Home Tagy Články označené "turisté"

turisté

Přesto, že letošní turistická na objektech památkové péče v Plzeňském kraji je už v plném proudu, na některých hradech či zámcích se pilně pracuje. Na určitých památkách probíhá pravidelná údržba, ale i větší stavebně-investiční akce, které přispívají k péči a záchraně kulturního dědictví a také ke zkvalitnění nabízených služeb.

„V letošním roce budou na téměř všech památkách v naší správě pokračovat významné stavební obnovy, jejichž realizace je financována ze státního rozpočtu a celkově dosáhne částky téměř 20 milionů korun,“ předesílá ředitel Národního památkového ústavu v Českých Budějovicích Petr Pavelec.

zámek Nebílovy

Největší investici, a to 5, 5 milionu korun, pohltí dokončení obnovy oranžérie na zámku Manětín. Na hradě Švihov se pokračuje v celkové obnově a zpřístupnění vstupní věže. Rozpočet akce činí 2, 375 mil. Kč. Dokončení restaurátorské obnovy schodiště a lodžie zadního zámku v Nebílovech si vyžádá téměř 1, 8 mil. Kč. O necelých 200 tisíc korun více bude stát dokončení obnovy krovu, střechy a stropu Jízdárny zámku Kozel, která dostane i nové požární zabezpečení. Dokončeny budou práce na zajištění statiky a opravy věže Hlásky v zámeckém parku v Horšovském Týně. Klášter Plasy se dočká obnovy hospodářských budov a klauzurní zdi.

Po náročné a dlouhodobé přípravě byla v půlce března podána žádost o finanční podporu projektu „Cisterciácký klášter Plasy – Obnova opatské rezidence“ v IROP ve výši 120 milionů korun.

„Snahou je celkově obnovit a zachránit jedinečnou památku barokní monastické architektury kláštera v Plasích,“ přibližuje vytčený cíl Petr Pavelec.

Konstantinovy  Lázně na Tachvosku, Vesnice Plzeňského kraje roku 2016, slavnostně  zahájí v sobotu 20. května svou už 214. lázeňskou a turistickou sezóny na Konstantinolázeňsku. Obec s 930 obyvateli patří mezi menší lázeňská místa v České republice nabízející klidné rodinné prostředí pro své návštěvníky. Lázeňské služby jsou zde zaměřeny především na komplexní diagnostiku, prevenci a léčení chorob kardiovaskulárního systému a pohybového ústrojí. 

 Letošní lázeňská sezóna bude zahájena v sobotu v 10:30 hodin v přírodním amfiteátru v parku, a to žehnáním pramenů za hudebního doprovodu souboru Vox imperfekt. Ta pravá oslava odstartuje hodinu po poledni, kde se postupně vystřídají na svém folkovém vystoupení kapely Devítka a Oskar Petr Trio, ve 20 hodin se návštěvníci mohou těšit na koncert Wabiho Daňka a Miloše Dvořáčka. V průběhu celého dne nebudou chybět samozřejmě divadlo pro děti, dílničky, vycházky a prohlídky s průvodcem.

Program bude pokračovat i v neděli. Konkrétně už v 10 hodin dopoledne odstartuje Švihákův kolečkový závod, a to hned ve třech věkových kategoriích na kole, koloběžce nebo bruslích. Odpoledne je připraven promenádní koncert Juvenky – dechového souboru mladých.

Lyžařský oddíl TJ Start Bělá nad Radbuzou spolu s místními turisty a radnicí pořádají v sobotu 20. 5. 2017 tu­ristický přechod a cyklistický přejezd Českého lesa. Prezentace je v 8:15 hodin a v 9:45 hodin (podle výběru trasy) před Městským úřadem v Bělé nad Radbuzou.

Plzeňský kraj navštívilo v 1. čtvrtletí 2017 celkem 126 513 hostů. V porovnání se stejným obdobím předchozího roku došlo k navýšení počtu návštěvníků o 11,7 % a ve srovnání s 1. čtvrtletí 2015 dokonce o 21,4 %. Bez ohledu na rozdílnou atraktivnost regionů v rámci republiky došlo ve všech krajích ve srovnání s 1. čtvrtletím 2016 k nárůstu počtu hostů. Nejnižší hodnoty růstu byly zřejmé v Hl. městě Praze, kde počet turistů stoupl pouze o 6,4 %, na rozdíl například od kraje Libereckého, který zaznamenal nejvýraznější nárůst, a to téměř o čtvrtinu hodnoty mapované za stejné období předchozího roku.

