Home Tagy Články označené "finance"

finance

V 1. až 3. čtvrtletí roku 2017 mzdy v kraji nominálně i reálně vzrostly. Průměrná hrubá měsíční mzda činila 27 944 Kč, což představuje oproti 1. až 3. čtvrtletí 2016 zvýšení o 2 052 Kč, tj. o 7,9 %. Pokud zohledníme index spotřebitelských cen za celou ČR, průměrné mzdy v Plzeňském kraji reálně vzrostly o 5,4 % – zdroj ČSÚ. Plzeňský kraj se v 1. až 3. čtvrtletí 2017 může pochlubit třetí nejvyšší průměrnou mzdou přepočtenou na osoby plně zaměstnané mezi jednotlivými kraji České republiky.

épe jsou na tom pouze kraj Hlavní město Praha (36 540 Kč) a Středočeský kraj (29 222 Kč). Nejnižší průměrná mzda byla zjištěna v Karlovarském kraji, a to 24 812 Kč, což je o 3 949 Kč méně, než je celorepublikový průměr (28 761 Kč). Je třeba ale zdůraznit, že průměrná mzda v ČR je ovlivněna především výší mzdy v kraji Hlavní město Praha, a proto výše průměrné mzdy v ČR nedosahuje kromě Středočeského kraje již žádný jiný kraj.

Ve všech krajích průměrná mzda nominálně vzrostla, nejvíce v kraji Karlovarském (o 8,1 %), Plzeňském (o 7,9 %) a Středočeském (o 7,5 %). Spotřebitelské ceny se v České republice zvýšily za uvedené období o 2,4 %, při započtení tohoto indexu tak reálná mzda vzrostla ve všech krajích. V celorepublikovém úhrnu průměrná hrubá měsíční nominální mzda vzrostla o 6,6 % a reálně se zvýšila o 4,1 %.

Počet zaměstnanců v kraji činil 210,3 tisíc a zůstal zcela totožný jako ve stejném období předchozího roku. U všech ostatních krajů došlo k nárůstu, nejvíce v Hl. městě Praze (o 3,6 %) a ve Středočeském kraji (o 2,9 %), nejméně (respektive vůbec) pak právě v Plzeňském kraji.

Většina obchodníků spustí vánoční výprodeje po skončení svátků, v e-shopech začnou 25. prosince a v kamenných prodejnách 27. prosince. Část obchodů spustí vánoční výprodeje již v příštím týdnu.

Alza.cz spustí výprodeje 25. prosince, slibuje slevy až 80 procent. “Slevy půjdou napříč všemi segmenty – budou tam mobilní telefony, počítače, ale i sortiment ze sportu, hobby, drogerie, domácí spotřebiče a dalších,” uvedla mluvčí Patricie Šedivá. Také Datart začne s výprodeji na první svátek vánoční, v lednu spustí druhou vlnu výprodejů. Průměrná sleva má být více než 35 procent. O půlnoci na 25. prosince začnou výprodeje i na webu Euronics.

V obchodech s nábytkem IKEA vánoční výprodeje začnou 27. prosince a potrvají do 17. ledna. Také v obchodech Kika výprodeje začnou poslední letošní středu a potrvají do konce ledna. Kika letos poprvé zahájí výprodeje v novém e-shopu, a to o dva dny dříve než v kamenných prodejnách.

zdroj: mobilmania.cz

 

Plzeň má připravený rozpočet na rok 2018 včetně rozpočtového výhledu na období 2019 až 2021. Návrh již schválili radní, ve čtvrtek budou hlasovat i zastupitelé. Město pro příští rok počítá s objemem příjmů ve výši 5,7 miliardy korun a s výdaji 6,848 miliardy korun. Pro rok 2018 chystá Plzeň velké množství investičních akcí, konkrétně na stavební investice má připraveno 1,981 miliardy korun, letos to bylo 1,391 miliardy korun, jde tak o nárůst 42,4 procenta. 

 „Objemem rozpočtu se blížíme k sedmi miliardám, což je rekord, takto vysoký jsme jej ještě nikdy neměli. Záporné saldo je způsobeno zejména použitím prostředků z fondů města, do výdajů roku 2018 se promítají letos započaté investice, řadu akcí zahajujeme. Ve výhledu od roku 2019 počítáme s kladným saldem hospodaření. Stejně jako město, tak dýchají i městské obvody, i jim se zajímavě zvedají zdroje rozpočtu,“ uvedl ekonomický náměstek primátora Pavel Kotas. Příjmy městských obvodů převedené z rozpočtu města v rámci finančního vztahu budou pro rok 2018 činit 584 milionů korun, celkem si obvody oproti původnímu výhledu na roky 2018 až 2020 polepší o 152 milionů korun.

