Home Tagy Články označené "ocenění"

ocenění

Politický nádech letos dostane vyhlášení nejlepších rodinných farem v Česku, které organizuje Asociace soukromého zemědělství ČR. Vítězové roku 2017 převezmou ve čtvrtek ocenění z rukou kandidátů na prezidenta ČR. Stane se tak na slavnostním večeru nazvaném Farma roku 2017 v pražském Divadle ABC. Kdo se dostane do finálové pětice se zatím tají.

Soutěž rodinných farem z různých koutů naší republiky, s různorodou charakteristikou, strukturou či velikostí hospodářství, si za šestnáct let svého trvání získala velkou oblibu. Stala se inspirací pro ostatní soukromě hospodařící zemědělce, změnila pohled části veřejnosti na sedláky a vrátila vážnost rodinným farmám jako nezastupitelné součásti českého zemědělství.

Farmáři z Plzeňského kraje se loni do finále neprobojovali. Za to o rok dříve byla úspěšná rodinná farma Dvůr Svržno ležící v podhůří Českého lesa v domažlickém okrese. Na zašlou slávu v chovu koní hostouňského statku navázal v roce 1993 otec dnešní majitelky Michaely Kodadové Miroslav Koza, který tam začal soukromě hospodařit. Společnými silami, elánem, nadšením a za pomoci dalších členů rodiny přeměnili neudržovaný dvůr v agroturistický areál s téměř sedmdesátkou koní.

Na letošním slavnostním večeru bude široké zemědělské a nezemědělské veřejnosti prostřednictvím videoklipů nejprve představeno a poté postupně vyhlášeno pět nominovaných farem, které splňují daná kritéria. Hodnotí se celkový vzhled farmy, organizace práce, ekonomické výsledky, plány rozvoje a zapojení rodiny do chodu farmy. Vítěze čeká zajímavá finanční odměna v hodnotě celkem 200.000 korun.

Už pojedenácté ocenila Plzeň řadu svých dobrovolníků a pracovníků v sociálních službách. Ceny obdrželi v Měšťanské besedě na Andělském sletu v rámci akce Anděl 2017, jenž tradičně pořádá Odbor sociálních služeb Magistrátu města Plzně. Z rukou náměstkyně pro oblast školství a sociálních věcí Evy Herinkové a prvního náměstka primátora Martina Baxy převzali nominovaní titul Anděl 2017, Andělské ruce 2017 a Dobrá duše 2017. Udělen byl i titul in memoriam Anděl navždy.

Titul Zlatý Anděl 2017 obdržel za svou obětavou a dlouholetou práci v čele Spolku neslyšících Plzeň, realizaci projektů na podporu aktivního života sluchově postižených, odstraňování bariér v komunikaci a osobní přínos plzeňským sociálním službám sociální pracovník, pedagog a lingvista Miroslav Hanzlíček. „Ocenění Dobrá duše letos putovalo i dvěma kolektivům – Domovince za týmovou filantropii při realizaci dobročinných akcí a Městské policii Plzeň za součinnost při řešení sociálních problémů a společných projektů s Odborem sociálních služeb Magistrátu města Plzně,“ doplnila vedoucí tohoto odboru Alena Hynková.

„Jedenáctý ročník přinesl i jeden nový smutný titul – Anděl navždy. Ten bude od tohoto roku patřit vždy těm, kteří sociálním službám věnovali život. Jejich andělé strážní na chvíli zavřeli oči a tím završili jejich životní pouť, nejednou velmi předčasně. Smutný byl rok 2017 pro plzeňské sociální služby,“ uvedla náměstkyně Eva Herinková.

Symbolického uznání se tak in memoriam dostalo Petru Štainiglovi, řediteli Centra terénních a pobytových služeb Zbůch, Jiřímu Krzanowskému, realizátorovi projektu Zdravá svačinka, Marii Mackové, angažované člence Svazu tělesně postižených a Jiřímu Kuthanovi, bývalému radnímu města Plzně pro oblast sociálních věcí. Ocenění jejich práce převzali jejich rodinní příslušníci.