Návštěvníci Plzeňského kraje strávili celkem v období ledna až března v Plzeňském kraji 293 256 nocí, což představuje ve srovnání se stejným obdobím roku 2016 nárůst o 4,4 % (o téměř 12,5 tis. nocí). Při přepočtu na jednoho hosta tak vychází průměrný počet přenocování na 2,3 noci a průměrná doba pobytu na 3,3 dne. Při porovnání s 1. čtvrtletím roku 2016 se jedná o nižší hodnotu, a to v průměru o 0,2 noci v případě rezidentů a o 0,1 noci u nerezidentů.

Z celkového počtu 43,5 tis. zahraničních turistů, kteří v 1. čtvrtletí 2017 navštívili Plzeňský kraj, šlo nejčastěji o návštěvníky ze sousedního Německa, kterých do našeho kraje zavítalo 21 853, což představuje nepatrné snížení ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku. Ze zahraničí k nám směřovali dále také ve větším počtu hosté ze Slovenska, Číny, Jižní Koreji, Polska, Rakouska nebo Tchaj-wanu. Největší meziroční navýšení počtu hostů bylo zaznamenáno v případě Číny, kde se počet návštěvníků směřujících do Plzeňského kraje více než ztrojnásobil. Naopak ve srovnání s 1. čtvrtletím 2016 do kraje směřuje méně hostů z Itálie (o 42,4 %) a Spojeného království (o 33,6 %). Nejdelší doba pobytu v případě zahraniční turistů byla mapována u hostů z Maďarska (4,3 dne) a Nizozemska (3,9 dne).

Hrad Točník se dominantně vypíná na jižním okraji křivoklátských lesů. Vystavěním Točníku v těsné blízkosti dolního hradu Žebrák vzniklo nejmajestátnější a dodnes nejzachovalejší souhradí u nás. Hrady se nacházejí nad obcí Točník, nedaleko města Žebrák, v okrese Beroun ve Středočeském kraji.

Tato slavná kapitola historie Točníku netrvala dlouho. Již od r. 1413 dával totiž Václav přednost Novému hradu u Kunratic a Točník postupně opustil. Smrtí Václava IV. přišel hrad také o královský poklad a byl dán do zástavy. V letech 1425 a 1430 odolal úspěšně dvojímu husitskému obléhání. Hrad pak střídal různé držitele. Když se v r. 1522 zřítil most nad příkopem, rozhodl se jeho tehdejší majitel Jan z Vartenberka k rozsáhle přestavbě. Další majitelé hradu – Krajířové z Krajku – se věnovali hledání pověstného hradního pokladu na blízkém Žebráku více nežli údržbě sídla. A tak na vartenberské úpravy navázal až Jan starší z Lobkowicz. Rod Lobkowiczů vlastnil Točník v letech 1552 – 1594.

Na dalších tři sta let připadl Točník opět české koruně; spravovali ho hejtmani, hrad přišel o své výjimečné postavení, tím se ztratila motivace k jeho nákladné údržbě a objekt postupně chátral. R. 1600 se dočkal své poslední významné události – přenocoval zde císař Rudolf II. Později hrad sloužil jako vězení pro nebezpečné zločince a za třicetileté války jako útočiště místnímu obyvatelstvu. Od r. 1674 již bydlel na Točníku pouze hlídač a hrad se začal postupně měnit ve zříceninu. V 19. století byla romantická zřícenina středem zájmu národních buditelů a výtvarných umělců. R. 1923 prodal kníže Josef Colloredo-Mansfeld zpustlý hrad Točník za 2 000 korun Klubu československých turistů; ten zde provedl první restaurační práce. Od r. 1953 náleží hrad státu, který tuto významnou památku již po řadu let postupně rekonstruuje.

Hrad Točník se řadí mezi nejrozsáhlejší zříceniny v Čechách. Z hradního areálu zůstalo zachováno jen torzo, ale i tak – architektonická výmluvnost a romantičnost Točníku, podtržena jeho dominantní polohou v krajině, navozují působivý dojem.

Návštěvníci si mohou prohlédnout Královský palác s dobovým nábytkem, Velký palác se sgrafitovou výzdobou, západní bránu s heraldickými znaky a východní bránu s mohutným mostem přes příkop, v němž jsou chováni medvědi Agáta a Martin, známí z televizního večerníčku.

Info:

Vstupné: 80,- / zlevněné 60,- / rodinné 220,-

Pod hradem je parkoviště za 50 korun na den, pro osoby tělesně postižené vjezd ku hradu povolen. Na hradě je docela zásobené občerstvení, v obci Točník jsou dvě restaurace.