Celkové příjmy města Plzně se příští rok oproti roku 2017, kdy byly rozpočtovány ve výši 5,574 miliardy korun, zvýší o 2,3 procenta. Nárůst ovlivní několik faktorů. Nejvýznamnější je vázán na změnu rozpočtového určení daní, kdy dojde k navýšení podílu obcí na celostátním výběru DPH z 21,4 procenta na 23,58 procenta. Příjmy ovlivní i další daně, například z příjmu fyzických osob. „Celkový meziroční nárůst daní činí 9,2 procenta, což je zhruba 410 milionů korun,“ uvedl Pavel Kotas. Opačný výraznější vliv na oblast příjmů bude mít schválený prodej vodárenského majetku společnosti Vodárna Plzeň, jenž sníží příjmy z nájemného vodárenské infrastruktury, nicméně městu tím ale současně klesnou výdaje na rekonstrukce a opravy této infrastruktury. Celkové nedaňové příjmy v roce 2018 činí 573,2 milionu korun a jsou tvořeny zejména částkou 362 milionů korun z pronájmu majetku (z toho 130 milionů korun z pronájmu vodárenské infrastruktury, 174 milionů korun z pronájmu domů/bytů/divadla a 23 milionů korun z pronájmu teplárenské infrastruktury).

Výdaje jsou v návrhu rozpočtu zapracovány v úhrnné výši 6,848 miliardy korun. Což je nárůst o 12,2%. Nárůst je však způsoben především investicemi. Meziročně dochází k nárůstu provozních výdajů pouze o 3,1%, promítl se do něj zejména nárůst mezd. „Tři nařízení vlády postupně zvedaly mzdy a my na to museli ze zákona reagovat. Objem, který jsme museli navýšit, tak byl kolem 91 milionů korun. Pořád nám ale rostou provozní výdaje méně než provozní příjmy (ty rostou o 3,8%) a máme výborné provozní saldo. Zjednodušeně řečeno, máme o téměř miliardu lepší provozní příjmy než výdaje, a to je ideální stav rozpočtu,“ doplnil ekonomický náměstek.

Plzeňský kraj poskytne účelové neinvestiční dotace v celkové výši 257 000 korun v rámci dotačního programu “Mikrogranty Plzeňského kraje na podporu a oživení kulturních a uměleckých aktivit pro rok 2017”. Jedná se o třetí sběr žádostí, který byl ukončen už v letošním říjnu.

Podporu získá např. multižánrová kulturně-vzdělávací konference TESxPlzeň 2017, projekce snímků Letní kino ve vnitrobloku, Dny pro duševní zdraví 2017, Staročeský jarmark v Plasích nebo Den s obcí Bděněves. Ten letošní se konal na návsi v září už podruhé  a přilákal značné množství místních i okolních lidí.  Odpolední program se protáhl až do půlnoci a zahrnoval vystoupí kapely Nýřaňanka a Heligonky Aleše Rusňáka. V podvečer se představila   místní amatérská kapela Májka Band.  Večerním favoritem byl samozřejmě SEMTEX.

Krajské zastupitelstvo pro tento dotační program pro rok 2017 schválilo částku 1 milion korun. Ve všech třech hodnoceních bude celkem rozděleno 987 500 korun. Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 12 500 korun budou přerozděleny v rámci položek rozpočtové oblasti Kultura a  cestovní ruch.

Tachovští radní schválili převod finančních prostředků ve výši 229 534 korun z rezervního fondu do fondu investic příspěvkové organizace Sportovní zařízení města Tachova. Peníze budou použity na dofinancování projektu „Rekonstrukce sprch na zimním stadionu v Tachově“.

Plzeň rozdělí téměř dva miliony korun z programu Plzeňské podnikatelské vouchery 2017–18, jenž podporuje spolupráci podniků a výzkumných organizací v Plzeňské metropolitní oblasti. Dotaci odsouhlasili radní města celkem 16 doporučeným žádostem. Pokud jejich návrh schválí zastupitelé, bude na tyto projekty rozděleno 1,973 milionu korun. Smlouvy o poskytnutí dotace by měly být se všemi úspěšnými žadateli uzavřeny do 22. ledna 2018.

