Home Tagy Články označené "Letní škola památkové technologie v klášteře Plasy"

Letní škola památkové technologie v klášteře Plasy

V Centru stavitelského dědictví  Národního technického muzea  v Plasích se ve dnech 14. – 15. září koná Letní škola památkové technologie, a to na téma: vápno a vápenné omítky.  Tato letní škola se zaměří na předání základních znalostí, dovedností a souvislostí při záchraně a obnově historických vápenných omítek.

Letní škola památkové technologie

Frekventanti získají nový pohled na historické omítky, dozví se o jejich hodnotách, funkcích, poruchách a smyslu jejich ochrany. V praktické části kurzu si pak vyzkoušejí postupy přípravy vápenné kaše a vápenné malty, naučí se základům omítání, doplňování a napojování historických omítek. V programu je rovněž pozornost věnována základům záchrany historických omítek, v neposlední řadě jsou tématem základy odběrů vzorků omítek a provádění základních laboratorních průzkumů.

Účastníci budou mít v průběhu letní školy prostor také jak pro poznatky z bezpečnosti práce, tak pro vzájemnou diskusi s lektory a zhodnocení konkrétních výsledků. Na programu jsou praktické postupy záchrany historických omítek – odběr vzorků a průzkumy omítek, záchranné zajištění omítek, injektáže a tmelení uvolněných ploch, zpevňování omítek. Zkoumání historických omítek – základy odběrů vzorků, analýzy složení malty a omítky, analýzy barevných vrstev, analýzy vlhkosti a zasolení.

Čtvrtek  14. září:

11.00 – 12.00 registrace účastníků v Centru stavitelského dědictví Plasy

12.15 – 16.30 teoretická část školy – přednášky

17:30 – 19.00 prohlídka Centra stavitelského dědictví Plasy/kláštera Plasy

19.00 – 22.00 společný večer

Pátek  15. září:

9.00–16.30 praktická část školy

9.00–9.30 zahájení praktické části školy –  školení bezpečnosti práce, rozdělení do skupin (k dispozici bude uzamykatelná šatna)

9.30–12.00 praktická výuka: skupina A – program 1, skupina B – program 2

13.00 -16.00 praktická výuka: skupina A – program 2, skupina B – program 1

Program 1. Praktické postupy přípravy malty a omítání – práce s vápnem, s pískem, příprava malty, úpravy zdiva, příprava zdiva před omítáním, omítání, spárování, ošetřování.

Program 2. Praktické postupy záchrany historických omítek – odběr vzorků a průzkumy omítek, záchranné zajištění omítek, injektáže a tmelení uvolněných ploch, zpevňování omítek. Zkoumání historických omítek – základy odběrů vzorků, analýzy složení malty a omítky, analýzy barevných vrstev, analýzy vlhkosti a zasolení.

16.00 -16.30 zhodnocení a ukončení školy

16.30 individuální (podle zájmu společný) program, prostor pro diskusi s lektory

Zajímavou akci chystá na polovinu letošního září Národní památkový ústav v klášteře Plasy, konkrétně v Centru stavitelského dědictví. Jde o rámcový program Letní školy památkové technologie, který se uskuteční ve dnech 14. – 15. 9. 2017, a to na téma:   vápno a vápenné omítky. Zájemci se mohou hlásit do 30. srpna.

Tato letní škola se zaměří na předání základních znalostí, dovedností a souvislostí při záchraně a obnově historických vápenných omítek. Frekventanti získají nový pohled na historické omítky, dozví se o jejich hodnotách, funkcích, poruchách a smyslu jejich ochrany. V praktické části kurzu si pak vyzkoušejí postupy přípravy vápenné kaše a vápenné malty, naučí se základům omítání, doplňování a napojování historických omítek. V programu je rovněž pozornost věnována základům záchrany historických omítek, v neposlední řadě jsou tématem základy odběrů vzorků omítek a provádění základních laboratorních průzkumů.

Účastníci budou mít v průběhu letní školy prostor také jak pro poznatky z bezpečnosti práce, tak pro vzájemnou diskusi s lektory a zhodnocení konkrétních výsledků.

Letní škola památkové technologie v klášteře Plasy zahájí o tomto víkendu už svůj pátý ročník. Pod vedením odborných lektorek Dagmar Michoinové a Gabriely Setunské se bude ve dnech 8. 6. – 10. 6. 2017 věnovat rehabilitaci podoby interiérových omítek s využitím vápenných materiálů. Náplní školy bude vyhodnocení stavu omítek, návrh postupu prací i vlastní provádění záchranného zajištění, zpevnění, snímání druhotných úprav, lokálního doplnění omítek a nátěrů.

Letní škola památkové technologie

Tento projekt chce představit veřejnosti stavební památky jinak, než bývá obvyklé – jako historické exponáty postavené z unikátních stavebních materiálů. Zaměřuje se na jejich hodnoty, způsoby zkoumání a přibližuje technologie potřebné k jejich záchraně. Zájemcům o památky nabízí nové dimenze vnímání architektonického dědictví a odkrývá řadu dosud (ne)tušených souvislostí…

Pátý ročník letních škol památkové technologie nabízí těm, kteří chtějí objevovat (ne)tušené souvislosti, dvě nová témata, a sice záchranu a doplňování omítkové rustiky ve vápenném systému a restaurování vápenných omítek ve vápenném systému. Kursy jsou určeny speciálně pokročilým absolventům základní úrovně školy v předchozích letech, jimž umožní rozšířit znalosti a dovednosti získané v základní úrovni školy. Letos je program více zaměřen na praktickou část, která bude probíhat v jedinečném barokním areálu kláštera Plasy.