Home Tagy Články označené "Martin Zrzavecký"

Martin Zrzavecký

Plzeňský primátor Martin Zrzavecký přijal na plzeňské radnici francouzského velvyslance Rolanda Galharagua. Velvyslanec přijel zahájit 25. ročník frankofonního multižánrového festivalu Bonjour Plzeň!, jenž pořádá Alliance Francaise de Plzeň od 30. října do 12. listopadu 2017.

„Těší nás, že jste si ve svém nabitém programu našel čas zahájit jubilejní ročník tohoto festivalu. Alliance Francaise je totiž blízkým a důležitým partnerem města a my podporujeme jeho aktivity,“ uvedl primátor. V následujícím rozhovoru se dotkli několika témat. Primátor mimo jiné hovořil o projektu neziskové organizace SIRIRI, jenž se týká školní výuky dětí v Africe, a který podporuje město společně s francouzským velvyslanectvím. Plzeň konkrétně přispěla částkou 300 tisíc korun na pořízení slabikářů po děti ve Středoafrické republice, kdy učebnice v jazyce sango jsou distribuovány zejména do škol v odlehlých vesnických částech, kam pomoc nedosáhne. Primátor zmínil dále také projekt francouzských filmařů, kteří budou natáčet v lednu příštího roku v plzeňském Velkém divadle historický film Edmond. Vyjádřil zájem o spolupráci s francouzskou stranou ohledně výuky francouzského jazyka. Hovořili i o Západočeské univerzitě v Plzni, kterou velvyslanec před přijetím na radnici navštívil, o podpoře města v oblasti mimoškolní činnosti dětí a studentů a jejich technického vzdělávání, i o podpoře rozvoje kreativního průmyslu.

Velvyslanec uzavřel návštěvu se slovy, že je i v budoucnu připraven diskutovat o možné spolupráci v oblasti školství, výzkumu, průmyslu i o dalších tématech. Primátor uvedl, že by rád velvyslance ještě letos v Plzni přivítal a pohovořil s ním mimo jiné o případných možných výměnných pobytech studentů či o oboustranném hostování plzeňských a francouzských divadel.

Roland Galharague, absolvent Ecole normale supérieure, bakalářského studia němčiny a studia historie na Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, absolvoval vysokoškolské studium ruštiny (agrégation), působil jako 1. tajemník Francouzského velvyslanectví ve Washingtonu (1996-1999), vedoucí tiskového oddělení a mluvčí Francouzského velvyslanectví v Londýně (2002-2005), rada Francouzského velvyslanectví v Jihoafrické republice (2005-2008) a velvyslanec Francie v Budapešti (2012-2015). Na francouzském ministerstvu zahraničních věcí v Paříži zastával funkci zástupce ředitele Střediska analýz a plánování (1999-2002), ředitele odboru kontinentální Evropy (2008-2010). Později byl jmenován náměstkem generálního ředitele pro bezpečnostní a politické otázky (2010-2012).

Primátor města Plzně Martin Zrzavecký společně se svojí náměstkyní pro oblast školství a sociálních věcí Evou Herinkovou přijal na radnici velvyslance Vietnamské socialistické republiky v České republice Ho Minh Tuana. Přijetí se zúčastnili i zástupci svazu Vietnamců v České republice a v Plzni. Tématem setkání byla integrace vietnamské komunity v krajské metropoli a možnosti budoucího zapojení do kulturního života města.

„V Plzni máme legálně přihlášeno na 16 tisíc cizinců, z toho je početná vietnamská komunita čítající dva tisíce Vietnamců. Integrace dané komunity se v Plzni zcela daří, je to i především díky dlouholetým přátelským vztahům obou zemí. Zdejší Vietnamci nepředstavují pro město žádné sociálně bezpečnostní riziko, naopak s městem velmi dobře spolupracují. Přicházejí s celými svými rodinami za prací, svým podnikáním zde vytvářejí hodnoty, na malých obcích nejen Plzeňského kraje pomáhají zajišťovat základní služby českým občanům. Vietnamská komunita v Plzni se navíc zapojuje do kulturního života, zapojila se i do projektu Evropského hlavního města kultury 2015,“ sdělil primátor Martin Zrzavecký vietnamskému velvyslanci, jenž měl tytéž informace o bezproblémovém začlenění vietnamských občanů do zdejší společnosti.

