Home Tagy Články označené "ÚMO Plzeň 2"

ÚMO Plzeň 2

Ve čtvrtek 7. prosince bude z provozních důvodu budova ÚMO 2 v Plzni na Slovanech od 11:00 hodin uzavřena.

Plzeňanům začala sloužit kompletně zrekonstruovaná Letkovská ulice, frekventovaná silnice III/18019. Na jedné z hlavních komunikací v části Božkov, která je průtahem z města na Letkov, pracovaly stavební firmy od léta 2016. Společná akce Správy a údržby silnic Plzeňského kraje, města Plzně a městské společnosti Vodárna Plzeň vyšla na 49,7 milionu korun včetně DPH. Převážná část objektů v Letkovské ulici jsou památkově chráněny a zapsány na seznamu Národních kulturních památek. Z toho pramenily velké nároky na kamenné dlažby a obruby, na jejich kladení, tvar, barevnost a kvalitu materiálu.

„Zrekonstruováno bylo 700 metrů komunikace, a to v úseku od předpolí mostu přes Úslavu na Božkovském náměstí až po konec města. V rámci stavby byla provedena kompletní výměna povrchu vozovek Letkovské ulice a dále také ulic Okružní, Kristinovská, K Bukové včetně vybudování navazujících chodníků. Byl také vyměněn vodovod v Letkovské ulici a provedeny kanalizační přípojky na jednotnou kanalizaci,“ přiblížil projekt technický náměstek primátora města Plzně Pavel Šindelář. Součástí projektu bylo také nové veřejné osvětlení, na nezpevněných veřejných plochách podél komunikací byly provedeny vegetační úpravy.

Podle starosty druhého městského obvodu Lumíra Aschenbrennera stavba pomohla vyřešit hlavní deficit, a to bezpečný pohyb chodců v celé ulici. „Až dosud zde nebyly chodníky a chodci museli využívat krajnice vozovky, což při značné intenzitě dopravy pro ně bylo velmi nebezpečné. Vedle nových chodníků přispěje k většímu komfortu místních obyvatel i nový povrch vozovky, který pomůže snížit hlukovou zátěž z dopravy,“ uvedl starosta. Rekonstrukcí Letkovské ulice končí léta intenzivní stavební činnosti v této části Božkova. „Místní si budou moci ulevit od negativních dopadů prováděných staveb. Jsme spokojeni jak s navrženým technickým řešením, kde hledání kompromisu bylo docela obtížné, například v místě napojení Letkovské ulice do Božkovského náměstí, tak i s vlastním provedením stavby,“ dodal Lumír Aschenbrenner.

„Po dokončení rekonstrukce ulice K Hrádku a Ve Višňovce byla rekonstrukce Letkovské ulice další, velmi důležitou stavbou na území městského obvodu Plzeň 2. Stavba se připravovala 16 let. Realizace byla stanovena na 12 měsíců, a to z důvodů značné etapizace stavby. Bylo nutné zajistit přístup a příjezd k jednotlivým nemovitostem, vyřešit křižující se inženýrské sítě, zajistit dodávky vody pro občany, musela být vypínána elektrická energie a další,“ uvedl ředitel Správy a údržby silnic Plzeňského kraje Pavel Panuška.

Na celkových stavebních nákladech ve výši necelých 50 milionů korun se Správa a údržba silnic Plzeňského kraje podílela částkou zhruba 17,5 milionu korun, město Plzeň částkou 25,3 milionu korun a Vodárna Plzeň částkou zhruba 6,4 milionu korun (vše včetně DPH).

Akci zrealizovala společnost Letkovská ulice Plzeň, jde o sdružení firem EUROVIA CS, a. s. a BERGER BOHEMIA a. s. Realizace začala v srpnu 2016, dokončena byla v září 2017. Všechny práce probíhaly postupně v několika etapách.

Městský obvod Plzeň 2 Slovany uspořádal pod záštitou starosty Lumíra Aschenbrennera tradiční Medový jarmark. Akce proběhla jako vždy první sobotu v říjnu na Koterovské návsi.

Vystoupili Plzeňští heligonkáři, folklorní soubor Jiskřička a největší hvězdou byl zpěvák Petr Bende, který zpíval za doprovodu svého bandu, jehož součástí byl netradičně i cimbál.

