Home Tagy Články označené "kam na výlet"

kam na výlet

Šestým víkendem otevřených vrat , který se koná ve dnech 14. – 15. října, zakončí letošní sezónu Muzeum dopravy ve Strašicích na Rokycansku. Kromě prohlídky zajímavých expozic, které jsou o nadcházejícím víkendu otevřeny vždy od 10:00 – 17:00 hodin.

Muzeum dopravy ve Strašicích je otevřeno v předem vyhlášených termínech, ale organizovaným skupinám umožní návštěvu i mimo tyto termíny. Ještě letos naposledy tak návštěvníci mohou zhlédnout expozice zaměřené hlavně na období od počátku 50. let po současnost a tvoří ji z části skutečné exponáty, z části pak dobové fotografie, modely, plánky a jiné. Muzeum dopravy tak mapuje vývoj veřejné dopravy v západočeském regionu.

Na ploše 3.000 m2 v jedné z hal bývalých kasáren a okolním prostranství je vystaveno 25 velkých exponátů – trolejbusy, autobusy, přívěsy, nákladní automobil , tramvaj a 9 osobních automobilů převážně značky ŠKODA. Vozidlové exponáty jsou doplněny o celky pohonů vozidel, trakčního vedení a dopravních zařízení, na které je za běžného provozu sahat nebezpečné, nebo vůbec nejsou vidět. Největší a nejrozsáhlejší je expozice vozidel a zastávkových označníků, která sestává převážně z vozidel vlastněných spolkem Škoda – Bus klub, doplněna o exponáty dlouhodobě zapůjčené od dalších partnerů.

Druhá expozice obsahuje technologické celky a příslušenství dopravy, na které si za normálních okolností člověk sáhnout nemůže. To znamená například soubor armatur trolejového vedení pro trolejbusovou dopravu, kontrolér tramvaje z roku 1937, motorgenerátor pro nabíjení akumulátorů z roku 1943, nebo první český asynchronní trakční motor z prototypu tramvaje LTM 10.08. Dále sběrače el. proudu a další technické exponáty, pohony vozidel a podobné. Zajímavým celkem je část zachráněného tělesa bývalé pionýrské železnice, která do roku 1976 fungovala v Plzni a spojovala výstaviště se zoologickou zahradou.

Poslední část expozice obsahuje drobnější předměty, které neodmyslitelně patří k dopravě. Např. uniformy, jízdenky, strojky na výdej a označování jízdenek, směrové orientace apod., ale rovněž seznámí návštěvníky s vývojem hromadné dopravy v jednotlivých regionech našeho kraje prostřednictvím informačních panelů s fotografiemi a mapkami. Tato expozice je zatím instalována pouze z části. Druhá část obsahující exponáty, které jsou náchylné na prach a klimatické změny, bude doinstalována až po celkové rekonstrukci objektu.

Nepomucké trhy završí svou letošní sezónu již tuto sobotu 14.  října od 8.00 do 12.00 hodin. Pravidelnou součástí těchto trhů jsou i divadelní představení pro děti. Tentokrát  to bude od 10 hodin, kdy začíná pohádka O Karkulákovi v Městském muzeu a galerii Nepomuk. Při té příležitosti si zájemci mohou v muzeu rovněž prohlédnou výstavu obrazů Richarda Böhnela (otevřeno je od 10.00 do 16.00 hodin).

Farmářské a řemeslné trhy v Nepomuku probíhají na náměstí A. Němejce a jako vždy jsou s živou hudbou a pohádkou.  Tentokrát nebude chybět zabijačka, čerstvé ryby a také pivo a mošty ze Šťáhlav. A samozřejmě další sortiment dobrého jídla a pití.

Přímo na trzích si návštěvníci mohou zakoupit   tradičně slané i sladké pečivo, zákusky, sezónní zahradní výpěstky, mléčné produkty, uzeniny, rybí speciality, čaje, koření, med, marmelády, vína, likéry a lihoviny, domácí řemeslné výrobky a šperky, podzimní a dušičkové věnce a různé dárkové zboží či dekorace. K občerstvení budou k dispozici například trdelníky, bramboráky, nebo si můžete dát langoše z domácího těsta. Prodávat se budou i teplé dětské nápoje, svařené víno a medovina. Vyhrávat k nákupu zdravých regionálních potravin i k výběru občerstvení bude tentokrát Band Miloše Velíška.

Za humny je bobr! Pojďte navštívit tajemné noční zvíře, které se do naší krajiny vrátilo po třech staletích. Pátrání po bobrech, kteří patří mezi naše největší a nejpilnější hlodavce, připravil na sobotu 14. října Dům přírody Českého lesa, který se nachází v Klenčí pod Čerchovem na Domažlicku.

„Podíváme se, co sebou přináší bobr evropský dobrého, ale i špatného. A co se s tím špatným dá třeba udělat. Zajímá vás, co bobři žerou, co dělají v zimě a proč je vlastně tolik baví kácet stromy? Na tyto i jiné otázky vám rádi během této komentované vycházky odpovíme a možná cestou uvidíme i samotné zvíře,“ uvedla průvodkyně sobotního pátrání po bobrech, zkušená zooložka RNDr. Milena Prokopová, Ph.D.