V rámci Dne kultury a památek Plzeňského kraje byly dnes uděleny ceny za nejlepší Památku Plzeňského kraje 2017 a titul Mistr tradiční řemeslné výroby. Soutěž „Památka Plzeňského kraje“ o nejlepší realizaci obnovy nemovité kulturní památky vyhlásil Plzeňský kraj letos poprvé. Hlasovat pro nejlepší obnovu památky mohla veřejnost od 25. října do 29. listopadu 2017, a to ve dvou kategoriích. Své platné hlasy poslalo 628  účastníků.

Do soutěže Památka Plzeňského kraje  bylo nominováno  celkem 19 nemovitých kulturních památek, jejichž obnova byla dokončena v letošním roce. V kategorii věnované sochám a drobné architektuře bylo nominováno 9 kulturních památek a v kategorii „Stavby“ se vybíralo z 10 kulturních památek.

O hlavních cenách „Památka Plzeňského kraje“ rozhodla na základě bodování pětičlenná odborná komise. Hlavní cenu   získalo město Kdyně za celkovou opravu domu čp. 89 ve Kdyni. Dále odborná komise ocenila obnovu interiéru schodiště a arkádové lodžie zadní budovy zámku Nebílovy a obnovu interiéru a fasád kaple v Kramolíně.

Druhou hlavní cenu „Památka Plzeňského kraje“ pro rok 2017 v kategorii Drobná architektura a sochy získalo město Úterý za restaurování mariánského sloupu. Ocenění za obnovu kulturní památky získala obec Líšťany za zdařilé restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého v části obce Hunčice a obec Dobřív za restaurování sochy rovněž sv. Jana Nepomuckého u mostu přes Padrťský potok. Hlasování veřejnosti vyhrála obnova kostela Panny Marie Sněžné v Rokycanech a restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého u mostu přes Padrťský potok v Dobřívě.

Plzeňský primátor Martin Zrzavecký ocenil ve středu 6. prosince 15 lidí za mimořádné činy při záchraně života a majetku. Jsou mezi nimi policisté i plzeňští strážníci, záchranáři, hasiči i občané. Primátor jim poděkoval za jejich obětavost, statečnost a pohotovost a předal pamětní plakety a věcné dary.

K oceněným patří například muž, jenž zachránil šestiletou dívku před přijíždějícím vlakem, studenti gymnázia, kteří pohotově poskytli první pomoc dusící se ženě či strážníci, kteří díky své všímavosti a empatii zabránili dvěma lidem v sebevraždě. Oceňování organizuje Odbor bezpečnosti, prevence kriminality a krizového řízení Magistrátu města Plzně. Letos jde již o devátý ročník této akce.

Ocenění získali:

Hasič Michal Boček
Michal Boček se 23. září 2017 zúčastnil akce při záchraně horolezce, který spadl na skalním masivu v lokalitě Kozelka. V nepřístupném terénu se mu ve spolupráci s leteckou záchrannou službou Armády České republiky podařilo zajistit zraněného v terénu a připravit ho k vyzvednutí na palubu vrtulníku. Poté se podílel i na jeho transportu do nemocnice.  Svým profesionálním přístupem významnou měrou přispěl k úspěchu záchranné akce.

Hasiči Miroslav Kalabis a Luděk Calta
Miroslav Kalabis a Luděk Calta 9. ledna 2017 zasahovali při požáru ve firmě AVE Sběrné suroviny ve Cvokařské ulici v Plzni. Přesto, že utrpěli zranění při požáru manipulačního vozíku a následné destrukci tlakové lahve, pokračovali v likvidaci požáru až do jeho úplného dohašení. Pro svá zranění při zásahu museli být posléze ošetřeni v nemocnici.  Svým profesionálním přístupem a nasazením zabránili rozšíření požáru a dalším škodám na majetku.

Policista Daniel Karlík
Daniel Karlík 22. července 2017 viděl z okna svého bytu, jak na ulici k těžce se pohybujícímu muži přistoupil další muž, napadl ho, srazil na zem a poté z místa odešel. Policista mu přispěchal na pomoc, ihned zavolal záchranku a postupoval podle pokynů operátora do příjezdu sanitky. Napadený muž byl podle lékařů bezprostředně ohrožen na životě a bez včasné pomoci a operačního zákroku by zemřel.  Oceněný tak svým činem přispěl k záchraně lidského života.