Vietnamský velvyslanec se zajímal především o možnosti podpory vzniku zázemí pro komunitní centrum vietnamských občanů ze strany města. V první řadě se zajímal o možnost poskytnutí nebytového prostoru pro takovéto centrum. Město Plzeň nabízí neziskovým organizacím za velmi nízké nájemné své nebytové prostory, dále tyto organizace podporuje dotačními programy v oblasti kultury, což by mohl být v budoucnu i případ vietnamské komunity. „Městu velice záleží na integraci cizinců do naší společnosti, proto zde funguje Komise pro otázky integrace cizinců Rady města Plzně, v rámci níž bychom v budoucnu mohli podporovat jednotlivé akce vietnamského komunitního centra nebo i dlouhodobou činnost,“ vysvětlila možnosti podpory ze strany města náměstkyně Eva Herinková.

Po přijetí u primátora čekalo vietnamského velvyslance jednání se zástupci Svazu Vietnamců v Plzni, odpoledne navštívil památky města a zavítal i do plzeňského pivovaru. Ho Minh Tuan je velvyslancem Vietnamské socialistické republiky od května letošního roku, do Plzně poprvé zavítal už před 15 lety a to v rámci pracovní cesty po Evropě.

Katedra výtvarné kultury fakulty pedagogické věnovala Artotéce města Plzně obraz, který Luiza Sharipova vytvořila jakou součást své absolventské práce. Velkoformátovou kresbu panoramatu Plzně, jež se iluzivně propojuje se vzpomínkami autorky na rodný Uzbekistán, si vybral sám primátor Martin Zrzavecký.

Luiza Sharipova se v teoretické části své diplomové práce zabývala formami iluze, postupy při tvorbě plakátů a také problémem uplatnění iluze pro rozvoj žákovského kreativního myšlení. Praktickou část tvoří soubor šesti plakátů o rozměru 100 x 140 cm, jež vyjadřují krajinu Plzně, která se iluzivně propojuje se vzpomínkami na Uzbekistán. Diplomku pod vedením Stanislava Poláčka Sharipova obhájila v roce 2011.

Cílem Artotéky města Plzně, která nyní obsahuje na 180 děl, je podpora současného lokálního výtvarného umění v Plzni. Zahrnuje např. díla Jiřího Patery, Miroslava Tázlera, Bronislava Losenického Marie Lacigové, Jiřího Rataje či Benedikta Tolara.

Přesně v polovině jsou nyní setkání s Plzeňany k přípravě jednoho z nejdůležitějších dokumentů ve městě. Veřejných projednání k tzv. návrhové části strategického plánu, která se postupně uskuteční ve všech městských obvodech, se dosud zúčastnilo téměř sto lidí. Účast na nejbližším setkání v úterý 16. května přislíbil mj. i plzeňský primátor Martin Zrzavecký. Po dokončení analýz a stanovení vize, k níž obyvatelé Plzně v lednu přispěli více než 300 podněty nyní probíhá diskuze o nejdůležitějších cílech, opatřeních a příkladech aktivit, které povedou k jejich naplnění.

„Největší zájem zatím vyvolalo naplňování strategického cíle jedna – zlepšit podmínky pro kvalitní život všech generací. Diskutovalo se o životním prostředí, dopravě, záchytných parkovištích či centru města. Mezi náměty na vylepšení života v Plzni se objevila čistota a údržba veřejných prostranství, ale i konkrétní připomínky k bydlení například v Korandově ulici – v lokalitě známé jako Plac,“ vysvětluje ředitelka Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně Irena Vostracká.

