Home Tagy Články označené "myslivci"

myslivci

Myslivecký spolek Sirá ve spolupráci s Českým svazem ochránců přírody v Rokycanech pořádá odpoledne s přírodou, na který zve všechny zájemce. Akce se uskuteční v sobotu 7. října od 14.00 do 17.00 hodin u lovecké chaty pod obcí Sirá na Rokycansku. Smyslem je nejen propagace myslivosti a ochrany přírody, ale především představení volnočasových i odborných činností široké veřejnosti.

Právě pro všechny příchozí je připraven pestrý program. Představí se rokycanská záchranná stanice se svými aktivitami. Magnetem akce bude v 15.00 hodin vystoupení trubačů a v 16.30 hodin odborníci seznámí přítomné s kroužkováním ptáků včetně praktických ukázek. V rámci příjemně stráveného odpoledne se dozvědí zajímavosti o fotografování zvěře v přírodě, jak se chovat při dopravních nehodách se zvěří, jak určovat stáří srnčí zvěře podle trofeje a v případě příznivého počasí bude i letová ukázka makety vrtulníku. Uvidí řezbářskou práci, myslivecké obrazy i malou výstavu trofejí.

„Prezentovat se bude Zvíkovecká kytička a Charita Rokycany se svými výrobky. Pro děti budou připraveny nejen nejrůznější hry, střelba ze vzduchovky, malování na obličej či jízda na koních v krásném prostředí podzimní přírody. Součástí odpoledne bude i myslivecké občerstvení a pozdější přátelské posezení u ohně. Máte-li zájem o tuto myslivecky laděnou akci, případně chcete obohatit náš program svými aktivitami, jste vítáni. A zcela jistě nemusí jít nutně jen o myslivce či ochránce přírody. Případné bližší informace obdržíte na tel. 603239922,“ říká jeden z organizátorů, kterým je rokycanský předseda ochránců přírody Pavel Moulis.

Časový harmonogram – změna programu vyhrazena:

14.00  – Zahájení, prezentace záchranné stanice Rokycany

14.30 – Dopravní nehody se zvěří

15.00  – Vystoupení trubačů

15.30  – Fotografování v přírodě

16.00  – Určování věku srnčí zvěře dle trofeje

16.30  – Kroužkování ptáků

17.00  – Oficiální závěr, neformální posezení

Milovníci a přátelé lovecké kynologie se opět po roce sešli v hojném počtu na lesních a barvářských zkouškách v honitbě Mysliveckého spolku Vojtěch Mýto a honitbě Lesů Města Rokycan. Mít lovecky upotřebitelného psa je nejen nutností pro výkon práva myslivosti, ale i zájmem samotných chovatelů nejvěrnějších čtyřnohých přátel člověka.

Obě myslivecké společnosti společně s Českomoravskou mysliveckou jednotou, respektive Okresním mysliveckým spolkem v Rokycanech vytvořily skvělé podmínky i zázemí nejen pro samotné pejsky, vůdce, ale i početný doprovod tzv. koronu.  Dvoudenní kynologická akce měla v obou případech stejný scénář. Sraz v útulných prostorách  Restaurace Club Sladovna Mýto, prezence účastníků, slavnostní zahájení včetně vystoupení trubače Jaroslava Kadlece mladšího, veterinární prohlídka MVDr. Luďkem Uzlem, vlastní rozlosování a odchod k plnění jednotlivých disciplín.

Na sobotní lesní zkoušky se přihlásilo celkem šest psů, přičemž jeden z pejsků v průběhu zkoušek odstoupil. Čtyři psi obstáli v 1. ceně, jeden pejsek pak ve 3. ceně. Vítězem zkoušek se stala fena drsnosrstého jezevčíka Inez z Ledecké zahrady vedená Antonínem Staníkem se ziskem 262 bodů.

Na neděli, kdy probíhaly barvářské zkoušky, které absolvovalo   celkem 14 psů, pro které byla účast   úspěšná – sedm obstálo v 1. ceně, tři ve 2. ceně a čtyři ve 3. ceně. Vítězem zkoušek se stal pes jezevčíka drsnosrstého Cyr z Krásných koutů vedený Vladimírem Hirschem se ziskem 112 bodů.

Babí léto a pozvolna přicházející podzim. Ráno mlha, sychravo a odpoledne krásné slunečné počasí. Taková je atmosféra posledních dnů, která v brzké době odstartuje sezónu honů na drobnou zvěř. Nepočítáme-li však zvěř vodní pernatou, tedy kachny a husy, kde již lov probíhá. Než se tak stane, jsou na řadě míst organizovány podzimní zkoušky, tedy zkoušky, které psa kvalifikují jako lovecky upotřebitelného pro dohledání a přinášení drobné zvěře. A takové zkoušky tradičně pořádají nejen okresní myslivecké spolky Českomoravské myslivecké jednoty, ale i nejrůznější kynologické kluby. Výjimkou nebyl ani Klub dlouhosrstých ohařů.

