Home Tagy Články označené "primátor Martin Zrzavecký"

primátor Martin Zrzavecký

Pod záštitou primátora Města Plzně Martina Zrzaveckého se už tuto sobotu koná tradiční běžecká událost Night Run. Závod se uskuteční v parku OC Plaza Plzeň a v jeho okolí.

Součástí Night Run bude i Avon běh na 5 kilometrů, který se běží na podporu boje proti rakovině prsu. Poběží se dětské závody Innogy Kids Cup a rovněž rodinný běh BOSCH Family Run.

Registrace závodníků začíná v 15:30. První dětské běhy začnou v 17 hodin. AVON běh má start v 19:15, hlavní Night Run vyběhne ve 20:15. Na oba noční závody 10 km i 5 km je povinná funkční čelovka – svítilna na hlavě, bez ní nebude závodník připuštěn na start.

Soutěž

Běžci dvou velkých závodů budou muset přes řeku Mži. Po kterém mostě poběží? Pomoc najdete na mapě závodu. Správné odpovědi posílejte na soutěžní mail soutez@plzen.cz. Výherci dostanou tzv. startovní balíček – tedy startovné a hromadu dárků k tomu. Výherce budeme kontaktovat mailem.

 

Primátor města Plzně Martin Zrzavecký společně s náměstkyní pro oblast školství a sociálních věcí Evou Herinkovou přijal ve čtvrtek 8. června na radnici zástupce slovenské Žiliny. Patrik Groma, první zástupce primátora města Žiliny, Igor Liška, přednosta městského úřadu a Ingrid Dolníková, vedoucí Odboru kultury, sportu, cestovního ruchu a místního rozvoje města Žiliny přijeli na třídenní návštěvu krajské metropole.

Hlavním tématem setkání byla podpora kultury v obou městech. Žilinští zástupci se zajímali především o udržitelnost akcí po skončení projektu Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015.

„Plzeň je kulturní město, kde se velmi daří společenským akcím. Velmi vydařeným projektem z roku 2015 je DEPO2015, kde se pojí industriální ráz budov s kulturou. Jedná se o kreativní prostor, kde sídlí i Centrum robotiky, jež je moderním zázemím pro volnočasové aktivity především dětí, a slouží též jako centrum pro vzdělávání pedagogů. V Centru robotiky mají děti možnost navštěvovat technicky zaměřené kroužky na fotografování, robotiku, 3D tiskárny, čímž již od útlého věku podporujeme technické zaměření našich malých spoluobčanů,“ vysvětlil primátor Martin Zrzavecký.

Centrum robotiky velmi zaujalo žilinské zástupce, výuku techniky podporují již na základních školách, kdy se jejich školáci například učí programovat pomocí lega. Žilina je průmyslovým městem, kde dominantním odvětvím je automobilový a elektronický průmysl. Velkým problémem, se kterým se toto město potýká, je odliv rezidentů a nedostatek kvalifikovaných pracovníků, Žilina má nejnižší nezaměstnanost na Slovensku. První zástupce žilinského primátora Patrik Groma se zajímal o trend v oblasti odlivu občanů z Plzně a jak chce město popřípadě lákat lidi, aby přišli žít do krajské metropole. Plzeň si v posledních letech udržuje konstantní počet obyvatel a nepozoruje zvýšený trend v odlivu svých rezidentů.

V pátek 9. června se zúčastnili hosté ze Žiliny od 9 hodin konference Plzeňský kraj – Místo k žití, místo k podnikání. Se svým příspěvkem na téma Smart City a doprava vystoupil primátor města Martin Zrzavecký, první zástupce primátora Žiliny Patrik Groma přednesl téma Smart City a dopravní infrastruktura.

V odpolední části programu delegaci ze Žiliny čeká prohlídka Centra robotiky v Cukrovarské ulici. V 17 hodin společně s náměstkyní primátora města Plzně Evou Herinkovou zahájí Historický víkend, kde Patrik Groma přednese krátkou zdravici návštěvníkům tradiční plzeňské akce.

