Home Tagy Články označené "primátor Martin Zrzavecký"

primátor Martin Zrzavecký

Plzeňský primátor Martin Zrzavecký přijal na plzeňské radnici francouzského velvyslance Rolanda Galharagua. Velvyslanec přijel zahájit 25. ročník frankofonního multižánrového festivalu Bonjour Plzeň!, jenž pořádá Alliance Francaise de Plzeň od 30. října do 12. listopadu 2017.

„Těší nás, že jste si ve svém nabitém programu našel čas zahájit jubilejní ročník tohoto festivalu. Alliance Francaise je totiž blízkým a důležitým partnerem města a my podporujeme jeho aktivity,“ uvedl primátor. V následujícím rozhovoru se dotkli několika témat. Primátor mimo jiné hovořil o projektu neziskové organizace SIRIRI, jenž se týká školní výuky dětí v Africe, a který podporuje město společně s francouzským velvyslanectvím. Plzeň konkrétně přispěla částkou 300 tisíc korun na pořízení slabikářů po děti ve Středoafrické republice, kdy učebnice v jazyce sango jsou distribuovány zejména do škol v odlehlých vesnických částech, kam pomoc nedosáhne. Primátor zmínil dále také projekt francouzských filmařů, kteří budou natáčet v lednu příštího roku v plzeňském Velkém divadle historický film Edmond. Vyjádřil zájem o spolupráci s francouzskou stranou ohledně výuky francouzského jazyka. Hovořili i o Západočeské univerzitě v Plzni, kterou velvyslanec před přijetím na radnici navštívil, o podpoře města v oblasti mimoškolní činnosti dětí a studentů a jejich technického vzdělávání, i o podpoře rozvoje kreativního průmyslu.

Velvyslanec uzavřel návštěvu se slovy, že je i v budoucnu připraven diskutovat o možné spolupráci v oblasti školství, výzkumu, průmyslu i o dalších tématech. Primátor uvedl, že by rád velvyslance ještě letos v Plzni přivítal a pohovořil s ním mimo jiné o případných možných výměnných pobytech studentů či o oboustranném hostování plzeňských a francouzských divadel.

Roland Galharague, absolvent Ecole normale supérieure, bakalářského studia němčiny a studia historie na Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, absolvoval vysokoškolské studium ruštiny (agrégation), působil jako 1. tajemník Francouzského velvyslanectví ve Washingtonu (1996-1999), vedoucí tiskového oddělení a mluvčí Francouzského velvyslanectví v Londýně (2002-2005), rada Francouzského velvyslanectví v Jihoafrické republice (2005-2008) a velvyslanec Francie v Budapešti (2012-2015). Na francouzském ministerstvu zahraničních věcí v Paříži zastával funkci zástupce ředitele Střediska analýz a plánování (1999-2002), ředitele odboru kontinentální Evropy (2008-2010). Později byl jmenován náměstkem generálního ředitele pro bezpečnostní a politické otázky (2010-2012).

Primátor města Plzně Martin Zrzavecký společně se svojí náměstkyní pro oblast školství a sociálních věcí Evou Herinkovou přijal na radnici velvyslance Vietnamské socialistické republiky v České republice Ho Minh Tuana. Přijetí se zúčastnili i zástupci svazu Vietnamců v České republice a v Plzni. Tématem setkání byla integrace vietnamské komunity v krajské metropoli a možnosti budoucího zapojení do kulturního života města.

„V Plzni máme legálně přihlášeno na 16 tisíc cizinců, z toho je početná vietnamská komunita čítající dva tisíce Vietnamců. Integrace dané komunity se v Plzni zcela daří, je to i především díky dlouholetým přátelským vztahům obou zemí. Zdejší Vietnamci nepředstavují pro město žádné sociálně bezpečnostní riziko, naopak s městem velmi dobře spolupracují. Přicházejí s celými svými rodinami za prací, svým podnikáním zde vytvářejí hodnoty, na malých obcích nejen Plzeňského kraje pomáhají zajišťovat základní služby českým občanům. Vietnamská komunita v Plzni se navíc zapojuje do kulturního života, zapojila se i do projektu Evropského hlavního města kultury 2015,“ sdělil primátor Martin Zrzavecký vietnamskému velvyslanci, jenž měl tytéž informace o bezproblémovém začlenění vietnamských občanů do zdejší společnosti.