Lidé, kteří přišli na medový jarmark mohli med ochutnat a nakoupit, a to včetně mnoha produktů, které se z medu vyrábějí – bonbony, medovinu, kosmetiku a podobně. Ve třiceti stáncích byla k dostání i řada dalších regionálních potravin. V sokolovně byla pro zájemce připravena přednáška Zdeňka Klímy na téma Apiterapie – léčba včelími produkty.

CZ.1.14/3.2.00/05.01590 “Obnova historické části obce Plzeň-Koterov za účelem zachování kulturního a historického dědictví a rozšíření cestovního ruchu.”

 

Mušle, ryba, kormidlo a další objekty typické pro mořský svět vytvořil plzeňský fotograf a sochař Pavel Černý v rámci svého projektu Moře pro Božkovský ostrov.

Sochy už jsou na místě. Autor k jejich výrobě použil dřevo, které zde rostlo a v rámci rekonstrukce celého areálu muselo být pokáceno. Mořské sochy si zamilovaly hlavně děti. Podívejte se na reportáž Plzeň TV.

CZ.1.14/3.1.00/11.02186  „Výstavba pěších stezek božkovsko – koterovského rozvoje cestovního ruchu”

CZ.1.14/3.1.00/23.02638 „Greenways-cyklostezka přes Božkovský ostrov

Téma dopravy rezonovalo v dotaznících a besedách s občany během příprav projektu od počátku, nikdy ale na úkor dalších potřebných aspektů Jiráskova náměstí. Kromě místa pro auta chtějí lidé také dostatek zeleně, klidovou zónu a vybavenost pro děti, seniory i pracující. Vítězné architektonické studio re:architekti v červnu v soutěžním návrhu představilo kvalitní kompromis všech těchto prostorově náročných požadavků a diskutovalo o něm s občany. Na základě podnětů občanů i města Plzně se na prezentovaném návrhu bude dále pracovat. Obvod chce navíc nedostatečnou parkovací kapacitu na Slovanech řešit v kontextu celého města tak, jak je to běžné a účinné v západních metropolích.

Přípravě projektu se věnovalo mnoho odborníků mnoha profesí. Proběhly průzkumy dopravy, zeleně, místní demografie. V lednu 2016 Správa veřejného statku města Plzně provedla v pracovních dnech průzkum stavu parkování v lokalitě Jiráskova náměstí. Přestože skutečnost se může jevit vzhledem k divokému, nedovolenému parkování odlišně, norma zde uvádí 121 zaparkovaných vozidel jako maximální kapacitu. „Nesnižovat počet parkovacích míst bylo v zadání architektonické soutěže jednou z priorit a naopak bylo architektům navrženo navýšit počet legálních parkovacích míst na zhruba 160,“ uvedl starosta městského obvodu Plzeň 2 – Slovany Lumír Aschenbrenner.

„Rekonstrukcí Jiráskova náměstí se v posledním roce v rámci dvou soutěží zabývalo celkem 10 architektonických ateliérů, ani jeden z předložených návrhů neupřednostnil výhradně parkování na úkor jiných funkcí tohoto veřejného prostoru,“ říká Jitka Přerovská z Nadace Proměny Karla Komárka, která architektonické soutěže vyhlašovala. Vítězní re:architekti v území navrhli 140 parkovacích stání pro osobní automobily, z toho několik je rezervováno pro konkrétní uživatele, další parkovací místa pak navrhují v Plzenecké ulici. Prezentovaný návrh zároveň není konečný. Jedná se o prvotní výstup z architektonické soutěže, který se bude v dalších měsících dopracovávat a mírně upravovat mimo jiné i na základě připomínek obyvatel. Následně proběhne další participační beseda architektů s obyvateli.

Obvod si nedostatečnou parkovací kapacitu na Slovanech plně uvědomuje, chce ji však řešit v širším měřítku a koordinovat své návrhy s městem, které je kompetentní v této věci rozhodovat. Významnější navýšení parkovacích kapacit pouze v jednom místě by jednak odporovalo požadavkům občanů na dopravní zklidnění místa a vytvoření parkového prostředí vhodného i pro další požadované funkce, jednak by reálně nepřineslo ani navýšení počtu volných kapacit pro rezidenty. Parkovací místa by v důsledku nesloužila pro rezidenty, ale naopak by sem přilákala ještě více automobilů těch, kdo do Plzně dojíždějí.

