Home Tagy Články označené "ÚMO Plzeň 2"

ÚMO Plzeň 2

Tři desítky obyvatel z Městského obvodu Plzeň 2 – Slovany přišly diskutovat do Šeříkovky o budoucnosti Plzně nejen se zástupci Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně, ale i městského obvodu. Setkání, které se postupně uskuteční ve všech městských obvodech, bylo součástí přípravy jednoho z nejdůležitějších dokumentů ve městě – tzv. strategického plánu.

Největší zájem vyvolalo naplňování strategického cíle jedna „Zlepšit podmínky pro kvalitní život všech generací“, o kterém se hovořilo nejdéle. Diskutovalo se ale i o životním prostředí či centru města. Mezi náměty na vylepšení života v Plzni se objevilo například téma více zohlednit potřeby obyvatel se sníženou schopností pohybu v centru města, čistota a údržba veřejných prostranství či návaznost záchytných parkovišť na veřejnou dopravu.

Další setkání s Plzeňany se uskuteční už v pondělí 24. dubna od 16 hodin v černické hasičárně v ulici K Cihelnám. Diskutovat může přijít kdokoliv. Podněty k návrhové části strategického plánu je možné zasílat také prostřednictvím kontaktního formuláře na www.ukr.plzen.eu.

 

Ve druhém plzeňském obvodě je letos jaro o trochu zelenější a voňavější. Místní obyvatelé se mohou těšit z tuctu nově vysazených třešní, které nahradily odumřelé a nemocné stromy v ulici Polní mezi ulicemi Olšová a Kaštanová. Obnovu zeleně díky výsadbě nových stromů podpořila Nadace ČEZ částkou přes 101 tisíc korun.

Část stromořadí v Polní ulici v Plzni – Slovanech se netěšila dobrému zdraví a dvě nové třešně byly loni v létě zničeny při dopravní nehodě. „Zvolili jsme celkem 12 okrasných třešní a výsadbu i následnou péči jsme s ohledem na obtížné podmínky svěřili odborníkům, kteří se budou o stromy starat i v následujících třech letech a ponesou za ně záruku. Věřím, že díky nové aleji budou naši občané touto ulicí opět rádi chodit nejen za prací nebo na nákup, ale třeba i na procházku nebo s kočárkem,“ uvedl starosta Městského obvodu Plzeň 2 – Slovany Lumír Aschenbrenner.

Česká města a obce s podporou Nadace ČEZ obnovují či nově vysazují stromořadí už od roku 2011. Díky neustávajícímu zájmu žadatelů o grant se dosud podařilo vysadit přes dvě stě alejí a letos k nim přibývají desítky dalších. „Jsme rádi, že jsme mohli pomoci k obnově zeleně v této rezidenční oblasti Plzně. Věříme, že se zde bude lidem lépe dýchat i žít,“ řekla ředitelka Nadace ČEZ Michaela Ziková.

Pozitivní vliv stromů se dotýká mnoha oblastí lidského života. Správně umístěná zeleň snižuje negativní důsledky urbanizovaného prostředí, je schopná zvyšovat vlhkost vzduchu, tlumit výkyvy teploty i nežádoucí proudění vzduchu. Je významným producentem kyslíku a částečně také vzduch zbavuje škodlivých plynů. Snižuje prašnost i hluk a v neposlední řadě plní důležitou estetickou funkci.

16. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 – Slovany se koná 28. března od 14 hodin v zasedací místnosti č. 001, v přízemí budovy ÚMO Plzeň 2 – Slovany.