Home Tagy Články označené "Slavnosti svobody Plzeň 2017"

Slavnosti svobody Plzeň 2017

Slavnosti svobody – „Slavnosti osvobození Plzně americkou armádou“ (květen roku 1945), se konají vždy první květnový týden. Kulturní program Slavností svobody Plzeň 2017 se bude odehrávat od pátku 05.05 do pondělí 08.05. 2017 nejen na hlavním pódiu na náměstí Republiky, ale také v Křižíkových sadech a v amfiteátru za OC Plzeň Plaza.

Poslední den Slavností svobody, v pondělí 8. května, navštívili váleční veteráni George Tompson, Earl Ingram a Richard Pieper také Úřad městského obvodu Plzeň 3, kam je pozvalo vedení centrálního obvodu – starosta Radislav Neubauer a místostarostové Radoslav Škarda a David Procházka. Ačkoli setkání zprvu překazil mohutný déšť, nakonec se neslo ve velice přátelské atmosféře.

„Jsme rádi, že se s vámi můžeme opět setkat, protože jako Plzeňané stále cítíme velkou vděčnost a chováme Vás v úctě. Jsme šťastni, že se opět shledáváme s bojovníky, které do našeho města přivedl legendární velitel generál George Smith Patton,” pronesl úvodem starosta obvodu Radislav Neubauer.

Po něm se slova chopil také jeden z veteránů, velitel čety roty L 3. praporu 38. pluku 2. pěší divize Earl Ingram, který poděkoval za pozvání, dojemně pohovořil o tragické minulosti a zároveň popřál české zemi budoucnost bez hrůzy válek.

Hosté pak obdrželi od vedení obvodu jako dar publikace s historickými i současnými fotografiemi centrálního obvodu, a byli pozváni, aby se šli podívat na dřezovec trojtrnný – strom, který společnými silami zasadili v zahradě Miroslava Horníčka před třemi lety.

Během odpoledne pak nastal další významný okamžik, a to ocenění Patricie Kraftové, patronky veteránů, která se přes patnáct let o americké i belgické pamětníky a jejich rodiny během pobytu v Plzni pečlivě stará. Starosta předal paní Kraftové pamětní medaili Bohumila Kulhánka, což u hostů vyvolalo bouřlivé ovace.

„Pevně doufáme, že se zase za rok uvidíme a chceme vám říct, jak jsme na vás hrdí a nikdy nezapomeneme na to, že jste za cenu nasazení vlastních životů přinesli tolik očekávanou svobodu do našich domovů,” zakončil starosta Neubauer toto krátké, ale emotivní setkání.

V Plzni dnes končí čtyřdenní Slavnosti svobody, podle odhadů pořadatelů a bezpečnostních složek přilákaly od pátku do pondělí kolem 90 tisíc lidí, zhruba o 40 tisíc víc než loni. Největší zájem byl o Convoy of Liberty – přehlídku historických vojenských vozů s desítkou belgických a amerických veteránů v džípech si nenechalo ujít na 10 tisíc Plzeňanů a návštěvníků. Tisíce lidí si prohlédly vojenské kempy i ukázku Armády České republiky, užily si koncerty, například Vojty Dyka na náměstí Republiky, i další program. Z pohledu bezpečnostních složek byly Slavnosti svobody 2017 klidné a bezproblémové.

Foto: město Plzeň

„Oslavy osvobození nabídly i letos řadu jedinečných momentů a silných příběhů. Pro mě osobně je většina z nich spojena právě s veterány. Jsem přesvědčen, že i oni si oslavy užili,“ uvedl primátor města Martin Zrzavecký. Podle svých slov by byl rád, aby Slavnosti svobody v Plzni dál patřily k největším oslavám konce druhé světové války v Evropě a aby se jimi stále dařilo oslovovat i mladší generace. Návštěvnost primátor označil vzhledem ke kolísavému počasí za více než skvělou.

