Home Tagy Články označené "Oslavy"

Oslavy

Každoročně se pořádá u příležitosti různých oslav mnoho zajímavých akcí v Plzni i Plzeňském kraji. Na portálu plzen.cz se o těchto akcích dozvíte včas a vždy aktuálně.

Plískov u Zbiroha na Rokycansku dnes slaví 640 let od první písemné zmínky o obci. K tomuto výročí je připraven bohatý kulturní program. Od 13,30 proběhne svěcení božích muk u Chotětína. Vlastní oslavy v Plískově začínají ve 14 hodin.

Oslavy 300 let  kostela sv. Anny na Tanaberku pořádá v neděli 30. července 2017 spolek Tanaberk a městys Všeruby na Domažlicku. V rámci svatoanenské pouti je připravený bohatý kulturní program. Kostel bude přístupný od 10:00 hodin a od 10:30 je přístupná přednáška Luďka Krčmáře o poutním místu a poustevníku na Tanaberku.

Tanaberk – kostel sv. Anny

Zajímavá bude jist také následná přednáška Kristýny Pinkrové z Muzea Chodska v Domažlicích o historii barokního poutního kostela na Tanaberku. Ta bude doplněna  výstavou fotografií, které zaznamenávají 300 let života kostela sv. Anny na Tanaberku. Ve 13:30 hodin se uskuteční poutní mše svatá a od 15:00 hodin je připraven hudební program s dechovou kapelou Horalka a Chodským souborem Mrákov. Můžete se také těšit na stánky s ukázkami tradičních řemesel, s upomínkovými předměty kostela sv. Anny a pro nejmenší bude připraven skákací hrad.

O Tanaberku se hovoří jako o dominantě Všerubského průsmyku. A právě tady začala   výstavba poutního kostela sv. Anny ve Všerubském průsmyku, který je dílem italského barokního stavitele Marcantonia Gilmettiho. Impozantní chrám, který Gilmetti na Tanaberku postavil,  patří mezi nejpozoruhodnější stavby západočeského baroka.  Stavba založená na pravidelném eliptickém půdorysu se skládá z vysoké rotundy, kterou obklopuje nižší ambit s ochozem a emporami. Původně měl chrám tři věže. Dvě, dnes již neexistující, stávaly nad vstupní předsíní. Vnější obvod chrámové lodi nechal barokní baumajstr Gilmetti ozdobit šesti sochami světců v nadživotní velikosti. Dnes stojí na svém místě pouze socha sv. Václava, patrona české země, která shlíží směrem k Brůdku. Když byl kostel v Nýrsku v r.1973 zbořen, získala poničená svatyně na Tanaberku vnitřní zařízení právě z tohoto kostela.

V rámci třídenních oslav Anenské poutě v Mýtě na Rokycansku vystoupí v pátek 28. 7. 2017 na fotbalovém hřišti místního Slavoje hudební skupina Lucie revival. Koncert, který začíná v 21 hodin, se v případě špatného počasí uskuteční v sokolovně.

Dne 1. července roku 1992 vznikl Magistrát města Plzně. Kromě pravomocí po zaniklém Úřadu města Plzně přejal magistrát pravomoci bývalého Okresního úřadu Plzeň-město, jenž byl zrušen k 30. červnu 1992. Magistrát města se skládal z pěti výkonných interních úřadů: ekonomicko-hospodářského, vnitřní správy, péči o obyvatelstvo, technického úřadu a nově založeného úřadu státní správy, kam spadal živnostenský úřad, pozemkový úřad a úřad životního prostředí. Byla též ustanovena kancelář primátora s odborem tiskovým, zahraničních styků, poslaneckou kanceláří a sekretariátem.

Primátorem po vzniku magistrátu zůstal nadále Zdeněk Mraček, který ve funkci primátora působil od 5. prosince 1990 do 5. prosince 1994. Funkci náměstků vykonávali Petr Rybář, Zdeněk Prosek a Jan Blažek. V čele magistrátu byl potvrzen od 1. července 1992 tajemník Pavel Černý, který funkci tajemníka Úřadu města Plzně vykonával již od 1. března 1992. Tajemník z titulu svého postavení vedoucího organizace zodpovídal za řádný chod magistrátu.

