Home Tagy Články označené "tip na výlet"

tip na výlet

Zveme vás na zimní návštěvu Výukové zahrady s vodními prvky na hrázi Velkého Boleveckého rybníka. Koná se ve středu 20. prosince od 15 hodin.

Přijďte strávit příjemné předvánoční odpoledne v areálu Vodní zahrady na hrázi Boleváku. Provede vás RNDr. Zdeňka Chocholoušková, Ph.D. Zazní  premiéra nové skladby plzeňského skladatele prof. Jiřího Bezděka. Jedná se o klavírní trio, doplněné zvuky vody z vypouštěcí štoly Velkého Boleveckého rybníka. Chybět nebudou ani tradiční vánoční koledy, horký vánoční čaj a pečené kaštany.

Většina zámků a hradů v Čechách je v zimním období zavřená. Nejinak je tomu i v plzeňském regionu. Jeden z mála zámků, které jsou otevřené celoročně, je zámek Zbiroh. Autem z Plzně tam dojedete zhruba za půl hodiny. A na co se můžete těšit?

Zbiroh leží uprostřed nádherných křivoklátských lesů v bezprostřední blízkosti Brd. Tato romantická krajina v minulosti inspirovala řadu osobností. Mezi ty nejznámější a nejvýznamnější patří bezpochyby Alfons Mucha. Ten zde vytvořil svou slavnou Slovanskou epopej.

Původně románsko-gotický hrad, zmiňovaný v církevních kronikách již od konce 12. století, byl přestavěn do současné podoby novorenezančního zámku. Často se o něm mluví jako o zámku tří císařů, neboť jeho majiteli se na čas stali Karel IV., Zikmund Lucemburský a Rudolf II.

Zámek, původně hrad Zbiroh, se pyšní několika „nej“ – najdete zde nejhlubší hradní studnu v Evropě nebo nejstarší hradní věž v Čechách. Je to také nejstarší šlechtický hrad v Čechách. Uvnitř je celá řada salonků a sálů, v areálu dále najdete zámecké vinné sklepy a nechybí ani středověká krčma, která nabízí dobové pokrmy.

V 2. polovině 20. století měl zámek složitou historii. V roce 1943 jej zabrala vojska SS a zřídila zde svůj štáb. Velký objekt na buližníkové skále byl přesně tím, co Němci potřebovali, aby se mohli stát dokonalými špióny. Po válce se sem špióni vrátili – tentokrát pod velením československé armády. Ze Zbiroha se pak stal přísně střežený objekt. Veřejnosti byl zámek poprvé otevřen až v roce 2005. Od té doby si našel mnoho příznivců a milovníků, kteří se sem rádi vracejí.

Zámek je otevřen celoročně. V zimní sezóně se prohlídky uskutečňují každý den od 10 do 17 hodin.

Obec Chanovice najdete na jihovýchodním okraji Plzeňského kraje asi 10 km od Horažďovic. Chanovická tvrz byla založena v kopcovité krajině s nádhernými výhledy na Šumavu. První dochovaná písemná zpráva o Chanovicích pochází z roku 1352. Obec tvoří šest vesnic – Černice, Defurovy Lažany, Dobrotice, Holkovice, Chanovice a Újezd u Chanovic. Starší část vesnice Chanovice je vesnickou památkovou zónou.

Zámek

Chanovický zámek, původně gotická tvrz z první poloviny 13. století, byl přestavěn do barokní podoby na sklonku 18. století. Na úrovni nádvoří se nachází „historická místnost“, kde se během prohlídky seznámíte s historií sídla. Je ve stylu provozní kanceláře bývalého zámeckého správce. Je zde vystavena část dochovaného mobiliáře ze zámku do roku 1945 V ostatních prostorách zámku, je k vidění původní inventář, jako několikera kachlová kamna, původní dlažby nebo dřevěné obklady. V patře je od roku 1947 umístěna základní škola (druhý stupeň) a ve sklepních prostorách, které jsou jedinečné svojí strukturou a významem, se dnes nachází „Expozice lidových řemesel Pošumaví“.

Naučná stezka Příroda a lesy Pošumaví

Stezka vede od kostela Povýšení Svatého Kříže u zámeckého areálu parkem, přes vrch Chlum ke skanzenu. Je zaměřena nejen na přírodní zajímavosti, ale i na dlouhou cestu obnovy lesa od semínka až k využití dřevní suroviny. Nabízí rovněž pěkné výhledy do okolní krajiny a na Šumavu. Na devíti zastaveních seznamuje návštěvníky s významnými rostlinami, živočichy i geologickými poměry v okolí Chanovic. Zajímavostí je Žižkův kámen, k němuž se vztahuje pověst o putování Žižkova vojska prácheňským krajem. Součástí stezky je zastavení u lesovny z roku 1874, rozhledna a skanzen. Naučná stezka je dlouhá 2,2 km.

Rozhledna

Měří 31 metrů a k dosažení vyhlídky ve výši 26 metrů je třeba zdolat 136 schodů. Symbolický základní kámen byl položen v červnu 2006. Její výstavba probíhala od července 2008 do srpna 2010. Rozhledna je součástí naučné stezky „Příroda a lesy Pošumaví. Z rozhledny lze pozorovat celé panorama Šumavy, od Českého lesa přes střední Šumavu až k Prachaticku a Lipensku.

Skanzen

Vznikl v roce 1994 jako záchranný projekt Vlastivědného muzea Dr. Hostaše v Klatovech pro ohrožené objekty lidového stavitelství v terénu jihozápadních Čech. V současné době je zde přeneseno a tím zachráněno 18 lidových staveb a několik drobných památek – kaplička, litinový kříž, kovaný kříž na žulovém soklu, smírčí kříž a zvonička.