Home Tagy Články označené "Výstavy v Plzni"

Výstavy v Plzni

Výstavy Plzni i v regionu Plzeň? Na zpravodajském portálu plzen.cz vždy naleznete aktuální informace o snad každé pořádané výstavě v Plzni i v Plzeňském kraji.

Ve čtvrtek 23. listopadu se v 17 hodin otevírá v kulturním centru Plzeň zastávka výstava fotografií Pavla Přibyla a Renaty Volfík Zet s názvem Letní variace. Kurátorkou výstavy je galeristka Marie Fictumová. Fotografie budou k vidění do 21. 12. 2017. Otevřeno je každý čtvrtek od 14 do 18 hodin.

Zveme vás na středeční (22.11.) komentovanou prohlídku výstavy Pistole, pušky a samopaly československých zbrojovek v letech 1918 – 1968. Výstavou vás od 17 hodin provede její kurátor Bohumil Diviš z oddělení starších dějin Západočeského muzea v Plzni.

Výstava Archivní kulturní památky ve fondech Archivu města Plzně bude k vidění v mázhauzu plzeňské radnice od 20. listopadu do 7. prosince 2017. Na 20 panelech představí nejstarší plzeňské pečetidlo, soubor čtyř zlatých bul, první knihu soudní, Osecký žaltář, dvě erbovní privilegia i rukopis hry Josefa Kajetána Tyla Fidlovačka s textem národní hymny Kde domov můj. Vernisáž výstavy se uskuteční 20. listopadu 2017 od 17 hodin.

„Vzhledem k tomu, že jde o mimořádně cenné archiválie, kde kromě bezpečnostního hlediska musí být dodržena i řada aspektů výstavních, tedy správná teplota, vlhkost či osvit, budou originály vystaveny pouze jeden den, a to 28. listopadu 2017 od 9 do 17 hodin,“ uvedla Štěpánka Pflegerová, vedoucí oddělení zpracování a využívání archiválií Archivu města Plzně.

Ministerstvo vnitra České republiky letos nově prohlásilo vzácné dokumenty z Archivu města Plzně za archivní kulturní památky. Plzeň měla do té doby jedinou archivní kulturní památku, a to rukopis Tylovy hry Fidlovačka. „Institut archivních kulturních památek je důležitým nástrojem z hlediska ochrany a propagace Národního archivního dědictví. Prohlášení vybraných archiválií za archivní kulturní památky s sebou sice přináší i některá omezení a opatření v nakládání s nimi, ale nepředstavuje zvýšení finančních prostředků na jejich ochranu a uložení. Jde tedy zejména o prestižní záležitost,“ doplnil vedoucí Archivu města Plzně Adam Skála.

Retrospektivní výstava v Galerii Jiřího Trnky představí malby a tapiserie plzeňské výtvarnice a pedagožky Lydie Šloufové. Od roku 1992 učí výtvarnou výchovu a dějiny umění na Církevním gymnáziu v Plzni a od roku 2006 je členkou Unie výtvarných umělců Plzeň. Vernisáž se uskuteční ve středu 15. listopadu v 17 hodin, výstava potrvá do 10. prosince.

Sbírka uměleckého řemesla a užitého umění v Západočeském muzeu v Plzni se řadí k nejstarším a nejrozsáhlejším souborů tohoto typu v Čechách. Patří však i k nejméně známým, neboť v uplynulých čtyřiceti letech zůstávala převážně skryta v muzejních depozitářích, nejen veřejnosti, ale i odborníkům. Nová stálá expozice Umělecké řemeslo / Užité umění, zaujímající rozlehlé secesní výstavní sály nejvyššího patra muzejní budovy v Kopeckého sadech 2, je proto v mnoha ohledech překvapivá. Již při vstupu na první pohled zaujme zvláštní atmosféra a netradiční charakter výstavních prostor, následně je nečekané i pojetí instalace, v níž se propojuje a doplňuje historický výstavní mobiliář s moderními informačními prvky.

Západočeské muzeum v Plzni patří k nejstarším českým muzeím. Bylo založeno roku 1878 jako Městské muzeum a vedle sbírek historických byly jeho součástí od počátku také sbírky umělecké a průmyslové. Roku 1888 byly sbírky rozděleny do dvou samostatných muzeí – historického a uměleckoprůmyslového, jehož ředitel byl jmenován jeden z nejzkušenějších muzejních odborníků, architekt Josef Škorpil.