Plzeňský kraj navštívilo v 1. čtvrtletí 2017 celkem 126 513 hostů, což představuje meziroční navýšení o 11,7 %. Na celkové návštěvnosti České republiky se Plzeňský kraj podílel 3,5 % a jedná se tak o čtvrtý nejnižší podíl v rámci krajů. Návštěvníci Plzeňského kraje strávili celkem v období ledna až března v Plzeňském kraji 293 256 nocí, což při přepočtu na jednoho hosta znamená průměrný počet přenocování 2,3 noci a průměrnou dobu pobytu 3,3 dne. Největší počet návštěvníků ze zahraničí představovali již tradičně hosté z Německa, velmi výrazněji narostl počet turistů z Číny.

Z předběžných údajů vyplývá, že Plzeňský kraj navštívilo v 1. čtvrtletí 2017 celkem 126 513 hostů. V porovnání se stejným obdobím předchozího roku došlo k navýšení počtu návštěvníků o 11,7 % a ve srovnání s 1. čtvrtletí 2015 dokonce o 21,4 %. Na postupném růstu počtu hostů se nejvíce podílely zvyšující se hodnoty v rámci hostů z tuzemska, jejichž počet se od 1. čtvrtletí roku 2016 zvýšil o 12 921 osob (tj. o 18,4 %). V případě zahraniční klientely došlo pouze k mírnému navýšení o 285 hostů, což představuje relativní nárůst o 0,7 %. Turisté ze zahraničí tvořili pouze 34,4 % na rozdíl od rezidentů (návštěvníků z ČR), kteří se na celkovém počtu podíleli 65,6 %.

Na celkové návštěvnosti České republiky se Plzeňský kraj podílel 3,5 % a jedná se tak o čtvrtý nejnižší podíl v rámci krajů. Mezi nejnavštěvovanější regiony se dlouhodobě řadí Hl. město Praha, kde se koncentrovalo přes 38 % všech turistů směřujících do naší republiky. K dalším nejnavštěvovanějším oblastem se v 1. čtvrtletí 2017 zařadil Královéhradecký a Jihomoravský kraj. Naopak nejméně návštěvníků směřuje do regionů Vysočina a Pardubicko, které tvoří hranici mezi Čechy a Moravou.

V 1. čtvrtletí 2017 se počet přenocování hostů v hromadných ubytovacích zařízeních meziročně zvýšil o 9,3 %. Počet nocí strávených domácími návštěvníky meziročně vzrostl o 11,3 %, zahraničními turisty o 7,3 %. Také hostů se ve sledovaných zařízeních ubytovalo více, rezidentů o 13,8 % a nerezidentů o 8,6 procenta.

Počet přenocování hostů v hromadných ubytovacích zařízeních dosáhl v 1. čtvrtletí letošního roku 10,0 milionu nocí, což bylo o 9,3 % více než ve stejném období loňského roku. Domácí klientela strávila v ubytovacích zařízeních o 11,3 % více nocí a zahraniční hosté zvýšili počet svých přenocování o 7,3 %. Nejvíce přenocování (6,8 milionu) bylo uskutečněno v hotelech, o 8,3 % více než loni. Největší nárůst přenocování vykázaly penziony, kde se počet nocí meziročně zvýšil bezmála o třetinu, o 29,3 %. V regionálním členění vykázala vyšší návštěvnost z pohledu počtu přenocování ubytovací zařízení ve všech krajích republiky. Největší růst poptávky po přenocováních byl zaznamenán v Kraji Vysočina, kde se počet uskutečněných nocí zvýšil o 23,6 %, a také v Libereckém kraji o 20,0 %.

Do hromadných ubytovacích zařízení přijelo ve sledovaném období celkem 3,6 milionu hostů, což meziročně představovalo zvýšení o 11,1 %. Ubytovaných zahraničních hostů bylo více než domácích. V porovnání s loňským rokem se počet zahraničních návštěvníků zvýšil o 8,6 %, domácí hosté navýšili své příjezdy dokonce o 13,8 %. Tři ze čtyř hostů se ubytovali v hotelech, které zaznamenaly 9,9% zvýšení návštěvnosti. Penziony navštívilo v 1. čtvrtletí letošního roku o 27,1 % více hostů než v minulém roce a ostatní hromadná zařízení navýšila příjezdy o 5,8 %. Regionálně přibylo hostů ve všech krajích. Největší dynamiku růstu příjezdů zaznamenal Liberecký kraj (o 24,7 %) a Kraj Vysočina (o 21,8 %). Dlouhá zimní sezóna v lyžařských střediscích lákala k návštěvě domácí klientelu, druhým regionem co do počtu rezidentů se po Praze stal Královéhradecký kraj.

