Home Tagy Články označené "rekonstrukce"

rekonstrukce

První nájemníky přivítá v těchto dnech nově zrekonstruovaný dům na adrese Plachého 42. Doposud byla tato lokalita zvaná Plac proslulá nechvalnou pověstí. V domě, který vlastní město Plzeň, vzniklo 13 bytových jednotek a budou ho obývat lidé, kteří se z nejrůznějších důvodů nemohou nastěhovat do standartních městských bytů.

Kvůli nezájmu o bydlení v městských bytech v Plachého ulici se rozhodlo město zhruba před třemi lety situaci změnit. „Hledaly se varianty nového využití těchto domů. Nakonec byla zpracována projektová dokumentace, podle které teď došlo k úpravě prvního z domů. V rámci stavebních prací prakticky zůstal zachován pouze obvodový plášť domu, nosné zdi, schodiště, sklepy a půdní prostory. Nově bylo zbudováno kompletní vnitřní uspořádání, rozvody elektrické energie, vody, kanalizace a topení. Dům má nová okna a je celý zateplen a odizolován,“ přiblížil radní pro správu městských nemovitostí David Šlouf. Správcem bytů je městem vlastněná akciová společnost Obytná zóna Sylván, jež se stará i o další městské nemovitosti.

foto: M. Osvaldová

Objekt Plachého 42 bude určen pro lidi, kteří se nemohou za tržních podmínek dostat ke standardnímu nájemnímu bytu. V rámci projektu Pilotní testování koncepce sociálního bydlení v Plzni, na který město Plzeň získalo podporu z Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky ve výši zhruba 13 milionů korun, budou ve spolupráci Odboru sociálních služeb, odd. sociální práce a metodiky sociálního bydlení a bytového odboru magistrátu vybráni klienti splňující nastavené podmínky pro tento typ bydlení. V listopadu 2017 Rada města Plzně schválila prvních 11 nájemců do tohoto domu. Obyvatele doporučil magistrátní odbor sociálních služeb, který bude garantovat i sociální práci a zajištěna bude i terénní služba.

V příštím roce dojde k dokončení rekonstrukce dalších tří domů v Plachého ulici. U domů Plachého 44 a 46 dojde navíc k vybudování výtahu. Byty v těchto domech město nabídne seniorům, kteří se ocitli v bytové nouzi. „V domě číslo 48 počítáme s vybudováním dostupného bydlení, určeného především pro samoživitele s nízkými příjmy, rodiny pečující o postižené dítě a pro další občany. Na rekonstrukci těchto domů je v rozpočtu města vyčleněno 40 milionů korun,“ dodal radní David Šlouf.

Obec Dýšina na severním Plzeňsku připravuje na příští rok celou řadu investiční akcí. Jednou z nich je oprava zdi místního hřbitova.  Výběrové řízení na tuto rekonstrukci  vyhrála společnost M Build s.r.o. z Písku  s nabídkovou částkou 1,74 milionu korun. Práce započnou přibližně v únoru příštího roku, hotovo by mělo být už  v květnu.

Zatím se už povedlo na podzim dokončit opravu barokní brány na hřbitov. Restaurování kamenného portálu prováděl Karel Granát ze Starého Plzence.

„Pískovec, který se rozpadal, byl zpevněn, díky doplnění umělým kamenem dostaly všechny kamenické ozdoby svůj původní tvar a stříška byla opatřena olověným plechem. O výměnu tašek a opravu omítky se postarali sami farníci. Celkem vyšla oprava na více než 150 000 Kč. Obec přispěla částkou 40 000 Kč, zbytek doplatila farnost ze svých zdrojů a z příspěvků drobných dárců,“ sdělil  farář P. Pavel Petrašovský.

Hřbitovní zeď v Dýšině se vstupní branou a brankou byla vystavěna roku 1727. Hřbitov byl však později vícekrát rozšiřován. Odpočívá na něm řada významných osobností, např. hudební skladatel Josef Bartovský, ministr zahraničí předmnichovské ČSR Kamil Krofta, lesní rada Dominik Šašek, řídící učitel a regionalista Václav Chudáček i řada obětí nacistické okupace.

Na nově vybudovaný 46 metrů dlouhý severní most přes Mikulášskou ulici vjedou poprvé vlaky v pátek 8. prosince 2017 v 16:45 hodin. Demolice původního stoletého kovového mostu, odbourání opěrných stěn u silnice a výstavba nového železobetonového mostu trvala přibližně tři čtvrtě roku. Druhý, jižní, most se začne stavět na jaře a hotový bude již v srpnu příštího roku. Přes jižní most je vedena veškerá doprava z plzeňského Hlavního nádraží směrem na západ.