„Obrovský úspěch měl obnovený konvoj svobody, velice mě potěšila i velká účast veřejnosti na pietních aktech, které bývají někdy považovány, řekněme, za vedlejší část. Ale stovky Plzeňanů, kteří byli u Památníku generála Pattona, ukazují, že skutečně chceme vzdát hold veteránům i touto oficiální cestou,“ zhodnotil Slavnosti svobody 2017 první náměstek primátora Martin Baxa. Vyzdvihl i velký úspěch vojenského tábora 16. obrněné divize za OC Plzeň Plaza, tedy novinku programu. „I přes špatné počasí velká návštěvnost ukázala, že koncept autentického připomínání vojenské reality táborů z roku 1945 je správnou cestou,“ doplnil.

Několik nových momentů připravili organizátoři i pro veterány. Byla to páteční návštěva kempu za OC Plzeň Plaza, kde si vychutnali oběd v autentické vojenské kuchyni, nechyběly však ani již tradiční besedy s veřejností a další akce. „Za svobodu a demokracii jsem připraven vzít zbraň do ruky a bojovat i dnes,“ řekl Plzeňanům dvaadevadesátiletý belgický veterán José Schindfessel na dotaz, zda by se znovu dobrovolně nechal odvést do armády. Jeho slova potvrdil i o rok starší Američan George Thompson „Určitě bych to vše podstoupil znovu. Svoboda není zadarmo, je vždy vykoupena prolitím krve, a to nejen naší, ale i našich bratrů, sester, otců či matek, dědů, babiček, prostě každého,“ uvedl George Thompson. „Vyzýváme vás, abyste si nikým a pod žádnou záminkou nenechali vzít svou svobodu a volnost a vyzýváme vás, abyste byli bdělí,“ apeloval na Plzeňany americký veterán Earl Ingram, nadporučík 2. pěší divize. Oslavy přinesly i vzpomínky na veterány, kteří již nemohli přijet. Bohužel například začátkem letošního roku zemřel Erik O. Petersen, několik dní po něm Stephen H. Mason.

Poprvé letos na sebe převzal zajištění Convoy of Liberty magistrátní odbor prezentace a marketingu. Podle jeho vedoucí Jany Komišové se tato velká přehlídka obešla bez problémů. „Osvědčila se koordinační spolupráce, která funguje mezi policií, městskou policií a naším štábem,“ uvedla Jana Komišová. Na zajištění Slavností svobody se podílí v různých rolích víc než pět desítek osob, a to i mimo prostředí magistrátu. Funguj také tým lidí, kteří se starají výhradně o veterány.

„Během čtyřdenních oslav nebylo zaznamenáno žádné narušení veřejného pořádku,“ uvedl Aleš Průša, vedoucí Odboru bezpečnosti a prevence kriminality Magistrátu města Plzně. Poděkoval za nasazení všem policistům, strážníkům, profesionálním i dobrovolným hasičům i záchranné službě. Bezpečnostní opatření byla letos v Plzni posílena, na Slavnosti svobody dohlíželo několik stovek státních i městských policistů.

Fotogalerie najdete zde a zde.

Student plzeňské Vyšší odborné školy zdravotnické Václav Šlehofer je držitelem Čestného stipendia generála George S. Pattona, které je už šestým rokem udělováno při Slavnostech svobody v Plzni. Dvacetiletý student oboru sociální práce a pedagogika, který trénuje starší žáky v hokejbalovém klubu TJ Snack Dobřany, nejlépe zpracoval téma stipendijní práce a zároveň ji obhájil před komisí. „Tématem mé eseje bylo trénování a pohled na současný hokejbal a hokej,“ vysvětlil Václav Šlehofer.

Čestné stipendium generála George S. Pattona udělované Nadací Briana La je určeno absolventům plzeňských středních škol, kteří se chystají vstoupit do armády nebo jakékoliv oblasti bezpečnostních složek či se rozhodli věnovat se veřejně prospěšné činnosti. „Máme jedinečnou příležitost hledat mezi námi mladé lidi, kteří nemyslí jen na sebe, ale i na nás na ostatní. Už šest let oceňujeme ty, kteří věnují svůj volný čas práci v sociálních službách nebo práci v jiných oblastech, třeba ve sportu. Takové lidi naše společnost potřebuje,“ uvedl při vyhlášení stipendia primátor města Plzně Martin Zrzavecký.

