Home Tagy Články označené "Martin Zrzavecký"

Martin Zrzavecký

Přesně v polovině jsou nyní setkání s Plzeňany k přípravě jednoho z nejdůležitějších dokumentů ve městě. Veřejných projednání k tzv. návrhové části strategického plánu, která se postupně uskuteční ve všech městských obvodech, se dosud zúčastnilo téměř sto lidí. Účast na nejbližším setkání v úterý 16. května přislíbil mj. i plzeňský primátor Martin Zrzavecký. Po dokončení analýz a stanovení vize, k níž obyvatelé Plzně v lednu přispěli více než 300 podněty nyní probíhá diskuze o nejdůležitějších cílech, opatřeních a příkladech aktivit, které povedou k jejich naplnění.

„Největší zájem zatím vyvolalo naplňování strategického cíle jedna – zlepšit podmínky pro kvalitní život všech generací. Diskutovalo se o životním prostředí, dopravě, záchytných parkovištích či centru města. Mezi náměty na vylepšení života v Plzni se objevila čistota a údržba veřejných prostranství, ale i konkrétní připomínky k bydlení například v Korandově ulici – v lokalitě známé jako Plac,“ vysvětluje ředitelka Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně Irena Vostracká.

Dosud se uskutečnila setkání s Plzeňany na území městských obvodů Plzeň 2 – Slovany, Plzeň 3 a Plzeň 8 – Černice. „Pokud někdo z Plzeňanů diskuzi v místě svého bydliště nestihl, může s námi přijít diskutovat na jakýkoliv jiný obvod. Jsme rádi za zpětnou vazbu k navrženým aktivitám, ale i k životu v Plzni. Je pro nás důležité řešit rozvoj města ve spolupráci s těmi, kteří zde žijí, a připravit dobré podmínky pro život dalších generací,“ doplňuje Eva Velebná Brejchová z téže organizace, která má koordinaci zpracování strategického plánu na starosti.

Analytickou část dokumentu schválilo v prosinci 2016 zastupitelstvo města. Bylo definováno šest nejdůležitějších pozitiv, na nichž je třeba dále stavět, a osm potenciálně problematických oblastí, s nimiž je třeba se vypořádat. Podrobnější informace včetně kontaktního formuláře, prostřednictvím kterého mohou všichni zájemci průběžně zasílat své podněty, najdete na www.ukr.plzen.eu.

Plánovaná setkání, kam mohou přijít Plzeňané diskutovat o budoucnosti města:
úterý 16. 5. 2017 od 16 do 19 hodin v zasedací místnosti městského úřadu, Mohylová 55
čtvrtek 18. 5. 2017 od 16 do 19 hodin na Střední průmyslové škole dopravní Plzeň, Karlovarská 99, společ. sál
pondělí 22. 5. 2017 od 16 do 19 hodin v zasedací místnosti městského úřadu, V Radčicích 19
úterý 23. 5. 2017 od 16 do 19 hodin v zasedací místnosti městského úřadu, Prvomájová 21
pondělí 29. 5. 2017 od 17 do 19 hodin v zasedací místnosti městského úřadu, K Sinoru 62
úterý 30. 5. 2017 od 16 do 19 hodin v Lidovém domě v Liticích (přísálí), K Roli 344, Litice
středu 7. 6. 2017 od 17 do 19 hodin v salonku Malesického Dvora, Malesická náves 1

Ve středu se v Obřadní síni městské radnice uskutečnil slavnostní akt, při kterém bylo oceněno přes šest desítek strážníků a zaměstnanců plzeňské městské policie. Čestná ocenění ve formě stužek a medailí strážníkům a zaměstnancům Městské policie Plzeň osobně předali primátor města Plzně Martin Zrzavecký a velitel Městské policie Plzeň Karel Mach.

Věrnostní ocenění bylo předáno zaměstnancům, kteří u městské policie slouží 25, 20, 15,10 a 5 let a dosahují dlouhodobě vynikajících pracovních výsledků při plnění úkolů městské policie. Další čestná ocenění byla udělena za mimořádný čin a záchranu života.

