Home Tagy Články označené "rekonstrukce"

rekonstrukce

Po třech letech se opět bude opravovat Wilsonův most v Plzni. I po opravě je jeho vozovka zvlněná, město teď bude zkoumat, jaké varianty opravy budou nejvhodnější. Uzavírka, která potrvá do konce měsíce, měla původně začít už na začátku srpna, nakonec byla ale odložena.

Most, který se rekonstruoval v roce 2014, má problémy. Dochází totiž znovu k vlnění části, kde jsou položeny kostky. „Snažili jsme se zjistit důvod, proč tomu tak je. Podle nás to je intenzitou zejména trolejbusové dopravy s tím, že návaznost kostek a asfaltu a brzdění zapříčiňuje zvlnění,“ prohlásil technický náměstek primátora Pavel Šindelář. Město tak uzavře několikametrový úsek v jednom pruhu, na kterém se budou zkoušet různé techniky opravy komunikací. „V každé části se opraví komunikace jinak, pak budeme vyhodnocovat. Podle výsledků se zvolí nejvhodnější varianta,“ dodal Šindelář.

Kvůli opravě tramvajové trati na Klatovské třídě na křižovatce s Kaplířovou ulicí bude ve dnech 5. – 13. srpna změněna MHD. Půjde především o výluku linek č. 4, dále o odklon linek č. 30, N1, N4 a změnu v odbavování v zastávkách Bory.

Tramvaje linky 4 budou jezdit pouze v úseku Košutka – Sady Pětatřicátníků. Dále pak zpět po své trase na Košutku. Náhradní autobusová doprava 4A zajistí dopravu v úseku Bory – Sady Pětatřicátníků a zpět.

S výlukou pak musí počítat cestující i v autobusech číslo 21, 24, 26, 30, 36, 73, N1 a N4. Spoje linek č. 30 a N4 pojedou mezi ulicí U Borského parku a Klatovskou třídou obousměrně odkloněny po trase Politických vězňů – Máchova. Linky od Borských polí a Litic budou ukončeny v obratišti ČSAD na Klatovské třídě.

 • Linky 21, 73

Výstupní zastávka „Bory“ ve směru od Litic bude umístěna v obratišti ČSAD při Klatovské třídě. Ve stejné zastávce bude odbavovat řidič cestující spoje jedoucího do zastávky „U Luny“. Nástupní zastávka pro spoje do Litic, bude v zálivu zastávek ČSAD ve směru na Litice na Klatovské třídě, u označníku nejdále od centra.

 • Linky 24, 26

Výstupní zastávka „Bory“ ve směru od Valchy, Borských polí bude umístěna v obratišti ČSAD při Klatovské třídě. Nástupní zastávka bude na konci prostoru pro odstav autobusů, před výjezdem z plochy na silnici Klatovské třídy.

 • Linka 30

Zastávka „Bory“ pro spoje jedoucí na Borská pole, případně k ZČU, bude v Kaplířově ulici, v zastávkovém zálivu linky ČSAD.
Ve směru z Borských polí, případně od ZČU, bude v Kaplířově ulici v jízdním pruhu naproti zastávce linky ČSAD zřízena výstupní náhradní zastávka „Bory“ (před vjezdem do prostranství křižovatky s Klatovskou třídou). Zastávka bude pouze pro výstup, na označníku zastávky nebude číslo linky, ani jízdní řád.
V ulici U Borského parku bude další zastávka „Bory“, pro spoje od Borských polí, která bude zároveň nástupní pro spoje začínající na Borech. Zastávka bude umístěna ve vyblokovaném kolmém parkovacím stání, v délce cca 30 metrů.
Spoje ve směru od Košutky ukončené na Borech, budou cestující odbavovat ve stálém obratišti (beze změn).

 • Linka 36

Výstupní zastávka „Bory“ ve směru z Borských polí, bude umístěna v obratišti ČSAD při Klatovské třídě.
Nástupní zastávka bude na konci prostoru pro odstav autobusů, před výjezdem z plochy na silnici Klatovské třídy.

