Home Tagy Články označené "doprava"

doprava

Informace o dopravě v Plzni a Plzeňském kraji. Plánované i probíhající výstavby silnic a dálnic. Uzavírky silnic. Celkový stav dopravní infrastruktury. DOPRAVA AKTUÁLNĚ V PLZNI A PLZEŇSKÉM KRAJI.

Především místní řidiče potěšilo, že přívoz Darová přes řeku Berounku, který je ve vlastnictví obce Břasy na Rokycansku,  je opět v provozu. Podařilo se tak opravit škody, které napáchal traktorista, když špatně navedl stroj při nájezdu na pramici přívozu. Část přívozu se tak potopila.

Obec Břasy, která jako majitel darovanského přívozu, musela zajistit jeho opravu. Šlo především o několik rozlámaných prken a některé železné součásti. Letos už podle informace starosty Miroslava Kroce spolkly opravy na 400 000 korun, ty poslední odhaduje tak na dalších 100 tisíc korun.  Počínání řidiče traktoru kvalifikovali policisté jako přestupek, takže se bude zodpovídat správnímu orgánu. Jak ale dále zjistili, jeho stroj měl celou řadu technických  závad, navíc mu nefungovaly  řádně ani brzdy.

Přívoz v Darové, který  je důležitou spojnicí mezi Rokycanskem a Plzeňskem, převáží lidi i auta sedm dní v týdnu od 8 do 18 hodin. Je tak jedinou možností, jak se z oblasti Radnicka nejkratším způsobem dostat do Nynic, do Třemošné nebo plzeňských oblastí  jako jsou Košutka a Lochotín. Přepravují se zde lidé, osobní i nákladní automobily, motocykly i kola. Maximální nosnost prámu je 8 tun.

Ředitelství silnic a dálnic  začalo v pondělí 11. prosince odstraňovat dopravní omezení, které souvisejí s modernizací úseku dálnice D1 mezi 34 – 41 kilometrem. Tedy mezi sjezdy Ostředek a Šternov. V důsledku toho se zde však dálnice během pondělí a úterý zúží na pouhý jeden pruh v každém směru a mohou vzniknout dopravní komplikace.

ŘSD informovalo, že tento stav potrvá od pondělních deseti hodin ráno do úterních 22 hodin. Následně, během noci z úterka na středu, se sice ve směru na Brno již bude jezdit v normálním režimu, ve směru na Prahu ale stále pouze po krajnici.

Ještě ve středu, až do přibližně 16 hodin se můžou řidiči jedoucí na Prahu setkat s omezeními, které vzniknou v důsledku odstraňování dopravního značení. Teprve poté, až do opětovného zahájení rekonstrukčních prací na jaře, se zde v celém úseku bude jezdit v klasickém režimu 2+2.

 

Koncept jízdního řádu vlaků regionální dopravy zůstává na většině tratí stejný jako v roce 2017. Někde došlo k drobným úpravám a minutovým posunům. Jízdní řád regionálních vlaků 2018 nejvíce ovlivnilo přidání spojů dálkové dopravy v relaci Praha – Mnichov, proto jsou nejvýraznější změny u regionálních vlaků na tratích 170 a 180.

ilustrační foto

Od 1. ledna 2018 dojde k rozšíření platnosti Integrované dopravy Plzeňska:

 • na trati 160 z Horního Hradiště až po Blatno u Jesenice (zóny 022 Plasy, 023 Mladotice, 032 Tis),
 • na trati 162 z Kralovic až po Čistou (zóny 029 Kralovice, 033 Jesenice).
 • Z důvodu změn časů u vlaků regionální dopravy na trati Plzeň – Domažlice a Plzeň – Rokycany došlo ke změnám také na navazujících tratích č. 175, 176, 177, 178, 181, 182, 184 a 185.

  Trať 160 Plzeň – Žatec:

 • České dráhy už nebudou provozovat rychlíky na trati Plzeň – Žatec.
 • U vlaků regionální dopravy došlo k mírným úpravám časových poloh v návaznosti na přestupové vazby u rychlíků.
 • Trať 170 Plzeň – Beroun
 • V úseku Plzeň – Beroun došlo k úpravě časů regionálních spojů podle tras vlaků dálkové dopravy.
 • Základem nového jízdního řádu pro osobní vlaky zůstává dvouhodinový takt s odjezdem z Plzně hl.n. v 35. minutu a s příjezdem do Berouna v 54. minutu, vyjma vlaků Os 7801, Os 7815 a Os 7819, které jedou mimo takt.