Magistrát města plnil úkoly jak v samostatné, tak i přenesené působnosti. Při výkonu samostatné působnosti se město řídilo jen zákony a obecně platnými právními předpisy vydanými ústředními orgány k jejich provedení a statutem. Ve věcech samostatné působnosti město zejména samostatně hospodařilo s majetkem města, případně stanovil-li tak zvláštní předpis či smlouva, s majetkem státu a právnických či fyzických osob, sestavovalo rozpočet města a hospodařilo podle něj, samostatně podnikalo a účastnilo se podnikatelské činnosti fyzických a právnických osob, zřizovalo a rušilo účelové fondy, stanovovalo sazby místních daní a poplatků, vydávalo obecně závazné vyhlášky ve věcech patřících do samostatné působnosti, zakládalo a zřizovalo městské organizace. Na úseku přenesené působnosti vykonávalo státní správu v souladu se zákony a ostatními obecně závaznými právními předpisy.

Magistrát dále usměrňoval po odborné stránce rozpočtové a příspěvkové organizace a zařízení a pomáhal komisím v jejich činnosti. Město Plzeň zřídilo a prostřednictvím magistrátu spravovalo Archiv města Plzně, Správu sboru požární ochrany Plzeň a Městskou policii Plzeň.

Magistrát zajišťoval pracovně-právní a mzdovou agendu, celkový servis informací, vytvářel podmínky pro výkon funkcí členů zastupitelstva a vykonával další činnosti stanovené Organizačním řádem Magistrátu města Plzně.

Rysí slavnosti v Železné Rudě ve dnech 1. a 2. července budou stejně jako v minulém roce zaměřeny především na historii železnice. Letos si totiž připomínáme 140 let od zprovoznění celé 97 kilometrů dlouhé  tratě Plzeň – Železná Ruda –  Alžbětín. První část tratě Plzeň – Nýrsko byla uvedena do provozu na podzim 1876, o rok později, 20. října 1877 byl zprovozněn technicky nejnáročnější úsek dráhy – 30 kilometrů dlouhá trať z Nýrska přes Šumavu do Železné Rudy.

Součástí tohoto úseku je také do března 2007 nejdelší český tunel – Špičácký s délkou 1747 metry. Špičácký tunel byl vybudován v letech 1874–77 jako jeden z prvních svého druhu v Rakousko-Uhersku. Přímo na česko-německé hranici stojí budova nádraží Železná Ruda-Alžbětín. Na tomto hraničním nádraží si návštěvníci mohou prohlédnout zajímavou expozici česko-bavorského informačního centra obou národních parků i modelové kolejiště.

Pro účastníky Rysích slavností jsou  po oba dva dny připraveny jízdy parním vlakem mezi Železnou Rudou Alžbětín a Špičákem.  V nabídce  jsou také ukázky drezín zapůjčených z muzea Václava Zahrádky na Čachrově, jízdy historických vozidel a projížďky kočárem taženým koňmi.  Slavnosti začnou v sobotu 1. července v 10 hodin po příjezdu parního vlaku z Plzně.

Obec Kamenný Újezd na Rokycansku slaví v sobotu 24. června 2017 od 13.00 hodin už 840 let od první potvrzené písemné zmínky. Ta pochází ze 14. října 1368, kdy první pražský arcibiskup Arnošt z  Pardubic (4 roky po své smrti!) daroval „role kolem Újezda“ a „louky pod  Brocníkem“ rokycanskému proboštství.

Církevní panství nad obcí skončilo 12. 2. 1421 vpádem Jana Žižky do  Rokycan a nebylo obnoveno ani po 18. 5. 1498, kdy český král Vladislav II. Jagellonský potvrdil obec městu Rokycany. Rokycanským pak zůstal Kamenný Újezd až do roku 1850, což je v obecním znaku stvrzeno výskytem červené a stříbrné (správně bílé) barvy.

