Home Tagy Články označené "Drogy"

Drogy

Droga (návyková látka): Drogy jsou usušené nebo jinak konzervované rostliny, živočichové, jejich části nebo produkty jejich metabolismu. Pojmenování pochází z nizozemského slova droog = suchý, vztahující se k vysušenému stavu zboží.

Plzeňský Toxitým odhalil v těchto dnech další pěstírnu konopí a to v Plzni na Slovanech. Kriminalisté na případu intenzivně pracovali a při jeho šetření zjistili, že 27letý muž si v rodinném domě ve sklepě založil kompletní pěstírnu.

„Při domovní prohlídce policisté zajistili 31 kusů vzrostlých rostlin a komplet technické zařízení určené k pěstování rostlin tzv. indoor způsobem. Zajištěné věci jsou v současné době podrobovány znaleckému zkoumání. Kriminalisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu nedovoleného pěstování rostlin obsahujících omamnou nebo psychotropní látku a případem se dále zabývají. V případě pravomocného rozsudku čeká muže až půlroční trest odnětí svobody,“ řekla policejní mluvčí Veronika Hokrová.

Kriminalisté odhalili při domovní prohlídce 25. července v Městě Touškově v jednom rodinném domě pěstírnu konopí. V Plzni na Vinicích pak objevili také sušírnu konopí.

V obou případech se protiprávního jednání měl dopouštět jeden a ten samý muž, který v rodinném domě pěstoval rostliny tzv. indoor způsobem. Při domovní prohlídce bylo zajištěno okolo 100 kusů vzrostlých rostlin a sazeniček včetně příslušné elektroniky, vzduchotechniky a dalších předmětů potřebných k pěstování. V bytové jednotce kriminalisté odhalili větší množství sušiny. „V současné době jsou zajištěné rostliny, sušina a věci podrobovány znalecké expertize. Kriminalisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu nedovolené výroby a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy, ze kterého je podezřelý 52letý muž. Prověřováním celého případu se zabývají kriminalisté Městského ředitelství policie Plzeň,“ sdělila policjení tisková mluvčí Veronika Hokrová.

Počátkem tohoto týdne proběhla ve věznici na plzeňských Borech rozsáhlá policejní akce zaměřená na drogovou kriminalitu. Výsledkem je zatím 11 obviněných.

Počátkem tohoto týdne vyvrcholila velkým zásahem ve Věznici Plzeň dlouhodobá akce zaměřená na potírání drogové kriminality. Samotnému zátahu proti rozsáhlé a organizované drogové trestné činnosti předcházely několikaměsíční přípravy, na kterých se podílela mimo plzeňských policistů i vězeňská služba. Razie byla odezvou na opakující se pokusy o distribuci drog do věznice, které byly odhaleny jejími pracovníky. Zásah realizovaly desítky policistů a pracovníků vězeňské služby, nasazeni byli i čtyři policejní psi speciálně vycvičení na detekci omamných a psychotropních látek. „Během akce bylo nalezeno a zajištěno celkem sedm mobilních telefonů a čtyři samostatné SIM karty, dále velké množství injekčních stříkaček a především pak krystalická látka, u které vzniklo důvodné podezření, že se jedná o pervitin, tedy zakázanou omamnou a psychotropní látku,“ uvedla policejní mluvčí Hana Štefflová.

V průběhu včerejšího dne si pak celkem jedenáct osob vyslechlo obvinění převážně ze spáchání přečinu nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy. „Ti, u kterých bylo nalezeno hovorové zařízení, a ti, u kterých bylo prokázáno, že těmto osobám mobilní telefony umožnili používat, se pak navíc zpovídají z přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. Mezi trestně stíhanými osobami je sedm mužů, kdy v šesti případech se jedná o osoby ve výkonu trestu odnětí svobody, a čtyři ženy. Nejmladšímu obviněnému je 25 let, nejstaršímu 59 let. V tomto okamžiku nelze vyloučit, že po vyhodnocení všech informací a důkazních materiálů bude rozšířeno trestní stíhání o další osoby,“ dodala mluvčí s tím, že nikdo z obviněných není zaměstnancem nebo pracovníkem věznice.

Přímo ukázkovou smůlu měl mladík, který utíkal revizorům. Při útěku natrefil na policisty v civilu. K úprku měl hned dva důvody. Prvním byla jízda na černo, druhým marihuana. 