Pamětní medaili inspirovanou Medailí cti, nejvyšším vojenským vyznamenáním udělovaným vládou USA, a šek na tisíc amerických dolarů převzal Václav Šlehofer od George Pattona Waterse a Darlene Nueske, členů Nadace Briana LaVioletta. „Jsme rádi, že činnost nadace můžeme spojovat s takovým lidmi a že budeme součástí vašeho života, v tom smyslu, že se budeme podílet na podpoře profesního i volnočasového života,“ uvedl George Patton Waters, vnuk generála Pattona, pod jehož velením v roce 1945 byla Plzeň osvobozena. Cílem udělení je pomoci těm, kteří touží přispívat společnosti, v níž žijí, a umožnit jim naplnit své sny a plány.

Vyhlášení se uskutečnilo v podvečer 7. května na náměstí Republiky, kromě amerických veteránů, primátora Martina Zrzaveckého, jeho prvního náměstka Martina Baxy, se jej zúčastnil Doug LaViolette, zakladatel a zároveň předseda nadace. „Žijeme ve složitých časech, proto hledáme studenty, kteří chtějí udělat něco pro druhé, pro svoji vlast,“ zmínil ve svém vystoupení LaViolette.

Konvoj svobody (Convoy of Liberty) se po loňské odmlce vrátil do Plzně na Slavnosti svobody a sklidil zasloužený úspěch. Více než hodinu trvající komentovaná přehlídka historických i současných vojenských vozidel přilákala podle prvních odhadů kolem deseti tisíc diváků, kteří hustě lemovali ulice od Sukovy přes Klatovskou až po centrum. Nad konvojem přeletěly také dvě stíhačky Gripen Armády ČR.

Lidé vyzbrojeni americkými a českými vlaječkami nadšeně osazenstvu vojenských vozů mávali a tleskali. Největší ovace si vysloužily džípy, v nichž se vezli američtí a belgičtí veteráni, kteří se zúčastnili osvobozování Plzně před 72 lety a letos opět přijeli na Slavnosti svobody, i vnuk generála Pattona George Patton Watters. Tradičně nejnavštěvovanější akci oslav přálo i počasí, za nedlouho po jejím ukončení se spustil předpovídaný déšť.

Foto: M. Osvaldová

V koloně projelo přes 200 kusů vojenských historických vozidel a techniky vyrobené do roku 1945 v USA, Kanadě a Velké Británii, ale i některá vozidla reprezentující Československou samostatnou obrněnou brigádu nebo současnou americkou armádu. Diváci mohli vidět tanky Sherman, Jackson a Stuart, obrněné průzkumné šestikolky M8 Greyhound, vozy Dodge i samohybnou houfnici Sexton, která se v Plzni představila poprvé. Součástí kolony bylo 15 vozů reprezentujících Československou samostatnou obrněnou brigádu, mezi nimi Ford Canada, Bedford, Fordson a Austin Tilly. Konvoj uzavřely dva průzkumné transportéry Stryker současné americké armády, které přijely z posádky v Německu. I dnešní američtí vojáci sklidili velkou pozornost diváků a jízdu v konvoji si užívali.

Slavnosti svobody pokračují až do pondělí 8. května. Kromě historických vojenských kempů, pestrého kulturního programu a výstav je připravena na pondělí beseda s veterány v Měšťanské besedě v 9.30 a také soutěž pro celou rodinu s názvem Operace Anthropoid, která od 10:00 do 16.00 provede soutěžící významnou operací československého odboje a prověří jejich fyzické i vědomostní dovednosti. Koná se v Pattonovi Memorial Pilsen, parku za Plazou a v Křižíkových sadech.

Více fotek najdete zde.

 

Americký veterán Earl Ingram, nadporučík 2. pěší divize, jako zástupce amerických a belgických veteránů, kteří před 72 lety osvobozovali Plzeň, promluvili při hlavním vzpomínkovém aktu plzeňských Slavností svobody u Památníku generála Pattona.

Foto: město Plzeň

„Jsem vám velmi vděčný, že jste nám umožnili, abychom na vaše oslavy přivezli naše rodiny. A mohu vás ujistit, že naši rodinní příslušníci cítí při setkání s Plzeňany úplně totéž, co jsme cítili před 72 lety a co cítíme dodnes,“ řekl ve svém proslovu ke stovkám účastníků slavnostního ceremoniálu. Zmínil zejména vřelé přijetí, upřímné přátelství a pohostinnost.

