Home Tagy Články označené "klášter"

klášter

Klášter je náboženská stavba nebo areál, určený pro život řádového společenství, sestávající z mnichů, příp. i laiků. Křesťanské řádové komunity utvářejí mniši, řeholnice, i jako u jezuitů aj. laické osoby, příp. osoby terciářů, nebo je to naopak, kdy jde o úplně volné zvlášť laické seskupení zvláště různých křesťanských církví jak je to v příp. Taizé, některé formy můžeme najít i u jiných náboženství. Obyvatelé kláštera v křesťanství nejsou tedy vždy ze stejného církevního řádu (např. benediktini, františkáni, cisterciáci, karmelitáni, vincentky, voršilky). Kromě křesťanských klášterů jsou známy také kláštery muslimské, nebo buddhistické či taoistické, mezi nimiž jsou kláštery různých jednotlivých škol a sekt. Kláštery se stávaly přirozenými středisky vzdělanosti, některé měly také vojenský význam, nebo i jiný (umělecký).
České slovo klášter, podobně jako německé Kloster nebo polské klasztor, je odvozeno z latinského claustrum = uzavřené místo. Ze stejného latinského základu vychází také termín klauzura, kterým bývá označována uzavřená část kláštera, v některých případech – zejména u kontemplativní řádů – nepřístupná laickým osobám. I v souvislosti s některými v křesťanství (nemnišskými) řeholními řády je tedy přesné užívat pojem klášter, pokud jím nemíníme klauzuru, ale celý klášter. V některých případech pak vznikají termíny pro snadnější orientaci – konvent, řeholní dům, nebo přímo označením náležícím danému řádu (jezuitská kolej, premonstrátská kanonie, templářská komenda atd.). Pravoslavné kláštery se označují jako monastýry.
Obdobné instituce v některých náboženstvích bývají více zaměřeny jako školy a zpravidla jsou v českém jazyce označovány ne jako kláštery, ale původním termínem: např. medresy v islámu nebo hinduistické ašrámy.
Nauka o klášterech se nazývá monasteriologie.

Rajská zahrada domažlického kláštera hostí ve čtvrtek 17. srpna 2017 od 20 hodin v rámci hudebního programu swingovou procházku minulých let v podání  Petra Macháčka, Dáši Zázvůrkové & Jakub Šafr Tria.

Členové legendárního divadla SeMaFor Dáša Zázvůrková a Petr Macháček  provedou návštěvníky hity dvacátého století. Společnost jim bude dělat svěží swingová kapela Jakub Šafr Trio. Těšit se tak můžete především na písně George Gershwina, Jaroslava Ježka, tvorbu divadla Semafor a hudbu 60. – 70. let. Do Domažlic se pro velký zájem diváků tato sestava každoročně vrací a pořadatelé  věří, že i letos zájemcům kápne do noty.

Jakub Šafr je přední český jazzový a swingový pianista, který působí v mnoha jazzových formacích. Mimo jiné hraje po boku Petra Pospíšila a Rudolfa Musila v kapele Jakub Šafr Trio a dále pak ve svém quartetu, který je často doplňován o charismatický vokál Petry Ernyeiové. Tento jazzový a swingový klavírista hraje na klavír od šesti let a pod vedením výtečných profesorů dosáhl znamenitých výsledků v celostátních soutěžích i výrazných úspěchů na sólových koncertech.  Ovlivněn jazzem let třicátých začal se již na konzervatoři specializovat na tento styl. Ve dvaceti letech se stal klavíristou orchestru Melody Makers Ondřeje Havelky a po dvou letech také kapelníkem.

Zajímavou akci chystá na polovinu letošního září Národní památkový ústav v klášteře Plasy, konkrétně v Centru stavitelského dědictví. Jde o rámcový program Letní školy památkové technologie, který se uskuteční ve dnech 14. – 15. 9. 2017, a to na téma:   vápno a vápenné omítky. Zájemci se mohou hlásit do 30. srpna.

Tato letní škola se zaměří na předání základních znalostí, dovedností a souvislostí při záchraně a obnově historických vápenných omítek. Frekventanti získají nový pohled na historické omítky, dozví se o jejich hodnotách, funkcích, poruchách a smyslu jejich ochrany. V praktické části kurzu si pak vyzkoušejí postupy přípravy vápenné kaše a vápenné malty, naučí se základům omítání, doplňování a napojování historických omítek. V programu je rovněž pozornost věnována základům záchrany historických omítek, v neposlední řadě jsou tématem základy odběrů vzorků omítek a provádění základních laboratorních průzkumů.

Účastníci budou mít v průběhu letní školy prostor také jak pro poznatky z bezpečnosti práce, tak pro vzájemnou diskusi s lektory a zhodnocení konkrétních výsledků.