V Plzeňském kraji začne v neděli 10. prosince platit nový jízdní řád pro rok 2018, který byl připraven ve spolupráci s organizátorem a koordinátorem veřejné dopravy POVED Plzeň. Jízdní řád zahrnuje celkem 544 vlaků v působnosti Regionálního obchodního centra Plzeň, z toho jezdí v pracovní dny 460 vlaků, o sobotách a nedělích 226 vlaků. Regionální spoje ujedou 5 066 621,7 vlakokilometrů, což představuje stejný rozsah jako v současném jízdním řádu.

Novinky v dálkové dopravě v Plzeňském kraji zahrnují například Ex 6 „Západní expres“ Praha – Plzeň – Cheb / Domažlice:

 • Nová expresní linka zajišťující rychlé spojení západních Čech s hlavním městem, která bude v provozu mezi Prahou a Plzní v intervalu 1 hodiny, v úsecích Plzeň – Cheb a Plzeň – Domažlice v intervalu 2 hodiny (počet spojů stoupne ze 4 na 7 párů).
 • Denně mimo sobotu bude zavedeno nové večerní spojení mezi Prahou a Chebem.
 • U expresů Praha – Domažlice (– Mnichov) bude obousměrně zavedena nová zastávka Holýšov, doba jízdy z / do Plzně bude cca 28 minut, z / do Prahy cca 2 hodiny.
 • Soupravy budou sestaveny z modernizovaných vozů ČD, ve směru Domažlice (Mnichov) také z modernizovaných vozů společnosti Länderbahn (Alex). Vlaky nabídnou klimatizované prostory, el. zásuvky 230 V pro napájení elektroniky, ve spojích bude zajištěna nabídka občerstvení službou ČD Minibar a v trase Praha – Plzeň – Cheb budou k dispozici vyhrazené oddíly, např. dětské kino.

Za 50 % základního jízdného budou cestovat studenti ve věku 15 až 26 let, důchodci, držitelé zlaté Jánského plakety, váleční veteráni a ti, kteří čerpají mateřskou či rodičovskou dovolenou. Studenti navíc budou za uvedenou slevu cestovat v kterékoli relaci v kraji po celý kalendářní rok. Za 25 % základního jízdného budou cestovat žáci ve věku 6 až 15 let. I pro žáky platí, že budou tuto slevu moci využívat od 1. ledna 2018 po celý kalendářní rok, na cestách po celém území Plzeňského kraje.

RegioPanter, ilustrační foto

Přilákat cestující do veřejných dopravních prostředků. Takový úkol si dalo na konci loňského roku nové vedení Plzeňského kraje. V roce 2018 už budou patrné první  změny, které by veřejnou dopravu měly zatraktivnit a ukázat obyvatelům kraje, že jezdit veřejnou dopravou je moderní, rychlé a výhodné. Největší změnou na začátku roku budou právě uvedené slevy jízdného a rozšíření IDP na oblast severního Plzeňska.

„Plzeňský kraj na veřejnou dopravu každoročně vynakládá částku přesahující jednu miliardu korun. Bohužel počet cestujících, kteří dopravu využívají, je velmi nízký vzhledem k nákladům na provoz vlaků a autobusů. My bychom chtěli tento trend obrátit. Prvním krokem jsou slevy na jízdném, ale mnohem zásadnější bude obměna vozového parku jak autobusů, tak nasazení nových vlakových souprav nebo využití souprav repasovaných,“ prohlásil dnes hejtman Plzeňského kraje Josef Bernard.

Čerpání všech slev bude podmíněno pouze prokázáním této slevy Plzeňskou kartou. Tím bude zjednodušeno i odbavení ve vozidlech. V případě, že cestující nebude mít slevu nahranou na Plzeňské kartě, bude odbaven podle tarifu dopravce.