Po dohodě s Okresním mysliveckým spolkem Českomoravské myslivecké jednoty Rokycany, Honebním společenstvem Ejpovice a Mysliveckým spolkem Tymákov se klubové podzimní zkoušky se zadáváním titulu CACT konaly právě zde. Titul CACT – šámpion práce – se uděluje nejlepšímu jedinci plemene na zkouškách z výkonu, kteří se umístili na 1. místě v 1. ceně, pokud není v propozicích uvedeno jinak. Druhý pes nebo fena v pořadí v 1. ceně může obdržet res. CACT.

Fanfára trubačů zahájila myslivecké zkoušky

Klubové podzimní zkoušky oslovily nejen dlouhosrsté pejsky, ale i ty krátkosrsté. K vidění tak byl i pointer, maďarský krátkosrstý ohař a pochopitelně i německý krátkosrstý ohař. Doprovázející početná kolona (odborná i laická veřejnost) měla šanci obdivovat nejen výkony pejsků, ale i odpovědné a korektní posuzování zkušených a dlouholetých rozhodčích. V obou honitbách se v současné době vyskytuje především zvěř srnčí a černá, přičemž se začíná objevovat zvěř mufloní a dančí. A tak je stále dostatek drobné zvěře, aby se zde mohly zkoušky loveckých psů vůbec uskutečnit,   velkých loveckých psů se zde sešlo osmnáct.

„Je potěšitelné, že všichni uspěli, což svědčí o vynikající připravenosti psů i odpovědnosti vůdců.   Tentokráte se na prvních třech místech umístili zástupci asi nejpočetnějšího plemene ohařů – němečtí krátkosrstí ohaři a všichni tři získali i maximální počet bodů, což je u těchto zkoušek 300. Vítězem se stal pes Largo z Kaznějova vůdce Václava Koldinského, plný počet bodů a titul CACT. S res. CACT a stejným počtem bodů odcházel Michal Klasna a Gája z Oklikova. Fena Aria Canolli Di Bohemia Zdeňky Sukupové skončila na krásném třetím místě,“ sdělil Pavel Moulis z Rokycan, který je také autorem všech fotografických snímků.

 

 

Ani v těchto měsících nezahálejí myslivci z Honebního společenstva Litohlavy – Klabava na Rokycansku. Léto a s ním i pozvolna přicházející lovecká sezóna je již v plném proudu, a tak je v honitbě s rozlohou více než sedm set hektarů plno práce. Kromě přípravy krmení na zimní měsíce se myslivci v této době věnují údržbě mysliveckých zařízení.

„Čistí je, doplňují zásoby krmiva, vysekávají okolí posedů či budují nové kazatelny. Ty jsou především určeny pro pozorování a případný odlov zvěře. Každoročně tak myslivci obnoví dvě až tři zařízení v honitbě, kde se vyskytuje převážně zvěř srnčí a

Instalace nového mysliveckého zařízení, foto Pavel Moulis

černá. Občas se zde lze setkat i s daňky a muflony. Pokud se týká zvěře drobné, s tou to bohužel tak příznivé není. Občas zde zahlédneme koroptev, bažanta i zajíce. Přesto se zde pořádají kynologické akce a nutno dodat, že ke spokojenosti nejen psů, vůdců, ale i rozhodčích,“ uvedl Pavel Moulis, předseda rokycanských ochránců přírody.

Do budování nové kazatelny se s chutí pustila podstatná část myslivců. Byť se jednalo o prostorné zařízení, které má i estetickou úroveň, práce jim šla velice dobře od ruky. Přesto si budování kazatelny vyžádalo několik víkendů. Vrcholem poté bylo její umístění na vhodné místo tak, aby splňovalo svůj účel.

Výstavba nových mysliveckých zařízení však není jedinou činností, kterou myslivci z Litohlav a Klabavy v letošním roce provádějí. Z výročního rokování vyplynula celá řada aktivit, do kterých se tito myslivci zapojí. V jarním období se uskutečnil sběr kamene pro zemědělské družstvo a soukromé zemědělce, pokračovalo se v úklidu společných prostor, kde je uskladněna technika i krmení pro zimní přikrmování volně žijících živočichů či se zhotovilo několik nových mysliveckých zařízení. Realizovala se i brigáda pro Obecní úřad Litohlavy, který aktivity myslivců všemožně podporuje nezanedbatelnou finanční částkou.

