Home Tagy Články označené "Klášter Plasy"

Klášter Plasy

Klášter Plasy je bývalý cisterciácký klášter v městečku Plasy v okrese Plzeň-sever.
Klášter byl založen roku 1144, období středověké prosperity definitivně ukončily husitské války. Nového rozkvětu se klášter dostal v období baroka, kdy byl vybudován dnešní vrcholně barokní areál za účasti předních architektů Matheye, Santiniho a Dientzenhofera. Klášter byl zrušen za Josefa II. r. 1785, v 19. století se stal rezidencí rakouského kancléře Metternicha. Roku 1995 byl bývalý klášter prohlášen za národní kulturní památku a dnes jej spravuje Národní památkový ústav.
Areál kláštera tvoří kostel a klášterní a hospodářské budovy, ke kterým patří sýpka s gotickou královskou kaplí. Unikátní jsou dubové základy konventu konzervované uložením pod hladinou vody údolní nivy řeky Střely.

Od založení po husitství[editovat | editovat zdroj]

Vstup do konventu

Vstup za slunečného počasí
Klášter byl založen knížetem Vladislavem II. a jeho manželkou Gertrudou roku 1144, když pro klášter vydal zakládající listinu. Klášter je podle langheimské tradice osazen v březnu 1145 řeholníky z bavorského Langheimu, prvních devět řeholníků získává od Vladislava II. knížecí dvorec Plasy a vesnice v okolí – Kaznějov, Sechutice, Vrážné a Nebřeziny, od pražského biskupa Oty ještě pátou.[1] Klášter vzniká na místě močálu v údolní nivě řeky Střely, dnes ležícího uprostřed městečka Plasy. Cisterciáci získávají postupně další vesnice a území, obdarováváni jsou nejen vládnoucím rodem, ale i šlechtou, některé vsi kupují, jiné vzdálené směňují za blízké lokality. Např. od knížete Soběslava II. získává klášter roku 1175 dva újezdy, s knížetem Bedřichem mění ves Tuškov za dvory Kočín a Dolní Sechutice.

Rajský dvůr uvnitř konventu
Řádové statuty cisterciákům ukládaly kultivaci neosídlených území pomocí velkých hospodářských dvorů (grangia) a zemědělským hospodařením, čímž zároveň byla zajištěna soběstačnost kláštera. V okolí Plas byla krajina osídlená, takže řeholníci rušili některé původní vesnice a zakládali na jejich místě hospodářské dvory, kde potřebnou manuální práci vykonávají mniši a laičtí konvrši.
Opat Ivo započal roku 1154 s výstavbou konventního kostela, románské kamenné baziliky Nanebevzetí Panny Marie, který byl v roce 1204 vysvěcen olomouckým biskupem Robertem.[1]
O středověkém majetku kláštera vypovídá jeho potvrzení papežem Inocencem IV. z 19. října 1250, kde je uvedeno 11 grangií, vsi a kostely.

Interiér konventu
V době největší rozkvětu za vlády Václava I., který prý sám v klášteře několikrát pobýval, vzniká kolem roku 1260 tzv. Královská kaple, postavená po vzoru francouzských dvoupatrových palácových kaplí. Zachovaly se v ní fresky z doby kolem roku 1300, kaple je jediným svědkem gotického období kláštera.
Koupí vsi Chrisznam se v roce 1326 dovršil teritoriální vývoj klášterního panství a dosáhl svého maxima v celé historii kláštera. Od třicátých let 14. století přestává klášter lpět na svých řádových statutech a počíná vybírat peněžní feudální rentu, dříve zapovězenou – klášter se stává běžnou feudální vrchností. Zatímco ve 13. století byly centry správy i hospodářství dvory, o sto let později jsou jimi rychty. V druhé polovině 14. století se klášter dostává do finančních potíží, které zvýšil vysokými daněmi na sklonku své vlády Václav IV.. Klášter zastavoval svým poddaným pozemky ve vesnicích, které patřili do spádové oblasti městeček ležících mimo vlastní klášterství. Vsí v okolí plaského opatství a vsí v blízkosti sídel nižší šlechty se pronájmy netýkaly, jsou i nadále spravovány přímo z Plas.
Přes veškeré potíže byl klášter do husitských válek na vzestupu a ve 14. století drží 70 vesnic, malá část jeho statků je i na levém břehu Vltavy v Praze.

