Home Tagy Články označené "Výstava"

Výstava

Výstavy v Plzni – výstavy v Plzeňském kraji.
Výstava a expozice jsou muzejně prezentační formy, během kterých je prezentována činnost muzea či jiné kulturní instituce nebo jejich sbírkový fond.
Rozdíl mezi výstavou a expozicí
Výstava se liší od expozice svou délkou a svým tématem, kdy výstava je krátkodobá – max. do doby trvání 2 let, téměř na jakékoli zpracovatelné téma a jde mnohem více do hloubky než expozice. Je taktéž doprovázena mnoha doprovodnými akcemi.
Expozice je dlouhodobá, trvá déle než 2 roky, optimálně na dobu 10 let s obměnami. Vychází striktně ze zaměření muzea – prezentovány jsou hlavně sbírkové předměty muzea.

V malém výstavním sále Muzea Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech bude v pátek 24. listopadu zahájena výstava nazvaná Vysvědčení v proměnách času, která bude k vidění až do 31. ledna 2018.

Výstava, která je zapůjčená z Národního pedagogického muzea a knihovna J. A. Komenského v Praze, přibližuje veřejnosti historii a vývoj školního vysvědčení. Návštěvníci si budou moci prohlédnout vysvědčení z gymnázií, triviálních, hlavních, obecných, měšťanských a základních škol a z řady dalších středních škol, ať státních či soukromých. Výstava mapuje jejich podobu na celém území někdejšího Československa, tj. i ze Slovenska a Podkarpatské Rusi. K vidění budou i nejstarší známá vysvědčení z roku 1776.

Ve čtvrtek 23. listopadu se v 17 hodin otevírá v kulturním centru Plzeň zastávka výstava fotografií Pavla Přibyla a Renaty Volfík Zet s názvem Letní variace. Kurátorkou výstavy je galeristka Marie Fictumová. Fotografie budou k vidění do 21. 12. 2017. Otevřeno je každý čtvrtek od 14 do 18 hodin.

Ve Staroplzenecké galerii ve Starém Plzenci na jižním Plzeňsku byla zahájena výstava obrazů a kreseb malíře, grafika, ilustrátora a fotografa Jiřího Vlacha a fotografií jeho dcery Žofie Vlachové. Výstavu je možné zhlédnout až do 31. ledna 2018.

Jiří Vlach se ve svých dílech inspiruje snem a fantazií, kombinuje postavy a tváře s bohatými dekorativními prvky vegetace a s lidskými artefakty. Na vystavených obrazech jsou zachyceny mj. motivy významných sakrálních staveb bývalé staré Plzně. Svým detailním propracováním zaujme obraz Plzeňská madona s katedrálou svatého Bartoloměje nebo Johanka z Arku. Při vytváření kreseb byl autor inspirován řeckou mytologií a Božskou komedií Dante Alighieriho.

Motto Jiřího Vlacha zní:  “Chtěl bych dosáhnout toho, aby lidé můj rukopis poznali i bez podpisu“.

Žofie Vlachová je umělecky nadaná, mladá dívka, která ráda fotografuje.  Ve svých fotografiích zachycuje svět takový, jaký je. Fascinuje ji příroda ve všech podobách a detailech. Na snímcích jsou mj. zachyceny detaily květin, zvířat, krajiny, ale např. i mimozemšťan v zrcadle….

Zveme vás na středeční (22.11.) komentovanou prohlídku výstavy Pistole, pušky a samopaly československých zbrojovek v letech 1918 – 1968. Výstavou vás od 17 hodin provede její kurátor Bohumil Diviš z oddělení starších dějin Západočeského muzea v Plzni.

V Muzeu Českého lesa v Tachově vystavuje své práce dlouholetá profesionální tachovská fotografka Marie Matějková pod názvem Krása v zániku. Její minulá výstava byla více dokumentární, tentokrát zacílila spíše na umělecký výraz i jednotící téma jako takové.  Výstava  potrvá do 31. prosince.

Až do 30. listopadu se koná v Infocentru Spálené Poříčí na jižním Plzeňsku výstava kapesních kalendáříků ze sbírky pana Emanuela Procházky.  Infocentrum je otevřeno denně v pracovní dny (po, st 7,30 – 18,00, út, čt, pá 7,30 – 14,30).

Městská knihovna Klatovy a plzeňská sekce Spolku sběratelů a přátel exlibris zvou v pondělí 20. listopadu v 17 hodin na zahájení výstavy členů Sdružení českých umělců grafiků Hollar ke 100. výročí svého vzniku. Celkem bude vystaveno 36 grafik. Výstavu připra­vil ze své sbírky Jan Langhammer.

Výstava Archivní kulturní památky ve fondech Archivu města Plzně bude k vidění v mázhauzu plzeňské radnice od 20. listopadu do 7. prosince 2017. Na 20 panelech představí nejstarší plzeňské pečetidlo, soubor čtyř zlatých bul, první knihu soudní, Osecký žaltář, dvě erbovní privilegia i rukopis hry Josefa Kajetána Tyla Fidlovačka s textem národní hymny Kde domov můj. Vernisáž výstavy se uskuteční 20. listopadu 2017 od 17 hodin.