„Jakékoliv dobré a efektivní řešení nemůže být pouze řešením malého vymezeného území, jako je tomu v případě Jiráskova náměstí, ale musí být řešením na území celého města nebo minimálně obvodu. Jenom tak můžeme zabránit „přelévání“ dopravy z jednoho místa na druhé, z místa právě zrekonstruovaného na místo, které na svou rekonstrukci teprve čeká, z ulice, která byla právě zpoplatněna do vedlejší ulice, která ještě zpoplatněna není apod.,“ říká místostarosta druhé městské části Jan Fluxa. Za pravdu mu dávají četné zkušenosti a vědecké studie z jiných českých i zahraničních měst.

Koncepční řešení zahrnuje například vytvoření nabídky záchytných parkovišť s dobrým napojením na MHD pro dojíždějící. Důležitým krokem je i zpoplatnění parkování v ulicích, jehož účelem je umožnit především rezidentům parkovat za přijatelnou cenu v rozumné vzdálenosti od svých domovů. Dalším stupněm opatření je pak výstavba kapacitních parkovacích domů v blízkosti dopravních tepen tak, aby více automobilů zbytečně nezajíždělo do klidových zón, jakou je právě Jiráskovo náměstí.

Rekonstrukce Jiráskova náměstí a klášterní zahrady by měla být hotová v roce 2022, může proto jít paralelně s některými dalšími opatřeními v oblasti dopravy v Plzni.

Ve středu byl slavnostně otevřen nově zrekonstruovaný objekt se šatnami a recepcí, který je určen pro venkovní sportoviště v areálu TJ Lokomotiva Plzeň na Slovanech. Otevření objektu se za město Plzeň zúčastnil primátor Martin Zrzavecký, radní pro oblast podpory podnikání a sportu Petr Chvojka a ekonomický náměstek Pavel Kotas. Celkové náklady na rekonstrukci činily 12,5 milionu korun.

„TJ Lokomotiva na Slovanech patří k nejlepším sportovním areálům v Plzni se širokou nabídkou sportů. Město Plzeň přispělo na rekonstrukci zázemí u venkovního sportoviště částkou 3,6 milionu korun, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky poskytlo na rekonstrukci 7,455 milionu korun, spoluúčast TJ Lokomotivy Plzeň činila 1,245 milionu korun. Sportovní klub měl připraven projekt na obnovu šaten již v roce 2009 a od té doby pravidelně žádal ministerstvo o podporu v rámci investičního programu na obnovu a rekonstrukci sportovišť, nakonec až v loňském roce se podařilo především díky podpoře města Plzně uspět ve výběrovém řízení a akci úspěšně zrealizovat,“ uvedl při otevření objektu primátor Martin Zrzavecký.

„Budova původních šaten pro volejbalová hřiště sportovního areálu na Slovanech byla postavena již v roce 1976, technický stav tohoto objektu vzhledem ke svému stáři nesplňoval hygienické a technické normy. Zázemí pro venkovní sportoviště bylo v přízemí rozšířeno o recepci, dále byly zrekonstruovány původní šatny v přízemí a z důvodu špatného stavu stropní konstrukce bylo potřeba vyřešit střechu budovy. Vzniklo zde nové patro se samostatným vchodem, kde bylo vybudováno šest nových šaten a klubovna. Vytvořením patra došlo k maximálnímu využití objektu a vytvoření zázemí pro kluby,“ popsal zrekonstruovaný objekt radní pro oblast podpory podnikání a sportu Petr Chvojka.

Díky rozšíření počtu šaten v patře budovy splňuje nyní TJ Lokomotiva podmínky pro pořádání volejbalových zápasů konaných v rámci Českého volejbalového svazu. V srpnu letošního roku se v areálu TJ Lokomotivy na Slovanech začne stavět třetí tréninková hala určená například pro hru volejbalu, basketbalu, házené či tenisu, přibude k současné hlavní a druhé tréninkové hale. TJ Lokomotiva Plzeň by dále v budoucnu ráda vybudovala nafukovací halu pro plážové sporty.

Objekt s novými šatnami byl v letošním roce již úspěšně zkolaudován a ze strany ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v rámci závěrečného vyhodnocení udělené dotace bez připomínek ukončen.

Městský obvod Plzeň 2 – Slovany vyšel vstříc mladým lidem, kteří navštěvují Škoda sport park (ŠSP) a věnují se skateboardingu. Kromě skateparku, který je ve v provozu již několik let, budou moci skateboardisté využívat nově také skatebazén (tzv. bowl).

