Home Tagy Články označené "Muzeum Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech"

Muzeum Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech

Muzeum Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech.
Západočeské muzeum v Plzni, příspěvková organizace
Kopeckého sady 2, 301 00 Plzeň
T: 378 370 111 / F: 378 370 150
E: info@zcm.cz / www.zcm.cz
POBOČKA MUZEUM DR. BOHUSLAVA HORÁKA V ROKYCANECH
nám. J. Urbana 141, 337 01 Rokycany – Střed
tel: 378 370 700, www.muzeumrokycany.cz, info@zcm.cz

Muzeum Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech, pobočka Západočeského muzea v Plzni, pořádá  komentovanou prohlídku k výstavě Rokycany a jejich mistr Jan, která se koná v sobotu  13. ledna   od 14 hodin s názvem Po stopách mistra Jana.  Prohlídka začíná v rokycanské budově v ul. Josefa Knihy 146.

Mistr Jan z Rokycan

Nejslavnější osobností spojenou s městem Rokycany je nepochybně první pražský kališnický arcibiskup Jan z Rokycan. Dodnes zůstává tento skvělý diplomat, politik, řečník a v neposlední řadě i teolog v dějinách města Rokycany nejvýznamnější postavou. Komentovaná prohlídka výstavy, která se koná k 620. výročí jeho narození, nabídne zajímavé souvislosti týkající se samotného Rokycany a jeho odkazu v rodném městě.

Návštěvníci si pod vedením autorky výstavy PhDr. Radky Červené Křížkové prohlédnou také části města, které jsou spojené s osobností Jana Rokycany. Unikátní budovou Rokycanova sboru zájemce provede kazatel Farního Sboru Československé církve evangelické Rokycany   Ondřej Pellar.

Železářská výroba na Rokycansku a Podbrdsku, bydlení na Rokycansku, Otisky času nebo Měšťanská a šlechtická domácnost – to je jenom několik stálých expozic, jimiž se může pochlubit Muzeum Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech. A právě  k těmto stálým muzejním expozicím připravili pracovníci muzea doprovodný program nazvaný Muzejní průvodce aneb Poznáváme muzeum tentokrát na téma Letopočty nejsou jen čísla!

Muzeum Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech

„Po celý školní rok dochází do muzea pravidelně partička studentů z různých ročníků rokycanského gymnázia, aby se seznámili s historií rokycanského regionu a naučili se dovednostem muzejního průvodce. V úterý 19. prosince v 16 hodin všem návštěvníkům předvedou, co všechno už zvládnou,“ Lenka Janoušková, muzejní lektorka.

Nepamatujete si čísla? Zdá se vám dějepis plný zbytečných letopočtů? Možná, že po názorném výkladu  mladých studentských průvodců si je budete hravě pamatovat i vy. Vydáte se totiž společně na cestu do minulosti, která je plná letopočtů. Nakonec zjistíte, že je mezi nimi spousta zajímavých souvislostí.

Máte představu o tom, jak by měl vypadat   vánočně vyzdobený byt, ale nikde v obchodě takovou dekoraci nemůžete sehnat? Přijďte si ji sami vyrobit pod vedením zkušených lektorů. Materiál si můžete přinést vlastní nebo vám jej rádi poskytnou přímo v Muzeu Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech, kde  se  v sobotu 9. prosince od 10 do 15 hodin uskuteční doprovodný program k výstavě „Vánoce s Charitou“.

Výstava, na které organizátoři spolupracovali s Oblastní Charitou Rokycany, představuje výrobky pocházející z dílen, kde pracují lidé s mentálním postižením, a  to v rámci sociálně terapeutické dílny Pohodička, starší občané z Domova pro seniory sv. Pavla nebo matky s dětmi z krizového zařízení pro ženy. Po celou dobu výstavy je možné vybrané výrobky také zakoupit.

V Muzeu Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech právě probíhá výstava nazvaná Rokycany a jejich mistr Jan. Jednou z doprovodných akcí  k této  výstavě  je koncert, který  se bude konat v sobotu  25. listopadu   v 18.00 hodin opět v budově Rokycanova sboru.

Tentokrát vystoupí folklórní soubor Lidová muzika z Chrástu a vokální skupiny INTONIC. Hned následujícího dne, v neděli 26. listopadu, se uskuteční na stejném místě  slavnostní bohoslužba k 85. výročí položení základního kamene budovy Rokycanova sboru.  

Výstava Mistr Jan z Rokycan k 620. výročí jeho narození nabízí různé aspekty i zajímavé souvislosti týkající se samotného Rokycany a jeho odkazu. Veřejnosti bude přístupná do 22. února 2018.  Mistr Jan z Rokycan – první nekanonicky volený kališnický arcibiskup pražský – zůstává dodnes v dějinách města nejvýznamnější postavou.

V malém výstavním sále Muzea Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech bude v pátek 24. listopadu zahájena výstava nazvaná Vysvědčení v proměnách času, která bude k vidění až do 31. ledna 2018.

Výstava, která je zapůjčená z Národního pedagogického muzea a knihovna J. A. Komenského v Praze, přibližuje veřejnosti historii a vývoj školního vysvědčení. Návštěvníci si budou moci prohlédnout vysvědčení z gymnázií, triviálních, hlavních, obecných, měšťanských a základních škol a z řady dalších středních škol, ať státních či soukromých. Výstava mapuje jejich podobu na celém území někdejšího Československa, tj. i ze Slovenska a Podkarpatské Rusi. K vidění budou i nejstarší známá vysvědčení z roku 1776.