„Když jsem v roce 2014 přebíral 4. největší sbor městské policie v České republice, převzal jsem především politickou zodpovědnost nad fungováním tohoto sboru, ale i lidskou čest nad záštitou strážníků. Jste partnerem pro nás, občany Plzně, a vaši práci děláte dobře, pozitivní ohlasy na ni dostávám denně. Jsem rád, že Vám mohu poděkovat za vaši službu pro naše město. Poděkování patří nejen vám, ale i vašim rodinám, které vás podporují,“ řekl v úvodu primátor města Martin Zrzavecký.

Ocenění za mimořádný čin si kromě dalších strážníků převzali strážník Petr Kokoška z obvodní služebny Bory s kolegou Zbyňkem Bednářem. Díky jejich iniciativnímu a svědomitému výkonu služby se podařilo odvrátit reálně hrozící nebezpečí kontaminace vody ropnou látkou v přehradní nádrži České údolí.

Stužku za mimořádný čin získali také strážníci stanice Územně strážní služby, Jan Nesnídal, Iveta Hnetilová, Ondřej Ulrych, kteří dosahují nadstandardních výsledků při odhalování osob, po kterých bylo vyhlášeno pátrání.

Dalším, kdo obdržel Stužku za mimořádný čin, byl strážník Jiří Filipi. 4. února letošního roku sledoval pomocí kamerového systému dění v plzeňských ulicích a podařilo se mu odhalit trestný čin, při němž dva cizinci napadli ženu. Svým aktivním přístupem a dokonalou znalostí kamerového systému se mu podařilo desítky minut navádět hlídky strážníků za prchajícími muži, které se nakonec podařilo zadržet.

Ocenění z rukou primátora si dále převzali:
Michal Huspek a Zdeněk Bor – oba strážníci se významným dílem podíleli na zadržení agresivního cizince, který na konci listopadu loňského roku napadl při zásahu několik strážníků a zranil je;
Kateřina Purkarová a Vladislava Mašková – za přínos v oblasti prevence kriminality při realizaci projektu Plac;
Karel Zahut – za realizaci projektů „ Plzeňské senior akademie „ a projektu „ Nedej se“;
Michal Rybáček za zajištění akce Rio 2016 v Plzni;
Tomáš Petřík za stabilizaci obvodní služebny Městské policie Plzeň – Bory.

Stužku za záchranu života získali:
Pavel Kučerák, Tereza Kubicová a Miroslav Šůs, jež za dramatických okolností zabránili na počátku října loňského roku mladé ženě spáchat sebevraždu skokem z mostu Generála Pattona;
Martin Machulda a Jan Lang, kteří ve večerních hodinách 2. září 2016 zabránili muži ze Slovenska, aby ukončil svůj život na kolejích vlakového nádraží. Strážníci ho museli z kolejiště doslova vynést.
Martin Vild, 15. září loňského roku zachránil život ženě, která se pokusila o sebevraždu tím, že spolykala několik druhů léků a zapila je alkoholem. Do bytu v panelovém domě se strážník musel dostávat přes balkonové dveře.
Martin Auterský při službě 12. července včasně odhalil známky otravy u ženy, která vypila kromě alkoholu i čisticí prostředek Savo. Poskytl ženě předlékařskou pomoc a přivolal záchranáře, kteří si jí převzali k dalšímu ošetření
Artur Tereščenko, který společně s kolegou 22.března 2016 zachránil muže, který hodlal ukončit svůj život skokem z Wilsonova mostu. Za použití násilí museli muže strhnout ze zábradlí, na němž balancoval.
Josef Kasl a Aneta Guzmanová poskytli nezbytnou první pomoc v případu, který se stal 13. listopadu 2016 a zásadně přispěli k záchraně života sedmnáctiletého chlapce, kterého zasáhl elektrický výboj vysokého napětí poté, co lezl po odstavených vagonech na zastávce vlakového nádraží Plzeň – Jižní Předměstí.
Vladislava Mašková v mimopracovní době poskytla v centru města nezbytnou první pomoc staršímu muži, který 16. února letošního roku náhle zkolaboval na ulici. Profesionální předlékařskou první pomocí muži zachránila život.