Vietnamský velvyslanec se zajímal především o možnosti podpory vzniku zázemí pro komunitní centrum vietnamských občanů ze strany města. V první řadě se zajímal o možnost poskytnutí nebytového prostoru pro takovéto centrum. Město Plzeň nabízí neziskovým organizacím za velmi nízké nájemné své nebytové prostory, dále tyto organizace podporuje dotačními programy v oblasti kultury, což by mohl být v budoucnu i případ vietnamské komunity. „Městu velice záleží na integraci cizinců do naší společnosti, proto zde funguje Komise pro otázky integrace cizinců Rady města Plzně, v rámci níž bychom v budoucnu mohli podporovat jednotlivé akce vietnamského komunitního centra nebo i dlouhodobou činnost,“ vysvětlila možnosti podpory ze strany města náměstkyně Eva Herinková.

Po přijetí u primátora čekalo vietnamského velvyslance jednání se zástupci Svazu Vietnamců v Plzni, odpoledne navštívil památky města a zavítal i do plzeňského pivovaru. Ho Minh Tuan je velvyslancem Vietnamské socialistické republiky od května letošního roku, do Plzně poprvé zavítal už před 15 lety a to v rámci pracovní cesty po Evropě.

Katedra výtvarné kultury fakulty pedagogické věnovala Artotéce města Plzně obraz, který Luiza Sharipova vytvořila jakou součást své absolventské práce. Velkoformátovou kresbu panoramatu Plzně, jež se iluzivně propojuje se vzpomínkami autorky na rodný Uzbekistán, si vybral sám primátor Martin Zrzavecký.

Luiza Sharipova se v teoretické části své diplomové práce zabývala formami iluze, postupy při tvorbě plakátů a také problémem uplatnění iluze pro rozvoj žákovského kreativního myšlení. Praktickou část tvoří soubor šesti plakátů o rozměru 100 x 140 cm, jež vyjadřují krajinu Plzně, která se iluzivně propojuje se vzpomínkami na Uzbekistán. Diplomku pod vedením Stanislava Poláčka Sharipova obhájila v roce 2011.

Cílem Artotéky města Plzně, která nyní obsahuje na 180 děl, je podpora současného lokálního výtvarného umění v Plzni. Zahrnuje např. díla Jiřího Patery, Miroslava Tázlera, Bronislava Losenického Marie Lacigové, Jiřího Rataje či Benedikta Tolara.

Pod záštitou primátora Města Plzně Martina Zrzaveckého se už tuto sobotu koná tradiční běžecká událost Night Run. Závod se uskuteční v parku OC Plaza Plzeň a v jeho okolí.

Součástí Night Run bude i Avon běh na 5 kilometrů, který se běží na podporu boje proti rakovině prsu. Poběží se dětské závody Innogy Kids Cup a rovněž rodinný běh BOSCH Family Run.

Registrace závodníků začíná v 15:30. První dětské běhy začnou v 17 hodin. AVON běh má start v 19:15, hlavní Night Run vyběhne ve 20:15. Na oba noční závody 10 km i 5 km je povinná funkční čelovka – svítilna na hlavě, bez ní nebude závodník připuštěn na start.

Soutěž

Běžci dvou velkých závodů budou muset přes řeku Mži. Po kterém mostě poběží? Pomoc najdete na mapě závodu. Správné odpovědi posílejte na soutěžní mail soutez@plzen.cz. Výherci dostanou tzv. startovní balíček – tedy startovné a hromadu dárků k tomu. Výherce budeme kontaktovat mailem.

 

Primátor města Plzně Martin Zrzavecký společně s náměstkyní pro oblast školství a sociálních věcí Evou Herinkovou přijal ve čtvrtek 8. června na radnici zástupce slovenské Žiliny. Patrik Groma, první zástupce primátora města Žiliny, Igor Liška, přednosta městského úřadu a Ingrid Dolníková, vedoucí Odboru kultury, sportu, cestovního ruchu a místního rozvoje města Žiliny přijeli na třídenní návštěvu krajské metropole.

Hlavním tématem setkání byla podpora kultury v obou městech. Žilinští zástupci se zajímali především o udržitelnost akcí po skončení projektu Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015.