Záchranář Zdeněk Urbánek
Zdeněk Urbánek 17. června 2017 v době svého osobního volna neváhal poskytnout pomoc v podobě krizové intervence pro matku dvou dětí, které zemřely na následky dopravní nehody. Ženě byl oporou i následující dny a poté jí doporučil další psychologickou pomoc.

Záchranářka Marcela Steinbergerová
Marcela Steinbergerová 17. června 2017 jako operátorka zdravotnického operačního střediska vedla velmi profesionálně telefonicky asistovanou resuscitaci dětí, které utrpěly těžká zranění při dopravní nehodě.

Strážníci Jiří Melichar a Jaroslav Motyčka
Jiří Melichar a Jaroslav Motyčka si 16. září 2017 v nočních hodinách při obchůzce Doubravky všimli v ulici Ke Špitálskému lesu odstaveného vozidla, do jehož zadního okénka byla zavedena hadice z výfuku. Při bližším ohledání zjistili, že vůz je uvnitř silně zamořen výfukovými plyny. Ve vozidle našli muže, který již nevnímal okolí a velice slabě dýchal.  Strážníci muže okamžitě vytáhli ven z vozu a následně jej předali přivolaným záchranářům. Díky všímavosti strážníků se podařilo muže zachránit.

Strážník Josef Kovářík
Josef Kovářík při návratu z nákupu 14. září 2017 zpozoroval v Doudlevecké ulici mladou dívku, která v dešti klečela u vlakových kolejí.  Ač nebyl ve službě, dívku oslovil a zjistil, že chce spáchat sebevraždu. Díky jeho všímavosti a pohotovému jednání, kdy zavolal své kolegy a mladou ženu od kolejí odvedl, se dostala do péče záchranářů.

Strážník Jan Lang
Jan Lang 12. ledna 2017 v době svého osobního volna poskytl okamžitou první pomoc ženě, kterou srazilo vozidlo na přechodu pro chodce na křižovatce Borská – U Trati. Pomohl zraněné a navíc svým soukromým vozidlem odvezl jejího přítele za ní do nemocnice.

Občan Ivan Novotný
Ivan Novotný za volantem autobusu ČSAD projížděl 19. května 2017 v odpoledních hodinách Borskou ulicí v Plzni a všiml si na chodníku ležícího muže. Zastavil a postiženému, který silně krvácel z hlavy, poskytl první pomoc. Následně přivolal zdravotnickou záchrannou službu, které poté zraněného muže předal.  Svým jednáním tak přispěl k záchraně lidského života.

Občan Petr Ježek
Událost se stala 14. října 2017. Petr Ježek  na nástupišti vlakového nádraží v Plzni se snažil hlasitým křikem varovat mladíka s holčičkou, kteří přecházeli koleje, před přijíždějícím vlakem. Jeho varování se však minulo účinkem. Muž tedy neváhal a šestiletou holčičku zpod projíždějícího Pendolina, které ji zachytilo a odhodilo na hranu nástupiště, vytáhl. Nebýt jeho pohotového zásahu, mohl mít případ tragické následky.  Brzdící vlak by zřejmě vtáhl dítě mezi sebe a okraj nástupiště a dívence by tak hrozil vážný úraz, ne-li smrt.

Studenti Mikoláš Houser, Martin Vokatý a Lam Le Sy
Studenti 2. ročníku Gymnázia Písek byli 4. října 2017 v Plzni na výletě. Stali se svědky toho, že se u obchodního centra začala dusit žena. Mladíci nezaváhali a poskytli jí první pomoc.  Využili tak v praxi znalostí, které získali ve škole, ve skautu či autoškole.

V Senátu Parlamentu České republiky byly na konci listopadu předány ceny MŠMT v oblasti vysokého školství, vědy a výzkumu za rok 2017. Cenu za mimořádný čin pro studenta vysoké školy obdržel Jáchym Wiesner z Lékařské fakulty v Plzni.