Primátor města při slavnostním ceremoniálu, jenž pro své zaměstnance jako formu poděkování a uznání uspořádalo vedení Městské policie Plzeň, předal také tři Medaile cti. Toto zvláštní ocenění je určeno pracovníkům veřejné správy, hasičům, policistům a jiným fyzickým i právnickým osobám, které se významným způsobem zasloužily o zajišťování veřejného pořádku v Plzni, o prevenci kriminality, bezpečnost osob, ochranu majetku, a osobám, které přispěly k záchraně života nebo se zásadním způsobem podílely na řádném fungování a rozvoji městské policie.

Medaili cti si z rukou primátora města Plzně převzal Ing. Aleš Průša, vedoucí Odboru bezpečnosti a prevence kriminality MMP , Mgr. Andrea Gregorová,  manažerka prevence kriminality a protidrogová koordinátorka Odboru bezpečnosti a prevence kriminality MMP, a to za dlouhodobé zásluhy o zajišťování veřejného pořádku a prevenci kriminality v Plzni. Třetí Medaili cti obdržel Ing. Petr Liška, MPA, vedoucí Odboru krizového řízení MMP, za dlouhodobé zásluhy při zajišťování bezpečnosti osob a ochrany majetku v Plzni.

Program Škola hrou, jenž postupně zavádí do prvních tříd ve Středoafrické republice česká nezisková organizace SIRIRI, je velmi úspěšný. Získal již podporu tamního ministerstva školství a časem by se mohl stát součástí vzdělávacího systému. Plzeňského primátora Martina Zrzaveckého o tom informoval nový ředitel SIRIRI Martin Fabrice a organizátor seminářů pro učitele Vojtěch Bílý.  Plzeň na tento projekt přispěla loni částkou 300 tisíc korun, za peníze z Plzně organizace nakoupila slabikáře pro africké děti. 

Cílem neziskovky SIRIRI je umožnit dětem z chudé a občanskou válkou zničené země, aby se mohly učit v první třídě základy čtení a psaní ve svém rodném jazyce sango, a nikoliv jako dosud ve francouzštině. SIRIRI na přípravě konceptu pracovala s tamními učiteli. SIRIRI vytvořila slabikář v sango a další didaktické materiály a připravila vzdělávací program pro vytipované školy. Učitelé díky tomu vůbec poprvé dostali možnost vyučovat ve svém rodném jazyce.

„Proškolili jsme asi 130 skupin učitelů a přibližně 30 učitelů jsme také sledovali při výuce. Zaznamenali jsme velký posun u dětí, které se učily první rok ve škole zvládnout základní techniky čtení a psaní v sango. Zjistili jsme, že když poté ve druhé třídě přecházejí na francouzštinu, jde jim vše mnohem snadněji, “ řekl primátorovi l Martin Fabrice. Na listopad chystají další semináře pro učitele.

Vojtěch Bílý připomněl, že zatímco původně začínali s projektem v jedné provinční škole, nyní je program rozšířen v regionu o velikosti Moravy a projevilo o něj velký zájem i tamní ministerstvo školství. Podle něj by mohl být adaptován do oficiálního vzdělávacího systému vzdělávání. „To považujeme za největší úspěch,“ uvedl.

Primátora dobré výsledky projektu velmi potěšily. „Přeji vám, abyste v programu úspěšně pokračovali a vaše pomoc při vzdělávání afrických dětí přinesla užitek nejen jim, ale celé společnosti,“ řekl primátor. Přislíbil, že bude SIRIRI nápomocen při případných jednáních o podpoře projektu se Západočeskou univerzitou v Plzni a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.

SIRIRI o. p. s. je nezisková organizace orientující se jako jediná společnost v České republice na rozvojovou spolupráci ve Středoafrické republice, založena byla v roce 2006. Ve spolupráci s misionáři realizovala řadu projektů v oblasti školství, zdravotnictví a zemědělství.

Primátor města Martin Zrzavecký přivítal dnes na radnici zástupce obvodních organizací Svazu důchodců České republiky. Na již pravidelném setkání se diskutovalo o problémech, se kterými se senioři v Plzni potýkají a probíraly se náměty na zlepšení života starších spoluobčanů.