Dosud se uskutečnila setkání s Plzeňany na území městských obvodů Plzeň 2 – Slovany, Plzeň 3 a Plzeň 8 – Černice. „Pokud někdo z Plzeňanů diskuzi v místě svého bydliště nestihl, může s námi přijít diskutovat na jakýkoliv jiný obvod. Jsme rádi za zpětnou vazbu k navrženým aktivitám, ale i k životu v Plzni. Je pro nás důležité řešit rozvoj města ve spolupráci s těmi, kteří zde žijí, a připravit dobré podmínky pro život dalších generací,“ doplňuje Eva Velebná Brejchová z téže organizace, která má koordinaci zpracování strategického plánu na starosti.

Analytickou část dokumentu schválilo v prosinci 2016 zastupitelstvo města. Bylo definováno šest nejdůležitějších pozitiv, na nichž je třeba dále stavět, a osm potenciálně problematických oblastí, s nimiž je třeba se vypořádat. Podrobnější informace včetně kontaktního formuláře, prostřednictvím kterého mohou všichni zájemci průběžně zasílat své podněty, najdete na www.ukr.plzen.eu.

Plánovaná setkání, kam mohou přijít Plzeňané diskutovat o budoucnosti města:
úterý 16. 5. 2017 od 16 do 19 hodin v zasedací místnosti městského úřadu, Mohylová 55
čtvrtek 18. 5. 2017 od 16 do 19 hodin na Střední průmyslové škole dopravní Plzeň, Karlovarská 99, společ. sál
pondělí 22. 5. 2017 od 16 do 19 hodin v zasedací místnosti městského úřadu, V Radčicích 19
úterý 23. 5. 2017 od 16 do 19 hodin v zasedací místnosti městského úřadu, Prvomájová 21
pondělí 29. 5. 2017 od 17 do 19 hodin v zasedací místnosti městského úřadu, K Sinoru 62
úterý 30. 5. 2017 od 16 do 19 hodin v Lidovém domě v Liticích (přísálí), K Roli 344, Litice
středu 7. 6. 2017 od 17 do 19 hodin v salonku Malesického Dvora, Malesická náves 1

Ve středu se v Obřadní síni městské radnice uskutečnil slavnostní akt, při kterém bylo oceněno přes šest desítek strážníků a zaměstnanců plzeňské městské policie. Čestná ocenění ve formě stužek a medailí strážníkům a zaměstnancům Městské policie Plzeň osobně předali primátor města Plzně Martin Zrzavecký a velitel Městské policie Plzeň Karel Mach.

Věrnostní ocenění bylo předáno zaměstnancům, kteří u městské policie slouží 25, 20, 15,10 a 5 let a dosahují dlouhodobě vynikajících pracovních výsledků při plnění úkolů městské policie. Další čestná ocenění byla udělena za mimořádný čin a záchranu života.

„Když jsem v roce 2014 přebíral 4. největší sbor městské policie v České republice, převzal jsem především politickou zodpovědnost nad fungováním tohoto sboru, ale i lidskou čest nad záštitou strážníků. Jste partnerem pro nás, občany Plzně, a vaši práci děláte dobře, pozitivní ohlasy na ni dostávám denně. Jsem rád, že Vám mohu poděkovat za vaši službu pro naše město. Poděkování patří nejen vám, ale i vašim rodinám, které vás podporují,“ řekl v úvodu primátor města Martin Zrzavecký.

Ocenění za mimořádný čin si kromě dalších strážníků převzali strážník Petr Kokoška z obvodní služebny Bory s kolegou Zbyňkem Bednářem. Díky jejich iniciativnímu a svědomitému výkonu služby se podařilo odvrátit reálně hrozící nebezpečí kontaminace vody ropnou látkou v přehradní nádrži České údolí.

Stužku za mimořádný čin získali také strážníci stanice Územně strážní služby, Jan Nesnídal, Iveta Hnetilová, Ondřej Ulrych, kteří dosahují nadstandardních výsledků při odhalování osob, po kterých bylo vyhlášeno pátrání.

