Home Tagy Články označené "Slovany"

Slovany

Městský obvod Plzeň 2 – Slovany vyšel vstříc mladým lidem, kteří navštěvují Škoda sport park (ŠSP) a věnují se skateboardingu. Kromě skateparku, který je ve v provozu již několik let, budou moci skateboardisté využívat nově také skatebazén (tzv. bowl).

Vyznavači skateboardingu již před časem o stavbu skatebazénu projevili zájem, na což navázala jednání s představiteli druhého městského obvodu. „Návrh skatebazénu jsme od samého počátku výstavby konzultovali se zástupci komunity skatu,“ sdělil místostarosta MO Plzeň 2 – Slovany Jan Fluxa. Skatebazén sportovcům poskytne moderní plochu a nové možnosti vyžití.

Skatebazén se začal stavět na jaře letošního roku, ihned jak nastaly vhodné klimatické podmínky pro výkopové práce a betonáž konstrukce bazénu. V současné době je stavba dokončena a plně připravena pro využití skateboardisty. „Skatebazén je navržen jako betonový monolitický prvek, s hrubými půdorysnými rozměry 24 m x 22 m, s úkosem na jedné straně. Pojezdové hrany budou zpevněny kovovými profily. Zastavěná plocha skatebazénu bude přibližně 480 m2,“ přiblížil technické parametry starosta MO Plzeň 2 – Slovany Lumír Aschenbrenner. Skateboardový bazén je částečně zapuštěný do terénu a je navržen pro jízdy na skateboardech a na kolech BMX.

„Náklady stavby se vyšplhaly na 3,12 mil. Kč. Financování stavby bylo zajištěno z rozpočtu druhého městského obvodu,“ doplnil místostarosta Roman Andrlík. Během doby provozu Škoda sport parku byly do areálu vloženy větší i menší částky investic.

Největší finanční náklady byly do areálu vloženy v letech 2005 a 2006, kdy nechal obvod vybudovat převážnou část zázemí a sportovišť. V tomto období bylo investováno přes 16 mil. Kč. Od začátku provozu bylo do areálu investováno přes 31 mil. Kč.

Parkové náměstí s možností různých forem odpočinku, volnou plochou pod stromy s výhledy na dominantu Kostela Panny Marie Růžencové a zároveň citlivé řešení klášterní zahrady se zapojením vodního prvku, taková je základní představa vítězného studia re:architekti o budoucí podobě Jiráskova náměstí na plzeňských Slovanech. Porota architektonické soutěže Cena Nadace Proměny 2017 tento návrh ocenila jako nejlepší z pěti, které se ve vyhlášené soutěži sešly. Všechny návrhy se od 21. června představí veřejnosti v rámci venkovní výstavy instalované přímo na Jiráskově náměstí.

různých dějů. Porota především ocenila, že architekti přinášejí jednoznačné a nekomplikované řešení dopravy i přiměřené hospodaření s vodou, rozšiřují chodníky a zužují vozovky. Potvrzují prostor před klášterem jako parkové náměstí s možností různorodých forem odpočinku a zachovávají jeho paměť v podobě jírovců. Autobusovou točnu mění na klidný parčík. Klášterní zahradě pak ponechávají její skrytost.

V soutěžní porotě, která všech pět návrhů hodnotila, zasedli vedle zástupců města a nadace také nezávislí architekti, urbanisté a krajináři. O pořadí rozhodla porota takto:

1. místo: re:architekti studio s.r.o.
2. místo: Ing. akad. arch. Jan Šépka
3. místo: PROJEKTIL ARCHITEKTI s.r.o.
4. místo: MgA. Ing. arch. Michal Fišer
5. místo: D3A, spol. s r.o.

Všechny soutěžní návrhy se představí na výstavě, která bude součástí Landscape festivalu 2017 probíhajícího letos právě v Plzni. Vernisáž se uskuteční v sobotu 21. června v prostoru Jiráskova náměstí před kostelem. Výstava potrvá až do září, kdy je plánováno další setkání s místními.

