Home Tagy Články označené "Plzeňský kraj"

Plzeňský kraj

Zprávy, informace a události Plzeňského kraje. Kulturní, politické, společenské zprávy z Plzeňského kraje a regionu Plzeň. Plzeňský kraj leží na jihozápadě Čech, v jižní části Západočeského kraje. Na severozápadě sousedí s Karlovarským krajem, na severu má kratičký úsek společné hranice s Ústeckým krajem, na severovýchodě hraničí se Středočeským krajem, na jihovýchodě s Jihočeským krajem. Nejdelší úsek společné hranice má s německou spolkovou zemí Bavorsko (Bayern) na jihozápadě.

Oblíbený Festival Regionálních potravin Plzeňského kraje přilákal na nádvoří pivovaru davy lidí. * Herečka Blanka Bohdanová vstoupila společně s dalšími osobnostmi do Dvorany slávy Plzeňského kraje. * V aule Střední průmyslové školy strojnické a Střední odborné školy prof. Švejcara byly předány žákům prvních ročníků technických oborů kufříky s náčiním. * Veletrh cestovního ruchu ITEP odstartoval. * Více uvidíte v naší aktuální videoreportáži.

 

 

 

 

 

Významná česká divadelní a filmová herečka Blanka Bohdanová, česká historička, publicistka, překladatelka a ředitelka Muzea a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici Irena Bukačová a český triatlonista a bronzový medailista z olympiády v Sydney Jan Řehula. To je trojice osobností, kterou letos uvedl hejtman Plzeňského kraje Josef Bernard do pomyslné Dvorany slávy a která z jeho rukou převzala pamětní list a charakteristický kámen – achát. Slavnostní akt se konal v malém sále Měšťanské besedy v Plzni.  

Všichni tito lidé se narodili nebo jsou nějakým způsobem spjati s Plzeňským krajem a svou pracovitostí, houževnatostí, profesionalitou, ale i morálními a lidskými vlastnostmi překračují jeho hranice.

„Rozhodl jsem se pokračovat v tradici oceňování osobnosti, které dokáží uskutečnit svůj životní sen a zároveň jsou příkladem pro ostatní. Tyto osobnosti nás ostatní inspirují a vždy posunují o kousek dál. Jsou vzory nejen pro mladé, ale pro nás pro všechny,“ uvedl hejtman Plzeňského kraje Josef Bernard, který byl sám v roce 2015 do Dvorany slávy uveden.

Už 12 let trvá soutěž obcí a měst  Plzeňského kraje v třídění odpadů  pod názvem „My už třídit umíme!“.  Po celou dobu, co soutěž trvá, se Plzeňský kraj pohybuje v celorepublikovém hodnocení na předních místech. V roce 2011 byl dokonce vítězem v rámci pomyslného srovnání všech krajů České republiky.

Před dvanácti lety, kdy vlastní krajská soutěž v třídění odpadů obcí začínala, vytřídil každý obyvatel kraje za rok průměrně 32 kg papíru, skla, plastů a nápojového kartonu. V současné době se toto množství pohybuje o více než čtrnáct kilogramů výše. V roce 2016 se každému obyvateli Plzeňského kraje podařilo vytřídit v průměru 46,1 kg papíru, plastů, skla a nápojového kartonu do barevných kontejnerů, sběrných dvorů, výkupen a podobně.

Přestože Plzeňský kraj nestojí v současnosti na stupních vítězů, stále se jeho výsledky pohybují nad celorepublikovým průměrem, který loni činil 44,8 kg na obyvatele. Plzeňský kraj byl v roce 2016 nejlepší ve výtěžnosti barevného skla, celkově se umístil ve výtěžnosti papíru, skla, plastů a nápojového kartonu na jednoho obyvatele za kalendářní rok na pátém místě v rámci všech krajů v ČR.

Každý obyvatel Plzeňského kraje vytřídil v loňském roce 13,9 kg plastů, 18,3 kg papíru,  13,6 kg skla a 0,3 kg nápojového kartonu. Tyto výsledky jasně ukazují, že pokud jsou v obcích a městech vytvořeny kvalitní podmínky pro třídění odpadů, podpořené pravidelnou osvětou veřejnosti, jsou lidé motivováni velmi dobře svoje odpady třídit. A právě toto je cílem dlouholetého projektu v Plzeňském kraji.

