Home Tagy Články označené "nemocnice"

nemocnice

Na rozvoj interního oddělení, oddělení následné péče a také její části zaměřenou na rehabilitaci se chce v následujících týdnech zaměřit ředitel sušické nemocnice Jaroslav Kratochvíl. Se zástupci města chce navíc jednat o rozšíření provozu chirurgické ambulance. V nemocnici,  která disponuje  výbornou polohou i  vybaveností, chce otevřít více ambulancí odborných lékařů.   Jsou zde také nevyužité chirurgické sály.  Problematické je nyní shánění lékařů.

„Každý oslovený lékař ale situaci v sušické nemocnici vnímá tak, že se jedná o nejisté prostředí, kde nikdo neví, co bude zítra. Proto je v současné chvíli téměř nemožné někoho na plný úvazek najít,“ doplnil zkušený manažer Jaroslav Kratochvíl, který se ve zdravotnictví pohybuje více než 10 let.  Chirurgická ambulance je momentálně otevřená od 7:00 do 15.30 hodin. „Chtěli jsme ji provozovat v co nejdelším možném časovém režimu, aby byla pro pacienty ze Sušice a okolí co nejdostupnější. Jenže dnes zaměstnáváme jen dva chirurgy, kteří   nezvládnou pokrýt delší časový úsek. Snažíme se najít další, kteří by naše oddělení posílili a bylo by tak možné ambulantní hodiny rozšířit,“ uvedl Kratochvíl.

Personalisté plošně inzerovali nabídku pracovních pozic, oslovili lokální lékaře i lékaře z okolních nemocnic a Prahy. I přes nadstandardní nabízené podmínky se to kvůli dlouhodobě komplikované situaci v nemocnici nepodařilo. Chirurgické oddělení má navíc dlouhodobě nízký počet operačních výkonů, proto nemůže být akreditováno pro vzdělávání lékařů.

„Tím není pro zkušené lékaře tolik atraktivní. Neatestovaní lékaři si tady nemohou zvyšovat odbornost, proto ani ty do Sušice nenalákáte. Přesto intenzivně pracujeme na možnosti rozšíření ordinačních hodin chirurgické ambulance v návaznosti na rozvoj dalších projektů v oboru chirurgie,“ dodal medicínský ředitel nemocnice Ondřej Beneš.

 

V sušické nemocnici již téměř 10 let pomáhají kapucínští mniši, vedle návštěvy nemocných u lůžka také celebrují bohoslužby v nemocniční kapli svaté Anežky. Nemocnice Sušice však  hledá další dobrovolníky, jež by pomáhali zdejším pacientům, kteří jsou částečně nebo úplně upoutáni na lůžku. Ti jsou sice při vědomí, ale mají poruchu řeči. Jedná se například o pacienty po mozkových příhodách. Tito lidé potřebují rozmluvit, ale chybí jim společnost, kterou by mohl nabídnout nezištný dobrovolník, protože zdravotní sestry nemají na souvislou přítomnost u jednoho lůžka dostatek času.

Vlasta Faustová v sušické nemocnici

„Dříve u nás dobrovolnické centrum fungovalo. Nyní bychom chtěli na jeho činnost opět navázat. Pro naše pacienty by taková pomoc představovala velký přínos,“ uvedla Martina Kolářová, hlavní sestra Nemocnice Sušice.  Pacienti mají v Sušici příkladnou péči, zájem sester o ně je profesionální. Přesto nemohou věnovat příliš času osobním rozhovorům, které ale mohou zlepšit nejen psychický stav pacienta. Přesně o to se  však mohou postarat dobrovolníci, třeba četbou knih.

 „Jedná se o formu terapie, kdy nemocný uleví své mysli a může se aspoň částečně věnovat aktivitám, které ho zabaví a podpoří jeho návrat do života, jaký vedl před úrazem nebo onemocněním. Naopak dobrovolník zaplní svůj volný čas aktivitou, která zanechává viditelné výsledky,“ vysvětlila primářka oddělení následné péče nemocnice Sušice Petra Maříková.

Jednou z prvních sušických dobrovolnic je Vlasta Faustová z Hrádku u Sušice, která dříve   pracovala s dětmi, po vleklých zdravotních problémech  ale toho musela zanechat. “Cítila jsem   potřebu začít v nemocnici pracovat, ale můj fyzický stav nezvládne plnou pracovní zátěž, toto pro mě bude ideální způsob pomoci,“ uvedla Faustová. „Navíc se v sušické nemocnici zdejší lékaři a sestry dlouho a obětavě starali o moji maminku,  mám zdejšímu zdravotnímu personálu co vracet,“ doplnila Vlasta Faustová.

