Home Tagy Články označené "oprava památek"

oprava památek

V obci Vrčeň na jižním Plzeňsku  byla v letošním roce ve spolupráci s Mikroregionem Nepomucko zahájena oprava barokních soch na návsi. V první fázi došlo na opravu sochy sv. Vojtěcha a Panny Marie Immaculaty.

Detail sochy sv. Vojtěcha

Práce se ujala restaurátorka Pavla Žiaková, která dlouhodobě v tomto regionu prokazuje své mimořádné restaurátorské schopnosti. Doplněny byly také nedochované  artefakty ve formě berle a svatozáře. Významný finanční podíl na opravy soch tvořily samozřejmě také dotace Plzeňského kraje ( ty byly použity na sochu sv. Vojtěcha) a Ministerstva kultury ČR (tady byly peníze využity na opravu sochy Marie Immaculaty).

Skvělou práci opět odvedli také pracovníci památkové péče Maria Rašínová z města Nepomuk a Viktor Kovařík z Národního památkového ústavu v Plzni, kteří byli odbornými garanty celé akce. Přispěli nejen odbornými radami a konzultacemi, ale například i dohledáním původní historické fotodokumentace. V příštím roce by měl být v obci zrestaurován ještě kříž před domem čp. 49 a svatý Jan Nepomucký na návsi.