Jáchym Wiesner se od svých šesti let se začal věnovat hokeji a karate, vyhrálo karate. Po několika republikových úspěších v mládežnických kategoriích se v roce 2012 stal dvojnásobným mistrem světa v plnokontaktním kickboxu v kategorii dospělých. Po tomto úspěchu začal Jáchym poprvé s prací s hendikepovanými dětmi a zvolil si také další cíl – studovat medicínu. V roce 2013 nastoupil na Lékařskou fakultu v Plzni Univerzity Karlovy, kterou úspěšně studuje pátým rokem. V současné době přemýšlí o dalším působení v oblasti psychiatrie nebo pediatrie. Od roku 2014 se Jáchym věnuje jako dobrovolník péči o nyní 19letého Alexe Miku, kvadruplegika po těžké autonehodě. Po zorganizování finanční sbírky se Jáchymovi, společně s dobrovolnickým spolkem Totem, povedlo získat potřebné prostředky k získání nákladného přístroje, který umožňuje takto hendikepovanému pacientovi ovládat počítač pomocí úst. Sašovi je Jáchym nadále neocenitelným společníkem.

Na slavnostním ceremoniálu v Senátu za účasti končícího ministra Stanislava Štecha bylo dále oceněno dalších deset studentů nebo absolventů bakalářského, magisterského a doktorského stupně za mimořádné výsledky při studiu nebo vědecké práci.

Česká rada dětí a mládeže (ČRDM) udělila   pět svých tradičních ocenění těm, kteří v sobě nalézají  neobyčejnou vůli podporovat mimoškolní práci s dětmi a mládeží.  Cenu Přístav 2017 v podobě ručně broušené „trosečnické“ láhve obdržela také Vlasta Vasková – vedoucí školní jídelny při ZŠ v Hrádku. Je symbolickým výrazem uznání představitelům veřejné správy a samosprávy, často na místní či regionální úrovni, ale také firmám za jejich přínos k rozvoji mimoškolní výchovy.  

foto Marek Krajči

Vlasta Vasková pracuje jako vedoucí v Pionýru od svých patnácti let. Spolupracuje i s dalšími místními organizacemi. Již 15. rokem je zastupitelkou města Hrádek, členkou rady města, tři roky je místostarostkou a vede komisi pro mládež.

„Já jsem tady za spolek Pionýr – v Pionýru jsem zažila studentská léta i věk dospělosti. V současné době jsem už i babičkou… Páce v Pionýru mi dala vše důležité. Našla jsem tam manžela, pracujeme spolu pro děti, a práce pro děti a mládež mne opravdu naplňuje. Cena je pro mne zhmotněním vděku za to, co dělám. Je dobře, že existuje cena pro lidi, kteří se věnují dětem a mládeži – ona to vůbec není lehká práce. Tato cena je pro mne zároveň závazek…,“ řekla Vlasta Vasková.

Návštěvnická centra Srní a Kvilda, která jsou v provozu po celý rok, zvítězila v soutěži DestinaCZe 2017 České republiky v kategorii Eko-friendly. Stala se tak atraktivitami dbající na ochranu přírody a fungující na principu udržitelného cestovního ruchu.

Náměstek ředitele NPŠ Miloš Juha, asistentka odboru řízení projektů Iveta Mikešová

„Ocenění je významným signálem pro povedený projekt, o který má veřejnost mimořádný zájem. Poděkování zcela jistě patří také   zaměstnancům center, kteří se denně velmi trpělivě starají o návštěvníky,“ komentuje získané ocenění náměstek ředitele Správy NP Šumava Miloš Juha.

Návštěvnické centrum Kvilda, bylo otevřeno v srpnu roku 2015 a zájemci se zde mohou projít výběhem přímo mezi jeleny. O rok později téměř tři kilometry dlouhý okruh doplnil výběh s rysy.

Návštěvnické centrum v Srní

Do Návštěvnického centra Srní mohli zavítat první hosté v říjnu roku 2015. Ve skoro čtyřhektarovém výběhu mohli pozorovat vlčí smečku čítající šest vlků. V současné době, žije v areálu devět vlků.  Součástí obou   center jsou  i energeticky pasivní budovy s technologiemi příznivými pro životní prostředí. Uvnitř jsou expozice věnované vlkům, jelenům a rysům a také potřebné zázemí pro návštěvníky.

„Návštěvnická centra se už v prvním roce svého provozu stala nejnavštěvovanějšími místy Národního parku Šumava. V roce 2016 je navštívilo 300 tisíc lidí, v letošním roce, do konce října, to bylo 270 tisíc návštěvníků,“ dodává mluvčí Správy Národního parku Šumava Jan Dvořák.

