Home Tagy Články označené "Městská policie Plzeň"

Městská policie Plzeň

O práci městské policie Plzeň.

Zvířata nalezla žena z Plzni ve středu dopoledne údajně na zastávce MHD v Jateční ulici. Po příjezdu na místo strážníci ze skupiny pro odchyt zvířat zjistili, že jsou zhruba tak měsíc stará. Poznatek o jejich umístění v útulku, kde se o ně teď starají, bude předán na odbor životního prostředí plzeňského magistrátu.

Centrální plzeňský obvod v nedávné době zakoupil strážníkům na Borech a Skvrňanech nová jízdní kola. Strážníky už na nich můžete vidět v terénu.

Bicykly nachází svá využití zejména při jízdě do míst, která jsou vozidlem těžko dostupná. V Plzni na Borech využívají nová jízdní kola dvě městské policistky. V sedle jízdního kola prozatím tráví jen část ze své služby, ale i tak přesto najedou denně kolem třiceti kilometrů. Dříve strážnice tvořily jen tzv. hlídku pěší. Nyní svou činností obsáhnou větší území, jsou mobilnější, a přesto neztrácí kontakt s občany, který je potřebný. Nespornou výhodou je pak úspora pohonných hmot.

„Cyklohlídka na Borech často míří do Borského parku, kde dohlíží na veřejný pořádek a ochranu městského mobiliáře, setkat se s ní můžete také na cyklostezkách, kde bdí nad dodržováním pravidel silničního provozu,“ doplnila tisková mluvčí Městské policie Plzeň Jana Pužmanová.

Křik a poházené popelnice po chodníku, tak to vypadalo v neděli odpoledne v Křížkově ulici v Plzni. Hlídka městské policie na místo vyjížděla kvůli muži, který měl mít vše na svědomí. Ten následně skončil v péči lékařů.

„Po příjezdu strážníků už muž seděl na chodníku, celý se třásl, chvilku na ně pokřikoval, ale posléze se ho podařilo zklidnit a začal s nimi dokonce hovořit. Ukázalo se, že má těžké zdravotní postižení, pak si začal stěžovat na to, že je mu špatně. Přivolaní záchranáři muže prohlédli a následně ho transportovali na psychiatrické oddělení do nemocnice na Lochotíně,“ popsala tisková mluvčí Městské policie Plzeň Jana Pužmanová.

Mladému muži a ženě, kteří se utábořili poblíž jednoho z domů ve Skvrňanské ulici v Plzni, pořádek asi zřejmě moc neříká. Strážníci se s nimi trápí opakovaně.

Hlídka městské policie v pátek ráno vyrazila na místo. Podle oznamovatelky události, si s nepořádkem hlavu opravdu nelámou. Odpadky vyhazují a tělesnou potřebu vykonávají, kde se jim zachce, na místo se údajně vrací, a to i přestože už byli několikrát policií vykázáni. „Strážníci dvojici objevili v travnatém porostu mezi křovinami, kde si postavila stan. Celá věc bude podstoupena k dořešení správnímu orgánu,“ dodala tisková mluvčí plzeňských strážníků Jana Pužmanová.

Stále se najdou někteří rybáři, kteří nejsou ochotni respektovat daná pravidla. A právě na ně se zaměřila kontrola, která proběhla ve večerních a nočních hodinách ze čtvrtka na pátek.

Kontrola členů rybářské stráže za asistence strážníků městské policie byla zaměřena na dodržování všech ustanovení legislativy zákona o rybářství, zejména pak především na chytání ryb bez povolení, kontrolu rybářských lístků a dodržování časového intervalu, ve kterém je lov ryb zakázán.

V oblasti kolem řek Radbuzy, Úslavy a Úhlavy a u nádrže České údolí bylo celkem zkontrolováno dvacet pět rybařících osob. „Rybářskou stráží bylo ve čtyřech případech zjištěno porušení příslušných předpisů, z čehož dva rybáři se provinili tím, že nedodrželi povolenou dobu rybolovu, těmto osobám byla odebrána povolenka k lovu ryb a zbylí dva rybáři se při kontrole neprokázali platným rybářským lístkem ani povolenkou k lovu ryb, rybářská stráž jim na místě odebrala udice a jejich jednání bude předáno na Magistrát města Plzně,“ řekla tisková mluvčí Městské policie Plzeň Jana Pužmanová.

Ve středu odpoledne se v obřadní síni plzeňské radnice uskutečnilo slavnostní zakončení zájmového kroužku Malý strážník, který pro děti připravila Městská policie Plzeň ve spolupráci se Střediskem volného času RADOVÁNEK.

Poblahopřát osmnáctce malých absolventům přišel primátor města Plzně Martin Zrzavecký, zástupce velitele Městské policie Plzeň Marek Šilhan a ředitelka Střediska volného času RADOVÁNEK Eva Tischlerová.

Zájmový kroužek si nese za cíl nejen seznámit děti s běžnou policejní prací a vyšetřovacími metodami, ale naučit je také tomu, aby se dokázaly vypořádat s rizikovými situacemi. Během školního roku se děti podívaly do míst jako základna Zdravotnické záchranné služby Plzeňského kraje, Požární stanici Plzeň – Košutka či navštívily velitelství Městské policie Plzeň. Děti dále hrály detektivní hry, naučily se základům trasologie, daktyloskopie, pracovaly s detektorem kovů a mnoho jiného.

