Home Tagy Články označené "primátor města Plzně"

primátor města Plzně

Za svojí polovinou jsou nyní veřejná setkání Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně s občany všech městských obvodů týkající se jednoho z nejdůležitějších dokumentů, strategického plánu. Diskuzí se zúčastnilo více než 100 lidí. V úterý 16. května se uskutečnilo setkání s občany na Úřadě městského obvodu Plzeň 4. Vyslechnout názory občanů si přišel primátor města Plzně Martin Zrzavecký a starosta Městského obvodu Plzeň 4 Michal Chalupný.

Foto: www.plzen.eu

„Jsem moc rád, že jste přišli vyjádřit svůj názor na směřování naší krásné metropole, kam byste chtěli, aby se dále rozvíjela. Těší mě váš zájem o město, o vaši městskou část, ve které žijete,“ řekl v úvodu Martin Zrzavecký.

Po dokončení analýz a stanovení vize, k níž obyvatelé Plzně v lednu 2017 přispěli více než 300 podněty, nyní probíhá diskuze o nejdůležitějších cílech, opatřeních a příkladech aktivit, které povedou k jejich naplnění.

Občané ze čtvrtého městského obvodu přišli diskutovat například o rekreačním potenciálu Chlumu, využití Lopatárny, kanalizaci ve starých Lobzích, úpravě a čistotě veřejných prostranstvích či parkování včetně podzemních garáží.

„Největší zájem zatím vyvolalo naplňování strategického cíle jedna – zlepšit podmínky pro kvalitní život všech generací. Ve všech městských obvodech se zatím mluvilo o životním prostředí, dopravě, záchytných parkovištích či centru města,“ vysvětlila ředitelka Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně Irena Vostracká.

Dosud se uskutečnila setkání s Plzeňany na území městských obvodů Plzeň 2, 3, 4 a 8. Pokud někdo z Plzeňanů diskuzi v místě svého bydliště nestihl, může přijít vyjádřit svůj názor zástupcům Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně na jakýkoliv jiný obvod, své podněty dále mohou občané zasílat pomocí formuláře na webové adrese Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně.

Ve středu se v Obřadní síni městské radnice uskutečnil slavnostní akt, při kterém bylo oceněno přes šest desítek strážníků a zaměstnanců plzeňské městské policie. Čestná ocenění ve formě stužek a medailí strážníkům a zaměstnancům Městské policie Plzeň osobně předali primátor města Plzně Martin Zrzavecký a velitel Městské policie Plzeň Karel Mach.

Věrnostní ocenění bylo předáno zaměstnancům, kteří u městské policie slouží 25, 20, 15,10 a 5 let a dosahují dlouhodobě vynikajících pracovních výsledků při plnění úkolů městské policie. Další čestná ocenění byla udělena za mimořádný čin a záchranu života.

„Když jsem v roce 2014 přebíral 4. největší sbor městské policie v České republice, převzal jsem především politickou zodpovědnost nad fungováním tohoto sboru, ale i lidskou čest nad záštitou strážníků. Jste partnerem pro nás, občany Plzně, a vaši práci děláte dobře, pozitivní ohlasy na ni dostávám denně. Jsem rád, že Vám mohu poděkovat za vaši službu pro naše město. Poděkování patří nejen vám, ale i vašim rodinám, které vás podporují,“ řekl v úvodu primátor města Martin Zrzavecký.

Ocenění za mimořádný čin si kromě dalších strážníků převzali strážník Petr Kokoška z obvodní služebny Bory s kolegou Zbyňkem Bednářem. Díky jejich iniciativnímu a svědomitému výkonu služby se podařilo odvrátit reálně hrozící nebezpečí kontaminace vody ropnou látkou v přehradní nádrži České údolí.

Stužku za mimořádný čin získali také strážníci stanice Územně strážní služby, Jan Nesnídal, Iveta Hnetilová, Ondřej Ulrych, kteří dosahují nadstandardních výsledků při odhalování osob, po kterých bylo vyhlášeno pátrání.

Dalším, kdo obdržel Stužku za mimořádný čin, byl strážník Jiří Filipi. 4. února letošního roku sledoval pomocí kamerového systému dění v plzeňských ulicích a podařilo se mu odhalit trestný čin, při němž dva cizinci napadli ženu. Svým aktivním přístupem a dokonalou znalostí kamerového systému se mu podařilo desítky minut navádět hlídky strážníků za prchajícími muži, které se nakonec podařilo zadržet.