V rámci programu Archiv vůní dnešním dnem pokračuje víkendový workshop nazvaný Letní setkání s vůněmi a klášterem Kladruby. Včera měli jeho účastníci na programu večerní  prohlídku kláštera, kde se seznámili zejména s jeho historií a vůněmi, které v tomto klášteře momentálně voní.

Sobotní hlavní program zahrnuje až do 17:00 hodin zejména seznámení se s Archivem vůní, zájemci vyslechnou zajímavosti týkající se historie vůní a parfémů, uvidí a hlavně ucítí také jednotlivé ingredience v parfémech Stella Santini, Apotheosa, ale i v kadidlech Salve Santi a Apotheosa. Dnešní část workshopu je provede   také vonnou typologií a tvorbou individuální vůně a prozradí základní ingredience parfumerské i apothekarské.

Na neděli 13. srpna 2017 je už od 10 hodin připraven Aromabar, čili klášterní byliny ve vůních. S průvodci navíc návštěvníci projdou Lapidáriem vůní, navštíví klášterní kostel a ochutnají kadidlo Salve Santi. Celým víkendem bude provázet  Petra Hlavatá a ostatní průvodci kláštera Kladruby.

V  archivu vůní si můžete přivonět k…

  • více než 120 vonným látkám, rozděleným na 3 panely
  • esencím (esenciálním olejům) umístěným na 1. panelu
  • rostlinám (pryskyřicím, dřevům, bylinám) umístěným na 2. panelu
  • produktům (originálním vůním Archivu od Petry Hlavaté, orientálním parfémům Alatarji) umístěným na 3. panelu
  • ingrediencím parfému Madona

Brány kláštera Chotěšov na jižním Plzeňsku se otevřou v sobotu 5. srpna 2017 ve 14 hodin  v rámci akce Večer pro klášter Chotěšov. Letošní 15. ročník nabízí bohatý program nabitý historií, hudbou a divadlem. Příchozí si mohou prohlédnout běžně nepřístupná místa jako jsou krovy kláštera, věž, unikátní kanalizační systém nebo barokní a gotické sklepy.

Jedním z vrcholů letošního ročníku bude vystoupení legend české hudební scény – Vladimíra Mišíka se skupinou Etc. a písničkáře Ivana Hlase  Pro milovníky historie a architektury si organizátoři připravili přednášku známého plzeňského architekta Jana Soukupa,  který klášter dlouhodobě podporuje a pomáhá při jeho záchraně. Nedílnou součástí   je hudební program.

Kapitulní síň v klášteře premonstrátek Chotěšov. Foto: Zpč. galerie

„Na pódiu v předních zahradách vystoupí skupiny Papersand, Chance Encounter, Tabasker, Frambo a legendární písničkář Ivan Hlas a Vladimír Mišík se skupinou Etc. Hudba zazní také uvnitř konventu na komorní scéně v kapitulní síni, kde vystoupí folková Past a vokální kvintet Tutti Voci,“ přibližuje dramaturg Jakub Švehla.

Areál ožije šermířskými vystoupeními. K vidění budou středověké souboje a ukázky výzbroje a výstroje. Kat Vopat s mučírnou ukáže ukázky práva útrpného provázené odborným výkladem o anatomii, mučení a trestu smrti v historii až po současnost. Diváci budou mít možnost jednotlivé nástroje vyzkoušet i na vlastní kůži. Vojenský tábor z období třicetileté války s ukázkami výcviku mušketýrů, střelby z mušket a velkého komorového děla návštěvníkům přichystá skupina historických šermířů a střelců Modrý regiment. Klub historie Červeného kříže si přichystal živou expozici věnovanou ukázce práce této organizace v 1. světové válce.

„Každý rok se snažíme zpřístupnit části kláštera, které jsou během roku nedostupné. Unikátem jsou tak prohlídky klášterních krovů, barokních a gotických sklepů, věže nebo kanalizační štoly. Samozřejmě bude zpřístupněna i hlavní budova konventu, která má úžasnou atmosféru. Dýchne tu na vás osmisetletá historie kláštera,“ představuje nabídku Pavel Říha, předseda pořádajícího spolku Chotěšovská vlna.

Kromě klasických prohlídek s průvodcem se návštěvníci mohou těšit také na divadelní prohlídky, přibližující atmosféru druhé poloviny 18. století, kdy byl klášter zrušen císařem Josefem II.

