Home Tagy Články označené "klášter"

klášter

Klášter je náboženská stavba nebo areál, určený pro život řádového společenství, sestávající z mnichů, příp. i laiků. Křesťanské řádové komunity utvářejí mniši, řeholnice, i jako u jezuitů aj. laické osoby, příp. osoby terciářů, nebo je to naopak, kdy jde o úplně volné zvlášť laické seskupení zvláště různých křesťanských církví jak je to v příp. Taizé, některé formy můžeme najít i u jiných náboženství. Obyvatelé kláštera v křesťanství nejsou tedy vždy ze stejného církevního řádu (např. benediktini, františkáni, cisterciáci, karmelitáni, vincentky, voršilky). Kromě křesťanských klášterů jsou známy také kláštery muslimské, nebo buddhistické či taoistické, mezi nimiž jsou kláštery různých jednotlivých škol a sekt. Kláštery se stávaly přirozenými středisky vzdělanosti, některé měly také vojenský význam, nebo i jiný (umělecký).
České slovo klášter, podobně jako německé Kloster nebo polské klasztor, je odvozeno z latinského claustrum = uzavřené místo. Ze stejného latinského základu vychází také termín klauzura, kterým bývá označována uzavřená část kláštera, v některých případech – zejména u kontemplativní řádů – nepřístupná laickým osobám. I v souvislosti s některými v křesťanství (nemnišskými) řeholními řády je tedy přesné užívat pojem klášter, pokud jím nemíníme klauzuru, ale celý klášter. V některých případech pak vznikají termíny pro snadnější orientaci – konvent, řeholní dům, nebo přímo označením náležícím danému řádu (jezuitská kolej, premonstrátská kanonie, templářská komenda atd.). Pravoslavné kláštery se označují jako monastýry.
Obdobné instituce v některých náboženstvích bývají více zaměřeny jako školy a zpravidla jsou v českém jazyce označovány ne jako kláštery, ale původním termínem: např. medresy v islámu nebo hinduistické ašrámy.
Nauka o klášterech se nazývá monasteriologie.

Klášter Plasy na severním Plzeňsku nabízí během víkendu 17.  a 18. listopadu speciální prohlídky Hodinové věže sýpky s hodinářem Robertem Drozdou, který se o barokní hodinový stroj stará již 35 let. V tyto dny budou zpřístupněny i další dva prohlídkové okruhy kláštera.

Poslední říjnový den, v úterý 31.  října, se rodiče s dětmi mohou od 17 hodin vydat do plaského kláštera na Tajemnou cestu za knihou. Halloweenská akce, kterou pořádá místní Dům dětí a mládeže Kopretina, zavede soutěžící za svitu lampionů do tajemných zákoutí areálu kláštera s cílem v zimním refektáři.

Obnově kláštera Chotěšov na jižním Plzeňsku se nejvíce věnují tři neziskové organizace. Jedná se o Spolek Klášter Chotěšov, Brána Kláštera Chotěšov a Chotěšovská vlna. Rekonstrukci kláštera Chotěšov pečlivě pravidelně sleduje také portál PROPAMÁTKY, jehož pracovníci tady pomáhali jako dobrovolníci.  O aktuální situaci této vzácné památky informuje v rozhovoru uznávaný plzeňský architekt Jan Soukup, předseda Spolku Klášter Chotěšov.

Klášter Chotěšov se doposud opravoval po velmi malých částech s ohledem na omezené finanční možnosti. Kdy opravy začaly a co vše se už podařilo rekonstruovat?

foto: www.atelier-soukup.cz

Významné opravy kláštera začaly v roce 1992, kdy obec Chotěšov se souhlasem sester řádu Navštívení Panny Marie, které konvent restituovaly, začala organizovat opravy. Největším problémem byl havarijní stav krovů a střech. Podle finančních prostředků byly upřednostňovány úseky v nejhorším stavu a ty byly opravovány. Do současnosti byly opraveny dvě třetiny krovů a střech. Od roku 2000 je klášter v majetku obce, která postupuje s dalšími opravami. Rekonstrukce se netýkala pouze střech. Požárem a hlavně neudržováním barokní výmalby nad schodištěm musela být tato freska o ploše 180 m2 sejmuta, následně byl opraven strop a freska byla v roce 2001 znovu osazena. Byl opraven vnější plášť pavilonu v zahradě kláštera, který nyní slouží jako hasičské muzeum. Další finanční prostředky byly vynaloženy na dílčí práce – oprava schodišťové haly, pořízení 50 oken, restaurování dveří do kapitulní síně, obnova základního systému podzemních odvodňovacích chodeb, oprava historického výtahu, restaurování maleb presbytáře kostela a obnova jeho vitráží. V současné době jsme museli reagovat na zhoršující se stav krovů a střech prelatury, kde jsme vloni zahájili záchranné práce.