Spolek Arnika letos už sedmým rokem hledá nejkrásnější stromořadí České republiky. Lidé zatím v anketě nominovali patnáct alejí z osmi krajů. Z Plzeňského kraje však dosud žádná nepřišla. Anketa Alej roku sbírá nominace do 31. října 2017.

V letošním ročníku ankety Alej roku se zatím sešlo patnáct nominací z celé České republiky. Lidé mohou i nadále nominovat svá oblíbená stromořadí na webu www.alejroku.cz/nominace do 31. října 2017. Každý může zaslat jednu až tři fotografie, ke kterým připojí stručný popis a důvod, proč si alej zaslouží pozornost. Veřejnost začátkem listopadu následně vybere nejpopulárnější alej hlasováním na internetu.

“Letos se mezi nominacemi objevují nejen vzrostlá majestátní stromořadí, ale také aleje, které byly vysázeny teprve nedávno. Ovšem co do krásy a kouzla nemohou svým předchůdkyním zatím konkurovat,” říká Natálie Pivoňka Faltýnová, koordinátorka ankety Alej roku a dodává: “Mnoho historických alejí dožívá. Lidé však svými nominacemi potvrzují, že s alejemi počítají i pro další generace, z čehož máme obrovskou radost.”

Nejvíce nominací má letos dosud kraj Vysočina, ze kterého se sešlo šest favoritek. Z Plzeňského kraje zatím nominace chybí. V loňském roce lidé v tomto kraji přihlásili čtyři stromořadí, přičemž regionální vítězkou se stala soběkurská ořešáková alej.

Stejně jako v předchozích ročnících se soutěží ve třech kategoriích. Po ukončení hlasování Arnika v prosinci vyhlásí nejoblíbenější alej celé České republiky a také vítězná stromořadí v jednotlivých krajích. Odborná porota mezitím zvolí nejkrásnější fotografii. Jako hlavní cena čeká na autora vítězné nominace let balonem, vítěz fotografické soutěže se může těšit na tiskárnu značky Epson.

Nádvoří Plzeňského Prazdroje i letos ožilo oblíbeným  Festivalem Regionálních potravin Plzeňského kraje. Již posedmé byl připraven bohatý program pro malé i velké. V pátek 15. září od 11 do 16 hodin tak návštěvníkům nabídl farmářský trh s nejlepšími regionálními potravinami, ochutnávky, zahradnickou dílnu a kuchařské show s  hvězdou  Emanuelem Ridi.

Lokální potraviny jsou stále oblíbenější a Festival Regionálních potravin Plzeňského kraje je ideální příležitostí zjistit, které potravinářské výrobky se letos staly nositeli značky Regionální potravina. Zároveň také nabízí možnost tyto potraviny ochutnat a nakoupit. Jejich nákupem  tak  lidé dostanou čerstvé a mnohem kvalitnější potraviny a zároveň tím podpoří místní výrobce.  Ještě před několika lety byl pojem regionální potravina něčím naprosto výjimečným. Dnes díky farmářským trhům a podobným soutěžím vešel ve všeobecnou známost.    

Do soutěže se letos v Plzeňském kraji přihlásilo 27 výrobců s 81 produkty. Soutěžilo se v devíti kategoriích a největší zájem byl o kategorii Alkoholické a nealkoholické nápoje. Naopak kategorie Masné výrobky trvanlivé, tepelně neopracované, konzervy a polokonzervy zůstala bez svého šampióna. Vítězové soutěže převezmou na Festivalu Regionálních potravin Plzeňského kraje certifikát a s ním i právo užívat po dobu čtyř let na vítězných výrobcích logo Regionální potraviny.

 

Výsledky 12. ročníku soutěže obcí a měst Plzeňského kraje v třídění odpadů byly dnes vyhlášeny v Plasích. Slavnostní ocenění obcí a měst Plzeňského kraje, které jsou zapojeny v soutěži na podporu třídění odpadů pod názvem „My už třídit umíme!“, proběhlo v historických prostorách Plaského kláštera. Organizátoři zvolili tento objekt pro slavnostní ceremoniál záměrně, aby připomněli, že odkazem pro budoucí generace by neměly být hory odpadků, ale hodnoty, na které i naše budoucí generace budou pohlížet s obdivem.

Soutěž již po dvanácté vyhlásil Plzeňský kraj a autorizovaná obalová společnost EKO-KOM, a.s. ve spolupráci s Regionální rozvojovou agenturou Plzeňského kraje, kteří společně realizují projekt na podporu a rozvoj třídění odpadů. Smyslem soutěže je více zapojit samosprávy obcí, v čele se starosty a starostkami, do aktivit odpadového hospodářství a ocenit nejlepší města a obce Plzeňského kraje v třídění odpadů, především pak papíru, skla, plastů a nápojového kartonu.

