Home Tagy Články označené "Výstavy v Plzni"

Výstavy v Plzni

Výstavy Plzni i v regionu Plzeň? Na zpravodajském portálu plzen.cz vždy naleznete aktuální informace o snad každé pořádané výstavě v Plzni i v Plzeňském kraji.

Výstava Útěky z nesvobody připomene dílo Bedřicha Bartáka, který jako malíř, scénograf a kostýmní výtvarník působil v Divadle J. K. Tyla v Plzni v letech 1975 až 1991. Výstava bude slavnostně otevřena v pondělí v 15 hodin na Malé scéně Nového divadla. Prohlédnout si ji můžete do 15. listopadu.

Západočeská galerie v Plzni, výstavní síň Masné krámy otevřela novou výstavu TENKRÁT V EVROPĚ. Čeští umělci v totalitních režimech 1938–1953. Vidět ji můžete do 21. ledna. Výstavu připravily Marie Klimešová a Hana Rousová.

Josef Čapek, Mrak, 1933

V letech 1938–1953 došlo k největším nedobrovolným přesunům Evropanů v dějinách. Jejich původcem i vykonavatelem byla zrůdná nacistická ideologie a po válce nástup dalšího totalitního režimu, tentokrát komunistického. Dodnes historici odhalují lokální a individuální dramata, o nichž se nevědělo nebo na která se v rámci celkových hodnocení událostí zapomnělo. S vědomím, že každé z nich fatálním způsobem zasáhlo do života konkrétních lidí, bylo v možnostech výstavy pouze symbolicky připomenout několik proudů těch, kteří se jim snažili uniknout.

Na výstavě je zahrnuto téměř šest desítek uměleckých děl od více než třiceti umělců (Jan Kotík, Jiří Kolář, Alén Diviš, František Hudeček, Bohumír Matal, Karel Čapek, Josef Istler, Mikuláš Medek, Stanislav Podhrázský, Kamil Lhoták, Zbyněk Sekal, Bohdan Lacina a další), včetně zastoupení fotografů, jako jsou Vilém Reichmann, Jan Lukas, Josef Sudek či Jiří Toman.

Umělecká díla z 30. – 50. let minulého století (obrazy, kresby, koláže a konfrontáže, fotografie, plastika) jsou ve výstavě zcela jedinečně instalována v konfrontaci s více než 150 dokumentárními fotografiemi ze stejného období, vytištěnými na opálovém plexiskle a doplněna uměleckou projekcí Síla kontextu od současného autora Tomáše Svobody.

Stanislav Podhrázský, Imaginace strachu – Kočka, 1949

Benedikt Tolar má svůj ateliér v DEPO2015. Když procházíte prostorem depa, narazíte na řadu jeho objektů. Můžete potkat jeho auta Disco a Beetle či posedět na jeho barových židlích, zatímco děti se projíždí v Benových popelnicových formulích. Výstava s názvem ŠKODA dává nahlédnout do procesu vzniku jeho děl. Bude k vidění do konce roku.

V pondělí 18. září se v 16 hodin otevírá v mázhauzu plzeňské radnice výstava prací studentů Střední umělecko-průmyslové školy Zámeček. Díla si zde budete moci prohlédnout do 6. října.

Plzeňská výstava, přibližující život a knihu poslední manželky otce moderní architektury Adolfa Loose, Kláry Beckové – Loosové, byla prodloužena a lze ji v plzeňské Staré synagoze navštívit až do konce října.

Možnost přesvědčit se o tom, že proslulý americký písničkář a čerstvý držitel Nobelovy ceny za literaturu Bob Dylan je také talentovaný malíř, jehož díla jsou k vidění v prestižních galeriích po celém světě, mají až do 12. listopadu 2017 také jeho příznivci v Plzni díky výstavě Bob Dylan: On the Road – Neznámá tvář známého umělce, která je instalována v prostorách Západočeského muzea v Plzni.

Součástí expozice je téměř padesát Dylanových grafických listů z let 2008 – 2014, kolekce jeho gramofonových desek a tematické fotografie Alana Pajera.

Bob Dylan se malování a kreslení věnuje od 60. let minulého století. Dominantním tématem jeho výtvarné tvorby jsou zážitky a postřehy z cest, které absolvoval během své dlouhé hudební kariéry. Výstava Bob Dylan: On the Road – Neznámá tvář známého umělce v Západočeském muzeu v Plzni představí téměř 50 číslovaných a signovaných grafických listů ze striktně limitované kolekce sestavené londýnskou Halcyon Gallery a také soubor gramofonových desek, jako připomenutí hudební tvorby Boba Dylana, ikony světové hudební scény. Expozice zahrne také několik momentek fotografa Alana Pajera zachycujících Václava Havla a Boba Dylana během jeho koncertu v Praze začátkem listopadu 2005.