Lékařská pohotovostní služba (LPS) bude v sušické nemocnici pro rok 2018 fungovat ve stejném rozsahu jako  v minulém roce. A to jak pro dětské, tak i pro dospělé pacienty. Pro přesnost – lékaři, kteří slouží LPS, zajišťují primární ošetření nezávažných stavů.

ilustrační foto

Pro děti je například od 7 do 15.00 hodin otevřena ambulance dětského lékaře, na ní pak bude navazovat LSP. Podobná je situace na interním oddělení. Pro děti už ale kvůli nedostatku lékařů  nebudou fungovat akutní lůžka. V případě nutnosti hospitalizace je nutné obrátit se na okolní zdravotnická zařízení.  O pacienty v sušické  nemocnici se tak lékaři postarají 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. V případě úrazů, které si budou žádat ošetření chirurga, pacienta převeze vozidlo rychlé záchranné služby do klatovské nemocnice.

LPS pro dospělé funguje:
ve všední dny – od 16.00 – 7.00 hod.,
sobota, neděle, svátky – nepřetržitě.
V sobotu a neděli jsou pacienti ošetření v ambulanci, která je hned vedle recepce, mimo tuto dobu je ošetření poskytováno na interním lůžkovém oddělení v pohotovostním režimu.

LPS pro děti funguje ve všední dny – od 15:00 – 7:00 hod, sobota, neděle, svátky – nepřetržitě. V sobotu a neděli jsou pacienti ošetření v ambulanci, která je k tomuto účelu .  Ambulance bude v provozu na dětském oddělení.  www.nemocnice-susice.cz

Fakultní nemocnice v Plzni i v novém roce pokračuje v akci zvané Zdravé úterky. Každých 14 dní lékaři a odborníci nemocnice odpoledne po několik hodin komunikují při on-line chatu s pacienty a čtenáři na webových stránkách. Na dotazy dnes bude odpovídat primářka Tamara Bergerová z Ústavu mikrobiologie.

Otázky týkající se tématu Máme se bát antibiotik? mohou zájemci posílat do online poradny FN Plzeň dnes od 10 hodin, primářka Tamara Bergerová z Ústavu mikrobiologie bude odpovídat od 13 do 15 hodin.

Jiří Šmídl je první narozené miminko roku 2018 v Plzeňském kraji. Na svět přišel v plzeňské Fakultní nemocnici přesně 32 minut po půlnoci.

Narozený chlapeček, na něhož čeká pětiletý bratr, váží 3460 gramů a měří 50 centimetrů. Maminka Anna Šmídlová z Nynic na severním Plzeňsku první miminko v celém kraji porodila v 0:32.

Společnost HealthCare Institute (HCI)  i v letošním roce provedla unikátní hodnocení českých nemocnic na základě jejich finančního zdraví v oblastech, ve kterých může ovlivňovat spokojenost pacienta. A pro plzeňskou Fakultní nemocnici dopadlo vše na výbornou. Obhájila i letos zlatou příčku, druhé místo obsadila FN Hradec Králové a třetí příčku obsadila FN Motol.

Jedná se již o čtvrté hodnocení podle nových parametrů, které byly aplikovány prvně v roce 2014 při hodnocení finančního zdraví nemocnic za rok 2013. Finanční zdraví nemocnic posuzované těmito parametry není porovnáváno podle prospěchu vlastníka či zřizovatele a podle dosaženého výsledku hospodaření, ale podle parametrů, které výrazněji ovlivňují spokojenost pacienta.

Finanční zdraví nemocnic bylo hodnoceno z veřejně dostupných údajů – tj. účetní závěrky v případě nemocnic – obchodních společností a z veřejně dostupných účetních závěrek a dotazování u ostatních subjektů. Pro posouzení finančního zdraví byly aplikovány jednotné poměrové ukazatele a jednotné váhy pro obě skupiny nemocnic, kterými jsou nemocnice obecné, nemocnice fakultní a přímo řízené.

U kapličky Panny Marie Bolestné v Rokycanech u koupaliště vystoupí ve čtvrtek 21. prosince v 17.30 hodin bývalí členové sboru UNIQUE Rokycany a Občasný pěvecký sbor z Klabavy. Kaplička bude po dobu akce otevřená k prohlídce a rozjímání. Na setkání můžete podpořit dětské oddělení Rokycanské nemocnice koupí dárcovského trička.