„Plzeň je kulturní město, kde se velmi daří společenským akcím. Velmi vydařeným projektem z roku 2015 je DEPO2015, kde se pojí industriální ráz budov s kulturou. Jedná se o kreativní prostor, kde sídlí i Centrum robotiky, jež je moderním zázemím pro volnočasové aktivity především dětí, a slouží též jako centrum pro vzdělávání pedagogů. V Centru robotiky mají děti možnost navštěvovat technicky zaměřené kroužky na fotografování, robotiku, 3D tiskárny, čímž již od útlého věku podporujeme technické zaměření našich malých spoluobčanů,“ vysvětlil primátor Martin Zrzavecký.

Centrum robotiky velmi zaujalo žilinské zástupce, výuku techniky podporují již na základních školách, kdy se jejich školáci například učí programovat pomocí lega. Žilina je průmyslovým městem, kde dominantním odvětvím je automobilový a elektronický průmysl. Velkým problémem, se kterým se toto město potýká, je odliv rezidentů a nedostatek kvalifikovaných pracovníků, Žilina má nejnižší nezaměstnanost na Slovensku. První zástupce žilinského primátora Patrik Groma se zajímal o trend v oblasti odlivu občanů z Plzně a jak chce město popřípadě lákat lidi, aby přišli žít do krajské metropole. Plzeň si v posledních letech udržuje konstantní počet obyvatel a nepozoruje zvýšený trend v odlivu svých rezidentů.

V pátek 9. června se zúčastnili hosté ze Žiliny od 9 hodin konference Plzeňský kraj – Místo k žití, místo k podnikání. Se svým příspěvkem na téma Smart City a doprava vystoupil primátor města Martin Zrzavecký, první zástupce primátora Žiliny Patrik Groma přednesl téma Smart City a dopravní infrastruktura.

V odpolední části programu delegaci ze Žiliny čeká prohlídka Centra robotiky v Cukrovarské ulici. V 17 hodin společně s náměstkyní primátora města Plzně Evou Herinkovou zahájí Historický víkend, kde Patrik Groma přednese krátkou zdravici návštěvníkům tradiční plzeňské akce.

Kromě zahájení Historického víkendu na náměstí Republiky se delegace zúčastní zahájení 21. ročníku Mezinárodního folklorního festivalu CIOFF Plzeň 2017, kde vystoupí v sobotu i taneční soubor ze Žiliny Rozsutec, na kterém nebudou zástupci Žiliny chybět.

Město Žilina je centrem severozápadního Slovenska. Leží v Žilinské kotlině, na soutoku Váhu s řekami Kysuca a Rajčianka. Žilina je od 29. září roku 2010 partnerským městem Plzně.

Filozof Ladislav Hejdánek získal dnes v západočeské metropoli Cenu 1. června. Prestižní ocenění udělované městem Plzeň převzala z rukou primátora Martina Zrzaveckého filozofova dcera Martina Kutišová. Ladislav Hejdánek cenu získal za trvalou obhajobu a prosazování principů demokracie a lidských práv a svobod. Návrh na udělení ceny emeritnímu profesorovi Univerzity Karlovy Ladislavu Hejdánkovi, jednomu z mluvčích Charty 77, podal první náměstek primátora Martin Baxa, a to na podnět básníka Ivo Hucla. 

Foto: město Plzeň

„Ladislav Hejdánek ve svém životě několikrát dokázal statečnost v boji za demokracii, svobodu a spravedlnost. Je tím, kdo nám svými činy připomíná, jaké hodnoty bylo a stále je nutné vyznávat,“ řekl ve svém proslovu plzeňský primátor Martin Zrzavecký.

„Tatínek si tohoto ocenění velmi váží, zejména ve společnosti těch, kteří je v minulosti obdrželi,“ uvedla Martina Kutišová. Na slavnostním shromážděni přečetla zdravici svého otce, který se kvůli zdravotním problémům nemohl osobně dostavit. Poděkoval v ní za vyznamenání, jehož se mu dostalo. „Je to pro mě pro velká čest, že jste si letos vybrali právě mne,“ vzkázal filozof. Ve své zdravici se zamýšlel nad současnou situací v Evropě i ve světě. „Evropa je v krizi. A je to vlastně celý svět, který je v krizi. Nemylme se: to nejsou a nebudou problémy jen těch druhých, ale budou to problémy naše. Být Evropanem znamená podílet se na odpovědnosti Evropy a Evropanů za celý svět!,“ uvedl v ní mimo jiné.