Kromě zahájení Historického víkendu na náměstí Republiky se delegace zúčastní zahájení 21. ročníku Mezinárodního folklorního festivalu CIOFF Plzeň 2017, kde vystoupí v sobotu i taneční soubor ze Žiliny Rozsutec, na kterém nebudou zástupci Žiliny chybět.

Město Žilina je centrem severozápadního Slovenska. Leží v Žilinské kotlině, na soutoku Váhu s řekami Kysuca a Rajčianka. Žilina je od 29. září roku 2010 partnerským městem Plzně.

Filozof Ladislav Hejdánek získal dnes v západočeské metropoli Cenu 1. června. Prestižní ocenění udělované městem Plzeň převzala z rukou primátora Martina Zrzaveckého filozofova dcera Martina Kutišová. Ladislav Hejdánek cenu získal za trvalou obhajobu a prosazování principů demokracie a lidských práv a svobod. Návrh na udělení ceny emeritnímu profesorovi Univerzity Karlovy Ladislavu Hejdánkovi, jednomu z mluvčích Charty 77, podal první náměstek primátora Martin Baxa, a to na podnět básníka Ivo Hucla. 

Foto: město Plzeň

„Ladislav Hejdánek ve svém životě několikrát dokázal statečnost v boji za demokracii, svobodu a spravedlnost. Je tím, kdo nám svými činy připomíná, jaké hodnoty bylo a stále je nutné vyznávat,“ řekl ve svém proslovu plzeňský primátor Martin Zrzavecký.

„Tatínek si tohoto ocenění velmi váží, zejména ve společnosti těch, kteří je v minulosti obdrželi,“ uvedla Martina Kutišová. Na slavnostním shromážděni přečetla zdravici svého otce, který se kvůli zdravotním problémům nemohl osobně dostavit. Poděkoval v ní za vyznamenání, jehož se mu dostalo. „Je to pro mě pro velká čest, že jste si letos vybrali právě mne,“ vzkázal filozof. Ve své zdravici se zamýšlel nad současnou situací v Evropě i ve světě. „Evropa je v krizi. A je to vlastně celý svět, který je v krizi. Nemylme se: to nejsou a nebudou problémy jen těch druhých, ale budou to problémy naše. Být Evropanem znamená podílet se na odpovědnosti Evropy a Evropanů za celý svět!,“ uvedl v ní mimo jiné.

Cenu 1. června Plzeň uděluje zejména za významný přínos k objasnění a prosazení principů demokracie, svobody a spravedlnosti a za důslednou obhajobu lidských práv a svobod prostřednictvím tisku, rozhlasu a televize. Může být udělena i za dlouholetou publicistickou činnost a za soustavné prosazování uvedených principů i za jednotlivé práce, jež zvlášť významně přispěly k jejich pochopení nebo prosazení principů demokratického právního státu. Mezi laureáty jsou například bývalý prezident Václav Havel, francouzský politolog a historik Jacques Rupnik, spisovatel, publicista a politik Pavel Tigrid, komentátor, publicista a esejista Jefim Fištejn, historik Vilém Prečan, politolog a publicista Oto Ulč, novinářka Petra Procházková, signatářka Charty 77 Dana Němcová a další. Loni cenu obdržel novinář, publicista, spisovatel Ivan Binar.

Podle prvního náměstka Martina Baxy Ladislav Hejdánek celým svým životem a činy obhajoval hodnoty, jako jsou svoboda a demokracie. Odkaz jeho prací je hluboce humánní a naplňuje smysl uvedené ceny. „Pan Ladislav Hejdánek v tomto smyslu dlouhodobě publikuje a vytváří své práce. Zároveň ve svém životě dokázal několikrát statečnost v boji o prosazení principů demokracie, svobody a spravedlnosti. V únoru 1948 byl mezi dvěma stovkami vysokoškolských studentů, kteří se vydali na Hrad žádat prezidenta Edvarda Beneše, aby nepřijímal demisi nekomunistických ministrů. Koncem padesátých let spolu s dalšími podobně smýšlejícími přáteli vytvořil reformní evangelické hnutí Nová orientace, jemuž šlo o občanskou interpretaci evangelia do tehdejších společenských, církevních i politických poměrů,“ přiblížil Martin Baxa.