Další harmonogram projektu předpokládá rozsáhlejší zpracování jednotlivých stupňů projektové dokumentace, se zahájením stavebních a vegetačních úprav by se proto mělo začít nejdříve v roce 2019. Otevření revitalizovaného náměstí pro veřejnost se plánuje v roce 2022.

Projekt obnovy Jiráskova náměstí a klášterní zahrady v Plzni, jehož předpokládané náklady se odhadují na 110 miliónů korun, spolufinancují Nadace Proměny Karla Komárka, Městský obvod Plzeň 2 – Slovany a město Plzeň.

Architektonická soutěž Cena Nadace Proměny 2017 je součástí podpory poskytované nadací Městskému obvodu Plzeň 2 – Slovany na uskutečnění rozsáhlého projektu. Jeho cílem je kompletní revitalizace historického centra plzeňských čtvrtí Petrohrad a Slovany tvořeného právě Jiráskovým náměstím s klášterní zahradou. Architektonická soutěž, která hledala odpovědi na to, jak by se celé území mohlo v dalších letech proměnit, byla vyhlášena v únoru.

Zámky lásky, tzv. Love Locks, jsou v současné době fenoménem, který je rozšířený po celé Evropě. Zamilovaní lidé zavěšují své zámky lásky nejčastěji na mosty a jiná zajímavá místa, aby tím vyjádřili pouto svého věčného citu. Své Love Locks budou moci lidé umisťovat i ve Chvojkových lomech na Slovanech, kam nechal MO Plzeň 2 – Slovany zhotovit speciální objekt, který je k umisťování zámků lásky přímo určený.

K zavěšování Love Locks bude sloužit kovová plastika ve tvaru lípy, která je zároveň symbolem Slovan. „Objekt realizovala firma Lovelock s.r.o. ve spolupráci s uměleckým kovářem Ladislavem Mudrou. Výtvarný návrh plastiky vytvořil autor loga MO Plzeň 2 – Slovany, známý plzeňský výtvarník, Karel Syka. Budeme se těšit, že slovanská lípa „obroste“ barevnými zámky a stane se milou a trvalou připomínkou, že se lidé mají rádi a mají rádi i místo, kde žijí,“ uvedl starosta MO Plzeň 2 – Slovany Lumír Aschenbrenner.

„Návrh je podle pořekadla „láska nerezaví“ koncipován tak, aby na kovovém rezavém podkladu zasvítily barevné nerezavějící zámky lásky, nejen jako symbol lásky dvou jedinců, ale aby se celek vázal i k místu, ke kterému mají lidé vztah. Místo kde žijí, kde se scházejí. Místo které mají rádi. Proto má plastika tvarosloví loga Slovan,“ přiblížil více výtvarník Karel Syka.

Umístěním plastiky určené k zavěšování zámků vznikl ve Chvojkových lomech nový atraktivní prvek, který má občany potěšit. Zároveň se díky němu předejde problému, že by lidé zavěšovali zámky na nevhodná místa, kde by bylo jejich umístění nežádoucí, nebo by zámky poškozovaly památky. Za návrh, zpracování a ukotvení plastiky lípy zaplatil obvod celkem 55 tisíc korun.

K zavěšování svých zámků lásky budou mít občané příležitost hned druhý den po slavnostním odhalení plastiky. V sobotu dne 10.6. se ve Chvojkových lomech totiž koná Love festival, na který jsou srdečně zváni všichni vyznavači romantiky. „Love festival děláme proto, abychom se naučili milovat a být šťastní a abychom si užili společně skvělé odpoledne. Tantra centrum Plzeň vnáší do mnoha životů moudrost, tak jí chceme šířit co nejdále a nejvíce,“ říká o akci Zuzka Pithardová, jedna z organizátorek akce.