Klášter Plasy na severním Plzeňsku nabízí během víkendu 17.  a 18. listopadu speciální prohlídky Hodinové věže sýpky s hodinářem Robertem Drozdou, který se o barokní hodinový stroj stará již 35 let. V tyto dny budou zpřístupněny i další dva prohlídkové okruhy kláštera.

Poslední říjnový den, v úterý 31.  října, se rodiče s dětmi mohou od 17 hodin vydat do plaského kláštera na Tajemnou cestu za knihou. Halloweenská akce, kterou pořádá místní Dům dětí a mládeže Kopretina, zavede soutěžící za svitu lampionů do tajemných zákoutí areálu kláštera s cílem v zimním refektáři.

Návštěvnická sezóna na plzeňských památkách se závěrem léta nekončí. Speciální prohlídky zaměřené na architekturu nabídnou kláštery Plasy a Kladruby. Na zámku v Nebílovech návštěvníci zažijí atmosféru jihomoravského vinobraní. Za zajímavými výstavami se mohou vydat do Manětína, Velhartic nebo Horšovského Týna, na koncert legendární skupiny Spirituál kvintet zase na zámek Kozel.

Monastýrování

V sobotu 23. září končí v letošním cyklu Monastýrování kláštery Kladruby a Plasy prohlídkami zaměřenými na klášterní architekturu.  „Provedeme návštěvníky exteriéry nového konventu projektovaného Kiliánem Ignácem Dientzenhoferem a kostela Nanebevzetí Panny Marie od Jana Blažeje Santiniho Aichela,“ láká kastelán kladrubského kláštera Milan Zoubek a dodává: „Mohou se podívat i do interiérů klášterního kostela.“ V rámci prohlídky, která začíná ve 13 hodin, bude mimořádně zpřístupněn i varhanní kůr a varhany.  

Zámek Nebílovy, ilustrační foto

Zámek Nebílovy

Jižní Moravu na jižním Plzeňsku mohou zažít návštěvníci zámku Nebílovy 23. září při Zámeckém vinobraní. Zástupci malých rodinných vinařství přivezou celou řadu výtečných a oceněných vín a pochopitelně i oblíbený burčák. Kastelán zámku Milan Fiala láká návštěvníky: „Přijďte si užít jihomoravský folklór, ochutnávat, nakupovat, ale i diskutovat s vinaři o jejich práci a výsledcích jejich celoročního snažení“. Atmosféru pravého vinobraní navodí cimbálová muzika Lašár a Presúzní mužácký sbor z Velkých Pavlovic.

Zámek Kozel

Jízdárnu zámku Kozel rozezní 24. září od 16 hodin folkové písně, spirituály i balady v podání legendární skupiny Spirituál kvintet, která na hudební scéně působí od roku 1960.   V sobotu 28. října od 10 do 16 hodin zámecká terasa ožije ruchem podzimního jarmarku, kde nebudou chybět ukázky řemesel, tradiční dobroty, ani dílničky pro děti.

Hrad Velhartice

Během víkendu 30. září až 1. října se návštěvníci hradu Velhartice mohou těšit na divadelní prohlídky nazvané „Buškova číše s výraznou chutí a vůní Francie“ spojené s ochutnávkou vín. Krom dobrého moku nebude nouze o středověkou hudbu a tanec.

Návštěvnickou sezónu ukončí 28. 10. tradiční a oblíbené „Zamykání hradu” spojené s 19. ročníkem Běhu o hradní klíč. Běžecké závody v délce od půl do šesti kilometrů jsou určeny všem věkovým kategoriím. Po jejich skončení čeká nejenom na sportovce doprovodný program vrcholící lampiónovým průvodem a ohňostrojem.

 

 

Zajímavou akci chystá na polovinu letošního září Národní památkový ústav v klášteře Plasy, konkrétně v Centru stavitelského dědictví. Jde o rámcový program Letní školy památkové technologie, který se uskuteční ve dnech 14. – 15. 9. 2017, a to na téma:   vápno a vápenné omítky. Zájemci se mohou hlásit do 30. srpna.

Tato letní škola se zaměří na předání základních znalostí, dovedností a souvislostí při záchraně a obnově historických vápenných omítek. Frekventanti získají nový pohled na historické omítky, dozví se o jejich hodnotách, funkcích, poruchách a smyslu jejich ochrany. V praktické části kurzu si pak vyzkoušejí postupy přípravy vápenné kaše a vápenné malty, naučí se základům omítání, doplňování a napojování historických omítek. V programu je rovněž pozornost věnována základům záchrany historických omítek, v neposlední řadě jsou tématem základy odběrů vzorků omítek a provádění základních laboratorních průzkumů.