První místo v soutěži, jejímž cílem je představovat nejzajímavější projekty elektronizace veřejné správy v České republice, získala v kategorii projekty měst vizualizace intenzity dopravy v Plzni. Jde o jeden z projektů Smart City Plzeň. Soutěž organizoval již podvanácté magazín Egovernment, slavnostní vyhlášení se uskutečnilo minulý týden v Obecním domě v Praze.

„Mapa intenzity dopravy v Plzni je přehledná aplikace, z níž mohou lidé zjistit v hodinových intervalech zatížení jednotlivých plzeňských komunikací. Promítají se do ní data zohledňující omezení i další faktory. Mapa je přístupná veřejnosti na webu https://intenzitadopravy.plzen.eu. Je jedním z projektů, který spadá pod náš koncept Smart City Plzeň, jenž přináší chytrá řešení s cílem zpříjemňovat život občanům západočeské metropole,“ uvedl primátor města Plzně Martin Zrzavecký.

Data slouží nejen Plzeňanům a turistům, kteří do Plzně přijíždějí, ale jsou užitečná i pro odborníky, kteří plánují zásadní dopravní stavby ve městě. „Aplikace umí přesně vyobrazit, jak plánovaná uzavírka reálně zatíží okolní komunikace. Projektanti mohou na základě těchto informací projekt přizpůsobit zjištěné situaci,“ řekl Pavel Šindelář, technický náměstek primátora.

Mapa dopravy navíc dostane během tří let další rozměr, a to díky dotaci z výzkumných a inovačních programů Evropské unie Horizont 2020. Jde o projekt PoliVisu, jehož cílem je vyvinout automatizovanou webovou službu, která dokáže na základě dopravní situace a se zohledněním mimořádných událostí, jako je dopravní nehoda nebo třeba hokejové utkání, namodelovat dopravní situaci pro nadcházející hodiny.

Od 24. do 26. listopadu se konala v Pardubicích soutěžní přehlídka popularizace fyziky, kterou pořádá Česká fyzikální společnost. Porota zde v tajném hlasování udělila Dětské univerzitě FPE ZČU v Plzni diplom za Trvající významnou činnost při popularizaci fyziky.

Dětskou univerzitu, která zahájila svoji činnost v roce 2014, FPE představila už na minulých přehlídkách fyziky. V současné době navštěvuje lekce a kurzy fyziky, matematiky, chemie, technické výchovy, výpočetní techniky, pedagogiky, anglického jazyka, německého jazyka, hudební kultury, tělesné kultury, psychologie, biologie, výtvarné kultury a historie asi 130 žáků základních a středních škol.

Úspěšní absolventi Dětské univerzity převezmou diplomy z rukou rektora ZČU a děkana FPE na slavnostní promoci ve čtvrtek 8.února 2018.

Prvních pět Čestných plaket hejtmana Plzeňského kraje za odvážné občanské postoje předal v předvečer letošních oslav 17. listopadu poprvé hejtman Josef Bernard. Stalo se tak dnes v Měšťanské besedě v Plzni a toto ocenění včetně pamětního listu převzali Jiřina Fuchsová, Vladimír Líbal, Jiří Světlík, Miroslav Svoboda a Stanislav Šmic.

„Je mi ctí předat Čestnou plaketu hejtmana Plzeňského kraje za osobní statečnost pěti statečným lidem, kteří mají vazbu na náš kraj a svými někdejšími postoji přispěli k tomu, že dnes žijeme v demokratické a svobodné zemi. Jejich zásluhy a osobní statečnost, se kterou vystupovali v době, která nepřála odlišným názorům, v době, v níž za názory a postoje byli lidé trestáni, si je třeba neustále připomínat. Tito lidé většinou nebývají známí ani slavní, ale o to více si zaslouží naši pozornost,“ uvedl hejtman Josef Bernard.

Autorem Čestné plakety hejtmana Plzeňského kraje za odvážné občanské postoje je doc. M.A. Petr Vogel. Ražená plaketa  je vyrobena ze stříbra ryzosti 999/000.  Na přední straně je portrét Jana Palacha s textem „JAN PALACH 1948‑1969“, na zadní straně je znak Plzeňského kraje, spolu s textem „ČESTNÁ PLAKETA HEJTMANA PLZEŇSKÉHO KRAJE ZA ODVÁŽNÉ OBČANSKÉ POSTOJE“.

autor fotografií a videa: Vladimír Čermák