Home Tagy Články označené "Dobřív"

Dobřív

Obec Dobřív (m. rod, tedy: v Dobřívě, do Dobříva) se nachází v okrese Rokycany, kraj Plzeňský. Leží při Padrťském potoce (horním toku říčky Klabavy) 7 km jihovýchodně od Rokycan. Obec sousedí a částečně i leží v CHKO Brdy.
Název obce zněl původně zřejmě Dobřějov (od osobního jména Dobřej) a znamenal tedy „Dobřejův“ (dvůr). První písemná zpráva o vsi Dobřív (Dobrziew) se vyskytuje v listině z roku 1325, jíž král Jan Lucemburský daroval několik „vesnic v Plzeňském kraji, toho času pustých“ (vilas sitas in Pilsnensi provincia nunc desertas), totiž Dobřív, Hrádek a Kuškov (dnes zaniklý) Petrovi z Rožmberka. Z uvedené zmínky zároveň vyplývá, že Dobřív musel existovat již nějakou dobu před tímto datem. V rožmberském majetku zachycuje Dobřív (villa Dobrziewo) i tzv. Rožmberský urbář z roku 1379. Od 15. století byla obec známá hlavně železářskou výrobou. Z ní se dodnes zachoval vodní hamr, který je zdejší nejvýznamnější památkou. Další pamětihodností je starodávný most tzv. švédský, poblíž něho stojí plastika Jana Nepomuckého z 18. století.
Místní Starou hospodu rád navštěvoval známý herec Národního divadla Jindřich Mošna. V 50. letech 20. století bylo k Dobřívu připojeno Pavlovsko. V souvislosti se zánikem vojenského újezdu Brdy bylo k 1. lednu 2016 k obci připojeno katastrální území Dobřív v Brdech, které vzniklo k 10. únoru 2014.[4] Toto území má rozlohu 15,001008 km² a je zde evidováno 0 budov a 0 obyvatel.[5]
Pamětihodnosti:
Vodní hamr nad Padrťským potokem (národní kulturní památka)
Pamětní síň Jindřicha Mošny
Historický (tzv. Švédský) most přes Padrťský potok
Zájezdní hostinec
Přírodní rezervace Žďár na stejnojmenném kopci (629 m n. m.) asi 3 km severozápadně, suťový porost se vzácnou květenou
Laiblova lípa na zahradě domu č. p. 36 na severním okraji vsi

Rybářský klub Pavlovsko – Dobřív připravil na sobotu 16. prosince  tradiční zimní „srandamatch“.  Vánočního kapra si tak můžete vylovit od 13 hodin přímo na hrázi rybníka v Pavlovsku. Nejlepší rybář získá prut s navijákem, ostatní si mohou pochutnat na grilovaných dobrotách.

Oddíl všestrannosti Tělovýchovné jednoty Sokol Dobřív na Rokycansku připravil pro všechny milovníky cyklistiky už 36. ročník cykloturistické jízdy pod názvem Rokycanskem na kole. Na čtyřech trasách 35, 50, 100 a  125 km se účastníci projedou okresem Rokycany a některými sousedními.

Startuje se v sobotu 19. srpna mezi 7. a 9. hodinou ranní v sokolovně v Dobřívě. Před výjezdem obdrží každý závodník startovní list s popisem tras. Startovní list s číslem je současně lístkem do tomboly o ceny sponzorů, která proběhne od 15 hodin. Po dojezdu do cíle získá každý cyklista slosovatelný účastnický list.

První ročník této oblíbené cykloturistické akce se uskutečnil 7. srpna 1982. Symbolem se stal upocený cyklista. Od té doby se akce každoročně opakuje, a to stále pod vedením organizátorů – zakladatelů Babického a Beránka. Těm teď ale už pomáhají s organizaci jejich rodiny a v posledních letech také členky TJ Monika Koudelková a Pavla Beránková.