Ocenění z rukou primátora si dále převzali:
Michal Huspek a Zdeněk Bor – oba strážníci se významným dílem podíleli na zadržení agresivního cizince, který na konci listopadu loňského roku napadl při zásahu několik strážníků a zranil je;
Kateřina Purkarová a Vladislava Mašková – za přínos v oblasti prevence kriminality při realizaci projektu Plac;
Karel Zahut – za realizaci projektů „ Plzeňské senior akademie „ a projektu „ Nedej se“;
Michal Rybáček za zajištění akce Rio 2016 v Plzni;
Tomáš Petřík za stabilizaci obvodní služebny Městské policie Plzeň – Bory.

Stužku za záchranu života získali:
Pavel Kučerák, Tereza Kubicová a Miroslav Šůs, jež za dramatických okolností zabránili na počátku října loňského roku mladé ženě spáchat sebevraždu skokem z mostu Generála Pattona;
Martin Machulda a Jan Lang, kteří ve večerních hodinách 2. září 2016 zabránili muži ze Slovenska, aby ukončil svůj život na kolejích vlakového nádraží. Strážníci ho museli z kolejiště doslova vynést.
Martin Vild, 15. září loňského roku zachránil život ženě, která se pokusila o sebevraždu tím, že spolykala několik druhů léků a zapila je alkoholem. Do bytu v panelovém domě se strážník musel dostávat přes balkonové dveře.
Martin Auterský při službě 12. července včasně odhalil známky otravy u ženy, která vypila kromě alkoholu i čisticí prostředek Savo. Poskytl ženě předlékařskou pomoc a přivolal záchranáře, kteří si jí převzali k dalšímu ošetření
Artur Tereščenko, který společně s kolegou 22.března 2016 zachránil muže, který hodlal ukončit svůj život skokem z Wilsonova mostu. Za použití násilí museli muže strhnout ze zábradlí, na němž balancoval.
Josef Kasl a Aneta Guzmanová poskytli nezbytnou první pomoc v případu, který se stal 13. listopadu 2016 a zásadně přispěli k záchraně života sedmnáctiletého chlapce, kterého zasáhl elektrický výboj vysokého napětí poté, co lezl po odstavených vagonech na zastávce vlakového nádraží Plzeň – Jižní Předměstí.
Vladislava Mašková v mimopracovní době poskytla v centru města nezbytnou první pomoc staršímu muži, který 16. února letošního roku náhle zkolaboval na ulici. Profesionální předlékařskou první pomocí muži zachránila život.

Primátor města při slavnostním ceremoniálu, jenž pro své zaměstnance jako formu poděkování a uznání uspořádalo vedení Městské policie Plzeň, předal také tři Medaile cti. Toto zvláštní ocenění je určeno pracovníkům veřejné správy, hasičům, policistům a jiným fyzickým i právnickým osobám, které se významným způsobem zasloužily o zajišťování veřejného pořádku v Plzni, o prevenci kriminality, bezpečnost osob, ochranu majetku, a osobám, které přispěly k záchraně života nebo se zásadním způsobem podílely na řádném fungování a rozvoji městské policie.

Medaili cti si z rukou primátora města Plzně převzal Ing. Aleš Průša, vedoucí Odboru bezpečnosti a prevence kriminality MMP , Mgr. Andrea Gregorová,  manažerka prevence kriminality a protidrogová koordinátorka Odboru bezpečnosti a prevence kriminality MMP, a to za dlouhodobé zásluhy o zajišťování veřejného pořádku a prevenci kriminality v Plzni. Třetí Medaili cti obdržel Ing. Petr Liška, MPA, vedoucí Odboru krizového řízení MMP, za dlouhodobé zásluhy při zajišťování bezpečnosti osob a ochrany majetku v Plzni.

