Home Tagy Články označené "rekonstrukce"

rekonstrukce

Dva vnitrobloky Revoluční – Dlouhá a Zábělská na Doubravce čeká proměna k lepšímu. Akci za 7,6 milionu korun v případě prvního a za 10,7 milionu korun v případě druhého vnitrobloku bude mít na starost Odbor investic Magistrátu města Plzně. Radní odsouhlasili rozpočtové opatření, které s tím souvisí, konečné slovo budou mít ještě zastupitelé. Pokud vše půjde podle plánu, mohla by být rekonstrukce hotova na jaře či v létě příštího roku.

„V případě vnitrobloku Revoluční – Dlouhá bude upraveno nevyhovující parkoviště, také chodníky a odpočinkové plochy před bytovými domy Dlouhá 24 až 34. Součástí stavby jsou úpravy zeleně, nové lavičky, odpadkové koše a dětské herní prvky,“ uvedl ekonomický náměstek Pavel Kotas. Akci bude platit čtvrtý městský obvod ze svého rozpočtu.

„Cílem regenerace vnitrobloku Zábělská v sousedství 14. ZŠ a 64. MŠ v Plzni je zrekonstruovat a architektonicky upravit prostor před školou a školkou tak, aby byl reprezentativní a vytvořil příjemné prostředí žákům a návštěvníkům školy,“ přiblížil David Zrostlík, místostarosta čtvrtého městského obvodu. Projekt, na nějž čtvrtý městský obvod dá 6,7 milionu korun a město čtyři miliony korun, dále také řeší úpravy cest pro pěší, herních prvků pro mladší a starší děti i ploch pro odpočinek. Významnou součástí revitalizace je úprava zeleně s kácením a výsadbou nových stromů a obnovou keřů.

Parkové náměstí s možností různých forem odpočinku, volnou plochou pod stromy s výhledy na dominantu Kostela Panny Marie Růžencové a zároveň citlivé řešení klášterní zahrady se zapojením vodního prvku, taková je základní představa vítězného studia re:architekti o budoucí podobě Jiráskova náměstí na plzeňských Slovanech. Porota architektonické soutěže Cena Nadace Proměny 2017 tento návrh ocenila jako nejlepší z pěti, které se ve vyhlášené soutěži sešly. Všechny návrhy se od 21. června představí veřejnosti v rámci venkovní výstavy instalované přímo na Jiráskově náměstí.

různých dějů. Porota především ocenila, že architekti přinášejí jednoznačné a nekomplikované řešení dopravy i přiměřené hospodaření s vodou, rozšiřují chodníky a zužují vozovky. Potvrzují prostor před klášterem jako parkové náměstí s možností různorodých forem odpočinku a zachovávají jeho paměť v podobě jírovců. Autobusovou točnu mění na klidný parčík. Klášterní zahradě pak ponechávají její skrytost.

V soutěžní porotě, která všech pět návrhů hodnotila, zasedli vedle zástupců města a nadace také nezávislí architekti, urbanisté a krajináři. O pořadí rozhodla porota takto:

1. místo: re:architekti studio s.r.o.
2. místo: Ing. akad. arch. Jan Šépka
3. místo: PROJEKTIL ARCHITEKTI s.r.o.
4. místo: MgA. Ing. arch. Michal Fišer
5. místo: D3A, spol. s r.o.

Všechny soutěžní návrhy se představí na výstavě, která bude součástí Landscape festivalu 2017 probíhajícího letos právě v Plzni. Vernisáž se uskuteční v sobotu 21. června v prostoru Jiráskova náměstí před kostelem. Výstava potrvá až do září, kdy je plánováno další setkání s místními.

Další harmonogram projektu předpokládá rozsáhlejší zpracování jednotlivých stupňů projektové dokumentace, se zahájením stavebních a vegetačních úprav by se proto mělo začít nejdříve v roce 2019. Otevření revitalizovaného náměstí pro veřejnost se plánuje v roce 2022.

Projekt obnovy Jiráskova náměstí a klášterní zahrady v Plzni, jehož předpokládané náklady se odhadují na 110 miliónů korun, spolufinancují Nadace Proměny Karla Komárka, Městský obvod Plzeň 2 – Slovany a město Plzeň.

Architektonická soutěž Cena Nadace Proměny 2017 je součástí podpory poskytované nadací Městskému obvodu Plzeň 2 – Slovany na uskutečnění rozsáhlého projektu. Jeho cílem je kompletní revitalizace historického centra plzeňských čtvrtí Petrohrad a Slovany tvořeného právě Jiráskovým náměstím s klášterní zahradou. Architektonická soutěž, která hledala odpovědi na to, jak by se celé území mohlo v dalších letech proměnit, byla vyhlášena v únoru.