Do novodobé historie se Kamenný Újezd zapsal nárůstem v počtu obyvatel a spolu s tím i jako zásobárna pracovních sil pro továrny a úřady v blízkých Rokycanech i v Hrádku. V roce 1868 získal železniční spojení vybudováním odbočky z Rokycan do mirošovských dolů.  Nejstarším a dodnes činným spolkem v obci je Sbor dobrovolných hasičů. Přívlastek „Kamenný“ si obec zřejmě vysloužila (jak je popisováno už v roce 1713) podle kamenité půdy v zástavbě i v jejím okolí.

Program oslav:

13.00 Zahájení oslav, uvítání rodáků

13.10 Pepino Band

14.00 Slavnostní odhalení zvonice

14.50 Ukázka hasičské techniky SDH

15.00 Kladenská heligonka

15.30 Vystoupení souboru Sluníčko

16.00 Harcíři z Rokycan

17.00 Pohádka o princezně Leontýnce sál oú

18.00 7´Znamení

19.30 Vystoupení Spolku Padlých holek

20.00 Michal David revival

22.30 Ohnivá show

24.00 Ukončení oslav

Pro děti: skákací hrad, malování na obličej

Zábavná dílna pro děti, party s DJ Gadjo, zahájení výstavy návrhů obnovy Jiráskova náměstí a Klášterní zahrady, site specific projekt, který na chvíli pozmění život ve městě, či architektonické přednášky. Taková je 21. června oslava letního slunovratu hned na několik místech v Plzni v režii Landscape Festivalu Plzeň 2017.

Program se rozeběhne již v 16 hodin na Jiráskově náměstí, kde se uskuteční zábavná dílna pro děti s titulem Není město jako město, o hodinu později začne vernisáž výstavy architektonických návrhů z vyzvané soutěže Ceny Nadace Proměny na řešení obnovy Jiráskova náměstí a Klášterní zahrady v Plzni. Od 18 hodin na piazettě u Komerční banky proběhne site specific instalace portugalské architekty Teresy Otto s názvem Parallel Path, která si hraje s myšlenkou, co se stane, když bude ve městě vytvořena paralelní cesta běžným ulicím a náměstí a jaký pocit nám navodí vstup do nové dimenze, kde budeme zcela volní.

Poté se oslavy přesunou do DEPO 2015, kde bude v 18.30 zahájena výstava PublicSpace16 – Evropská cena za městský veřejný prostor, od 19 hodin naváže přednáška portugalské architektky Teresy Otto a španělského kurátora PublicSpace16 Davida Brava. Noc slunovratu na Landscape festivalu Plzeň 2017 pak roztančí od 21 hodin do půlnoci DJ Gadjo se svými hosty.

dj django

Landscape Festival Plzeň 2017 láká Plzeňany i návštěvníky západočeské metropole na bohatý program veřejném prostoru. Festival nabízí výtvarné instalace v ulicích, výstavy a site specific projekty i řadu dalších kulturních, zábavních i odborných akcí. Témata, kterým se letošní ročník věnuje, jsou například zeleň v centru města, nedávno vzniklé pěší zóny, přechody z městské krajiny do volné, nebo vertikální zahrady a zelené střechy. Všechny akce jsou přístupné zdarma. Landscape Festival je již pátým rokem největší platformou v ČR zaměřenou na prezentaci krajinářské architektury a veřejného městského prostoru. Přináší řadu podnětů a inspirací pro konkrétní lokality v místech konání festivalu a jeho cílem je především zvyšování zájmu o kvalitu prostředí, povědomí o možnostech změn, zapojení krajinářské architektury do organismu města, podněcování debat mezi obyvateli, odborníky a místní samosprávou. LANDSCAPE FESTIVAL PLZEŇ 2017 nabízí během necelých pěti měsíců na 80 nejrůznějších akcí: od výstav či site specific instalací přes přednášky, diskuze a promítání až po procházky, workshopy, menší samostatné festivaly, věnované specifickým tématům, či plovárenské dny. Festival potrvá až do 30. září.