Cenu 1. června Plzeň uděluje zejména za významný přínos k objasnění a prosazení principů demokracie, svobody a spravedlnosti a za důslednou obhajobu lidských práv a svobod prostřednictvím tisku, rozhlasu a televize. Může být udělena i za dlouholetou publicistickou činnost a za soustavné prosazování uvedených principů i za jednotlivé práce, jež zvlášť významně přispěly k jejich pochopení nebo prosazení principů demokratického právního státu. Mezi laureáty jsou například bývalý prezident Václav Havel, francouzský politolog a historik Jacques Rupnik, spisovatel, publicista a politik Pavel Tigrid, komentátor, publicista a esejista Jefim Fištejn, historik Vilém Prečan, politolog a publicista Oto Ulč, novinářka Petra Procházková, signatářka Charty 77 Dana Němcová a další. Loni cenu obdržel novinář, publicista, spisovatel Ivan Binar.

Podle prvního náměstka Martina Baxy Ladislav Hejdánek celým svým životem a činy obhajoval hodnoty, jako jsou svoboda a demokracie. Odkaz jeho prací je hluboce humánní a naplňuje smysl uvedené ceny. „Pan Ladislav Hejdánek v tomto smyslu dlouhodobě publikuje a vytváří své práce. Zároveň ve svém životě dokázal několikrát statečnost v boji o prosazení principů demokracie, svobody a spravedlnosti. V únoru 1948 byl mezi dvěma stovkami vysokoškolských studentů, kteří se vydali na Hrad žádat prezidenta Edvarda Beneše, aby nepřijímal demisi nekomunistických ministrů. Koncem padesátých let spolu s dalšími podobně smýšlejícími přáteli vytvořil reformní evangelické hnutí Nová orientace, jemuž šlo o občanskou interpretaci evangelia do tehdejších společenských, církevních i politických poměrů,“ přiblížil Martin Baxa.

Ladislav Hejdánek byl dlouhodobě sledován StB, v roce 1971 byl uvězněn. Po půlroční vazbě byl propuštěn a ve dvou procesech odsouzen k nepodmíněnému trestu devíti měsíců. Významně se podílel na promýšlení formulací a prezentace Charty 77, byl jedním z prvních signatářů a v letech 1977 a 1980 také jejím mluvčím. Nemohl oficiálně publikovat, po čtyři roky psal každý den texty pod souhrnným názvem Dopisy příteli, kde reagoval na aktuální politickou situaci v Čechách a Evropě, zabýval se stavem společnosti, vysvětloval postoje a stanoviska Charty 77. Od roku 1980 vedl pro zájemce o filozofii proslulé pondělní bytové semináře, na něž přijížděli významní zahraniční filozofové a myslitelé. V roce 1990 diplomaticky odmítl žádost prezidenta Václava Havla, aby se stal místopředsedou Čalfovy vlády. V roce 1992 byl jmenován profesorem filozofie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, na níž vyučoval až do druhé poloviny 90. let. Ladislav Hejdánek žije v Písku, 10. května 2017 oslavil 90. narozeniny.

Seznam publikací Ladislava Hejdánka čítá 15 hustě popsaných stran a zahrnuje 400 článků a studií. V roce 1984 obdržel Cenu Jana Palacha, v roce 1987 čestný doktorát amsterodamské univerzity, v roce 1992 francouzský řád Rytíř umění a písemnictví, v roce 1995 řád T. G. Masaryka III. třídy. V prosinci 2010 obdržel čestný doktorát Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem.

Plzeňský primátor Martin Zrzavecký a rektor Západočeské univerzity v Plzni Miroslav Holeček zahájili včera dvoudenní Olympiádu techniky 2017. Jde o 11. ročník mezinárodní studentské konference spojené se soutěžní přehlídkou prací a činnosti studentů technických kateder pedagogických fakult.

„Jsem rád, že můžeme v našem městě, které má ambice stát se v budoucnu centrem vědy, inovací a výzkumu, přivítat technicky zaměřené studenty evropských univerzit.  Přál bych vám všem, abyste zvítězili, i když vím, že to nelze. Tak si alespoň všichni pobyt v Plzni užijte,“ řekl při zahájení olympiády primátor.

Hlavním cílem akce je konkrétní podpora a popularizace technického vzdělávání na všech stupních škol, počínaje základními školami. Rektor Miroslav Holeček zmínil, že zájem mladých lidí o studium technických oborů je stále nedostačující. „Věřím, že olympiáda přiláká pozornost mládeže a bude ji motivovat ke studiu těchto oborů,“ řekl.