Vyznavači skateboardingu již před časem o stavbu skatebazénu projevili zájem, na což navázala jednání s představiteli druhého městského obvodu. „Návrh skatebazénu jsme od samého počátku výstavby konzultovali se zástupci komunity skatu,“ sdělil místostarosta MO Plzeň 2 – Slovany Jan Fluxa. Skatebazén sportovcům poskytne moderní plochu a nové možnosti vyžití.

Skatebazén se začal stavět na jaře letošního roku, ihned jak nastaly vhodné klimatické podmínky pro výkopové práce a betonáž konstrukce bazénu. V současné době je stavba dokončena a plně připravena pro využití skateboardisty. „Skatebazén je navržen jako betonový monolitický prvek, s hrubými půdorysnými rozměry 24 m x 22 m, s úkosem na jedné straně. Pojezdové hrany budou zpevněny kovovými profily. Zastavěná plocha skatebazénu bude přibližně 480 m2,“ přiblížil technické parametry starosta MO Plzeň 2 – Slovany Lumír Aschenbrenner. Skateboardový bazén je částečně zapuštěný do terénu a je navržen pro jízdy na skateboardech a na kolech BMX.

„Náklady stavby se vyšplhaly na 3,12 mil. Kč. Financování stavby bylo zajištěno z rozpočtu druhého městského obvodu,“ doplnil místostarosta Roman Andrlík. Během doby provozu Škoda sport parku byly do areálu vloženy větší i menší částky investic.

Největší finanční náklady byly do areálu vloženy v letech 2005 a 2006, kdy nechal obvod vybudovat převážnou část zázemí a sportovišť. V tomto období bylo investováno přes 16 mil. Kč. Od začátku provozu bylo do areálu investováno přes 31 mil. Kč.

Parkové náměstí s možností různých forem odpočinku, volnou plochou pod stromy s výhledy na dominantu Kostela Panny Marie Růžencové a zároveň citlivé řešení klášterní zahrady se zapojením vodního prvku, taková je základní představa vítězného studia re:architekti o budoucí podobě Jiráskova náměstí na plzeňských Slovanech. Porota architektonické soutěže Cena Nadace Proměny 2017 tento návrh ocenila jako nejlepší z pěti, které se ve vyhlášené soutěži sešly. Všechny návrhy se od 21. června představí veřejnosti v rámci venkovní výstavy instalované přímo na Jiráskově náměstí.

různých dějů. Porota především ocenila, že architekti přinášejí jednoznačné a nekomplikované řešení dopravy i přiměřené hospodaření s vodou, rozšiřují chodníky a zužují vozovky. Potvrzují prostor před klášterem jako parkové náměstí s možností různorodých forem odpočinku a zachovávají jeho paměť v podobě jírovců. Autobusovou točnu mění na klidný parčík. Klášterní zahradě pak ponechávají její skrytost.

V soutěžní porotě, která všech pět návrhů hodnotila, zasedli vedle zástupců města a nadace také nezávislí architekti, urbanisté a krajináři. O pořadí rozhodla porota takto:

1. místo: re:architekti studio s.r.o.
2. místo: Ing. akad. arch. Jan Šépka
3. místo: PROJEKTIL ARCHITEKTI s.r.o.
4. místo: MgA. Ing. arch. Michal Fišer
5. místo: D3A, spol. s r.o.

Všechny soutěžní návrhy se představí na výstavě, která bude součástí Landscape festivalu 2017 probíhajícího letos právě v Plzni. Vernisáž se uskuteční v sobotu 21. června v prostoru Jiráskova náměstí před kostelem. Výstava potrvá až do září, kdy je plánováno další setkání s místními.

Další harmonogram projektu předpokládá rozsáhlejší zpracování jednotlivých stupňů projektové dokumentace, se zahájením stavebních a vegetačních úprav by se proto mělo začít nejdříve v roce 2019. Otevření revitalizovaného náměstí pro veřejnost se plánuje v roce 2022.

Projekt obnovy Jiráskova náměstí a klášterní zahrady v Plzni, jehož předpokládané náklady se odhadují na 110 miliónů korun, spolufinancují Nadace Proměny Karla Komárka, Městský obvod Plzeň 2 – Slovany a město Plzeň.