„I když se i my veteráni postupně vydáváme na dalekou plavbu, ze které není návratu, stává se tak v našich myslích s hlubokým klidem, protože víme, že tady v Evropě a České republice jsou lidé vděčni za to, co jsme kdysi pro ně udělali,“ řekl. Dodal, že přeje Plzeňanům navždy svobodu a nabádal je k ostražitosti. Vysloužil si potlesk stovek účastníků pietního aktu, kteří při jeho slovech mávali americkými vlaječkami.

Foto: město Plzeň

Za město Plzeň poděkoval přítomným veteránům hostitel Slavností svobody primátor Martin Zrzavecký. „Děkujeme vojákům, kteří riskovali život při osvobozování pro ně tehdy neznámých zemí. Svoboda je hodnota, kterou si musíme stále připomínat, vážit si jí a bránit ji. V kontextu současného dění ve světě je vidět, že není ani v dnešní době samozřejmostí,“ uvedl primátor.

Chargé d’Affaires Velvyslanectví Spojených států amerických v Praze Kelly Adams-Smith vyjádřila vděčnost za to, jak Plzeň ctí památku amerických veteránů a padlých vojáků, kteří zde ve městě i v kraji bojovali v květnu roku 1945 za svobodu.

Při setkání promluvili rovněž předseda Senátu Parlamentu České republiky Milan Štech, premiér České republiky Bohuslav Sobotka a hejtman Plzeňského kraje Josef Bernard.

Foto: město Plzeň

Vzpomínkový akt Slavností svobody se konal u Památníku generála Pattona, jenž je poctou legendárnímu vojevůdci a generálu 3. americké armády G. S. Pattonovi, pod jehož vedením byla Plzeň v květnu 1945 vojáky osvobozena. Téměř deset metrů vysoké dílo obsahuje zdvojenou siluetu portrétu slavného generála v nadživotním měřítku.

Slavnosti svobody pokračují v Plzni až do pondělí 8. května. Zlatým hřebem bude jízda Konvoje svobody (Convoy of Liberty), který vyjede v neděli 7. května za Sukovy ulice v 11 hodin. Pojede v něm přes 200 kusů vojenských historických vozidel a techniky vyrobené do roku 1945 v USA, Kanadě a Velké Británii, ale i některá vozidla reprezentující Československou samostatnou obrněnou brigádu nebo současnou americkou armádu. Konvoj pojede po trase Klatovská třída, sady Pětatřicátníků, Tyršova ulice. Veteráni s prvními 60 vozidly konvoje budou pokračovat na náměstí Republiky přes sady 5. května, kde setrvají do 14 hodin.

Pokud by měli na vybranou, šli by do boje za svobodu se zbraní v ruce znovu, shodli se na setkání se středoškolskými studenty a žáky základních škol američtí a belgičtí veteráni, kteří se zúčastnili osvobozování Plzně v květnu 1945. Reagovali na dotaz z publika, zda by se znovu dobrovolně nechali odvést do armády. V nabitém sále Měšťanské besedy se setkání zúčastnili tři američtí a pět belgických veteránů a syn jednoho již zemřelého belgického vojáka. Všechna jejich slova sál vždy odměnil bouřlivým potleskem.

Foto: www.plzen.eu

„Za svobodu a demokracii jsem připraven vzít zbraň do ruky a bojovat i dnes,“ řekl dvaadevadesátiletý belgický veterán José Schindfessel. Jeho slova potvrdil i o rok starší Američan George Thompson „Určitě bych to vše podstoupil znovu. Svoboda není zadarmo, je vždy vykoupena prolitím krve, a to nejen naší, ale i našich bratrů, sester, otců či matek, dědů, babiček, prostě každého,“ řekl na besedě studentům. Nabádal je k tomu, aby studovali historii a vzali si z ní ponaučení.

Veteráni, jimž je všem přes 90 let, vzpomínali na setkání na týdny, které prožili v Plzni i v západních Čechách v květnu 1945, s dojetím a nadšením. Na euforii z osvobození, na pohostinnost Plzeňanů, na jejich zájem o vojáky, na pozvání na řadu společenských akcí. Mimo jiné Belgičan Richard Pieper připomněl, že si do Teplé, kde byla v té době část vojáků umístěna, odvezli z plzeňského pivovaru pět sudů piva, které od něj dostali darem.