Nejvíce zahraničních hostů (podle státního občanství) přijelo z Německa. Ve sledovaných zařízeních se jich ubytovalo 377 tisíc, bylo to o 2,3 % méně než loni, vlivem březnového poklesu o 14,1 %. Druhá příčka patřila v 1. čtvrtletí hostům z Ruské federace. Rusové začali po několika letech útlumu přijíždět znovu ve větším počtu již na konci loňského roku. Dynamika příjezdů se výrazně zvýšila na začátku letoška, kdy se počet hostů meziročně zvýšil o 45,3 % za celé čtvrtletí. V únoru se počty ruských hostů v hromadných ubytovacích zařízeních zvýšily dokonce o 66,2 % a v březnu o 60,9 %. Ubytovaných hostů ze Slovenska bylo v prvních třech měsících celkem 126 tisíc, s meziročním zvýšením o 8,1 %. Nad sto tisíc příjezdů se ještě dostala návštěvnost z Polska (+15,9 %) a Velké Británie (+5,9 %). Podobně jako u Němců došlo k poklesu návštěvnosti z Rakouska o 4,8 %. Naopak příjezdy z Koreje i Číny byly stále na vzestupu.

Město Rokycany a Klub českých turistů Rokycany pořádají v sobotu 13. května 2017 oslavu 3. výročí otevření Rozhledny na Kotli, která je spojena s turistickými Rokycanskými pochody. Rozhledna,  která  byla slavnostně otevřena 10. května 2014,  je volně přístupná, neplatí se žádné vstupné. 

Rokycanské pochody 2017 – k rozhledně na Kotli letos nabízejí pěší trasy o délce     13 km,  23 km a   31 km. Trasy jsou zařazeny mezi akce „IVV“ a „Vystup na svůj vrchol“.  Start: Triana – zasedací místnost Městského úřadu Rokycany (vchod ze dvora MÚ) od 07, 30 do 10 hodin.  Cíl je v místě startu do 17,30 hodin. Navíc do 10 hodin je možnost prohlídky obřadní síně Městského úřadu Rokycany. Občerstvení a kulturní program je u rozhledny na Kotli od 11 hodin. Účastníci jako odměnu obdrží diplom, drobné upomínkové předměty a hezké zážitky z přírody.

Rozhledna je dostupná po modré turistické značené trase  z Rokycan nebo z Kamenného Újezdu.  Automobilisté mohou jet z Rokycan směrem na Veselou, odstavit auto na parkovišti na vrcholu stoupání lesem a pokračovat 1,5 km pěšky opět po modré značené trase již s minimálním stoupáním.

Nová responsivní mobilní aplikace pro chytré telefony a tablety bude sloužit cykloturistům z celé Evropy při plánování dovolené podél dálkové evropské cyklotrasy EuroVelo 13 – Stezka železné opony, která v délce téměř 900 km prochází i česko-bavorským a česko-rakouským pomezím.  Podél nejrozvinutějších úseků na 10 400 km dlouhé cyklotrasy se cykloturisté dozví vice o historii našeho kontinentu i samotné Železné opony, která náš kontinent rozdělovala vice než 40 let na Východ a Západ. V Česku prochází EuroVelo 13 Karlovarským, Plzeňským, Jihočeským a Jihomoravským krajem a díky úsilí těchto a dalších partnerů byla trasa kompletně proznačena jednotným logem.

Nová mobilní aplikace EuroVelo 13 – Stezka železné opony pokrývá nejlépe vybavenou část trasy od Lotyšska po maďarsko-rakouskou hranici.  Aplikace dává přehled o stezce a jejím vedení stejně jako odkazuje na národní stránky trasy a jejich partnery, kde se zájemci dozví vice detailů.  V nové aplikaci naleznete interaktivní mapu s profily jednotlivých etap a hlavní turistické atrakce se zaměřením na historii rozdělené Evropy, přírodních a kulturních památek v koridoru stezky. Součástí aplikace je i systém odměn, pro ty uživatele, co se připojí k jednotlivým bodům zájmu a podělí o své zážitky z odjetých úseků I se svými přáteli.

cyklotrasy EuroVelo 13 -Stezky železné opony

Nová mobilní aplikace vznikla v rámci projektu Iron Curtain Trail Experience (ICTE) podpořeném Evropskou komisí. Prezentace aplikace proběhla jako součást závěrečné mezinárodní konference v maďarské Šoproni 27. dubna 2017.