Ladislav Hejdánek byl dlouhodobě sledován StB, v roce 1971 byl uvězněn. Po půlroční vazbě byl propuštěn a ve dvou procesech odsouzen k nepodmíněnému trestu devíti měsíců. Významně se podílel na promýšlení formulací a prezentace Charty 77, byl jedním z prvních signatářů a v letech 1977 a 1980 také jejím mluvčím. Nemohl oficiálně publikovat, po čtyři roky psal každý den texty pod souhrnným názvem Dopisy příteli, kde reagoval na aktuální politickou situaci v Čechách a Evropě, zabýval se stavem společnosti, vysvětloval postoje a stanoviska Charty 77. Od roku 1980 vedl pro zájemce o filozofii proslulé pondělní bytové semináře, na něž přijížděli významní zahraniční filozofové a myslitelé. V roce 1990 diplomaticky odmítl žádost prezidenta Václava Havla, aby se stal místopředsedou Čalfovy vlády. V roce 1992 byl jmenován profesorem filozofie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, na níž vyučoval až do druhé poloviny 90. let. Ladislav Hejdánek žije v Písku, 10. května 2017 oslavil 90. narozeniny.

Seznam publikací Ladislava Hejdánka čítá 15 hustě popsaných stran a zahrnuje 400 článků a studií. V roce 1984 obdržel Cenu Jana Palacha, v roce 1987 čestný doktorát amsterodamské univerzity, v roce 1992 francouzský řád Rytíř umění a písemnictví, v roce 1995 řád T. G. Masaryka III. třídy. V prosinci 2010 obdržel čestný doktorát Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem.

Plzeňský primátor Martin Zrzavecký a rektor Západočeské univerzity v Plzni Miroslav Holeček zahájili včera dvoudenní Olympiádu techniky 2017. Jde o 11. ročník mezinárodní studentské konference spojené se soutěžní přehlídkou prací a činnosti studentů technických kateder pedagogických fakult.

„Jsem rád, že můžeme v našem městě, které má ambice stát se v budoucnu centrem vědy, inovací a výzkumu, přivítat technicky zaměřené studenty evropských univerzit.  Přál bych vám všem, abyste zvítězili, i když vím, že to nelze. Tak si alespoň všichni pobyt v Plzni užijte,“ řekl při zahájení olympiády primátor.

Hlavním cílem akce je konkrétní podpora a popularizace technického vzdělávání na všech stupních škol, počínaje základními školami. Rektor Miroslav Holeček zmínil, že zájem mladých lidí o studium technických oborů je stále nedostačující. „Věřím, že olympiáda přiláká pozornost mládeže a bude ji motivovat ke studiu těchto oborů,“ řekl.

Před zahájením olympiády primátor přijal delegaci zástupců pedagogických fakult, kteří přijeli do Plzně se svými studenty. Schůzky se zúčastnili představitelé univerzit v Banské Bystrici, Nitře, slovinském Koperu a Portoroži a řeckém Patrasu a Západočeské univerzity v Plzni včetně rektora Miroslava Holečka. Zúčastnění se shodli na tom, že je potřebné vychovávat k zájmu o techniky děti již od útlého věku.

Konference je určena pro studenty učitelských vzdělávacích programů technického a přírodovědného zaměření na univerzitách a ostatních vysokých školách. Přihlášeno je 50 studentů z pěti evropských států. Konference je pořádána pod záštitou Magistrátu města Plzně, Západočeské univerzity v Plzni, mezinárodní společnosti Czech Didac a Svazu průmyslu a dopravy České republiky.