Foto: www.plzen.eu

Diskutovalo se i na téma hlad a podvýživa vojáků. Hlad zažili hlavně Belgičané, kteří se rekrutovali z řad odbojářů. „Dostávali jsme jen omezené dávky potravin. Byli jsme rádi, když jsme sebrali na poli bramboru, někdy zabili a rozporcovali krávu,“ vzpomínal Michel Gilain. Pořádně se najedli až poté, co se přidali k americké armádě, která na tom byla ohledně stravy mnohem lépe.

Setkání obohatil vzpomínkou na svého zemřelého otce také Luc Rensonnet. Prozradil, že jeho otec navštívil Slavnosti svobody v Plzni dvacetkrát, v roce 2011 zemřel. Štafetu tedy převzal jeho syn, který do Plzně od jeho smrti pravidelně jezdí.  Zavzpomínal na to, jak se jeho otec chtěl stůj co stůj dostat k odborářům, ale protože byl příliš vyhublý, nechtěl mu to lékař ze zdravotních důvodů dovolit. Vymyslel tedy malou lest. Další den se dostavil na prohlídku k jinému lékaři. A aby více vážil, dal si do kalhot olovo, a aby méně měřil, pokrčil při měření kolena. „Tak dosáhl toho, že splňoval stanovená kritéria a prošel,“ povyprávěl publiku otcovu historku, aby demonstroval, jak jeho otec moc stál o to, bojovat za svobodu.

Beseda s veterány včetně autogramiády se bude konat ještě jednou pro veřejnost. Do Měšťanské besedy na ni můžete přijít v pondělí 8. května od 9.30 hodin.

Plzen.cz za Plazou
V pondělí 7. května najdete v areálu za Plazou také stánek našeho serveru plzen.cz. Na místě si budete mimo jiné moci zasoutěžit o vstupenky na nejrůznější akce.

Na stoletou historii 2nd Infantry Division – Indianhead, tedy 2. pěší divizi americké armády, upozorní při Slavnostech svobody nejen projekt Plzeň 1945 v Křižíkových sadech, ale ve dnech 2. až 25. května také venkovní výstava S „Indiánem“ na rameni ve Smetanových sadech.

Divize byla oficiálně založena 18. listopadu 1917 a v průběhu 1. světové války patřila mezi první americké jednotky, které se účastnily bitev ve Francii. V roce 1945, po dobytí Lipska, přesně 5. května zahájila 2. pěší divize postup do Čech, aby 7. května vstoupila do Plzně. Den předtím musela propustit přes své pozice jednotky 16. obrněné divize, které jako první osvobodily Plzeň. Zároveň se s postupem divize přesouvalo i její velitelství, které bylo 5. května v Klenčí pod Čerchovem, 6. května v Horšovském Týně a 7. května v Plzni. Z dalších větších českých měst se 2. pěší divize podílela na osvobození Domažlic, Klatov, Kdyně, Holýšova a rovněž řady menších obcí. Po skončení války zůstaly jednotky divize v Plzni do 8. června 1945. V domovině zahájila jednotka intenzivní nácvik na invazi do Japonska. V srpnu 1945 však japonským císařstvím otřásly dva jaderné výbuchy a nastal konec 2. světové války. Novým bojištěm se pro „druhou pěší“ stala o 5 let později Korea. Tady vojáci setrvali de facto do dnešních dnů jako pozorovatelé v demilitarizovaném pásmu. Po 11. září 2001 se divize intenzivně zapojila také do války se světovým terorismem, a to jak v Afghanistánu, tak Iráku. Je vysoce mobilní jednotkou užívající nejmodernější zbraně a bojové prostředky, jako jsou například obrněné vozy Stryker. Vojáci od 2. pěší divize jsou na svoji minulost hrdí a stejně jako jejich předchůdci mají ve svém znaku pěticípou hvězdu s hlavou indiána. Stejně tak ctí heslo „Second to none“, „Nikdy druhá“. Vždy první.