Jde o třetí kolo programu. Předcházející etapy se uskutečnily v letech 2013–2014 a 2015–2016. O dotaci se tentokrát ucházelo celkem 18 žadatelů, dva přihlášené projekty neuspěly, protože nesplnily zadaná kritéria a administrátor programu Podnikatelské a inovační centrum Plzeň BIC je nedoporučilo ke schválení. Počet úspěšných žadatelů byl ve všech třech kolech srovnatelný.

„Cílem programu je posílit inovační aktivity firem a přispět tak ke zvýšení jejich konkurenceschopnosti. Na rozdíl od předcházejících let mohly tentokrát žádat o dotaci pouze firmy se sídlem či provozovnou v Plzeňské metropolitní oblasti, nikoli v celém Plzeňském kraji. Také jsme nově podpořili vyšším příspěvkem multioborové projekty, tedy projekty, na nichž spolupracovalo více fakult Západočeské univerzity v Plzni, nebo více výzkumných organizací. V neposlední řadě jsme otevřeli grantový program i pro menší projekty,“ uvedl ekonomický náměstek primátora Pavel Kotas.

„Program podnikatelských voucherů se osvědčil a je o něj zájem. Jsou jednoduchým, ale zároveň efektivním nástrojem, který vede firmy a výzkumné instituce k vzájemné komunikaci a spolupráci. Výzkumné organizace mohou nabídnout své kapacity  a firmy si mohou vyzkoušet na menších projektech, jak spolupráce bude fungovat,“ doplnil Pavel Kotas.

K podpoře byl navržen například projekt testující a diagnostikující hasičský ochranný oděv, projekt usilující o optimalizaci protokolů pro uplatnění nových biosenzorů v klinických studiích či projekt zabývající se zvýšením účinnosti parní turbíny. Mezi výzkumnými organizacemi jako poskytovateli služeb jsou v deseti případech technicky zaměřené fakulty a výzkumná centra Západočeské univerzity v Plzni, čtyři projekty se budou realizovat ve spolupráci s výzkumnou organizací COMTES FHT a na zbývajících se bude podílet v jednom případě Biomedicínské centrum Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni a ve druhém Výzkumný a zkušební ústav Plzeň.

V návrhu státního rozpočtu na příští rok chybí víc než tři miliardy korun na sociální služby. Zástupci samospráv žádají poslance o změnu. Vláda totiž před časem rozhodla o zvýšení platových tarifů zaměstnanců v sociálních službách, v návrhu státního rozpočtu na příští rok se to ale vůbec nepromítlo. Na Facebooku na to upozorňuje člen Zastupitelstva Plzeňského kraje Jiří Lodr (KDU-ČSL). “Všichni společně hledáme cestu jak to změnit a zajistit kvalitní doručení sociálních služeb pro rok 2018,” napsal Lodr.

Na danou oblast má jít 11,6 miliard korun, potřeba však je 3,3 miliardy korun víc. V současné době v České republice existuje 2 000 poskytovatelů sociálních služeb. Nejčetnější jsou pečovatelské služby, je jich 722, z toho se 361 týká obcí. Reálné náklady na tuto činnost jsou 200 – 250 Kč za hodinu, ve skutečnosti za ni poskytovatelé dostávají pouze 100 Kč, maximálně 130 Kč za hodinu. Rozdíl ve většině případů platí stát či samospráva. Neexistují pro to však jasná pravidla, platba tak často vychází z historického zvyku.

V sociálních službách pracuje celkem na 100 000 zaměstnanců. Jejich průměrný plat v letošním prvním pololetí byl zhruba 11 000 Kč, zvýšení platových tarifů o 23 % od letošního července znamenalo asi 2 500 Kč navíc. Potřebné peníze na letošní rok po mnoha jednáních nakonec uvolnilo ministerstvo práce a sociálních věcí, návrh státního rozpočtu na rok 2018 však s financemi navíc vůbec nepočítá.

Jiří Lodr cituje předsedu Svazu měst a obcí ČR Františka Lukla: “Nedá se tak pochopit, proč peníze potřebné na pokrytí vládního nařízení č. 564/2006 Sb., o platových poměrech ve veřejných službách a správě, v návrhu rozpočtu na příští rok nejsou. Je to snad další ukázka toho, jak přidávat samosprávám úkoly a nepokrývat je finančně? Za města a obce říkáme: dost, tak to dál nejde. Musíme mít garantované, že pokud samosprávám stát přidá povinnosti, dá jim na to i potřebné peníze, a to v plné výši.” Zastupitel k tomu dodává, že cesty k zajištění sociálních služeb se najít musí a doporučuje všem poskytovatelům obrátit se na poslance, aby dostatek peněz v rozpočtu zaručili.

