Home Tagy Články označené "památky"

památky

Příznivci památek a památkové péče mohou až do 15. září hlasovat o vítězi ocenění Památky děkují. To je součástí již tradičního každoročního klání o Cenu Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro.

Zatímco odborná porota vybírá vítěze jednotlivých kategorií, veřejnost může podpořit některý z návrhů na cenu svým hlasem, a to bez ohledu na soutěžní kategorii. Na internetových stránkách Národního památkového ústavu mohou zájemci o hlasování získat informace o tom, co se v loňském roce podařilo objevit, zachránit, obnovit nebo prezentovat a kdo se o to zasloužil. Ve 24 medailoncích naleznete textové i obrazové informace.

Za Plzeňský kraj nominovalo územní odborné pracoviště NPÚ v Plzni  obnovu tzv. Velkého sálu a místností v prvním a druhém patře zámku v Trpístech. Loňská etapa obnovy hlavní zámecké budovy navázala na předchozí obnovu interiérů prvního patra a dvou oválných sálů v přízemí – vstupního vestibulu a saly terreny. V roce 2016 proběhlo restaurování původní dřevěné parketové rámové podlahy a nástěnné, respektive nástropní výmalby takzvaného Velkého sálu včetně oprav plastických architektonických a dekorativních prvků. Další práce zahrnovaly všechny místnosti druhého patra, v nichž proběhla především obnova podlah, truhlářských prvků, vnitřních omítek a výmalby. Některé interiéry byly vybaveny dobovým zařízením, které podtrhuje jejich památkovou hodnotu.

Hlasovací tlačítko se nachází pod stručnou charakteristikou každého nominovaného počinu. Hlasovat   může každý jenom jednou a pouze pro jednoho z navržených. Po kliknutí na hlasovací tlačítko obdržíte e-mail a až po jeho potvrzení bude váš hlas započítán. Vítězem se stane počin s největším počtem hlasů. Jeho jméno bude oznámeno na slavnostním předávání cen Patrimonium pro futuro 3. října 2017 na zámku v Bučovicích, kde mu bude udělena cena veřejnosti Památky děkují v podobě křišťálové plakety.

Cenu Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro s podtitulem Společenské ocenění příkladů dobré praxe vyhlašuje a uděluje Národní památkový ústav od roku 2014 ve snaze zhodnotit a vyzdvihnout to, co se v oblasti památkové péče podařilo, a ocenit ty, kteří se o úspěšné dílo přičinili. Odborníci vybírají ve čtyřech kategoriích.

Více informací a on-line hlasování naleznete na stránkách NÁRODNÍHO PAMÁTKOVÉHO ÚSTAVU.

Město Sušice pořádá pravidelně vždy v pondělí pravidelné komentované prohlídky města s průvodcem určené pro individuální návštěvníky, a to vždy ve dvou okruzích. Sraz zájemců je před místní radnicí. Dopolední okruh začíná v 10 hodin, odpolední pak ve 14 hodin.

Prohlídky pořádá Městské informační centrum Sušice a jsou zcela zdarma. První  městský okruh vede po levém břehu řeky Otavy. Při procházce účastníci uvidí: Kámen neštěstí, Sušický mechanický betlém, Starý židovský hřbitov, Příkopy, radniční věž.  Druhý městský okruh naopak vede po pravém břehu řeky Otavy a  návštěvníky při procházce seznámí s takovými zajímavostmi, jako je Křížová cesta, kaple Anděla Strážce, škola a pomník T. G. Masaryka, Památník odboje, hřbitovní kostel Panny Marie nebo sušické pivovarnictví – Pivovar Sušice.

Až do konce srpna se mohou zájemci vydat na prohlídku historického centra Klatov a poznat tak jedno z nejkrásnějších měst v česko-bavorském pohraničí, známé jako „brána Šumavy“. Vychází se vždy každou sobotu v 10 hodin.

Prohlídky historického centra města jsou určené pro širokou veřejnost, individuální turisty či rodiny s dětmi. Během přibližně 80 minutové procházky se účastníci seznámí se vším, co je v Klatovech jedinečné a dozvědí se i něco z toho, co se v knižních průvodcích ani na internetu nepíše. Prohlídky se konají za každého počasí a při jakémkoli počtu účastníků!