Povídání o jeho životě a složitém soužití s lidmi v krajině 21. století bude jistě zajímavé, ovšem je důležité připomenout, že místy bude náročnější terén, překážky a voda. Kdo tedy nechce mít mokré nohy a zablácené boty, vezme si raději holínky. Sraz pro všechny zájemce je v 9:30 hodin u železniční zastávky Klenčí pod Čerchovem.

Obec Chanovice najdete na jihovýchodním okraji Plzeňského kraje asi 10 km od Horažďovic. Chanovická tvrz byla založena v kopcovité krajině s nádhernými výhledy na Šumavu. První dochovaná písemná zpráva o Chanovicích pochází z roku 1352. Obec tvoří šest vesnic – Černice, Defurovy Lažany, Dobrotice, Holkovice, Chanovice a Újezd u Chanovic. Starší část vesnice Chanovice je vesnickou památkovou zónou.

Zámek

Chanovický zámek, původně gotická tvrz z první poloviny 13. století, byl přestavěn do barokní podoby na sklonku 18. století. Na úrovni nádvoří se nachází „historická místnost“, kde se během prohlídky seznámíte s historií sídla. Je ve stylu provozní kanceláře bývalého zámeckého správce. Je zde vystavena část dochovaného mobiliáře ze zámku do roku 1945 V ostatních prostorách zámku, je k vidění původní inventář, jako několikera kachlová kamna, původní dlažby nebo dřevěné obklady. V patře je od roku 1947 umístěna základní škola (druhý stupeň) a ve sklepních prostorách, které jsou jedinečné svojí strukturou a významem, se dnes nachází „Expozice lidových řemesel Pošumaví“.

Naučná stezka Příroda a lesy Pošumaví

Stezka vede od kostela Povýšení Svatého Kříže u zámeckého areálu parkem, přes vrch Chlum ke skanzenu. Je zaměřena nejen na přírodní zajímavosti, ale i na dlouhou cestu obnovy lesa od semínka až k využití dřevní suroviny. Nabízí rovněž pěkné výhledy do okolní krajiny a na Šumavu. Na devíti zastaveních seznamuje návštěvníky s významnými rostlinami, živočichy i geologickými poměry v okolí Chanovic. Zajímavostí je Žižkův kámen, k němuž se vztahuje pověst o putování Žižkova vojska prácheňským krajem. Součástí stezky je zastavení u lesovny z roku 1874, rozhledna a skanzen. Naučná stezka je dlouhá 2,2 km.

Rozhledna

Měří 31 metrů a k dosažení vyhlídky ve výši 26 metrů je třeba zdolat 136 schodů. Symbolický základní kámen byl položen v červnu 2006. Její výstavba probíhala od července 2008 do srpna 2010. Rozhledna je součástí naučné stezky „Příroda a lesy Pošumaví. Z rozhledny lze pozorovat celé panorama Šumavy, od Českého lesa přes střední Šumavu až k Prachaticku a Lipensku.

Skanzen

Vznikl v roce 1994 jako záchranný projekt Vlastivědného muzea Dr. Hostaše v Klatovech pro ohrožené objekty lidového stavitelství v terénu jihozápadních Čech. V současné době je zde přeneseno a tím zachráněno 18 lidových staveb a několik drobných památek – kaplička, litinový kříž, kovaný kříž na žulovém soklu, smírčí kříž a zvonička.

Komentovanou návštěvu venkovní expozice s výběhem vlků v přírodním prostředí připravilo Návštěvnické centrum Srní na Šumavě. Připraveny jsou i videoukázky výchovy vlčat. Poznat život vlků na Šumavě a  ve smečce můžete v neděli 8. října ve 13 hodin.

Expozice lidové architektury v Chanovicích na Klatovsku nabízí v sobotu 7. října od 10 – 17 hodin akci nazvanou Podzimní den potravin. Návštěvníci zde uvidí to nejlepší z předchozích deseti ročníků dne potravin ve skanzenu.

Kolem dobřanské kaple bude v sobotu 7. října od 13 hodin několik stanovišť s nejrůznějšími hrami a soutěžemi pro děti. Program pouti zahnuje i příběh O skřítku Podzimníčkovi s hudebním doprovodem pro děti i rodiče v provedení skupiny AmiKo.

COPR TJ Přeštice a IDEAX SKOČICE na jižním Plzeňsku zvou všechny cyklisty a účastníky seriálu cyklistických závodů horských kol pro děti do 18 let IDEAX TALENT CUP 2017 a seriálu MTB biatlon 2017 na poslední závody. Ty se konají ve Skočicích ve dnech 6 – 8.  října.

