Home Tagy Články označené "Rokycany"

Rokycany

Rokycany (německy Rokitzan) jsou okresní město v západních Čechách, v Plzeňském kraji. Leží na soutoku řeky Klabavy a Holoubkovského potoka, 17 km východně od Plzně. Město je uloženo v Rokycanské kotlině, severovýchodním okrajovém okrsku Švihovské vrchoviny, při úpatí jednoho z výběžků Brd s vrchy Žďár, Čilina, Kotel a Vršíček. Městem prochází hlavní železniční trať Praha–Plzeň–Cheb a severně od města dálnice D5 Praha–Plzeň–Rozvadov. Žije zde zhruba 14 000 obyvatel.

Podzimní varhanní koncert s podtitulem „Hudba jako dar“ se koná ve středu 18. října  od 17. 30 hodin v kostele Panny Marie Sněžné v Rokycanech. Skladby světových hudebních velikánů přednesou Magdalena Mestlová, Zuzana Breuerová, Dorotea Neumannová, Václav Klimeš, Jakub Kolman, Jan Fritz, Filip Paroubek a Jan Esterle.

Městská knihovna Rokycany pořádá dne 18. října od 17 hodin křest knihy rokycanské autorky Kateřiny Jirkové, která   pracuje jako psychoterapeutka a supervizorka v sociální oblasti, ale i částečně jako novinářka. Kniha fejetonů a minipovídek nese název „Naboso“. Hudební doprovod zajistí Tereza Antonová a Vojtěch Ettler…

Jedná se o sbírku krátkých fejetonů a mikropovídek na téma rodina, děti, muži, svatby, hudba, novinařina a všechny věci s nimi spojené – prostě na první pohled „obyčejné“ historky ze života. Jak se žije na polosamotě v lesovně s rajčaty, fazolemi, syrovou zvěřinou a vybuchujícím kotlem? Jak se flámuje na Václaváku s bezdomovci nebo jaká je cikánská dovolená, to jsou každodenní témata většiny z nás, ale málokdo z nás je převede do humorně laděné tištěné podoby. A Kateřině Jirkové se její prvotina povedla.

Jak sama autorka tvrdí: Svět nemá nic, čím může změnit podstatu lásky. Ale žena (zde také autorka textů, matka, manželka, milenka, přítelkyně, terapeutka…) má mnoho možností, jak ji poznávat, prožívat a mnoho prostředků, jak ji zachytit v obrazech, tónech i slovech… i když občas lapá po inspiraci (literární, hudební, partnerské, mateřské…) a dechu (tři dcery a syn, hrnce, hadry, papíry, účty a jiné sběrné surovosti).

Přímo na náměstí v Rokycanech je ode dneška 17. října k vidění putovní výstava nazvaná Plzeňský kraj – region spolehlivých zaměstnavatelů. K jejímu slavnostnímu otevření došlo už včera v plzeňské Techmanii. V Rokycanech zůstane po dobu dvou týdnů, následně se přesune do Horažďovic.

Záměrem výstavy, která   je specifikována jako putovní outdoorová výstava panelů s prezentacemi firem, které patří ke stálým zaměstnavatelům v Plzeňském kraji, je dosáhnout co největší informovanosti obyvatel regionu a upevnit tak povědomí veřejnosti o možnostech   dobrého pracovního uplatnění v Plzeňském kraji.

„Bohužel si musíme přiznat, že náš kraj se neuživí turistikou ani bankovnictvím, ale strojírenství je to, co je třeba dále rozvíjet. K tomu ale potřebujeme kvalifikované pracovníky, dobré řemeslníky,“ uvedl hejtman Josef Bernard.

I proto byli při včerejším zahájení výstavy přítomni ředitelé středních škol a firem, ale také někteří starostové větších měst. Všichni se shodli na tom, že pro  udržení firmy v regionu je třeba, aby byl dostatek kvalifikovaných zejména technicky vzdělaných lidí. Jednou z možností, jak tyto pracovníky v kraji vychovávat, je důraz na školství a podporu technického vzdělávání.

„Myslím si, že je velmi důležité ukázat, že Plzeňský kraj není jen místem s velkým výskytem „montoven a skladů“, jak je někdy mylně prezentováno, ale že je v něm také mnoho velmi kvalitních a zajímavých firem s velkým výzkumným a inovačním potenciálem,“ zdůraznil člen představenstva Svazu průmyslu a dopravy ČR a prezident Elektrotechnické asociace ČR Jiří Holoubek.

Restaurace Na Střelnici Rokycany se v pátek 13. října od 18 hodin stane dějištěm studentského festivalu Rock for Rokycany 2017. Představí se kapely Sars, Stars are so far, Cliché, Cold meat party a Booreek.  

Rokycanští radní chystají výběrové řízení na výstavbu nového pavilonu Mateřské školy – odloučené pracoviště v Čechově ulici. Stavba by měla být zahájena v květnu příštího roku a dokončena 31. 5. 2019. Výstavba bude zařazena i do rozpočtu města na rok 2018.

V zasedací síni Triana v budově Městského úřadu Rokycany na Masarykově náměstí se ve čtvrtek 12. října v 16 hodin uskuteční slavnostní vernisáž výstavy nazvané Patří mezi nás… Připravily ji klientky Domova „Zvíkovecká kytička“ ve Zvíkovci u Zbiroha na Rokycansku.