Program Škola hrou, jenž postupně zavádí do prvních tříd ve Středoafrické republice česká nezisková organizace SIRIRI, je velmi úspěšný. Získal již podporu tamního ministerstva školství a časem by se mohl stát součástí vzdělávacího systému. Plzeňského primátora Martina Zrzaveckého o tom informoval nový ředitel SIRIRI Martin Fabrice a organizátor seminářů pro učitele Vojtěch Bílý.  Plzeň na tento projekt přispěla loni částkou 300 tisíc korun, za peníze z Plzně organizace nakoupila slabikáře pro africké děti. 

Cílem neziskovky SIRIRI je umožnit dětem z chudé a občanskou válkou zničené země, aby se mohly učit v první třídě základy čtení a psaní ve svém rodném jazyce sango, a nikoliv jako dosud ve francouzštině. SIRIRI na přípravě konceptu pracovala s tamními učiteli. SIRIRI vytvořila slabikář v sango a další didaktické materiály a připravila vzdělávací program pro vytipované školy. Učitelé díky tomu vůbec poprvé dostali možnost vyučovat ve svém rodném jazyce.

„Proškolili jsme asi 130 skupin učitelů a přibližně 30 učitelů jsme také sledovali při výuce. Zaznamenali jsme velký posun u dětí, které se učily první rok ve škole zvládnout základní techniky čtení a psaní v sango. Zjistili jsme, že když poté ve druhé třídě přecházejí na francouzštinu, jde jim vše mnohem snadněji, “ řekl primátorovi l Martin Fabrice. Na listopad chystají další semináře pro učitele.

Vojtěch Bílý připomněl, že zatímco původně začínali s projektem v jedné provinční škole, nyní je program rozšířen v regionu o velikosti Moravy a projevilo o něj velký zájem i tamní ministerstvo školství. Podle něj by mohl být adaptován do oficiálního vzdělávacího systému vzdělávání. „To považujeme za největší úspěch,“ uvedl.

Primátora dobré výsledky projektu velmi potěšily. „Přeji vám, abyste v programu úspěšně pokračovali a vaše pomoc při vzdělávání afrických dětí přinesla užitek nejen jim, ale celé společnosti,“ řekl primátor. Přislíbil, že bude SIRIRI nápomocen při případných jednáních o podpoře projektu se Západočeskou univerzitou v Plzni a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.

SIRIRI o. p. s. je nezisková organizace orientující se jako jediná společnost v České republice na rozvojovou spolupráci ve Středoafrické republice, založena byla v roce 2006. Ve spolupráci s misionáři realizovala řadu projektů v oblasti školství, zdravotnictví a zemědělství.

Primátor města Martin Zrzavecký přivítal dnes na radnici zástupce obvodních organizací Svazu důchodců České republiky. Na již pravidelném setkání se diskutovalo o problémech, se kterými se senioři v Plzni potýkají a probíraly se náměty na zlepšení života starších spoluobčanů.

„Jsem moc rád, že Vás mohu opět přivítat na našem společném setkání a dozvědět se, co Vás trápí, co byste chtěli zlepšit. Město Plzeň patří z hlediska kvality sociálních služeb mezi nejlepší města České republiky, ale i nadále pracujeme na zlepšování, včetně služeb pro naše seniory,“ přivítal primátor zástupce seniorů.

Diskutovalo se především o možnosti zavedení služeb domácího hospicu, využívání terénní pečovatelské služby, potravinové pomoci seniorům, dále o slevách na veřejnou dopravu, dostupnosti sociálního bydlení. Zástupce seniorů též zajímala problematika hazardu, personálních agentur a s tím spojeného nárůstu kriminality na území města nebo fungování spalovny v Chotíkově.

Předsedkyně krajské rady Svazu důchodců Bohumila Šmolíková poděkovala primátorovi za podporu jejich činnosti, kterou poskytuje Magistrát města Plzně a především odbor sociálních služeb. Ten v letošním roce již poosmé organizuje festival Senioři baví seniory, jenž se uskuteční 20. května v Měšťanské besedě. Předsedkyně pozitivně zhodnotila velmi využívanou službu Senior Expres, která byla jako první spuštěna právě v Plzni a stala se inspirací pro ostatní města v České republice.

