Home Tagy Články označené "Dobřív"

Dobřív

Obec Dobřív (m. rod, tedy: v Dobřívě, do Dobříva) se nachází v okrese Rokycany, kraj Plzeňský. Leží při Padrťském potoce (horním toku říčky Klabavy) 7 km jihovýchodně od Rokycan. Obec sousedí a částečně i leží v CHKO Brdy.
Název obce zněl původně zřejmě Dobřějov (od osobního jména Dobřej) a znamenal tedy „Dobřejův“ (dvůr). První písemná zpráva o vsi Dobřív (Dobrziew) se vyskytuje v listině z roku 1325, jíž král Jan Lucemburský daroval několik „vesnic v Plzeňském kraji, toho času pustých“ (vilas sitas in Pilsnensi provincia nunc desertas), totiž Dobřív, Hrádek a Kuškov (dnes zaniklý) Petrovi z Rožmberka. Z uvedené zmínky zároveň vyplývá, že Dobřív musel existovat již nějakou dobu před tímto datem. V rožmberském majetku zachycuje Dobřív (villa Dobrziewo) i tzv. Rožmberský urbář z roku 1379. Od 15. století byla obec známá hlavně železářskou výrobou. Z ní se dodnes zachoval vodní hamr, který je zdejší nejvýznamnější památkou. Další pamětihodností je starodávný most tzv. švédský, poblíž něho stojí plastika Jana Nepomuckého z 18. století.
Místní Starou hospodu rád navštěvoval známý herec Národního divadla Jindřich Mošna. V 50. letech 20. století bylo k Dobřívu připojeno Pavlovsko. V souvislosti se zánikem vojenského újezdu Brdy bylo k 1. lednu 2016 k obci připojeno katastrální území Dobřív v Brdech, které vzniklo k 10. únoru 2014.[4] Toto území má rozlohu 15,001008 km² a je zde evidováno 0 budov a 0 obyvatel.[5]
Pamětihodnosti:
Vodní hamr nad Padrťským potokem (národní kulturní památka)
Pamětní síň Jindřicha Mošny
Historický (tzv. Švédský) most přes Padrťský potok
Zájezdní hostinec
Přírodní rezervace Žďár na stejnojmenném kopci (629 m n. m.) asi 3 km severozápadně, suťový porost se vzácnou květenou
Laiblova lípa na zahradě domu č. p. 36 na severním okraji vsi

Národní technická památka Vodní hamr v Dobřívě na Rokycansku je ode dneška   uzavřena z důvodu plánované rekonstrukce. Vodní hamr má za sebou bohatou historii. Po napoleonských válkách se tamní výroba soustředila především na cejny neboli polotovary určené pro cvočkaře a hřebíkáře, jichž byly v té době v podbrdském kraji stovky rodin. Za první světové války hamerníci přešli na výrobu zákopnického nářadí pro císařskou armádu. Později se v něm vyrábělo zemědělské a stavební nářadí.

Od června 2017 však velká kladiva utichnou a tři vodní kola se přestanou točit. Hamr je sice stále funkční, ale stroje i pohon jsou už v nevyhovujícím stavu, a aby se zachovala jejich funkčnost, je třeba přistoupit k celkové rekonstrukci. Nevyhovující je například elektroinstalace, také stroje je nutné repasovat a znovu v objektu ustavit. Současně bude v hamru vybudována expozice mapující jeho historii.

Tento nákladný projekt Západočeského muzea v Plzni bude finančně podpořen z evropských fondů prostřednictvím Ministerstva pro místní rozvoj v programu Integrovaného regionálního operačního programu. Realizace úprav je plánována na období od 1. června 2017 do 31. prosince 2018. Zároveň se vybuduje objekt pokladny s toaletami, který bude financovat ze svých prostředků Plzeňský kraj.

V areálu technické národní kulturní památky Vodní hamr Dobřív na Rokycansku se v sobotu 20. 5. 2017 koná celodenní program věnovaný 26. Hamernickému dnu. Program zahrnuje kovářské soutěže , šermířské ukázky i bitvu modelových lodí. Po celý den je volný vstup do hamru, výcvik šermu a lukostřelba pro děti, stejně tak prohlídka středověkého tábora.

Hamernický den je tradiční akce spojená se soutěží „Dobřívský cvoček“ pro kovářské učně a studenty středních škol.  Návštěvníci mohou po celou dobu soutěže sledovat žáky při práci.  Součástí Hamernického dne je také 22.ročník tradičních jízdních historických vlaků  a autobusů. Navíc se jedná o jednu z posledních příležitostí navštívit tuto unikátní technickou památku před její rekonstrukcí. Od června 2017 totiž  bude hamr dlouhodobě pro návštěvníky  uzavřen.

Vodní hamr je připomínán již v 16. století a jeho dnešní podoba pochází z roku 1695. Je jedinou technickou památkou tohoto druhu na území České republiky. Vnitřní zařízení, které je stále funkční, bude po celý Hamernický den v provozu. Návštěvníci se tak seznámí s historií objektu i železářství v oblasti Brd a na Podbrdsku, s technologií a pracovními postupy při výrobě železných předmětů v hamru.

