Home Tagy Články označené "Městská policie Plzeň"

Městská policie Plzeň

O práci městské policie Plzeň.

Ve Středisku volného času RADOVÁNEK otevřen třetí 3. zájmového kroužku Malý strážník. Děti přišel přivítat zástupce velitele Městské policie Plzeň Marek Šilhan. Děti čekají návštěvy jednotlivých složek IZS a městské policie a mnoho dalších zážitků. Zájmový kroužek je teprve na začátku a stále přijímá nové členy.

Starosta městského obvodu Plzeň 1 Miroslav Brabec a místostarostka Ivana Mádlová, předali nové dopravní prostředky zástupcům městské policie. Bicykly zakoupil strážníkům první městský obvod ze svého rozpočtu.

„Obě jízdní kola vyšla na padesát čtyři tisíc korun. Za užitečný dar poděkoval velitel Městské policie Plzeň Karel Mach a s ním velitel obvodní služebny Městské policie Plzeň- Lochotín Petr Landsman a jeho zástupkyně Gabriela Černá,“ řekla tisková mluvčí plzeňských strážníků Jana Pužmanová.

Kola umožní strážníkům vykonávat lépe hlídkovou činnost, dostanou se do míst, do kterých je obtížné dostat se služebním vozem. Samozřejmostí je úspora pohonných hmot. Předpokládá se, že strážníci na kolech najedou v průměru kolem třiceti kilometrů denně.

Městská policie Plzeň zahájila ve středu již druhý ročník „Kurzu bezpečnosti Městské policie Plzeň“ ve spolupráci s Univerzitou třetího věku Lékařské fakulty Plzeň Univerzity Karlovy pro „studenty“ seniorského věku přednáškou na téma Jak si nenechat ublížit.

Posluchači kurzu absolvují celkem tři přednáškové bloky na téma „Jak si nenechat ublížit“, „Kriminalistika v praxi“ a „Bezpečně v silničním provozu“. Následně budou mít možnost navštívit operační středisko Městské police Plzeň a Požární stanici v Plzni na Košutce.

Na úvod posluchače přišli přivítat přednášející Karel Zahut, Markéta Hazdrová, Jan Barfus a vedoucí Odboru analýzy a prevence kriminality Městské policie Plzeň Pavel Beránek. Na závěr kurzu obdrží „studenti“ drobné předměty s bezpečnostní tématikou. Tyto předměty Městská policie Plzeň zakoupila z finančních prostředků poskytnutých v rámci dotačního titulu Služby a činnosti v sociální oblasti od Magistrátu města Plzně.

K události došlo v sobotu po půl dvanácté v noci v Plzni na Doubravce. Hlídka byla na obchůzce, když si všimla zaparkovaného vozu s otevřenými bočními posuvnými dveřmi. Do zadního okénka vozu byla zavedena hadice z výfuku a kabina vozu byla silně zamořena výfukovými plyny.

„Uvnitř auta městští policisté našli muže, kterého se snažili probudit, vůbec nereagoval a téměř nedýchal. Hlídka ho okamžitě proto vytáhla z vozu ven a na místo byli přivoláni zdravotničtí záchranáři. Po malé chvíli se začal muž probírat. Věc si převzala k došetření Policie ČR, muž skončil v péči záchranářů,“ popsala tisková mluvčí Městské policie Plzeň Jana Pužmanová.

Strážník, který byl mimo službu, zabránil sebevraždě mladé ženy, jež následně skončila v péči personálu zdravotnického zařízení v Plzni na Lochotíně.

Devatenáctiletá dívka neušla pozornosti všímavého strážníka, který byl tou dobou mimo službu odpoledne v Doudlevecké ulici. „Jel zrovna z obchodu z nákupu a uviděl jí, jak klečí v deštivém počasí u kolejí. Když k ní přistoupil, aby se se jí optal, zde něco nepotřebuje, zda je v pořádku, řekla mu, že se chce zabít,“ sdělila mluvčí strážníků Jana Pužmanová. Na místo během chvíle dorazili strážníkovo kolegové. Ukázalo se, že dívka má zřejmě psychické problémy, svěřila se jim mimo jiné s tím, že neví, co se s ní děje a s mnohým jiným. Záchranáři si jí převzali do své péče a převezli jí do zdravotnického zařízení na Lochotíně na oddělení psychiatrie.

Kuriózní nález nahlásila v pondělí odpoledne na městskou policii devětapadesátiletá žena. Mimo věcí osobního charakteru a oblečení, byl součástí obsahu také mobilní telefon a hotovost přesahující částku 8.000 Kč.

K nálezu se podle výpovědi ženy nikdo ze sousedů nehlásil. „Strážníci prověřili u PČR, že nesouvisí s nějakým trestným činem. Následně se rozhodlo, že dnes bude vše předáno do městských ztrát a nálezů,“ uvedla mluvčí strážníků Jana Pužmanová.

Na pět desítek seniorů se v úterý odpoledne sešlo v Klubu Obvodní knihovny Lochotín ve Studentské ulici, aby společně zahájili další ročník Plzeňské senior akademie.