V Muzeu Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech, výstavní sál v ul. Josefa Knihy 146, se ve  čtvrtek 16. listopadu v 17.00  hodin koná přednáška Lukáše Palečka o nálezu archivu dobřívského rychtáře. Kapacita výstavní síně je omezena pouze na 60 míst.  

V roce 2014 byl v bývalé zemědělské usedlosti č. p. 5 v obci Dobřív na Rokycansku náhodně objeven rozsáhlý soubor historicky cenných dokumentů z přelomu 18. a 19. století. Většina dokumentů pochází z let 1800 až 1818, kdy zde sídlil dobřívský rychtář Jakub Reindl.  

„V rámci přednášky bude představen obsah a rozsah nalezeného souboru dokumentů. Tento unikátní nález může v budoucnu přispět nejen k detailnějšímu poznání někdejších lokálních hospodářských a sociálních poměrů, ale též k objasnění fungování obecní samosprávy na zbirožském komorním panství v období napoleonských válek,“ sdělila Stanislava Volková z rokycanského muzea.

Ve velkém výstavním sále  Muzea Dr. Bohuslava Horáka Rokycany   bude v pátek 10. listopadu zahájena výstava nazvaná Vánoce s Charitou.   K vidění bude až do 7. ledna příštího roku, vždy v otevírací době muzea: út –ne 08.00 –12.00, 12.30 –16.00 hodin.

Letošní Vánoce připravilo Muzeum Dr. Bohuslava Horáka ve spolupráci s Oblastní charitou Rokycany. Vystavované výrobky pocházející z dílen, kde pracují lidé s mentálním postižením v rámci sociálně terapeutické dílny Pohodička, starší občané z Domova pro seniory sv. Pavla nebo matky s dětmi z krizového zařízení pro ženy, bude možno zakoupit. Pro zručné návštěvníky muzea tady připravují také vánoční dílny.

Doprovodný program k výstavě (tvořivá dílna) je naplánován na sobotu  25. listopadu od 10.00 –15.00 hodin. Jedná se o rozmanité variace od klasiky po nově vznikající trendy ve výrobě vánočních věnců. Materiál na výrobu adventních věnců poskytnou pracovníci Oblastní charity v Rokycanech, je ale možno donést si i vlastní.

V Muzeu Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech se ve čtvrtek 26. října v 16.00 hodin uskuteční ve výstavním sále v ul. J. Knihy č. p. 146 slavnostní zahájení výstavy nazvané Rokycany a jejich mistr Jan. Mistr Jan z Rokycan – první nekanonicky volený kališnický arcibiskup pražský – zůstává dodnes v dějinách města nejvýznamnější postavou.

Výstava k 620. výročí jeho narození nabídne různé aspekty i zajímavé souvislosti týkající se samotného Rokycany a jeho odkazu. Veřejnosti bude přístupná do 22. 2. 2018. Výstavu bude dopňovat hned několik doprovodných akcí. Jedná se například o koncert vokálního souboru GONTRASSEK, který se uskuteční v sobotu 4. listopadu od 18 hodin v budově Rokycanova sboru, Jiráskova 481/II. Přeedstaví na něm duchovní hudbu v českých zemích 15. a 16. století.

Další koncert se bude konat v sobotu  25. 11. 2017  v 18.00 hodin opět v budově Rokycanova sboru. Tentokrát vystoupí folklórní soubor Lidová muzika z Chrástu a vokální skupiny INTONIC. Hned následujícího dne se uskuteční na stejném místě   slavnostní bohoslužba k 85. výročí položení základního kamene budovy Rokycanova sboru.

Ve výstavní síni Muzea Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech, ul. J. Knihy 146, se koná ve čtvrtek 5. října od 17 hodin přednáška PhDr. Kateřiny Maýrové, kurátorky tiskové dokumentace hudebně-historického oddělení Českého muzea hudby v Praze. Hovořit bude na téma Duchovní hudba v Rokycanech – franko-nizozemští autoři duchovní hudby z 16. a první třetiny 17. století v Rokycanské hudební sbírce.

Přednáška  pojednává o hudebním materiálu rokycanských literátů, který je dochován a uložen v Knihovně Římsko-katolické farnosti v Rokycanech. Její výklad se tentokráte soustřeďuje zejména na nejstarší vrstvu repertoáru představovanou duchovními skladbami z pera franko-nizozemských autorů z 16. a první třetiny 17. století. Autorka zúročuje dlouholetý výzkum pramenných materiálů, doložených v Rokycanech i mimo město, který koncem roku 2016 publikovala ve společné práci s významnou americkou muzikoložkou, prof. Stephanií P. Schlagel z University of Cincinnati v Ohiu ve formě hudebního katalogu.

Muzeum Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech, nabízí ke zhlédnutí ještě několik poslední dnů zajímavou výstavu nejenom pro včelaře. Pod názvem „Včela – kouzelnice hmyzí říše“ se mohou zájemci seznámit v malém výstavním sále se vším, co souvisí s životem včel.

ilustrační foto

Návštěvníci si kromě toho mohou vyzkoušet včelařskou kuklu, zatočit si klikou medometu, prohlédnout si různé druhy úlů, vybavení pro včelaře nebo jen ochutnat poctivý med či medovinu. Kromě jiného se dozvědí, co se v temnotě úlu vlastně odehrává, a to od základní anatomie včely, přes chování včel až po výsledné včelí produkty. Výstava se koná ke 120. výročí založení včelařského spolku v Rokycanech. Muzeum Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech je otevřeno: út – ne 08.00 – 12.00, 12.30 – 16.00 hodin.