Vystaveny budou práce dívek ze  „Zvíkovecké kytičky“, které vytvořily ve výtvarné a textilní dílně. Je to výsledek aktivní činnosti pracovníků domova, které organizují prostřednictvím   programového zařazení. Jde o pracovní činnost realizovanou v dílnách, textilní a výtvarné a v nácvičné stanici.  Výstava bude veřejnosti přístupná od 13. října až do 20. října, otevřena bude denně od 8 do 17 hodin. Už letos na jaře dívky z tohoto domova představily své výtvory přímo na Pražském hradě, kde sklidily značný obdiv.

Domov „Zvíkovecká kytička“ se stará o 60 klientů  s mentální zdravotním postižením. Jedná se o děti od tří let věku,  mladistvé a dospělé, kteří byli přijati do péče jako děti nebo mladiství.  Součástí zaměstnávání klientů je jejich pohybová aktivizace – motivační cvičení, muzikoterapie s tancem a sezónní činnosti.   Aktivně se účastní sportovních soutěží a sezónních činností, kulturních a společenských akcí, výletů, exkurzí a návštěv, rehabilitačních pobytů a využívají možnosti pohybové aktivity.

V letošním září proběhla poslední kontrolní prohlídka rekonstruované rokycanské ulice Soukenická, kterou provádí na základě výběrového řízení firma STRABAG. Investory této stavby jsou město Rokycany a Správa a údržba silnic Plzeňského kraje.

Původní termín dokončení stavby podle smlouvy o dílo sice byl do 27. července 2017, ale v návaznosti na změny projektu byl zhotoviteli tento termín  prodloužen. Jednalo se především o změny v návaznosti na nevyhovující tloušťky konstrukčních vrstev komunikace a kolizi s plynovodním řadem, což bylo zjištěno až při výkopových pracích.

Komunikace byla uvedena do provozu na základě vydaného předčasného užívání stavby. Jednalo se pouze o část stavby – komunikaci ulice Soukenická. Koncem září byl za kompletní uzavírky opraven povrch komunikace v ulici Mládežníků, která byla dotčena objízdnou trasou v rámci stavby ulice Soukenické. V současné době probíhají poslední práce na dokončení chodníků, parkoviště, veřejného osvětlení a sadových úprav.

„Kromě opravy vlastní komunikace a chodníků proběhla také rekonstrukce veřejného osvětlení, metropolitní síť, nový vodovodní řad, úprava šachet stávajícího kanalizačního řadu, sadové úpravy, oprava povrchů v ulici Mládežníků. Cena díla dle smlouvy o dílo činí 19 020 966,74 Kč bez DPH. Podíl města na této rekonstrukci činil 11 024 294,16 Kč bez DPH,“ uvedla Šárka Kozlerová z rokycanské radnice.

Pražská společnost Women for women poskytla rokycanské Základní škole , ulice Míru 64, finanční částku ve výši 28 188 korun. Peníze jsou určeny na projekt „Obědy pro děti“, jehož cílem je zajistit školní stravování  i dětem ze sociálních rodin.

Univerzita třetího věku Západočeské univerzity v Plzni poprvé nabízí pro zájemce studijní program regionální historie „Rokycany a okolí“. Zápis do programu proběhne v úterý 10. října od 10 do 12 hodin v zasedací místnosti Triana na nádvoří Městského úřadu Rokycany. V těchto prostorách bude probíhat i výuka, která začíná 1. listopadu v 10 hodin a opakovat se bude ve čtrnáctidenních intervalech.

Posluchači se dozvědí, co zde bylo ještě před tím, než město vůbec vzniklo a budou se pomyslně procházet historickými okamžiky od založení města až do současnosti.  Ale aby té historie nebylo přespříliš, v přednáškách se také dozvědí spousty zajímavostí o zoologii Rokycan, botanice, hornictví, železářské výrobě, průmyslu a spousty dalšího. Řeč bude také například o poutních místech, panských sídlech, sakrálních stavbách i poustevnících na Rokycansku.  Zapsaní posluchači se mohou těšit na zajímavé přednášky plné poutavého obrazového materiálu.

radnice v Rokycanech

Zápis do programu se uskutečňuje do vyčerpání kapacity posluchárny a provádí se na jméno a je tudíž nepřenositelný na jinou osobu (na přednášky není povolen přístup nezapsané veřejnosti). Zájemce k platbě a zápisu nemusí přijít osobně, může o vyřízení administrativních úkonů požádat rodinného příslušníka, známé nebo spoluúčastníky studia. K zápisu si (noví posluchači) musí přinést: pasovou fotografii na studijní průkaz a doporučujeme mít s sebou přesnou částku na zápisné.  Přihlášku zájemci obdrží při zápisech.

Rokycany jsou městem s bohatou historií, nádherným okolím a mnohými  zajímavostmi.   Posluchači se dozvědí, co zde bylo ještě před tím, než město vůbec vzniklo a budou se pomyslně procházet historickými okamžiky od založení města až do současnosti.  Ale aby té historie nebylo přespříliš, v přednáškách se také dozvědí spousty zajímavostí o zoologii Rokycan, botanice, hornictví, železářské výrobě, průmyslu a spousty dalšího. Řeč bude také například o poutních místech, panských sídlech, sakrálních stavbách i poustevnících na Rokycansku.  Zapsaní posluchači se mohou těšit na zajímavé přednášky plné poutavého obrazového materiálu.

 

Do výstavních prostor Městského muzea Zbiroh se vrací výstava Zbiroh v proměnách času,  kterou  bude možné   navštívit do 29. října 2017. Připomíná staré snímky fotografií i pohlednic zachycující atmosféru a dění různého časového období, některé historické a současné mezníky a události v životě města Zbiroha, tak jak šel čas.