Velkou smůlu měl v pondělí mladý muž, který kolem jedné hodiny odpoledne cestoval tramvají pravidelné linky číslo 1 bez platné jízdenky. Když k němu přistoupili revizoři a vyzvali jej k předložení lístku, mladý muž nejdříve ochotně spolupracoval. „Na zastávce Anglické nábřeží podle pokynů zaměstnanců dopravních podniků řádně vystoupil. Avšak místo toho, aby na místě nesl následky svého provinění proti přepravnímu řádu, dal se znenadání na útěk. Jeho jednání a reakce revizorů si všimla policejní hlídka, která se nedaleko nacházela, a okamžitě začala černého pasažéra pronásledovat. Muže policisté, kteří byli oblečeni do civilního oděvu, dohnali u jednoho z domů v ulici Fügnerova. Zde se nepoctivý cestující zastavil u jedné z garáží a z tašky, kterou nesl přes rameno, začal jako smyslů zbavený vyhazovat její obsah. V okamžiku, kdy se policisté prokázali služebními průkazy jako strážci zákona, začal muž opět utíkat. Po pár metrech však byl dopaden,“ informovala policejní mluvčí Hana Štefflová. Protože se však i nadále přes opakované výzvy policistů snažil z místa utéci, byl nakonec sveden na zem a na policejní služebnu již putoval s pouty na rukou. Zakročující policisté ještě na místě zjistili, proč se muž snažil hlídce uniknout. Důvodem nebyla jenom jízda na černo, ale především více než třicet gramů marihuany, které měl u sebe a kterých se snažil zbavit odhozením. Navíc v tašce nesl digitální váhu.

Pokud podezřelému muži bude sděleno obvinění ze spáchání přečinu přechovávání omamné a psychotropní látky a jedu, ze kterého je nyní důvodně podezřelý, pak mu v případě pravomocného odsouzení hrozí za roční pobyt za mřížemi.

Světový den boje proti drogám (Mezinárodní den boje proti narkomanii) vyhlásilo Valné shromáždění OSN v prosinci 1987 a jako den jeho připomínání určilo 26. červen. O tom, že všechny drogy jsou jedy, které zabíjejí každý rok miliony lidských životů, není třeba pochybovat. Ačkoliv je rozdělujeme na měkké a tvrdé, škodlivost je prokázaná u všech druhů.

V prvním případě se jedná spíše o psychickou závislost, v případě tvrdých drog (drogy s neakceptovatelným rizikem nebezpečnosti užívání – např. kokain, heroin, pervitin, LSD, toluen apod.) se vybudovává těžká fyzická závislost. O zhoubném vlivu veškerých návykových látek na lidský organismus, zejména pak na organismus dětský, toho bylo už řečeno a napsáno víc než dost. Více než zarážející je však ten fakt, že v mnohých případech se děti dostávají k návykovým látkám bohužel přímo tam, kde by měly od těchto být co nejvíce chráněny a před nimi bezpečně a preventivně varovány – doma u rodičů.

V České republice je počet uživatelů nelegálních drog víceméně stabilní, nicméně dochází k mírnému zhoršování stavu. Počet problémových uživatelů pervitinu a opiátů se zvýšil na 47,7 tisíc (pro srovnání v roce 2013 to bylo 44,9 tisíc). Roste také užívání konopných látek, zvláště mezi dětmi a mladistvými (24 % žáků 9. tříd uvádí zkušenost s užitím).

Opomíjenými drogami, které vedou k závislosti, jsou u nás alkohol a tabák. Přesto že, anebo právě proto, jde o drogy legální, kouří denně přes 2 miliony Čechů a přes 600 000 dospělých osob konzumuje alkohol rizikově. Pravidelnému kouření a rizikovému pití se oddává 31,4 % osob starších 15 let (37,4 % mužů 25,8 % žen). „Počet předávkování nelegálními drogami je u nás až sedmkrát nižší než u alkoholu. Navíc v rizikové konzumaci alkoholu mezi dětmi kralujeme, uvádí národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil s tím, že ročně zemře přes 300 osob v důsledku předávkování alkoholem.

Za posledních pět let se počet klientů VZP, kterým ještě nebylo 18 let a přesto potřebovali zdravotní péči kvůli problémům s alkoholem nebo drogami, snížil o 22 %. Pojišťovna za jejich léčbu loni vydala přes 14,1 milionu korun.

Ač se tento trend může možná zdát překvapivý, je v souladu s jinými studiemi zaměřenými na vývoj chování dětí a mládeže. VZP zveřejňuje uvedená data při příležitosti Mezinárodního dne proti zneužívání drog a nezákonnému obchodování s nimi. Dalším důvodem je pak i nadcházející vysvědčení a období prázdnin, které dávají mnohým dětem příležitost k experimentování – nemají pravidelný školní program a jsou více než jindy bez dozoru dospělých.

Návykovou látkou, která loni přivedla do péče lékařů nejvíce klientů VZP mladších 18 let, byl dle očekávání alkohol. Následovaly marihuana a pervitin. Pořadí nejčastěji užívaných drog je přitom v posledních letech prakticky neměnné.

To, že česká mládež ve srovnání s dřívějškem méně kouří, pije alkohol a užívá drogy, ukázala už loni například Evropská školní studie o alkoholu a jiných drogách (ESPAD). Podle ní mezi lety 2011 a 2015 výrazně poklesla konzumace alkoholu a rovněž pokračoval pokles zkušeností mládeže s nelegálními drogami. Pokles byl zaznamenán u všech sledovaných nelegálních drog včetně konopných látek

Usnesení o zahájení trestního stíhání převzali devětadvacetiletá žena ze Sušice a dvaatřicetiletý muž z Plzně. Oba byli policisty zadrženi 19. června v odpoledních hodinách a následující den byli obviněni.