Dalším, kdo obdržel Stužku za mimořádný čin, byl strážník Jiří Filipi. 4. února letošního roku sledoval pomocí kamerového systému dění v plzeňských ulicích a podařilo se mu odhalit trestný čin, při němž dva cizinci napadli ženu. Svým aktivním přístupem a dokonalou znalostí kamerového systému se mu podařilo desítky minut navádět hlídky strážníků za prchajícími muži, které se nakonec podařilo zadržet.

Ocenění z rukou primátora si dále převzali:
Michal Huspek a Zdeněk Bor – oba strážníci se významným dílem podíleli na zadržení agresivního cizince, který na konci listopadu loňského roku napadl při zásahu několik strážníků a zranil je;
Kateřina Purkarová a Vladislava Mašková – za přínos v oblasti prevence kriminality při realizaci projektu Plac;
Karel Zahut – za realizaci projektů „ Plzeňské senior akademie „ a projektu „ Nedej se“;
Michal Rybáček za zajištění akce Rio 2016 v Plzni;
Tomáš Petřík za stabilizaci obvodní služebny Městské policie Plzeň – Bory.

Stužku za záchranu života získali:
Pavel Kučerák, Tereza Kubicová a Miroslav Šůs, jež za dramatických okolností zabránili na počátku října loňského roku mladé ženě spáchat sebevraždu skokem z mostu Generála Pattona;
Martin Machulda a Jan Lang, kteří ve večerních hodinách 2. září 2016 zabránili muži ze Slovenska, aby ukončil svůj život na kolejích vlakového nádraží. Strážníci ho museli z kolejiště doslova vynést.
Martin Vild, 15. září loňského roku zachránil život ženě, která se pokusila o sebevraždu tím, že spolykala několik druhů léků a zapila je alkoholem. Do bytu v panelovém domě se strážník musel dostávat přes balkonové dveře.
Martin Auterský při službě 12. července včasně odhalil známky otravy u ženy, která vypila kromě alkoholu i čisticí prostředek Savo. Poskytl ženě předlékařskou pomoc a přivolal záchranáře, kteří si jí převzali k dalšímu ošetření
Artur Tereščenko, který společně s kolegou 22.března 2016 zachránil muže, který hodlal ukončit svůj život skokem z Wilsonova mostu. Za použití násilí museli muže strhnout ze zábradlí, na němž balancoval.
Josef Kasl a Aneta Guzmanová poskytli nezbytnou první pomoc v případu, který se stal 13. listopadu 2016 a zásadně přispěli k záchraně života sedmnáctiletého chlapce, kterého zasáhl elektrický výboj vysokého napětí poté, co lezl po odstavených vagonech na zastávce vlakového nádraží Plzeň – Jižní Předměstí.
Vladislava Mašková v mimopracovní době poskytla v centru města nezbytnou první pomoc staršímu muži, který 16. února letošního roku náhle zkolaboval na ulici. Profesionální předlékařskou první pomocí muži zachránila život.

Primátor města při slavnostním ceremoniálu, jenž pro své zaměstnance jako formu poděkování a uznání uspořádalo vedení Městské policie Plzeň, předal také tři Medaile cti. Toto zvláštní ocenění je určeno pracovníkům veřejné správy, hasičům, policistům a jiným fyzickým i právnickým osobám, které se významným způsobem zasloužily o zajišťování veřejného pořádku v Plzni, o prevenci kriminality, bezpečnost osob, ochranu majetku, a osobám, které přispěly k záchraně života nebo se zásadním způsobem podílely na řádném fungování a rozvoji městské policie.

Medaili cti si z rukou primátora města Plzně převzal Ing. Aleš Průša, vedoucí Odboru bezpečnosti a prevence kriminality MMP , Mgr. Andrea Gregorová,  manažerka prevence kriminality a protidrogová koordinátorka Odboru bezpečnosti a prevence kriminality MMP, a to za dlouhodobé zásluhy o zajišťování veřejného pořádku a prevenci kriminality v Plzni. Třetí Medaili cti obdržel Ing. Petr Liška, MPA, vedoucí Odboru krizového řízení MMP, za dlouhodobé zásluhy při zajišťování bezpečnosti osob a ochrany majetku v Plzni.