Fotografie 81 plzeňských letců, účastníků boje za svobodu, jejich životopisné údaje a informace o spojencích i soupeřích budou k vidění na třiceti panelech výstavy s názvem Plzeňští letci v boji za svobodu 1939 – 1945, jejich spojenci a soupeři v Kulturním domě Peklo od 2. do 14. května. Podklady k výstavě poskytli plzeňští letečtí historici Ladislav Vitík, Hanuš Salz a Karel Foud, Muzeum RAF v Londýně ve spolupráci s Velvyslanectvím Velké Británie a Severního Irska, Norské letecké muzeum ve spolupráci s Velvyslanectvím Norského království a Muzeum Luftwaffe ve spolupráci s Velvyslanectvím Spolkové republiky Německo. Dobové fotografie rekonstruoval Jiří Plzák.

Výstava Ten druhý život představí velkoformátové fotografie ze zahraničních misí Armády ČR od osmi autorů v DEPO2015 od 5. do 21. května. Má za cíl ukázat, že mise a nasazení české armády v zahraničí mají svůj smysl a že i pomoc v poměrně exotických zemích může v současné době ovlivnit přímo nejen bezpečnostní situaci České republiky. Fotografiemi místních obyvatel a prostředí výstava zdůrazňuje, že zahraniční mise nejsou jen o bojových střetech, ale o navazování kontaktů s místní populací a pochopení a následně také naplnění jejich potřeb. Smyslem výstavy je zároveň poděkovat vojákům nasazeným v zahraničních misích i válečným veteránům. Právě oni a jejich rodinní příslušníci často přinášejí značné oběti. Snímky pořídily dvě profesionální fotografky a vojáci z povolání.

Nejvýznamnější čin protinacistického odboje v Protektorátu Čechy a Morava připomíná výstava Atentát v mázhauzu radnice. Je zaměřena nejen na okolnosti atentátu na jednoho z nejvýznamnějších pohlavárů Velkoněmecké říše, zastupujícího protektora Reinharda Heydricha, ale i na hrdinství parašutistů, odvahu jejich pomocníků z řad plzeňských odbojářů a oběti druhého stanného práva vyhlášeného bezprostředně po atentátu. Výstava potrvá do 8. května.

V sobotu 6. května a v neděli 7. května 2017 pro vás PMDP, a.s., připravily provoz mimořádných linek, tramvajemi řady T, autobusem Škoda 706 RTO z roku 1964, trolejbusy Škoda 9 Tr z roku 1979 a Škoda 14 Tr z roku 1989.

Tramvaje řady T budou jezdit ze zastávky při manipulační koleji „U Zvonu“ v Křižíkových sadech v trase náměstí Republiky – Skvrňany – sady Pětatřicátníků – náměstí Republiky a zpět U Zvonu. Odjíždět ze zastávky “U Zvonu ” budou od 13:00 do 18:52 v těchto časech:13:00, 13:24, 13:48, 14:12, 14:36, 15:00, 15:24, 15:48, 16:12, 16:44, 17:16, 17:40, 18:04, 18:28 a 18:52. V neděli 7. května pojede první spoj až 13:48.

Autobus Škoda 706 RTO bude jezdit na lince, která vyjede ze zastávky „Muzeum“ v Kopeckého sadech a pojede přes náměstí Republiky na Bílou Horu a zpět přes centrum města k Muzeu. Odjezdy linky ze zastávky „Muzeum“ od 13:00 do 19:00 budou v těchto časech: 13:00, 13:45, 14:30, 15:15, 16:00, 16:45, 17:30, 18:15 a 19:00. V neděli 7. května pojede první spoj až 13:45.

Trolejbus Škoda 9 Tr bude jezdit na lince, která vyjede ze zastávky „Muzeum“ v Kopeckého sadech a pojede k VII. bráně Škoda a zpět přes centrum města k Muzeu. Odjezdy linky ze zastávky „Muzeum“ od 13:10 do 19:05 budou v těchto časech: 13:10, 13:55, 14:40, 15:25, 16:10, 16:55, 17:40, 18:25 a 19:05. V neděli 7. května pojede první spoj až 13:55.

