Home Tagy Články označené "Oslavy"

Oslavy

Každoročně se pořádá u příležitosti různých oslav mnoho zajímavých akcí v Plzni i Plzeňském kraji. Na portálu plzen.cz se o těchto akcích dozvíte včas a vždy aktuálně.

Ruské centrum při Ústavu jazykové přípravy ZČU zahájilo svoji činnost 12. 12. 2012. Svými aktivitami se zaměřuje na vzdělávací a kulturní činnost, především na výuku ruštiny a připomínání ruských kulturních tradic. 

Ruské centrum vzniklo na základě projektu Ústavu jazykové přípravy ZČU v Plzni a Fondu Russkij mir se sídlem v Moskvě. Ruská centra se budují s cílem popularizovat ruštinu a ruskou kulturu, podporovat výuku ruského jazyka, rozvíjet dialog kultur a zprostředkovat vzájemné pochopení mezi národy. “Za 5 let se podařilo realizovat mnoho úspěšných a zajímavých akcí. Výčet by byl dlouhý, proto připomenu jen ty nejvýznamnější. Od roku 2013 jsou pravidelně realizovány projekty na podporu výuky ruštiny. Z grantů jsme získaly od Fondu Russkij mir finanční prostředky ve výši více než 20 tisíc eur na kurzy ruské konverzace pro studenty i zaměstnance ZČU, ale i pro všechny zájemce z řad široké veřejnosti. Kurzy jsou realizovány každý rok, všichni zájemci se účastní zdarma a studenti bez uplatnění kreditů. Finanční prostředky z grantů dále jdou na semináře, které  zvyšují kvalifikaci učitelů ruštiny z Plzeňského a Karlovarského kraje. V Ruském centru se pravidelně konají zajímavé besedy, kulaté stoly, výstavy, česko-ruská posezení u příležitosti významných svátků či promítání filmů s následnou besedou,” uvedla vedoucí Ruského centra Vlasta Klausová.

Plzeňský kraj a město Plzeň oslaví jubileum první republiky. 100. výročí vzniku samostatného státu se promítne do celoročního cyklu zajímavých událostí pod značkou „Kde domov můj“. A jedním z hlavních bodů bude představení Smetanovy Prodané nevěsty pod širým nebem na náměstí Republiky.

Inscenace v kulisách plzeňského historického náměstí nabízí možnost vytvořit Prodanou nevěstu tak, jak si ji pravděpodobně mohl představovat sám autor. Opera bude uvedena ve verzi z roku 1870, která počítá s kompletně zhudebněnými recitativy a tanci. Měla by být realizována s naprostým respektem k tradici a zcela klasicky, za využití těch nejmodernějších technologií. Je určena pro všechny věkové skupiny. Divákům nabídne mnoho taneční scén, jedno velké defilé komediantů a velké sborové výstupy, na kterých by se mohly podílet i místní folklorní soubory.

Festival světla a Historický víkend ve stylu první republiky, výstava Sto let republiky očima pěti plzeňských generací, 100. výročí narození slavných Plzeňanů – herce Miroslava Horníčka nebo fotografa Viléma Heckela, opera Prodaná nevěsta pod širým nebem na náměstí Republiky. To je jen část z  akcí celoročního projektu s názvem Plzeň 2018, který vyvrcholí v říjnu 2018 velkolepými třídenními oslavami vzniku republiky, a neomezí se jen na město Plzeň, ale rozšíří se do celého Plzeňského kraje.

Dramaturgie projektu Plzeň 2018 zahrnuje tradiční akce města i zcela nové počiny. První z desítek událostí bude už 19. ledna ples města, který se v prostorách Měšťanské besedy ponese v duchu první republiky. V průběhu celého roku se pak budou střídat výstavy, festivaly, koncerty a další akce reflektující vznik československého státu. Nostalgický návrat do časů první republiky i dobovou atmosféru si při různých příležitostech budou moci užít Plzeňané i návštěvníci města všech generací.

