Home Tagy Články označené "Plzeňský kraj"

Plzeňský kraj

Zprávy, informace a události Plzeňského kraje. Kulturní, politické, společenské zprávy z Plzeňského kraje a regionu Plzeň. Plzeňský kraj leží na jihozápadě Čech, v jižní části Západočeského kraje. Na severozápadě sousedí s Karlovarským krajem, na severu má kratičký úsek společné hranice s Ústeckým krajem, na severovýchodě hraničí se Středočeským krajem, na jihovýchodě s Jihočeským krajem. Nejdelší úsek společné hranice má s německou spolkovou zemí Bavorsko (Bayern) na jihozápadě.

Memorandum o spolupráci mezi Plzeňským krajem a Západočeskou univerzitou v Plzni, které dnes na krajském úřadě podepsali hejtman Plzeňského kraje Josef Bernard    a rektor Západočeské univerzity v Plzni (ZČU) Miroslav Holeček, má zapojit studenty ZČU do aktuálních problematik spojených s životem v Plzeňském kraji a připravit je tak k praktickému využití jejich studijních předpokladů v jejich budoucích profesních oblastech.

Obsahem memoranda je podpora a poradenství pro malé a střední podnikatele, zapojení studentů   do poradenství osobám v obtížných životních situacích, podpora technického vzdělávání formou motivace žáků a studentů základních a středních škol o studium v technických oborech, využití výzkumných center, vykonávání praxe studentů pedagogické fakulty ve školách zřizovaných Plzeňským krajem, zřízení základní cizojazyčné školy pro potřeby zahraničních pracovníků ZČU a firem v regionu, účast odborníků ZČU v komisích Plzeňského kraje a podpora jednotlivých projektů ZČU Plzeňským krajem.

Naši studenti už ve škole dostanou možnost uplatnit své znalosti v praxi a zároveň pomohou tam, kde je to přínosné pro kraj,“ vysvětluje Miroslav Holeček.

Peníze, které univerzitě poskytneme, nebudou využity jen třeba na konferencích, ale přispějí k rozvoji našeho kraje,“ doplnil hejtman Josef Bernard.

Úplně poprvé ocenil hejtman Josef Bernard významné osobnosti Plzeňského kraje stříbrnou plaketou s vyobrazením Jana Palacha. * Silnice z Břas do Liblína byla za 105 milionů korun zrekonstruována. * Život v kufříku – to je projekt věnovaný novorozencům, určených k adopci. Jako první se do něj zapojila Klatovská nemocnice. *  Více uvidíte v naší aktuální videoreportáži.

Členové rady Plzeňského kraje schválili poskytnutí účelových neinvestičních dotací v celkové výši 308 000 korun devíti žadatelům v rámci programu Podpora literární tvorby a publikační činnosti 2017.

Mezi úspěšnými žadateli je například Milena Štráfeldová s knihou Odpolední čas u Loosů, spolek Plasy sobě s knihou o plaském rodákovi Pavlu Anzenbacherovi nebo spolek Pod Zelenou Horou, který bude vydávat publikaci „Ať jsme zase národem, na který můžeme být hrdi!“.

V případě prvního sběru žádostí bylo podpořeno šest žádostí v celkové výši 470 000 korun, pro druhý sběr žádostí komise navrhla podpořit  devět žádostí v celkové výši 308 000 korun.

V rámci dotačního titulu  na podporu sociálních služeb Plzeňského kraje  souhlasí krajští radní s poskytnutím finančních prostředků v celkové výši 26 486 541 korun, a to pro  39 příjemců.

Žádost o poskytnutí finančních prostředků v rámci dofinancování podalo 47 organizací, které je požadovaly na zajištění a poskytování 83 sociálních služeb. Přidělení finančních prostředků musí ještě   schválit  Zastupitelstvo Plzeňského kraje.

V letošním roce na podporu sociálních služeb v kraji bylo rozděleno 432 540 000 korun (leden). V září v rámci tzv. mimořádného kola dotačního řízení bylo rozděleno 56 740 000 Kč a další navýšení bude nyní v listopadu po schválení zastupitelstvem.

Oblíbený výjezdní program Recyklace hrou zavítal celkem do dvanácti škol v Plzeňském kraji. Byl zaměřen na pochopení základního principu recyklace prostřednictvím hry a zábavy. Žáci společně s lektory hledali odpovědi na praktické otázky. Například, co uvnitř ukrývá počítač či pračka, kam s nimi, když doslouží, nebo co získáme recyklací jednoho mobilu a jak díky tomu předejdeme dalšímu znečišťování životního prostředí. Organizátorem je společnost Recyklohraní aneb Ukliďme si svět. Finančně je podporován Ministerstvem životního prostředí.

