Home Tagy Články označené "Drogy"

Drogy

Droga (návyková látka): Drogy jsou usušené nebo jinak konzervované rostliny, živočichové, jejich části nebo produkty jejich metabolismu. Pojmenování pochází z nizozemského slova droog = suchý, vztahující se k vysušenému stavu zboží.

Kriminalisté 1. oddělení obecné kriminality územního odboru Plzeň-venkov provedli v uplynulých dnech mimořádně rozsáhlou realizaci na poli drogové problematiky a významně tak zasáhli do obchodu s marihuanou na jižním Plzeňsku.

Na podzim roku 2016 získali kriminalisté informaci, že na jižním Plzeňsku může být ve větší míře páchána drogová trestná činnost. Věděli hned o několika objektech, kde by mohlo docházet k nedovolenému pěstování rostlin konopí. V lednu roku 2017 proto zahájili úkony trestního řízení a začali prověřovat všechny okolnosti případu. “Počáteční informace nasvědčovaly tomu, že na jižní Plzeňsko jsou do některých z objektů distribuovány komponenty určené k pěstování rostlin konopí. Kriminalisté tedy začali monitorovat nejen objekty, ale také několik osob, které se mohly podílet nejen na pěstování rostlin konopí, ale také na následné distribuci marihuany. Postupně zjistili, že trestná činnost sledovaných osob může mít přesah i na území města Plzně,” sdělila policejní mluvčí Markéta Fialová.

Celý rok policisté z toxi týmu ověřovali získané poznatky, shromažďovali důkazy a sledovali podezřelé osoby. Když bylo zřejmé, že mají již dostatečně zadokumentovanou trestnou činnost, naplánovali protidrogovou operaci s názvem „BOLSA“, která byla zrealizována ve dnech 24.10. – 25.10.2017. Akce začala v úterý (24.10.2017) v časných ranních hodinách. Postupně při ní bylo zadrženo 14 podezřelých osob a provedeny domovní prohlídky a prohlídky jiných prostor ve 21 objektech. Celkem byly odhaleny čtyři aktivní pěstírny, dvě v Plzni, jedna v Merklíně a jedna v obci Štěnovice. V dalších třech objektech byly sice pěstírny neaktivní, nicméně byly připraveny pro okamžité použití k pěstování rostlin konopí. Kriminalisté rovněž prohledali objekty, ve kterých nalezli velké množství komponentů pro pěstování rostlin.

Na samotné realizaci se podílelo více jak sto policistů, akci zaštítili kriminalisté z územního odboru Plzeň-venkov, kteří úzce spolupracovali s kolegy z Městského ředitelství policie Plzeň a odborem obecné kriminality Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje. “Při domovních prohlídkách a prohlídkách jiných prostor se podařilo zajistit 953 kusů rostlin konopí v různých stádiích růstu, od sazenic až po vzrostlé rostliny, dále 3 – 4 kilogramy sušiny rostlin konopí. Byla zajištěna značná finanční hotovost v řádech statisíc korun. V objektech se našlo velké množství komponentů pro pěstování konopí, kterými bylo naplněno pět nákladních vozidel,” podotkla Fialová.

Po provedení všech potřebných úkonů a výslechů podezřelých osob pak komisař územního odboru Plzeň venkov předal usnesení o zahájení trestního stíhání celkem šesti osobám. Tři muži (28, 32, 40 let) a jedna žena (25 let) jsou stíháni pro přečin nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy a přečin nedovolené pěstování rostlin obsahujících omamnou nebo psychotropní látku. Další dva muži (oba ve věku 30 let) jsou stíháni vazebně, a to pro přečin nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami dle § 283 odst. 1, 2 písm c), kdy čin spáchali ve formě spolupachatelství a ve značném rozsahu.

Tachovským kriminalistům se na základě provedeného šetření podařilo odhalit další pěstírnu konopí. Tentokrát se akce, při které kriminalisté zadrželi 24letého muže, uskutečnila v obci Doly na Borsku.