Před čtyřiceti lety, tedy v roce 1977 se začala psát historie Mysliveckého spolku Kamýky, který působí na Rokycansku. Přes někdy i nepříznivý vývoj sdružení Hubertova cechu se díky úsilí některých členů podařilo zachovat honitbu, která se dnes rozkládá na zhruba 1600 hektarech. V této nádherné honitbě je zastoupena voda, les i pole, a je proto  možné  setkat se zde  s nejrůznějšími druhy zvěře.

I přesto, že se zde vyskytuje především zvěř spárkatá, nezapomínají místní myslivci ani na péči o drobnou zvěř. V honitbě se tak můžeme setkat s dobře zásobenými krmelci, zásypy či koroptvími boudami, které slouží nejen koroptvím, ale především drobným zpěvným ptákům jako úkryt či zdroj potravy v době nepříznivých klimatických podmínek. Díky těmto aktivitách je pestrost zvířeny na velice dobré úrovni.

Myslivost však není zdaleka jen celoroční a zodpovědná péče o zvěř, ale i možnost obohacení kulturního života. V nejedné obci jsou proto myslivci nejaktivnější složkou. Vídáme je nejen na brigádách, ale i při organizování nejrůznějších kulturních akcí. Na přítomnost myslivců na dětských dnech, výročích obcí či pořádání mysliveckých zábav jsme si již zvykli. A myslivci z Nevida nejsou výjimkou. A tak se právě oni, jejich manželky, příbuzní i další přátelé sešli na tradiční letní akci, kterým je opékání prasete.

„Akce se však nekonala v lomu u Nevida, ale kvůli oslavám vzniku spolku byla pojata mnohem velkoryseji. Díky spolupráci s obcí byl zvolen místní sportovní areál, který poskytl nejen zázemí, ale i příležitost k dalším aktivitám. Těmi byla nejen střelba ze vzduchovky či stezka s nejrůznějšími mysliveckými úkoly, ale i skákací hrad, který využily i přes nepřízeň počasí především děti. Vzhledem k tomu, že se jich sešlo poměrně dost, je jasné, že se o budoucnost místních myslivců nemusíme příliš bát. Zvláště pak, když zde v rámci oslav proběhla i skvěle a do posledního detailu připravená soutěž mysliveckých znalostí s názvem Zlatá srnčí trofej pro Rokycansko a Plzeňsko,“ sdělil myslivec Pavel Moulis, předseda ZO ČSOP Rokycany.

.

 

 

Honební společenstvo Litohlavy – Klabava ve spolupráci s trubači lovecké a myslivecké hudby  pořádá další ročník večerního loveckého vytrubování. To se uskuteční v sobotu 17. června od 18 hodin v lomečku v Litohlavech pod Vršíčkem, zhruba čtyři kilometry od Rokycan.

Jedná se o volné pokračování tradičních mysliveckých koncertů pořádaných z důvodu propagace myslivosti a ochrany přírody. Smyslem zajímavé akce je představení myslivecké činnosti z pohledu kultury v obcích. Součástí večera bude i doprovodný program, občerstvení, ale i pozdější přátelské posezení u ohně.

„Máte-li zájem o tuto myslivecko – kulturní akci a příjemné posezení u ohně, přijďte se podívat i se svými přáteli. A zcela jistě nemusí jít nutně jen o myslivce,“ zve i zájemce z řad veřejnosti myslivec a  předseda  rokycanských ochránců přírody Pavel Moulis.

Jaro, jedno z nejkrásnějších období roku, je pro myslivce časem zrodu nového života, konání mysliveckých schůzí nebo praktické pomoci přírodě. Sázejí se stromky či keře, opravují se myslivecká zařízení, hnízdní budky nebo se organizují akce na pomoc obcím, lesákům či zemědělcům. Nejinak je tomu i v Honebním společenstvu Litohlavy – Klabava na Rokycansku.

Díky příznivému počasí se místní myslivci pustili do sběru kamene na pozemcích, kde hospodaří Osecká zemědělská a obchodní společnost, a.s. z Oseku u Rokycan. Zde totiž právo myslivosti vykonávají právě členové zdejšího honebního společenstva. Sběr kamene není nikterak snadnou záležitostí, nicméně se s ní myslivci popasovali velice statečně a sebrali několik valníků kamene, který by v budoucnu komplikoval sklizeň zemědělských plodin.

Litohlavští myslivci však nepomáhají jen zemědělcům sběrem kamene a lesákům při výsadbě stromků, ale i obci Litohlavy odstraňováním černých skládek v jejím katastru. Díky nepořádným lidem, kteří přírodu znečišťují, se bohužel některé malebné kousky lesa, pole či louky stávají černými skládkami, které hyzdí okolní krajinu. Navíc jsou nebezpečím i pro nezkušené právě rodící se tvorečky, kteří mají za úkol zachovat přírodní pestrost i pro další generace. Mezi lidi, kteří si nutnost čisté přírody velice dobře uvědomují, jsou právě myslivci. Každoročně tak na Rokycansku na jaře uklízí několik stovek myslivců, kteří působí v různých mysliveckých spolcích.