Před zahájením olympiády primátor přijal delegaci zástupců pedagogických fakult, kteří přijeli do Plzně se svými studenty. Schůzky se zúčastnili představitelé univerzit v Banské Bystrici, Nitře, slovinském Koperu a Portoroži a řeckém Patrasu a Západočeské univerzity v Plzni včetně rektora Miroslava Holečka. Zúčastnění se shodli na tom, že je potřebné vychovávat k zájmu o techniky děti již od útlého věku.

Konference je určena pro studenty učitelských vzdělávacích programů technického a přírodovědného zaměření na univerzitách a ostatních vysokých školách. Přihlášeno je 50 studentů z pěti evropských států. Konference je pořádána pod záštitou Magistrátu města Plzně, Západočeské univerzity v Plzni, mezinárodní společnosti Czech Didac a Svazu průmyslu a dopravy České republiky.

Studenti jednají ve třech sekcích: v odborné sekci, v sekci metodické a multimediální a v sekci vědeckých prací studentů doktorského studia. V loňském ročníku olympiády představili například internetovou hru z detektivního prostředí – Záskok na 221B Baker Street, inovativní deskovou hru z prostředí vesmírné logistiky, funkční model středověké balisty (stroj na vrhání kamenných projektilů a šípových střel velikosti oštěpu) nebo solární kolektor na ohřev vody.

Přesně v polovině jsou nyní setkání s Plzeňany k přípravě jednoho z nejdůležitějších dokumentů ve městě. Veřejných projednání k tzv. návrhové části strategického plánu, která se postupně uskuteční ve všech městských obvodech, se dosud zúčastnilo téměř sto lidí. Účast na nejbližším setkání v úterý 16. května přislíbil mj. i plzeňský primátor Martin Zrzavecký. Po dokončení analýz a stanovení vize, k níž obyvatelé Plzně v lednu přispěli více než 300 podněty nyní probíhá diskuze o nejdůležitějších cílech, opatřeních a příkladech aktivit, které povedou k jejich naplnění.

„Největší zájem zatím vyvolalo naplňování strategického cíle jedna – zlepšit podmínky pro kvalitní život všech generací. Diskutovalo se o životním prostředí, dopravě, záchytných parkovištích či centru města. Mezi náměty na vylepšení života v Plzni se objevila čistota a údržba veřejných prostranství, ale i konkrétní připomínky k bydlení například v Korandově ulici – v lokalitě známé jako Plac,“ vysvětluje ředitelka Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně Irena Vostracká.

Dosud se uskutečnila setkání s Plzeňany na území městských obvodů Plzeň 2 – Slovany, Plzeň 3 a Plzeň 8 – Černice. „Pokud někdo z Plzeňanů diskuzi v místě svého bydliště nestihl, může s námi přijít diskutovat na jakýkoliv jiný obvod. Jsme rádi za zpětnou vazbu k navrženým aktivitám, ale i k životu v Plzni. Je pro nás důležité řešit rozvoj města ve spolupráci s těmi, kteří zde žijí, a připravit dobré podmínky pro život dalších generací,“ doplňuje Eva Velebná Brejchová z téže organizace, která má koordinaci zpracování strategického plánu na starosti.

Analytickou část dokumentu schválilo v prosinci 2016 zastupitelstvo města. Bylo definováno šest nejdůležitějších pozitiv, na nichž je třeba dále stavět, a osm potenciálně problematických oblastí, s nimiž je třeba se vypořádat. Podrobnější informace včetně kontaktního formuláře, prostřednictvím kterého mohou všichni zájemci průběžně zasílat své podněty, najdete na www.ukr.plzen.eu.