PROGRAM:

9.00      Uvítání návštěvníků a zahájení soutěže „Dobřívský cvoček“

9.30      Historická hudba RAAva

10.00      „Ztracenci“ – šermířský a divadelní spolek harcíři z Rokycan

10.30      Pohled do doby Dobrohosta z Ronšperka a na Dvorci – Sdružení pro historický život VIA BOEMIA

11.00      Bitva modelových lodí klubu MERRIMACK

12.00      „Alchymistická dílna“ – šermířský a divadelní spolek Gloria

13.00      Vystoupení dobřívských „Soptíků“

13.30      Historická hudba RAAva

14,00      Soutěž kování hřebíků na čas

14.30      Bitva modelových lodí klubu MERRIMACK

15.00      Pohled do doby Dobrohosta z Ronšperka a na Dvorci – Sdružení pro historický život VIA BOEMIA

16.00      „Groteska“ – šermířský a divadelní spolek harcíři z Rokycan

16.30      Ukončení soutěže „Dobřívský cvoček“

17.00      Vyhlášení výsledků soutěže „Dobřívský cvoček“

17.30      Historická hudba RAaVa

Muzeum Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech, pobočka Západočeského muzea v Plzni, p. o. ,  pořádá dnes v areálu národní kulturní památky Vodní hamr v Dobřívě  25. Hamernický den. Návštěvníci se mohou seznámit s technologiemi a pracovními postupy při výrobě železných předmětů, dozvědět se zajímavé informace o historii železářství v oblasti Brd a na Podbrdsku i o samotném objektu vodního hamru. 

Po celý den je možné vidět  práce na unikátním historickém zařízení vodního hamru. Připravena je i tradiční soutěž učňů kovářského řemesla „Dobřívský cvoček“ – letošní téma volné tvorby „Louskáček na ořechy“, dále kování hřebíků na čas.  Ukázky kovářských prací spolu s hamernický denvýstavou a prodejem kovářských výrobků a potřeb pro kováře. Prezentace kovářských firem. Letošní novinka zahrnuje také vojenský tábor mušketýrů z období 30leté války. Předvádění obsluhy a střelby středověkého obléhacího stroje Trebuchet.

Po předložení jízdenky Hamerník expresu získají návštěvníci slevu na vstupném. Jízdenky z autobusu Škoda bus klubu Plzeň platí k uznání slevy vstupného na akci Hamernický den, jízdní řády budou sděleny veřejnosti co nejdříve.  Po dobu konání akce Hamernický den  bude cyklotrasa (CT3) v úseku prostranství památky Hamr Dobřív uzavřena.

Upozornění – z důvodu rekonstrukce trati jezdí historický motorák Hamerník expresu jen mezi Nezvěsticemi a Mirošovem.  Autobusy Škoda bus klubu Plzeň zajišťují dopravu z Rokycan přes Mirošov do Dobříva.

Podrobný program:

9.00  Zahájení soutěže „Dobřívský cvoček“

9.30 Historická hudba MIRITIS

10.00 Šermířský a divadelní spolek HARCÍŘI z Rokycan – Jan Žižka a jeho osud

11.00 Šermířská a divadelní společnost RIVAL – Landsknechtská průba – jak to chodí u nás v táboře

11.30 Historická hudba MIRITIS

12.00 Ukázka střelby středověkým obléhacím strojem TREBUCHET

13.00 Soubor lidových písní a tanců ROKYTIČKA, ROKYTÍ a MALÉ ROKYTÍ

13.30 Skupina historických šermířů a střelců MODRÝ REGIMENT – Výcvik mušketýrů v třicetileté válce

14.00 Zahájení soutěže kování hřebíků na čas

14.30 Šermířský a divadelní spolek HARCÍŘI z Rokycan – Stýv

15.30 Šermířská a divadelní společnost RIVAL – Ukázka výcviku Landsknechtů (souboje)

16.00 Skupina historických šermířů a střelců MODRÝ REGIMENT – Výcvik mušketýrů v třicetileté válce

16.30 Ukončení soutěže „Dobřívský cvoček“

Ukázka střelby středověkým obléhacím strojem TREBUCHET

17.00 Vyhlášení výsledků soutěže „Dobřívský cvoček“

17.30 Historická hudba MIRITIS

Prezentace uměleckých kovářů, platnéřů, zbrojířů, podkovářů a dalších firem zpracovávajících železo a vyrábějících potřeby pro kováře.  Soutěž pro kovářské učně „Dobřívský cvoček“ a celodenní kulturní program, nejenom to se skrývá pod názvem 23. Hamernický den, který se koná už zítra po celý den  v areálu národní kulturní památky vodní hamr v Dobřívě.

„Tradiční akce regionálního muzea v Rokycanech s ukázkami kovářských prací na unikátním zařízení vodního hamru a se soutěží pro  učně a studenty středních škol se koná vždy třetí sobotu v květnu.   Zvláště zvídavé návštěvníky a návštěvnice vyučíme kovářskému řemeslu ve zrychleném kurzu, kde se naučí kování pod malým hamrem. Úspěšným absolventům vydáme výuční list se znakem Hamru a podpisy Mistrů kovářů,“ uvedl  Mgr. Jan Lehner z rokycanského muzea.

V Dobřívě se železo vyrábělo od počátku 14. do poloviny 20. století. Zdejší horní hamr je největší a nejvýznamnější památkou svého druhu v ČR s expozicí přístupnou v turistické sezóně. Původně se v hamru zkujňovalo vysokopecní surové železo a z něj se vykovávaly tyčové polotovary. Po rozšíření modernější ocelářské technologie přešel hamr koncem 60. let 19. stol. na výrobu těžkého kovaného nářadí.                                                                                                                                                                                                                                                jam