Home Tagy Články označené "parkování v centru"

parkování v centru

V Rokycanech se již delší dobu potýkají s nedostatkem   parkovacích míst v centru města,  proto zadali renomované společnosti v oblasti dopravního plánování  zpracování Studie parkování v centrální části města Rokycany. Cílem bylo jednak mít data o současném stavu, tj. obsazenosti a obrátkovosti na parkovacích místech v centru a v okolí vlakového a autobusového nádraží, a pak zejména získat návrhy úprav řešení dopravy v klidu v centrální oblasti města a přilehlém okolí, včetně posouzení záměru výstavby parkovacího domu.

Studie parkování v Rokycanech

„Řešené území ve středu města bylo vymezeno ulicemi Jiráskova, Náměstí 5. května, Pražská, Soukenická, Třebízského a dále ulicemi Jeřabinová, Antonína Uxy a Dukelská. Studie se věnuje i odhadu ekonomické a prostorové bilance při vybudování parkovacího domu. Navrhuje i úpravy tarifního systému, nový informační systém parkovišť, vytvoření nových placených parkovacích stání a parkovacích zón vymezených pro rezidenty, zejména v lokalitách sídlišť. Současně platí, že nechceme zabírat funkční plochy městské zeleně, které plní nezbytnou pobytovou funkci pro obyvatele centra města,“ uvedl Jan Šašek,  místostarosta města Rokycany.

Veřejné představení Studie parkování v centrální části města Rokycany se uskuteční v pondělí 22. ledna 2018 od 17  hodin v zasedací místnosti Triana na nádvoří Městského úřadu Rokycany. Tady mohou občané města uplatnit  své případné připomínky či náměty, kterými se bude radnice společně se zpracovateli studie zodpovědně zabývat.

Automobily se údajně pohybují průměrně pouze 10% času a zbylých 90% jsou dočasně nebo trvale odstaveny. Z toho plynou pak velké plošné nároky na dopravu i  parkování. Také   město Rokycany se v souvislosti s rozvojem automobilismu dostává do situace, kdy nestačí vytvářet nová parkovací místa a podmínky pro parkování se zhoršují. Během let totiž došlo k výraznému nárůstu počtu vozidel a současná organizace dopravy   je navíc ovlivněna i tím, že město je spádovou oblastí pro okolní obce. Vzhledem k množství aut pak dochází k situacím, že řidiči parkují na místech, která k tomu nejsou určena. V rozporu s pravidly silničního provozu jsou to hlavně chodníky nebo veřejná zeleň.

Doprava je přitom důležitým faktorem rozvoje a života města. Rada města proto   zadala zpracování Studie parkování v centrální části města Rokycany společnosti AF-CITYPLAN, s.r.o., renovované firmě v oblasti dopravního plánování. Cílem studie je získat data o současném stavu a navrhnout úpravy řešení dopravy v klidové centrální oblasti města a přilehlém okolí, včetně posouzení záměru výstavby parkovacího domu v centru. Řešené centrální území města je vymezeno ulicemi Jiráskova, Náměstí 5. května, Pražská, Soukenická, Třebízského a dále ulicemi Jeřabinová, Antonína Uxy a Dukelská. Výsledkem studie bude analytická a návrhová část.

Podkladem pro návrhovou část bude právě analýza stávajícího stavu. Průzkumem budou zjištěny stávající kapacity parkovacích ploch i jejich časové využití, parkovací nároky i obsazenost a obrátkovost na parkovacích místech v centru města a v okolí vlakového a autobusového nádraží. Výsledky analýzy budou v návrhové části sloužit jako podklad pro   případný nový systém regulace a organizace dopravy v klidové centrální zóně tak, aby bylo parkování vyvážené a efektivní s ohledem na různorodou funkci zástavby v centrální části   města.

„Výsledky poslouží jako podklad pro stanovení potřebnosti nových lokalit parkování, vymezení parkovacích zón (rezidentní stání, placená stání) v řešené lokalitě, včetně odhadu ekonomické i prostorové bilance při vybudování parkovacího domu. Studie navrhne i možné úpravy tarifního systému či nový informační systém parkovišť. Nezbytnou součástí organizace dopravy v klidu centra města bude zřejmě i vytvoření parkovacích zón vymezených pro rezidenty, např. v ulicích Josefa Knihy, Pod Kostelem či Rokycanova, tedy lokalit sídlišť, která současně čekají na svoji revitalizaci. Ostatně na chybějící relevantní data a koncepční návrhy upozornili město i obyvatelé při veřejném projednávání návrhu obnovy vnitrobloku Josefa Knihy,“ uvedl místostarosta Rokycan  Mgr. Jan Šašek.

Pro koncepční a dlouhodobé rozhodnutí města o tom, jaké zásady a kroky zvolit pro budoucí systém dopravy parkování v centru města, mají  pomoci právě průzkumem získaná data a na základě výsledků analýzy   studie navrhne taková doporučení změn a opatření, která zajistí zlepšení současného stavu.

„Zároveň nechceme zabírat stávající funkční plochy městské zeleně, neboť jsou nezbytné pro relaxaci obyvatel nejen centra města, ale i jeho návštěvníků. Proto je součástí zadání i posouzení parkovacího domu. Zkrátka, dopravu v klidu není dobré nechávat v klidu, je třeba se jí věnovat.  Zpracovanou studii bychom měli obdržet v září letošního roku. Studie, tedy analytická i návrhová část, bude samozřejmě veřejně představena i obyvatelům města,“ dodal místostarosta Šašek.