Účastníci budou mít v průběhu letní školy prostor také jak pro poznatky z bezpečnosti práce, tak pro vzájemnou diskusi s lektory a zhodnocení konkrétních výsledků.

Tradiční dobové pouťové tržiště s rozličnými divadelními a hudebními vystoupeními na louce  před konventem včetně trhu regionálních výrobků – takový bude víkend ve dnech 12. a 13. srpna vždy od 10 do 17 hodin v prostorách kláštera v Plasích na severním Plzeňsku. Vstup je zdarma.

Spolek Plaská lilie všechny   zve na tradiční Staročeský jarmark o pouti Na Královnu v prostorách. Vezměte s sebou celou rodinu, kupte jim perníkové srdce, trdelník nebo malovaný hrníček, dejte si Dalešické pivo a klobásu a užijte si v sobotu divadlo a v neděli muziku. Na tradiční plaské pouti Na královnu proběhne opět krajská soutěž řemeslníků.

Sobotní program nabízí Divadélko Nána M. Jelínkové a  Slepičí pohádku, později pak Divadlo Petra Borovského a představení Kašpařiny. Neděle se ponese v duchu živé hudby, konkrétně  folkového minifestivalu, kde vystoupí kapely Primáti, Fajnbeat, III. míza a jako hlavní host se představí Robert Křesťan a Druhá tráva. Druhá tráva patří už dlouho mezi naše špičky na scéně folku a country. Prosadila se díky nálepce bluegrass, přestože se nikdy nevyhýbala jiným žánrům.

Kláštery Plasy, Kladruby a Teplá   připravili na pátek a sobotu 28. 7. – 29. 7. 2017 sérii speciálních prohlídek. Jen v tyto dva dny se můžete podívat do nočních prostor kláštera, hledat kódy, luštit tajenku a v případě úspěchu získat volný vstup na tu samou akci i v dalších dvou klášterech, kde si hru dohrajete.

Tyto netradiční večerní prohlídky, při nichž si můžete v nasvícených interiérech vlastním tempem a vlastní cestou prohlédnout vybrané části klášterních staveb, umožní vyluštit  tajenku, která je skryta v detailech tří budov. Odznak získaný za správné vyluštění tajenky na jednom místě slouží jako volná vstupenka do dalšího z klášterů po obě dvě noci. Prohlídky se uskuteční od 19 do 24 hodin.

A když už budete v Plasích, nenechte si ujít návštěvu sálu prelatury, kde je umístěna výstava uměleckých děl akademického malíře a grafika Vladimíra Havlice (1944-2004) a děl okruhu přátel výtvarníků a zároveň okruhu přátel obce Nebřeziny. Výstava, kterou pořádá spolek Plasy sobě, potrvá až do 20. 8. 2017.

Všichni jste zváni na uvedení nové knihy o městě Plasy, které se uskuteční v Zámeckém sále Kláštera Plasy. Součástí akce bude malý kulturní program, soutěž pro diváky „Jak znáš Plasy“  a malé překvapení. Vítěz získá novou knihu s podpisy autorů a s razítkem prvního dne.

Tato akce bude probíhat souběžně s Letním barokním festivalem, jehož dějiště se odehrává zejména v Centru stavitelského dědictví s expozicemi stavebních řemesel a zážitkovými dílnami. Návštěvníci tak mají jedinečnou příležitost obě významné kulturní události spojit a užít si tak hezký den. Program, jehož hlavním tématem je zvonařství, totiž začíná už v poledne.

Křest knihy Plasy známé – neznámé autorů Roberta Drozdy a Iva Kornatovského  začíná v sobotu 22. 7. 2017  o dvě hodiny později, tedy od 14:00 v zámeckém sále. Tady bude kniha následně i k prodeji spolu s autogramiádou a příležitostným razítkem.

Zámek Nebílovy a kláštery Plasy a Kladruby se v letošním roce zapojily do unikátního projektu Plzeňského kraje „Západočeské baroko“. Pro návštěvníky obou objektů je připraven bohatý program, který zaútočí na všechny jejich smysly. Mohou si poslechnout barokní hudbu, navštívit noční prohlídku nebo přivonět k vůním typickým pro období baroka.