“Kriminalisté zjistili, že muž měl minimálně od května do poloviny září letošního roku vypěstovat 14 rostlin indického konopí, jehož funkční části pak usušil v podkrovní místnosti. Získanou marihuanu měl užívat zejména pro svoji vlastní potřebu, nejméně v pěti případech její nezjištěné množství zdarma poskytl 27letému muži. Dále kriminalisté zjistili, že měl z usušené marihuany vyrobit nejméně 7 gramů hašiše,” sdělila policejní mluvčí Dagmar Jiroušková.

Při domovní prohlídce a prohlídce jiných prostor a pozemků, které byly součástí akce, kriminalisté nalezli přes 1,3 kg suchého rostlinného materiálu, který při provedeném testu pozitivně reagoval na marihuanu, a dvě drtičky marihuany. V podkrovní místnosti pak nalezli zbytky suchých částí rostlin, listy a rostlinnou drť.

“Policejní komisař již zadrženého muže obvinil ze spáchání přečinu neoprávněné výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy. Obviněný je trestně stíhaný na svobodě. V případě jeho odsouzení mu za uvedený čin hrozí mimo jiné trest odnětí svobody na jeden rok až pět let,” dodala mluvčí.

V úterý 24. října 2017 se uskuteční od 9 hodin ve Sněmovním sále plzeňské radnice panelová diskuze k tématu Koordinace péče o děti a mladistvé ohrožené závislostním chováním a látkovou závislostí. Cílem setkání je sladění spolupráce dostupných služeb tak, aby péče o děti a mladistvé, v jejichž životě se objevuje problematika závislostí, probíhala okamžitě bez zbytečného odkladu a co nejlépe. Záštitu nad konáním panelové diskuze převzal primátor města Plzně Martin Zrzavecký.

Diskuze má posílit součinnost poskytovatelů služeb pracujících s touto cílovou skupinou, protože se v dostupných výzkumech ukazuje jako klíčová. K diskuzi byli pozváni zástupci poskytovatelů sociálních služeb (Městská charita Plzeň, Dětské centrum Plzeň, Diecézní charita Plzeň, Dětský diagnostický ústav a další), přizváni byli zástupci Probační a mediační služby, odboru zdravotnictví, sociálních věcí a školství, mládeže a sportu Plzeňského kraje.

Dlouhodobým cílem Odboru bezpečnosti a prevence kriminality Magistrátu města Plzně je vytvoření komplexní sítě služeb pro všechny osoby ohrožené závislostí. V souvislosti s tím vznikla v Plzni potřeba posílit ambulantní služby v oblasti péče o děti a mladistvé do 18 let ohrožené závislostmi i pro jejich rodinné příslušníky. V letošním roce se ve spolupráci s  Centrem protidrogové prevence a terapie, o.p.s. podaří zřídit adiktologickou ambulanci „-21“, jenž je určená pro mladé lidi do 21 let věku a jejich blízké. Ambulance spustí svůj provoz od ledna 2018, klienty je připravená přijímat již dnes.

Nová služba pro děti a mladistvé ohrožené závislostí je dalším krokem k naplnění priority č. 9 Koncepce prevence kriminality a protidrogové prevence města Plzně 2016 – 2020.

Další výrazný úspěch zaznamenali domažličtí kriminalisté z toxi týmu, usilovnou a dlouhodobou intenzivní prací odhalili a obvinili několik osob ze spáchání trestného činu nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy. Zahájili trestní stíhání osmatřicetiletého muže a devětadvacetileté ženy z Hájku u Všerub, čtyřicetiletého muže a čtyřicetileté ženy z Domažlic a dvaatřicetiletého muže z Litvínova.