Muž v době od konce měsíce července 2016 do současné doby na různých místech na Sušicku a Horažďovicku opakovaně prodával nejméně šesti osobám pervitin.

Například od měsíce září 2016 prodal muži pervitin nejméně ve třiceti případech vždy v množství od 0,1 do 0,4 gramu za částky od 500 do 2000 Kč. Dalšímu muži prodal nejméně 26krát, kdy se jednalo celkem o 12,75 gramu. Třetímu muži prodal celkem 11,5 gramu ve 36 případech. Po dobu sedmi měsíců předával bezúplatně další ženě pervitin, kdy se jednalo nejméně o 30 gramů ve 150 případech.

Žena v době od počátku roku 2014 též na Horažďovicku a Sušicku prodávala osobám pervitin. Nejméně ve sto případech prodala pervitin v množství od 0,2 do 1 gramu muži za částku od 700 do 1500 Kč, kdy se jednalo celkem o 50 gramů pervitinu. Pervitin prodala i dalším čtyřem osobám.

Pervitin obsahuje psychotropní látku metamfetamin, který je uveden v seznamu návykových látek a je zařazen do seznamu podle Jednotné úmluvy o psychotropních látkách.

V noci na středu policejní hlídka v rámci běžného výkonu služby uviděla v ulici Ke Kolešovce  řidiče čtyřkolky, který neměl vozidlo opatřeno registrační značkou. Proto se policisté rozhodli vozidlo zastavit a provést řádnou silniční kontrolu jak šoféra, tak dopravního prostředku. Z tohoto důvodu řidiče v souladu se zákonem vyzvali, aby vozidlo zastavil. Ačkoli výzvu několikrát zopakovali, řidič nereagoval a naopak začal hlídce ujíždět směrem na Slovany.

Následovalo krátké pronásledování podezřelého vozidla, jehož řidič několikrát úmyslně nebezpečně změnil směr jízdy a snažil se ujet. Osudnou se mu stala křižovatka ulic K Jezu a Libušínská. Zde vjel do protisměru a pokusil se zabočit vlevo. Průjezd zatáčkou však  nezvládl  a bočně narazil do policejního vozidla, které v ten okamžik jelo vedle něj stejným směrem ve svém jízdním pruhu. Nikdo během kolize nebyl naštěstí zraněn. Hmotná škoda byla vyčíslena předběžně na částku dvacet tisíc korun.

„Řidič se ihned po nehodě podrobil zkoušce na přítomnost alkoholu a návykových látek v jeho těle. Zatímco test na alkohol byl negativní, zkouška na drogy prokázala přítomnost pervitinu.  Policisté se v tomto okamžiku zabývají i původem čtyřkolky. 29letý řidič totiž nebyl schopen předložit doklady potřebné pro provoz tohoto vozidla. Navíc bylo ohledáním zjištěno, že výrobní číslo čtyřkolky je z poloviny nečitelné,“ sdělila tisková mluvčí policie Hana Štefflová.

Trest odnětí svobody v délce trvání až pěti let mohou očekávat dva muži ve věku 31 a 32 let, u nichž v bytě, který se nachází v Barrandově ulici, byla nalezena kompletní pěstírna konopí.

Dva muži v pronajatém obydlí přechovávali kompletní zařízení pro indoorové pěstování rostlin druhu cannabis. Ty pěstovali ve dvou tak zvaných pěstebních stanech umístěných v místnostech. Policisté na místě činu kromě předmětů potřebných k pěstování konopí, řady nádob a několika knížek o pěstování této u nás zakázané rostliny, nalezli i 330 vzrostlých rostlin o výšce od 10 do 80 centimetrů, množství sušiny i rostlinného odpadu.

„Mimo to jeden z podezřelých mužů strážcům zákona při domovní prohlídce vydal plynovou pistoli a finanční hotovost ve výši 99 tisíc korun. Nejenže pachatelé o celé zařízení a „sklizeň“ přišli, neboť je policisté zajistili pro účely trestního řízení, navíc nyní budou čelit obvinění ze spáchání přečinu nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy,“ řekla policejní mluvčí Hana Štefflová.

Policie objevila inzerát, který na sociální síť podal dvacetiletý muž z Karlovarska. Nabízel k prodeji drogu. Policisté mladíka zadrželi a zajistili i nabízené zboží. Kriminalisté v této věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu nedovolené výroby a jiné nakládání s omamnými psychotropními látkami a s jedy. V případě pravomocného odsouzení hrozí muži trest odnětí svobody až 5 let.

Na rokycanské policisty se zase obrátil 47letý muž s tím, že jeho 17letý syn si začátkem dubna prostřednictvím sociální sítě chtěl zakoupit od neznámé osoby dvě vstupenky na koncert. Neznámé osobě dopředu na účet zaplatil zálohu 2 000 korun, jak měli původně domluveno. Zbylá  částka za vstupenky měla být uhrazena dobírkou, avšak do dnešního dne poškozený vstupenky neobdržel a komunikace ze strany neznámé osoby byla ukončena. „Rokycanští policisté jednání šetří jako přestupek proti majetku. Okolnostmi případu se i nadále zabývají,“ řekla policejní mluvčí Hana Kroftová.