Home Tagy Články označené "rozvoj cykloturistiky a cyklistické dopravy"

rozvoj cykloturistiky a cyklistické dopravy

Ministerstvo životního prostředí spolu se Státním fondem životního prostředí ČR  vyhlašují zcela nový dotační titul na zavedení tzv. bikesharingu – půjčoven jízdních kol na principu sdílení. Připraveno je na ně celkem 20 milionů, stejnou částku navíc rezort posílá i na osvětu v oblasti čisté mobility. Odebrat z ní mohou i obce a organizace Plzeňského kraje, například na budování cyklostezek.

Dvě nově vyhlášené dotační výzvy z Národního programu Životní prostředí mají pomoci snížit negativní dopady automobilové dopravy na kvalitu ovzduší a zdraví obyvatel ve městech a podpořit všechny možnosti ekologicky šetrné dopravy. Žádosti o podporu přijímá SFŽP ČR v obou výzvách do 31. ledna 2018.

Celých 20 milionů korun má ministerstvo připraveno pro města, jejich dopravní podniky, ale i soukromé firmy, které vybudují systém půjčování kol fungujících na principu sdílení, tzv. bikesharingu. Systém sdílených jízdních kol slouží k zapůjčení kol ke krátkým cestám a ve světě je na vzestupu. Je založen na tom, že si zájemce u některé z půjčoven či jejich stanic vypůjčí kolo, odjede, kam potřebuje, a kolo zase u nejbližšího stanoviště vrátí. Využívají ho jak místní obyvatelé měst, kterým kolo zkrátí trasu na určitém úseku cesty do práce, tak turisté navštěvující pamětihodnosti a využívající kola delší dobu.

O dotaci ve výši 250 tisíc až 5 milionů korun, maximálně však do 85 % způsobilých výdajů, se mohou ucházet jak statutární města, tak dopravní podniky a příspěvkové organizace s většinovým podílem města. Dotace je určena ale také firmám, spolkům či neziskovým organizacím, které mají za sebou již zkušenost s provozováním bikesharingu u nás či v zahraničí. Dotované projekty musí pak zrealizovat do 20.  prosince 2020.

Z dotací lze spolufinancovat jen komplexní projekty na zavedení či rozšíření bikesharingového systému na území statutárních měst a případně i přilehlých obcí. Podpora se vztahuje na klasická jízdní kola.

Plzeňští zastupitelé schválili přípravu a podání žádosti o dotaci z IROP na projekt Cyklostezka Koterov – Starý Plzenec, na němž spolupracují Městský obvod Plzeň 2 – Slovany a město Starý Plzenec. Projekt za 24,3 milionu korun by mohl získat dotaci z 50. výzvy Integrovaného regionálního operačního programu – Integrované projekty ITI, a to až 20,9 milionu korun. Zbylé náklady by uhradili oba partneři, kteří na projektu pracují už tři roky. Stezka by mohla být vybudována v příštím roce.

„Plánovaná cyklostezka Koterov – Starý Plzenec využívá nivu řeky Úslavy, která poskytuje rovinatý terén v jinak kopcovitém terénu a zároveň přírodní prostředí v urbanizovaném prostoru. Z hlavních podporovaných aktivit půjde především o výstavbu nové cyklotrasy, do které patří především zemní práce a pozemní komunikace – cyklotrasa,“ uvedl Petr Náhlík, náměstek primátora pro oblast dopravy a životního prostředí.

Jedná se o dva spojité úseky v délce 700 metrů a 2,5 kilometru, tedy úsek Koterov a úsek Starý Plzenec. Do fáze stavebního povolení jsou oba úseky připravovány jako samostatné stavby, s dvěma stavebníky – statutárním městem Plzeň zastoupené Městským obvodem Plzeň 2 – Slovany a městem Starý Plzenec. Hranice obou úseků je vymezena hranicí katastrálních území. „Vzhledem k faktu, že dle podmínek programu IROP musí mít každý projekt vždy jen jednoho příjemce dotace, bylo dohodnuto, že příjemcem dotace bude statutární město Plzeň a jeho partnerem město Starý Plzenec,“ doplnil Petr Náhlík.

Rada města Plzně odsouhlasila přípravu a podání žádosti o dotaci z IROP na projekt Cyklostezka Koterov – Starý Plzenec, na němž spolupracují Městský obvod Plzeň 2 – Slovany a město Starý Plzenec. Projekt za 24,3 milionu korun by mohl získat dotaci z 50. výzvy Integrovaného regionálního operačního programu – Integrované projekty ITI, a to až 20,9 milionu korun. Zbylé náklady by uhradili oba partneři, kteří na projektu pracují už tři roky. Stezka by mohla být vybudována v příštím roce. Podání žádosti ještě musí schválit zastupitelé.