Program Škola hrou, jenž postupně zavádí do prvních tříd ve Středoafrické republice česká nezisková organizace SIRIRI, je velmi úspěšný. Získal již podporu tamního ministerstva školství a časem by se mohl stát součástí vzdělávacího systému. Plzeňského primátora Martina Zrzaveckého o tom informoval nový ředitel SIRIRI Martin Fabrice a organizátor seminářů pro učitele Vojtěch Bílý.  Plzeň na tento projekt přispěla loni částkou 300 tisíc korun, za peníze z Plzně organizace nakoupila slabikáře pro africké děti. 

Cílem neziskovky SIRIRI je umožnit dětem z chudé a občanskou válkou zničené země, aby se mohly učit v první třídě základy čtení a psaní ve svém rodném jazyce sango, a nikoliv jako dosud ve francouzštině. SIRIRI na přípravě konceptu pracovala s tamními učiteli. SIRIRI vytvořila slabikář v sango a další didaktické materiály a připravila vzdělávací program pro vytipované školy. Učitelé díky tomu vůbec poprvé dostali možnost vyučovat ve svém rodném jazyce.

„Proškolili jsme asi 130 skupin učitelů a přibližně 30 učitelů jsme také sledovali při výuce. Zaznamenali jsme velký posun u dětí, které se učily první rok ve škole zvládnout základní techniky čtení a psaní v sango. Zjistili jsme, že když poté ve druhé třídě přecházejí na francouzštinu, jde jim vše mnohem snadněji, “ řekl primátorovi l Martin Fabrice. Na listopad chystají další semináře pro učitele.

Vojtěch Bílý připomněl, že zatímco původně začínali s projektem v jedné provinční škole, nyní je program rozšířen v regionu o velikosti Moravy a projevilo o něj velký zájem i tamní ministerstvo školství. Podle něj by mohl být adaptován do oficiálního vzdělávacího systému vzdělávání. „To považujeme za největší úspěch,“ uvedl.

Primátora dobré výsledky projektu velmi potěšily. „Přeji vám, abyste v programu úspěšně pokračovali a vaše pomoc při vzdělávání afrických dětí přinesla užitek nejen jim, ale celé společnosti,“ řekl primátor. Přislíbil, že bude SIRIRI nápomocen při případných jednáních o podpoře projektu se Západočeskou univerzitou v Plzni a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.

SIRIRI o. p. s. je nezisková organizace orientující se jako jediná společnost v České republice na rozvojovou spolupráci ve Středoafrické republice, založena byla v roce 2006. Ve spolupráci s misionáři realizovala řadu projektů v oblasti školství, zdravotnictví a zemědělství.

Primátor města Martin Zrzavecký přivítal dnes na radnici zástupce obvodních organizací Svazu důchodců České republiky. Na již pravidelném setkání se diskutovalo o problémech, se kterými se senioři v Plzni potýkají a probíraly se náměty na zlepšení života starších spoluobčanů.

„Jsem moc rád, že Vás mohu opět přivítat na našem společném setkání a dozvědět se, co Vás trápí, co byste chtěli zlepšit. Město Plzeň patří z hlediska kvality sociálních služeb mezi nejlepší města České republiky, ale i nadále pracujeme na zlepšování, včetně služeb pro naše seniory,“ přivítal primátor zástupce seniorů.

Diskutovalo se především o možnosti zavedení služeb domácího hospicu, využívání terénní pečovatelské služby, potravinové pomoci seniorům, dále o slevách na veřejnou dopravu, dostupnosti sociálního bydlení. Zástupce seniorů též zajímala problematika hazardu, personálních agentur a s tím spojeného nárůstu kriminality na území města nebo fungování spalovny v Chotíkově.