Festival pořádají Galerie Jaroslava Fragnera a DEPO 2015 spolu se Statutárním městem Plzeň a ve spolupráci s Útvarem koncepce a rozvoje města Plzeň.

Ani v době prázdnin a letních dovolených nebude v Rokycanech nouze o kulturní život. Letní sezóna byla zahájena již 10. června, kdy Rokycany navštívilo letní kino na kolečkách s novým českým filmem Špunti na vodě. V průběhu prázdnin se ale Rokycanští i návštěvníci města mohou těšit i na další filmové projekce.

Začátek prázdnin mohou děti oslavit v pátek 30. června na koupališti, kde proběhne zábavné odpoledne Hurá prázdniny. Od června budou v parku U Plzeňské brány probíhat již tradiční podvečerní koncerty, které pro město připravuje Agentura Lenky Hebertové. Před jedním z koncertů proběhne komentovaná prohlídka márnice, Fitzovy hrobky a některých náhrobků významných osobností.

Po loňském úspěchu budou rozšířeny i letní koncerty ve Spilce, které se budou dramaturgicky doplňovat s koncerty v parku. Sokol Rokycany pro všechny zájemce připravuje v prostoru Masarykova náměstí divadelní představení pro děti i dospělé. Představí se ochotnické soubory z Plzeňského kraje.

„Budeme se snažit i o zajištění přístupu do kostela Nejsvětější Trojice. Prohlídka bude spojená s výkladem Bc. Jany Cinkeové, pracovnice památkové péče Městského úřadu v Rokycanech. Doufáme, že si každý z letní nabídky vybere a že město Rokycany přispěje k příjemně prožitému létu,“ uvedla Vladimíra Kohoutová z rokycanské radnice.

Radnické kulturní slavnosti, které jsou největším svátkem města, začínají v pátek 16. 6. 2017 jako třídenní oslava tradic, kulturního dědictví a spolků. Odehrávají se především na náměstí Kašpara Šternberka a také na letní scéně.

Nepřerušenou historií, kterou se může pochlubit jen málo výzkumných ústavů, má dnešní Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o. (VZÚ Plzeň). Její základy byly položeny v roce 1907, kdy vznikem výzkumného ústavu ŠKODA byly vybudovány na tehdejší dobu převratné moderní chemické, metalografické a mechanické laboratoře. VZÚ Plzeň si tak letos připomíná už 110 let od svého založení.

Společnost VZÚ Plzeň se dnes věnuje především výzkumu, vývoji a akreditovanému zkušebnictví. Mezi nejdůležitější činnosti patří: výzkum a zkoušky zaměřené na zvyšování provozní spolehlivosti a životnosti energetických zařízení, komplexní řešení problémů spojených s testováním silničních a kolejových vozidel, aerodynamiky a termomechaniky, výzkum a vývoj žárových nástřiků pro prvovýrobu i renovace včetně jejich průmyslových aplikací. Na konci roku 2016 měl VZÚ Plzeň 89 zaměstnanců.

Mezi nejdůležitější činnosti společnosti patří výzkum a zkoušky zaměřené na zvyšování provozní spolehlivosti a životnosti energetických zařízení nebo komplexní řešení problémů spojených s testováním silničních a kolejových vozidel. Například zakázku pro San Francisko získal VZÚ Plzeň díky úspěšné realizaci projektů pro další americká města, např. Detroit či Dayton. Důraz na nejrůznější homologace kolejových vozidel však kladou především předpisy Evropské unie. Zakázky z členských zemí EU tvoří cca 60 %. Testování podvozků si u VZÚ Plzeň objednali výrobci dopravních systémů pro Helsinky, Rigu, Paříž, Graz, Linec, Veronu, Cagliari, Petrohrad, Poprad, Bratislavu či Vratislav. Samozřejmostí je testování pro města i výrobce z České republiky.

Z dalších činností nabízí VZÚ Plzeň výpočty v oblasti pevnosti, dynamiky, únavového poškození, aerodynamiky a termomechaniky, výzkum a vývoj žárových nástřiků pro prvovýrobu i renovace včetně jejich průmyslových aplikací a v neposlední řadě také kalibrace měřidel.