Předpokládám, že vás kroužek bavil a snad se někdy v budoucnu z některých z vás stanou opravdoví strážníci městské policie, řekl dětem primátor Martin Zrzavecký. Poděkoval  rodičům za to, že svým potomkům umožnili tuto mimoškolní činnost navštěvovat. „Můj vděk patří i městské policii a středisku volného času Radovánek za to, že kroužek Malý strážník společně už druhým rokem připravily,“ uvedl primátor.

„Jsem velice potěšena, že pod Střediskem volného času RADOVÁNEK, ve spolupráci s Městskou policií v Plzni, pracuje kroužek, který má ve své náplni také prevenci a společenskou odpovědnost. Každý malý strážník, si nese kousek odpovědnosti za své chování, rozhodování a učí se, jak být plnohodnotným občanem již od útlého věku. Jsem velice ráda za spolupráci s Městskou policií v Plzni a vážím si práce lidí, kteří i přes svoji vytíženost předávají své zkušenosti těm nejmenším. Věřím, že získané kompetence a dovednosti děti zúročí v chování a rozhodování a uplatní je v životě, popřípadě získané znalosti je nasměrují do správného začlenění se ve společnosti a smysluplnému uplatnění na trhu práce,“ uvedla ředitelka Střediska volného času RADOVÁNEK Eva Tischlerová.

Každý z účastníků si domů odnesl absolventský list a drobné propagační předměty.

Absolventi kroužku Malý strážník obdrželi ve středu na plzeňské radnici od primátora Martina Zrzaveckého osvědčení o jeho úspěšném zakončení. Dětem poblahopřáli také Eva Tischlerová, ředitelka Střediska volného času Radovánek, a zástupce velitele městské policie Marek Šilhan.

„Předpokládám, že vás kroužek bavil a snad se někdy v budoucnu z některých z vás stanou opravdoví strážníci městské policie,“ řekl dětem primátor Martin Zrzavecký. Poděkoval jejich rodičům za to, že svým potomkům umožnili tuto mimoškolní činnost navštěvovat. „Můj vděk patří i městské policii a Středisku volného času Radovánek za to, že kroužek Malý strážník společně už druhým rokem připravily,“ dodal.

Děti se naučily nejen běžné policejní práci a vyšetřovacím metodám, ale také vypořádat se s rizikovými situacemi. Během školního roku se podívaly na základnu Zdravotnické záchranné služby Plzeňského kraje, hasičskou stanici v Plzni na Košutce, na velitelství Městské policie Plzeň. Hrály detektivní hry, naučily se základům trasologie, daktyloskopie, pracovaly s detektorem kovů.

Zájmový kroužek připravila již druhým rokem Městská policie Plzeň ve spolupráci se Střediskem volného času Radovánek.

Správní orgán bude řešit případ čtyřiapadesátiletého muže. Ten je podezřelý z toho, že porušil tzv. protikuřácký zákon. Stalo se tak v pátek v noci v restauraci v Plzni na Slovanech.

Městskou policii Plzeň požádal o spolupráci provozovatel restaurace. Host totiž nereagoval na jeho opakované upozornění, aby uhasil tabákovou cigaretu, umístěnou ve vodní dýmce. „Své jednání obhajoval čtyřiapadesátiletý muž tím, že se ničeho nedopouští. Ve věci bude muset tak rozhodnout přestupková komise ÚMO Plzeň 2. Po dohodě muž restaurační zařízení dobrovolně opustil,“ doplnila tisková mluvčí Městské policie Plzeň Jana Pužmanová.

V zastupitelském sále Městského obvodu Plzeň 2 se sešlo více jak třicet účastníků „Plzeňské senior akademie“. Každý ze „studentů“ obdržel absolventský list, informační materiály a drobné dárky.

Slavnostní ukončení již druhého ročníku tohoto projektu proběhlo za účasti místostarosty MO Plzeň 2, Romana Andrlíka a zástupců jednotlivých spolupracujících organizací.

Projekt „Plzeňské senior akademie“ se zaměřuje na prevenci kriminality páchané na seniorech. Ti se mohou seznámit s různými tématy, např. „Jak si nenechat ublížit.“, „Jak zvládat mimořádné události.“, nebo se seznamují se s nebezpečím prodejních akcí, zvládáním mimořádných událostí a podobně. Nedílnou součástí projektu jsou i exkurze na operačním středisku Městské policie Plzeň, v Útulku pro zvířata v nouzi a stanici Hasičského záchranného sboru. V tomto roce byl projekt finančně podpořen i z prostředků Ministerstva vnitra ČR.

Městská policie Plzeň společně se seniory z Plzeňské senior akademie z MO Plzeň 2 navštívila hasičskou stanici na Košutce.

Senioři si mohli prohlédnout vybavení vozidel hasičů a jejich výstroj. Například automobil Tatra 815, který je určen k likvidaci zásahu z technických nebo technologických příčin. Toto vozidlo je vybaveno vyprošťovací technikou, zvedacími vaky, motorovou a rozbrušovací pilou, soupravou proti bodavému hmyzu apod. Také se prohlédli vozidlo Cobra PLHA. Jedná se o zásahový automobil s kombinací tří technologií hašení. Dále senioři viděli autobus určený k evakuaci osob nebo protipožární a protichemický oblek a mnoho dalšího. Seniorům byl po celou dobu k dispozici nadstr. Petr Kuryluk.

Kurz již prošel všemi exkurzemi i přednáškami a v úterý si slavnostně převezme osvědčení o účasti v Plzeňské senior akademii.