Stejně jako v loňském roce, tak i v letošním ročníku, byly do soutěže automaticky zařazeny všechny obce a města, které byly v roce 2016 zapojeny do celorepublikového systému třídění a využití odpadů společnosti EKO-KOM, a.s. Soutěže se zúčastnilo celkem 488 obcí a měst kraje. Soutěž je rozdělena do dvou kategorií – v první kategorii soutěžily obce do 1 000 obyvatel, ve druhé pak města a obce nad 1 000 obyvatel.

Zásadním kritériem pro hodnocení bylo množství vytříděných odpadů na jednoho obyvatele a počet tříděných komodit na území jednotlivých obcí a měst. Hodnocena byla navíc i hustota sběrné sítě nebo sběr kovových odpadů. Samotné hodnocení je provedeno na základě údajů poskytovaných obcemi do systému EKO-KOM v rámci jejich pravidelného vykazování za stanovené období. Obec získává výsledné body, jež jsou součtem bodů z osmi soutěžních kategorií – tří hlavních a pěti doplňkových. Podle počtu výsledných bodů se stanovuje celkové pořadí v souboru obcí. V rámci slavnostního ceremoniálu bylo oceněno 15 nejlepších menších obcí do tisíce obyvatel a 10 nejlepších obcí a měst nad tisíc obyvatel.

Všechny oceněné obce převzaly ze strany radní Plzeňského kraje pro oblast životního prostředí Radky Trylčové a zástupců společnosti EKO-KOM, a.s. diplomy za svá umístění, upomínkové předměty a první tři vítězné obce v každé kategorii dostaly finanční odměnu ve výši 10 tisíc Kč (třetí místo), 20 tisíc Kč (druhé místo) a 30 tisíc Kč (první místo) v obou kategoriích.

Výsledky soutěže v třídění obcí za rok 2016

v kategorii malých obcí do 1 000 obyvatel:

  1. místo a nejlepší v třídění odpadů v Plzeňském kraji patří obci NĚMČOVICE
  2. obec ČILÁ
  3.  obec MODRAVA     

v kategorii velkých obcí nad 1 000 obyvatel:

  1. místo a nejlepší v třídění odpadů v Plzeňském kraji je město ŽELEZNÁ RUDA
  2. obec LOSINÁ
  3. obec ŠTĚNOVICE

Každý obyvatel Plzeňského kraje vytřídil v loňském roce 13,9 kg plastů, 18,3 kg papíru,  13,6 kg skla a 0,3 kg nápojového kartonu. Tyto výsledky jasně ukazují, že pokud jsou v obcích a městech vytvořeny kvalitní podmínky pro třídění odpadů, podpořené pravidelnou osvětou veřejnosti, jsou lidé motivováni velmi dobře svoje odpady třídit. A právě to je cílem dlouholetého projektu v Plzeňském kraji.

 

Barokní kostýmy, tajemství barokních staveb nebo zajímavosti o tehdejším jídelníčku, to je jen zlomek nabídky barokní expozice, kterou připravil Plzeňský kraj při příležitosti  veletrhu ITEP. Ten otevře své brány ve čtvrtek 21. září v 10:00 hodin v halách TJ Lokomotiva v Plzni na Slovanech. Návštěvníci zde najdou všechny informace o cestování a mnoho další zábavy. Letošní 13. ročník Veletrhu cestovního ruchu Plzeňského kraje ITEP 2017 se zde uskuteční ve dnech 21. až 23. září 2017. Otevřeno bude denně od 10:00 do 18:00 hodin a v sobotu od 10:00 do 17:00 hodin.         .

„Velmi nás těší stále se zvyšující počet návštěvníků veletrhu, ale roste také počet vystavovatelů. Letos jich bude více než 140. Velkým tématem Plzeňského kraje je baroko a v této souvislosti bych ráda upozornila na expozici kraje, kde návštěvníci uvidí repliky barokních kostýmů, dozvědí se, jak vznikaly monumentální barokní stavby, jakou symboliku skrývají barokní dekorace, ale třeba také to, jakým způsobem se hraběnka Lažanská zasloužila o vybudovaní Manětína,“ láká   náměstkyně hejtmana pro oblast školství a cestovního ruchu Ivana Bartošová.