Národní technická památka Vodní hamr v Dobřívě na Rokycansku je ode dneška   uzavřena z důvodu plánované rekonstrukce. Vodní hamr má za sebou bohatou historii. Po napoleonských válkách se tamní výroba soustředila především na cejny neboli polotovary určené pro cvočkaře a hřebíkáře, jichž byly v té době v podbrdském kraji stovky rodin. Za první světové války hamerníci přešli na výrobu zákopnického nářadí pro císařskou armádu. Později se v něm vyrábělo zemědělské a stavební nářadí.

Od června 2017 však velká kladiva utichnou a tři vodní kola se přestanou točit. Hamr je sice stále funkční, ale stroje i pohon jsou už v nevyhovujícím stavu, a aby se zachovala jejich funkčnost, je třeba přistoupit k celkové rekonstrukci. Nevyhovující je například elektroinstalace, také stroje je nutné repasovat a znovu v objektu ustavit. Současně bude v hamru vybudována expozice mapující jeho historii.

Tento nákladný projekt Západočeského muzea v Plzni bude finančně podpořen z evropských fondů prostřednictvím Ministerstva pro místní rozvoj v programu Integrovaného regionálního operačního programu. Realizace úprav je plánována na období od 1. června 2017 do 31. prosince 2018. Zároveň se vybuduje objekt pokladny s toaletami, který bude financovat ze svých prostředků Plzeňský kraj.

Ještě nikdy v historii nebyl uzavřený tak dlouhý úsek naší nejdůležitější dálnice D1. jako tomu bude v noci ze soboty na neděli. Auta budou z dálnice na dlouhou objížďku sjíždět již na sjezdu na 21. kilometru u Mirošovic a zpět se na ni vrátí až na 90. kilometru u Humpolce. Úplná uzavírka začne v sobotu v 19 hodin a měla by skončit v neděli v devět hodin ráno.

Ředitelství silnic a dálnic informovalo, že v této době proběhne demolice tří nevyhovujících nadjezdů na rekonstruovaných úsecích. Dva jsou mezi Ostředkem a Šternovem a jeden mezi Hořicemi a Koberovicemi.

Necelých sedmdesát kilometrů tak bude nutné objet po trase přes Benešov, Tábor a Pelhřimov. Tato oficiální objížďka měří přes sto dvacet kilometrů.

Existují sice i kratší varianty, jak uzavřený úsek dálnice objet, ŘSD ale chce, aby ho využívala místní doprava.

Omezení na dálnici v souvislosti s touto akcí začnou již v sobotu v jednu hodinu odpoledne a budou pokračovat i po ukončení demolice do nedělního odpoledne.

Mluvčí ŘSD Jan Rýdl přesto věří, že tuto velkou akci motoristé ocení. „Je lepší uzavřít na jednu noc delší úsek dálnice a demolovat tři nadjezdy, než ve třech termínech uzavírat kratší část,“ uvedl.

zdroj: autorevue.cz

Dnes dopoledne byly odstraněny poslední zbytky prvního z mostů, které budou zbourány v rámci přestavby a modernizace železničního uzlu Plzeň.

Bourání prvního mostu začalo v pátek a skončilo dnes dopoledne. „Jsem rád, že se daří dodržet předem stanovený časový harmonogram stavby,“ uvedl náměstek pro modernizaci dráhy Mojmír Nejezchleb z generálního ředitelství SŽDC.

Foto: M. Osvaldová

Demolice mostu byla součástí druhé stavby, která začala jsme ihned po předání staveniště, které bylo 9. prosince. „Museli jsme přijmout zrychlený časový harmonogram tak, abychom stíhali milníky této stavby. Těmi jsou právě dokončení severního mostu, což je konec roku 2017. Jižní most, po kterém teď jezdí železniční most, by měl být hotový v srpnu roku 2018,“ uvedl ředitel stavby Jan Zemánek ze společnosti Metrostav.

Stavba přinese mimo jiné dokončení 3. nástupiště a kompletní modernizaci 5. a 6. nástupiště a mostů přes Mikulášskou ulici. Sdružení zhotovitelských firem Metrostav a OHL ŽS má dále za úkol vyřešit přestavbu kolejového rozvětvení ve směru na Cheb a navazujících částí jižních kolejí. V prostoru dnešního seřaďovacího nádraží budou v rámci stavby řešeny odstavné koleje, které budou umožňovat čištění a plnění souprav osobních vozů. Významnou součástí projektu je přestavba lokality Mikulášské ulice a přednádražního prostoru, kdy investorem rekonstrukce tramvajové trati a přednádražního prostoru je statutární město Plzeň.