Pod jeho vedením se plzeňské sbírky uměleckého řemesla výrazně rozrůstaly, již kolem roku 1900 patřily nejen k nejpočetnějším, ale i nejkvalitnějším v Čechách. Pro jejich umístění vznikla podle Škorpilova promyšleného projektu nová, dle tehdejších kritérií moderně vybavená muzejní budova dokončená v roce 1901. Dlouhodobě připravovaná stálá expozice byla poté otevřena v roce 1913. Původní způsob instalace sbírek byl z dnešního pohledu bezesporu zajímavý. Expozice měla v co největší míře naplňovat představy o účelu a smyslu uměleckoprůmyslových sbírek jako vzoru a inspiračního zdroje pro soudobou produkci. Základní Škorpilova myšlenka tím navazovala na tendence, vyvíjející se už od dob zakládání prvních uměleckoprůmyslových muzeí po polovině 19. století. Usiloval tedy vystavit co největší počet exponátů, které měly dokumentovat jak tvorbu v nejrůznějších oborech uměleckého řemesla a její vývoj v různých stylových etapách, tak poukazovat na účel a funkci předmětů a přibližovat různé techniky zpracování.

V nové stálé expozici Umělecké řemeslo / Užité umění je vedle velkých souborů skla a keramiky, cizího i českého porcelánu, prací ze železa, cínu i drahých kovů, hodin a hodinek, sakrálního umění, plakátů a grafických listů představen také reprezentativní výběr ze sbírky antického umění či exotická kolekce řemeslně náročných prací z Blízkého i Dálného Východu. Ve zvláštní samostatné části bude připomenut také plzeňský rodák, přední osobnost československé funkcionalistické tvorby a světově uznávaný představitel vizuálního designu Ladislav Sutnar.

Vedle uměleckohistorické kvality exponátů však bude podstatný i způsob, jakým budou vystavovány. Snaha je předměty vystavit obdobně, jako tomu bylo na počátku minulého století – ve velkém počtu, ve skupinách sdružujících předměty podle materiálu a pro určitou dobu typického stylu zpracování a bez dalších rušivých informací. Předměty tak působí pouze svojí vlastní uměleckořemeslnou kvalitou, nutí k zamyšlení, inspirují. Potřebné detailní popisy, obsažnější informace a komentáře k jednotlivým exponátům jsou vyčleněny mimo vitríny a podány prostřednictvím moderních vizuálních prostředků, v kontrastu k minulosti.

Třetí listopadový týden bude v Plzni ve znamení designu. Druhý ročník přehlídky Design Week 2017 představí veřejnosti kvalitní produkty pocházející nejen z dílen českých autorů, ale i z Bavorska. Festival bude trvat od pondělí 13. listopadu do neděle 19. listopadu. Cílem přehlídky je představit současné autory v takovém světle, aby jejich tvorba byla pochopitelná, dostupná a zábavná.

Od pondělí 13. listopadu se budou konat po celý týden na různých místech v centru Plzně tvůrčí workshopy, přednášky, prezentace a diskuze s designery. Hlavní část festivalu Design Week se odehraje od pátku 17. listopadu do neděle 19. listopadu v prostorách DEPO2015. Na hlavní přehlídce se představí přes 50 značek a vystavovatelů, od módních doplňků, přes oděvní či interiérové značky až po konceptuální instalace. Příležitost dostanou především autoři originální módy, šperků, porcelánu, nábytku, svítidel, bytových doplňků, hraček a nejrůznějších designových předmětů. Vstup na prodejní přehlídku činí 90 korun, snížené vstupné je 50 korun. Program doplní workshopy, interaktivní expozice a večerní vystoupení DJs. O občerstvení návštěvníků se postarají stánky s vybranými lahůdkami či čerstvě praženou kávou. O víkendu se v depu zabaví i děti, a to v tvůrčí dílně.

Ve čtvrtek 9. listopadu bude zahájena další výstava CXX LS Ladislav Sutnar v galerii Ladislava Sutnara. Začátek vernisáže je v 17 hodin, výstavu můžete navštívit až do 9. prosince. Podrobnosti k výstavě najdete zde.

Studijní a vědecká knihovna otevírá výstavu věnovanou 70. výročí založení Společnosti bratří Čapků. Výstava bude vernisáží otevřena ve čtvrtek 9. listopadu v 17 hodin a potrvá do 7. prosince.

V pondělí 6. listopadu bude v 16:30 ve výstavní síni 13 v Pražské ulici v Plzni otevřena výstava žákovských prací Válku ne! Díla jsou inspirována současnou výstavou v Masných krámech Tenkrát v Evropě. Dětské obrázky můžete vidět do 16. listopadu a otevřeno je denně mimo pondělí od 10 do 18 hodin.

V sobotu 4. listopadu bude v kavárně Inkognito v Plzni v 18 hodin zahájena výstava fotografií Jany Plavec, která se ve své práci věnuje tématům menšin a společensky znevýhodněných jedinců. Vystavené fotografie byly pořízeny v letech 2015 a 2016 na několika místech v Evropě a autorka na nich zachycuje uprchlickou krizi, během které pomáhala jako dobrovolnice.