Přítomné „ studenty“ přišel osobně slavnostně přivítat starosta MO Plzeň 1 Mgr. Miroslav Brabec a společně s ním zástupce velitele Městské policie Plzeň Mgr. Marek Šilhan, vedoucí Odboru analýzy a prevence kriminality Bc. Pavel Beránek a metodici prevence kriminality Bc. Karel Zahut a Markéta Hazdrová. První přednášková hodina se nesla v duchu poznání historie městské policie a seznámení s jejími úkoly.

Vzdělávací program „ Plzeňské senior akademie“ připravuje Městská policie Plzeň ve spolupráci s jednotlivými městskými obvody a ostatními spolupracujícími organizacemi. Zaměřený je na seniory a osoby ZTP a tvoří ho deset přednáškových bloků. Lidé se mimo jiné dozvědí, jak si nenechat ublížit, jaká hrozí nebezpečí na prodejních akcích, stranou nezůstane ani problematika domácího násilí nebo bezpečnosti v silniční dopravě, něco o problematice odpadů na území Statutárního města Plzně, senioři se naučí i základy první pomoci nebo zvládat mimořádné události. Součástí projektu jsou i exkurze na Operačním středisku Městské policie Plzeň, Operačním středisku HZS Pk (112), Útulku pro zvířata v nouzi a Požární stanici Plzeň Košutka.

Vzdělávací program, jehož hlavním sloganem je: „ Vaše bezpečí, naše priorita“, je zcela bezplatný a trvá více jak tři měsíce. Na závěr „Plzeňské senior akademie“ obdrží každý účastník absolventský list „Plzeňské senior akademie“, informační materiály, drobné propagační předměty a drobný předmět s bezpečnostní tématikou.

Už tento týden se mohou také na slavnostní zahájení tohoto úspěšného projektu těšit senioři s trvalým pobytem na území MO Plzeň 4.

Mladý muž se opil a v Radčické ulici křičel, že ukončí svůj život. Když ho strážníci našli, svůj úmysl spáchat sebevraždu popřel.

Oznámení o jednání mladého muže přijal operační strážník v neděli po osmé hodině večer. Na místo za obchodním centrem v Radčické ulici ihned vyrážela hlídka. Po příjezdu našla muže sedět ve křoví. Po celém obličeji měl zaschlou krev a řezné rány na předloktí ruky. Popřel, že bych chtěl ukončit svůj život, prý se jen opil a své poranění vysvětloval tím, že chtěl mít na ruce vyřezané jméno své těžce nemocné přítelkyně. Kromě záchranářů, aby muže ošetřili, dorazili na místo policisté, kteří si záležitost převzali k šetření.

Obyvatelka domu ve Školní ulici na Doubravce přivolala strážníky, ke zmatené seniorce, která na ní zazvonila a požadovala, aby jí pustila na toaletu a dala jí napít vody.

„Stařenka se toulala venku pouze v županu a pantoflích. Svoji totožnost znala, rovněž tak, kde bydlí, ale nedokázala říci, proč se ocitla na ulici a kde v Plzni je,“ popsala mluvčí strážníků Jana Pužmanová s tím, že než na místo dorazili záchranáři, aby seniorku vyšetřili, usadila jí hlídka do svého služebního, aby neprochladla. „Strážníkům se podařilo zjistit kontakt na dceru a tu k ženě poté přivolali. Uvedla, že její matka trpí Alzheimerovou chorobou. Po prohlídce lékařem si od posádky ZZS  jednaosmdesátiletou paní převzala do své péče její dcera,“ dodala mluvčí.

 

Městská policie Plzeň v tomto týdnu asistovala při úklidu nepořádku po osobách bez přístřeší v místech, kde přespávají nebo se již jednalo o opuštěné prostory. Ty byly vybrané ze strany Městské policie Plzeň, která je již delší dobu monitoruje. Úklid zajišťovala společnost Čistá Plzeň.

„V místech, kde přespávali lidé bez domova, se nacházel neúnosný nepořádek, který byl z důvodu hygienických podmínek nutné řešit. Šířil se zde nesnesitelný zápach po exkrementech a zkaženém jídle. Nepořádek byl i v širším okolí, kde tyto osoby přespávaly. Dalším problémem bylo, že v místech, kde se zdržovaly, docházelo často ke konfliktům nejen uvnitř skupin asociálních osob, ale i s kolemjdoucími lidmi,“ popsala Veronika Kuchynková z Městské policie Plzeň.

Při předešlých kontrolách byly často hlídkami Městské policie tyto osoby upozorněny, aby na místech udržovaly pořádek. Bohužel až na jednu výjimku na Lochotíně, to neberou vážně. Problémem, se kterým se potýkali pracovníci při úklidu, byly pohozené injekční stříkačky a plechovky od různých ředidel. Už jen po vyčištění dvou míst, byl kontejner úklidové firmy z poloviny naplněn.

„Cílem je udržování veřejného pořádku ve městě. V nejbližších týdnech se budou provádět další úklidové práce ve spolupráci s Čistou Plzní,“ doplnila Veronika Kuchynková.