Studenti jednají ve třech sekcích: v odborné sekci, v sekci metodické a multimediální a v sekci vědeckých prací studentů doktorského studia. V loňském ročníku olympiády představili například internetovou hru z detektivního prostředí – Záskok na 221B Baker Street, inovativní deskovou hru z prostředí vesmírné logistiky, funkční model středověké balisty (stroj na vrhání kamenných projektilů a šípových střel velikosti oštěpu) nebo solární kolektor na ohřev vody.

Přesně v polovině jsou nyní setkání s Plzeňany k přípravě jednoho z nejdůležitějších dokumentů ve městě. Veřejných projednání k tzv. návrhové části strategického plánu, která se postupně uskuteční ve všech městských obvodech, se dosud zúčastnilo téměř sto lidí. Účast na nejbližším setkání v úterý 16. května přislíbil mj. i plzeňský primátor Martin Zrzavecký. Po dokončení analýz a stanovení vize, k níž obyvatelé Plzně v lednu přispěli více než 300 podněty nyní probíhá diskuze o nejdůležitějších cílech, opatřeních a příkladech aktivit, které povedou k jejich naplnění.

„Největší zájem zatím vyvolalo naplňování strategického cíle jedna – zlepšit podmínky pro kvalitní život všech generací. Diskutovalo se o životním prostředí, dopravě, záchytných parkovištích či centru města. Mezi náměty na vylepšení života v Plzni se objevila čistota a údržba veřejných prostranství, ale i konkrétní připomínky k bydlení například v Korandově ulici – v lokalitě známé jako Plac,“ vysvětluje ředitelka Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně Irena Vostracká.

Dosud se uskutečnila setkání s Plzeňany na území městských obvodů Plzeň 2 – Slovany, Plzeň 3 a Plzeň 8 – Černice. „Pokud někdo z Plzeňanů diskuzi v místě svého bydliště nestihl, může s námi přijít diskutovat na jakýkoliv jiný obvod. Jsme rádi za zpětnou vazbu k navrženým aktivitám, ale i k životu v Plzni. Je pro nás důležité řešit rozvoj města ve spolupráci s těmi, kteří zde žijí, a připravit dobré podmínky pro život dalších generací,“ doplňuje Eva Velebná Brejchová z téže organizace, která má koordinaci zpracování strategického plánu na starosti.

Analytickou část dokumentu schválilo v prosinci 2016 zastupitelstvo města. Bylo definováno šest nejdůležitějších pozitiv, na nichž je třeba dále stavět, a osm potenciálně problematických oblastí, s nimiž je třeba se vypořádat. Podrobnější informace včetně kontaktního formuláře, prostřednictvím kterého mohou všichni zájemci průběžně zasílat své podněty, najdete na www.ukr.plzen.eu.

Plánovaná setkání, kam mohou přijít Plzeňané diskutovat o budoucnosti města:
úterý 16. 5. 2017 od 16 do 19 hodin v zasedací místnosti městského úřadu, Mohylová 55
čtvrtek 18. 5. 2017 od 16 do 19 hodin na Střední průmyslové škole dopravní Plzeň, Karlovarská 99, společ. sál
pondělí 22. 5. 2017 od 16 do 19 hodin v zasedací místnosti městského úřadu, V Radčicích 19
úterý 23. 5. 2017 od 16 do 19 hodin v zasedací místnosti městského úřadu, Prvomájová 21
pondělí 29. 5. 2017 od 17 do 19 hodin v zasedací místnosti městského úřadu, K Sinoru 62
úterý 30. 5. 2017 od 16 do 19 hodin v Lidovém domě v Liticích (přísálí), K Roli 344, Litice
středu 7. 6. 2017 od 17 do 19 hodin v salonku Malesického Dvora, Malesická náves 1

Primátor města Plzně Martin Zrzavecký předal užitkový vůz pro Potravinovou banku Plzeň. Město přispělo na nákup vozidla finanční dotací ve výši 602 tisíc korun. Auto bude sloužit k převozu potravin od prodejců a výrobců potravin k odběratelům potravinové pomoci. Předání vozu se za město zúčastnila vedoucí odboru sociálních služeb Alena Hynková.