Plzeň se připravuje na 27. ročník Slavností svobody, uskuteční se od pátku 5. května do pondělí 8. května. Hlavní myšlenka oslav zůstává stejná, cílem je důstojně a v duchu tradic vzdát hold osvoboditelům města, americkým a belgickým válečným veteránům a připravit kulturní program evokující atmosféru května 1945 v Plzni. Po roční pauze se na program vrací tradiční a nejatraktivnější část programu – Convoy of Liberty, přehlídka vojenské historické techniky projíždějící centrem Plzně, uskuteční se v neděli 7. května. Slavnosti svobody budou v několika lokalitách. Základní koncept projektu schválila Rada města Plzně.

Slavnosti svobody, které si od počátku devadesátých let vybudovaly obrovské renomé nejen na území České republiky, ale i v zahraničí, nejsou pouze regionální akcí, ale staly se centrem oslav konce 2. světové války ve střední Evropě. Maximálně se snažíme jejich význam posilovat,“ řekl primátor Martin Zrzavecký, jehož kancelář opět připravila bohatý program pro americké a belgické veterány.

„Při pořádání letošního ročníku oslav osvobození Plzně se odbor prezentace a marketingu jako organizátor slavností rozhodl využít prodlouženého víkendu. Co se týká oblíbeného Convoy of Liberty, na podnět klubů vojenské historie jej letos poprvé organizuje přímo odbor prezentace a marketingu ve spolupráci s odborem bezpečnosti a prevence kriminality,“ přiblížil první náměstek primátora Martin Baxa.

Výběr z programu Slavností svobody 2017:

Park za OC Plzeň Plaza, prostor za řekou – v tradiční lokalitě bude letos poprvé situován unikátní vojenský historický tábor, který bude prezentovat americkou armádu v originální podobě, v jaké ji Plzeň zažila v květnu 1945. Tábor bude věnovaný 16. obrněné divizi U.S. Army, přichystány jsou dynamické a komentované ukázky výstroje a výzbroje americké obrněné pěchoty. Součástí kempu bude fungující polní kuchyně s dobovým vybavením, polní dílny a prezentace dobových vojenských ubikací, bude zde zřízena akustická střelnice, kde budou probíhat ukázky střeleb ze všech pěchotních zbraní. „Veškeré zařízení tábora, vojenská technika, výstroj, výzbroj a jednotlivé vybavení bude do posledního detailu autentické, včetně ústrojové kázně vojáků, jejich nástupů, rozcviček a denních činností, které vykonávali američtí vojáci v Plzni v roce 1945,“ přiblížila Jana Komišová. Samostatná část kempu bude představovat stanový historický tábor Československé samostatné obrněné brigády a Královského letectva (RAF).

Amfiteátr za OC Plzeň Plaza – hudební scéna věnovaná folkové a country hudbě, catering.

Pobřežní ulice, Kulturní dům Peklo – military tábor představující současnou americkou armádu s ukázkou táborového vybavení. Součástí bude především expozice americké pěchoty a provozování výcvikového prostoru, kde si návštěvníci budou moci vyzkoušet cvičnou překážkovou dráhu, na níž probíhá výcvik skutečných příslušníků U.S. Army.

Křižíkovy sady, Proluka – tradiční military kemp, tentokrát prezentující americkou 2. pěší divizi, která v letošním roce slaví 100. výročí svého vzniku, součástí kempu bude také projekt „Plzeň 1945“, který vykresluje atmosféru května 1945 v západočeské metropoli za využití netradičních postupů takzvané living history (oživené historie), kterému se dlouhodobě věnuje plzeňský klub vojenské historie Tommy and Yankee. Kromě života amerických vojáků v táborech představuje i život tehdejších Plzeňanů, projekt zahrnuje mimo jiné dobovou hudbu, rozhlasové přenosy, ukázky módy a každodenního života.

Náměstí Republiky – hlavní hudební scéna, nedělní dojezd  Convoy of Liberty.

DEPO2015 – American Street Food Market 6. května 2017. Spodní parkoviště u DEPO2015: jednodenní prezentace Armády České republiky s výstavou techniky a ukázkami výcviku.

Patton Memorial Pilsen – muzeum zaměřené na postup a pobyt amerických vojsk na území Československa, speciální doprovodný program.

 

 

Podrobný program SLAVNOSTÍ SVOBODY hledejte každoročně  >>> na portálu plzen.cz.