Žáci ze Základní školy a Mateřské školy Holoubkov na Rokycansku si užili program Recyklace hrou

Program Recyklace hrou má podobu 45minutového workshopu, který je přizpůsobený věku účastníků. Je vhodný po základní školy a odpovídající ročníky víceletých středních škol. S pomocí lektorů děti pochopí, že bez recyklace se neobejdeme a že díky ní dokážeme vysloužilému elektro zařízení, použitým bateriím či jinému odpadu dát další šanci na využití. Lektoři za nimi přijedou přímo do školy.

Populární byl mezi dětmi vědomostní kvíz, kdy odpovídaly na otázky napsané na kartičkách. Věděli jste například, že recyklací jedné tiskárny se ušetří 36 kg nebezpečného odpadu, a že uvedené množství nebezpečného odpadu vyprodukuje devět domácností za rok.

„Snažíme se především, aby to s námi děti bavilo, a aby si odnesly nové znalosti, zkušenosti a zážitky,“ říká Edita Kleckerová, jedna z lektorek programu z Recyklohraní o.p.s. a dodává: „Při práci ve skupinkách si mohou žáci například rozebrat skutečný počítač nebo model pračky. Tuhle část mají děti nejraději. Rozebrat počítač nebo pračku doma jen tak nemůžou. V Recyklaci hrou je to nejen povoleno, ale přímo vyžadováno!“

Od ledna do září letošního roku zkontrolovali pověření pracovníci okresních správ sociálního zabezpečení (OSSZ) celkem 112 191 lidí na tzv. neschopence. K postihu za nedodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce došlo v 2 850 případech. Z údajů České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) vyplývá, že nejvíce postihů bylo uděleno v Plzeňském kraji (361).

Zkontrolován byl v průměru každý jedenáctý pojištěnec na tzv. neschopence. Sankci (postih) za nedodržování režimu představuje zkrácení nebo odejmutí nemocenského. Smyslem kontrol je především zajistit účelné čerpání nemocenského a dodržování zákonem stanovených pravidel.

Lidé, jimž lékař vystavil tzv. neschopenku, jsou zejména povinni dodržovat režim dočasně práce neschopného pojištěnce, sdělit ošetřujícímu lékaři platnou adresu místa pobytu v době dočasné pracovní neschopnosti, označit byt a zvonek jmenovkou, prokázat se při kontrole průkazem totožnosti a dodržovat dobu vycházek, pokud jim je ošetřující lékař povolil. Vycházky mohou být povoleny nejvýše v celkovém rozsahu 6 hodin denně (v jednom či více časových úsecích), a to v době od 7 do 19 hodin.

Vůbec poprvé v historii Plzeňského kraje   bude tento týden udělena Čestná plaketa hejtmana Plzeňského kraje za odvážné občanské postoje osobnostem  spjatým s naším krajem. Ocenění obdrží lidé, kteří kvůli tehdejšímu režimu byli perzekuováni, zavíráni do vězení či nuceni k práci v dolech. Stříbrnou plaketu navrhl a vytvořil vedoucí ateliéru Design kovu a šperku Petr Vogel. 

Návrh plakety zpracoval doc. Petr Vogel

„Chtěl bych ocenit osobnosti, na které se často zapomíná, a právě proto je důležité si je připomínat a znát historické souvislosti, které jejich život provázely. Protože samotné ocenění bude mimořádnou událostí, bude i plaketa velmi mimořádná. Na její přípravě se pracovalo téměř rok a výsledkem je stříbrná mince o průměru 70 mm s portrétem Jana Palacha,“ vysvětluje hejtman Plzeňského kraje Josef Bernard.

Návrh plakety zpracoval doc. Petr Vogel, autor hejtmanského řetězu, který pro Plzeňský kraj vytvořil v loňském roce. „Nejobtížnější bylo vymodelovat portrét Jana Palacha, a to i vzhledem k tomu, že je velmi málo dostupných fotografických materiálů s jeho podobiznou. V podstatě je jeden jediný – jeho index s portrétovou fotografií,“ říká Petr Vogel a dodává, že samotné vymodelování portrétu mu trvalo několik měsíců.

Plaketu obdrží v letošním roce pět osobností a předána jim bude slavnostně v Měšťanské besedě ve čtvrtek 16. listopadu v 15:00 hodin.