Foto: www.plzen.eu

„Odběratele a dodavatele potravinová banka má, nyní už vám chyběla jen logistika. Jsem proto rád, že město pomohlo dotací k nákupu vozidla, abyste mohli zajišťovat distribuci potravin k odběratelům. V této chvíli je především důležité šířit informace o této možnosti, aby se pomoc dostala k těm, kteří ji potřebují, jako jsou například senioři, rodiny na ubytovnách nebo ženy samoživitelky,“ uvedl primátor Martin Zrzavecký.

Spolek Potravinová banka Plzeň byl založen poskytovateli sociálních služeb v roce 2014. Banka shromažďuje, skladuje a vydává potraviny a drogerii 18 spolupracujícím charitativním a humanitárním organizacím s působností v celém Plzeňském kraji. Více než dvě třetiny organizací sídlí na území města Plzně. Banka získává zdarma přebytky potravin, které vznikají v potravinářském průmyslu a v obchodních řetězcích. Za rok 2016 vydala potřebným 23 342 kilogramů potravin a 577 kilogramů drogerie. Od léta roku 2017 přibyde textil a domácí potřeby.

„Pro město je zcela zásadní, že potraviny se vždy dostaly ke všem, kdo o ně požádal. Potravinovou banku Plzeň podporuje město prostřednictvím Odboru sociálních služeb Magistrátu města Plzně kromě přidělené dotace i v oblasti provozních nákladů. Po čtyřech letech úspěšného fungování ukončilo město vlastní potravinovou pomoc, na niž každoročně uvolňovalo 400 tisíc korun, a která nahrazovala materiální pomoc v době, kdy Potravinová banka Plzeň ještě neexistovala,“ doplnila vedoucí odboru Alena Hynková.

Ve středu se v Obřadní síni městské radnice uskutečnil slavnostní akt, při kterém bylo oceněno přes šest desítek strážníků a zaměstnanců plzeňské městské policie. Čestná ocenění ve formě stužek a medailí strážníkům a zaměstnancům Městské policie Plzeň osobně předali primátor města Plzně Martin Zrzavecký a velitel Městské policie Plzeň Karel Mach.

Věrnostní ocenění bylo předáno zaměstnancům, kteří u městské policie slouží 25, 20, 15,10 a 5 let a dosahují dlouhodobě vynikajících pracovních výsledků při plnění úkolů městské policie. Další čestná ocenění byla udělena za mimořádný čin a záchranu života.

„Když jsem v roce 2014 přebíral 4. největší sbor městské policie v České republice, převzal jsem především politickou zodpovědnost nad fungováním tohoto sboru, ale i lidskou čest nad záštitou strážníků. Jste partnerem pro nás, občany Plzně, a vaši práci děláte dobře, pozitivní ohlasy na ni dostávám denně. Jsem rád, že Vám mohu poděkovat za vaši službu pro naše město. Poděkování patří nejen vám, ale i vašim rodinám, které vás podporují,“ řekl v úvodu primátor města Martin Zrzavecký.

Ocenění za mimořádný čin si kromě dalších strážníků převzali strážník Petr Kokoška z obvodní služebny Bory s kolegou Zbyňkem Bednářem. Díky jejich iniciativnímu a svědomitému výkonu služby se podařilo odvrátit reálně hrozící nebezpečí kontaminace vody ropnou látkou v přehradní nádrži České údolí.

Stužku za mimořádný čin získali také strážníci stanice Územně strážní služby, Jan Nesnídal, Iveta Hnetilová, Ondřej Ulrych, kteří dosahují nadstandardních výsledků při odhalování osob, po kterých bylo vyhlášeno pátrání.

Dalším, kdo obdržel Stužku za mimořádný čin, byl strážník Jiří Filipi. 4. února letošního roku sledoval pomocí kamerového systému dění v plzeňských ulicích a podařilo se mu odhalit trestný čin, při němž dva cizinci napadli ženu. Svým aktivním přístupem a dokonalou znalostí kamerového systému se mu podařilo desítky minut navádět hlídky strážníků za prchajícími muži, které se nakonec podařilo zadržet.