Národní technická památka Vodní hamr v Dobřívě na Rokycansku je ode dneška   uzavřena z důvodu plánované rekonstrukce. Vodní hamr má za sebou bohatou historii. Po napoleonských válkách se tamní výroba soustředila především na cejny neboli polotovary určené pro cvočkaře a hřebíkáře, jichž byly v té době v podbrdském kraji stovky rodin. Za první světové války hamerníci přešli na výrobu zákopnického nářadí pro císařskou armádu. Později se v něm vyrábělo zemědělské a stavební nářadí.

Od června 2017 však velká kladiva utichnou a tři vodní kola se přestanou točit. Hamr je sice stále funkční, ale stroje i pohon jsou už v nevyhovujícím stavu, a aby se zachovala jejich funkčnost, je třeba přistoupit k celkové rekonstrukci. Nevyhovující je například elektroinstalace, také stroje je nutné repasovat a znovu v objektu ustavit. Současně bude v hamru vybudována expozice mapující jeho historii.

Tento nákladný projekt Západočeského muzea v Plzni bude finančně podpořen z evropských fondů prostřednictvím Ministerstva pro místní rozvoj v programu Integrovaného regionálního operačního programu. Realizace úprav je plánována na období od 1. června 2017 do 31. prosince 2018. Zároveň se vybuduje objekt pokladny s toaletami, který bude financovat ze svých prostředků Plzeňský kraj.

V areálu technické národní kulturní památky Vodní hamr Dobřív na Rokycansku se v sobotu 20. 5. 2017 koná celodenní program věnovaný 26. Hamernickému dnu. Program zahrnuje kovářské soutěže , šermířské ukázky i bitvu modelových lodí. Po celý den je volný vstup do hamru, výcvik šermu a lukostřelba pro děti, stejně tak prohlídka středověkého tábora.

Hamernický den je tradiční akce spojená se soutěží “Dobřívský cvoček” pro kovářské učně a studenty středních škol.  Návštěvníci mohou po celou dobu soutěže sledovat žáky při práci.  Součástí Hamernického dne je také 22.ročník tradičních jízdních historických vlaků  a autobusů. Navíc se jedná o jednu z posledních příležitostí navštívit tuto unikátní technickou památku před její rekonstrukcí. Od června 2017 totiž  bude hamr dlouhodobě pro návštěvníky  uzavřen.

Vodní hamr je připomínán již v 16. století a jeho dnešní podoba pochází z roku 1695. Je jedinou technickou památkou tohoto druhu na území České republiky. Vnitřní zařízení, které je stále funkční, bude po celý Hamernický den v provozu. Návštěvníci se tak seznámí s historií objektu i železářství v oblasti Brd a na Podbrdsku, s technologií a pracovními postupy při výrobě železných předmětů v hamru.

PROGRAM:

9.00      Uvítání návštěvníků a zahájení soutěže „Dobřívský cvoček“

9.30      Historická hudba RAAva

10.00      „Ztracenci“ – šermířský a divadelní spolek harcíři z Rokycan

10.30      Pohled do doby Dobrohosta z Ronšperka a na Dvorci – Sdružení pro historický život VIA BOEMIA

11.00      Bitva modelových lodí klubu MERRIMACK

12.00      „Alchymistická dílna“ – šermířský a divadelní spolek Gloria

13.00      Vystoupení dobřívských „Soptíků“

13.30      Historická hudba RAAva

14,00      Soutěž kování hřebíků na čas

14.30      Bitva modelových lodí klubu MERRIMACK

15.00      Pohled do doby Dobrohosta z Ronšperka a na Dvorci – Sdružení pro historický život VIA BOEMIA

16.00      „Groteska“ – šermířský a divadelní spolek harcíři z Rokycan

16.30      Ukončení soutěže „Dobřívský cvoček“

17.00      Vyhlášení výsledků soutěže „Dobřívský cvoček“

17.30      Historická hudba RAaVa

Muzeum Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech, pobočka Západočeského muzea v Plzni, p. o. ,  pořádá dnes v areálu národní kulturní památky Vodní hamr v Dobřívě  25. Hamernický den. Návštěvníci se mohou seznámit s technologiemi a pracovními postupy při výrobě železných předmětů, dozvědět se zajímavé informace o historii železářství v oblasti Brd a na Podbrdsku i o samotném objektu vodního hamru. 

