Home Tagy Články označené "Západočeské muzeum"

Západočeské muzeum

Dnešní Západočeské muzeum v Plzni bylo založeno v roce 1878. Rozsahem historických, uměleckoprůmyslových i přírodovědných sbírek patří k největším muzejním ústavům v České republice. Historie kulturního a politického vývoje českého státu i regionálních dějin. Vedle výstavní činnosti muzeum pořádá přednášky, komentované prohlídky, výukové programy, tvůrčí dílny, jarmarky, příměstské tábory, odborné semináře a konference. Své reprezentativní prostory nabízí k pořádání svatebních obřadů, koncertů a jiných kulturně společenských akcí. V muzeu jsou zastoupeny tyto vědní obory: Archeologie, Botanika, Etnografie, Historie, Novověké dějiny, Paleontologie, Pravěk, Starověké dějiny, Umělecké řemeslo a Zoologie.

Koncert žáků ZUŠ Terezie Brzkové se koná v pondělí 11. posince od 18 hodin. Už tradičním místem koncertu je Západočeské muzeum v Plzni.10

Zveme vás na koncert komorní hudby Velcí malí umělci. Zazní skladby českých a slovenských skladatelů 20. a 21. století v podání žáků Základních uměleckých škol Plzeňského kraje. Koncert pořádá Západočeské hudební centrum v rámci cyklu Napříč generacemi. Přijít můžete ve středu 6. prosince do přednáškového sálu Západočeského muzea na 18. hodinu. Vstupné dobrovolné.

Představení knihy Toulky českým západem aneb z historie měst a obcí Plzeňského kraje autorů Josefa Kejhy a Jiřího Janouškovce se chystá v Západočeském muzeu v pátek 1. prosince od 17 hodin. Publikace je plná faktů ze staleté historie 330 obcí a obsahuje také na 800 knižně nepublikovaných snímků ze skleněných negativů ze sbírky etnografa Ladislava Lábka, zakladatele Národopisného muzea Plzeňska.

Zveme vás na středeční (22.11.) komentovanou prohlídku výstavy Pistole, pušky a samopaly československých zbrojovek v letech 1918 – 1968. Výstavou vás od 17 hodin provede její kurátor Bohumil Diviš z oddělení starších dějin Západočeského muzea v Plzni.

Koncert komorní hudby je připraven na pondělí 20. listopadu do Západočeského muzea v Plzni. Zazní novinky soudobých západočeských skladatelů v podání našich předních regionálních interpretů. Koncert pořádá Západočeské hudební centrum v rámci cyklu koncertů Napříč generacemi. Začátek je v 19:30 a vstupné dobrovolné.

Koncert žáků ZUŠ Terezie Brzkové se uskuteční v pondělí 13. listopadu 2017 v Západočeském muzeu v Plzni. Začátek je v 18 hodin.

Sbírka uměleckého řemesla a užitého umění v Západočeském muzeu v Plzni se řadí k nejstarším a nejrozsáhlejším souborů tohoto typu v Čechách. Patří však i k nejméně známým, neboť v uplynulých čtyřiceti letech zůstávala převážně skryta v muzejních depozitářích, nejen veřejnosti, ale i odborníkům. Nová stálá expozice Umělecké řemeslo / Užité umění, zaujímající rozlehlé secesní výstavní sály nejvyššího patra muzejní budovy v Kopeckého sadech 2, je proto v mnoha ohledech překvapivá. Již při vstupu na první pohled zaujme zvláštní atmosféra a netradiční charakter výstavních prostor, následně je nečekané i pojetí instalace, v níž se propojuje a doplňuje historický výstavní mobiliář s moderními informačními prvky.

Západočeské muzeum v Plzni patří k nejstarším českým muzeím. Bylo založeno roku 1878 jako Městské muzeum a vedle sbírek historických byly jeho součástí od počátku také sbírky umělecké a průmyslové. Roku 1888 byly sbírky rozděleny do dvou samostatných muzeí – historického a uměleckoprůmyslového, jehož ředitel byl jmenován jeden z nejzkušenějších muzejních odborníků, architekt Josef Škorpil.

Pod jeho vedením se plzeňské sbírky uměleckého řemesla výrazně rozrůstaly, již kolem roku 1900 patřily nejen k nejpočetnějším, ale i nejkvalitnějším v Čechách. Pro jejich umístění vznikla podle Škorpilova promyšleného projektu nová, dle tehdejších kritérií moderně vybavená muzejní budova dokončená v roce 1901. Dlouhodobě připravovaná stálá expozice byla poté otevřena v roce 1913. Původní způsob instalace sbírek byl z dnešního pohledu bezesporu zajímavý. Expozice měla v co největší míře naplňovat představy o účelu a smyslu uměleckoprůmyslových sbírek jako vzoru a inspiračního zdroje pro soudobou produkci. Základní Škorpilova myšlenka tím navazovala na tendence, vyvíjející se už od dob zakládání prvních uměleckoprůmyslových muzeí po polovině 19. století. Usiloval tedy vystavit co největší počet exponátů, které měly dokumentovat jak tvorbu v nejrůznějších oborech uměleckého řemesla a její vývoj v různých stylových etapách, tak poukazovat na účel a funkci předmětů a přibližovat různé techniky zpracování.

V nové stálé expozici Umělecké řemeslo / Užité umění je vedle velkých souborů skla a keramiky, cizího i českého porcelánu, prací ze železa, cínu i drahých kovů, hodin a hodinek, sakrálního umění, plakátů a grafických listů představen také reprezentativní výběr ze sbírky antického umění či exotická kolekce řemeslně náročných prací z Blízkého i Dálného Východu. Ve zvláštní samostatné části bude připomenut také plzeňský rodák, přední osobnost československé funkcionalistické tvorby a světově uznávaný představitel vizuálního designu Ladislav Sutnar.