Architektonická soutěž Cena Nadace Proměny 2017 je součástí podpory poskytované nadací Městskému obvodu Plzeň 2 – Slovany na uskutečnění rozsáhlého projektu. Jeho cílem je kompletní revitalizace historického centra plzeňských čtvrtí Petrohrad a Slovany tvořeného právě Jiráskovým náměstím s klášterní zahradou. Architektonická soutěž, která hledala odpovědi na to, jak by se celé území mohlo v dalších letech proměnit, byla vyhlášena v únoru.

Zámky lásky, tzv. Love Locks, jsou v současné době fenoménem, který je rozšířený po celé Evropě. Zamilovaní lidé zavěšují své zámky lásky nejčastěji na mosty a jiná zajímavá místa, aby tím vyjádřili pouto svého věčného citu. Své Love Locks budou moci lidé umisťovat i ve Chvojkových lomech na Slovanech, kam nechal MO Plzeň 2 – Slovany zhotovit speciální objekt, který je k umisťování zámků lásky přímo určený.

K zavěšování Love Locks bude sloužit kovová plastika ve tvaru lípy, která je zároveň symbolem Slovan. „Objekt realizovala firma Lovelock s.r.o. ve spolupráci s uměleckým kovářem Ladislavem Mudrou. Výtvarný návrh plastiky vytvořil autor loga MO Plzeň 2 – Slovany, známý plzeňský výtvarník, Karel Syka. Budeme se těšit, že slovanská lípa „obroste“ barevnými zámky a stane se milou a trvalou připomínkou, že se lidé mají rádi a mají rádi i místo, kde žijí,“ uvedl starosta MO Plzeň 2 – Slovany Lumír Aschenbrenner.

„Návrh je podle pořekadla „láska nerezaví“ koncipován tak, aby na kovovém rezavém podkladu zasvítily barevné nerezavějící zámky lásky, nejen jako symbol lásky dvou jedinců, ale aby se celek vázal i k místu, ke kterému mají lidé vztah. Místo kde žijí, kde se scházejí. Místo které mají rádi. Proto má plastika tvarosloví loga Slovan,“ přiblížil více výtvarník Karel Syka.

Umístěním plastiky určené k zavěšování zámků vznikl ve Chvojkových lomech nový atraktivní prvek, který má občany potěšit. Zároveň se díky němu předejde problému, že by lidé zavěšovali zámky na nevhodná místa, kde by bylo jejich umístění nežádoucí, nebo by zámky poškozovaly památky. Za návrh, zpracování a ukotvení plastiky lípy zaplatil obvod celkem 55 tisíc korun.

K zavěšování svých zámků lásky budou mít občané příležitost hned druhý den po slavnostním odhalení plastiky. V sobotu dne 10.6. se ve Chvojkových lomech totiž koná Love festival, na který jsou srdečně zváni všichni vyznavači romantiky. „Love festival děláme proto, abychom se naučili milovat a být šťastní a abychom si užili společně skvělé odpoledne. Tantra centrum Plzeň vnáší do mnoha životů moudrost, tak jí chceme šířit co nejdále a nejvíce,“ říká o akci Zuzka Pithardová, jedna z organizátorek akce.

Tři desítky obyvatel z Městského obvodu Plzeň 2 – Slovany přišly diskutovat do Šeříkovky o budoucnosti Plzně nejen se zástupci Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně, ale i městského obvodu. Setkání, které se postupně uskuteční ve všech městských obvodech, bylo součástí přípravy jednoho z nejdůležitějších dokumentů ve městě – tzv. strategického plánu.

Největší zájem vyvolalo naplňování strategického cíle jedna „Zlepšit podmínky pro kvalitní život všech generací“, o kterém se hovořilo nejdéle. Diskutovalo se ale i o životním prostředí či centru města. Mezi náměty na vylepšení života v Plzni se objevilo například téma více zohlednit potřeby obyvatel se sníženou schopností pohybu v centru města, čistota a údržba veřejných prostranství či návaznost záchytných parkovišť na veřejnou dopravu.

Další setkání s Plzeňany se uskuteční už v pondělí 24. dubna od 16 hodin v černické hasičárně v ulici K Cihelnám. Diskutovat může přijít kdokoliv. Podněty k návrhové části strategického plánu je možné zasílat také prostřednictvím kontaktního formuláře na www.ukr.plzen.eu.