Home Tagy Články označené "Mikrogranty Plzeňského kraje"

Mikrogranty Plzeňského kraje

Plzeňský kraj poskytne účelové neinvestiční dotace v celkové výši 257 000 korun v rámci dotačního programu “Mikrogranty Plzeňského kraje na podporu a oživení kulturních a uměleckých aktivit pro rok 2017”. Jedná se o třetí sběr žádostí, který byl ukončen už v letošním říjnu.

Podporu získá např. multižánrová kulturně-vzdělávací konference TESxPlzeň 2017, projekce snímků Letní kino ve vnitrobloku, Dny pro duševní zdraví 2017, Staročeský jarmark v Plasích nebo Den s obcí Bděněves. Ten letošní se konal na návsi v září už podruhé  a přilákal značné množství místních i okolních lidí.  Odpolední program se protáhl až do půlnoci a zahrnoval vystoupí kapely Nýřaňanka a Heligonky Aleše Rusňáka. V podvečer se představila   místní amatérská kapela Májka Band.  Večerním favoritem byl samozřejmě SEMTEX.

Krajské zastupitelstvo pro tento dotační program pro rok 2017 schválilo částku 1 milion korun. Ve všech třech hodnoceních bude celkem rozděleno 987 500 korun. Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 12 500 korun budou přerozděleny v rámci položek rozpočtové oblasti Kultura a  cestovní ruch.

Plzeňský kraj poskytne účelové neinvestiční dotace v celkové výši 257 000 Kč v rámci dotačního programu „Mikrogranty Plzeňského kraje na podporu a oživení kulturních a uměleckých aktivit pro rok 2017“. Jedná se o třetí sběr žádostí, který byl ukončen 25. října letošního roku.

Finanční podporu získá např. multižánrová kulturně-vzdělávací konference TESxPlzeň 2017, projekce snímků Letní kino ve vnitrobloku, Dny pro duševní zdraví 2017, Staročeský jarmark v Plasích nebo Den s obcí Bděněves. Krajské zastupitelstvo pro tento dotační program pro letošní rok   schválilo částku jeden milion korun. Ve všech třech hodnoceních bude celkem rozděleno 987 500 Kč. Nerozdělené finanční prostředky ve výši 12 500 korun budou přerozděleny v rámci položek rozpočtové oblasti Kultura a  cestovní ruch.

Členové Rady Plzeňského kraje vyhlásili dotační programu Mikrogranty pro oblast školství, mládeže a sportu v roce 2017, na který je v rozpočtu vyhrazena částka jeden milion korun.  Žádosti o dotace budou přijímány v termínech od 1. 4. 2017 do 15. 10. 2017.

Cílem programu je podpora činnosti zejména dětí a mládeže na území Plzeňského kraje v oblasti školství, mládeže a sportu:

 • Podpora organizacím, které pravidelně v průběhu roku zajišťují školní a mimoškolní volnočasovou činnost dětí a mládeže na území Plzeňského kraje.
 • Podpora při pořádání a organizování akcí, soustředění a soutěží zejména pro děti a mládež zaměřených na reprezentaci a propagaci Plzeňského kraje, pořádání akcí celostátního a mezinárodního významu.
 • Podpora akcí škol a školských zařízení v Plzeňském kraji.
 • Podpora reprezentačních výběrů startujících za Plzeňský kraj, reprezentantů České republiky, kteří mají trvalé bydliště na území Plzeňského kraje.
 • Podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže, rozvoj a zachování všesportovní zdatnosti dětí, mládeže a dospělých.
 • Podpora preventivních a ekovýchovných aktivit.
 • Podpora činnosti a aktivit dětí a mládeže s handicapem, vytváření vhodných podmínek pro zájmové aktivity dětí, mládeže a osob s handicapem.

 

Na podporu kultury v Plzeňském kraji pro letošní rok schválili krajští radní vyhlášení hned několika dotačních programů, přičemž maximální výše finanční částky činí 5 milionů korun. Program je účelově určen pro následující tematické okruhy kulturních aktivit:

 1. Divadlo, literatura
 2. Hudba, tanec
 3. Výtvarné umění, foto, Land Art
 4. Kulturní dědictví
 5. Podpora tradiční lidové kultury
 6. Postupové přehlídky neprofesionálních uměleckých aktivit
 7. Západočeské baroko

Obdobnou podporu na oživení kulturních a uměleckých aktivit  pro rok 2017 nabízejí také možnost získat finance (do max. výše 1 milion korun) Mikrogranty Plzeňského kraje. Jedná se o program na podporu živé kultury na území Plzeňského kraje, přičemž jeho cílem zůstává podpora zejména nízkorozpočtových kulturních a uměleckých aktivit v následujících oblastech:

 1. a) Živá kultura v Plzeňském kraji
 2. b) Prezentace aktivit neprofesionálních kulturních a uměleckých sdružení a osob