Po celý den je možné vidět  práce na unikátním historickém zařízení vodního hamru. Připravena je i tradiční soutěž učňů kovářského řemesla „Dobřívský cvoček“ – letošní téma volné tvorby „Louskáček na ořechy“, dále kování hřebíků na čas.  Ukázky kovářských prací spolu s hamernický denvýstavou a prodejem kovářských výrobků a potřeb pro kováře. Prezentace kovářských firem. Letošní novinka zahrnuje také vojenský tábor mušketýrů z období 30leté války. Předvádění obsluhy a střelby středověkého obléhacího stroje Trebuchet.

Po předložení jízdenky Hamerník expresu získají návštěvníci slevu na vstupném. Jízdenky z autobusu Škoda bus klubu Plzeň platí k uznání slevy vstupného na akci Hamernický den, jízdní řády budou sděleny veřejnosti co nejdříve.  Po dobu konání akce Hamernický den  bude cyklotrasa (CT3) v úseku prostranství památky Hamr Dobřív uzavřena.

Upozornění – z důvodu rekonstrukce trati jezdí historický motorák Hamerník expresu jen mezi Nezvěsticemi a Mirošovem.  Autobusy Škoda bus klubu Plzeň zajišťují dopravu z Rokycan přes Mirošov do Dobříva.

Podrobný program:

9.00  Zahájení soutěže „Dobřívský cvoček“

9.30 Historická hudba MIRITIS

10.00 Šermířský a divadelní spolek HARCÍŘI z Rokycan – Jan Žižka a jeho osud

11.00 Šermířská a divadelní společnost RIVAL – Landsknechtská průba – jak to chodí u nás v táboře

11.30 Historická hudba MIRITIS

12.00 Ukázka střelby středověkým obléhacím strojem TREBUCHET

13.00 Soubor lidových písní a tanců ROKYTIČKA, ROKYTÍ a MALÉ ROKYTÍ

13.30 Skupina historických šermířů a střelců MODRÝ REGIMENT – Výcvik mušketýrů v třicetileté válce

14.00 Zahájení soutěže kování hřebíků na čas

14.30 Šermířský a divadelní spolek HARCÍŘI z Rokycan – Stýv

15.30 Šermířská a divadelní společnost RIVAL – Ukázka výcviku Landsknechtů (souboje)

16.00 Skupina historických šermířů a střelců MODRÝ REGIMENT – Výcvik mušketýrů v třicetileté válce

16.30 Ukončení soutěže „Dobřívský cvoček“

Ukázka střelby středověkým obléhacím strojem TREBUCHET

17.00 Vyhlášení výsledků soutěže „Dobřívský cvoček“

17.30 Historická hudba MIRITIS

Prezentace uměleckých kovářů, platnéřů, zbrojířů, podkovářů a dalších firem zpracovávajících železo a vyrábějících potřeby pro kováře.  Soutěž pro kovářské učně „Dobřívský cvoček“ a celodenní kulturní program, nejenom to se skrývá pod názvem 23. Hamernický den, který se koná už zítra po celý den  v areálu národní kulturní památky vodní hamr v Dobřívě.

„Tradiční akce regionálního muzea v Rokycanech s ukázkami kovářských prací na unikátním zařízení vodního hamru a se soutěží pro  učně a studenty středních škol se koná vždy třetí sobotu v květnu.   Zvláště zvídavé návštěvníky a návštěvnice vyučíme kovářskému řemeslu ve zrychleném kurzu, kde se naučí kování pod malým hamrem. Úspěšným absolventům vydáme výuční list se znakem Hamru a podpisy Mistrů kovářů,“ uvedl  Mgr. Jan Lehner z rokycanského muzea.

V Dobřívě se železo vyrábělo od počátku 14. do poloviny 20. století. Zdejší horní hamr je největší a nejvýznamnější památkou svého druhu v ČR s expozicí přístupnou v turistické sezóně. Původně se v hamru zkujňovalo vysokopecní surové železo a z něj se vykovávaly tyčové polotovary. Po rozšíření modernější ocelářské technologie přešel hamr koncem 60. let 19. stol. na výrobu těžkého kovaného nářadí.                                                                                                                                                                                                                                                jam