Home Tagy Články označené "Západočeské muzeum"

Západočeské muzeum

Dnešní Západočeské muzeum v Plzni bylo založeno v roce 1878. Rozsahem historických, uměleckoprůmyslových i přírodovědných sbírek patří k největším muzejním ústavům v České republice. Historie kulturního a politického vývoje českého státu i regionálních dějin. Vedle výstavní činnosti muzeum pořádá přednášky, komentované prohlídky, výukové programy, tvůrčí dílny, jarmarky, příměstské tábory, odborné semináře a konference. Své reprezentativní prostory nabízí k pořádání svatebních obřadů, koncertů a jiných kulturně společenských akcí. V muzeu jsou zastoupeny tyto vědní obory: Archeologie, Botanika, Etnografie, Historie, Novověké dějiny, Paleontologie, Pravěk, Starověké dějiny, Umělecké řemeslo a Zoologie.

Západočeské muzeum v Plzni ve spolupráci s firmou BEAREKA s.r.o. a Krajským ředitelstvím PČR v Plzni připravily výstavu “Pistole, pušky a samopaly československých zbrojovek v letech 1918 – 1968” (výroba československých zbrojovek pro ozbrojené sbory), která bude k vidění v hlavní budově Západočeského muzea v Plzni do 28. ledna 2018.

Záměrem výstavy bude informovat návštěvníka o výrobě ručních palných zbraní (pistolí, pušek a samopalů) ve zbrojních závodech a firmách, které produkovaly zbraně pro ozbrojené sbory na území Československé republiky od jejího vzniku r. 1918 až do r. 1968. Zbraně byly vybrány nezávisle na politickém vývoji, či pro které ozbrojené sbory byly tyto zbraně určeny. Bude zahrnovat období Československé republiky, Protektorátu Čechy a Morava, Slovenského štátu, období po osvobození ČSR a nakonec období po Únoru 1948 do r. 1968, tedy období 50. let.

Čs. vojáci se SaPu vz.52 / 50. léta.

Výstava bude zaměřena na firmy vyrábějící především služební zbraně (pistole, pušky a samopaly) oficiálně přijaté do výzbroje jednotlivých ozbrojených sborů, ale i zbraně, které používali osoby ve služebním poměru jako osobní. Na výstavě bude představena produkce velkých výrobců jako Zbrojovky Brno, České zbrojovky ve Strakonicích, České zbrojovky v Uherském Brodě, Zbrojovky Povážská Bystrica, Zbrojovky Praga, firmy Spreewerk v Hrádku nad Nisou a dále menších výrobců zbraní jako byla Pošumavská zbrojovka Kdyně, firma F. Duška v Opočně, firma A. Tomišky v Plzni. Na sklonku 2. světové války se v některých českých firmách montovaly i německé zbraně jako pistole P.35p ve Znojmě a samopaly MP 3008 Neumϋnster v Rýnovicích.

K vidění zde budou hlavně ruční palné zbraně: samonabíjecí pistole, opakovací a samonabíjecí pušky a samopaly a útočné pušky v provedeních, jak byly zavedeny v ozbrojených sborech. Až na výjimky nebudou vystavovány prototypy těchto zbraní. Autoři výstavy z tématu vyřadili mnoho dalších druhů zbraní vyráběných českými zbrojovkami, jako jsou signální pistole, revolvery, protitankové pušky, kulomety apod. A to především z důvodu jejich nedostupnosti a rozsahu výstavy. Jednotlivé typy budou vystavovány i ve více provedeních, aby byl dokumentován jejich vývoj, úpravy a změny v konstrukcích. Na výstavě bude 102 zbraní prezentováno ve vitrínách podle jednotlivých výrobců v časové posloupnosti tak, jak byly vyráběny. V těchto vitrínách bude v textové části návštěvník velmi stručně seznámen s historií jednotlivých výrobců, historií výroby a produkcí jednotlivých typů pro ozbrojené sbory. Jako doplněk a oživení výstavy bude vystaveno příslušenství ke zbraním, originální pouzdra, zásobníky, nabíjecí pásky a náboje v dobových baleních. Výstava je doplněna dobovou fotodokumentací.

