Home Tagy Články označené "Kdyně"

Kdyně

Kdyně (německy Neu Gedein) je malé město v Plzeňském kraji. Samotná Kdyně má kolem 5 tisíc obyvatel, mezi součásti obce jsou počítány i některé přilehlé vsi (viz níže) s celkem asi 5 tisíci obyvateli.
V těchto místech se poprvé připomíná sídliště k roku 1384; patřilo pánům z Rýzmberka. K roku 1508 se uvádí městečko, šlo však o pozdější Starou Kdyni, která v polovině 16. století vyhořela. K roku 1586 se připomíná dnešní Kdyně, která také patřila pánům z Rýzmberka, od roku 1697 hrabatům ze Stadionu a roku 1840 získala městská práva. V letech 1850–1949 zde sídlil okresní soud.
Od konce 17. století byla Kdyně významným střediskem textilního průmyslu, roku 1678 zde byla založena první textilní manufaktura v Čechách, která v polovině 18. století zaměstnávala 500 pracovníků a na 6000 domácích dělníků a byla tak největším zaměstnavatelem v západních Čechách.

V úterý 17. října  od 10.30 hodin dojde po 75 letech k uložení ostatků nacisty popraveného ředitele měšťanské školy Maximiliána Karase na městském hřbitově ve Kdyni. Pietního aktu se zúčastní také vnuk Maximiliána Karase, emeritní biskup Československé církve husitské v Plzni Mgr. Michael Moc.

Ve velkém sále Sokolovny ve Kdyni se v pondělí 16. října  od 19.00 hodin uskuteční koncert Kruhu přátel hudby k poctě významné houslistky Ilony Vilímcové.  Vystoupí její synové Miroslav a Vladislav Vilímcovi, vnuk Libor Vilímec a také klavírní partner Ilony Vilímcové z doby jejího působení v Klatovech prof. Karel Friesl.

Den otevřených dveří se uskuteční ve Kdyni v  pátek 13. října 2017 od 10 do 16 hodin v opraveném památkovém objektu ve Starokdyňské ulici č. 89 – tzv. domě v kožichu,  včetně výstavky původního stavu domu před rekonstrukcí.  

Dům, který je v majetku města,  je jedním z mála památkově chráněných, a radnice do jeho opravy vložila na 3,5 milionu korun. Jeho snahou je, aby budoucí generace viděly, jak vypadala stará zástavba. Dům, jemuž se přezdívá Dům v kožichu, byl  původně roubenka, která se různě přestavovala. Podle stáří trámů byl dům postaven v letech 1760 až 80 a zřejmě sloužil jako ubytovna pro zaměstnance tehdy vzniklé manufaktury. Je zde pět samostatných místností a černá komora.

Jak zdůraznil starosta Kdyně Jan Löffelmann , všechno chtějí zachovat nebo uvést do původního stavu, ovšem o jeho využití se zatím přemýšlí. Až s opravami zcela skončí, bude dům zakonzervovaný a veřejnosti přístupný. Bude sloužit hlavně k tomu, aby se lidé mohli podívat, jak se dříve bydlelo a  jak vypadala stará zástavba. Podle trámů, které jsme nechali vysondovat, mohl být dům postaven roku 1780 s odchylkou dvaceti let.

Památkáři na budově oceňují velikost a  zachovalou černou kuchyni. Ta je umístěna uprostřed místnosti, kde se vařilo na otevřeném ohni. Kouř z toho topeniště šel do velkého komína a ty konstrukce jsou tak zakouřené a zanesené dehtem.  Podle památkářů by si návštěvníci měli všimnout i nově opravené střechy.  A protože dům stojí na naučné stezce a patří mu jedno zastavení, může  si ho kdokoli  prohlédnout třeba při procházce městem nebo projížďce na kole.

Pionýrská skupina Jitřenka Kdyně pořádá ve čtvrtek  28. září zábavnou akci pro děti „Psí stopou“. Start je na parkovišti u hřbitova od 14.00 do 15.00 hod. Cesta vede na Rýzmberk a po trase čeká na děti mnoho jednoduchých úkolů. Na závěr si účastníci mohou opéct buřty.

Český zahrádkářský svaz Kdyně na Domažlicku oznamuje, že od pátku 15. září  opět zahajuje moštování ovoce. Moštování bude probíhat každý pátek v době od 14.30 do 17.00 hodin.