„Události října roku 1918 představují i v dnešní době klíčový moment pro formování novodobého českého státu. Cílem našeho projektu je proto především posílit pocit hrdosti a sounáležitosti občanů s městem Plzeň. Program jsme připravili tak, aby si všechny věkové skupiny připomněly, že 28. říjen je největším státním svátkem a neměl by nikdy zevšednět. Troufám si říci, že svým rozsahem i počtem zapojených subjektů bude tento náš projekt patřit k největším v republice, jimiž si příští rok města a obce tak významné výročí připomenou,“ uvedl primátor Plzně Martin Zrzavecký.

Oslavy vzniku samostatného Československa mají v Plzni silnou tradici. Město se k nim poprvé přihlásilo v roce 2006 speciální jednodenní akcí. Ta nabídla lidem příležitost podívat se do muzeí, galerií, kulturních zařízení a na historické památky za symbolické vstupné nebo zdarma, a v podvečer vyvrcholila vzpomínkovým setkáním u Památníku národního osvobození a sochy T. G. Masaryka s následným lampionovým Průvodem světel až na náměstí Republiky. „V této podobě se každoroční Plzeňské oslavy vzniku republiky staly oblíbenou akcí, kterou například letos navštívilo 40 tisíc lidí. Na organizaci se kromě města podílely i tři desítky místních subjektů,“ řekl Martin Baxa, náměstek primátora.

První textová zpráva byla odeslána 3. prosince 1992 programátorem Neilem Papworthem z jeho počítače a směřovala na mobilní telefon, který vlastnil tehdejší šéf Vodafonu Richard Jarvis. Textová zpráva obsahovala text „merry Christmas“, tedy v překladu „veselé Vánoce“.

SMS zprávy si hned zkraje novodobé „mobilní éry“ získaly velkou oblibu uživatelů, protože jste jimi mohli vyjádřit krátká sdělení efektivněji a hlavně levněji ve srovnání s běžným hovorem. K zadávání textů se používaly alfanumerické klávesnice, které v dnešním světě „dotykových plácaček“ přežívají jen u ultralevných telefonů s menšími displeji.

Samotný objem odeslaných zpráv rostl závratnou rychlostí. V roce 2000 se v USA poslalo měsíčně na 12 milionů zpráv, v letošním roce je to v průměru 781 miliard „esemesek“.

zdroj: mobilmania.cz

První čtvrtinu století už mají za sebou členové Divadelního souboru DIVOCH ze Stříbra. Hodlají to oslavit samozřejmě ve velkém stylu, a to za účasti velkého počtu diváků. Jak informuje Martina Sihelská ze Stříbra, bude to už v sobotu 25. listopadu ve stříbrském kině Slavia.

Narozeninová scéna odstartuje v 17 hodin a na návštěvníky čeká společná scénka Domova pro osoby se zdravotním postižením Milíře a Divoch-ů, promítání DVD „Střípky z natáčení 2013-2017“ a premiéra nově studované hry, ….. kterou už Divoch kdysi hrál. Výtěžek z akce půjde na dobročinné účely. Počet míst je limitován, proto přijďte včas!

DIVOCH za uplynulých 25 let odehrál desítky pohádek i poupravených scén známých filmů či románů. Jeho členové se nevyhnuli ani velkým výzvám jakými byly například Noc na Karlštejně nebo některé kusy od Járy Cimrmana. Je tedy zřejmé, že je co slavit. A tak se DIVOCH naším prostřednictvím ptá:

„Máte všichni v kalendáři poznamenáno? Jste všichni natěšeni? DIVOCH totiž poctivě nacvičuje, chce zajistit večer plný zábavy a prosí – na oplátku zase vy zajistěte plné stříbrské kino.“ 

