Home Tagy Články označené "Rokycany"

Rokycany

Rokycany (německy Rokitzan) jsou okresní město v západních Čechách, v Plzeňském kraji. Leží na soutoku řeky Klabavy a Holoubkovského potoka, 17 km východně od Plzně. Město je uloženo v Rokycanské kotlině, severovýchodním okrajovém okrsku Švihovské vrchoviny, při úpatí jednoho z výběžků Brd s vrchy Žďár, Čilina, Kotel a Vršíček. Městem prochází hlavní železniční trať Praha–Plzeň–Cheb a severně od města dálnice D5 Praha–Plzeň–Rozvadov. Žije zde zhruba 14 000 obyvatel.

Automobily se údajně pohybují průměrně pouze 10% času a zbylých 90% jsou dočasně nebo trvale odstaveny. Z toho plynou pak velké plošné nároky na dopravu i  parkování. Také   město Rokycany se v souvislosti s rozvojem automobilismu dostává do situace, kdy nestačí vytvářet nová parkovací místa a podmínky pro parkování se zhoršují. Během let totiž došlo k výraznému nárůstu počtu vozidel a současná organizace dopravy   je navíc ovlivněna i tím, že město je spádovou oblastí pro okolní obce. Vzhledem k množství aut pak dochází k situacím, že řidiči parkují na místech, která k tomu nejsou určena. V rozporu s pravidly silničního provozu jsou to hlavně chodníky nebo veřejná zeleň.

Doprava je přitom důležitým faktorem rozvoje a života města. Rada města proto   zadala zpracování Studie parkování v centrální části města Rokycany společnosti AF-CITYPLAN, s.r.o., renovované firmě v oblasti dopravního plánování. Cílem studie je získat data o současném stavu a navrhnout úpravy řešení dopravy v klidové centrální oblasti města a přilehlém okolí, včetně posouzení záměru výstavby parkovacího domu v centru. Řešené centrální území města je vymezeno ulicemi Jiráskova, Náměstí 5. května, Pražská, Soukenická, Třebízského a dále ulicemi Jeřabinová, Antonína Uxy a Dukelská. Výsledkem studie bude analytická a návrhová část.

Podkladem pro návrhovou část bude právě analýza stávajícího stavu. Průzkumem budou zjištěny stávající kapacity parkovacích ploch i jejich časové využití, parkovací nároky i obsazenost a obrátkovost na parkovacích místech v centru města a v okolí vlakového a autobusového nádraží. Výsledky analýzy budou v návrhové části sloužit jako podklad pro   případný nový systém regulace a organizace dopravy v klidové centrální zóně tak, aby bylo parkování vyvážené a efektivní s ohledem na různorodou funkci zástavby v centrální části   města.

„Výsledky poslouží jako podklad pro stanovení potřebnosti nových lokalit parkování, vymezení parkovacích zón (rezidentní stání, placená stání) v řešené lokalitě, včetně odhadu ekonomické i prostorové bilance při vybudování parkovacího domu. Studie navrhne i možné úpravy tarifního systému či nový informační systém parkovišť. Nezbytnou součástí organizace dopravy v klidu centra města bude zřejmě i vytvoření parkovacích zón vymezených pro rezidenty, např. v ulicích Josefa Knihy, Pod Kostelem či Rokycanova, tedy lokalit sídlišť, která současně čekají na svoji revitalizaci. Ostatně na chybějící relevantní data a koncepční návrhy upozornili město i obyvatelé při veřejném projednávání návrhu obnovy vnitrobloku Josefa Knihy,“ uvedl místostarosta Rokycan  Mgr. Jan Šašek.

Pro koncepční a dlouhodobé rozhodnutí města o tom, jaké zásady a kroky zvolit pro budoucí systém dopravy parkování v centru města, mají  pomoci právě průzkumem získaná data a na základě výsledků analýzy   studie navrhne taková doporučení změn a opatření, která zajistí zlepšení současného stavu.

„Zároveň nechceme zabírat stávající funkční plochy městské zeleně, neboť jsou nezbytné pro relaxaci obyvatel nejen centra města, ale i jeho návštěvníků. Proto je součástí zadání i posouzení parkovacího domu. Zkrátka, dopravu v klidu není dobré nechávat v klidu, je třeba se jí věnovat.  Zpracovanou studii bychom měli obdržet v září letošního roku. Studie, tedy analytická i návrhová část, bude samozřejmě veřejně představena i obyvatelům města,“ dodal místostarosta Šašek.