Od počátku listopadu zdražily pohonné hmoty na čerpacích stanicích v České republice v průměru o padesát haléřů. Ze zjištění společnosti CCS vyplývá, že v minulém týdnu se průměrná cena navýšila o dvacet, a v tom posledním o třicet haléřů.

V průměru tak nyní u tuzemských čerpacích stanic nakupujeme naftu za 29,81 Kč a pětadevadesátioktanový benzin za 30,79 Kč. Nejdráže se nyní tankuje benzin i nafta na Vysočině. Obvyklá cena za litr motorové nafty tam je 30,53 Kč a natural stojí 31,37. V Praze není situace o moc růžovější.

Naopak něco se dá ušetřit při čerpání v jižních Čechách. 30,40 se tam v průměru platí za litr benzinu a 29,41 za stejné množství nafty.

Důvodem zdražení byl růst cen ropy na burzách, ten se však již zastavil. Přesto analytici předpokládají, že v tuzemsku bude trend zdražování paliv minimálně v příštím týdnu ještě pokračovat. Pak se dá očekávat postupné snižování cen.

zdroj: autorevue.cz

Celková cena za vodné a stočné, kterou v příštím roce zaplatí, zůstane stejná jako v letošním roce, tedy 74,90. Cena vodného pro rok 2018 činí 45,72 Kč za metr krychlový, cena stočného 29,18 korun za metr krychlový.

„Potvrzuje se to, co jsme říkali při převzetí Vodárny Plzeň, tedy, že zachováme výši ceny a nebudeme zdražovat,“ uvedl technický náměstek primátora Pavel Šindelář. Cena vodného pro rok 2018 činí 45,72 Kč/m3 bez DPH, cena stočného 29,18 Kč/m3 bez DPH, celkem tedy odběratelé zaplatí 74,90 Kč/m3 bez DPH. Ceny jsou jednotné pro všechny odběratele.

Kalkulace pro rok 2018 je sestavena podle pravidel cenové regulace Ministerstva financí České republiky. „Levnější vodu než v posledních letech, tedy v letech 2016 a 2017 a i v roce 2018, měli Plzeňané naposledy v roce 2012, tehdy to bylo 73,20 korun za metr krychlový, poté platili 76 a více korun,“ uvedl technický náměstek Pavel Šindelář. Kalkulace ceny vodného a stočného pro rok 2018 byla zpracována  městskou společností Vodárna Plzeň a.s.

Díky úsporám a zlepšeným příjmům v letošním roce podpoří město Plzeň další projekty i významné akce, a to celkovou částkou 16,24 milionu korun. Rozpočtové opatření v této souvislosti schválili zastupitelé.

„Částka 16,24 milionu korun bude rozdělena na několik menších projektů. Například Městský ústav sociálních služeb města Plzně získá prostředky na dvě investiční akce. Za 4,5 milionu korun by měla být zrekonstruována spojovací chodba v objektu jeho Domova pro osoby se zdravotním postižením Nováček, prostředky ve výši čtyři miliony korun jsou určeny na úpravu trafostanice na adrese Kotíkovská 15, která kapacitně nedostačuje pro napájení objektu,“ přiblížil ekonomický náměstek Pavel Kotas.

Podpořen bude také projekt zoologické zahrady na výměnu povrchu na náměstíčku před Tropickým pavilonem – Filipíny, na jehož dokončení město letos poslalo deset milionů korun.

Finanční prostředky půjdou i na projekty tří plzeňských základních škol. Částku 400 tisíc korun získá 26. základní škola na výměnu prosklené stěny tělocvičny, konkrétně na druhou etapu. Za 300 tisíc korun vybuduje 7. základní a mateřská škola nové učebny spojením družinového oddělení a kabinetu. 33. základní škola získá 50 tisíc korun na krytí zvýšených nákladů na spotřebu vody z důvodu havárie bazénu.

Část peněz je také určena pro Odbor sportu Magistrátu města Plzně na poskytnutí dotace na uspořádání Mistrovství České republiky fotbalových akademií, a to 500 tisíc korun. Schválena byla také blokace prostředků ve výši jeden milion korun pro odbor sportu na poskytnutí dotace na uspořádání Mistrovství České republiky a Slovenské republiky v cyklistice.

Zastupitelé také schválili blokaci 11,384 milionu korun na vybudování nástavby nad jedním z pavilonů školního areálu Sokolovská 1165/54, kde mají vzniknout odborné učebny jazyků. Areál má spolu se základní školou ve výpůjčce Gymnázium Františka Křižíka, které projekt připravilo.