„Plánovaná cyklostezka Koterov – Starý Plzenec využívá nivu řeky Úslavy, která poskytuje rovinatý terén v jinak kopcovitém terénu a zároveň přírodní prostředí v urbanizovaném prostoru. Z hlavních podporovaných aktivit půjde především o výstavbu nové cyklotrasy, do které patří především zemní práce a pozemní komunikace – cyklotrasa,“ uvedl Petr Náhlík, náměstek primátora pro oblast dopravy a životního prostředí.

Jedná se o dva spojité úseky v délce 700 metrů a 2,5 kilometru, tedy úsek Koterov a úsek Starý Plzenec. Do fáze stavebního povolení jsou oba úseky připravovány jako samostatné stavby, s dvěma stavebníky – statutárním městem Plzeň zastoupené Městským obvodem Plzeň 2 – Slovany a městem Starý Plzenec. Hranice obou úseků je vymezena hranicí katastrálních území. „Vzhledem k faktu, že dle podmínek programu IROP musí mít každý projekt vždy jen jednoho příjemce dotace, bylo dohodnuto, že příjemcem dotace bude statutární město Plzeň a jeho partnerem město Starý Plzenec,“ doplnil Petr Náhlík.

Dobrá zpráva pro cyklisty. Rada města Plzně odsouhlasila přípravu a podání žádosti o dotaci z IROP na projekt „GREENWAYS Plzeň, etapa 2017-2018“, díky němuž mají vzniknout v Plzni další cyklostezky.

„Síť páteřních cyklotras v Plzni stále není dokončena a vykazuje řadu chybějících úseků. Výsledkem je nedostatečně využitý potenciál cyklodopravy, jejíž atraktivita je významně závislá na kvalitní infrastruktuře. Občanům Plzně a spádových sídel, kteří využívají cyklodopravu při cestě do zaměstnání, za službami nebo do škol, se výrazně zvyšuje časová náročnost dojížďky. Negativním efektem je souběžné vedení automobilové a cyklodopravy v hlavním dopravním prostoru, což způsobuje zvyšující se riziko nehodovosti pro uživatele. Budovaný systém GREENWAYS využívá koridory říčních niv pro vedení cyklostezek, které poskytují rovinatý terén v jinak kopcovitém terénu a zároveň přírodní prostředí v urbanizovaném prostoru,“ uvedl náměstek primátora pro oblast dopravy a životního prostředí Petr Náhlík.

Z hlavních podporovaných aktivit půjde především o výstavbu nových cyklotras, do kterých patří především zemní práce a pozemní komunikace – cyklostezky. Jedná se o dva stavebně oddělené úseky, doplňující systém GREENWAYS, a to úseku podél areálu ZOO Plzeň a úsek Hradiště – Radobyčice.  Úsek podél ZOO Plzeň je stezkou v šířce 3 až 4 metry a délce 0,75 kilometru, který je veden podél jižního okraje ulice Pod Vinicemi. Úsek začíná naproti spodnímu vstupu do ZOO a je ukončen před křížením ulice Pod Vinicemi a ulicí Radčická. Pro další část cykolostezky tj. pro úsek Pod Vinicemi – Radčická město letos vykoupilo pozemky, a po jeho vybudování bude ZOO bezpečně spojena s lávkou přes Mži, která bude dokončena v červnu letošního roku. Další GREENWAYS tj. Úsek Hradiště – Radobyčice je stezkou v šířce zhruba 3,5 metru a délce 0,71 kilometru, která je vedena od stávající lávky v Hradišti až po lom cesty do Radobyčic, kde navazuje na stávající zpevněnou polní cestu.

Celkové odhadované náklady na realizaci projektu jsou 22,525 milionu korun. Z toho je odhadovaná celková výše způsobilých nákladů pro IROP 12,475 milionu korun, výše dotace z IROP může dosáhnout max. 89,25 % z celkových způsobilých nákladů projektu, respektive maximálně 11,134 milionu korun.

Také letos vypraví České dráhy na několika linkách speciální sezónní výletní cyklovlaky. První z nich začne jezdit o sobotách a nedělích již ode dneška, a to z Prahy na Okoř (stanice Noutonice) a dále do Slaného pod názvem „Cyklohráček“. Speciální vlaková souprava spojuje možnosti přepravy jízdních kol se zvláštně vybavenými dětskými hracími vozy. Na konci každého měsíce tento vlak zajede až do Zlonic a novinkou v letošním jízdním řádu bude přesměrování přes tzv. Pražský semmering.