Kolik finančních prostředků si dosavadní opravy již vyžádaly a z jakých směřovaly zdrojů?

Kostel Nejsvětějšího srdce Ježíšova (klášter Chotěšov). Foto: Jan Soukup

Do letošního roku bylo vynaloženo cca 56 milionů korun z prostředků obce Chotěšov, Plzeňského kraje, Ministerstva kultury v rámci Programu záchrany architektonického dědictví a z darů sponzorů. Prostředky nejsou velké, ale důležité je, že se můžeme spoléhat na jejich stálý tok.

Celková suma na obnovu tak rozsáhlého areálu by si podle odhadů vyžádala částku až miliardu korun. Nyní klášter získal dotaci ve výši 65 milionů korun a obec Chotěšov přispěje 5,5 milionu korun. Co je v plánu za tyto finanční prostředky opravit?

Použití dotace z Integrovaného regionálního operačního programu ve výši 55 milionů a 10 milionů korun od Místní akční skupiny Radbuza a částka 5,5 milionu korun z prostředků obce bude rozděleno na různé účely. Především bude odstraněn havarijní stav části severního křídla, který způsobila nefunkčnost zde umístěného odvodňovacího kanálu. Ale hlavně chceme postoupit s otevřením vnitřku kláštera, obnovou a zatraktivněním jeho interiérů pro návštěvníky. Stávající muzeum bude opraveno do moderní podoby, zřízena expozice barokní plastiky a kamenných barokních děl v přírodě. Bude prezentována jejich ochrana a obnova. Dále bude vytvořeno zázemí pro návštěvníky a umělce při kulturních akcích.

S obnovou kláštera také pomáháte. Jaká je vaše role v celém procesu záchrany památky?

Kapitulní síň kláštera Chotěšov. Foto: Jan Soukup

Od počátků jsem se snažil pomoci s nastavením kurzu obnovy kláštera. Problémů bylo nad hlavu, a tak nejdůležitější bylo zvolit priority. Druhým úkolem bylo najít pro klášter využití. Od roku 2000 jsem předsedou občanského sdružení Klášter Chotěšov, dnes Spolku Klášter Chotěšov, jehož členové, dobrovolníci, ve svém volném času organizují kulturní aktivity a prohlídky kláštera. O objekt se spolu s obcí starají tři organizace: Spolek Klášter Chotěšov, Brána kláštera Chotěšov, o.p.s., a Chotěšovská vlna. Druhá jmenovaná společnost se stará o bývalý správní úřad kláštera a jeho zahradu z éry majitelů panství Thurn-Taxisů, které jsou dnes v soukromém vlastnictví. Chotěšovská vlna je spolek mládeže Salesiánského střediska z Plzně, dnes již trochu pokročilejšího věku okolo 30 let, který se zprvu podílel na drobných pracích při čištění a opravách konventu a zahrad. Dnes organizují vždy první sobotu v srpnu velice úspěšný Večer pro klášter Chotěšov, který navštěvuje více než 1,5 tisíce návštěvníků. Výtěžek akce jde ve prospěch kláštera. Lze říci, že právě dobrovolní spolupracovníci vnášejí do kláštera život, bez něhož by práce na obnově ztrácela smysl. Nemáme ambici, abychom s účastí malé obce a dvěma desítkami dobrovolníků opravili klášter za miliardu. Ale chceme, abychom zastavili jeho devastaci a převedli klášter přes období nouze, finanční i morální, o kterém věříme, že přejde. Děkuji všem, kdo mají na tomto díle zásluhy.