I letos se bude závodit ve 14 kategoriích o pohár SKOČICKÝ BOREC 2017 a je vyhlášen pro děti startující ve všech třech závodech a speciálně pro kategorii dospělých (M a Ž) – jen pro rodiče startujících dětí. Startuje se v sobotu 7. října v 11 hodin hromadným startem, vyhlášení výsledků je připraveno na 15. hodinu. Stejně jako loni bude v pátek 6. října kvalifikace ELIMINÁTOR, v sobotu XCO + finále XCE a v neděli MTB biatlon.

V sobotu čeká na děti opět losování cen, po skončení závodu pak pro všechny bude TÁBORÁK s opékáním špekáčků. Děti, které mají doma dětskou střelnou zbraň značky NERF, mají si ji vzít i do Skočic. Organizátoři pro ně po skončení  závodu totiž připravili Velkou válku NERFu.

(MTB Biatlon má ještě závěrečný podnik 15. října v Ejpovicích).

Myslivecký spolek Sirá ve spolupráci s Českým svazem ochránců přírody v Rokycanech pořádá odpoledne s přírodou, na který zve všechny zájemce. Akce se uskuteční v sobotu 7. října od 14.00 do 17.00 hodin u lovecké chaty pod obcí Sirá na Rokycansku. Smyslem je nejen propagace myslivosti a ochrany přírody, ale především představení volnočasových i odborných činností široké veřejnosti.

Právě pro všechny příchozí je připraven pestrý program. Představí se rokycanská záchranná stanice se svými aktivitami. Magnetem akce bude v 15.00 hodin vystoupení trubačů a v 16.30 hodin odborníci seznámí přítomné s kroužkováním ptáků včetně praktických ukázek. V rámci příjemně stráveného odpoledne se dozvědí zajímavosti o fotografování zvěře v přírodě, jak se chovat při dopravních nehodách se zvěří, jak určovat stáří srnčí zvěře podle trofeje a v případě příznivého počasí bude i letová ukázka makety vrtulníku. Uvidí řezbářskou práci, myslivecké obrazy i malou výstavu trofejí.

„Prezentovat se bude Zvíkovecká kytička a Charita Rokycany se svými výrobky. Pro děti budou připraveny nejen nejrůznější hry, střelba ze vzduchovky, malování na obličej či jízda na koních v krásném prostředí podzimní přírody. Součástí odpoledne bude i myslivecké občerstvení a pozdější přátelské posezení u ohně. Máte-li zájem o tuto myslivecky laděnou akci, případně chcete obohatit náš program svými aktivitami, jste vítáni. A zcela jistě nemusí jít nutně jen o myslivce či ochránce přírody. Případné bližší informace obdržíte na tel. 603239922,“ říká jeden z organizátorů, kterým je rokycanský předseda ochránců přírody Pavel Moulis.

Časový harmonogram – změna programu vyhrazena:

14.00  – Zahájení, prezentace záchranné stanice Rokycany

14.30 – Dopravní nehody se zvěří

15.00  – Vystoupení trubačů

15.30  – Fotografování v přírodě

16.00  – Určování věku srnčí zvěře dle trofeje

16.30  – Kroužkování ptáků

17.00  – Oficiální závěr, neformální posezení

Předzvěstí sobotních  Slavností jablek na vrchu Krasíkov u Bezdružic na Tachovsku, které se letos konají už po patnácté, je v pátek 6. října zajímavá akce členů spolku Bezdružická lokálka. Ta chystá už na páteční večer program, který je určen nejenom milovníkům historické železnice.

„Kromě toho, že na slavnosti můžete vyrazit z Plzně historikým motorákem Hurvínkem, čeká na zájemce například nasvícený pňovanský most pro fotografy. Tuto možnost budou mít mezi 18:00 až 21:10 hodinou. Nasvíceno reflektory bude z plzeňské strany od Blahoust. Ve  20 hodin je pak připravena světelná show, od 20:30 do 21:10 h zapózuje na mostu historický motorový vůz M131.1. Současnou historickou konstrukci mostu příští rok čeká snesení a náhrada jinou – mírně odlišnou. Proto tato mimořádná akce na rozloučenou, kterou s námi spolupořádají dobrovolní hasiči z Erpužic,“ sdělil Miroslav Klas, z Bezdružické lokálky.

V sobotu se pak rozjedou Slavnosti jablek naplno. Návštěvníky čeká  Den otevřených dveří muzea železnice Bezdružice mezi 10 až 17 hodin, snad se dočkají i ukázky  moštování, protože je údajně je zoufalá neúroda jablek. Připraveno je vaření kotlíkové polévky, občerstvení – gril a pivo. Jízdy na drezíně pana Zahrádky, výstava hasičské techniky, tvořivá dílnička pro děti i Četnická pátrací stanice. Prodejní výstava drobného zvířectva (v chovatelské hale u kulturního domu Bezdružice).  Jízdy historického motorového vozu M 131.1 v úseku Bezdružice – Pňovany (Kokašice) a Jablečný expres: praktické spojení Bezdružic, Konst. Lázní a Krasíkova mimořádnou linkou s historickým autobusem v cca hodinovém intervalu.