Předsedkyně krajské rady Svazu důchodců Bohumila Šmolíková poděkovala primátorovi za podporu jejich činnosti, kterou poskytuje Magistrát města Plzně a především odbor sociálních služeb. Ten v letošním roce již poosmé organizuje festival Senioři baví seniory, jenž se uskuteční 20. května v Měšťanské besedě. Předsedkyně pozitivně zhodnotila velmi využívanou službu Senior Expres, která byla jako první spuštěna právě v Plzni a stala se inspirací pro ostatní města v České republice.

Deset pracovních dnů v týdnech od 5. do 16. prosince bylo na plzeňském magistrátu ve znamení již tradiční charitativní sbírky „Nebuďme lhostejní…“, její čtvrtý ročník zorganizoval Odbor sociálních služeb Magistrátu města Plzně. Sbírka se uskutečnila pod záštitou primátora města Martina Zrzaveckého a náměstkyně pro oblast školství a sociálních věcí Evy Herinkové. Zaměstnanci magistrátu, městských obvodů, příspěvkových organizací a Městské policie Plzeň nashromáždili takové množství potravin a drogistického zboží, které zaplnilo tři dodávkové vozy. Darované věci pomohou ženám v azylových domech, obětem domácího násilí a dalším, kteří pomoc potřebují.

„Letošní ročník sbírky byl o týden delší, než ty předchozí. Vyšli jsme tak vstříc žádostem kolegů, kteří by z důvodu čerpání dovolených v závěru roku neměli šanci se sbírky zúčastnit. A to je velmi potěšující zjištění v době, která se solidaritou, pochopením a pomocí bližnímu příliš nevyznačuje. Jsem opravdu rád, že jsem součástí týmu, který není lhostejný,“ přiznal primátor Martin Zrzavecký.

Nebudme_lhostejni_2„Děkujeme všem kolegům, kteří anonymně naplnili sběrné koše velmi potřebnými věcmi, postarali se tak o příjemné překvapení těm, co v životě moc štěstí nemají. Každý ze zaměstnanců magistrátu, ale také z úřadů městských obvodů, příspěvkových organizací a Městské policie Plzeň měl tak v adventním čase možnost přispět jakoukoliv drobností a zapojit se do humanitární pomoci směřované těm nejzranitelnějším – ženám v azylových domech, obětem domácího násilí, matkám s více dětmi, letos i opuštěným seniorům,“ upřesnila rezortní náměstkyně Eva Herinková.

Podle vedoucí odboru sociálních služeb Aleny Hynkové patří letos poděkování také Julianě Hamariové, farářce Sboru České církve evangelické Stříbro, která do sbírky nasměrovala dárky z projektu Diakonie ČCE „Krabice od bot aneb Děti darují dětem k Vánocům“. „Všechny shromážděné potraviny, drogistické zboží společně s hračkami a vánočními dárky budou prostřednictvím našeho odboru a za pomoci strážníků městské policie a odboru vnitřní správy magistrátu předány Naději, Městské charitě Plzeň a Domovince. Každá pomoc se počítá a každá z darovaných věcí skončí u toho, kdo ji skutečně potřebuje,“ uvedla Alena Hynková.

Město Plzeň vydává druhý díl třísvazkové publikace o svých dějinách. Dějiny města Plzně 2 jsou zaměřeny především na 19. století, zahrnují časový úsek let 1788 až 1918. Stejně jako u prvního dílu se jedná o kolektivní monografii, na níž se podílelo 19 autorů, a to tentokrát zejména z plzeňských institucí. Publikaci, jež obsahuje kromě textů také fotografie, mapové přílohy, seznam literatury a další informace, pokřtili primátor Martin Zrzavecký a jeho první náměstek Martin Baxa.

Foto: www.plzen.eu

Foto: www.plzen.eu

„Chtěl bych poděkovat všech spoluautorům za to, že se tak intenzivně věnovali 19. století v našem městě Plzni a všem, kteří se budou podílet na třetím svazku, přeji hodně úspěchů,“ řekl při křtu primátor Martin Zrzavecký. Cílem celého projektu je snaha co nejkomplexněji postihnout a v maximální šíři přiblížit veřejnosti bohatou historii Plzně.