Výstava bude uskutečněna hlavně díky ochotě pana Jakuba Novotného z firmy BEAREKA s.r.o., který poskytl zbraně z firemní sbírky a díky vstřícnému přístupu vedení Krajského ředitelství policie ČR.

Během státního svátku ve čtvrtek 28. září budou všechny objekty Západočeského muzea, včetně Muzea Bohuslava Horáka v Rokycanech, otevřeny v obvyklých časech. Pokud jste ještě nestihli návštěvu aktuálních výstav Plzeňské kamnářství a Slunce, voda, vzduch v Národopisném muzeu Plzeňska, pak vězte, že máte poslední šanci. Obě končí v neděli 1. října.

Možnost přesvědčit se o tom, že proslulý americký písničkář a čerstvý držitel Nobelovy ceny za literaturu Bob Dylan je také talentovaný malíř, jehož díla jsou k vidění v prestižních galeriích po celém světě, mají až do 12. listopadu 2017 také jeho příznivci v Plzni díky výstavě Bob Dylan: On the Road – Neznámá tvář známého umělce, která je instalována v prostorách Západočeského muzea v Plzni.

Součástí expozice je téměř padesát Dylanových grafických listů z let 2008 – 2014, kolekce jeho gramofonových desek a tematické fotografie Alana Pajera.

Bob Dylan se malování a kreslení věnuje od 60. let minulého století. Dominantním tématem jeho výtvarné tvorby jsou zážitky a postřehy z cest, které absolvoval během své dlouhé hudební kariéry. Výstava Bob Dylan: On the Road – Neznámá tvář známého umělce v Západočeském muzeu v Plzni představí téměř 50 číslovaných a signovaných grafických listů ze striktně limitované kolekce sestavené londýnskou Halcyon Gallery a také soubor gramofonových desek, jako připomenutí hudební tvorby Boba Dylana, ikony světové hudební scény. Expozice zahrne také několik momentek fotografa Alana Pajera zachycujících Václava Havla a Boba Dylana během jeho koncertu v Praze začátkem listopadu 2005.

Experiment, jako oborová metoda, je jednou z cest, kterou si archeologie ověřuje některé pracovní postupy a praktické použití předmětů pravěku a středověku. Je to ale také příležitost k prezentaci vědního oboru veřejnosti. Přednáška, na kterou jste zváni v úterý 12. září od 17 hodin do Západočeského muzeu v Plzni, se věnuje teoretickým otázkám experimentu, zamýšlí se nad významem tohoto pojmu a ukazuje některé praktické příklady. Přednáší doc. PhDr. Miroslav Popelka, CSc.

Západočeské muzeum v Plzni oznamuje, že dne 31. srpna 2017 zemřel náhle ve věku 63 let dlouholetý dobrovolný spolupracovník muzea pan Milan Strnad.

Vyučený nástrojař se od dětství zajímal o historii a archeologii a ve svém volném čase dobrovolně pracoval v prehistorickém oddělení Západočeského muzea, a to jak při archeologických výzkumech, tak při zpracování a evidenci archeologických nálezů. V muzeu a v oboru získal řadu celoživotních přátel, které jeho náhlé úmrtí zaskočilo.

“Budeme na něj vzpomínat jako na pracovitého a nadšeného zájemce o archeologii a výborného kamaráda,” uvedl ve smutečním oznámení František Frýda, ředitel Západočeského muzea v Plzni.

V pátek 1. září 2017 bude pro veřejnost opět zpřístupněna hlavní budova Západočeského muzea v Plzni. Z technických důvodů bylo muzeum zavřené celé dva měsíce.

Přes prázdniny probíhala náročná výmalba vnitřních prostor, dále obnova nátěru původního sádrového stropu a veškeré štukové výzdoby. Vstupní vestibul a historické schodiště se po dlouhých letech znovu skví čistotou a působí opravdu impozantně.

