Home Tagy Články označené "komentované prohlídky"

komentované prohlídky

Město Klatovy zve spolu s divadelními spolky „Divadlo Rynek“, „Za opo­nou“ a Klubem přátel Klatovska na večerní prohlídky městem s oživenými historickými obrazy. Začátek prohlídek ve čtvrtek 17. srpna 2017 od 18:30 do 22 hodin, vždy na náměstí Míru u kašny.

Město Sušice pořádá pravidelně vždy v pondělí pravidelné komentované prohlídky města s průvodcem určené pro individuální návštěvníky, a to vždy ve dvou okruzích. Sraz zájemců je před místní radnicí. Dopolední okruh začíná v 10 hodin, odpolední pak ve 14 hodin.

Prohlídky pořádá Městské informační centrum Sušice a jsou zcela zdarma. První  městský okruh vede po levém břehu řeky Otavy. Při procházce účastníci uvidí: Kámen neštěstí, Sušický mechanický betlém, Starý židovský hřbitov, Příkopy, radniční věž.  Druhý městský okruh naopak vede po pravém břehu řeky Otavy a  návštěvníky při procházce seznámí s takovými zajímavostmi, jako je Křížová cesta, kaple Anděla Strážce, škola a pomník T. G. Masaryka, Památník odboje, hřbitovní kostel Panny Marie nebo sušické pivovarnictví – Pivovar Sušice.

Komentovaná prohlídka Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje se koná v úterý od 16 hodin. Sraz zájemců je ve vstupní hale, prohlídka trvá asi hodinu.

Kostel sv. Mořice na Mouřenci nad šumavským Annínem žije v letních měsících čilým návštěvnickým ruchem. Každý den od 16 hodin jsou v kostele a místní kostnici zajištěny komentované prohlídky s odborným průvodcem.

„Na neděli 23. 7. 2017 jsme pro milovníky tajemných věcí a míst připravili oblíbenou a už tradiční přednášku archeologa Mgr. Martina Čechury ze Západočeského muzea v Plzni. Hovořit bude o pohřbívání v minulosti a dnes a  také o šumavských a jiných kostnicích. Středem pozornosti bude samozřejmě naše kostnice mouřenecká, ve které jsou dodnes tisíce lidských ostatků. Přednáška začíná v neděli ve 14 hodin,“ prozradil předseda spolku Přátelé Mouřence a průvodce Lukáš Milota.

Ten případné zájemce také upozorňuje na to, že se blíží vrchol Mouřeneckého léta a zároveń   Annínská pouť, která se bude konat poslední červencový víkend. V pátek 28. července přivítá Mouřenec hvězdu první velikosti – zpěvačku Báru Basikovou. Doprovázet ji budou klavírista a pěvecký sbor. Hostem koncertu bude muzikálový zpěvák z plzeňského Tylova divadla Aleš Kohout a také mladá zpěvačka Silvie Matičková.

Komentovanou prohlídku k výstavě Atentát k 75. výročí atentátu na Heydricha s kurátory výstavy Janem Jirákem a Milošem Skořepou připravilo na tento víkend  Vlastivědné Muzeum Dr. Hostaše v Klatovech. Po oba dny je začátek ve 14 hodin.

Západočeská galerie v Plzni pořádá komentovanou prohlídku výstavy Otto Gutfreund – sochař. Přijďte ve čtvrtek 29. června v 17 hodin do výstavní síně 13 v Pražské ulici v Plzni. Výstavou provede její autorka doc. Alena Pomajzlová (Seminář dějin umění FF MU v Brně).

Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje zve v úterý na komentovanou prohlídku oddělení zahraničních knihoven v Evropském domě. Sraz zájemců je v 16 hodin před vrátnicí hlavní budovy.

Klášter Plasy vstoupil do letošní návštěvnické sezóny s řadou specializovaných prohlídek. Potemnělý klášter oživí ve dnech 23. – 24. června noční hrané prohlídky s Divadelním souborem Osada Horní Bříza.   

Na vodní a podzemní vzdušný systém konventní budovy se zaměří prohlídky během jednoho z červencových víkendů (16. – 17. 7.). Volné prohlídky konventu spojené s hledáním skrytých symbolů a luštěním tajenky si návštěvníci užijí 28. – 29. 7. v rámci projektu „Nocí ke hvězdám“, který je součástí cyklu Monastýrování.

„Pro rodiny s dětmi je určena prohlídka ,Doplaz do Plas´, během níž mohou malé děti hledat plyšové hady, kteří se rozutekli po expozici,“ doplňuje pestrou nabídku správce kláštera Pavel Duchoň.

Plaskou klášterní knihovnu letos obohatí další zajímavý exponát – palcát, jehož původním vlastníkem měl být sám Jan Žižka. Předmět se do Plas vrací po více než 230 letech a to díky správě státního zámku Kynžvart, která jej do Plas zapůjčila.

„Nyní bude k vidění v Plasích na prohlídkové trase Konvent, kde se stane součástí expozice v knihovním křídle. Právě zde dochází v posledních letech k postupné reinstalaci a soustředí se sem podobné předměty připomínající slávu a věhlas plaského řádového domu,“ nastiňuje záměry zástupkyně kastelána Monika Tuková.

Muzeum Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech, pobočka Západočeského muzea v Plzni,  nabízí k vidění výstavu Včela, kouzelnice hmyzí říše, jejíž vernisáž se uskuteční ve čtvrtek 22. června 2017 v 16 hodin. Výstava, která potrvá až do  8. září 2017, je instalována v malé výstavní místnosti v budově muzea vedle kostela.

Návštěvníci si mohou vyzkoušet včelařskou kuklu, zatočit si klikou medometu, prohlédnout si různé druhy úlů, vybavení pro včelaře nebo jen ochutnat poctivý med či medovinu. Kromě jiného se dozvědí, co se v temnotě úlu vlastně odehrává (od základní anatomie včely, přes chování včel až po výsledné včelí produkty).

Plánovány jsou rovněž komentované prohlídky se zkušenými včelaři. Výstava se koná u příležitosti 90. výročí založení včelařského spolku v Rokycanech. První z nich spojená s přednáškou nazvanou Včelí produkty a apiterapie, se bude konat už  29. června 2017 od 17 hodin ve výstavním sále v ul. Josefa Knihy 146. Lékař Jiří Brožek z Černošic bude hovořit o včelích produktech a jejích využití v léčbě.

Západočeská galerie v Plzni zve na již poslední komentovanou prohlídku výstavy OBRAZ A SLOVO v českém výtvarném umění šedesátých let. Koná se v úterý od 17 hodin ve výstavní síni Masné krámy. Výstavou provází její autorka Alena Pomajzlová. Přijďte si prohlédnout díla Jiřího Koláře, Václava Boštíka, Jiřího Balcara, Karla Malicha, Dalibora Chatrného a mnoha dalších umělců.