„Vzhledem k tomu, že jde o mimořádně cenné archiválie, kde kromě bezpečnostního hlediska musí být dodržena i řada aspektů výstavních, tedy správná teplota, vlhkost či osvit, budou originály vystaveny pouze jeden den, a to 28. listopadu 2017 od 9 do 17 hodin,“ uvedla Štěpánka Pflegerová, vedoucí oddělení zpracování a využívání archiválií Archivu města Plzně.

Ministerstvo vnitra České republiky letos nově prohlásilo vzácné dokumenty z Archivu města Plzně za archivní kulturní památky. Plzeň měla do té doby jedinou archivní kulturní památku, a to rukopis Tylovy hry Fidlovačka. „Institut archivních kulturních památek je důležitým nástrojem z hlediska ochrany a propagace Národního archivního dědictví. Prohlášení vybraných archiválií za archivní kulturní památky s sebou sice přináší i některá omezení a opatření v nakládání s nimi, ale nepředstavuje zvýšení finančních prostředků na jejich ochranu a uložení. Jde tedy zejména o prestižní záležitost,“ doplnil vedoucí Archivu města Plzně Adam Skála.

Až do konce letošního  listopadu je na schodišti někdejší školní budovy na náměstí ve Dvorci – Nepomuku umístěna putovní výstava Má vlast cestami proměn, která dokumentuje opravy památek, rekonstrukce veřejných prostranství  v českých městech a obcích. Nepomuk letos do soutěže přihlásil právě kapličku sv. Barbory v zatáčce ve Dvorci (Železné Huti).

Kaplička sv. Barbory ve Dvorci, původní stav

Zděná kaplička z 19. století je zasvěcená patronce horníků a hutníků, sv. Barboře. Průčelí stavby nezapře inspiraci stylem blízkého nádraží, zprovozněného roku 1868. Kaplička nebyla dlouhá léta udržována.  Obnovy se dočkala fasáda, která získala opět původní sytě okrový odstín, i omítky v interiéru. Repasována byla také originální okna a dveře, jimž dominují řezby českých lvů na kartušových štítech.

Zvonička byla nově pobitá měděným plechem. Opět funkční je i zvon z roku 1926, který nese jméno Alois.  Do interiéru se navrátily i dva barvotiskové svaté obrázky v novogotickém slohu, které doplnila novodobá socha sv. Barbory. V loňském roce se podařilo obnovit i nedaleko stojící kamennou barokní sochu sv. Barbory z 18. století.

Putovní panelová výstava Plzeňský kraj – region spolehlivých zaměstnavatelů, která představuje 16 firem a jejich profesní zaměření, bude až do 27. listopadu instalována na náměstí v Sušici. Je možné si prohlédnout firemní prezentace, které lákají pracovníky řady profesí.

„Pravidelně se potkáváme se zástupci zaměstnavatelů, a proto jsem rád za jejich prezentaci ve městě. V poslední době je největším problémem na trhu podnikání a zaměstnanosti nedostatek pracovních sil a zbytečně přebujelá byrokracie a legislativa, která souvisí s podnikáním,“ shrnul největší problémy starosta města Sušice Petr Mottl.

Jednou z firem prezentujících se na výstavě je i společnost Swietelsky, která řadu let spolupracuje se Střední průmyslovou školou stavební v Plzni, jejímž studentům umožňuje již během studií absolvovat praxi o prázdninách a studenty vysokých škol zaměstnává během studií na zkrácený úvazek. Důvodem těchto kroků je problém s obsazeností profesí jako zedník, tesař, železář, izolatér, montér, prakticky u všech dělnických profesí.

„Osobně bych uvítal zvýšení společenské prestiže pracovníků ve stavebnictví. Pohled veřejnosti je velmi negativně ovlivňován různými aférami okolo ovlivňování výběrových řízení. Práce na stavbách je velmi náročná, je fyzicky namáhavá, často se pracuje ve stresu a pod termínovým tlakem, někdy o sobotách a nedělích, za každého počasí a v místě stavby, která může být kdekoliv v republice, a navíc každou chvíli jinde. Přitom někteří zkušení pracovníci vytvářejí v těchto podmínkách doslova malá umělecká díla,“ uvádí Petr Šolc, ředitel odštěpného závodu Pozemní stavby ZÁPAD společnosti SWIETELSKY stavební s.r.o.

Podobně uvažuje i ředitel divize pozemní a mostní stavby, železniční stavby společnosti BERGER BOHEMIA a.s. Jiří Voska: „Větší pozornost by si zasloužily určitě učební obory, dále je na trhu nedostatek absolventů. Měly by se vytvářet podmínky pro praxi v rámci školní výuky a vytvořit motivační program pro studenty, zaměřený na samostatnost, zodpovědnost a odborný rozvoj.“