Hlavní výstavní hala nabitá tipy na cesty

Výstavní hala nabídne cestovatelům kompletní turistické informace, tipy na dovolenou, mapy a brožury od vystavovatelů z Česka i ze zahraničí, tradiční řemesla zaměřená na výrobu regionálních produktů, naučné prezentace. Jako každý rok v hlavní hale proběhne vyhlášení výsledků soutěže Prázdninová štafeta, kde je hlavní cenou zahraniční zájezd. S tématem baroka je spojena nejen hlavní expozice Plzeňského kraje, ale také soutěž o ceny s názvem „Karty hraběnky Lažanské“. O hudební doprovod se postarají Junior orchestr, ZUŠ Plasy, Body Band Plzeň, Švejk-band M. B. Karpíška a další.

Zábava pro děti a dospělé  v interaktivní hale

Každý den je v interaktivní hale připravena zábava pro všechny věkové kategorie. Svoji zábavnou vědeckou expozici připravila Techmania Science Center a Hvězdárna Rokycany doveze nafukovací planetárium. Kulturní představení má připravené Muzeum loutek Plzeň, Hudební divadélko DINO a Divadlo Jitule a Dadule. Těšit se můžete na pohádky, tvořivé dílničky, minidiskotéky a soutěže nebo malování na obličej. Každoročně divácky úspěšné jsou ukázky činnosti Hasičského záchranného sboru a Zdravotnické záchranné služby Plzeňského kraje. Aby byla nabídka kompletní, tak nebudou chybět taneční a pohybová vystoupení, malování karikatur či dětská jóga. A kdyby někoho zajímalo, „Jak se točí peníze?“, tak interaktivní výstava pro děti s tímto názvem je přichystána v expozici DEPO. Destinační agentura Brdy Ekologického centra Orlov připravila pro letošní ITEP prezentaci Brdy od prvohor až po současnost. Expozice v sobě ukrývá nejen turistické a přírodní zajímavosti Brd, ale jsou připraveny soutěže pro děti a rodiny a „Možná přijde i Fabián“.

Vystavovatelé z Itálie dovezou kapelu

Na veletrh jako každý rok přijedou zahraniční vystavovatelé například z Polska, Chorvatska, Německa, Rakouska nebo Slovenska. Nově se představí Sverdlovský region a Jekatěrinburg, opět dorazí vystavovatelé z Itálie, kteří tentokrát dovezou kapelu z Trentina s názvem La Vechia Miraglia, která zahraje italskou hudbu sršící optimistickým nábojem a temperamentem. Z oblasti Trentino se představí také zástupci Etnografického muzea v San Michele all´ Adige.  

Podpisy rozdají herci seriálu Policie Modrava

Dříve než budou mít televizní premiéru nové díly druhé řady seriálu Policie Modrava, poodhalí návštěvníkům ITEPu zákulisí natáčení jeho aktéři. Autogramy budou rozdávat herci Filip Tomsa – představitel hlavní role poručíka Kamila Sedláčka a Michal Holán – představitel poručíka Pavla Votavy. Do Křesla pro hosta usedne herec a také tanečník Zdeněk Piškula, známý moderátor Dalibor Gondík, bývalý hokejový obránce Jiří Hanzlík a Bohuslav Ebermann – legendy HC Škoda Plzeň

 

Počet obyvatel v Plzeňském kraji v 1. až 2. čtvrtletí 2017 vzrostl o 500 osob. Na zvýšeném počtu obyvatel se podílel pouze přírůstek stěhováním, počet zemřelých byl opět vyšší než počet narozených. Meziročně poklesl pouze počet sňatků, zvýšil se naopak počet živě narozených, zemřelých, přistěhovalých i vystěhovalých.

Na základě předběžných výsledků žilo na území Plzeňského kraje k 30. červnu 2017 celkem 579 129 obyvatel, za šest měsíců tak počet obyvatel vzrostl o 500 osob. Nárůst byl způsoben převyšujícím počtem přistěhovalých nad vystěhovalými o 775 osob. Tento trend můžeme sledovat v Plzeňském kraji již sedmým rokem. Přestože došlo v Plzeňském kraji k celkovému nárůstu počtu obyvatel, dva okresy v kraji vykazovaly pokles, a to okres Klatovy o 61 osob a Plzeň-město o 41 osob. Nejvíce obyvatel (178) naopak přibylo v okrese Rokycany. Počet zemřelých tentokrát převažoval nad počtem živě narozených v šesti okresech ze sedmi (kromě Tachova) a i v kraji celkem.