„Jsme skupina dobrovolníků mezi dvaceti a třiceti lety, kterým není lhostejný odkaz předků. Měli jsme štěstí, že jsme začali spolupracovat právě s obcí Chotěšov. Už je to 16 let, co jsme do kláštera jako teenageři začali jezdit na dobrovolnické brigády a posléze založili benefici Večer pro klášter. Kulturním programem chceme přilákat návštěvníky a oživit tak nádherný areál kláštera, který je po většinu roku prázdný,“ dodal Říha.

Barokní perla západních Čech klášter Kladruby zve v sobotu 5. srpna 2017  na klášterní noc.   Komponovaný program se koná v rámci Letního barokního festivalu 2017.  Zahrnuje odpolední koncert klasické hudby, večerní taneční vystoupení v klášterním kostele a další doprovodný program, barokní ohňostroj.

Připravena bude ochutnávka barokního občerstvení, vystoupení souboru komorní hudby, představení kejklířů a celodenní program a prohlídky v místním Archivu vůní. Hudební tečkou za slavností bude vystoupení Andrey Miltnerové a Jana Komárka: Tanec magnetické balerínky. Opravdovou tečkou za programem pak bude barokní ohňostroj.

Program klášterní noci:

15:00 – koncert vokálně instrumentálního souboru Ludus Musicus (Kladrubské léto)

17:30 – 20:00

– ochutnávky jídel – barokní menu

– komorní soubor Musica cum gaudio, koncert

– Spolek kejklířů Roztoč

– prohlídky a program v Archivu vůní

20:00 – Andrea Miltnerová a Jan Komárek: Tanec magnetické balerínky

21:30 – barokní ohňostroj

Kláštery Plasy, Kladruby a Teplá   připravili na pátek a sobotu 28. 7. – 29. 7. 2017 sérii speciálních prohlídek. Jen v tyto dva dny se můžete podívat do nočních prostor kláštera, hledat kódy, luštit tajenku a v případě úspěchu získat volný vstup na tu samou akci i v dalších dvou klášterech, kde si hru dohrajete.

Tyto netradiční večerní prohlídky, při nichž si můžete v nasvícených interiérech vlastním tempem a vlastní cestou prohlédnout vybrané části klášterních staveb, umožní vyluštit  tajenku, která je skryta v detailech tří budov. Odznak získaný za správné vyluštění tajenky na jednom místě slouží jako volná vstupenka do dalšího z klášterů po obě dvě noci. Prohlídky se uskuteční od 19 do 24 hodin.

A když už budete v Plasích, nenechte si ujít návštěvu sálu prelatury, kde je umístěna výstava uměleckých děl akademického malíře a grafika Vladimíra Havlice (1944-2004) a děl okruhu přátel výtvarníků a zároveň okruhu přátel obce Nebřeziny. Výstava, kterou pořádá spolek Plasy sobě, potrvá až do 20. 8. 2017.

Všichni jste zváni na uvedení nové knihy o městě Plasy, které se uskuteční v Zámeckém sále Kláštera Plasy. Součástí akce bude malý kulturní program, soutěž pro diváky „Jak znáš Plasy“  a malé překvapení. Vítěz získá novou knihu s podpisy autorů a s razítkem prvního dne.

Tato akce bude probíhat souběžně s Letním barokním festivalem, jehož dějiště se odehrává zejména v Centru stavitelského dědictví s expozicemi stavebních řemesel a zážitkovými dílnami. Návštěvníci tak mají jedinečnou příležitost obě významné kulturní události spojit a užít si tak hezký den. Program, jehož hlavním tématem je zvonařství, totiž začíná už v poledne.

Křest knihy Plasy známé – neznámé autorů Roberta Drozdy a Iva Kornatovského  začíná v sobotu 22. 7. 2017  o dvě hodiny později, tedy od 14:00 v zámeckém sále. Tady bude kniha následně i k prodeji spolu s autogramiádou a příležitostným razítkem.

Zámek Nebílovy a kláštery Plasy a Kladruby se v letošním roce zapojily do unikátního projektu Plzeňského kraje „Západočeské baroko“. Pro návštěvníky obou objektů je připraven bohatý program, který zaútočí na všechny jejich smysly. Mohou si poslechnout barokní hudbu, navštívit noční prohlídku nebo přivonět k vůním typickým pro období baroka.

Klášter Plasy uspořádá ve dnech 21. a 22. července Letní barokní festival. „Návštěvníci se mohou těšit na Malou pouť ke svaté Máří, jejíž součástí bude malá mše v kapli v sýpce a následný koncert v severním křídle sýpky. Druhý den budeme promítat film na rajském dvoře, který zakončí barokní ohňostroj,“ říká správce kláštera Pavel Duchoň. „Ve spolupráci s kladrubským Archivem vůní provoníme kapitulní síň,“ slibuje Duchoň.

foto: www.klaster-kladruby.cz

Komponovaný program v rámci Letního barokního festivalu 2017 připravili na 5. srpna v klášteře Kladruby. „Kromě barokního ohňostroje a dalšího doprovodného programu mohou návštěvníci očekávat pohyb v kontextu obrazu a zvuku,“ přibližuje představení Andrei Miltnerové a Jana Komárka „Tanec magnetické balerínky“ správce kláštera Milan Zoubek.

