Home Tagy Články označené "Správa CHKO Český les"

Správa CHKO Český les

Objevovat botanické krásy bývalého Pavlova Studence v Českém lese mohou zájemci už tuto v sobotu 20. května. Sraz účastníků je v 9 hodin u pomníku v místech bývalého Pavlova Studence, kde budou čekat průvodci Mgr. Markéta Kašparová a Bc. Miroslav Žižka, DiS. (oba z AOPK ČR, Regionální pracoviště Správa CHKO Český les).

Kromě běžných lučních druhů budou k vidění i vzácné druhy rašelinišť a vřesovišť, mezi které patří klikva bahenní, všivec lesní a masožravá tučnice obecná. Jelikož se bude procházet místy, kde stávaly vesnice Pavlův Studenec a Pavlova Huť, průvodci budou vyprávět také o jejich zajímavé historii. Na méně náročnou vycházku doporučují pevnou obuv a oblečení do terénu, nezapomeňte si ani svačinu.

Obdobná vycházka se uskuteční  do Černického mokřadu na okraji Plzně. Cílem výletu je vzácná orchidej prstnatec májový. Návštěvníci se dozvědí o této rostlině mnoho zajímavých informací, zejména o sledování jejího výskytu v této lokalitě a o vhodném obhospodařování podporujícím výskyt tohoto druhu. Samozřejmostí je pozorování dalších mokřadních druhů rostlin či obojživelníků. Sraz bude v Plzni v 9 hodin na konečné zastávce trolejbusu č. 13 u NC Olympia. Nenáročná trasa bude mít délku cca 3 km

Nový kalendář akcí pro rok 2017, s názvem „Pojďte s námi do přírody!“, je k dispozici všem zájemcům o přírodu západočeského regionu. Na čtyřiceti barevných stranách zve na více než šedesát různých vycházek, výletů, přednášek, besed, výstav a dalších akcí s přírodovědnou tématikou.

Mezi tradiční akce, pořádané Regionálním pracovištěm Správou chráněné krajinné oblasti Český les, patří například několik květnových Vítání ptačího zpěvu, zaměřená na pozorování ptáků, zářijový Den Českého lesa s bohatým doprovodným programem ve Vesnickém muzeu v Halži a jeho okolí, zářijová Mezinárodní noc pro netopýry letos  v Envicentru Proud v Horažďovicích, či přednáškový večer Setkání příznivců Česého lesa. V květnu proběhne botanicko-historická vycházka Za masožravkami na Pavlův studenec, v červnu vycházka s názvem Zaniklá obec se změnila ve vodní svět, v říjnu na geologickou exkurzi Hornická historie Mutěnínska zaměřenou především na poznání místní historické těžby nerostných surovin a v průběhu celého roku mnoho dalších výletů a exkurzí.

„Kalendář, který od roku 2009 vydává MEZI LESY, z.s., je výsledkem spolupráce celé řady organizací i jednotlivců. Tištěná brožura je zdarma k dostání v regionálních informačních centrech, nabízejí ji muzea a pracoviště Agentury ochrany přírody a krajiny ČR v Karlovarském a Plzeňském kraji. K dispozici je také její elektronická verze, a to na internetových stránkách Regionálního pracoviště Správy CHKO Český les www.ceskyles.nature.cz, v sekci publikační činnost, publikace ke stažení (http://ceskyles.ochranaprirody.cz/publikacni-cinnost/publikace-ke-stazeni/pojdte-s-nami-do-prirody-2017/). Na požádání je možné kalendář zaslat také e-mailem,” sdělila Bc. Markéta Mařáková z Regionálního pracoviště Správy CHKO Český les.