Prohlídkami zaměřenými na klášterní architekturu končí v sobotu 23. září  letošní cyklus  Monastýrování v klášterech Kladruby na Tachovsku  a Plasy na severním Plzeňsku.  Nebílovy nabídnou cimbálovku, zámek Kozel zase skupinu Spirituál kvintet,

Klášter Kladruby

„Provedeme vás exteriéry nového konventu projektovaného Kiliánem Ignácem Dientzenhoferem a kostela Nanebevzetí Panny Marie od Jana Blažeje Santiniho Aichela“, láká kastelán kladrubského kláštera Milan Zoubek a dodává: „Podíváte se i do interiérů klášterního kostela. V rámci prohlídky, která začíná ve 13 hodin, bude mimořádně zpřístupněn i varhanní kůr a varhany.“

Zámek Nebílovy

Jižní Moravu na jižním Plzeňsku mohou zažít návštěvníci zámku Nebílovy 23. září při Zámeckém vinobraní. Zástupci malých rodinných vinařství přivezou celou řadu výtečných a oceněných vín a pochopitelně i oblíbený burčák. Kastelán zámku Milan Fiala láká návštěvníky: „Přijďte si užít jihomoravský folklór, ochutnávat, nakupovat, ale i diskutovat s vinaři o jejich práci a výsledcích jejich celoročního snažení“. Atmosféru pravého vinobraní navodí cimbálová muzika Lašár a Presúzní mužácký sbor z Velkých Pavlovic.

Zámek Kozel

Jízdárnu zámku Kozel rozezní 24. září od 16 hodin folkové písně, spirituály i balady v podání legendární skupiny Spirituál kvintet, která na hudební scéně působí od roku 1960.

Návštěvnická sezóna na plzeňských památkách se závěrem léta nekončí. Speciální prohlídky zaměřené na architekturu nabídnou kláštery Plasy a Kladruby. Na zámku v Nebílovech návštěvníci zažijí atmosféru jihomoravského vinobraní. Za zajímavými výstavami se mohou vydat do Manětína, Velhartic nebo Horšovského Týna, na koncert legendární skupiny Spirituál kvintet zase na zámek Kozel.

Monastýrování

V sobotu 23. září končí v letošním cyklu Monastýrování kláštery Kladruby a Plasy prohlídkami zaměřenými na klášterní architekturu.  „Provedeme návštěvníky exteriéry nového konventu projektovaného Kiliánem Ignácem Dientzenhoferem a kostela Nanebevzetí Panny Marie od Jana Blažeje Santiniho Aichela,“ láká kastelán kladrubského kláštera Milan Zoubek a dodává: „Mohou se podívat i do interiérů klášterního kostela.“ V rámci prohlídky, která začíná ve 13 hodin, bude mimořádně zpřístupněn i varhanní kůr a varhany.  

Zámek Nebílovy, ilustrační foto

Zámek Nebílovy

Jižní Moravu na jižním Plzeňsku mohou zažít návštěvníci zámku Nebílovy 23. září při Zámeckém vinobraní. Zástupci malých rodinných vinařství přivezou celou řadu výtečných a oceněných vín a pochopitelně i oblíbený burčák. Kastelán zámku Milan Fiala láká návštěvníky: „Přijďte si užít jihomoravský folklór, ochutnávat, nakupovat, ale i diskutovat s vinaři o jejich práci a výsledcích jejich celoročního snažení“. Atmosféru pravého vinobraní navodí cimbálová muzika Lašár a Presúzní mužácký sbor z Velkých Pavlovic.

Zámek Kozel

Jízdárnu zámku Kozel rozezní 24. září od 16 hodin folkové písně, spirituály i balady v podání legendární skupiny Spirituál kvintet, která na hudební scéně působí od roku 1960.   V sobotu 28. října od 10 do 16 hodin zámecká terasa ožije ruchem podzimního jarmarku, kde nebudou chybět ukázky řemesel, tradiční dobroty, ani dílničky pro děti.

Hrad Velhartice

Během víkendu 30. září až 1. října se návštěvníci hradu Velhartice mohou těšit na divadelní prohlídky nazvané „Buškova číše s výraznou chutí a vůní Francie“ spojené s ochutnávkou vín. Krom dobrého moku nebude nouze o středověkou hudbu a tanec.

Návštěvnickou sezónu ukončí 28. 10. tradiční a oblíbené „Zamykání hradu” spojené s 19. ročníkem Běhu o hradní klíč. Běžecké závody v délce od půl do šesti kilometrů jsou určeny všem věkovým kategoriím. Po jejich skončení čeká nejenom na sportovce doprovodný program vrcholící lampiónovým průvodem a ohňostrojem.

 

 

V Centru stavitelského dědictví  Národního technického muzea  v Plasích se ve dnech 14. – 15. září koná Letní škola památkové technologie, a to na téma: vápno a vápenné omítky.  Tato letní škola se zaměří na předání základních znalostí, dovedností a souvislostí při záchraně a obnově historických vápenných omítek.