U příležitosti 95. narozenin přijal v úterý na radnici primátor Martin Zrzavecký plzeňského rodáka a historika letectví Hanuše Salze, který je od roku 1945 členem Českého svazu bojovníků za svobodu. Autorovi řady knih věnovaných historii letectví, jenž se podílel také na tvorbě nedávno vydaného 2. dílu Dějin města Plzně, popřál k významnému životnímu jubileu. „Děkuji Vám za to, co jste pro Plzeň udělal,“ řekl v úvodu primátor.

Od Hanuše Salze se dozvěděl, že nyní už intenzivně pracuje na svém příspěvku do třetího dílu dějin města, konkrétně se věnuje tématu sportovního letectví v letech 1783 až 1918. Kromě toho podle svých slov stále aktivně sleduje dění v oblasti létání. „Nyní je moderní doba spojena s drony, to ale začalo už dávno, kdy byly velké modely bezpilotních letadel ovládány na dálku k různým účelům,“ řekl Hanuš Salz. Podle jeho slov se nyní dokonce uvažuje o tom, že se mezistátní letecká doprava bude dít pomocí menších raket. „Tímto se ale už ztrácí půvab doby, o které píši,“ doplnil Hanuš Salz, mimo jiné autor publikací Letectví a město Plzeň, z nichž první část se věnuje období 1874 až 1924, druhá pak období 1924 až 1939.

Sám sebe označil Hanuš Salz za městského člověka, jenž vždy miloval turistiku, Plzeň pak vnímá jako město, které se od roku 1989 vyvíjí neuvěřitelným způsobem k lepšímu. „Jsou tu ale samozřejmě i nějaké dluhy, například objekt městských lázní,“ dodal. Podle primátora je město připraveno spolupracovat se soukromým vlastníkem tohoto původně městského objektu, jenž už řadu let chátrá.

Netradičním způsobem podpořil dnes primátor města Plzně Martin Zrzavecký charitativní Tříkrálovou sbírku. Spolu s biskupem Plzeňské diecéze Tomášem Holubem a hejtmanem Plzeňského kraje Josefem Bernardem na sebe dopoledne vzali kostým tří králů a v doprovodu dětí z pěveckého sboru 34. základní školy v Plzni vyrazili koledovat do ulic Plzně. Na své trase se projeli i speciální Tříkrálovou tramvají, v níž se mohli Plzeňané od 9 do 18 hodin svézt zdarma, zazpívat si písně spolu s malými koledníky i známými hudebníky a přispět do pokladniček v rámci sbírky. Na kytaru koledníky v tramvaji doprovázel emeritní biskup František Radkovský.

Foto: www.plzen.eu

Foto: www.plzen.eu

„Jsem velmi rád, že se mohu takto zapojit pro dobrou věc, atmosféra byla skvělá. Chci zajistit, aby se z toho stala tradice,“ řekl primátor Martin Zrzavecký. Koledníci oslovovali zpěvem známých písní kolemjdoucí na ulici, mnoho Plzeňanů ale za nimi přicházelo samo. Na své dnešní cestě nevynechali Kašpar, Melichar a Baltazar návštěvu plzeňské radnice, biskupství, ale také například ani objekt banky na Masarykově náměstí.

„Lidé dávají více než vloni, jsou štědřejší,“ uvedla učitelka Jarmila Procházková, která vede dětský pěvecký sbor Jiřičky při 34. základní škole v Plzni. Právě ona dnes spolu s 12 dětmi doprovázela netradiční tři krále. Do zapečetěných kasiček, jejichž výtěžek půjde do dvou domovů pro matky s dětmi, Domova sv. Aloise, na osobní asistenci, na podporu lidí z ulice a také část zpět do farností, lidé přispívali nejen drobné částky, ale mnozí vhodili do kasičky například i pětisetkorunové či tisícikorunové bankovky. „Pro mě i pro děti je tato akce odpočinkovou, zpravidla zpíváme v kostelech, kde to není tak uvolněné. Budeme chodit 14 dnů, od pondělí do pátku,“ doplnila čtyřiasedmdesátiletá Jarmila Procházková, která přiznala, že díky skvělé atmosféře spojené s Tříkrálovou sbírkou vždy „omládne o 20 let“.

Skupinky koledníků mohou Plzeňané i lidé z dalších měst a obcí na západě Čech potkat až do 15. ledna. Celostátní akci pořádá Charita České republiky.