Ocenění z rukou primátora si dále převzali:
Michal Huspek a Zdeněk Bor – oba strážníci se významným dílem podíleli na zadržení agresivního cizince, který na konci listopadu loňského roku napadl při zásahu několik strážníků a zranil je;
Kateřina Purkarová a Vladislava Mašková – za přínos v oblasti prevence kriminality při realizaci projektu Plac;
Karel Zahut – za realizaci projektů „ Plzeňské senior akademie „ a projektu „ Nedej se“;
Michal Rybáček za zajištění akce Rio 2016 v Plzni;
Tomáš Petřík za stabilizaci obvodní služebny Městské policie Plzeň – Bory.

Stužku za záchranu života získali:
Pavel Kučerák, Tereza Kubicová a Miroslav Šůs, jež za dramatických okolností zabránili na počátku října loňského roku mladé ženě spáchat sebevraždu skokem z mostu Generála Pattona;
Martin Machulda a Jan Lang, kteří ve večerních hodinách 2. září 2016 zabránili muži ze Slovenska, aby ukončil svůj život na kolejích vlakového nádraží. Strážníci ho museli z kolejiště doslova vynést.
Martin Vild, 15. září loňského roku zachránil život ženě, která se pokusila o sebevraždu tím, že spolykala několik druhů léků a zapila je alkoholem. Do bytu v panelovém domě se strážník musel dostávat přes balkonové dveře.
Martin Auterský při službě 12. července včasně odhalil známky otravy u ženy, která vypila kromě alkoholu i čisticí prostředek Savo. Poskytl ženě předlékařskou pomoc a přivolal záchranáře, kteří si jí převzali k dalšímu ošetření
Artur Tereščenko, který společně s kolegou 22.března 2016 zachránil muže, který hodlal ukončit svůj život skokem z Wilsonova mostu. Za použití násilí museli muže strhnout ze zábradlí, na němž balancoval.
Josef Kasl a Aneta Guzmanová poskytli nezbytnou první pomoc v případu, který se stal 13. listopadu 2016 a zásadně přispěli k záchraně života sedmnáctiletého chlapce, kterého zasáhl elektrický výboj vysokého napětí poté, co lezl po odstavených vagonech na zastávce vlakového nádraží Plzeň – Jižní Předměstí.
Vladislava Mašková v mimopracovní době poskytla v centru města nezbytnou první pomoc staršímu muži, který 16. února letošního roku náhle zkolaboval na ulici. Profesionální předlékařskou první pomocí muži zachránila život.

Primátor města při slavnostním ceremoniálu, jenž pro své zaměstnance jako formu poděkování a uznání uspořádalo vedení Městské policie Plzeň, předal také tři Medaile cti. Toto zvláštní ocenění je určeno pracovníkům veřejné správy, hasičům, policistům a jiným fyzickým i právnickým osobám, které se významným způsobem zasloužily o zajišťování veřejného pořádku v Plzni, o prevenci kriminality, bezpečnost osob, ochranu majetku, a osobám, které přispěly k záchraně života nebo se zásadním způsobem podílely na řádném fungování a rozvoji městské policie.

Medaili cti si z rukou primátora města Plzně převzal Ing. Aleš Průša, vedoucí Odboru bezpečnosti a prevence kriminality MMP , Mgr. Andrea Gregorová,  manažerka prevence kriminality a protidrogová koordinátorka Odboru bezpečnosti a prevence kriminality MMP, a to za dlouhodobé zásluhy o zajišťování veřejného pořádku a prevenci kriminality v Plzni. Třetí Medaili cti obdržel Ing. Petr Liška, MPA, vedoucí Odboru krizového řízení MMP, za dlouhodobé zásluhy při zajišťování bezpečnosti osob a ochrany majetku v Plzni.