Letní škola památkové technologie

Frekventanti získají nový pohled na historické omítky, dozví se o jejich hodnotách, funkcích, poruchách a smyslu jejich ochrany. V praktické části kurzu si pak vyzkoušejí postupy přípravy vápenné kaše a vápenné malty, naučí se základům omítání, doplňování a napojování historických omítek. V programu je rovněž pozornost věnována základům záchrany historických omítek, v neposlední řadě jsou tématem základy odběrů vzorků omítek a provádění základních laboratorních průzkumů.

Účastníci budou mít v průběhu letní školy prostor také jak pro poznatky z bezpečnosti práce, tak pro vzájemnou diskusi s lektory a zhodnocení konkrétních výsledků. Na programu jsou praktické postupy záchrany historických omítek – odběr vzorků a průzkumy omítek, záchranné zajištění omítek, injektáže a tmelení uvolněných ploch, zpevňování omítek. Zkoumání historických omítek – základy odběrů vzorků, analýzy složení malty a omítky, analýzy barevných vrstev, analýzy vlhkosti a zasolení.

Čtvrtek  14. září:

11.00 – 12.00 registrace účastníků v Centru stavitelského dědictví Plasy

12.15 – 16.30 teoretická část školy – přednášky

17:30 – 19.00 prohlídka Centra stavitelského dědictví Plasy/kláštera Plasy

19.00 – 22.00 společný večer

Pátek  15. září:

9.00–16.30 praktická část školy

9.00–9.30 zahájení praktické části školy –  školení bezpečnosti práce, rozdělení do skupin (k dispozici bude uzamykatelná šatna)

9.30–12.00 praktická výuka: skupina A – program 1, skupina B – program 2

13.00 -16.00 praktická výuka: skupina A – program 2, skupina B – program 1

Program 1. Praktické postupy přípravy malty a omítání – práce s vápnem, s pískem, příprava malty, úpravy zdiva, příprava zdiva před omítáním, omítání, spárování, ošetřování.

Program 2. Praktické postupy záchrany historických omítek – odběr vzorků a průzkumy omítek, záchranné zajištění omítek, injektáže a tmelení uvolněných ploch, zpevňování omítek. Zkoumání historických omítek – základy odběrů vzorků, analýzy složení malty a omítky, analýzy barevných vrstev, analýzy vlhkosti a zasolení.

16.00 -16.30 zhodnocení a ukončení školy

16.30 individuální (podle zájmu společný) program, prostor pro diskusi s lektory

Třetí ročník speciálních prohlídek kláštera Kladruby s názvem „Víme, kudy chodíme“ zavede architektury milovné návštěvníky ve dnech 9. a 10. září do běžně nepřístupných částí budovy nového konventu. „Pro tyto speciální prohlídky vybíráme místa, která jsou špatně přístupná, nebo jsou v nevyhovujícím technickém stavu,“ vysvětluje výběr netradičních míst kastelán Milan Zoubek a dodává: „Například na jaře jsme zpřístupnili krovy kostela“.  

Neopravené a silně poškozené interiéry této monumentální stavby zahrnují konventní kapli, ambitové chodby, mnišské cely a další zajímavé prostory.

„Budovu nového konventu měl původně projektovat Jan Blažej Santini, autor přestavby klášterního kostela Nanebevzetí Panny Marie, ale zemřel předčasně – 3 roky před jejím dokončením. Santiniho projekt konventu na půdorysu rovnostranného trojúhelníku tedy realizován nebyl a do současnosti se ani nedochoval. V letech 1727 – 1775 byl nakonec realizován projekt Kiliána Ignáce Dientzenhofera,“ přibližuje historii budovy kastelán Milan Zoubek.

Budova je v současné době ve špatném technickém stavu, ale v příštím roce ji čekají rozsáhlé stavební úpravy v rámci projektu revitalizace kláštera nazvaného Život v řádu, který bude dokončen v roce 2021. „Návštěvníci mají jedinečnou šanci prohlédnout si neopravenou budovu a za čtyři roky porovnat výsledek její obnovy,“ říká kastelán Zoubek.  Prohlídky začínají v 12:00, 14:00 a 16:00 hodin.

Ti, kteří zavítají do kladrubského kláštera v sobotu, se mohou na nádvoří zúčastnit Slavností vína a medu, které nabízejí ochutnávky a prodej sudových a lahvových vín, burčáku, medu či medoviny. Místní svaz včelařů připravil i zajímavou výstavu. Pro děti budou připraveny tematicky zaměřené dílničky, v nichž si budou moci ozdobit medové perníčky nebo vyrobit svíčku z včelího vosku. Příjemnou atmosféru dokreslí cimbálová muzika Milana Broučka.