Vedle uměleckohistorické kvality exponátů však bude podstatný i způsob, jakým budou vystavovány. Snaha je předměty vystavit obdobně, jako tomu bylo na počátku minulého století – ve velkém počtu, ve skupinách sdružujících předměty podle materiálu a pro určitou dobu typického stylu zpracování a bez dalších rušivých informací. Předměty tak působí pouze svojí vlastní uměleckořemeslnou kvalitou, nutí k zamyšlení, inspirují. Potřebné detailní popisy, obsažnější informace a komentáře k jednotlivým exponátům jsou vyčleněny mimo vitríny a podány prostřednictvím moderních vizuálních prostředků, v kontrastu k minulosti.

Muzeum Plzeň

I v letošním roce se Západočeské muzeum v Plzni zapojí do oslav Mezinárodního dne archeologie, který je oslavou archeologie a nadšení z objevování. Koná se každoročně třetí sobotu v říjnu a archeologické organizace z celého světa při něm nabízí speciální program přibližující nejrůznější archeologické aktivity.

Poprvé byl Mezinárodní den archeologie slaven v USA v roce 2011, v roce 2013 už jej slavilo přes 70 tisíc lidí v různých zemích světa. V České republice se poprvé konal v roce 2014.

A na co se mohou návštěvnici těšit 21. října 2017 v prostorách hlavní budovy Západočeského muzea v Plzni? Od 10 do 18 hodin bude volný vstup do expozice „Pohledy do minulosti Plzeňského kraje –  expozice Archeologie a Historie“. V těchto expozicích budou od 10 do 17 hodin vždy v celou hodinu probíhat komentované prohlídky. Přístupná bude i archeologická dílna pro děti i dospělé, kde bude možno seznámit se s rekonstrukcí nádob a hliněných artefaktů.

 

Koncert žáků ZUŠ Terezie Brzkové se koná v pondělí 16. října v Západočeské muzeum v Plzni. Začátek je v 18 hodin.

Západočeské muzeum v Plzni ve spolupráci s firmou BEAREKA s.r.o. a Krajským ředitelstvím PČR v Plzni připravily výstavu “Pistole, pušky a samopaly československých zbrojovek v letech 1918 – 1968” (výroba československých zbrojovek pro ozbrojené sbory), která bude k vidění v hlavní budově Západočeského muzea v Plzni do 28. ledna 2018.

Záměrem výstavy bude informovat návštěvníka o výrobě ručních palných zbraní (pistolí, pušek a samopalů) ve zbrojních závodech a firmách, které produkovaly zbraně pro ozbrojené sbory na území Československé republiky od jejího vzniku r. 1918 až do r. 1968. Zbraně byly vybrány nezávisle na politickém vývoji, či pro které ozbrojené sbory byly tyto zbraně určeny. Bude zahrnovat období Československé republiky, Protektorátu Čechy a Morava, Slovenského štátu, období po osvobození ČSR a nakonec období po Únoru 1948 do r. 1968, tedy období 50. let.

Čs. vojáci se SaPu vz.52 / 50. léta.

Výstava bude zaměřena na firmy vyrábějící především služební zbraně (pistole, pušky a samopaly) oficiálně přijaté do výzbroje jednotlivých ozbrojených sborů, ale i zbraně, které používali osoby ve služebním poměru jako osobní. Na výstavě bude představena produkce velkých výrobců jako Zbrojovky Brno, České zbrojovky ve Strakonicích, České zbrojovky v Uherském Brodě, Zbrojovky Povážská Bystrica, Zbrojovky Praga, firmy Spreewerk v Hrádku nad Nisou a dále menších výrobců zbraní jako byla Pošumavská zbrojovka Kdyně, firma F. Duška v Opočně, firma A. Tomišky v Plzni. Na sklonku 2. světové války se v některých českých firmách montovaly i německé zbraně jako pistole P.35p ve Znojmě a samopaly MP 3008 Neumϋnster v Rýnovicích.

K vidění zde budou hlavně ruční palné zbraně: samonabíjecí pistole, opakovací a samonabíjecí pušky a samopaly a útočné pušky v provedeních, jak byly zavedeny v ozbrojených sborech. Až na výjimky nebudou vystavovány prototypy těchto zbraní. Autoři výstavy z tématu vyřadili mnoho dalších druhů zbraní vyráběných českými zbrojovkami, jako jsou signální pistole, revolvery, protitankové pušky, kulomety apod. A to především z důvodu jejich nedostupnosti a rozsahu výstavy. Jednotlivé typy budou vystavovány i ve více provedeních, aby byl dokumentován jejich vývoj, úpravy a změny v konstrukcích. Na výstavě bude 102 zbraní prezentováno ve vitrínách podle jednotlivých výrobců v časové posloupnosti tak, jak byly vyráběny. V těchto vitrínách bude v textové části návštěvník velmi stručně seznámen s historií jednotlivých výrobců, historií výroby a produkcí jednotlivých typů pro ozbrojené sbory. Jako doplněk a oživení výstavy bude vystaveno příslušenství ke zbraním, originální pouzdra, zásobníky, nabíjecí pásky a náboje v dobových baleních. Výstava je doplněna dobovou fotodokumentací.

Výstava bude uskutečněna hlavně díky ochotě pana Jakuba Novotného z firmy BEAREKA s.r.o., který poskytl zbraně z firemní sbírky a díky vstřícnému přístupu vedení Krajského ředitelství policie ČR.