Tři desítky obyvatel z Městského obvodu Plzeň 2 – Slovany přišly diskutovat do Šeříkovky o budoucnosti Plzně nejen se zástupci Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně, ale i městského obvodu. Setkání, které se postupně uskuteční ve všech městských obvodech, bylo součástí přípravy jednoho z nejdůležitějších dokumentů ve městě – tzv. strategického plánu.

Největší zájem vyvolalo naplňování strategického cíle jedna „Zlepšit podmínky pro kvalitní život všech generací“, o kterém se hovořilo nejdéle. Diskutovalo se ale i o životním prostředí či centru města. Mezi náměty na vylepšení života v Plzni se objevilo například téma více zohlednit potřeby obyvatel se sníženou schopností pohybu v centru města, čistota a údržba veřejných prostranství či návaznost záchytných parkovišť na veřejnou dopravu.

Další setkání s Plzeňany se uskuteční už v pondělí 24. dubna od 16 hodin v černické hasičárně v ulici K Cihelnám. Diskutovat může přijít kdokoliv. Podněty k návrhové části strategického plánu je možné zasílat také prostřednictvím kontaktního formuláře na www.ukr.plzen.eu.

 

Ne všechny kouty Slovan vypadají po zimě vzorově. To si možná řekli zástupci obvodu ÚMO 2, a tak uspořádali společné setkání v pohybu při užitečné práci v rámci celorepublikové akce s názvem „Ukliďme Česko“.

V sobotu 8. dubna se můžete s přáteli, sousedy nebo jen s dalšími obyvateli Slovan potkat v 9 hodin na konečné tramvaje číslo jedna na Homolce. Přitom se projít přes lesopark k Tyršovu mostu, Plzeňskou cestou až do Škoda Parku a cestou udělat něco pro svoje Slovany. V tomto případě alespoň trochu uklidit. „Nejde o to, že by na Slovanech byl nepořádek. Jde jen o setkání, které nám má připomenout, že to, jak Slovany vypadají, není dílem úředníků nebo úklidových firem, ale lidí, kteří tady žijí,” uvedl místostarosta obvodu Roman Andrlík s tím, že organizátoři akce zajistí po celou dobu dostatek pytlů na odpadky a pracovní rukavice. Program i trasa je nenáročná, dokonce bezbariérová. Předpokládaný konec je ve 12 hodin ve Škoda Sport Parku. Pro účastníky bude zajištěno drobné pohoštění a občerstvení včetně upomínkových předmětů, které věnuje ÚMO 2 Slovany.

16. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 – Slovany se koná 28. března od 14 hodin v zasedací místnosti č. 001, v přízemí budovy ÚMO Plzeň 2 – Slovany.

Intervence České národní banky (ČNB) k udržení kurzu koruny vůči euru na hodnotě 27 korun by měly skončit. Myslí si to zastupitel druhého plzeňského obvodu, vysokoškolský pedagog Miloš Nový. “Devizové intervence ČNB prospěly exportujícím firmám, naopak ublížily importérům a českým domácnostem. Jestliže například průměrná korunová mzda před začátkem intervencí činila cca 25 tisíc korun, pak při kurzu 25 Kč/euro byla eurová mzda na úrovni 1 tisíce eur. Po intervenci ČNB uměle oslabený kurz 27 Kč/euro vedl k poklesu eurové mzdy na úroveň 925 eur,” konstatuje Nový v komentáři zveřejněném na webu plzeňské regionální organizace TOP 09.

“Importéry zásah ČNB poškodil ve smyslu růstu cen dovážených vstupů jako je ropa či zemní plyn, ale také moderních technologií, bez kterých se naše ekonomika dlouhodobě neobejde,” tvrdí Nový. V konečném důsledku intervence podle něho dlouhodobě poškodily i exportéry, neboť vytvořený devalvační polštář vedl k odkladu potřebných strukturálních reforem, tj. reforem na nabídkové straně ekonomiky. “Proč by čeští exportéři měli přemýšlet o růstu kvality své produkce, o snižování nákladů, o hledání nových netradičních řešeních, o inovacích apod., když jim ČNB od listopadu 2013 přidala ke každému euru dvě koruny?” – klade otázku slovanský zastupitel, který je ekonomem a radioelektronikem na Západočeské univerzitě v Plzni.