Plánovaná setkání, kam mohou přijít Plzeňané diskutovat o budoucnosti města:
úterý 16. 5. 2017 od 16 do 19 hodin v zasedací místnosti městského úřadu, Mohylová 55
čtvrtek 18. 5. 2017 od 16 do 19 hodin na Střední průmyslové škole dopravní Plzeň, Karlovarská 99, společ. sál
pondělí 22. 5. 2017 od 16 do 19 hodin v zasedací místnosti městského úřadu, V Radčicích 19
úterý 23. 5. 2017 od 16 do 19 hodin v zasedací místnosti městského úřadu, Prvomájová 21
pondělí 29. 5. 2017 od 17 do 19 hodin v zasedací místnosti městského úřadu, K Sinoru 62
úterý 30. 5. 2017 od 16 do 19 hodin v Lidovém domě v Liticích (přísálí), K Roli 344, Litice
středu 7. 6. 2017 od 17 do 19 hodin v salonku Malesického Dvora, Malesická náves 1

Primátor města Plzně Martin Zrzavecký předal užitkový vůz pro Potravinovou banku Plzeň. Město přispělo na nákup vozidla finanční dotací ve výši 602 tisíc korun. Auto bude sloužit k převozu potravin od prodejců a výrobců potravin k odběratelům potravinové pomoci. Předání vozu se za město zúčastnila vedoucí odboru sociálních služeb Alena Hynková.

Foto: www.plzen.eu

„Odběratele a dodavatele potravinová banka má, nyní už vám chyběla jen logistika. Jsem proto rád, že město pomohlo dotací k nákupu vozidla, abyste mohli zajišťovat distribuci potravin k odběratelům. V této chvíli je především důležité šířit informace o této možnosti, aby se pomoc dostala k těm, kteří ji potřebují, jako jsou například senioři, rodiny na ubytovnách nebo ženy samoživitelky,“ uvedl primátor Martin Zrzavecký.

Spolek Potravinová banka Plzeň byl založen poskytovateli sociálních služeb v roce 2014. Banka shromažďuje, skladuje a vydává potraviny a drogerii 18 spolupracujícím charitativním a humanitárním organizacím s působností v celém Plzeňském kraji. Více než dvě třetiny organizací sídlí na území města Plzně. Banka získává zdarma přebytky potravin, které vznikají v potravinářském průmyslu a v obchodních řetězcích. Za rok 2016 vydala potřebným 23 342 kilogramů potravin a 577 kilogramů drogerie. Od léta roku 2017 přibyde textil a domácí potřeby.

„Pro město je zcela zásadní, že potraviny se vždy dostaly ke všem, kdo o ně požádal. Potravinovou banku Plzeň podporuje město prostřednictvím Odboru sociálních služeb Magistrátu města Plzně kromě přidělené dotace i v oblasti provozních nákladů. Po čtyřech letech úspěšného fungování ukončilo město vlastní potravinovou pomoc, na niž každoročně uvolňovalo 400 tisíc korun, a která nahrazovala materiální pomoc v době, kdy Potravinová banka Plzeň ještě neexistovala,“ doplnila vedoucí odboru Alena Hynková.

Ve středu se v Obřadní síni městské radnice uskutečnil slavnostní akt, při kterém bylo oceněno přes šest desítek strážníků a zaměstnanců plzeňské městské policie. Čestná ocenění ve formě stužek a medailí strážníkům a zaměstnancům Městské policie Plzeň osobně předali primátor města Plzně Martin Zrzavecký a velitel Městské policie Plzeň Karel Mach.

Věrnostní ocenění bylo předáno zaměstnancům, kteří u městské policie slouží 25, 20, 15,10 a 5 let a dosahují dlouhodobě vynikajících pracovních výsledků při plnění úkolů městské policie. Další čestná ocenění byla udělena za mimořádný čin a záchranu života.

„Když jsem v roce 2014 přebíral 4. největší sbor městské policie v České republice, převzal jsem především politickou zodpovědnost nad fungováním tohoto sboru, ale i lidskou čest nad záštitou strážníků. Jste partnerem pro nás, občany Plzně, a vaši práci děláte dobře, pozitivní ohlasy na ni dostávám denně. Jsem rád, že Vám mohu poděkovat za vaši službu pro naše město. Poděkování patří nejen vám, ale i vašim rodinám, které vás podporují,“ řekl v úvodu primátor města Martin Zrzavecký.

Ocenění za mimořádný čin si kromě dalších strážníků převzali strážník Petr Kokoška z obvodní služebny Bory s kolegou Zbyňkem Bednářem. Díky jejich iniciativnímu a svědomitému výkonu služby se podařilo odvrátit reálně hrozící nebezpečí kontaminace vody ropnou látkou v přehradní nádrži České údolí.