Klášter Plasy uspořádá ve dnech 21. a 22. července Letní barokní festival. „Návštěvníci se mohou těšit na Malou pouť ke svaté Máří, jejíž součástí bude malá mše v kapli v sýpce a následný koncert v severním křídle sýpky. Druhý den budeme promítat film na rajském dvoře, který zakončí barokní ohňostroj,“ říká správce kláštera Pavel Duchoň. „Ve spolupráci s kladrubským Archivem vůní provoníme kapitulní síň,“ slibuje Duchoň.

foto: www.klaster-kladruby.cz

Komponovaný program v rámci Letního barokního festivalu 2017 připravili na 5. srpna v klášteře Kladruby. „Kromě barokního ohňostroje a dalšího doprovodného programu mohou návštěvníci očekávat pohyb v kontextu obrazu a zvuku,“ přibližuje představení Andrei Miltnerové a Jana Komárka „Tanec magnetické balerínky“ správce kláštera Milan Zoubek.

Zámek Nebílovy se zapojil projektem nazvaným „Baroque Semper“. Kastelán zámku Nebílovy Milan Fiala vysvětluje: „Státní zámek Nebílovy se od r. 1998, kdy byl poprvé ve své historii zpřístupněn pro širokou veřejnost, profiluje jako multižánrové kulturní a společenské centrum regionu s aktivitami sahajícími od koncertů klasické hudby, přes výstavní činnost, divadelní představení, gastronomii, až po edukativní akce pro školy. Projekt Baroque Semper sleduje tuto linii a soustřeďuje se zejména na návštěvnicky nejvděčnější část aktivit, tj. na hudební produkci.“

Strávit zajímavý víkend můžete hned na několika historických památkách Plzeňského kraje. Například zajímavé jsou noční prohlídky hradu Kašperk, tentokrát po stopách hejtmana Jana.  Tématem nočních prohlídek jsou dramatické životní osudy dlouholetého hejtmana – purkrabího hradu Jana Prechta z Rotenburku.

Nebílovy zase zvou na temperamentní španělské rytmy. Taneční umění a vášnivé flamenco španělské tanečnice Virginie Delgado odstartuje v sobotu 15. 7. 2017 letní hudební festival Anima Music 2017 na zámku Nebílovy. Festival plný emocí, vášně a krásných žen v průběhu léta představí také česko-francouzské duo TARA FUKI, nebo Chantal Poullain coby šansoniérku.

Podzemí Plasy

Klášter Plasy a tajemství jeho klášterního podzemí odhalí návštěvníci během tematicky zaměřených prohlídek z cyklu Monastýrování. Ve dnech  15. 7. a 16. 7. 2017 projdou   částí vzdušného systému a seznámí se s fungováním vodního systému konventu a okolních budov.

Ve spolupráci s kláštery Kladruby a Teplá připravili plasští 28. a 29. 7. 2017 sérii speciálních prohlídek. Jen v tyto dva dny se návštěvníci mohou podívat do nočních prostor kláštera, hledat kódy, luštit tajenku a v případě úspěchu získat volný vstup na tu samou akci i v dalších dvou klášterech, kde si hru dohrají. Prázdniny zakončí tradiční hrané noční prohlídky plaského konventu s Divadelním spolkem Lípa Hodovíz. Prohlídky vycházejí každou půlhodinu od 19:00 do 23:00.

Klášter Plasy vstoupil do letošní návštěvnické sezóny s řadou specializovaných prohlídek. Potemnělý klášter oživí ve dnech 23. – 24. června noční hrané prohlídky s Divadelním souborem Osada Horní Bříza.   

Na vodní a podzemní vzdušný systém konventní budovy se zaměří prohlídky během jednoho z červencových víkendů (16. – 17. 7.). Volné prohlídky konventu spojené s hledáním skrytých symbolů a luštěním tajenky si návštěvníci užijí 28. – 29. 7. v rámci projektu „Nocí ke hvězdám“, který je součástí cyklu Monastýrování.

„Pro rodiny s dětmi je určena prohlídka ,Doplaz do Plas´, během níž mohou malé děti hledat plyšové hady, kteří se rozutekli po expozici,“ doplňuje pestrou nabídku správce kláštera Pavel Duchoň.

Plaskou klášterní knihovnu letos obohatí další zajímavý exponát – palcát, jehož původním vlastníkem měl být sám Jan Žižka. Předmět se do Plas vrací po více než 230 letech a to díky správě státního zámku Kynžvart, která jej do Plas zapůjčila.

„Nyní bude k vidění v Plasích na prohlídkové trase Konvent, kde se stane součástí expozice v knihovním křídle. Právě zde dochází v posledních letech k postupné reinstalaci a soustředí se sem podobné předměty připomínající slávu a věhlas plaského řádového domu,“ nastiňuje záměry zástupkyně kastelána Monika Tuková.