Z Prahy přes Neratovice a Mělník do Mšena bude jezdit od konce dubna o sobotách turistický vlak „Kokořínsko“ a v letní sezóně z Brna do Břeclavi, Mikulova, Znojma a Šatova „Expres Pálava–Podyjí“. Novinkou letošní sezóny pak budou letní prázdninové cyklovlaky Ohře mezi Chebem a Karlovými Vary nebo zvláštní cykloturistikcý vlak z Prahy do Českého ráje, především do oblasti Jičínska a Prachovských skal, který pojede od června do září celkem šestkrát.

Cyklistické novinky na železnici v letošní sezóně:

  • Na dvojnásobek se rozšířila víkendová nabídka spojů s přepravou jízdních kol v atraktivní trase kolem dolního toku Vltavy v úseku Praha – Kralupy nad Vltavou / Nelahozeves.
  • Zavedena sezónní přeprava jízdních kol v relaci Praha – Krakov ve vlaku Cracovia (cyklostezka Greenway Krakov – Vídeň).
  • Rozšířena nabídka expresního spojení s přepravou jízdních kol na 4 páry vlaků denně v trase Praha – České Budějovice – Linz, do atraktivního cyklistického regionu jižních Čech a k Dunajské cyklostezce.
  • Cyklovlak Ohře provozovaný v sobotu, v neděli a ve svátky od 1. července do 3. září na trati Cheb – Karlovy Vary.
  • Zvláštní turistický cyklovlak v trase Praha – Nymburk – Jičín – Turnov – Praha, který bude vypraven v šesti termínech od června do září.

Podrobnosti o přepravě jízdních kol se zájemci dozví na stránce www.cd.cz/cdbike.

Do hor, kolem řek, na výlet i na velké putování – tam všude České dráhy zajišťují přepravu jízdních kol ve všech typech vlaků od regionálních spojů, přes rychlíky, expresní spoje a vlaky InterCity a EuroCity až po rychlovlaky SC Pendolino a railjet. Přeprava kol je možná do všech regionů Čech, Moravy a Slezska i přímo v nich, a také do zahraničí do blízkosti atraktivních dálkových cyklotras.

V mnoha případech cyklostezky přímo sledují železniční tratě, takže po jízdě na kole se lze vlakem vrátit téměř z jakéhokoliv místa zpět do výchozího bodu. Jedná se například o cyklotrasy kolem Ohře, Labe, Svitavy, Moravy a dalších českých a moravských řek. Vlaky také usnadňují překonání velkých výškových rozdílů při cestách do hor, např. na Ramzovou v Jeseníkách, do Potůčků a na Moldavu v Krušných horách, do Kořenova v Jizerských horách a na řadu míst na Šumavě. Díky přeshraničním cyklostezkám v Krkonoších lze využít i výchozí místa z Harrachova nebo polských Jakuszyc, kam jezdí přímé spoje Českých drah s přepravou kol.

Kola je možné přepravit také do zahraničí, a to jak v příhraničních osobních spojích, tak v dálkových expresech. Přímými vlaky z České republiky jsou tak dostupné například Řezno, Linec, Vídeň, Bratislava a Budapešť na Dunajské cyklostezce, Drážďany a Hamburk na Labské cyklostezce, kola lze přepravit také do Mnichova a na severní a východní Slovensko, např. do Žiliny, Liptovského Mikuláše, Popradu-Tater nebo do Košic.


Rada Plzeňského kraje vyhlásila dotační program v oblasti cestovního ruchu pro letošní rok, jehož záměrem je podpora rozvoje cykloturistiky a cyklistické dopravy, a to do maximální výše čtyři miliony korun. 

Cílem tohoto programu je podpořit zkvalitnění infrastruktury cyklistické dopravy a rozvoj cykloturistiky na území Plzeňského kraje, a to s dosahem i za jeho hranice. Týká se také podpory systému bezpečných nadregionálních a regionálních cyklotras.

Předmětem podpory budou výhradně projekty investičního charakteru, zejména:

  • rekonstrukce
  • značení a doprovodná infrastruktura cyklostezek a cyklotras
  • budování singltreků
  • projektové dokumentace či vyhledávací studie k územnímu a stavebnímu řízení na stavbu cyklostezek nebo singltreků

Preferovány budou zejména projekty týkající se výhradně nadregionálních dálkových tras, případně stavebního objektu podmiňujícího jejich funkci (lávka, podjezd, rampa, atd.) a na vypracování projektové dokumentace na značení cyklostezek a cyklotras  v oblastech s jejich minimálním pokrytím – např. v oblasti bývalého Vojenského újezdu Brdy.