Městský obvod Plzeň 4 a Doubravecký klub zvou na výstavu fotografií s názvem PLZEŇ Jaroslava Hausnera. Výstava je instalována v zasedací místnosti úřadu MO Plzeň 4 v Mohylové ulici č. 55 na Doubravce, a to do 27. října.

V Galerii města Plzně se otevřela výstava Karla Malicha s názvem Prostě se to děje. Sochař a malíř Karel Malich je jedním z nejvýznamnějších představitelů výtvarné scény u nás. Jeho práce v minulosti vystavila jak česká, tak světová muzea a galerie. Nyní je můžete vidět i v Plzni a to do 19. listopadu.

 

Výstava Paměť loutky, která mapuje výrazné momenty z plzeňské historie i turisticky atraktivní místa Plzeňského kraje, se nyní představí v Křižíkových sadech pod Galerií Masné krámy. Výstava přijela do Plzně ze Senátu Parlamentu České republiky. Tam se představila v rámci Dne Plzně v sobotu 19. srpna, kde bylo město prezentováno jako jedno z nejvýraznějších kolébek českého loutkářství a zároveň atraktivní cíl rodinného výletu. Výstava bude k vidění do 10. října 2017.

Loutky z Muzea loutek a z Divadla Alfa představí na několika panelech jak historické momenty z plzeňské historie, tak prezentuje turisticky atraktivní cíle krajské metropole i našeho kraje, jako je Rabštejn nad Střelou, Velhartice nebo Mariánská Týnice.

Tradice českého a slovenského loutkářství byla v roce 2016 zapsána na seznam nehmotného kulturního dědictví UNESCO. Plzeň patří k českým městům, jejichž historie je s loutkářstvím úzce spjata. Ze západočeské metropole pochází otec postaviček Spejbla a Hurvínka Josef Skupa i světově proslulý loutkář a tvůrce animovaných filmů Jiří Trnka. Na loutkářskou tradici dnes v Plzni odkazuje kromě již zmiňovaného Divadla Alfa také Muzeum loutek s jedinečnými sbírkami zaměřenými na vývoj loutkářství od 19. století a soutěžní bienále Skupova Plzeň.

Z horního vestibulu zrekonstruovaného Hlavního nádraží v Plzni se stala výstavní síň. Do 6. října 2017 zde bude k vidění putovní výstava k soutěži Stavba roku Plzeňského kraje 2016. Cestující, ale nejen oni, si prohlédnou panely prezentující všech 27 přihlášených stavebních děl, mohou si o nich přečíst bližší informace a také hodnocení odborné poroty.

Přestavba budovy Hlavního nádraží v Plzni patřila v loňském roce mezi nejvýznamnější stavby v západočeské metropoli. Výrazně zvýšila komfort cestujících a zmodernizovala nádraží při zachování historické hodnoty budovy. Lidé si pochvalují nová nástupiště, přístup k nim i podchod do Šumavské ulice. Pro návštěvníky Plzně je nádraží konečně příjemným a důstojným vstupem do města. Stavba obsahovala také řadu technologických a inženýrských prvků, které urychlily vlastní drážní provoz.

Porota soutěže nominovala rekonstrukci Hlavního nádraží v kategorii Dopravní stavby a v rámci udělování nestatutárních cen ji ocenil primátor města Plzně Martin Zrzavecký. Přihlašovateli stavby do soutěže byla státní organizace Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) a společnost Skanska, a. s. Přestavba nádraží byla první částí rozsáhlé úpravy železničního uzlu Plzeň.

Do 14. ročníku soutěže Stavba roku Plzeňského kraje majitelé, investoři či projektanti přihlásili celkem 27 staveb dokončených či zkolaudovaných v roce 2016, z nichž porota nominovala 16 na hlavní ocenění. Soutěž Stavba roku Plzeňského kraje 2016 pořádali Plzeňský kraj a Statutární město Plzeň ve spolupráci s Okresní hospodářskou komorou Plzeňsko, Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků, Svazem podnikatelů ve stavebnictví v ČR a Obcí architektů. Záštitu nad soutěží převzali hejtman Plzeňského kraje Josef Bernard a primátor statutárního města Plzeň Martin Zrzavecký.

„Díky samotné soutěži i této výstavě získáváme přehled o tom, jak se daří přistupovat k historickým objektům, ale také o tom, kam se posouvá současná architektura, jaké nové trendy ovládají výstavbu,“ uvedl primátor Martin Zrzavecký.

Další zastávkou putovní výstavy k soutěži bude po Hlavním nádraží v Plzni město Železná Ruda.