„Jsem moc rád, že Vás mohu opět přivítat na našem společném setkání a dozvědět se, co Vás trápí, co byste chtěli zlepšit. Město Plzeň patří z hlediska kvality sociálních služeb mezi nejlepší města České republiky, ale i nadále pracujeme na zlepšování, včetně služeb pro naše seniory,“ přivítal primátor zástupce seniorů.

Diskutovalo se především o možnosti zavedení služeb domácího hospicu, využívání terénní pečovatelské služby, potravinové pomoci seniorům, dále o slevách na veřejnou dopravu, dostupnosti sociálního bydlení. Zástupce seniorů též zajímala problematika hazardu, personálních agentur a s tím spojeného nárůstu kriminality na území města nebo fungování spalovny v Chotíkově.

Předsedkyně krajské rady Svazu důchodců Bohumila Šmolíková poděkovala primátorovi za podporu jejich činnosti, kterou poskytuje Magistrát města Plzně a především odbor sociálních služeb. Ten v letošním roce již poosmé organizuje festival Senioři baví seniory, jenž se uskuteční 20. května v Měšťanské besedě. Předsedkyně pozitivně zhodnotila velmi využívanou službu Senior Expres, která byla jako první spuštěna právě v Plzni a stala se inspirací pro ostatní města v České republice.

Deset pracovních dnů v týdnech od 5. do 16. prosince bylo na plzeňském magistrátu ve znamení již tradiční charitativní sbírky „Nebuďme lhostejní…“, její čtvrtý ročník zorganizoval Odbor sociálních služeb Magistrátu města Plzně. Sbírka se uskutečnila pod záštitou primátora města Martina Zrzaveckého a náměstkyně pro oblast školství a sociálních věcí Evy Herinkové. Zaměstnanci magistrátu, městských obvodů, příspěvkových organizací a Městské policie Plzeň nashromáždili takové množství potravin a drogistického zboží, které zaplnilo tři dodávkové vozy. Darované věci pomohou ženám v azylových domech, obětem domácího násilí a dalším, kteří pomoc potřebují.

„Letošní ročník sbírky byl o týden delší, než ty předchozí. Vyšli jsme tak vstříc žádostem kolegů, kteří by z důvodu čerpání dovolených v závěru roku neměli šanci se sbírky zúčastnit. A to je velmi potěšující zjištění v době, která se solidaritou, pochopením a pomocí bližnímu příliš nevyznačuje. Jsem opravdu rád, že jsem součástí týmu, který není lhostejný,“ přiznal primátor Martin Zrzavecký.

Nebudme_lhostejni_2„Děkujeme všem kolegům, kteří anonymně naplnili sběrné koše velmi potřebnými věcmi, postarali se tak o příjemné překvapení těm, co v životě moc štěstí nemají. Každý ze zaměstnanců magistrátu, ale také z úřadů městských obvodů, příspěvkových organizací a Městské policie Plzeň měl tak v adventním čase možnost přispět jakoukoliv drobností a zapojit se do humanitární pomoci směřované těm nejzranitelnějším – ženám v azylových domech, obětem domácího násilí, matkám s více dětmi, letos i opuštěným seniorům,“ upřesnila rezortní náměstkyně Eva Herinková.

Podle vedoucí odboru sociálních služeb Aleny Hynkové patří letos poděkování také Julianě Hamariové, farářce Sboru České církve evangelické Stříbro, která do sbírky nasměrovala dárky z projektu Diakonie ČCE „Krabice od bot aneb Děti darují dětem k Vánocům“. „Všechny shromážděné potraviny, drogistické zboží společně s hračkami a vánočními dárky budou prostřednictvím našeho odboru a za pomoci strážníků městské policie a odboru vnitřní správy magistrátu předány Naději, Městské charitě Plzeň a Domovince. Každá pomoc se počítá a každá z darovaných věcí skončí u toho, kdo ji skutečně potřebuje,“ uvedla Alena Hynková.

Město Plzeň vydává druhý díl třísvazkové publikace o svých dějinách. Dějiny města Plzně 2 jsou zaměřeny především na 19. století, zahrnují časový úsek let 1788 až 1918. Stejně jako u prvního dílu se jedná o kolektivní monografii, na níž se podílelo 19 autorů, a to tentokrát zejména z plzeňských institucí. Publikaci, jež obsahuje kromě textů také fotografie, mapové přílohy, seznam literatury a další informace, pokřtili primátor Martin Zrzavecký a jeho první náměstek Martin Baxa.

