Home Tagy Články označené "doprava"

doprava

Informace o dopravě v Plzni a Plzeňském kraji. Plánované i probíhající výstavby silnic a dálnic. Uzavírky silnic. Celkový stav dopravní infrastruktury. DOPRAVA AKTUÁLNĚ V PLZNI A PLZEŇSKÉM KRAJI.

Automobily se údajně pohybují průměrně pouze 10% času a zbylých 90% jsou dočasně nebo trvale odstaveny. Z toho plynou pak velké plošné nároky na dopravu i  parkování. Také   město Rokycany se v souvislosti s rozvojem automobilismu dostává do situace, kdy nestačí vytvářet nová parkovací místa a podmínky pro parkování se zhoršují. Během let totiž došlo k výraznému nárůstu počtu vozidel a současná organizace dopravy   je navíc ovlivněna i tím, že město je spádovou oblastí pro okolní obce. Vzhledem k množství aut pak dochází k situacím, že řidiči parkují na místech, která k tomu nejsou určena. V rozporu s pravidly silničního provozu jsou to hlavně chodníky nebo veřejná zeleň.

Doprava je přitom důležitým faktorem rozvoje a života města. Rada města proto   zadala zpracování Studie parkování v centrální části města Rokycany společnosti AF-CITYPLAN, s.r.o., renovované firmě v oblasti dopravního plánování. Cílem studie je získat data o současném stavu a navrhnout úpravy řešení dopravy v klidové centrální oblasti města a přilehlém okolí, včetně posouzení záměru výstavby parkovacího domu v centru. Řešené centrální území města je vymezeno ulicemi Jiráskova, Náměstí 5. května, Pražská, Soukenická, Třebízského a dále ulicemi Jeřabinová, Antonína Uxy a Dukelská. Výsledkem studie bude analytická a návrhová část.

Podkladem pro návrhovou část bude právě analýza stávajícího stavu. Průzkumem budou zjištěny stávající kapacity parkovacích ploch i jejich časové využití, parkovací nároky i obsazenost a obrátkovost na parkovacích místech v centru města a v okolí vlakového a autobusového nádraží. Výsledky analýzy budou v návrhové části sloužit jako podklad pro   případný nový systém regulace a organizace dopravy v klidové centrální zóně tak, aby bylo parkování vyvážené a efektivní s ohledem na různorodou funkci zástavby v centrální části   města.

„Výsledky poslouží jako podklad pro stanovení potřebnosti nových lokalit parkování, vymezení parkovacích zón (rezidentní stání, placená stání) v řešené lokalitě, včetně odhadu ekonomické i prostorové bilance při vybudování parkovacího domu. Studie navrhne i možné úpravy tarifního systému či nový informační systém parkovišť. Nezbytnou součástí organizace dopravy v klidu centra města bude zřejmě i vytvoření parkovacích zón vymezených pro rezidenty, např. v ulicích Josefa Knihy, Pod Kostelem či Rokycanova, tedy lokalit sídlišť, která současně čekají na svoji revitalizaci. Ostatně na chybějící relevantní data a koncepční návrhy upozornili město i obyvatelé při veřejném projednávání návrhu obnovy vnitrobloku Josefa Knihy,“ uvedl místostarosta Rokycan  Mgr. Jan Šašek.

Pro koncepční a dlouhodobé rozhodnutí města o tom, jaké zásady a kroky zvolit pro budoucí systém dopravy parkování v centru města, mají  pomoci právě průzkumem získaná data a na základě výsledků analýzy   studie navrhne taková doporučení změn a opatření, která zajistí zlepšení současného stavu.

„Zároveň nechceme zabírat stávající funkční plochy městské zeleně, neboť jsou nezbytné pro relaxaci obyvatel nejen centra města, ale i jeho návštěvníků. Proto je součástí zadání i posouzení parkovacího domu. Zkrátka, dopravu v klidu není dobré nechávat v klidu, je třeba se jí věnovat.  Zpracovanou studii bychom měli obdržet v září letošního roku. Studie, tedy analytická i návrhová část, bude samozřejmě veřejně představena i obyvatelům města,“ dodal místostarosta Šašek.

 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje podala na Městském úřadu Rokycany, odbor dopravy, žádost o vydání stavebního povolení na stavbu v Mlečicích na Zbirožsku. Jedná se o plánovaný průtah touto obcí, která má dvě místní části.   

Jedná se o stavební úpravy silnice II/235 v úseku od začátku až do konce obce Mlečice, které zahrnují další nutné úpravy související s touto stavbou (např. úpravy rozjezdů, komunikačních napojení, autobusových zastávek) a vybudování nového jednostranného chodníku. Dále se počítá s provedením kompletní rekonstrukce vozovky včetně všech podkladních vrstev a úpravy zeminy aktivní zóny.