Podzimní setkání turistů Plzeňského kraje se uskuteční v sobotu 25. listopadu v Tachově, a to  u příležitosti 60. výročí vzniku Klubu českých turistů, odboru Tachov.   Start a cíl je v areálu Mže, Hornická ulice, už od 7. 30 hodin podle délky jednotlivých tras.  Slavnostní zahájení podzimního setkání je ve 13, 30 hodin ve společenském sále Mže, kde nebude chybět ani prodej místních turistických známek.

ilustrační foto

„Účastníci setkání mohou navštívit  celou řadu turistických cílů a památek v okolí Tachova, mezi které určitě patří Jízdárna Světce – druhá největší jízdárna ve střední Evropě. Od roku 2010 je to národní kulturní památka a probíhá její postupná obnova,“ sdělila Alena Mautnerová, předsedkyně tachovského odboru KČT.

Pro očekávaných 350 turistů je připravený program na celý den. Nejdelší trasa měří 21 km a vede Českým lesem, nejkratší je do Světců –  4, 5 km, případně  5 km  pro rodiče a děti nebo pro ty,  kteří chtějí získat deskovou hru. S  hrací kartou musí navštívit 4 místa a splnit požadované úkoly.

Dobroty z rukou budoucích pekařů a cukrářů, umění barmanů a kuchařů. To je jen krátký výčet toho, co bude k vidění a ochutnání při oslavách 145. výročí založení Střední školy zemědělské a potravinářské v Klatovech. Akce spojená se Dnem otevřených dveří se uskuteční 24. listopadu   od 8:00 do 16:00 hodin  v prostorách školy. Součástí bude i slavnostní otevření zrekonstruovaného domova mládeže a školní jídelny.

„Zváni jsou jak žáci základních a mateřských škol, tak jejich rodiče, absolventi naší školy, přátelé školy a široká veřejnost. Všichni budou mít možnost prohlédnout si nejen prostory školy, ale i řemeslné výrobky našich cukrářů a pekařů, zahradníků, řezníků, kuchařů-číšníků, gastronomů. Žáci oboru agropodnikání, informatika a ekonomika v podnikání, veřejnosprávní činnost a ekologie a životní prostředí budou také předvádět své odborné dovednosti,“ sdělil ředitel školy Ing. Vladislav Smolík.

Zároveň bude uveden nový učební obor ZEMĚDĚLEC – FARMÁŘ. Návštěvníci mohou navštívit Centrum odborného výcviku, které v sobě zahrnuje restauraci, penzion, cukrářství a pekařství Na Zemědělce. Během dne budou připraveny stánky s ukázkami regionálních potravin. Na nádvoří školy bude k vidění nejen nejmodernější zemědělská technika, ale i historické stroje.

Na zahradě Šafránkova pavilonu budou v úterý 31. 10. vysazeny dva stromy. Jinan dvoulaločný (ginkgo biloba) bude připomínat zakladatele Univerzity třetího věku na plzeňské lékařské fakultě Jaroslava Slípku. Na památku jeho pokračovatelky Heleny Zavázalové, dlouholeté nezapomenutelné garantky seniorského vzdělávání, bude vysazen liliovník tulipánokvětý. V rámci blížících se oslav 30. výročí Univerzity třetího věku na plzeňské lékařské fakultě budou u stromů slavnostně odhaleny pamětní desky.

Program zahájí už odpoledne přednášky pro Klub aktivního stáří a Akademii třetího věku. V 16 hodin promluví ve vestibulu Šafránkova pavilonu pozvaní hosté a představitelé fakulty, kterými budou děkan fakulty Boris Kreuzberg, místostarostka Městského obvodu Plzeň 1 Ivana Mádlová, vedoucí Ústavu sociálního a posudkového lékařství Libuše Čeledová, Magdalena Edlová z Odboru celoživotního vzdělávání Západočeské univerzity a předseda Krajské rady seniorů Leoš Jochec. Přítomným zahraje studentská kapela a poté budou na zahradě Šafránkova pavilonu u nově zasazených stromů slavnostně odhaleny pamětní desky.