Foto: www.plzen.eu

Foto: www.plzen.eu

„Chtěl bych poděkovat všech spoluautorům za to, že se tak intenzivně věnovali 19. století v našem městě Plzni a všem, kteří se budou podílet na třetím svazku, přeji hodně úspěchů,“ řekl při křtu primátor Martin Zrzavecký. Cílem celého projektu je snaha co nejkomplexněji postihnout a v maximální šíři přiblížit veřejnosti bohatou historii Plzně.

„Od samého začátku jsme chtěli, aby Dějiny města Plzně vznikaly nikoliv jako publikace populárně-naučná, ale jako skutečné odborné vědecké dílo. Abychom po těch desetiletích rozvoje našeho města, po těch staletích naší městské historie byli schopni současným i budoucím generacím zachovat dílo, které bude splňovat ta nejpřísnější kritéria historické vědy,“ uvedl Martin Baxa.

Publikace se zaměřuje především na předminulé století, dolní i horní časový mezník 19. století však mírně přesahuje. „Je to dáno událostmi, které měly na vývoj města zásadní vliv. Roku 1788 byl i v Plzni zřízen takzvaný regulovaný magistrát, jenž představoval zásadní změnu ve správě města danou větším vlivem státu na samosprávné orgány. Horní časovou hranicí knihy je pak rok 1918, kdy vznik demokratické republiky zásadně ovlivnil další život Plzně a jejích občanů,“ vysvětlil Adam Skála, vedoucí Archivu města Plzně, který měl přípravu publikace na starost. Vedoucím redaktorem 19členného autorského kolektivu je historik a archivář Státního oblastního archivu v Plzni Karel Waska.

Foto: plzen.eu

Foto: plzen.eu

Významným obdobím a předělem v dějinách města jsou pak léta 1848 až 1850. V roce 1848 bylo zrušeno poddanství a byly zřízeny nové obecní i správní instituce, které postupně, většinou v roce 1850, začaly fungovat. Uvolnění toho roku umožnilo plzeňské měšťanské společnosti se poprvé zapojit do veřejné činnosti, spolkové i politické. Období uvolnění sice netrvalo dlouho, měšťané museli této činnosti brzy zanechat a někteří byli pak dokonce i policejně sledování. Byly však položeny základy místních politických a spolkových struktur, na které pak bylo možné navázat po obnovení ústavního režimu v 60. letech.

Publikace však nemapuje pouze politický vývoj, přináší nové poznatky rovněž z dějin literatury, výtvarného umění, architektury a urbanistiky, fotografie, divadelnictví, ale i sportu, mimo jiné také z počátků letectví, kde má Plzeň v dějinách českých zemí čestné místo. Text doprovází bohatá, ve většině případů dosud nepublikovaná obrazová příloha.

Plzni dosud chyběl souvislý text o dějinách města, který by byl oproštěný zejména ve výkladu moderních dějin od ideologických frází poplatných své době. Dějiny Plzně vyšly již v letech 1965, 1967 a 1982, zachycují ale jen události do roku 1948. Proto je projekt moderního zpracování dějin pro Plzeň zásadní. Dějiny města Plzně 2 navazují na první svazek, jenž byl slavnostně představen v dubnu 2014 a zahrnuje období od pravěku do roku 1788. Následovat bude třetí díl, na němž už odborníci intenzivně pracují. Druhý díl dějin města Plzně vychází v nákladu 1500 kusů. K dostání bude v knihkupectvích a také v Archivu města Plzně.

Primátor města Plzně Martin Zrzavecký dnes odsoudil útok, který se stal ve francouzském městě Nice. Označil jej za nelidský a tragický čin.

Plzeňský primátor vyjádřil soucit s Francií a jménem svým i jménem občanů města Plzně vyslovil upřímnou soustrast pozůstalým po obětech útoku. V reakci na tragédii zašle kondolenční dopis velvyslanci Francie v České republice. „Celý svět v šoku a s pohnutím sleduje tuto mimořádně nešťastnou událost. Událost, v níž bylo zavražděno tolik nevinných lidí. Je nám to velice líto a v srdci jsme se všemi blízkými zemřelých, kteří v těchto dnech prožívají zoufalé chvíle,“ uvedl primátor Martin Zrzavecký.