Rajská zahrada domažlického kláštera hostí ve čtvrtek 17. srpna 2017 od 20 hodin v rámci hudebního programu swingovou procházku minulých let v podání  Petra Macháčka, Dáši Zázvůrkové & Jakub Šafr Tria.

Členové legendárního divadla SeMaFor Dáša Zázvůrková a Petr Macháček  provedou návštěvníky hity dvacátého století. Společnost jim bude dělat svěží swingová kapela Jakub Šafr Trio. Těšit se tak můžete především na písně George Gershwina, Jaroslava Ježka, tvorbu divadla Semafor a hudbu 60. – 70. let. Do Domažlic se pro velký zájem diváků tato sestava každoročně vrací a pořadatelé  věří, že i letos zájemcům kápne do noty.

Jakub Šafr je přední český jazzový a swingový pianista, který působí v mnoha jazzových formacích. Mimo jiné hraje po boku Petra Pospíšila a Rudolfa Musila v kapele Jakub Šafr Trio a dále pak ve svém quartetu, který je často doplňován o charismatický vokál Petry Ernyeiové. Tento jazzový a swingový klavírista hraje na klavír od šesti let a pod vedením výtečných profesorů dosáhl znamenitých výsledků v celostátních soutěžích i výrazných úspěchů na sólových koncertech.  Ovlivněn jazzem let třicátých začal se již na konzervatoři specializovat na tento styl. Ve dvaceti letech se stal klavíristou orchestru Melody Makers Ondřeje Havelky a po dvou letech také kapelníkem.

Zajímavou akci chystá na polovinu letošního září Národní památkový ústav v klášteře Plasy, konkrétně v Centru stavitelského dědictví. Jde o rámcový program Letní školy památkové technologie, který se uskuteční ve dnech 14. – 15. 9. 2017, a to na téma:   vápno a vápenné omítky. Zájemci se mohou hlásit do 30. srpna.

Tato letní škola se zaměří na předání základních znalostí, dovedností a souvislostí při záchraně a obnově historických vápenných omítek. Frekventanti získají nový pohled na historické omítky, dozví se o jejich hodnotách, funkcích, poruchách a smyslu jejich ochrany. V praktické části kurzu si pak vyzkoušejí postupy přípravy vápenné kaše a vápenné malty, naučí se základům omítání, doplňování a napojování historických omítek. V programu je rovněž pozornost věnována základům záchrany historických omítek, v neposlední řadě jsou tématem základy odběrů vzorků omítek a provádění základních laboratorních průzkumů.

Účastníci budou mít v průběhu letní školy prostor také jak pro poznatky z bezpečnosti práce, tak pro vzájemnou diskusi s lektory a zhodnocení konkrétních výsledků.

V rámci programu Archiv vůní dnešním dnem pokračuje víkendový workshop nazvaný Letní setkání s vůněmi a klášterem Kladruby. Včera měli jeho účastníci na programu večerní  prohlídku kláštera, kde se seznámili zejména s jeho historií a vůněmi, které v tomto klášteře momentálně voní.

Sobotní hlavní program zahrnuje až do 17:00 hodin zejména seznámení se s Archivem vůní, zájemci vyslechnou zajímavosti týkající se historie vůní a parfémů, uvidí a hlavně ucítí také jednotlivé ingredience v parfémech Stella Santini, Apotheosa, ale i v kadidlech Salve Santi a Apotheosa. Dnešní část workshopu je provede   také vonnou typologií a tvorbou individuální vůně a prozradí základní ingredience parfumerské i apothekarské.

Na neděli 13. srpna 2017 je už od 10 hodin připraven Aromabar, čili klášterní byliny ve vůních. S průvodci navíc návštěvníci projdou Lapidáriem vůní, navštíví klášterní kostel a ochutnají kadidlo Salve Santi. Celým víkendem bude provázet  Petra Hlavatá a ostatní průvodci kláštera Kladruby.

V  archivu vůní si můžete přivonět k…

  • více než 120 vonným látkám, rozděleným na 3 panely
  • esencím (esenciálním olejům) umístěným na 1. panelu
  • rostlinám (pryskyřicím, dřevům, bylinám) umístěným na 2. panelu
  • produktům (originálním vůním Archivu od Petry Hlavaté, orientálním parfémům Alatarji) umístěným na 3. panelu
  • ingrediencím parfému Madona