 • Linka N1

Zastávka „Bory“ pro spoje jedoucí dále k Univerzitě, bude v Kaplířově ulici, v zastávkovém zálivu linky ČSAD.
Ve směru od Univerzity, bude zastávka „Bory“ v ulici U Borského parku. Zastávka bude umístěna ve vyblokovaném kolmém parkovacím stání, v délce cca 30 metrů. Spoje ukončené na Borech beze změn, vyjma nástupní zastávky umístěné ve vyblokovaném kolmém parkovacím stání.

 • Linka N4

Zastávka pro spoje do Lhoty, bude v zálivu zastávek ČSAD ve směru na Litice na Klatovské třídě, u označníku zastávek ČSAD nejdále od centra.
Ve směru ze Lhoty, bude zastávka „Bory“ v ulici U Borského parku. Zastávka bude umístěna ve vyblokovaném kolmém parkovacím stání, v délce cca 30 metrů.

Už včera měla začít měsíční uzavírka Wilsonova mostu v Plzni, město se ale na poslední chvíli nakonec dohodlo se stavební firmou, aby celá akce začala až 14. srpna a trvala jen 14 dní.

Plzeňský Wilsonův most přes řeku Radbuzu na Americké třídě bude kvůli stavebním pracím od 14. do 31. srpna 2017 uzavřen pro individuální dopravu. „Podle původního rozhodnutí měl platit zákaz vjezdu už od 1. srpna, ale město se dohodlo se stavební firmou, že v lokalitě začnou dělníci pracovat až 14. srpna,“ uvedla mluvčí Magistrátu Eva Barborková. Po mostě budou moci v době uzavírky jezdit jen trolejbusy a autobusy MHD, pro ostatní provoz bude stanovena objížďka po přilehlých komunikacích.

Stavební firma bude během 2 týdnů zkoumat, proč se vlní dlažba na mostě a jakým způsobem bude nejvhodnější ji opravit.

Jak jsme už informovali ve článku zde, plzeňský Wilsonův most přes řeku Radbuzu na Americké třídě bude kvůli stavebním pracím od dnešního dne po celý srpen uzavřen pro individuální dopravu. Po mostě budou moci jezdit jen trolejbusy a autobusy městské hromadné dopravy, pro ostatní provoz je stanovena objížďka po přilehlých komunikacích.

Stavební firma bude zkoumat, proč se vlní dlažba na mostě a jakým způsobem bude nejvhodnější ji opravit. Provede výkopy, které zpět vydláždí rozdílnými technologiemi. Poté bude most opět uveden do provozu a po určité době odborníci vyhodnotí, jakou technologii zvolit pro jeho finální opravu.

Rekonstrukce trati tramvajové linky číslo 4 ve směru na Košutku od Severky až po konečnou stanici byla dokončena. Při opravě byly kompletně vyměněny kolejové pásy, trolejové vedení a upraveny tramvajové zastávky.

Poslední část rekonstrukce představovala opravu technicky nevyhovujícího stavu trati v délce 935 metrů a navázala tak na druhou etapu z roku 2011. S rekonstrukcí tratě začala stavební firma v místě vzdáleném 116 metrů od zastávky Severka ve směru do centra a pokračovala přes křižovatky Gerské se Studentskou, Kralovickou a Manětínskou ulicí až po točnu na Košutce. Projekt města Plzně vyšel na 85 milionů korun včetně DPH.

foto: M. Osvaldová

„Dokončili jsme tak dlouhodobou investiční aktivitu města cílenou na zkvalitnění veřejné přepravy. Rekonstrukce zvýšila bezpečnost provozu i pro chodce a snížila rovněž dopad negativních vlivů dopravy na okolí,“ uvedl primátor města Plzně Martin Zrzavecký.

Podle technického náměstka primátora Pavla Šindeláře byly při opravě kompletně vyměněny kolejové pásy, trolejové vedení a upraveny tramvajové zastávky. „Stavba zahrnovala také opravu silnice III/1808 mezi zastávkami Severka a Plzeňka, zrušení podchodu u zastávky Plzeňka a vybudování parkovacích zálivů. Změn k lepšímu se dočkaly rovněž křižovatky Gerské ulice s Manětínskou a Kralovickou, kde bylo mimo jiné upraveno signalizační zařízení,“ řekl Pavel Šindelář. V opravovaném úseku je i nové veřejné osvětlení. Součástí projektu byly také sadovnické úpravy.