Hodně bouřlivé bylo včerejší zastupitelstvo města Plzně. TOP 09 chtěla prosadit hlasování o odvolání primátora Martina Zrzaveckého. Ten nám dnes v rozhovoru přiznal, že vůbec netušil o tom, co se chystá.

plzen_cz_Martin ZrzaveckýJak se vám po včerejším zastupitelstvu spalo?
Dobře, byl jsem na pivu a to se spí vždy dobře. Teď vážně. Je to běžná věc, komunální politika a k ní to patří. Jestli si někdo myslí, že cítím ke kolegům zášť kvůli tomu, že navrhli moje odvolání, tak ani náhodou. Každý primátor s tím musí počítat. Musím ale říci, že to, co mě hodně vadilo, je atmosféra. Diskuse nebyla věcná, byly tam osobní útoky a to si plzeňská radnice nezaslouží. Není to tedy o tom, že to navrhli, ale o tom, jakým způsobem to udělali a že v podstatě i zaútočili na Slavnosti svobody

Tušil jste, co se chystá?
Ne, vůbec jsem neměl žádné signály. Dneska mi volali kolegové, že něco podobného udělal Kalousek v Praze, kdy navrhl odvolání Milana Chovance, takže si myslím, že to měli chlapci připravené společně.

Podle vás to tedy byla řekněme národní akce?
Vůbec by mě to nenapadlo, ale když si dnes skládám mozaiku a ráno jsem dostal informaci, že se něco podobného událo i v Praze směrem k ministrovi vnitra, který je shodou náhod z Plzně a je můj kamarád..

Co za tím stojí?
Mám mezi lidmi z TOP 09 přátele. Včera mi volali a sami z toho byli špatní. Říkali mi, že nemají téma. Blíží se volby, vidí, že jim klesají preference, tak se snaží zviditelnit.

Je to tedy podle vás akce několika jedinců, než celé strany?
Myslím si, že ano. Musím přiznat, že jsem vnímal i ostatní kolegy na zastupitelstvu z TOP 09 a vím, že nebyli v dobrém rozpoložení.

Potěšila vás alespoň reakce dalších opozičních zastupitelů, kteří vás podpořili?
Potěšilo mně ANO. KSČM mě taky podrželo, jen nechtělo být pod tlakem, že nechce diskuzi. TOP 09 má právo kritizovat, ale ať je to věcné.

Organizátora bitvy v rámci Slavností svobody Michala Kindla včerejší zastupitelstvo hodně pobouřilo. Navrhl dokonce zrušení své tolik očekávané akce. Jak se na tohle díváte?
Včera už odpoledne probíhala nějaká jednání, víme, že jediné, co je sporem, je role sovětské armády. Přímo s panem Kindlem jsem si psal, budeme to hned v pondělí řešit. Bitva byla plánovaná jako náhrada za konvoj, aby lidé zažili něco speciálního. On je odborník, rozumí tomu a má právo navrhovat řešení. I lidé z branže s tím souhlasí.

Vytočilo vás tedy hlavně to, že TOP 09 nenapadla pouze vás, ale i další lidi kolem?
Rozhodně. Není to o mě, já s tím počítám, ale tohle není dobře, že se to dotklo lidí okolo.

Co se vám honilo hlavou, když po vás takhle šli?
Já jsem zvyklý, mám jedno pravidlo. A to je o tom, že jsme jen lidi, takže nemůžeme být zcela jen úspěšní. Každopádně nemůžu kázat vodu a pít víno. Kluci se pasovali do role svatých, že oni rozumí všemu a že jen oni dělají všechno správně. Myslím si, že by se nad sebou měli zamyslet.

Byl to pro vás nejkritičtější moment?
Určitě to bylo kritické, ale za ta léta jsem na tlak zvyklý. Je pravda, že jsem možná prožíval horší chvíle, když jsem byl předseda kontrolního výboru, tedy v opozici. Byl jsem naháněn některými jinými kolegy, že dělám pomalu nebo vůbec.