Stužku za mimořádný čin získali také strážníci stanice Územně strážní služby, Jan Nesnídal, Iveta Hnetilová, Ondřej Ulrych, kteří dosahují nadstandardních výsledků při odhalování osob, po kterých bylo vyhlášeno pátrání.

Dalším, kdo obdržel Stužku za mimořádný čin, byl strážník Jiří Filipi. 4. února letošního roku sledoval pomocí kamerového systému dění v plzeňských ulicích a podařilo se mu odhalit trestný čin, při němž dva cizinci napadli ženu. Svým aktivním přístupem a dokonalou znalostí kamerového systému se mu podařilo desítky minut navádět hlídky strážníků za prchajícími muži, které se nakonec podařilo zadržet.

Ocenění z rukou primátora si dále převzali:
Michal Huspek a Zdeněk Bor – oba strážníci se významným dílem podíleli na zadržení agresivního cizince, který na konci listopadu loňského roku napadl při zásahu několik strážníků a zranil je;
Kateřina Purkarová a Vladislava Mašková – za přínos v oblasti prevence kriminality při realizaci projektu Plac;
Karel Zahut – za realizaci projektů „ Plzeňské senior akademie „ a projektu „ Nedej se“;
Michal Rybáček za zajištění akce Rio 2016 v Plzni;
Tomáš Petřík za stabilizaci obvodní služebny Městské policie Plzeň – Bory.

Stužku za záchranu života získali:
Pavel Kučerák, Tereza Kubicová a Miroslav Šůs, jež za dramatických okolností zabránili na počátku října loňského roku mladé ženě spáchat sebevraždu skokem z mostu Generála Pattona;
Martin Machulda a Jan Lang, kteří ve večerních hodinách 2. září 2016 zabránili muži ze Slovenska, aby ukončil svůj život na kolejích vlakového nádraží. Strážníci ho museli z kolejiště doslova vynést.
Martin Vild, 15. září loňského roku zachránil život ženě, která se pokusila o sebevraždu tím, že spolykala několik druhů léků a zapila je alkoholem. Do bytu v panelovém domě se strážník musel dostávat přes balkonové dveře.
Martin Auterský při službě 12. července včasně odhalil známky otravy u ženy, která vypila kromě alkoholu i čisticí prostředek Savo. Poskytl ženě předlékařskou pomoc a přivolal záchranáře, kteří si jí převzali k dalšímu ošetření
Artur Tereščenko, který společně s kolegou 22.března 2016 zachránil muže, který hodlal ukončit svůj život skokem z Wilsonova mostu. Za použití násilí museli muže strhnout ze zábradlí, na němž balancoval.
Josef Kasl a Aneta Guzmanová poskytli nezbytnou první pomoc v případu, který se stal 13. listopadu 2016 a zásadně přispěli k záchraně života sedmnáctiletého chlapce, kterého zasáhl elektrický výboj vysokého napětí poté, co lezl po odstavených vagonech na zastávce vlakového nádraží Plzeň – Jižní Předměstí.
Vladislava Mašková v mimopracovní době poskytla v centru města nezbytnou první pomoc staršímu muži, který 16. února letošního roku náhle zkolaboval na ulici. Profesionální předlékařskou první pomocí muži zachránila život.

Primátor města při slavnostním ceremoniálu, jenž pro své zaměstnance jako formu poděkování a uznání uspořádalo vedení Městské policie Plzeň, předal také tři Medaile cti. Toto zvláštní ocenění je určeno pracovníkům veřejné správy, hasičům, policistům a jiným fyzickým i právnickým osobám, které se významným způsobem zasloužily o zajišťování veřejného pořádku v Plzni, o prevenci kriminality, bezpečnost osob, ochranu majetku, a osobám, které přispěly k záchraně života nebo se zásadním způsobem podílely na řádném fungování a rozvoji městské policie.

Medaili cti si z rukou primátora města Plzně převzal Ing. Aleš Průša, vedoucí Odboru bezpečnosti a prevence kriminality MMP , Mgr. Andrea Gregorová,  manažerka prevence kriminality a protidrogová koordinátorka Odboru bezpečnosti a prevence kriminality MMP, a to za dlouhodobé zásluhy o zajišťování veřejného pořádku a prevenci kriminality v Plzni. Třetí Medaili cti obdržel Ing. Petr Liška, MPA, vedoucí Odboru krizového řízení MMP, za dlouhodobé zásluhy při zajišťování bezpečnosti osob a ochrany majetku v Plzni.