Ohlášené ukončení intervencí vytváří ovzduší plné velkých nadějí spekulantů. Někteří odborníci navrhují, aby k ukončení intervencí přišlo bez ohlášení, prostě jako blesk z čistého nebe. Miloš Nový k tomu říká, že v ekonomii velmi často platí tzv. síla sebevyplňujících se proroctví. “Jestliže ve společnosti vzniknou apreciační či depreciační očekávání, pak k apreciaci (posílení) či depreciaci (oslabení) národní měny skutečně dojde. Začnou-li ekonomické subjekty očekávat posílení koruny, pak tuto korunu začnou nakupovat. Růst poptávky po korunách následně vede k jejímu posílení. Tomuto posílení koruny se v současné době ČNB brání pokračujícími intervencemi. Z uvedené logiky vyplývá vhodnost co nejrychlejšího ukončení devizových intervencí,” vysvětluje Nový.

Zahraniční spekulanti skupují koruny dokonce i ve fondech se záporným úročením – tak pevně věří v její zhodnocení. Nezklamou se? “O výhodnosti či nevýhodnosti dané operace rozhodne výše záporného úročení a hodnota uvolněného kurzu koruny. Protože ČNB avizuje, že v případě rychlého či masivního posílení koruny obnoví devizové intervence, byl bych osobně v rámci uvedených spekulací velmi opatrný,” říká Miloš Nový.

Městský obvod Plzeň 2 – Slovany se aktivně zapojil do soutěže Dřevěná stavba roku a v kategorii Dřevěná hřiště (velká) bojuje o přízeň hlasujících s herním prvkem „Loď, který je umístěný v Plzni – Hradišti.

„Loď“ v Hradišti můžete podpořit i Vy tím, že pro ni budete hlasovat v anketě na webu zde. Každý hlasující má možnost zapojit se také do soutěže o pobyt ve srubu v Jizerských horách! Jedinou podmínkou je poslat alespoň jeden hlas v každé soutěžní kategorii, jichž je celkem osm. Hlasovat se dá od pondělí 20. února 2017 až do pátku 3. března 2017.
Herní prvek pro děti v Hradišti nechal obvod instalovat na podzim roku 2016 a představuje ztroskotanou loď, rozlomenou na dvě poloviny. Děti mohou využít šplhací provaz, skluzavku, tobogán, šplhací síť a další vybavení ke svým hrám.Pořízení nového dětského herního prvku financoval ÚMO Plzeň 2 – Slovany za přispění dotace z Fondu životního prostředí města Plzně. Náklady činily celkem 591 876 korun, z Fondu životního prostředí města Plzně bylo přispěno částkou 250 tisíc korun.

Novou atrakcí se může od uplynulého víkendu pochlubit bazén v Plzni na Slovanech. Místo původní divoké řeky vznikla nová divoká řeka s názvem Orinoko.

Na začátku minulého týdne byla divoká řeka pro veřejnost uzavřena a instalována nová atrakce. Novinka koncepčně navazuje na Karibik koutek, který využívají zejména rodiny s dětmi. “Původní divoká řeka prošla kompletní rekonstrukcí a vše je nové,” uvedl ředitel bazénu Tomáš Kotora.

Ani další novinky na sebe nenechají dlouho čekat. Mimo jiné dojde na jaře k úpravě parkovacích ploch či vybudování terasy k restauraci se vstupem přímo od venkovního bazénu.

K rozsáhlé rekonstrukci dojde v tomto roce také v Plzni na Slovanech. Stavební úpravy se týkají ulic Rychtaříkova, Neumannova a Čapkovo náměstí.

