Home Tagy Články označené "holocaust"

holocaust

Holokaust (z řeckého holokauston a anglického holocaust) byla nacistická politika systematického, státem provozovaného pronásledování a hromadného vyvražďování osob židovské národnosti. V širším smyslu je někdy slovem holokaust označován i celý nacistický perzekuční systém věznic, káznic a táborů jako celek, respektive nacistická perzekuce všech etnických, náboženských a politických skupin. Tj.: Romů, Poláků, občanů Sovětského svazu, tělesně či mentálně postižených, politických odpůrců (zejména komunistů a sociálních demokratů), homosexuálů a Svědků Jehovových. V rámci genocidy namířené na židovské etnikum bylo vyvražděno kolem 6 milionů Židů. Pokud pod pojmem holokaust chápeme nacistickou perzekuci jako celek, hovoříme o počtu obětí holokaustu mezi 11 až 17 miliony lidí

V letošním roce se již podruhé zapojilo město Plzeň do veřejného čtení jmen obětí holocaustu Jom ha-šoa. Již 12. ročník vzpomínkového aktu se odehrál ve 13 městech a obcích České republiky. Maraton čtení jmen a stručných osudů žen, dětí a mužů, kteří byli zavražděni během druhé světové války kvůli svému židovskému nebo romskému původu, probíhalo po dobu tří hodin ve Smetanových sadech v prostranství U Branky.

Za město Plzně se čtení jmen obětí zúčastnili první náměstek primátora Martin Baxa, náměstek primátora pro oblast dopravy a životního prostředí Petr Náhlík a vedoucí magistrátního odboru prezentace a marketingu Jana Komišová.

Letošním mottem ročníku bylo „Od čísel ke jménům – od jmen k příběhům“. Většina židovských a romských obyvatel se z důvodu holocaustu ztratila z naší společnosti a po většině z nich zbyla jen transportní nebo vězeňská čísla, kterými nacističtí důstojníci a úředníci popřeli jejich důstojnost. Již více než dvacet let se mnoho jednotlivců i organizací snaží vracet jim jména. Některým z nich dokáží vrátit tvář, ale jen u zlomku z nich se daří rekonstruovat životní příběh.

Hlavní ideou akce je šířit povědomí o holocaustu jako významné historické události, která zasáhla do vývoje naší společnosti. Cílem projektu je přizvat nejširší veřejnost k uctění památky obětí rasového pronásledování a bezpráví během druhé světové války.

Podruhé se Plzeň připojí k akci Jom ha-šoa, která ve své jedenáctileté historii vychází z konceptu významného dne vzpomínání na oběti holocaustu – šoa. Tříhodinové nepřetržité čtení jmen začne v pondělí 24. dubna 2017 ve 14 hodin U Branky ve Smetanových sadech.

Čtení jmen

Data obětí pochází z databáze vytvořené a provozované Institutem Terezínské iniciativy, jednoho z prvních pořadatelů Jom ha-šoa v České republice. Hlavní ideou akce je šířit povědomí o holocaustu jako významné historické události, jež zasáhla do vývoje naší společnosti, a zároveň poukázat na krajní důsledky projevů rasismu, k nimž vedla nacistická politika.

Letošní motto „Od čísel ke jménům – od jmen k příběhům“ odkazuje na skutečnost, že po většině židovských a romských obyvatel zbyla jen transportní nebo vězeňská čísla, jimiž nacističtí důstojníci a úředníci popřeli důstojnost člověka. Vrátit těmto číslům jména, najít další údaje, některým dokonce vrátit tvář a zlomku z nich i životní příběh se snaží mnoho jednotlivců a organizací. Přes dvacet let intenzivní práce je zdokumentováno v pamětních knihách, na webových stránkách a v různých databázích v Česku i v zahraničí. Jejich souhrn s obsahovými informacemi a způsobem hledání představí pro tento rok nově připravená informační brožura.

Záštitu nad projektem Jom ha-šoa převzal ministr kultury Daniel Herman, v Plzni 1. náměstek primátora Martin Baxa.

 

Letos už podruhé se v Sušici uskuteční  Den vzpomínání na oběti holocaustu JOM – HA – ŠOA, čili  veřejné čtení jmen obětí holocaustu. Zájemci se mohou k této akci připojit ve 14 hodin na náměstí Svobody.

Vloni jsme se zapojili vůbec poprvé, a protože jsme zaznamenali velký ohlas mezi občany Sušice, které opravdu zajímala historie jednotlivých domů, které dříve patřily Židům. Proto jsme se rozhodli pro opakování, navíc jsme program ještě rozšířili,“ sdělila předsedkyně pořádajícího kulturního spolku Rašelina MgA. Jitka Doubravová.

Ten, kdo dorazí na náměstí, může přečíst některé jméno rasově pronásledovaných a zavražděných Židů a Romů ze seznamu obětí holocaustu. Přesto, že Rašelina – Kulturní spolek má připraveny své členy, kteří budou jména číst, uvítá další dobrovolníky, kteří budou ochotni před zúčastněnými přečíst několik jmen.

Program pak bude pokračovat v sušickém Muzeu Šumavy, kde je od 16:30 hodin připravena   beseda se členem Činoherního studia Ústí nad Labem  s Jaroslavem Achabem Haidlerem a  od 18:15 hodin se pak společně vydáme na komentovaný průvod městem k řece Otavě a na Starý židovský hřbitov. Tam zakončíme dnešní pochod pietním aktem, opět budeme číst jména transportovaných Židů ze Sušicka,“ doplnila informaci Jitka Doubravová a ocenila práci Sarah Sofie Huikari, která měla na starosti celou produkci. 

Oproti loňsku bude vzpomínková akce ještě pokračovat, a to od 20 hodin  v Tradičním klOUbu, kde se uskuteční taneční koncert jednoho z nejlepších klezmer bandů Trombenik.  Tradiční KlOUb  spolu se sušickou radnicí finančně přispěly ke zdaru dnešního vzpomínkového dne.

Jan Malý