Město Kdyně a německé město Beratzhausen zvou do Muzea příhraničí ve Kdyni na výstavu českých a německých umělců s názvem Existence. Výstava, která bude zahájena vernisáží ve čtvrtek 14. září   v 17 hodin, potrvá do 31. října 2017.

V kdyňské synagoze proběhne  v neděli 10. září 2017 od 17 hodin další koncert z cyklu Koncerty v synagogách Plzeňského regionu. Představí se skutečně renomovaní sólisté – klavíristka Jitka Čechová, violoncellista Jan Páleníček a jako host houslista Miroslav Vilímec, který přednese s Janem Páleníčkem na začátku koncertu Duo pro housle a violoncello Bohuslava Martinů. Na programu koncertu je dále výběr z klavírního cyklu Bedřicha Smetany Sny a violoncellová sonáta Sergeje Rachmaninova.  

Židovská synagoga s historickou expozicí ve Kdyni – interiér

Umělecký zážitek z koncertu  posluchačům nabízí také prostředí Židovská synagoga s historickou expozicí ve Kdyni. Ta se pyšní výjimečně dochovaným příkladem synagogální architektury v Čechách a je třetí nejzachovalejší synagogou v západních Čechách.  Synagoga byla postavena v letech 1862 – 1863 v historizujícím, neorománském slohu poblíž náměstí ve Kdyni.  Potřebné finance na její stavbu mezi sebou sesbírali členové kdyňské židovské náboženské obce.

Velmi dobře je zachován interiér synagogy v téměř původním stavu. Je dochována původní výmalba kleneb a stropu pod galerií, skoro veškerý mobiliář, tzn. 6 lavic v sále a 4 na galerii, původní konstrukce sloupů, schránka na Tóru s částí plastické výzdoby a vnitřních maleb, složení podlahy (barevné dlaždice, kámen, dřevo) a podium pro předčítání modliteb.

V budově synagogy je v současné době umístěno malé muzeum dokumentující historii města Kdyně a kdyňské židovské komunity. Je zde vcelku netknutý modlitební prostor s výmalbou, schránkou na uchování tory (aronem) a výzdobou z let vzniku stavby. Součástí je také Informační centrum města Kdyně.

Pionýrská skupina Safír Kdyně zve v sobotu 9. září od 14.00 hodin na  odpoledne plné her, které bude na sídlišti Na Koželužně. Děti se mohou těšit na netradiční sportovní úkoly. Zároveň bude v areálu klubovny U Čápa připravena rukodělná dílna, trampolína a lanová dráha.

Město Kdyně zve na další koncert v rámci Léta s dechovou hudbou. Tentokrát k poslechu zahraje v neděli 27. srpna 2017 od 17.00 hodin v parku Muzea příhraničí ve Kdyni dechová hudba Domažličanka.

 

K uzavření veřejnoprávní smlouvy došlo mezi  Městským úřadem ve Kdyni a společností DuMa – DM s.r.o v Chodské Lhotě – Kdyně , zastoupené jejím jednatelem Martinem Kurekem. Předmětem této smlouvy je žádost společnosti o umístění a povolení stavby  samoobslužné ruční myčky automobilů v katastrálním území Kdyně.

Stavbu této bezobslužné myčky pro osobní a případně malé dodávkové automobily budou tvořit tři mycí boxy a kontejner pro zázemí myčky. Tyto boxy budou zastřešeny lehkou ocelovou konstrukcí s válcovou střechou. Zásobování vodou bude řešeno v rámci stávajícího rozvodu v areálu (z veřejného vodovodního řadu). Odpadní vody budou svedeny přes lapol   do stávající areálové kanalizace napojené na veřejnou kanalizaci. Dešťové  vody budou akumulovány v retenční nádrži a regulovaně vypouštěny do stávající dešťové kanalizace.

Samoobslužné mytí automobilů u nás zažívá v posledních letech nebývalý rozmach. Přitom v sousedních státech patří mycí boxy, u nichž si může motorista umýt svůj vůz, k běžným službám motoristické veřejnosti, která si chce rychle, levně a hlavně bez negativního vlivu na životní prostředí, umýt svůj automobil.

Jedním z hlavních důvodů rostoucího počtu samoobslužných myček je cenová dostupnost takové služby pro majitele vozidel, kteří si raději pečují o svá vozidla sami a péče o vozidlo je i jejich zálibou. Nabídka a využití samoobslužného mytí v mycím boxu je v České republice (ČR) teprve na počátku. V západní a jižní Evropě je samoobslužné ruční mytí velmi populární.