Oslavy 71. výročí osvobození Plzně americkou armádou, které se uskuteční od 5. do 8. května, nabídnou řadu tradičních akcí a přinesou také hodně změn. Tou největší je zrušení kolony historických vozidel a přesunutí hlavního pietního aktu k pomníku generála Pattona.

Zatímco loni byly Slavnosti svobody rekordní účastí, akcemi i svým rozpočtem, letos se musela radnice uskromnit. „Letos máme rozpočet 3,5 milionu korun, minulé slavnosti to bylo trojnásobné,“ připustil primátor Plzně Martin Zrzavecký.

Hlavní a hodně diskutovanou změnou je zrušení Convoy of Liberty. „Už jsme se neměli kam posouvat, letos bychom nedali dohromady tolik bojové techniky. Mohu ale slíbit, že se konvoj zase do programu vrátí, nejdéle třeba za pět let, při dalších jubilejních Slavnostech svobody,“ vysvětlil jeden z organizátorů kolony Michal Kindl. Konvoj tak nově nahradí jízdy nazvané Ride od Freedom, kdy zhruba 20 kusů techniky zavítá spolu s veterány do různých částí Plzně.

V Plzni se také odehraje ukázka historické bitvy, pro rodiny s dětmi je připravena soutěž Z Normandie do Plzně, nechybí program klubů vojenské historie, American DEPO Street Food Market, ukázka aktivit Armády České republiky ani další lákadla. „Co se týká nejvzácnějších hostů našich slavností, veteránů, zatím máme potvrzenu účast pěti belgických a sedmi amerických, přičemž dva z veteránů budou v Plzni vůbec poprvé od doby, kdy tu byli jako mladí kluci a město osvobozovali. Jsem velmi rád, že znovu budeme mít možnost obdivovat vitalitu těch, kteří Plzni v roce 1945 přinesli svobodu, a prožít setkání, které je vždy velmi emotivní,“ řekl Zrzavecký. Mezi veterány, kteří přijedou, nebudou chybět například Earl Ingram, Robert Gilbert, George Thompson a další. Účast potvrdil také vnuk generála Pattona George Patton Waters a syn plukovníka Nobleho Charles Noble.

 

Postavil se k tomu čelem, tedy alespoň slovně. Primátor Martin Zrzavecký bez vytáček přiznal, že v minulosti nastala chyba v projektování Nového divadla, když se nevyřešil lepší přístup do hlediště pro starší lidi.

plzen_cz_Nove divadlo3„Vím od známých, že si dojdou na své místo a o přestávce na něm zůstávají a sbírají síly na cestu zpět. Pokud vím, je i nižší počet prodaného předplatného,“ prohlásila zastupitelka Ilona Jehličková. Té dal následně za pravdu náměstek pro kulturu Martin Baxa i primátor Martin Zrzavecký. „Ztotožňuji se s tímto názorem,“ podotkl Baxa. Zrzavecký se pak k celému problému vyjádřil ještě razantněji. „Od začátku víme, že schody ideální nejsou. Architekt se prostě rozhodl, že takhle mají být, tak takhle byly. Pravděpodobně se stala chyba v době příprav, kde odborné složky měly říci, že takhle ty schody nemohou být, což se nestalo. V minulosti se určitě chyba udělala, uvidíme, jaká bude šance ji zhojit,“ připustil.

Plzeňská radnice má představu o tom, jak seniorům cestu do hlediště zjednodušit. „Vznikla myšlenka, že by z prosklené přední části bylo jakési odbočení do boku, které by se potencionálně mohlo zasklít, aby šli suchou cestou podél pravé strany, kde je nouzový vchod. Pak se dostanete až těsně k hledišti,“ popsal Zrzavecký. Podle jeho slov, má ale toto řešení velký háček. „Všechno závisí na tom, jak se dohodneme se společností, která divadlo stavěla. Běží tam záruky a zasáhnout do objektů je velmi složité. Obávám se, že tady to všechno může skončit. Tam jsme před nějakou soudní pří,“ dodal.

Náměstek Baxa uvedl, že jednou z možností, jak alespoň trošku seniorům pomoci, je také lépe osvítit schody. „Osvětlení aktuálně není ideální,“ dodal.