Muž z Hájku od června do října 2017 kupoval pervitin a ten poté rozdělil a část prodával své přítelkyni, kdy potom drogu poskytoval každý sám dalším osobám. Muž prodal či dal zadarmo nebo za odvoz pervitin nejméně ve třiceti případech. Jeho přítelkyně pak prodala či dala zadarmo dávku pervitinu, a to ve 134 případech, přitom inkasovala částku převyšující 110 tisíc korun. Oba byli zadrženi v domě v Hájku. Při domovní prohlídce bylo nalezeno 10 gramů pervitinu a 173 gramů zelené sušiny a dále věci používané při prodeji drog a finanční hotovost.

“Dvaatřicetiletý muž prodával drogu pervitin převážně v obcích Babylon a Horní Folmava osobám do nočních klubů nebo prostitutkám u silnice. Byl zadržen koncem srpna letošního roku a při prohlídce vozidla kriminalisté zajistili celkem 29,7 gramů pervitinu. Drogu prodal nejméně v 33 případech za koruny i eura nebo dával zadarmo,” řekla policejní mluvčí Dagmar Brožová.

Dvojice z Domažlic byla obviněna ze spáchání trestného činu ve spolupachatelství. Společně si opatřovali pervitin a ve 150 případech ji prodali dalším osobám. Domažličan se tohoto jednání se dopustil i přesto, že byl za stejný skutek v posledních třech letech potrestán rozsudkem Okresního soudu v Domažlicích v prosinci 2016, kdy mu byl udělen trest odnětí svobody v trvání dvou let s podmíněným odložením na zkušební dobu v trvání pěti let, peněžitý trest a trest propadnutí věci. “Kriminalisté proto podali státnímu zástupci se spisovým materiálem podnět k návrhu vzetí obviněného do vazby. Soudce návrh státního zástupce akceptoval, a tak muž nyní čeká na soud za zdmi vazební věznice,” doplnila Dagmar Brožová.

Podle údajů OSN zveřejněných v roce 2016 každoročně na silnicích celého světa zemře na 1 250 000 lidí. „Zhruba 190 000 z nich zemře při nehodě s přítomností alkoholu. Na dalších cca 40 000 úmrtích se podílejí zakázané drogy, z toho v 51 procentech se jedná o amfetaminy, ve 14 procentech o konopí, 14 procentech kokain a 13 procentech opiáty. Z uvedených údajů vyplývá, že téměř pětina obětí nehod možná zemřela zbytečně,“ upřesňuje Roman Budský z Týmu silniční bezpečnosti.    

Alkohol a další návykové látky v silničním provozu jsou velkým problémem i v Evropské unii. V rámci evropského projektu DRUID byl ve 13 zemích celkově 50 000 řidičů odebrán vzorek krve či slin za účelem následné analýzy na přítomnost alkoholu, návykových látek či nebezpečných medikamentů. Výsledek byl tristní. U 3,48 procenta řidičů byla v těle zjištěna přítomnost alkoholu. U 4,02 procenta řidičů byly v těle prokázány zakázané návykové látky či nebezpečné medikamenty, v pětině případů ve vzájemné kombinaci či společně s alkoholem. Celkem tedy 7,5 procenta vyšetřených šoférů mělo v těle látky negativně ovlivňující jejich řidičské schopnosti. Každý 13. řidič představoval zvýšenou hrozbu pro bezpečnost silničního provozu.

A veselé to není ani v České republice. Centrum dopravního výzkumu vyšetřilo vzorky slin 2 039 řidičů, 108 z nich bylo pozitivních. Nacházelo se v nich 83 zakázaných látek a dále pak 55 látek, které sice nejsou zakázány, ale negativně ovlivňují schopnost bezpečně řídit motorová vozidla.

Experti zapojení do projektu DRUID zjistili, jaký je postoj šoférů přistižených se zakázanými látkami v těle. Zpravidla nevěří, že by návykové látky mohly negativně ovlivnit jejich řidičský výkon. Je však rozdíl mezi osobami, u nichž byly prokázány drogy, a naopak jedinci s prokázanou přítomností alkoholu v krvi. Ti první jsou přesvědčeni, že drogy z nich dělají lepší řidiče, po přistižení nepociťují stud, ten přichází zpětně až po případné léčbě závislosti. Naopak druhá skupina uvádí, že alkohol jejich výkon nezhoršuje, pocit studu za jízdu pod vlivem alkoholu však nastupuje ihned, obávají se především odsouzení ze strany přátel.