 

Dětské oddělení Rokycanské nemocnice funguje bez jakéhokoli omezení.  Stále častěji ale musí o této skutečnosti zaměstnanci nemocnice ujišťovat veřejnost. Městem i v regionu se totiž šíří fáma, že oddělení svůj provoz omezuje, nebo že dokonce zaniká. Nic z toho přitom není pravda. Až důsledky této fámy mohou mít na oddělení fatální dopad.

 „Červencové uzavření porodnice zřejmě u někoho vzbudilo dojem, že v brzké době se uzavře i dětské oddělení. Jsme kvůli tomu stále častěji dotazováni rodiči našich pacientů,“ říká primářka dětského oddělení Jaroslava Paduchová. „I když to není pravda, oddělení to poškozuje. Může to způsobit odliv pacientů a konec konců i zaměstnanců, pokud budou cítit nejistotu. Pak by oddělení a vůbec rozsah pediatrické péče na Rokycansku byly skutečně ohroženy. Jménem rodičů, samotných dětí i jménem všech svých kolegů proto žádám všechny, aby se aktivně pokusili šíření fámy zastavit,“ vyzývá Jaroslava Paduchová.

dětské oddělení Rokycanské nemocnice

Malým a mladým pacientům ve věku od 0 do 19 let je v nemocnici stále k dispozici lůžková i ambulantní část oddělení. Hospitalizovat lze až 14 dětí, a to včetně rodičů. Příjem je nepřetržitý. V ambulantní části je osm typů pediatrických ambulancí včetně specializovaných – nefrologické, gastroenterologické, neurologické, kardiologické, novorozenecké či alergologické. A v nemocnici je i nepřetržitá pohotovostní služba pro děti a dorost. V souvislosti s uzavřením porodnice byla od 1. července skutečně omezena jen péče o právě narozená miminka přímo na porodnici.

Příčiny uzavření porodnice přitom měly podobný začátek. V roce 2011 a 2012 se začal medializovat záměr resortu zdravotnictví porodnici uzavřít. I když ale tehdy k žádnému omezení nedošlo, mnohé rodičky si kvůli nejistotě začaly vybírat jiné porodnice a klesal počet porodů, odcházeli lékaři a noví nenastupovali. Letos si tak uzavření porodnice vynutila až personální situace. „Asi nikdo tady ve městě nechce, aby se situace opakovala,“ věří ředitelka nemocnice Hana Perková a vyzývá rodiče, aby se v případě nemoci či zranění dětí nezdráhali nemocnici navštívit. „Jsme tu pro ně 24 hodin denně, sedm dní v týdnu,“ doplňuje.

Plzeňský kraj, stejně jako vedení nemocnice, nechystá a neplánuje jakékoli omezování péče. Rokycanská nemocnice má naopak snahu péči rozšiřovat. Do konce roku chce otevřít první lůžka následné péče, o jejichž provozování už několik let usiluje.

Hned několik zajímavých aktivit vyvíjí Městská knihovna Rokycany. Kromě toho, že opět po roce knihovna vyrazila do terénu za svými čtenáři přímo na městské koupaliště, kde zřídila a provozuje oblíbené čtecí místo, upravila také provozní dobu pro malé čtenáře. O prázdninách tak mohou chodit pro knihy i dopoledne. 

Letní čítárna v rokycanské knihovně

Další iniciativou je letní čítárna v knihovně, která se nachází v atriu knihovny. Nabízí zde čtení denního tisku nebo jiné podle vlastního výběru, s malým občerstvením na čerstvém vzduchu. Otevřeno je v provozních hodinách knihovny a za příznivého počasí.

„Máte doma přebytky osiva nebo sazenic ze svých zahrádek? Přineste je do nové Semínkovny v knihovně a vyměňte je za jiné! Naše knihovna se stala sedmdesátým místem v České republice, kde to jde. V knihovně se půjčují knihy, v semínkovně zase osivo do zahrádky. Tak jako se do knihovny knihy po přečtení vracejí, tak i při sklizni vaší úrody myslete na sdílení sklizených semínek v semínkovně. Semínka a rostliny jsou nabízeny bezplatně v námi zhotovených eko sáčcích. Naše semínkovna se nachází v atriu knihovny, hned vedle letní čítárny,“ uvedla ředitelka rokycanské knihovny Jana Aubrechtová.