Evropská dálková EuroVelo 13 prochází mnoha národními parky a rozdílnou krajinou, kde je možné spatřit jedinečnou faunu a flóru jako výsledek dlouholeté uzavřenosti území – „zóny nikoho“. Celá trasa propojuje také zajímavé kulturní památky, muzea či hraniční přechody, která nám připomínají nedávnou historii, završenou sametovou revolucí v roce 1989.

cyklotrasy EuroVelo 13 -Stezky železné opony

Stezka železné opony je součástí celoevropské sítě dálkových cyklotras, kterou v ČR koordinuje Nadace Partnerství. Cílem projektu je propojit celý evropský kontinent sítí 15ti dálkových cyklotras sloužících jak cykloturistice, tak k propojení měst a obcí a ke každodenní dojížďce na kole. Používáním sítě EuroVelo přispějete i Vy k posílení udržitelné turistiky a mobility, především v kombinaci s veřejnou dopravou.

Projekt Iron Curtain Trail Experience (ICTE) získal finanční podporu z programu COSME z DG ENTR.  Projektu se kromě Nadace Partnerství účastní i další partneři z Lotyšska, Polska, Maďarska, Rakouska, Slovenska a Evropská cyklistická federace z Bruselu z řad neziskových organizací, ale I z veřejných institucí a soukromé sféry působící v oblasti udržitelné turistiky. Současná verze nové aplikace se zaměřuje na nejvíc rozvinuté úseky Stezky železné opony: od Lotyšska, přes Polsko, Německo, Česko, Rakousko, Slovensko až do Maďarska. V plánu je další pokrytí chybějících úseků cyklotrasy.

 

V Nepomuku na jižním Plzeňsku zahájí v sobotu 22. dubna oficiálně turistickou sezónu. Během této akce bude možné navštívit některé běžně nepřístupné historické interiéry, projít se po nové městské naučné stezce, navštívit nové muzejní expozice, zúčastnit se komentovaných prohlídek, zhlédnout šermířské a divadelní představení, poslechnout si tradjazzovou kapelu či se seznámit s historickými řemesly.

U příležitosti Mezinárodního dne památek se otevřou brány některých běžně nepřístupných historických staveb, kterých v Nepomuku najdeme nemalé množství. Přístupná bude bývalá kaple Božího Těla, interiér a věž kostela sv. Jakuba, domek č. p. 30, dům U Petrů či atraktivní městské podzemí s pozůstatky středověkých důlních děl a ještě několik dalších památek.

Letos poprvé zpestří program i hudební, šermířské a divadelní vystoupení Na nádvoří arciděkanství (Přesanické náměstí), kde budou k vidění také ukázky historických řemesel, předvede skupina historického šermu Gloria kus ze života zakladatele zdejšího svatojánského kostela Františka Karla Matyáše ze Šternberka, z období Třicetileté války (11.00 a 14.00). V barokním domku č. p. 30 si budete moci poslechnout tradjazzovou kapelu The Dixie Hot Licks (13.00, 14.00 a 15.00 hodin). Od 15.00 se můžete těšit na divadelní vystoupení Teatro Rajdo O rybáři a rybce na Malé letní scéně.

V sousední stodole Rodného domu Augustina. Němejce se budete moct občerstvit kávou a tradičními regionálními dobrotami od Nepomuckých kuchařinek.

Oblíbenou částí programu budou opět komentované prohlídky. Návštěvníci si mohou vybrat ze dvou okruhů. První vycházku Když osobnosti mlčí povede Pavel Motejzík po hrobech významných obyvatel Nepomucka. V rámci tohoto okruhu bude možné navštívit i sklepení na arciděkanství. Na vycházku s Pavlem Motejzíkem se můžete vydat v 10.00 a ve 13.00 hodin. Sraz je u hlavní brány nepomuckého hřbitova.

Ve 12.00 a v 16.00 hodin bude od arciděkanství vycházet druhá prohlídka nazvaná Když domy hovoří. Po nepomuckých stavebních památkách provede návštěvníky PhDr. Pavel Kroupa. V rámci vycházky se návštěvníci podívají také do gotického sklepení pod radnicí. Vstupné do všech památkových objektů a místních muzeí je tento den zdarma.

„Akcí Otvíráme Nepomuk! symbolicky zahajujeme turistickou sezónu, otvíráme zbrusu nové expozice a dáváme tak vědět světu, že Nepomuk je zajímavou destinací pro cestovní ruch. Velmi populární je zejména návštěva běžně nepřístupných prostor, kde navíc často čeká nejedno překvapení.  Hojnou účast mají i komentované prohlídky. V loňském roce na akci přišlo zhruba šest set lidí. Věřím, že letos jich bude ještě víc,“ komentuje akci nepomucký místostarosta Pavel Kroupa.