V rámci prohlídek Klatov:

  • uvidíte jedinečný film o historii města a vývoji památek, vytvořený speciálně pro tyto prohlídky, zachycující i běžně nepřístupná místa
  • dozvíte se zajímavosti o nejvýznamnějších historických stavbách v centru města
  • navštívíte běžně nepřístupné prostory bývalého dominikánského kláštera (opravený v roce 2007) a přilehlý kostel sv. Vavřince
  • navštívíte arciděkanský kostel a seznámíte se s příběhem slavné klatovské Madony
  • prohlédnete si náměstí a mimořádně zajímavý jezuitský kostel, kde se seznámíte s historií a působením jezuitského řádu v Klatovech

„Prohlídku historického centra Klatov si mohou objednat také organizované skupiny, školní výlety či skupiny žáků a studentů. Prohlídka města je v tomto případě možná v kterýkoli den i mimo letní sezónu a může být zaměřena podle přání a časových možností skupiny,“ zdůrazňuje jejich organizátor Mgr. Pavel Koura.

Národní památkový ústav (NPÚ) a Národní rada osob se zdravotním postižením České republiky (NROZPČR) uzavřeli na bezbariérově přístupném zámku Kozel memorandum o spolupráci. Jeho součástí jsou mimo jiné deklarace vzájemné součinnosti při přípravě zpřístupňování památkových objektů osobám se zdravotním postižením, podpora společných projektů či spolupráce v oblasti propagace a informování veřejnosti.

„Národní památkový ústav se dlouhodobě snaží vycházet lidem se speciálními potřebami co nejvíce vstříc. Novinkou letošní sezóny  je například elektronický průvodce ve znakové řeči pro neslyšící návštěvníky na státních zámcích v Náměšti nad Oslavou, Jaroměřicích nad Rokytnou a v Červené Lhotě. Soubor krátkých filmů natáčený vždy v autentických interiérech památkových objektů umožňuje neslyšícímu návštěvníkovi rychleji se zorientovat a lépe si užít prohlídku samotnou. Jsem přesvědčena, že uzavřené memorandum nám pomůže naši snahu ještě více prohloubit a zintenzivnit a názor partnerů z Národní rady osob se zdravotním postižením pro nás bude přínosem,“ uvedla  generální ředitelka NPÚ Naďa Goryczková.

Její optimismus sdílí i předseda NROZPČR Václav Krása, který za tuto instituci dokument podepsal a jeho uzavření považuje za velice důležité.  „Lidé bez ohledu na své konkrétní zdravotní postižení  rádi navštěvují památky, ale v řadě případů si stále návštěvu nemohou užít tak, jak by i přes jistá omezení skutečně mohli. Proto je moc dobře, když budeme moci v této situaci na základě našich zkušeností poradit pracovníkům NPÚ, jak dosáhnout co nejširšího zpřístupnění památkových objektů, expozic a sbírek pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace,“ upozorňuje Krása.

 Již dříve se NPÚ věnoval většímu zpřístupňování památek osobám se zvláštními potřebami několikerým vydáním průvodce Jak dobýt hrad: Památky takřka bez bariér. Šlo o velmi podrobný, v terénu ověřený soupis dostupných památek, který se zaměřil na specifické potřeby pouze jedné, byť relativně velké skupiny návštěvníků – osoby s tělesným postižením, respektive vozíčkáře. Rozdílný přístup k integraci znevýhodněných návštěvníků pak volil projekt Naslepo hradem, který byl v létě 2008 otestován na hradě Křivoklátě a posléze uplatněn ještě na zámku v Mníšku pod Brdy. V roce 2010 dosáhl projekt Prezentace národní kulturní památky Státní hrad a zámek Bečov formou vzdělávacích programů, jehož součástí byla také příprava programu speciálního vzdělávání nevidomých mimo jiné prostřednictvím haptického modelu Relikviáře svatého Maura, významného mezinárodního uznání v podobě ocenění Europa Nostra.

 

Národní technická památka Vodní hamr v Dobřívě na Rokycansku je ode dneška   uzavřena z důvodu plánované rekonstrukce. Vodní hamr má za sebou bohatou historii. Po napoleonských válkách se tamní výroba soustředila především na cejny neboli polotovary určené pro cvočkaře a hřebíkáře, jichž byly v té době v podbrdském kraji stovky rodin. Za první světové války hamerníci přešli na výrobu zákopnického nářadí pro císařskou armádu. Později se v něm vyrábělo zemědělské a stavební nářadí.