Alkohol a návykové látky v silničním provozu zabíjejí i v České republice. Ze statistik Policie ČR vyplývá, že v letech 2011-2016 asistovaly u 410 úmrtí následkem nehod, dalších 1 797 osob bylo zraněno těžce. Za prvních devět měsíců letošního roku zemřelo dalších 20 lidí. Dlouhodobě je markantní, že pokud se jedná o alkohol za volantem, zabíjejí především silně podnapilí jedinci. Nejinak tomu bylo i loni. Ti, kterým byla v krvi naměřena hladina alkoholu vyšší než 1 promile, měli na svědomí 35 usmrcených z celkového počtu 52 obětí nehod s přítomností alkoholu.

Tachovským kriminalistům, kteří se specializují na potírání drogové trestné činnosti, se podařilo objasnit další případ této, v poslední době rozšířené, trestné činnosti. Tentokrát byli na základě provedeného šetření a zjištěných informací zadrženi dva dealeři marihuany ve věku 28 a 37 let z Plánska. 24. srpna 2017, jim policejní komisař sdělili obvinění ze spáchání přečinu nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy.  

“Kriminalistům se podařilo zjistit, že mladší z mužů marihuanu prodával minimálně od loňského srpna do doby svého zadržení. Drogu získával z různých zdrojů, ale i z indického konopí, které pěstoval v prostorách domu jedné obce na Plánsku, kde žije. K tomu používal kompletně vybavený pěstební stan. Do doby svého zadržení měl v in door pěstírně vypěstovat, sklidit a usušit při třech sklizních pokaždé nejméně 19 kusů rostlin indického konopí. Část získané marihuany pak prodával svým odběratelům na různých místech tachovského okresu, zvláště pak na Plánsku. Zbylou část si nechával pro svoji potřebu,” řekla policejní mluvčí Dagmar Jiroušková.

Při domovní prohlídce policisté například nalezli a zajistili suchý rostlinný materiál o celkové hmotnosti přes 1,1 kilogramu včetně obalů, který pro provedeném testu reagoval na marihuanu, kompletně vybavený pěstební stan s 19 kusy rostlin indického konopí o výšce přibližně 130 cm, potřebná hnojiva, digitální váhu i finanční hotovost ve výši 20 000 korun, která pocházela z trestné činnosti.

Druhý ze zadržených mužů měl marihuanu distribuovat zejména na Plánsku minimálně od počátku ledna do konce dubna letošního roku. Jak kriminalisté zjistili, drogu si měl muž opatřovat právě od mladšího ze zadržených.

Mužům, kteří jsou trestně stíháni na svobodě, nyní za uvedené jednání hrozí mimo jiné i trest odnětí svobody v rozmezí jednoho roku až pěti let.

Ze spáchání zvlášť závažného zločinu nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy byl plzeňskými policisty obviněn 40letý muž z Plzně. Ten byl členy tak zvaného Toxi týmu usvědčen z držení a distribuce drog.

“Svým čtyřem pravidelným zákazníkům ve věku dvaadvacet až šestatřicet let od roku 2012 do jara roku tohoto prodával pervitin. Dvěma zákaznicím a jednomu muži pak drogu poskytoval nezřídka i zdarma jako úhradu protislužby. Většinou jednalo o služby sexuálního charakteru,” řekla policejní tisková mluvčí Hana Štefflová. Pachateli nyní za toto protiprávní jednání hrozí trest odnětí svobody v délce trvání až deseti let. K tíži mu při stanovení výše trestu možná bude i fakt, že se jedná o recidivistu, který byl v roce 2010 za drogovou kriminalitu pravomocně odsouzen podmíněně k třiceti měsícům za mřížemi se zkušební dobou do prosince roku 2015.