„Od samého začátku jsme chtěli, aby Dějiny města Plzně vznikaly nikoliv jako publikace populárně-naučná, ale jako skutečné odborné vědecké dílo. Abychom po těch desetiletích rozvoje našeho města, po těch staletích naší městské historie byli schopni současným i budoucím generacím zachovat dílo, které bude splňovat ta nejpřísnější kritéria historické vědy,“ uvedl Martin Baxa.

Publikace se zaměřuje především na předminulé století, dolní i horní časový mezník 19. století však mírně přesahuje. „Je to dáno událostmi, které měly na vývoj města zásadní vliv. Roku 1788 byl i v Plzni zřízen takzvaný regulovaný magistrát, jenž představoval zásadní změnu ve správě města danou větším vlivem státu na samosprávné orgány. Horní časovou hranicí knihy je pak rok 1918, kdy vznik demokratické republiky zásadně ovlivnil další život Plzně a jejích občanů,“ vysvětlil Adam Skála, vedoucí Archivu města Plzně, který měl přípravu publikace na starost. Vedoucím redaktorem 19členného autorského kolektivu je historik a archivář Státního oblastního archivu v Plzni Karel Waska.

Foto: plzen.eu

Foto: plzen.eu

Významným obdobím a předělem v dějinách města jsou pak léta 1848 až 1850. V roce 1848 bylo zrušeno poddanství a byly zřízeny nové obecní i správní instituce, které postupně, většinou v roce 1850, začaly fungovat. Uvolnění toho roku umožnilo plzeňské měšťanské společnosti se poprvé zapojit do veřejné činnosti, spolkové i politické. Období uvolnění sice netrvalo dlouho, měšťané museli této činnosti brzy zanechat a někteří byli pak dokonce i policejně sledování. Byly však položeny základy místních politických a spolkových struktur, na které pak bylo možné navázat po obnovení ústavního režimu v 60. letech.

Publikace však nemapuje pouze politický vývoj, přináší nové poznatky rovněž z dějin literatury, výtvarného umění, architektury a urbanistiky, fotografie, divadelnictví, ale i sportu, mimo jiné také z počátků letectví, kde má Plzeň v dějinách českých zemí čestné místo. Text doprovází bohatá, ve většině případů dosud nepublikovaná obrazová příloha.

Plzni dosud chyběl souvislý text o dějinách města, který by byl oproštěný zejména ve výkladu moderních dějin od ideologických frází poplatných své době. Dějiny Plzně vyšly již v letech 1965, 1967 a 1982, zachycují ale jen události do roku 1948. Proto je projekt moderního zpracování dějin pro Plzeň zásadní. Dějiny města Plzně 2 navazují na první svazek, jenž byl slavnostně představen v dubnu 2014 a zahrnuje období od pravěku do roku 1788. Následovat bude třetí díl, na němž už odborníci intenzivně pracují. Druhý díl dějin města Plzně vychází v nákladu 1500 kusů. K dostání bude v knihkupectvích a také v Archivu města Plzně.

Primátor města Plzně Martin Zrzavecký dnes odsoudil útok, který se stal ve francouzském městě Nice. Označil jej za nelidský a tragický čin.

Plzeňský primátor vyjádřil soucit s Francií a jménem svým i jménem občanů města Plzně vyslovil upřímnou soustrast pozůstalým po obětech útoku. V reakci na tragédii zašle kondolenční dopis velvyslanci Francie v České republice. „Celý svět v šoku a s pohnutím sleduje tuto mimořádně nešťastnou událost. Událost, v níž bylo zavražděno tolik nevinných lidí. Je nám to velice líto a v srdci jsme se všemi blízkými zemřelých, kteří v těchto dnech prožívají zoufalé chvíle,“ uvedl primátor Martin Zrzavecký.