Deset pracovních dnů v týdnech od 5. do 16. prosince bylo na plzeňském magistrátu ve znamení již tradiční charitativní sbírky „Nebuďme lhostejní…“, její čtvrtý ročník zorganizoval Odbor sociálních služeb Magistrátu města Plzně. Sbírka se uskutečnila pod záštitou primátora města Martina Zrzaveckého a náměstkyně pro oblast školství a sociálních věcí Evy Herinkové. Zaměstnanci magistrátu, městských obvodů, příspěvkových organizací a Městské policie Plzeň nashromáždili takové množství potravin a drogistického zboží, které zaplnilo tři dodávkové vozy. Darované věci pomohou ženám v azylových domech, obětem domácího násilí a dalším, kteří pomoc potřebují.

„Letošní ročník sbírky byl o týden delší, než ty předchozí. Vyšli jsme tak vstříc žádostem kolegů, kteří by z důvodu čerpání dovolených v závěru roku neměli šanci se sbírky zúčastnit. A to je velmi potěšující zjištění v době, která se solidaritou, pochopením a pomocí bližnímu příliš nevyznačuje. Jsem opravdu rád, že jsem součástí týmu, který není lhostejný,“ přiznal primátor Martin Zrzavecký.

Nebudme_lhostejni_2„Děkujeme všem kolegům, kteří anonymně naplnili sběrné koše velmi potřebnými věcmi, postarali se tak o příjemné překvapení těm, co v životě moc štěstí nemají. Každý ze zaměstnanců magistrátu, ale také z úřadů městských obvodů, příspěvkových organizací a Městské policie Plzeň měl tak v adventním čase možnost přispět jakoukoliv drobností a zapojit se do humanitární pomoci směřované těm nejzranitelnějším – ženám v azylových domech, obětem domácího násilí, matkám s více dětmi, letos i opuštěným seniorům,“ upřesnila rezortní náměstkyně Eva Herinková.

Podle vedoucí odboru sociálních služeb Aleny Hynkové patří letos poděkování také Julianě Hamariové, farářce Sboru České církve evangelické Stříbro, která do sbírky nasměrovala dárky z projektu Diakonie ČCE „Krabice od bot aneb Děti darují dětem k Vánocům“. „Všechny shromážděné potraviny, drogistické zboží společně s hračkami a vánočními dárky budou prostřednictvím našeho odboru a za pomoci strážníků městské policie a odboru vnitřní správy magistrátu předány Naději, Městské charitě Plzeň a Domovince. Každá pomoc se počítá a každá z darovaných věcí skončí u toho, kdo ji skutečně potřebuje,“ uvedla Alena Hynková.

Město Plzeň vydává druhý díl třísvazkové publikace o svých dějinách. Dějiny města Plzně 2 jsou zaměřeny především na 19. století, zahrnují časový úsek let 1788 až 1918. Stejně jako u prvního dílu se jedná o kolektivní monografii, na níž se podílelo 19 autorů, a to tentokrát zejména z plzeňských institucí. Publikaci, jež obsahuje kromě textů také fotografie, mapové přílohy, seznam literatury a další informace, pokřtili primátor Martin Zrzavecký a jeho první náměstek Martin Baxa.

Foto: www.plzen.eu

Foto: www.plzen.eu

„Chtěl bych poděkovat všech spoluautorům za to, že se tak intenzivně věnovali 19. století v našem městě Plzni a všem, kteří se budou podílet na třetím svazku, přeji hodně úspěchů,“ řekl při křtu primátor Martin Zrzavecký. Cílem celého projektu je snaha co nejkomplexněji postihnout a v maximální šíři přiblížit veřejnosti bohatou historii Plzně.

„Od samého začátku jsme chtěli, aby Dějiny města Plzně vznikaly nikoliv jako publikace populárně-naučná, ale jako skutečné odborné vědecké dílo. Abychom po těch desetiletích rozvoje našeho města, po těch staletích naší městské historie byli schopni současným i budoucím generacím zachovat dílo, které bude splňovat ta nejpřísnější kritéria historické vědy,“ uvedl Martin Baxa.