V pondělí 4. prosince proběhly zátěžové zkoušky. Od 10 hodin až do 19 hodin najížděla na most Lokomotiva 475.1 Šlechtična a souprava dvou drážních jeřábů. Obě soupravy vážící 450 tun projížděly určitými kontrolními body a hlídalo se, zda se most nehýbá nebo neprověšuje více, než dovoluje tolerance. Naměřené hodnoty odpovídaly projektu. Nyní bude docházet pouze k drobným dodělávkám, které neomezí provoz na trati. Most by měl vydržet nejméně sto let.

Výstavba jižního mostu bude rychlejší, jedná se o jinou konstrukci mostu, zde budou zabetonované nosníky, u severního mostu se jednalo o železobetonovou konstrukci. Stavba obou mostů vyjde na miliardu korun a je součástí modernizace plzeňského železničního uzlu. Modernizaci Hlavního nádraží v Plzni zakončí generální oprava budovy nádraží.

Zastupitelstvo města Dobřany   rozhodlo o tom, že město podá žádost na rekonstrukci objektu čp. 145, který se nachází přímo v centru – náměstí T. G. Masaryka, a to do dotačního titulu na výstavbu 4 bytů z výzvy č. 19 – Sociální bydlení ITI (IROP č. 60).

Dagmar Terelmešová / foto: senat.cz

Vzhledem k velkému množství žádostí o byty v Dobřanech je každé rozšíření bytového fondu přínosem. Ve stávajícím objektu čp. 145 jsou dva byty, z nichž pouze jeden může být využíván. Zásadní a úplnou rekonstrukcí vzniknou čtyři  plnohodnotné byty a v přízemí zůstanou zachovány nebytové prostory. Z dotace je možné na rekonstrukci objektu získat 7,5 milionů korun, což je při celkovém rozpočtu akce 10 milionů podstatná částka.

„Co si má občan představit pod pojmem sociální bydlení? Jedná se o bydlení pro lidi pracující, kteří se však ocitli v těžké životní situaci. Jsou to ženy samoživitelky, mladé rodiny, které žijí v bytě s rodiči v tzv. přeplněných bytech, nebo ti, kteří ztratili partnera. O přidělení těchto bytů bude na návrh sociální komise města rozhodovat Rada města Dobřany,“ uvedla Dagmar Terelmešová, místostarostka Dobřan.

Po celé pondělí v Plzni na hlavním nádraží probíhala zatěžkávací zkouška železničního mostu „Mikulášská“. Odolnost nové stavby testovala parní lokomotiva Šlechtična, dva drážní jeřáby a vozík.

foto: M. Osvaldová

Na první ze dvou mostů vjela parní lokomotiva řady 475.1, tzv. Šlechtična, dva kusy drážního jeřábu a vozík složený ze dvou podvozků. “Most testujeme pod požadovaným nápravovým tlakem přibližně 440 tun,” podotkl zástupce ředitele stavby Petr Hanzal. Podle jeho slov je celkem osm zatěžovacích stavů, kde se ověřuje, jak odolný most je.

Na zrekonstruovaný jižní most se vlaky vrátí v pátek 8. prosince v 16:45. Se stavbou druhého, severního mostu, by se mělo začít 15. února. “Začneme demontáží svršku a pak budeme postupovat až k demolici mostu,” doplnil Hanzal. 31. srpna by měla být zprovozněna Mikulášská ulice, s níž stavba mostu souvisí, do konce roku by pak měla být celá rekonstrukce hotova.

Tachovští radní schválili převod finančních prostředků ve výši 229 534 korun z rezervního fondu do fondu investic příspěvkové organizace Sportovní zařízení města Tachova. Peníze budou použity na dofinancování projektu „Rekonstrukce sprch na zimním stadionu v Tachově“.

Obec Svojkovice na Rokycansku  chystá rekonstrukci místních chodníků při silnici II/605 na průtahu obcí v délce přibližně 1110 metrů. Na obou koncích obce budou vybudovány vjezdové brány pomocí středových dělících ostrůvků, šířky jízdních pruhů 3,6 m,  další ochranný ostrůvek bude v blízkosti obchodu.