Od června 2017 však velká kladiva utichnou a tři vodní kola se přestanou točit. Hamr je sice stále funkční, ale stroje i pohon jsou už v nevyhovujícím stavu, a aby se zachovala jejich funkčnost, je třeba přistoupit k celkové rekonstrukci. Nevyhovující je například elektroinstalace, také stroje je nutné repasovat a znovu v objektu ustavit. Současně bude v hamru vybudována expozice mapující jeho historii.

Tento nákladný projekt Západočeského muzea v Plzni bude finančně podpořen z evropských fondů prostřednictvím Ministerstva pro místní rozvoj v programu Integrovaného regionálního operačního programu. Realizace úprav je plánována na období od 1. června 2017 do 31. prosince 2018. Zároveň se vybuduje objekt pokladny s toaletami, který bude financovat ze svých prostředků Plzeňský kraj.

Stovka krátkých kapitol popisuje osudy rodáků, historické událostí, zajímavé památky i přírodní lokality brdského pohoří. Autory knihy jsou pracovníci muzea v Rožmitále a Strašicích a další brdští badatelé.

Tři památky Plzeňského kraje ve správě Národního památkového ústavu – územní památkové správy v Českých Budějovicích, zámky Červené Poříčí a Nebílovy a hrad Švihov, lákají o víkendu 22. – 23. dubna 2017 návštěvníky k prohlídkám speciální slevovou akcí, tzv. reciproční vstupenkou. 

„Pokud ve dnech 22. až 23. dubna 2017 navštívíte zámek Červené Poříčí, zámek Nebílovy nebo hrad Švihov, nevyhazujte svoji vstupenku, ale předložte ji na pokladně druhého vámi vybraného objektu, kde získáte vstup zdarma!“ doporučuje návštěvníkům správce zámku Červené Poříčí na Klatovsku Marcel Čermák.

Reciproční vstupenka platí pouze pro jednotlivce a rodinné vstupenky, neplatí pro hromadné skupiny!

hrad Švihov

Na hradě Švihov  bude v tyto dny prohlídkový okruh ″Hrad – život na šlechtickém sídle″ mimořádně rozšířen o tzv. Gotický sál – místnost v přízemí severního paláce, kde se nachází galerie transferů vzácných gotických omítek ze zaniklého kostela sv. Wolfganga v Doupově. Ta je doplněna malou expozicí archeologických nálezů z hradu. V téže místnosti bude probíhat i virtuální prohlídka hradu, která nabízí pohled do všech zpřístupněných prostor pomocí promítací techniky.

Ve výstavním sále u pokladny si návštěvníci budou moci prohlédnout výstavu obrazů ″Pocity″ plzeňské malířky Andrei Elizabeth Sankó, která potrvá do 30. června 2017.

Státní hrad a zámek Horšovský Týn umožní stejně jako každý rok předem objednaným skupinám z Domovů pro seniory a Dětských domovů vstup zdarma.

V průběhu letošní turistické sezóny bude opět fungovat věrnostní program nazvaný Klíč k památkám, jehož součástí je webový informační portál a mobilní aplikace. Ta umožňuje milovníkům a návštěvníkům památek snadné vyhledávání, prohlížení a orientaci v celém spektru státních i nestátních památek v rámci České republiky.

Nástrojem věrnostního programu jsou papírový a mobilní klíč s unikátním QR kódem, který se stává platným po načtení na pokladně konkrétní památky. Princip věrnostního programu 5+1 zůstává zachován, což znamená, že za pět zakoupených vstupenek získají návštěvníci šestý vstup na kteroukoli ze zapojených památek zdarma.

Klíč k památkám nabízí snadné vyhledávání oblíbených lokalit, preferovaných kulturních akcí či služeb, plánování výletů s využitím kompletních informací o dostupnosti památek a jako příjemný bonus věrnostní program pro zapálené návštěvníky kulturních památek nabízející vstup zdarma a jiné slevy při splnění daných podmínek. Jednotlivé vstupy sbíráte jako klíče do svého papírového nebo mobilního pasu.