Publikace se zaměřuje především na předminulé století, dolní i horní časový mezník 19. století však mírně přesahuje. „Je to dáno událostmi, které měly na vývoj města zásadní vliv. Roku 1788 byl i v Plzni zřízen takzvaný regulovaný magistrát, jenž představoval zásadní změnu ve správě města danou větším vlivem státu na samosprávné orgány. Horní časovou hranicí knihy je pak rok 1918, kdy vznik demokratické republiky zásadně ovlivnil další život Plzně a jejích občanů,“ vysvětlil Adam Skála, vedoucí Archivu města Plzně, který měl přípravu publikace na starost. Vedoucím redaktorem 19členného autorského kolektivu je historik a archivář Státního oblastního archivu v Plzni Karel Waska.

Foto: plzen.eu

Foto: plzen.eu

Významným obdobím a předělem v dějinách města jsou pak léta 1848 až 1850. V roce 1848 bylo zrušeno poddanství a byly zřízeny nové obecní i správní instituce, které postupně, většinou v roce 1850, začaly fungovat. Uvolnění toho roku umožnilo plzeňské měšťanské společnosti se poprvé zapojit do veřejné činnosti, spolkové i politické. Období uvolnění sice netrvalo dlouho, měšťané museli této činnosti brzy zanechat a někteří byli pak dokonce i policejně sledování. Byly však položeny základy místních politických a spolkových struktur, na které pak bylo možné navázat po obnovení ústavního režimu v 60. letech.

Publikace však nemapuje pouze politický vývoj, přináší nové poznatky rovněž z dějin literatury, výtvarného umění, architektury a urbanistiky, fotografie, divadelnictví, ale i sportu, mimo jiné také z počátků letectví, kde má Plzeň v dějinách českých zemí čestné místo. Text doprovází bohatá, ve většině případů dosud nepublikovaná obrazová příloha.

Plzni dosud chyběl souvislý text o dějinách města, který by byl oproštěný zejména ve výkladu moderních dějin od ideologických frází poplatných své době. Dějiny Plzně vyšly již v letech 1965, 1967 a 1982, zachycují ale jen události do roku 1948. Proto je projekt moderního zpracování dějin pro Plzeň zásadní. Dějiny města Plzně 2 navazují na první svazek, jenž byl slavnostně představen v dubnu 2014 a zahrnuje období od pravěku do roku 1788. Následovat bude třetí díl, na němž už odborníci intenzivně pracují. Druhý díl dějin města Plzně vychází v nákladu 1500 kusů. K dostání bude v knihkupectvích a také v Archivu města Plzně.

Tradiční Vánoční setkání se uskutečnilo v úterý 13. prosince přímo na stadionu ve Štruncových sadech. Na 1200 fanoušků si vychutnalo nefalšovanou vánoční atmosféru společně s Pavlem Horváthem, Markem Bakošem a dalšími vzácnými hosty.

18-08-22-1DX_6247Výkop večera obstaral prezident Viktorie Tomáš Paclík a primátor města Plzně Martin Zrzavecký, následovalo vystoupení dětského pěveckého sboru Andílci a také rozdávání dárků. Nutno podotknout, že letos to byl v podání Viktorie Plzeň opravdu bohatý Ježíšek. Fanoušci, kteří se dostavili na akci, měli možnost získat věcné ceny z plzeňského Viktoria shopu v rámci akce „Viktoriánský Ježíšek“, prohlídku Doosan Areny nebo exkluzivní možnost vychutnat si vybraný zápas Viktorie Plzeň ve skyboxu plzeňského stadionu. Baviči večera se stali Pavel Horváth s Markem Bakošem, kteří nejen, že prozradili své vánoční zvyky, ale zahráli si proti sobě i v netradičním duelu.

Charitativní podtext celého večera obstarala aktivita Viktoriánského srdce, která pomocí štědrých fanoušků shromažďovala dárky pro dětská oddělení Fakultní nemocnice Plzeň a plzeňskou zoologickou zahradu.
„Děkujeme všem fanouškům, kteří Viktorii Plzeň v průběhu celého roku neúnavně podporovali. Společně jsme si v úterý užili výjimečný večer, který, jak věříme, jistě nebyl poslední. Přejeme všem našim příznivcům pohodové prožití vánočních svátků, pevné zdraví a spoustu úspěchů v přicházejícím roce,“ vzkázal těsně po skončení Vánočního setkání tiskový mluvčí klubu Václav Hanzlík.