Zámek Nebílovy se zapojil projektem nazvaným „Baroque Semper“. Kastelán zámku Nebílovy Milan Fiala vysvětluje: „Státní zámek Nebílovy se od r. 1998, kdy byl poprvé ve své historii zpřístupněn pro širokou veřejnost, profiluje jako multižánrové kulturní a společenské centrum regionu s aktivitami sahajícími od koncertů klasické hudby, přes výstavní činnost, divadelní představení, gastronomii, až po edukativní akce pro školy. Projekt Baroque Semper sleduje tuto linii a soustřeďuje se zejména na návštěvnicky nejvděčnější část aktivit, tj. na hudební produkci.“

V areálu Muzea  Českého lesa v Tachově pokračuje v pátek 14. 7. 2017  letní barokní festival 2017. Západočeské baroko je unikátní značka, která nabízí všem zájemcům možnost prožít baroko všemi smysly. Letní barokní festival   tvoří osm slavností ve významných barokních lokalitách a řada doprovodných akcí. Návštěvníci   rozhodně nebudou litovat a prožijí jedinečné a neopakovatelné zážitky.

Barokní klášterní slavnost Tachov nabízí od 18 hodin večerní zahradní slavnost, hudební, taneční i divadelní vystoupení. Připravena je i výstava, výklad u barokních varhan, ale také koncert v kostele s využitím varhan, iluminace a barokní ohňostroj. Celý program se nese ve znamení regionálních barokních tvůrců – Eliáše Dollhopfa – malíře; varhanické rodiny Gärtnerovi a skladatele Jana Antonína Losyho z Losimthalu.

Podrobný program:

18:00 – barokní tance (skupina En Garde!)

18:00; 19:15; 19:35 – komentovaná prohlídka varhan

18:40 – výuka barokních tanců

18:15; 19:15 – knihovní sál, vystoupení Musica festiva

20:00 – zahrada – Divadlo Komedyjanti. Výchova mladých mužů v Paříži na motivy G. de Maupassanta

20:45 –  kostel- slavnostní koncert – G. Pierluigi da Palestrina – Pulchra es amica mea

22:00 – zahrada – barokní ohňostroj

 

Během tzv. Benediktinských dnů oživí interiéry barokního kláštera v Kladrubech noční hrané prohlídky, které v podání členů místního ochotnického souboru připomenou důležité momenty z historie kláštera. Prohlídky se budou konat o víkendech 14. – 15. 7. a 21. – 22. 7. 2017 vždy každou hodinu od 20:00 do 23:00 hodin.

V rámci 40. ročníku hudebního festivalu Kladrubské hudební léto vystoupí v klášterním kostele Nanebevzetí Panny Marie například světově uznávaný houslista Pavel Šporcl s cimbálovou kapelou Gipsy Way Ensemble (29. 7.) nebo vokálně instrumentální soubor Ludus Musicus (5. 8.).

Komponovaným programem nazvaným Barokní noc v klášteře se Kladruby 5. 8. zapojí do Letního barokního festivalu 2017, který ve významných barokních lokalitách pořádá Plzeňský kraj. Nabitý program, jehož součástí je odpolední koncert klasické hudby v podání komorního souboru Musica cum gaudio, večerní taneční vystoupení Andrei Miltnerové a Jana Komárka v klášterním kostele, vyvrcholí barokním ohňostrojem na terase vedle kostela.

Na poslední červencový víkend jsou připraveny v rámci cyklu Monastýrování, do něhož se zapojí také klášter Plasy a Teplá, noční tematicky zaměřené prohlídky „Nocí ke hvězdám“.  Návštěvníci si s průvodkyní prohlédnou vybrané interiéry kladrubského kláštera (ambitové chodby, zimní refektář, lapidárium soch M. B. Brauna a kostel Nanebevzetí Panny Marie) a v klášterním kostele se promění v detektivy. Je zde pro ně připravena hra s tajenkou, která návštěvníkům pomůže vnímat detaily, které jim během běžné denní návštěvy mohou uniknout. Akce probíhá zároveň ve všech třech klášterech a při úspěšném splnění úkolu (vyluštění tajenky) v jednom z nich získávají během víkendu vstup do dalších dvou klášterů zdarma.