 

Když nemůže muzikant do New Orleans, musí New Orleans k muzikantovi. V tomto duchu se v rámci Rokycanského kulturního léta  v pondělí 14. srpna 2017 od 17 hodin můžete těšit na plzeňskou dixielandovou kapelu The Dixie Hot Licks  v prostranství U Spilky v Rokycanech.  

The Dixie Hot Licks je plzeňská dixielandová kapela s repertoárem těch nejlepších, nejveselejších i nejsmutnějších, nejrychlejších i nejpomalejších, nejinteligentnějších i nej(s)prostších, nejdurovějších i nejmollovějších, nej… i nej… skladeb, jež vás přenesou do Basin Street, Bourbon Street, na Royal Garden, ale i do Moskvy, Arábie, do Číny i Indie. Tradjazzový říz je prostě zaručen!

Výrazná osobnost této skupiny, zpěvačka Jana Golianová o sobě napsala:  „Jana Golianová je věčně vysmátá zpěvačka, skladatelka, objevovatelka jazzu, milovnice proužků, dobrých rumů a jídla. Svou pěveckou dráhu pěstuje už od raného mládí, a protože je to od přírody rebel, musela si skrz útrapy sborové, kytarové, loutnové a veškeré zpěvové nakonec najít cestu i k The Dixie Hot Licks. Sem konečně zapadla. Když zrovna nezpívá dixieland, je kapelnicí ve folkové formaci Greta, která hraje její autorské věci. Je to také platná nositelka piva a vnad kapely.“

Jak sama tvrdí, nejraději má samozřejmě dixieland! Proč?  Protože si tam může zpívat co chce, kdy chce a pořád je to dobře. Jinak jako správný rebel mám ráda všechno, co má nápad a feel! Takže od klasiky, progresivního rocku, až po folk a velký jazz.

Plískov u Zbiroha na Rokycansku dnes slaví 640 let od první písemné zmínky o obci. K tomuto výročí je připraven bohatý kulturní program. Od 13,30 proběhne svěcení božích muk u Chotětína. Vlastní oslavy v Plískově začínají ve 14 hodin.

V Muzeu na demarkační linii v Rokycanech je od soboty 12. 8. 2017    otevřena výstava nazvaná „Srpen 68 v posádce Rokycany“. Dokumentuje události 21. srpna 1968 v Československu se zaměřením na průběh událostí v posádce Rokycany a ve městě Rokycany. K vidění je až do 25. srpna 2017.

>>> další akce vojenského muzea

Den s technikou, tedy program zaměřený na prohlídky, ukázky činnosti a jízdy vojenské techniky a techniky integrovaného záchranného systému, pořádají v sobotu 12. 8. 2017 od 13,00  do 17,00 hodin  pořádá Město Rokycany a Muzeum na demarkační linii v Rokycanech.

V tento víkendový den mohou návštěvníci nejenom nahlédnout, ale i vstoupit do techniky, která není běžně zpřístupněna. Otevřeny budou také technické části strojů tak, aby si zájemci mohli prohlédnout motory, které naše stroje pohání. Připraveny jsou ukázkové jízdy s tanky na polygonu muzea, ukázky činnosti těžké techniky v akci. V pohybu organizátoři představí také největší novinku letošní sezóny muzea – funkční repliku nejlepšího německého tanku II. světové války – Phanter, která byla během tří měsíců postavena přímo v areálu muzea na zakázku pro ruskou filmovou produkci.

Součástí programu budou dynamické a statické ukázky činnosti Hasičského záchranného sboru Zbiroh, Hasičského sboru Rokycany a Policie ČR v činnosti. Hasičský záchranný útvar představí Traktor bagr

Muzeum na demarkační linii v Rokycanech

Huddind, který pracuje pomocí dálkového ovládání, Policie ČR zase ukáže zadržení nebezpečného pachatele jednotkou psovodů a Hasičský sbor Rokycany má dokonce v případě příznivého počasí v rámci svého vystoupení připravené překvapení pro děti.