Západočeské muzeum v Plzni – Národopisné muzeum Plzeňska otevře ve čtvrtek 14. července novou výstavu s názvem Slunce, voda, vzduch. Přibližuje historii plzeňských plováren a lázní, dotýká se i prvních klubů říčních sportů. Nesnaží se o úplný faktografický výčet, ale o přiblížení atmosféry a dobového života, který se odehrával v 19. a 20. století v Plzni ruku v ruce s postupnou proměnou životního stylu.

Plzeň měla díky svým čtyřem řekám a soustavě Boleveckých rybníků mnohem širší škálu možností rekreace než průměrné české město. Rozkvět těchto míst na konci 19. a na začátku 20. století – zejména na řece Radbuze, ale i jinde – odrážel zcela nové pojetí zdraví jako důležité životní hodnoty, o níž by měl každý občan náležitě pečovat a rozvíjet ji. Neměla už sloužit jen k očistě, ale k celkové tělesné hygieně, pohybu, sportu a nově i modernímu fenoménu slunění a opalování. Tato místa však v prvé řadě představovala zejména výrazná ohniska společenského života, kde se setkávali lidé rozličného společenského postavení, vzdělání a profese. Výstava vznikla u příležitosti 4. ročníku obnovy Městské plovárny Plzeň, o kterou se od roku 2014 starají místní spolky za pomoci nadšenců a dobrovolníků. Na obnovené Plovárně se mj. uskutečnila již 3 setkání pamětníků, ze kterých pochází některé na výstavě prezentované vzpomínky.

Výstava má dvě části, z nichž jedna je k vidění v průjezdu Národopisného muzea Plzeňska od 15. 7. do 1. 10. 2017 a druhá v pavilonu „2×10 a zdar“ od architektů H3T na Městské plovárně Plzeň od 21. 7. – 1. 10. 2017.

Výstavu připravili v roce 2017 Západočeské muzeum v Plzni – Národopisné muzeum Plzeňska, spolek Pěstuj prostor, z. s. a iniciativa Maják Plzně, výstava je součástí Landscape festivalu Plzeň 2017. Autoři textů a dramaturgie výstavy: Jana Slámová, Lukáš Mácha, Marek Sivák.

Hlavní budova Západočeského muzea v Kopeckého sadech v Plzni bude ve dnech 4. – 31. července 2017 zcela uzavřena. Důvodem je rozsáhlá rekonstrukce vnitřních prostor.

Veřejnosti tak po celou první polovinu prázdnin nebudou přístupné žádné stálé expozice ani výstavy. Uzavřena bude rovněž muzejní knihovna.

Navštívit budete moci bez omezení další budovy Západočeského muzea – Národopisné muzeum Plzeňska, Muzeum loutek a Muzeum církevního umění plzeňské diecéze.

Muzeum Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech, pobočka Západočeského muzea v Plzni,  nabízí k vidění výstavu Včela, kouzelnice hmyzí říše, jejíž vernisáž se uskuteční ve čtvrtek 22. června 2017 v 16 hodin. Výstava, která potrvá až do  8. září 2017, je instalována v malé výstavní místnosti v budově muzea vedle kostela.

Návštěvníci si mohou vyzkoušet včelařskou kuklu, zatočit si klikou medometu, prohlédnout si různé druhy úlů, vybavení pro včelaře nebo jen ochutnat poctivý med či medovinu. Kromě jiného se dozvědí, co se v temnotě úlu vlastně odehrává (od základní anatomie včely, přes chování včel až po výsledné včelí produkty).

Plánovány jsou rovněž komentované prohlídky se zkušenými včelaři. Výstava se koná u příležitosti 90. výročí založení včelařského spolku v Rokycanech. První z nich spojená s přednáškou nazvanou Včelí produkty a apiterapie, se bude konat už  29. června 2017 od 17 hodin ve výstavním sále v ul. Josefa Knihy 146. Lékař Jiří Brožek z Černošic bude hovořit o včelích produktech a jejích využití v léčbě.

Od 6. do 29. června bude otevírací doba knihovny ZČM zkrácena do 16. hodiny. Od 4. července do 19. září 2017 bude zavřeno. Pro vážné zájemce bude otevřeno jen po telefonické domluvě (377 237 064, 378 370 118).