Od pátku 14. dubna do pondělí 24. dubna 2017 nebudou kvůli stavebním pracím na tramvajové trati v Mikulášské ulici jezdit tramvaje číslo 1 a 2 v úseku náměstí Republiky – Mikulášské náměstí. Nahradí je autobusy číslo 1/2A.

Tramvaj číslo 1 bude jezdit v uvedeném období pouze v úseku Bolevec – náměstí Republiky – Bolevec, tramvaj číslo 2 v úseku  Skvrňany – náměstí Republiky – Skvrňany.

Dopravu na trase náměstí Republiky – Mikulášské náměstí zajistí autobusy číslo 1/2A,  tramvaj  číslo 1X pojede  v úseku Mikulášské náměstí – Slovany, tramvaj číslo 2X v úseku Mikulášské náměstí – Světovar.

Autobusy linky 1/2A budou odbavovat v zastávkách:

 • Náměstí Republiky (autobusová zastávka směr Muzeum) – přestup od linek 1 a 2
 • Anglické nábřeží (tramvajová zastávka směr Slovany)
 • Hlavní nádraží (trolejbusová zastávka směr Doubravka)
 • Železniční (trolejbusová zastávka linky číslo 12 v Železniční ulici)
 • Mikulášská (trolejbusová zastávka směr centrum)
 • Mikulášské náměstí (tramvajová zastávka směr Slovany) – přestup na linky 1X a 2X, přestup z linky 1X od Slovan
 • U Duhy (trolejbusová zastávka směr centrum) – přestup z linky 2X od Světovaru
 • Železniční (trolejbusová zastávka linky č.íslo12 v Železniční ulici)
 • Prazdroj (trolejbusová zastávka směr centrum)
 • Anglické nábřeží (tramvajová zastávka směr Bolevec/Skvrňany)
 • Náměstí Republiky (tramvajová zastávka směr Bolevec/Skvrňany) – přestup na linky 1 a 2 do Bolevce/na Skvrňany

Cestující si po vzájemném přestupu mezi tramvajemi linek číslo 1, 2, 1X a 2X a autobusy náhradní dopravy 1/2A označí jízdenku na opačném konci. V případě jízdy se dvěma přestupy mezi tramvají a autobusem náhradní dopravy si cestující označí jízdenku pouze v tramvajích.

Linka číslo N3

Spoj linky N3 jedoucí od Mrakodrapu ve 3:30 hodin na Sídliště Košutka zajede z provozních důvodů navíc na tramvajovou konečnou Košutka.

Už od sobotní 13. hodiny můžou řidiči pohybující se na dálnici D1 v oblasti úseku 146-153, tedy mezi sjezdy Velké Meziříčí, východ a Lhotka. Důvodem je příprava noční likvidace dvou šířkově nevyhovujících nadjezdů. Ty se dosud nacházejí na kilometrech 152,5 a 153,6. Nejprve se ve směru na Prahu bude jezdit pouze v jednom pruhu vytvořeném na protisměrném pásu, a pak se od 19 hodin dálnice v tomto úseku zcela uzavře.

Řidiči budou muset ve směru na Prahu vyjet exitem 153 Lhotka, a pak se po silnici II/390 dostanou ke křižovatce se sinicí II/602. Po ní vjedou do Velkého Meziříčí a odtud se zpět na dálnici dostanou exitem 146 Velké Meziříčí-východ.

Ve směru na Brno bude objížďka delší. Z exitu 146 se auta dostanou po silnici II/602 do Velké Bíteše, odkud pak po silnici 1/37 dojedou k exitu Lhotka na 162. kilometru a vrátí se zpět na dálnici.

Od nedělního rána od devíti hodin by se už sice měla doprava vrátit zpět na dálnici, ovšem až do 15 hodin se bude do Prahy jezdit opět jen v jednom jízdním pruhu.

Na tomto úseku dálnice probíhá v současnosti úvodní fáze rekonstrukce. Hotovo by mělo být v srpnu příštího roku.

Od dnešního dne až do 28. března bude trvat  výluka tramvajové dopravy na linkách 1 a 2 v úseku náměstí Republiky – Mikulášské náměstí.