U příležitosti 95. narozenin přijal v úterý na radnici primátor Martin Zrzavecký plzeňského rodáka a historika letectví Hanuše Salze, který je od roku 1945 členem Českého svazu bojovníků za svobodu. Autorovi řady knih věnovaných historii letectví, jenž se podílel také na tvorbě nedávno vydaného 2. dílu Dějin města Plzně, popřál k významnému životnímu jubileu. „Děkuji Vám za to, co jste pro Plzeň udělal,“ řekl v úvodu primátor.

Od Hanuše Salze se dozvěděl, že nyní už intenzivně pracuje na svém příspěvku do třetího dílu dějin města, konkrétně se věnuje tématu sportovního letectví v letech 1783 až 1918. Kromě toho podle svých slov stále aktivně sleduje dění v oblasti létání. „Nyní je moderní doba spojena s drony, to ale začalo už dávno, kdy byly velké modely bezpilotních letadel ovládány na dálku k různým účelům,“ řekl Hanuš Salz. Podle jeho slov se nyní dokonce uvažuje o tom, že se mezistátní letecká doprava bude dít pomocí menších raket. „Tímto se ale už ztrácí půvab doby, o které píši,“ doplnil Hanuš Salz, mimo jiné autor publikací Letectví a město Plzeň, z nichž první část se věnuje období 1874 až 1924, druhá pak období 1924 až 1939.

Sám sebe označil Hanuš Salz za městského člověka, jenž vždy miloval turistiku, Plzeň pak vnímá jako město, které se od roku 1989 vyvíjí neuvěřitelným způsobem k lepšímu. „Jsou tu ale samozřejmě i nějaké dluhy, například objekt městských lázní,“ dodal. Podle primátora je město připraveno spolupracovat se soukromým vlastníkem tohoto původně městského objektu, jenž už řadu let chátrá.

Právovárečného měšťanstvo v Plzni usiluje o to, aby se zpět do „plzeňských rukou“ vrátil Plzeňský Prazdroj. Svým prohlášením právovárečníci mimo jiné upozornili, že budou žádat vládu a parlament o součinnost, tedy o to, aby jim byl údajně znárodněný majetek navrácen zpět. Podporu jim vyjádřila prostřednictvím primátora Martina Zrzaveckého také radnice.

Právovárečné měšťanstvo v Plzni získalo povolení k výrobě piva již v roce 1842 a toto pivo – Pilsner Urquell – proslavilo Plzeň po celém světě. Když byl po II. světové válce tehdejší Měšťanský pivovar znárodněn, bylo to v rozporu i s tehdejší znárodňovací legislativou a i s tehdy platnou Ústavou ČR. Právovárečné měšťanstvo v Plzni tak nikdy nepřestalo být majitelem pivovaru, jehož nástupcem je dnes Plzeňský Prazdroj. „Výměr, kterým byl v prosinci roku 1948 určen rozsah znárodnění, nepodepsal příslušný ministr, jak vyžadoval zákon, ale subalterní úředník. Řada nálezů Ústavního soudu ČR v obdobných případech jednoznačně potvrzuje, že rozhodovací pravomoc ve věcech znárodnění či jeho rozsahu byla svěřena výlučně do rukou ministra, jedná se tedy o zcela nicotný akt. Čili de iure ke znárodnění nikdy nedošlo. V souladu s řadou judikátů je tedy vlastníkem Plzeňského Prazdroje původní Právovárečné měšťanstvo v Plzni.  Rovněž tehdy platná Ústava umožňovala přechod vyvlastňovaného majetku až po vyplacení náhrady. K tomu však nikdy nedošlo, “ řekl Karel Svoboda, předseda Správní rady Právovárečného měšťanstva v Plzni.

Snaha o nápravu křivdy nebyla zatím úspěšná ani po roce 1989, kdy byl pivovar nešťastně privatizován a po kauze známé jako České pivo se přes IPB dostal do vlastnictví společnosti Nomura. Ta ho později odprodala současným vlastníkům, společnosti SAB-Miller. „Stát prodal něco, co mu nepatřilo. Není možné říci, že pivovar někdo nabyl v dobré víře, protože na nejistý stav ohledně vlastnictví jsme všechny písemně upozornili, většina zájemců dokonce kvůli tomu ze soutěže vypsané Nomurou odstoupila,“ uvedl Svoboda s tím, že nyní je ideální situace k jednání o způsobu narovnání vztahů, protože současný vlastník ohlásil záměr firmu prodat.