Jak už jsme dříve informovali, Krajský úřad Plzeňského kraje vyhlásil vůbec poprvé soutěž o nejlepší realizaci obnovy nemovité kulturní památky. Do první kategorie jsou zahrnuty drobná architektura a sochy, do druhé stavby. Nominovaných objektů je celkem 16. Kromě odborníků může svého vítěze vybrat také veřejnost.

Do kategorie drobnějších památek byly vybrány příkladné obnovy soch nebo boží muka, mezi jinými také mariánský sloup v obci Úterý či kašna se sochou Panny Marie v Nepomuku. U větších objektů jsou zastoupeny radnice, kostel, kaple, ale také zámek Nebílovy nebo hrobka rodiny Schmidů v Anníně. O vítězích v obou kategoriích rozhodne odborná komise sestavená krajským úřadem.

Zámek Nebílovy

Ocenění budou předána na slavnostním vyhlášení výsledků hejtmanem a náměstkem hejtmana pro oblast kultury a památkové péče. O všech nominovaných následně vyjde tištěná publikace. Nejúspěšnější projekty budou prezentovány také na internetových stránkách kraje a na vybraných akcích. Všichni laureáti budou oceněni uměleckým předmětem, pamětním grafickým listem a dalšími věcnými cenami. Zapíší se také do pamětní knihy Plzeňského kraje.

Do soutěže se může zapojit i veřejnost prostřednictvím internetové ankety. Vybírat může z obou výše uvedených kategorií až do 29. listopadu 2017. Na základě výsledků bude vyhlášena Cena veřejnosti. Na tři vylosované hlasující čekají věcné ceny.

Každý, kdo se zapojí do soutěže, může svým hlasem pomoci ocenit úsilí vlastníků památek a rozšířit povědomí o kulturním dědictví kraje. Hlasovat je možné na stránkách PLZEŇSKÉHO KRAJE.

Díky nově rekonstruovanému úseku silnice III/16910 z Modravy přes  Filipovu Huť až na hranice Plzeňského kraje nyní mohu tudy jezdit řidiči bezpečněji a plynuleji.  Jde  o celkovou délku cca 4,5 km, kde byla provedena výměna 13 kusů stávajících propustků, vybudování opěrné zdi tvořené vyztuženým svahem s ozeleněným lícem (systém Green Terramesh), vybudování dešťové kanalizace, reprofilace příkopů, zpevnění rigolů, zpevnění krajnic, osazení dřevo-ocelových svodidel, osazení sněhových tyčí a provedení nového vodorovného značení.

Rekonstruovaná silnice z Modravy do Filipovy Hutě

„Oprava této významné komunikace v turisticky atraktivní lokalitě národního parku Šumava výrazně přispěje ke zvýšení bezpečnosti a plynulosti dopravy. Byla zahájena v dubnu a dokončena v srpnu letošního roku,“ uvedl náměstek hejtmana pro dopravu Pavel Čížek.

Celkové náklady stavby, kterou financoval Plzeňský kraj prostřednictvím Správy a údržby silnic Plzeňského kraje, příspěvkové organizace, činily 41,5 milionu korun. Zhotovitelem stavby byla společnost Silnice Klatovy a.s.  Tento rekonstruovaný úsek silnice je posledním úsekem realizovaným z projektu „Komplexní řešení silnice III/16910 Srní – Modrava – Filipova Huť“ v celkové délce 13,3 km. Tyto náklady činily přibližně 130 milionů korun.

Celorepublikový happening (nejen) k 17. listopadu  se uskuteční  v pondělí 13. listopadu  od 6 do 9 hodin ráno   na různých místech  po celé republice, kde se objeví ve velkém množství „Tři špejle“  v barvách trikolory. Symbolizují tři pilíře demokracie. Jsou připomínkou boje za demokracii minulých generací a zároveň symbolem současného usilování o zachování a rozvoj svobodné a sebevědomé společnosti.

Symbol vznikl na Plzeňsku v rámci aktivit skupiny pro)(hnutí a spontánně se šíří do dalších krajů. Oficiálně bude představen široké veřejnosti 13. listopadu odpoledne   v Praze na  konferenci Festivalu svobody.  V pátek 17. listopadu budou několikametrové „Tři špejle“ stát i na Václavském náměstí v rámci Koncertu pro budoucnost.

V Plzeňském kraji se symbol “Tří špejlí” objeví rozestavěný už ráno 13. listopadu mimo jiné u Pomníku osvobození americkou armádou ve Stříbře, na Náměstí T. G. Masaryka v Plzni či na Náměstí Republiky v Tachově, kde bude  v 9:00 hodin  k dispozici Elva Frouz – iniciátor pro)(hnutí.