Informovat se navzájem o plánech na další rok a vyslechnout si zajímavou odbornou přednášku  – to bylo tématem předvánočního setkání lékařů ze sušické nemocnice a jejich kolegů z regionálních ambulancí, se kterými toto zdravotnické zařízení spolupracuje.  Vzdělávací akci  na vysoké odborné úrovni  nemocnice pořádala společně s Českou lékařskou komorou a zúčastnění lékaři zároveň získali kredity do systému celoživotního vzdělávání.

„Ujasnili jsme si také některé parametry při laboratorním vyšetření ledvinných funkcí  tak, abychom sledovali nejnovější odborná doporučení,“ uvedla RNDr. Eva Fedorová, primářka Oddělení klinické biochemie a hematologie Nemocnice Sušice.  „Těší mě, že poskytuje prostor nejen pro odborné konzultace, ale i pro přátelskou kolegiální diskuzi v příjemném adventním čase, který k podobným setkáním přímo vybízí. Domnívám se, že dobrá komunikace lékaře v ambulantním terénu a v nemocnici je základem úspěchu diagnostického i léčebného procesu,  a tak  akce nakonec přinese profit i našim pacientům,“ doplnila s tím, že ji vnímá i jako příležitost k  poděkování lékařům a sestřičkám, kteří s naší laboratoří spolupracují.

Akce se zúčastnil i lékařský náměstek Nemocnice Sušice MUDr. Ondřej Beneš, který vede interní oddělení nemocnice od letošního léta. „Byl jsem rád, že jsem se mohl osobně představit praktickým lékařům ze Sušice a okolí a mohli jsme osobně diskutovat o naší další spolupráci,“ uvedl Beneš.  Odborným  garantem byl MUDr. František Musil, který je zároveň předsedou Okresního sdružení České lékařské komory Klatovy. „Vítám každou odbornou akci v našem regionu, která vždy přináší nejen nové medicínské poznatky, ale i příležitost ke společnému setkávání nemocničních i ambulantních lékařů,“  uvedl Musil.

 

Společnost Lesy ČR dodala  do Domažlické nemocnice smrček, který bude o Vánocích zdobit halu dětského oddělení. Stalo se tak v rámci dnes již tradiční akce lesníků Vánoční stromky dětem.

Stromek pro   dětské pacienty budou děti i samy zdobit. Konkrétně se výroby ozdob i zavěšení ujmou žáci Základní školy Komenského 17 z Domažlic a návštěvníci domažlického Diakonie Klubu Fontána pro děti a mládež. Slavnostní rozsvěcení stromku se uskuteční v úterý 19. prosince v 10:30 hodin. Akce se zúčastní vedení, pracovníci i pacienti nemocnice a zástupci Plzeňského kraje.

Státní podnik Lesy České republiky nezapomíná v rámci mnoha svých aktivit na děti. Těm méně šťastným, které nemají možnost strávit Vánoce ve svých domovech mezi blízkými, bychom rádi zpříjemnili vánoční čas. V rámci projektu VÁNOČNÍ STROMKY DĚTEM mají vybrané organizace možnost objednat si vánoční stromek od Lesů ČR. Ten jim pak bude zdarma doručen. Projekt je určen těmto organizacím: dětské domovy, dětská centra, Klokánky, dětská oddělení nemocnic, azylové domy pro rodiče s dětmi a dětské léčebny a ozdravovny.

Pro každou porodnici bývá důležitá hranice 600 novorozenců za rok. Pokud tolik porodů provede, má právo mít akreditaci pro vzdělávání mladých lékařů. Díky tomu láká mladé gynekology, ti se zapracovávají a stávají se základem pro další budoucnost porodnice.

Klárce je pouhý jeden den

Porodnice ve Stodě tuto akreditaci získala letos v květnu. A včera dokázala, že ji patří. Díky Klárce (3475 g / 51 cm), resp. díky jejím rodičům. Rozhodli se pro správnou porodnici – pro tu stodskou – a jejich krásná Klárka se stala právě tím důležitým 600. miminkem v letošním roce. Není proto divu, že ve Stodě jsou na ni i na sebe pyšní. Radost je o to větší, že dnes dopoledne načal další (sedmou) stovku chlapeček Zdeněk (2640 g / 46 cm). 

“Klárka a Zdeněk jsou jasným důkazem, že porodnice ve Stodu své místo na mapě má. A nejen Klárka a Zdeněk a nejen porodnice ve Stodu, ale vůbec regionální porodnice. V porodnicích Plzeňského kraje ve Stodu, Domažlicích a Klatovech se letos narodí přibližně 1880 dětí, minimálně o 60 více než loni a o 440 více proti roku 2012. Ženy naše rodinné porodnice vyhledávají stále více,” říká ředitel Stodsklé nemocnice a člen představenstva Nemocnic Plzeňského kraje Alan Sutnar.