Děti se zúčastní soutěže „Škola tankisty“, ve které prokáží nejen svoji zdatnost a obratnost, ale i přesnou „mušku“ při střelbě z paintballové pistole. A aby ani dospělí nepřišli zkrátka, budou moci prokázat svoji fyzickou zdatnost při počtu provedených shybů na hlavni tanku. Tři nejzdatnější budou odměněni jízdou v pásovém vozidle ATS2 v terénu. V závěru dne se pak budou moci svést v pásovém vozidle ATS2  v terénu i všichni další zájemci.

Součástí programu budou i výstavy Na křídlech svobody a Srpen 1968, a samozřejmě i statické ukázky: služebních vozidel dopravní policie a obvodní pořádkové policie, výstroje pořádkové jednotky PČR a výzbroje PČR, techniky 13. dělostřeleckého pluku Jínce a mnoho dalších.  Podrobný program celého dne: www.vojenskemuzeumrokycany.cz

Vstup na akci je ZDARMA.

V prostranství za Domem dětí a mládeže Rokycany se opět můžete těšit na promítání provizorního letního kina. Ve středu 9. srpna 2017 od 21:00 hodin to bude animovaný film Zpívej a 22. srpna 2017 přesunuté představení česko-slovenského filmu Všechno nebo nic. Piknikové sezení, deky s sebou.

Na výstavbu metropolitních sítí měst poskytuje Krajský úřad Plzeňského kraje finanční dotace. Cílem projektu optické sítě CamelNET je propojení veškerých významných lokalit v Plzeňském kraji (zejména obcí s rozšířenou působností a dalších měst) a všech objektů Plzeňského kraje a jím zřizovaných organizací.

Město Rokycany je v jejich čerpání úspěšné, získalo totiž dotace na všech pět etap. Na V. etapu město získalo finanční podporu ve výši 1 250 000 Kč. Práce na  této etapě metropolitní sítě byly zahájeny již v červnu letošního roku.  V první části V. etapy se realizuje připojení Gymnázia a střední odborné školy Rokycany v ulici Mládežníků od plaveckého bazénu. V druhé části se připojí zimní stadion od stávajícího koncového bodu budovy Policie ČR v Jiráskově ulici přes ulici Josefa Růžičky. Stavbu provádí firma SUPTel z Plzně. Dokončení V. etapy je plánováno v průběhu měsíce září.

V letošním roce chce město Rokycany zároveň podat žádost o dotaci na VI. etapu metropolitní sítě. V rámci této etapy by se měly vybudovat další pasivní optické trasy, např. k budově Západočeského muzea v ulici Mládežníků.

Městská knihovna Rokycany vyhlašuje fotosoutěž „I pes potřebuje dovolenou!“ pro všechny zájemce, kteří stráví volné letní dny se svým pejskem a zachytí je na fotografiích.   Autoři  nejzdařilejších snímků budou odměněni v průběhu Týdnu knihoven 2017. Fotografie zasílejte na e-mail: dospele.odd@rokycany.cz do 30. 9. 2017.

Zúčastnit se mohou všichni amatérští fotografové, přičemž každý soutěžící může poslat maximálně dvě fotografie na dané téma. Parametry fotografie:

ilustrační foto / plzen.cz

velikost max. 1 MB, rozlišení max. 1200 x 800 pixelů, formát JPEG. K fotografii soutěžící uvede své jméno a příjmení a název fotografie, přičemž odesláním fotografií souhlasí s pravidly a podmínkami této fotosoutěže.

Zároveň každý účastník fotosoutěže prohlašuje, že je autorem zaslaných fotografií a že má udělen souhlas s užitím fotografií od osob, které jsou případně zachyceny na fotografiích. Důležitým bodem je také souhlas s publikováním zaslaných fotografií v elektronické i tiskové podobě jak  v rámci soutěže, tak i po jejím ukončení bez nároků na honorář a poskytuje pořadateli nevýhradní licenci k užití fotografií k propagaci pořadatele soutěže a soutěže samotné.

Vyhodnocení soutěže proběhne v Týdnu knihoven ve dnech 2. – 8. 10. 2017 v Městské knihovně Rokycany.