Starosta MO Plzeň 1 Miroslav Brabec si pochvaloval, jak Plzeňané náročnou rekonstrukci zvládli. „Byl to velký zásah do komfortu dopravy. Bylo to ale nutné a udělané poměrně rychle, hodně dobře a dokonce vše bylo dokončeno i o pár dní dřív. Děkuji občanům, že byli shovívaví, a že sami upozorňovali na to, co se kde děje. Například nám spadlo jedno křoví do hlavního chodníku, těžko to my kontrolujeme, takže jsme to hned napravili,“ dodal Brabec.

Náklady na stavbu činily 85 milionů korun včetně DPH. Většinu z nich hradilo město Plzeň ze svého rozpočtu, na opravě silnice se podílela částkou zhruba 7,5 milionu korun Správa a údržba silnic Plzeňského kraje. Rekonstrukci zahájila v září 2016 firma COLAS RAIL CZ s. r. o., v listopadu 2016 byl zahájen zkušební provoz nové tramvajové tratě. Kolaudace stavby se uskutečnila v první polovině měsíce července 2017.

Tramvajová trať linky č. 4 ve směru na Košutku patří mezi nejvyužívanější, do první a druhé etapy její opravy investovalo město 312 milionů korun.  Druhá etapa zahrnující 1100 metrů dlouhý úsek od ulice Na Chmelnicích po křižovatku se Sokolovskou ulicí byla v roce 2011 největší investiční akcí města a vyšla na 136 milionů korun s DPH. Náklady na předtím provedenou opravu první části trati v délce téměř jeden kilometr si vyžádala 176 milionů korun s DPH.

Na prázdninové rekonstrukce a opravy havarijních stavů základních škol vyčlenilo město 3,74 milionu korun. Prostředky budou použity například na první etapu rekonstrukce elektroinstalace 31. základní školy (2,5 milionu korun), na nový umělý povrch pro tělesně postižené při 20. základní škole (900 tisíc korun), bezbariérové úpravy 4. základní školy (2,2 milionu korun), obnovu hřiště s umělým trávníkem včetně mantinelů při 11. základní škole (460 tisíc korun).

Město přispěje také na výstavbu objektu s učebnou pro environmentální výchovu v Luftově zahradě. Při revitalizaci rybníka na pozemku zahrady byl totiž poškozen přibližně 150 let starý zahradní domek do té míry, že byla nutná jeho demolice. Místo něj vznikne nová budova v hodnotě přibližně jednoho milionu korun. Oproti původnímu domku bude stavba technologicky vylepšena za zhruba 400 tisíc korun, tuto částku uhradí město. Vzniklý objekt bude sloužit i jako zázemí při kulturních a společenských akcích.

Mezi další projekty a akce, které se rozhodlo město podpořit, patří mimo jiné program organizace SIRIRI, která ve Středoafrické republice realizuje projekt Škola hrou (175 tisíc korun). Město již v minulosti přispělo této organizaci na nákup speciálních slabikářů pro tamní děti.

Včera večer došlo kvůli rekonstrukci železničního mostu Gambrinus k uzavření magistrály U Prazdroje. Celou uzavírku ale provázely nečekané komplikace. Mnoho řidičů se totiž snažilo most podjet. Na místě docházelo k hádkám a konfliktům, které musela řešit policie.

V rámci druhé etapy přestavby železničního uzlu Plzeň dochází k rekonstrukci železničního mostu Gambrinus, který vede nad čtyřproudovou silnicí I/26 U Prazdroje/ Rokycanská. Po zrušení nákladového nádraží v ulici U Prazdroje pozbyla jeho šíře bezmála 80 metrů význam, a proto dojde v souvislosti s celou přestavbou železničního uzlu ke snesení čtyř nosníků tohoto mostu.

K prvnímu dopravnímu omezení došlo v noci na dnešek. Řidiči ale na uzavírku nebrali ohledy a snažili se místo projet. Jak uvedl server krimi-plzen.cz, když se pověření pracovníci u zákazů vjezdů snažili řidičům vysvětlit, že je průjezd nemožný, někteří řidič se hádali, vyhrožovali, nadávali a pokoušeli se i přes varování úsek projet. Na místo tak musela dorazit policie.