„Spolupráce není však jen ze strany myslivců, ale i zemědělců. Konkrétně   začala v tamní honitbě senoseč pícnin. Zde naopak zemědělci výrazně pomohli myslivcům informací o tomto záměru. Představitelé Hubertova cechu tak mohli zorganizovat vyhánění zvěře z těchto porostů. Nastává totiž doba kladení mláďat a mohlo by dojít ke zmaření zvířecích životů, což by byla jistě velká škoda,“ sdělil myslivec a předseda  rokycanských ochránců přírody Pavel Moulis.

 

V rámci letošní kampaně Mezinárodní den Země uskutečnil o tomto víkendu myslivecký spolek Stráně Rokycany za účasti svých členů brigádu, jejímž cílem byl úklid lesa v okolí parkoviště, na výpadovce z Rokycan směrem na Ejpovice u dálnice D 5. 

Myslivci, kteří teprve před několika dny dokončili zimní přikrmování zvěře a vyčistili krmná zařízení, se rozhodli uklidit část lesa, který zůstal po zimě znečištěn nejen po parkujících řidičích.  Při úklidu parkoviště a blízkého okolí lesa bylo celkem nasbíráno neuvěřitelných 1, 34 tuny odpadu, hlavně plastových lahví, pneumatik, plastových sáčků, nábytku a také několik starých monitorů, včetně pláště lednice.

„Je s podivem, že si naši spoluobčané stěžují v  na nepořádek kolem hotelů např. v Afrických zemích, kde tráví svoji zaslouženou dovolenou a ve vlastní krásné zemi si neváží naší krásné bohaté přírody,“ uvedl jeden z mysliveckých brigádníků Vladimír Sácký.

Myslivecký spolek Chrasta Líšná na Rokycansku hospodaří na více než tisícovce hektarů v  honitbě Skalky nedaleko města Zbiroh na okraji Křivoklátska. Místní myslivecký spolek má více než dvacet členů a několik stálých honců, kteří se ve volných chvílích pečlivě starají o zvěř. Najdeme zde zvěř jelení, sičí, dančí, mufloní, srnčí i černou. Z  drobné zvěře zde spatříme zajíce, bažanty a koroptve.

Myslivečtí trubači Ing. Jitka Maxová a Richard Klír

To vše si řekli a zhodnotili svou loňsku práci na  tradičním slavnostním mysliveckém večeru, jehož začátky spadají do roku 1997. Program je složen nejen z informací o bohaté činnosti místních myslivců a ulovených trofejích, ale slouží i k hodnocení ulovených trofejí včetně pasování na lovce zvěře. Pasován je Přemysl Mudra a Václav Mudra, který je zároveň vyhlášen jako Král lovu uplynulého mysliveckého roku.

„Dvacátý první myslivecký večer v Líšné se vydařil. Řada mysliveckých společností by se mohla od místních myslivců učit, jak správně myslivost provozovat a jak významně podpořit kulturní dění v  obci.   Bohužel často na úkor svůj a svých blízkých, tedy rodiny,“ zhodnotil současnou situaci mysliveckých spolků Pavel Moulis, myslivec a předseda ZO ČSOP Rokycany.

Noví zájemci o první lovecký lístek, tedy o možnost provozovat myslivost, skládali myslivecké zkoušky na Rokycansku. Zahájení mysliveckými signály v podání ing. Jitky Maxové, krátké seznámení s průběhem zkoušek a již se první odvážlivci ocitli před nesmlouvavou zkušební komisí. Ta tentokráte zasedla ve složení Jiří Korda – péče o zvěř, Václav Hudec – střelectví, ing. Jan Kozlík – historie, František Hrůza – zákony, Klement Rejše012k – zoologie, ing. Lukáš Slabý – lovectví a Pavel Moulis – kynologie.

Přezkušování se týkalo sedmi předmětů, přičemž všetečné otázky zabrousily nejen do teoretických znalostí, ale v řadě případů i praktických, přičemž nebyla nouze ani o mysliveckou latinu. Pečlivě a do posledního detailu připravené zkoušky úspěšně absolvovalo všech třináct uchazečů o první lovecký lístek, přičemž mezi zkoušenými byl i primátor města Plzně Martin Zrzavecký. Je potěšitelné, že znalosti uchazečů měly velice dobrou úroveň a s porovnáním s minulými lety i vzrůstající tendenci. Prospělo tedy všech třináct uchazečů, z toho čtyři s vyznamenáním.