„Tramvaje linek č. 1 a 2 budou jezdit v uvedeném období pouze v úseku Bolevec – náměstí Republiky – Bolevec, respektive Skvrňany – náměstí Republiky – Skvrňany. Autobusy linky č. 1/2A zajistí dopravu v úseku náměstí Republiky – Mikulášské náměstí. Tramvaje linek č. 1X a 2X zajistí dopravu v úsecích Mikulášské náměstí – Slovany, respektive Mikulášské náměstí – Světovar,“ uvedly dopravní podniky s tím, že cestující si po vzájemném přestupu mezi tramvajemi linek č. 1, 2, 1X a 2X a autobusy náhradní dopravy 1/2A označí jízdenku na opačném konci.

Kvůli stavebním pracím na železničním uzlu a průtahu u hlavního vlakového nádraží v Plzni dojde k další, desetidenní výluce, už 14. dubna.

Dneškem počínaje bude zahájena 2. etapa rekonstrukce ulice Soukenická v Rokycanech. V této etapě budou práce probíhat za úplné uzavírky ulice Soukenická v úseku od mostu přes Klabavu až ke křižovatce s ulicí Gottliebova. 

Ulice Josefa Tomáška bude označena jako „Slepá pozemní komunikace“ s vjezdem a výjezdem do a z ulice Dvořákova pouze u mostu přes Holoubkovský potok; od křižovatky s ulicí Mládežníků k ulici Soukenická bude ulice uzavřena. Obslužnost ulice Na Pátku bude bez omezení, výjezd z ulice bude možný jen směrem ke křižovatce „Železná“.

Veškerá doprava od Oseku bude ve směru Plzeň vedena z ulice Dvořákova ulicí Soukenická ke křižovatce „Železná“, dále po ulici Pražská a Jiráskova ke křižovatce Střelnice“. Obslužnost středu města bude zajištěna stávajícím způsobem, tedy ulicí Třebízského a Gottliebova. Toto omezení bude trvat až do 26. 7. 2017.

Doprava v Plzni po uzavření Mikulášské ulice z důvodu přestavby Uzlu Plzeň prozatím nekolabuje. Informovala o tom plzeňská radnice, která odkazuje na zprávy z dopravní ústředny Správy veřejného statku města Plzně.

Zdroj: autor projektové dokumentace SUDOP Praha, a.s.

Zdroj: autor projektové dokumentace SUDOP Praha, a.s.

„Situaci na objízdných trasách za uzavřenou Mikulášskou ulici vnímáme jako stabilní,“ uvedl náměstek pro oblast dopravy a životního prostředí Petr Náhlík. Podle něj nejsou registrovány žádné stížnosti na dopravní ústředně či dalších informačních dopravních serverech týkající se Mikulášské ulice. „Dobrá informovanost o stavbě zřejmě přispěla k pochopení ze strany veřejnosti,“ podotkl.

Pokud už se nějaké kolony vytvoří, jedná se o obvyklá místa, jimiž jsou most Milénia směr Slovany, most Nad Nádražím, Lobezskou ulici směr Slovany (před Sladkovského), ul. U Prazdroje ve směru do centra (levé odbočení na most), průjezd z Lobez na Slovany či Doudlevecká, Prokopova od Zimního stadionu až k Mrakodrapu. „Všechny úseky se periodicky a poměrně rychle vyklízejí,“ doplnil Náhlík s tím, že dopravní situace se mění den ode dne bez jasného důvodu (někdy jsou kolony větší, druhý den zase menší).

Také tramvajová výluka na začátku března proběhla bez větších problémů. „Připomínky směřovaly například k delšímu intervalu vozů na zbylé části tramvajových linek na slovanské straně, ke dvojímu přestupu, což ale nejsou věci zcela zásadní,“ připustil. Větší problém lze očekávat až při souběhu dvou jednokolejných tratí u nádraží a na mostě G. Pattona. „To je spíše interní problém pro Plzeňské městské dopravní podniky,“ uzavřel Náhlík.

Cílem projektu, za kterým stojí Správa železniční dopravní cesty, je modernizace železniční stanice, zejména dvou železničních mostů přes ulici Mikulášská, součástí bude i rekonstrukce Mikulášské ulice včetně celého prostoru přednádraží, rekonstruována bude i tramvajová trať. Po dokončení stavby nabídne železniční uzel Plzeň zrekonstruovaná nástupiště, nový podchod s napojením na nový autobusový terminál i kompletně vyřešený prostor přednádraží. Město Plzeň této stavby využije k rozšíření a zahloubení Mikulášské ulice pod železničními mosty.