Více informací naleznete na webových stránkách www.npu.cz nebo na webech jednotlivých památek.

Dlouhý velikonoční víkend je tou správnou příležitostí, zamířit do jednoho z nejkrásnějších koutů České republiky – na Šumavu. V Kašperských Horách a blízkém hradě Kašperk bude rušno od pátku 14. až do pondělí 17. dubna. Připraven je lákavý program pro všechny generace, chybět nebudou velikonoční trhy, tvořivé dílny, divadelní představení, komentované prohlídky města i hradu.

Pátek 14. dubna bude v Kašperských Horách patřit těm, co rádi tvoří. Ve vestibulu kina Kašperské Hory mohou od 13.00 do 16.00 zdobit kraslice či perníčky, vyrábět travní hlavouny, velikonoční zápichy do květníků a další velikonoční dekorace. Zvídaví návštěvníci, kteří by se rádi dozvěděli něco více o velikonočních zvycích a tradicích, jsou zváni na speciální komentované prohlídky malebného městečka s průvodcem – v sobotu 15. dubna v 10.30. Velikonoční Kašperské Hory vyvrcholí v neděli 16. dubna od 10.00 řemeslnými trhy s divadélkem pro děti, kočovným samostřílem, živou hudbou, soutěží o nejlepší velikonoční nádivku a dalšími tematickými atrakcemi na kašperskohorském náměstí.

Hrad Kašperk připravil na velikonoční víkend od 14. do 17. dubna prohlídky nazvané Život na hradě.  Během procházky strážním hradem Karla IV. se návštěvníci dozvědí mnoho zajímavého o životě ve středověku a způsobech poznávání naší minulosti, jako je archeologie, písemné prameny, historické vyobrazení apod. K vidění budou autentické předměty, např. kuchyňská keramika, krabicový zámek či klepadlo a také nástěnná malba zachycující jeden den na Kašperku., která se dokonce rozpohybuje.

V sobotu 15. a v neděli 16. dubna vždy od 12.15, 14.15 hodin navíc hradní „divadelní“ spolek Pachmajr v podsklepeném prostoru purkrabství uvede středověkou divadelní hru Fraška o kádi, pojednávající o vztazích mezi mužem a ženou a zvyklostech slušného chování. Děti jsou zvány na dobrodružnou interaktivní výpravu do hradu s Karlem Ešnerem a jeho družinou, kde budou šermovat, trénovat dvorskou etiketu, tancovat, skládat pečeť Karla IV. a střílet z luku a také se seznámí s některými velikonočními zvyky. Velikonoční atmosféru na hradním nádvoří dotvoří ovečka s jehňátkem a občerstvení s regionálními velikonočními pochutinami včetně velikonočního pečiva a kašperské placky se špenátem. V horní části nádvoří se bude hrát oblíbená středověká hazardní hra vrhcáby.

Město Horšovský Týn na Domažlicku by mělo pro letošní rok získat od Ministerstva kultury ČR  z programu regenerace místních památek finanční částku ve výši necelých 1, 2 milionu korun.  Z vlastního rozpočtu města pak radnice schválila pro program regenerace  ještě  částku jednoho milionu korun.

Finanční příspěvky na obnovu památek v rámci Programu regenerace MPR v Horšovském Týně budou peníze čerpány především na základě schválených žádostí fyzických osob. Konkrétně se například jedná o dům č. p. 20 v ulici 5. května, kde je nutné zabezpečit  statické zajištění stavby, na což město poskytne příspěvek   260.000  korun ze státního programu a dalších 52 tisíc korun z rozpočtu města.  Dům č. p. 26, ve stejné ulici, který je ve vlastnictví města, získá na statické zabezpečení objektu příspěvek z Programu ve výši 208.000 Kč.

Další objekty na náměstí republiky, jejichž vlastníkem je opět samotné město Horšovský Týn, opraví ze státního programu na regeneraci památek konkrétně  okna, dveře, úžlabí a fasády západního průčelí. Obnova zasáhne také  fasádu západního průčelí za 121 000 korun. Soukromý vlastník pak díky státnímu programu bude moci na domu č. p. 71 v Jelení ulici opravit fasádu, v Plachého ulici se další objekt dočká   obnovy oken a okenic,  černé kuchyně a   vstupu z východní strany.