Délka takto upravené vozovky je 661,73 metrů. Nová vozovka bude mít  asfaltový beton, zastávkový záliv počítá s žulovou dlažební kostkou, chodník bude proveden částečně ze zámkové dlažby a částečně z recyklátu, chodníkové přejezdy a vjezdy k nemovitostem ze zámkové dlažby.

Státní podnik Řízení letového provozu ČR zaznamenal v červenci nový provozní rekord za jeden měsíc a současně i nejvyšší počet letových pohybů za jeden den v českém vzdušném prostoru. Celkový počet pohybů nad Českou republikou v červenci 2017 poprvé v historii překonal hranici devadesáti tisíc a to 90 005. Jedná se o meziroční nárůst ve srovnání s červencem 2016 o 2,75 % (87 583).

V červenci rovněž oblastní středisko řízení letového provozu Praha zaznamenalo rekordní provoz za jeden den. V neděli 16. července využilo český vzdušný prostor 3 168 letů. Při předpokládané průměrné kapacitě jednoho letounu (150 osob) tak ve vzdušném prostoru České republiky cestovalo více než 475 000 pasažérů.

Od začátku roku do konce července poskytlo oblastní středisko řízení letového provozu Praha své služby téměř 490 000 letům. I v tomto případě se jedná o meziroční nárůst provozu o 2,5 %.

Důvodem trvale rostoucího zájmu leteckých dopravců o český vzdušný prostor a služby podniku je především vysoká úroveň bezpečnosti a kapacity. Minimální úroveň zpoždění a dlouhodobě zákaznicky orientovaná cena se pak projevují při plánování leteckých dopravců především v době vrcholící letní sezóny. Největším zákazníkem podniku je německá Lufthansa před společnostmi Emirates a Turkish Airlines.

Po třech letech se opět bude opravovat Wilsonův most v Plzni. I po opravě je jeho vozovka zvlněná, město teď bude zkoumat, jaké varianty opravy budou nejvhodnější. Uzavírka, která potrvá do konce měsíce, měla původně začít už na začátku srpna, nakonec byla ale odložena.

Most, který se rekonstruoval v roce 2014, má problémy. Dochází totiž znovu k vlnění části, kde jsou položeny kostky. „Snažili jsme se zjistit důvod, proč tomu tak je. Podle nás to je intenzitou zejména trolejbusové dopravy s tím, že návaznost kostek a asfaltu a brzdění zapříčiňuje zvlnění,“ prohlásil technický náměstek primátora Pavel Šindelář. Město tak uzavře několikametrový úsek v jednom pruhu, na kterém se budou zkoušet různé techniky opravy komunikací. „V každé části se opraví komunikace jinak, pak budeme vyhodnocovat. Podle výsledků se zvolí nejvhodnější varianta,“ dodal Šindelář.

Do nedělního poledne nebudou moct řidiči vjet na pražský okruh mezi sjezdy 3 (Lochkov) a 15 (Cholupice). Důvodem je podle ŘSD zkouška požárního systému v tunelech Lochkov a Cholupice a cvičení složek integrovaného záchranného systému, které nařizuje zákon. 

Pro směr Brno (D1) – Plzeň (D5) je vyznačena objížďka v trase D1 (MÚK Modletice) – Jižní spojka – Barrandovský most – Strakonická – Výpadová – K Cementárně – D0 (MÚK Lochkov).

Pro směr Plzeň (D5) – Brno (D1) v trase D0 (MÚK Slivenec) – K Barrandovu – Barrandovský most – Jižní spojka – D1 (MÚK Modletice).

Na hlavním tahu z Plzně na Karlovy Vary došlo za Chotíkovem k vážné nehodě. Silnice je v místě uzavřená, objízdná trasa vede přes Nevřeň nebo Město Touškov.

České dráhy posílí o víkendových dnech 12. a 13. srpna spoje do Domažlic, kde se konají tradiční Chodské slavnosti a koná se festival ChodRock. Na pravidelných víkendových spojích pojedou zdvojené i ztrojené jednotky RegioShark.

Mimořádně pojede také pět osobních vlaků ( z Plzně, Poběžovic a Bělé nad Radbuzou), které běžně jedou pouze v pracovní dny a navíc vybrané rychlíky do Domažlic budou posílené o jeden vůz a pojedou s ním až do Schwandorfu  (a zpět).

Ve spolupráci s plzeňským Iron Monument Clubem pojede v sobotu i v neděli parní vlak. Vyjíždí v sobotu 12. srpna v 7:26 hodin z Plzně hlavního nádraží a během dne uskuteční šest jízd mezi Domažlicemi a Furth im Waldem. Zpět do Plzně se vrací v neděli 13. srpna.