Do Plzeňského kraje se za šest měsíců od počátku roku 2017 přistěhovalo 3 469 osob, což bylo o 344 osob více než v předchozím roce. Z ostatních krajů v ČR se přistěhovalo 1 881 osob a 1 588 osob ze zahraničí. Za stejné období se z kraje vystěhovalo 2 694 osob, z toho 58,4 % do ostatních krajů v ČR a 41,6 % do zahraničí.

Nejrizikovějším místem v Česku byla v letech 2014–2016 vyhodnocena křižovatka na silnici I/27 v katastru obce Třemošná jen několik kilometrů severně od Plzně. Zde se za poslední tři roky odehrálo celkem 13 nehod, z toho jedna smrtelná. Dalších sedm řidičů se tady vážně zranilo.

Kromě nejrizikovějších míst v České republice stanoví Allianz pravidelně také nejnebezpečnější úseky v jednotlivých krajích. V Plzeňském kraji se v letech 2014–2016 na druhém místě umístila křižovatka jen několik kilometrů od Třemošné v katastru obce Chotíkov. V severozápadním cípu města došlo během posledních tří let na silnici I/20 ke čtyřem nehodám, při nichž dva lidé na místě zemřeli a dva vyvázli s těžkými poraněními.

Řidiči by měli věnovat zvýšenou pozornost také průjezdu křižovatkou jihovýchodně od obce Losiná 11 km na jih od Plzně. Na silnici I/20 zde v daném období došlo k celkem 12 dopravním nehodám, z nichž si tři lidé odnesli vážná zranění.

V pořadí čtvrtý nejrizikovější úsek na Plzeňsku objevila Allianz Automapa v okrese Tachov. Na silnici I/21 v katastru obce Bor došlo v letech 2014–2016 k 15 (!!) nehodám se dvěma úmrtími. Pátý nejhorší úsek v kraji se nachází opět u obce Třemošná, byť ještě v katastru Plzeň. Nájezd a sjezd ze silnice I/27 jižně od obce se za poslední tři roky stal svědkem tří nehod s jedním smrtelným a jedním vážným zraněním.

Mapy rizikových míst  jednotlivých krajů vč. odkazu na Google Street View najdete na www.allianzfoto.cz ve složce Allianz Automapa 2017.

V 1. až 2. čtvrtletí roku 2017 mzdy v Plzeňském kraji nominálně i reálně vzrostly. Průměrná hrubá měsíční mzda činila 27 693 Kč, což představuje oproti 1. až 2. čtvrtletí 2016 zvýšení o 2 061 Kč, tj. o 8,0 %. Pokud zohledníme index spotřebitelských cen za celou ČR, průměrné mzdy v Plzeňském kraji reálně vzrostly o 5,6 %.

Plzeňský kraj se v 1. až 2. čtvrtletí 2017 může pochlubit třetí nejvyšší průměrnou mzdou přepočtenou na osoby plně zaměstnané mezi jednotlivými kraji České republiky. Lépe jsou na tom pouze Hlavní město Praha (36 645 Kč) a Středočeský kraj (29 263 Kč). Nejnižší průměrná mzda byla zjištěna v Karlovarském kraji, a to 24 551 Kč, což je o 4 072 Kč méně, než je celorepublikový průměr (28 623 Kč). Je třeba ale zdůraznit, že průměrná mzda v ČR je ovlivněna především výší mzdy v kraji Hlavní město Praha, a proto výše průměrné mzdy v ČR nedosahuje žádný jiný kraj.

Ve všech krajích průměrná mzda nominálně vzrostla, nejvíce v kraji Plzeňském a Ústeckém, v obou případech o 8,0 %. Spotřebitelské ceny se v České republice zvýšily za uvedené období o 2,3 %, při započtení tohoto indexu tak reálná mzda vzrostla ve všech krajích. V celorepublikovém úhrnu průměrná hrubá měsíční nominální mzda vzrostla o 6,5 % a reálně se zvýšila o 4,1 %.

Počet zaměstnanců se v kraji zvýšil o 0,2 % na 210,7 tisíc. K nárůstu jejich počtu došlo i ve všech ostatních krajích, nejvíce v Hl. městě Praze (o 3,5 %) a ve Středočeském kraji (o 2,8 %), nejméně pak právě v Plzeňském kraji. V celé České republice se evidenční počet zaměstnanců přepočtený na plně zaměstnané zvýšil o 66,5 tisíc zaměstnanců, tj. o 1,7 %.