„I po 30 letech činnosti Univerzita třetího věku LFP svým dvouletým programem s názvem ‚Člověk ve zdraví i v nemoci. Podpora zdraví a prevence nemocí‘ oslovuje seniory, kteří mají zájem o své zdraví a chtějí pro něj něco sami aktivně udělat. Abychom posluchačům studium co nejvíce usnadnili, připravili jsme pro ně i stejnojmennou učebnici. Těší nás mimořádný zájem seniorů, z nichž někteří se k nám i opakovaně vrací. Dokonce jsou u nás i posluchači, kteří zažili začátky univerzity s panem profesorem Slípkou,“ říká Libuše Čeledová, vedoucí Ústavu sociálního a posudkového lékařství.

Univerzita třetí věku vznikla na plzeňské lékařské fakultě v únoru roku 1988 z iniciativy prof. Jaroslava Slípky, který byl jedním z vůbec prvních zakladatelů tohoto specifického typu celoživotního vzdělávání u nás. Základním posláním univerzit třetí věku je otevřít univerzitní poznatky, vědomostí a dovedností seniorům a poskytnout jim možnost, aby se kvalifikovaně a na univerzitní úrovni mohli systematicky seznamovat s nejnovějšími poznatky v oblasti vědy. Důvod ke studiu v tomto věku spočívá především v radosti ze vzdělávání a ve snaze udržet si duševní svěžest.

Na Univerzitě třetího věku plzeňské lékařské fakulty zájemci studují ve dvouletém cyklu Člověk ve zdraví a nemoci. V prvních dvou semestrech se zabývají teoretickými obory, druhé dva jsou věnovány oborům klinickým. Přednášky se konají zpravidla dvakrát do měsíce. V současné době se na Lékařské fakultě v Plzni Univerzity Karlovy vzdělává téměř 400 seniorů.

V letošním výročním akademickém roce své studium slavnostně ukončí a v pražském Karolinu v červnu 2018 převezmou osvědčení posluchači U3V  běhu 2016–2018. Na další běh U3V 2018–2020 je možné se přihlašovat již od listopadu letošního roku. Informace poskytne paní Vanda Stříbrná v sekretariátu Ústavu sociálního a posudkového lékařství: vanda.stribrna@lfp.cuni.cz, tel.: 377593541. Dalšími aktivitami, které fakulta připravuje pro dříve narozené, jsou Akademie třetího věku a Klub aktivního stáří.

Plzeňské oslavy vzniku samostatného Československa přilákaly v letošním roce i přes nepřízeň počasí na 40 tisíc návštěvníků, stejně jako v loňském roce. Největší zájem byl o prohlídky úpravny vody na Homolce a čistírny odpadních vod, prohlídky Velkého divadla, Měšťanské besedy a dále běžně nepřístupný Loosův interiér v domě na Klatovské 19 či originální prohlídky města. Velký zájem byl i o letošní novinky v programu, a to o prohlídku výrobního závodu BOHEMIA SEKT ve Starém Plzenci a o prohlídky katedrály sv. Bartoloměje. Bohatý celodenní program zakončilo v 17 hodin vzpomínkové setkání na náměstí T. G. Masaryka, lampionový průvod a ohňostroj.

Pro veřejnost se otevřely budovy radnice na náměstí Republiky, Měšťanská beseda, Velké divadlo, Loosovy interiéry, nebo Meditační a Luftova zahrada. Areál DEPO2015 celý den lákal na DEPO Street Food Market(podrobně píšeme zde), výstavy Jak se točí peníze nebo ŠKODA. K oslavám se letos připojilo poprvé i Divadlo Alfa, jež připravilo představení pro děti Norská pohádka s následnou exkurzí do zákulisí. Lidé si mohli užít volné bruslení na zimním stadionu, volné plavání v bazénech na Slovanech a na Lochotíně, nebo objevovat Plzeň v rámci tradičních prohlídek města. Zájemci měli možnost se svézt historickými vozy dopravních podniků.