Po čtyřech a půl měsících se opět otevřela lékárna v areálu Fakultní nemocnice v Plzni na Lochotíně. Prostor výdeje léků pro veřejnost byl v lochotínské lékárně nedostatečný, pacienti museli na své léky často dlouho čekat ve frontách. To by se teď mělo změnit. Nově lékárna nabídne pět obslužných míst místo dosavadních třech.

„Vedení nemocnice si bylo vědomo, že prostor výdeje léků  pro veřejnost byl v lochotínské lékárně nedostatečný, pacienti museli na své léky často dlouho čekat ve frontách, což bylo pro mnohé nemocné vzhledem k jejich zdravotnímu stavu obtížné. Úpravy dispozice a interiéru proto směřovaly zejména ke zvýšení kapacity výdeje léků, především rozšířením počtu výdejních míst. Výše doplatků jsou v naší lékárně jedny z nejnižších v celém městě  a velmi si vážíme přízně klientů, kteří volí vyzvednutí léčiv právě v naší lékárně,” prohlásil ředitel FN Plzeň Václav Šimánek.

Zaměstnanci lékárny FN Plzeň – Lochotín vydají cca 14 000 položek za měsíc, s měsíčním obratem více než 20 milionu korun. V souvislosti s rozšířením provozu bude lékárna přijímat další kolegy z řad farmaceutů i farmaceutických asistentů.

Investice pro zvýšení  komfortu klientů FN Plzeň byla ve výši 6,4 mil.korun, celkové prostory lékárny rozsvítily světlé barvy a nové vybavení celého interiéru vytvořilo moderní lékárnu 21.století.

Ve čtvrtek 23. listopadu byly zahájeny v rámci úvodní etapy práce na rekonstrukci plynovodů na Karlovarské třídě.

Dojde k demontování plynovodů z kolektorů v celkové délce 900 metrů. Práce by měly probíhat do poloviny prosince. Rekonstrukce se nijak nedotkne dodávek plynu ani nebude omezena doprava.

Druhá etapa demontáží bude zahájena podle klimatických podmínek na začátku roku 2018, dokončena by měla být v březnu 2018.

Město Plzeň má nové volnočasové zařízení nabízející sportovní a kulturní aktivity s názvem Krašovská Aktivity centrum Plzeň. Vzniklo v areálu bývalé školy v Krašovské ulici a jeho rekonstrukce vyšla plzeňskou radnici na 27 milionů korun. Plzeňanům nabízí možnost pronájmu několika různě zaměřených sálů, haly, ale třeba i nahrávacího studia. Slavnostní otevření komplexu, který bude sloužit všem generacím, se uskuteční v neděli 26. listopadu od 14 hodin. Zúčastní se ho například i zpěvačka Markéta Konvičková či herec Jan Čenský.

Budova se skládá ze třech pavilonů. Nabízí širokou škálu volnočasových aktivit, je prostorem sportu, tance a umění. Pavilon A je určen především pro taneční aktivity a různá cvičení. Je v něm šest tanečních sálů, čtyři o rozloze zhruba 65 m2 a dva o rozloze 80 a 200 m2. V objektu je také relaxační zóna a kancelář, která slouží jako zázemí pro lektory.

foto: město Plzeň

Pavilon B, v němž jsou hlavní vchod a recepce, slouží zejména pro takzvané úpolové sporty. V pavilonu C se nachází velká sportovní hala s ochozem, kde trénují tělovýchovné organizace a spolky různých kolektivních sportů, jako je florbal, volejbal, fotbal, badminton, ale také aikido, parkour, kolečkové brusle a další.

„Jedná se o bývalý areál základní školy, který byl následně předán do užívání Střední odborné škole ochrany osob a majetku Plzeň. V květnu 2015 byl objekt vrácen zpět, poté jej měl ve výpůjčce DDM Talent, a to do konce října 2015. Od loňského července do letošního dubna v něm našlo dočasné zázemí Sdružení občanů Exodus. Poté jsme areál začali připravovat k vybudování nového Krašovská Aktivity centra. Proběhly nutné úpravy v interiérech, a to dovýměna oken, opravy rozvodů, opravy podlah, sociálních zařízení, fasády objektů,“ přiblížil radní pro oblast správy městských nemovitostí David Šlouf. Provoz areálu není samofinancovatelný, podpora města je v oblasti investic, oprav, údržby, a to jak vstupních v roce 2017, tak i v dalších letech.