Už tuto sobotu v časných ranních hodinách dojde v rámci rekonstrukce mostu Generála Pattona k dalšímu dopravnímu omezení. Na mostě ve směru z centra na Lochotín bude doprava svedena pouze do jednoho jízdního pruhu. Stane se tak o více než týden dříve, než bylo plánováno.

„Během soboty a neděle bude dokončena pokládka provizorních vozovkových vrstev na předmostích a v noci z 13. na 14. srpna dojde k převedení dopravy již znovu ve dvou jízdních pruzích na zrekonstruovanou (vnější) polovinu mostu,“ informoval ředitel plzeňské pobočky Správy ředitelství silnic a dálnic Zdeněk Kuťák s tím, že následně započnou práce na vnitřní polovině mostu s tramvajovou tratí, třetí fázi první etapy. „Díky vysokému pracovnímu nasazení se termín zahájení třetí fáze oprav podařilo uspíšit o týden oproti původnímu  harmonogramu při zahájení stavby,“ uvedl Kuťák. V průběhu této části opravy mostu bude docházet ke zvýšenému pohybu dělníků, stavebních strojů a materiálu přes vozovku. Pro zajištění bezpečnosti jak pracovníků, tak řidičů, dojde k nepopulárnímu omezení maximální rychlosti na mostě na 30 km/hod. a kontrolnímu měření dodržování tohoto opatření policií ČR.

„Společný objednatel i zhotovitel se omlouvají veřejnosti za veškerá omezení související s realizací této důležité akce. Zároveň tímto apelují na řidiče, aby s maximální pozorností a plynulostí projížděli dopravním opatřením a eliminovali tak jakékoliv případné dopravní komplikace,“ dodal ředitel.

V letošním roce pokračuje rostoucí zájem o zvláštní prázdninovou Jízdenku na léto. Za první měsíc prodeje se zájem o ně zvýšil oproti minulému roku o čtvrtinu Jízdenka na léto umožňuje po dobu 7 nebo 14 dní libovolné cestování spoji Českých drah bez omezení počtu jízd nebo ujetých kilometrů.  

„Také v letošním roce sledujeme velký zájem o Jízdenku na léto. Loni se díky zavedení nové 7denní varianty jejich prodej zdvojnásobil a v letošním roce pokračuje rostoucí trend prodeje. Jen od půlky června do půlky července, tedy za první měsíc prodeje jízdenky, si jich zakoupili cestující o 25 % více než v loňském roce,“ upozorňuje Zuzana Čechová, ředitelka odboru cenotvorby a produktové komunikace Českých drah.

S Jízdenkou na léto lze v době platnosti neomezeně cestovat všemi vlaky Českých drah, lze s ní ujet libovolný počet kilometrů a kdekoliv vystoupit a znovu nastoupit do jakéhokoliv pravidelného spoje. Pouze v povinně místenkových vlacích je třeba dokoupit rezervaci. „S touto jízdenkou je možné podnikat výlety prakticky bez omezení. Není limitován počet ujetých kilometrů ani množství zastávek v atraktivních turistických oblastech. S jízdenkou se tak dají podniknout výhodné cyklistické a turistické výlety, návštěva památek nebo třeba letních hudebních festivalů,“ připomíná hlavní výhodu prázdninové jízdenky Zuzana Čechová.

Jízdenka na léto je nabízena ve dvou verzích s platností 7 nebo 14 po sobě jdoucích dnů, např. 7denní tak platí od 5. července (včetně) do půlnoci 11. července. Jízdenky je možné zakoupit pro období od 1. července do 31. srpna s možností předprodeje od 15. června. Jízdenka je nepřenosná, je vystavena na jméno, a je platná pouze s osobním dokladem. Cena jízdenek je:

Ÿ 7denní: základní cena 790 Kč, zlevněná cena (např. pro držitele In karty nebo ISIC) 690 Kč;

Ÿ 14denní: základní cena 1 190 Kč, zlevněná cena (např. pro držitele In karty nebo ISIC) 990 Kč.

Neroste jen zájem o prázdninovou Jízdenku na léto, ale obecně o železniční dopravu. České dráhy za první půl rok přepravily o 1,3 milionu cestujících více než v loňském roce a každý Čech v současnosti ujede vlaky Českých drah přibližně 700 kilometrů za rok, což je asi o 100 kilometrů více než před osmi lety.

U obce Střelice na jižním Plzeňsku došlo před 14. hodinou k nehodě autobusu a dvou aut. Havárie si naštěstí nevyžádala podle prvních zpráv raněné, silnice je ale neprůjezdná. Objízdná trasa vede přes Merklín.