Celodenní oslavy zakončilo vzpomínkové setkání na náměstí T. G. Masaryka a následný Průvod světel, jenž přilákal několik stovek lidí. Průvod vyvrcholil tradičním ohňostrojem na náměstí Republiky. Za město Plzeň se slavnostního shromáždění zúčastnil první náměstek primátora Martin Baxa s náměstkyní Evou Herinkovou, za Plzeňský kraj hejtman Josef Bernard s náměstkyní Marcelou Krejsovou, za Západočeskou univerzitu Ilona Mauritzová a Vladimír Duchek. Součástí vzpomínkového aktu byl slavnostní slib nových strážníků Městské policie Plzeň a předání pamětních medailí Krajského vojenského velitelství v Plzni 11 vojákům za aktivní přístup ve vojenské službě.

Fotogalerie zde.

První náměstek Martin Baxa ve svém projevu připomněl, že je velmi důležité si i po 99 letech připomínat tento historický milník, a to hlavně proto, že jsme formováni tím vším, co se tu odehrálo. „Těch několik desetiletí existence společného státu Čechů a Slováků bylo provázeno mnoha zvraty. Bylo současně časem demokracie a svobody, ale i dobou nesvobody a okupace. Během té doby jsme mnohokrát selhali, kapitulovali nebo se přihrbili, ale naopak jsme mnohokrát vytrvali, projevili odvahu a statečnost, bojovali jsme a vzdorovali jsme, individuálně i kolektivně,“ připomněl Martin Baxa.

Na příští rok chystá město Plzeň velké oslavy ke stému výročí vzniku Československa, celoroční projekt Plzeň 2018 vyvrcholí dvoudenními oslavami vzniku republiky. Během nich Plzeň zpřístupní archivní kulturní památky z fondů Archivu města Plzně, konkrétně rukopis hry Josefa Kajetána Tyla Fidlovačka z roku 1834 s textem národní hymny Kde domov můj. Vzpomínkový akt u Památníku T. G. Masaryka bude odkazovat na zásadní momenty vzniku samostatného československého státu za účasti současných významných plzeňských osobností.

Autor fotografií a videa: Vladimír Čermák

V březnu 2017 se ve Faurecii vyrobila autosedačka s pořadovým číslem 1.000 000 a v těchto dnes přichází společnost s další dobrou zprávou. BMW bude s nýřanskou firmou spolupracovat až do roku 2030.

Společnost Faurecia to chápe jako ocenění kvalitní práce a vyjádření důvěry ze strany významného klienta automobilky BMW. „Umožňuje nám to nabídnout zaměstnancům stabilitu, perspektivu dlouhodobého zaměstnání a zároveň dobré finanční ohodnocení a kvalitní široké portfolio zaměstnaneckých výhod. Vážíme si toho, že jsme součástí nového trendu v automobilovém průmyslu ve vývoji interiérů,“ říká Hana Petrlíková HR Business Partner společnosti Faurecia Nýřany.

Společnost plánuje rozšíření výroby o další linku a chce tedy přivítat další kolegyně a kolegy – především o operátory výroby, ale také pracovníky do logistiky. Zájemci mohou volat na bezplatnou linku 800 256 175 nebo se dostavit osobně na personální oddělení.

Společnost Faurecia je odborníkem na design a výrobu automobilových sedadel, interiérů a výfukových systémů. Má pobočky ve 32 zemích po celém světě a je šestým největším dodavatelem pro automobilový průmysl. V České republice má společnost Faurecia sedm závodů a v nich 4500 zaměstnanců. Faurecia v Nýřanech u Plzně je nejmladší z českých závodů. Tento závod zahájil provoz 1. května 2013. Kompletují se v něm autosedačky pro BMW. Každých 48 sekund se zde vyrobí jedna sedačka.