Rekonstrukce ulic, která je součástí regenerace sídliště Slovany, je podle Martina Lukeše z Úseku koncepce a dopravního inženýrství Správy veřejného statku města Plzně vyvolána především snahou o zlepšení podmínek pro parkování a zajištění bezpečného obousměrného průjezdu vozidel a současně také zvýšení komfortu a bezpečnosti pro chodce a ostatní účastníky silničního provozu, např. návrhem zpomalovacích prvků – zvýšené plochy křižovatek.

Vozovky budou s povrchem z asfaltobetonu; chodníky, parkovací stání a zvýšené plochy křižovatek z betonové dlažby. Stavbě bude předcházet rekonstrukce vodovodu a kanalizace. Díky přímému navázání na tyto infrastrukturní akce dochází v hospodaření města Plzně k úsporám v řádu miliónů korun. V minulém roce již v daném území proběhla rekonstrukce plynovodu.

Rekonstrukce vodohospodářské infrastruktury a komunikací se neobjede bez odstranění části stávající zeleně – jde o 35 jasanů, 19 javorů, 18 třešní, 1 borovici a 1 smrk. Většina z těchto dřevin roste přímo v trasách nebo v ochranných pásmech inženýrských sítí a jejich odstranění je proto nezbytné. Souhrnným posouzením příslušných správních úřadů bylo potvrzeno, že dřeviny, jež jsou navrženy ke kácení, nejsou buď druhově (vzhledem k velikosti stromů a možnosti stanoviště), svým stavem nebo v kombinaci obou faktorů vhodné k zachování v určených uličních stromořadích. Pokud to bylo možné, byly proto v minulosti koruny většiny stromů (jasany, javory), upravovány řezem, což výrazně snižovalo jejich přirozený celkový vzhled a tím i jejich estetický význam. Ostatní stromy (třešně pilovité) nelze řezem výrazně redukovat (redukují se pouze menší větve zasahující přímo do objektů nebo do profilu komunikací), tyto stromy jsou ale krátkověké a na stanovišti dožívající se sníženým estetickým a funkčním významem. Vesměs jde tedy o stromy dožilé, jejichž provozní bezpečnost je již vzhledem ke stáří a stavu stromů nevyhovující, popřípadě o stromy, jež vysadili v minulosti sami občané a které se svým druhem nehodí do uličního stromořadí.

Jako u každé stavby, při které dojde k odstranění stávající vzrostlé zeleně, je i zde uložena náhradní výsadba nových stromů, a to v počtu 102 ks. “Tato výsadba bude provedena v lokalitě ulic Rychtaříkova, Neumannova a Čapkovo náměstí v termínu dokončení jednotlivých etap rekonstrukce. Nově vysazené stromy budou umístěny mimo ochranná pásma inženýrských sítí, tak aby mohly být zachovány i při eventuálních následných opravách či rekonstrukcích těchto inženýrských sítí. O vysazené dřeviny bude pečováno intenzivně po dobu následujících 3 let – péče bude spočívat v provádění pravidelné zálivky, pletí, ochraně dřevin proti mechanickému poškození a proti škůdcům a výměně v případě uhynutí stromu,” uvedl Lukeš.

Stavební práce by měly být v zásadě dokončeny ještě v roce 2017. Součástí komplexní úpravy poměrně rozsáhlého území bude i nové řešení vnitrobloku mezi Francouzskou, Strnadovou a Rychtaříkovou ulicí, a to formou obytné zóny. V závěru prací bude vyznačena celá oblast mezi Slovanskou, Částkovou, Francouzskou a Strnadovou ulicí jako zóna s omezenou rychlostí na 30km/h. “Cílem tohoto opatření, známého z mnoha měst u nás i v celé Evropě, je zklidnění dopravy a zvýšení bezpečnosti obyvatel této obytné čtvrti,” dodal Lukeš.