Tento záměr plně podporuje i primátor města Plzně Martin Zrzavecký. Město je totiž členem Právovárečného měšťanstva v Plzni. „Chtěl bych na tomto místě jasně říci, že město postup právovárečníků podporuje a budeme za návrat tohoto rodinného stříbra zpátky do plzeňských rukou bojovat. Privatizace po revoluci nepřinesla zdaleka takové ovoce, v jaké jsme doufali, a ve srovnání s historickým přínosem původních majitelů měšťanského pivovaru to vychází ještě hůře. Máme analýzu profesora Eliáše, že nárok právovárečného měšťanstva je oprávněný a chceme jako plzeňští patrioti nápravu historické křivdy a návrat pivovaru Plzeňákům,“ řekl primátor Zrzavecký v těchto dnech dopisem oslovil premiéra Bohuslava Sobotku a požádal jej o součinnost. „Vzhledem k tomu, že město Plzeň si nemůže dovolit nákup Plzeňského Prazdroje samo zrealizovat, chtěl bych Vás tímto vyzvat k podpoře ze strany státu, respektive Vlády České republiky a k zahájení konkrétního jednání, jež by mělo za cíl nákup tohoto ziskového a pro Českou republiku důležitého podniku. Plzeňský Prazdroj jako ekonomicky velmi zajímavá firma by se tak stala, stejně jako například Budějovický Budvar, majetkem státu, z čehož může Česká republika do budoucna profitovat,“ uvedl mimo jiné v dopisu primátor.

Oslavy 71. výročí osvobození Plzně americkou armádou, které se uskuteční od 5. do 8. května, nabídnou řadu tradičních akcí a přinesou také hodně změn. Tou největší je zrušení kolony historických vozidel a přesunutí hlavního pietního aktu k pomníku generála Pattona.

Zatímco loni byly Slavnosti svobody rekordní účastí, akcemi i svým rozpočtem, letos se musela radnice uskromnit. „Letos máme rozpočet 3,5 milionu korun, minulé slavnosti to bylo trojnásobné,“ připustil primátor Plzně Martin Zrzavecký.

Hlavní a hodně diskutovanou změnou je zrušení Convoy of Liberty. „Už jsme se neměli kam posouvat, letos bychom nedali dohromady tolik bojové techniky. Mohu ale slíbit, že se konvoj zase do programu vrátí, nejdéle třeba za pět let, při dalších jubilejních Slavnostech svobody,“ vysvětlil jeden z organizátorů kolony Michal Kindl. Konvoj tak nově nahradí jízdy nazvané Ride od Freedom, kdy zhruba 20 kusů techniky zavítá spolu s veterány do různých částí Plzně.

V Plzni se také odehraje ukázka historické bitvy, pro rodiny s dětmi je připravena soutěž Z Normandie do Plzně, nechybí program klubů vojenské historie, American DEPO Street Food Market, ukázka aktivit Armády České republiky ani další lákadla. „Co se týká nejvzácnějších hostů našich slavností, veteránů, zatím máme potvrzenu účast pěti belgických a sedmi amerických, přičemž dva z veteránů budou v Plzni vůbec poprvé od doby, kdy tu byli jako mladí kluci a město osvobozovali. Jsem velmi rád, že znovu budeme mít možnost obdivovat vitalitu těch, kteří Plzni v roce 1945 přinesli svobodu, a prožít setkání, které je vždy velmi emotivní,“ řekl Zrzavecký. Mezi veterány, kteří přijedou, nebudou chybět například Earl Ingram, Robert Gilbert, George Thompson a další. Účast potvrdil také vnuk generála Pattona George Patton Waters a syn plukovníka Nobleho Charles Noble.