Ministerstvem kultury (dnes má status národní přírodní památky).  Zahradu  založil v roce 1828 hrabě Eugen Černín jako školku okrasných, převážně severoamerických, dřevin určených pro výsadbu v zámeckém parku Lázeň.

Americká zahrada

Americká zahrada je nejucelenějším souborem introdukovaných, převážně severoamerických dřevin na území České republiky. V arboretu je v současnosti soustředěna sbírka čítající více než 200 druhů a kultivarů listnatých i jehličnatých dřevin evropského, asijského a severoamerického původu (od nichž je odvozen název památky). V roce 1843 zde byl poprvé vysazen jedlovec tisolistý (Pseudotsuga menziesii) neboli douglaska, který je obvykle nesprávně označován jako douglaska tisolistá. Tento exemplář se nám zachoval do současnosti. Dle posledního měření, které proběhlo v květnu 2010 je výška kmene 32 m, výška celého stromu 34,8 m, obvod kmene 572 cm a obvod koruny 68 m.

Vlastníkem Americké zahrady je stát, hospodaří zde Lesy ČR s. p. a správu nad tímto chráněným územím vykonává AOPK ČR – Správa CHKO Český les. O údržbu arboreta se fyzicky stará Občanské sdružení OTISK , které provádí 2 x ročně sečení travního porostu, úklid spadaných větví, podzimní shrabání a odvoz spadaného listí i výsadbu nových dřevin.

Den Země 22. dubna si připomíná v současné době více jak miliarda lidí ve 175 státech světa. Je tak největším a nejznámějším ekologickým svátkem. V Plzni bude místem, kde se bude v sobotu slavit, zoologická a botanická zahrada.

Program na statku Lüftnerka, připravený zejména pro rodiny s dětmi, začne v 10 a potrvá do 17 hodin Nabídne především různé soutěže, poznávací a dovednostní aktivity a oblíbenou naučnou soutěžní stezku o ceny.

Oslava Dne Země je v Zoologické a botanické zahradě města Plzně spojena s vyvrcholením sběru použitých potravinářských hliníkových obalů ve školách a domácnostech Plzeňska. I letos se uskuteční ve 14 hodin na počátku aleje Kilometrovka u Kalikovského mlýna převzetí hliníkového odpadu od drobnějších sběračů. Až do pondělí 24. dubna je možno umístit hliníkový sběr také do nádoby na hlavní pokladně zoologické a botanické zahrady v ul. Pod Vinicemi.

Statek Lüftnerka v Zoo Plzeň neosiří ani poslední dubnový a první květnový den. V neděli se zde uskuteční v 15 hodin velký slet čarodějnic a na 1. května se od 14 hodin rozezní nádvoří lidovou muzikou a zpěvem v podání populárního dětského folklorního souboru Plzeňáček.