Trolejbus Škoda 14 Tr bude jezdit na lince, která vyjede ze zastávky „Muzeum“ v Kopeckého sadech a pojede přes Doudlevce na Bory a zpět opět přes Doudlevce co centra k Muzeu. Odjezdy linky ze zastávky „Muzeum“ od 12:45 do 18:45 budou v těchto časech: 12:45, 13:30, 14:15, 15:00, 15:45, 16:30, 17:15, 18:00 a 18:45. V neděli 7. května pojede první spoj až 13:30.

Cena za jednu jízdu z počáteční zastávky a jakékoliv další zastávky na trase až do konečných zastávek (u tramvajové linky “U Zvonu” a společné linky autobusu a trolejbusu „Muzeum“) je stanovena na 40 Kč za osobu, děti do 15 let včetně a senioři nad 70 let na 20 Kč, děti do 6 let věku mají přepravu zdarma. Pro rodiny s dětmi PMDP, a.s., připravily speciální rodinnou jízdenku, kterou mohou využít 2 dospělí a až 2 děti za 90 Kč.

Kulturní program Slavností svobody Plzeň 2017 se bude odehrávat nejen na hlavním pódiu na náměstí Republiky, ale také v Křižíkových sadech a v amfiteátru za OC Plzeň Plaza.

Rozhlasovému Big Bandu Gustava Broma s téměř osmdesátiletou historií, v níž s big bandem hostovaly největší hvězdy jazzu, swingu či popu, jako například Maynard Ferguson, Dizzy Gillespie, Diana Ross and The Supremes, VOX nebo Bill Ramsey, bude patřit na náměstí Republiky páteční večer (5. května). Vystoupí s ním přední česká zpěvačka Jitka Zelenková.

Sobota 6. května bude věnována soulu, jazzu a swingu v různých časových obdobích a interpretacích. Představí je projekt zpěvačky Lucie Zemanové Soul Sisters, Rozhlasový swingový orchestr Václava Hlaváče se skladbami orchestrů Glenna Millera, Benny Goodmana nebo Counta Basieho, Vojtěch Dyk s uskupením B-Side Band a Mr. Elastik, který spojuje manouche jazz a swing dvacátých a třicátých let minulého století s moderní elektronickou hudbou.

Západočeský folklor a tradice zazní v neděli 7. května dopoledne a odpoledne je vystřídají legendy folku v hudební režii radia Samson, mezi nimiž se objeví Schovanky, Michal Tučný Revival, Jaroslav Samson Lenk, Duo Komáři + Přelet MS, Acoustix a Kamelot.

Laďa Kerndl a jeho „zlaté hity“ jsou na programu v pondělí 8. května odpoledne, stejně tak jako Dasha a Pajky Pajk orchestra se skladbami všech žánrů od popu přes funky, soul až k muzikálu. Melodie nejznámějšího a nejpopulárnějšího období swingu a jazzu, období Glenna Millera, v podání CBC Big Bandu Praha zakončí pondělní doprovodný program na náměstí Republiky.

V Křižíkových sadech oživí vojenské ležení a dobovou ulici z května 1945 většinou v odpoledních hodinách vystoupení folklorních souborů, jako jsou Lidová muzika z Chrástu, Mladinka nebo Světlovlásek. A kapela The Dixie Hot Licks svým repertoárem skladeb přenese návštěvníky až do dalekého New Orleans. Součástí programu budou i oblíbené ukázky odívání 30. a 40. let minulého století formou scének s komentářem, prezentace vojenských stejnokrojů pomocných sborů spojeneckých armád a příslušníků ozbrojených sil z období 2. světové války a předvedení módy filmového světa.

Na pódiu v amfiteátru za obchodním centrem OC Plzeň Plaza vystoupí v odpoledních hodinách a večer folkoví a country muzikanti, jako například Taxmeni, Košík Band, Michal Tučný Revival nebo Alternativa.

V úterý se v Plzni v Kulturním domě Peklo otevře výstava Plzeňští letci v boji za svobodu 1939 – 1945. Na panelech uvidíte 80 životopisů plzeňských letců, kteří působili u francouzského, britského nebo sovětského letectva anebo v domácím odboji. Vernisáž začne v 16 hodin a výstava bude k vidění do 14. května.