Členové rady schválili zařazení 20 projektových dokumentací a investičních akcí do seznamu akcí na silnicích II. a III. třídy v Plzeňském kraji, které budou realizovány ještě v letošním roce. Jejich hodnota dosahuje 7 882 000 korun a jejich realizace je možná na základě úspor z předchozích výběrových řízení.

Foto: freedland.cz

Projektu se dočkají například ve Nezvěstické ulici ve Šťáhlavech na jižním Plzeňsku, ale také přímo v Nezvěsticích. Počítá se i s rekonstrukcí mostu přes Úslavu v Chrástecké ulici za 170 tisíc korun. Připravena bude projektová dokumentace pro silnice 3. třídy v Mladém Smolivci, ve Stříbře v Benešově ulici nebo za 129 tisíc korun se uskuteční směrový dopravní průzkum nákladní dopravy v úseku Plzeň – Nýřany. Na 290 tisíc korun vyjde studie proveditelnosti na trvalé opatření na ochranu migrace obojživelníků přes silnice 3. třídy, které jsou v majetku Plzeňského kraje.

Na plných 5, 5 milionů korun vyjde investice na opravu 1,7 km dlouhé  silnice 3. třídy v Němčicích u Kdyně, dalších 282 tisíc korun je připraveno na projekt prvních dvou etap na obchvat trasy Rokycany – Hrádek.

 

Kolem 13. hodiny odpoledne došlo na hlavním tahu na Karlovy Vary u první odbočky na Nevřeň ve směru od Plzně ke střetu dvou osobních automobilů. Dvě osoby z místa transportovala záchranná služba.

Z důvodu stavebních prací na kolejišti v Solní ulici bude probíhat ve dnech 16. – 19. 11. 2017 odklon tramvajové dopravy na linkách 1 a 4 v úseku mezi zastávkami „Hlavní pošta“ a „Pod Záhorskem“.

Tramvaje linky č. 1 budou jezdit v úseku mezi zastávkami „Hlavní pošta“ a „Pod Záhorskem“ odklonem přes Palackého náměstí, dále Palackého ulicí a sady Pětatřicátníků s odbavováním v zastávce „Sady Pětatřicátníků“ (směr Košutka).

Tramvaje linky č. 4 najíždějící z vozovny na Košutku budou jezdit v uvedeném období v úseku mezi zastávkami „Hlavní pošta“ a „Pod Záhorskem“ odklonem přes Palackého náměstí, dále Palackého ulicí a sady Pětatřicátníků s odbavováním v zastávce „Sady Pětatřicátníků“ (směr Košutka).

Informační kampaně na toto téma mají připomenout zejména výhody využívání alternativních pohonů v dopravě (elektro, plug-in hybrid, klasické hybridy, vodík, CNG/LNG, LPG atd.), veřejné hromadné dopravy, alternativních možností dopravy včetně cyklistiky a pěší mobility a současně vyzdvihnout přínosy navazujících opatření pro zlepšení ovzduší ve městech (např. silniční obchvaty měst, parkoviště P&R nebo nízkoemisní zóny).

ilustrační/Foto: Marie Osvaldová

Podpora s alokací 20 milionů korun je určena 14 krajům, samozřejmě Plzeňský nevyjímaje,  a 26 statutárním městům na území České republiky. V případě, že žádost o dotaci podá kraj současně se statutárním městem, které leží na území žádajícího kraje, musí prokázat spolupráci na projektech, aby nedocházelo k překryvům či duplicitnímu financování jedné akce. Každý subjekt může přitom podat pouze jednu žádost.

Jakou částku mohou hejtmani a starostové získat, upřesňuje ředitel Státního fondu životního prostředí ČR Petr Valdman: „Výše dotace je omezena maximálně na 1,5 milionu korun v případě krajů, u statutárních měst se horní hranice pohybuje mezi 1 až 2 miliony korun v závislosti na počtu obyvatel. V obou případech může dotace pokrýt nejvýše 80 procent celkových způsobilých výdajů.“

Radní městyse Klenčí pod Čerchovem na Domažlicku rozhodli o tom, že pořídí tři nové autobusové zastávky typu MIKRO. Jedna z nich bude umístěna do osady Capartice, další dvě  přijdou do osady Černá Řeka.