Plzeňský Toxitým odhalil v těchto dnech další pěstírnu konopí a to v Plzni na Slovanech. Kriminalisté na případu intenzivně pracovali a při jeho šetření zjistili, že 27letý muž si v rodinném domě ve sklepě založil kompletní pěstírnu.

“Při domovní prohlídce policisté zajistili 31 kusů vzrostlých rostlin a komplet technické zařízení určené k pěstování rostlin tzv. indoor způsobem. Zajištěné věci jsou v současné době podrobovány znaleckému zkoumání. Kriminalisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu nedovoleného pěstování rostlin obsahujících omamnou nebo psychotropní látku a případem se dále zabývají. V případě pravomocného rozsudku čeká muže až půlroční trest odnětí svobody,” řekla policejní mluvčí Veronika Hokrová.

Kriminalisté odhalili při domovní prohlídce 25. července v Městě Touškově v jednom rodinném domě pěstírnu konopí. V Plzni na Vinicích pak objevili také sušírnu konopí.

V obou případech se protiprávního jednání měl dopouštět jeden a ten samý muž, který v rodinném domě pěstoval rostliny tzv. indoor způsobem. Při domovní prohlídce bylo zajištěno okolo 100 kusů vzrostlých rostlin a sazeniček včetně příslušné elektroniky, vzduchotechniky a dalších předmětů potřebných k pěstování. V bytové jednotce kriminalisté odhalili větší množství sušiny. “V současné době jsou zajištěné rostliny, sušina a věci podrobovány znalecké expertize. Kriminalisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu nedovolené výroby a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy, ze kterého je podezřelý 52letý muž. Prověřováním celého případu se zabývají kriminalisté Městského ředitelství policie Plzeň,” sdělila policjení tisková mluvčí Veronika Hokrová.

Počátkem tohoto týdne proběhla ve věznici na plzeňských Borech rozsáhlá policejní akce zaměřená na drogovou kriminalitu. Výsledkem je zatím 11 obviněných.

Počátkem tohoto týdne vyvrcholila velkým zásahem ve Věznici Plzeň dlouhodobá akce zaměřená na potírání drogové kriminality. Samotnému zátahu proti rozsáhlé a organizované drogové trestné činnosti předcházely několikaměsíční přípravy, na kterých se podílela mimo plzeňských policistů i vězeňská služba. Razie byla odezvou na opakující se pokusy o distribuci drog do věznice, které byly odhaleny jejími pracovníky. Zásah realizovaly desítky policistů a pracovníků vězeňské služby, nasazeni byli i čtyři policejní psi speciálně vycvičení na detekci omamných a psychotropních látek. “Během akce bylo nalezeno a zajištěno celkem sedm mobilních telefonů a čtyři samostatné SIM karty, dále velké množství injekčních stříkaček a především pak krystalická látka, u které vzniklo důvodné podezření, že se jedná o pervitin, tedy zakázanou omamnou a psychotropní látku,” uvedla policejní mluvčí Hana Štefflová.

V průběhu včerejšího dne si pak celkem jedenáct osob vyslechlo obvinění převážně ze spáchání přečinu nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy. “Ti, u kterých bylo nalezeno hovorové zařízení, a ti, u kterých bylo prokázáno, že těmto osobám mobilní telefony umožnili používat, se pak navíc zpovídají z přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. Mezi trestně stíhanými osobami je sedm mužů, kdy v šesti případech se jedná o osoby ve výkonu trestu odnětí svobody, a čtyři ženy. Nejmladšímu obviněnému je 25 let, nejstaršímu 59 let. V tomto okamžiku nelze vyloučit, že po vyhodnocení všech informací a důkazních materiálů bude rozšířeno trestní stíhání o další osoby,” dodala mluvčí s tím, že nikdo z obviněných není zaměstnancem nebo pracovníkem věznice.