Termíny a časy dalších uzavírek:
20.7. od 00,30 do 4,30
21.7. od 00,30 do 4,30 a od 23,30 do 4,30 následující den
22.7. od 18,00 do 4,30 následující den
24.7. od 00,30 do 4,30

Průjezd je povolen pouze MHD ve vybraných časech a na jejich průjezdy se práce na mostě zastavuje.

O plánované rekonstrukci jsme psali zde.

V rámci druhé etapy přestavby železničního uzlu Plzeň dojde k rekonstrukci železničního mostu Gambrinus, který vede nad čtyřproudovou silnicí I/26 U Prazdroje/ Rokycanská. Most byl vybudován v roce 1987. Po zrušení nákladového nádraží v ulici U Prazdroje pozbyla jeho šíře bezmála 80 metrů význam, a proto dojde v souvislosti s celou přestavbou železničního uzlu ke snesení čtyř nosníků tohoto mostu.

Z důvodu snášení ocelové konstrukce mostu Gambrinus dojde k omezení osobní i městské hromadné dopravy v následujících termínech:

 • V noci z 15. na 16. července v čase 20:30 – 04:30 částečná uzavírka pod mostem včetně přerušení městské hromadné dopravy, která bude v uvedeném čase vedena na alternativní pohon.
 • V noci z 19. na 20. července v čase 00:30 – 04:30 úplná uzavírka pod mostem s výjimkou městské hromadné dopravy, která bude po dobu uzavírky pod mostem projíždět s dílčími omezeními.
 • V noci z 20. na 21. července v čase 00:30 – 04:30 úplná uzavírka pod mostem s výjimkou městské hromadné dopravy, která bude po dobu uzavírky pod mostem projíždět s dílčími omezeními.
 • V noci z 21. na 22. července v čase 00:30 – 04:30 úplná uzavírka pod mostem včetně přerušení městské hromadné dopravy, která bude v uvedeném čase vedena po objízdné trase přes Lobzy.
 • V noci z 22. na 23. července v čase 18:00 – 04:30 úplná uzavírka pod mostem včetně přerušení městské hromadné dopravy, která bude v uvedeném čase vedena po objízdné trase přes Lobzy.
 • V noci z 23. na 24. července v čase 00:30 – 04:30 úplná uzavírka pod mostem včetně přerušení městské hromadné dopravy, která bude v uvedeném čase vedena po objízdné trase přes Lobzy.
 • Od ranní výpravy v pondělí 24. července bude provoz trolejbusů a autobusů pod mostem obnoven pod napětím.

Hned několik stavebních úprav má v létě na programu ÚMO Plzeň 1. Na Lochotíně a Vinicích se budou rekonstruovat chodníky, v Majakovského ulici v pak čtyři nová parkovací místa.

V nejbližších dnech budou zahájeny stavební práce na realizaci chodníků Kaznějovská 1, 3 a Břeclavská 10. V obou případech se jedná o chodníky s povrchem z asfaltového betonu a dále budou též zahájeny stavební úpravy komunikace v části ul. Majakovského 1 – 7, kde vzniknou 4 podélná parkovací stání.  Všechny uvedené stavby budou dokončeny do konce srpna 2017.

Jestliže už dnes jsou kolony kvůli zúžením u oprav tuzemských dálnic neúnosné, o prázdninách se tento stav ještě zhorší. Ministr Ťok totiž informoval, že o prázdninách se chystají další nové opravy nejdůležitějších dálnic v zemi.

Největší problémy se podle něho dají tradičně čekat na D1, dále také na D2, D8, D5 a na Pražském okruhu. Tam se začne opravovat úsek mezi sjezdy na dálnice D6 a D5.

Někde se naopak situace o něco zlepší. Například na „hradecké“ D11 skončí 22. července zúžení do jednoho pruhu a budou zde vytvořeny dva zúžené pruhy v každém směru.

Také na D1 se vždy bude jezdit v režimu 2+2. Trochu pomoci by měl také prázdninový zákaz jízdy kamionů v pátek večer a v sobotu dopoledne.

Kromě dálnic se o prázdninách budou opravovat rovněž úseky silnic prvních tříd. Mezi nejvýznamnější opravy patří silnice I/14 u Vrchlabí, I/38 u Bělé pod Bezdězem a I/12 z Prahy do Roztoklat.

zdroj:autorevue.cz