Home Tagy Články označené "Západočeské muzeum"

Západočeské muzeum

Dnešní Západočeské muzeum v Plzni bylo založeno v roce 1878. Rozsahem historických, uměleckoprůmyslových i přírodovědných sbírek patří k největším muzejním ústavům v České republice. Historie kulturního a politického vývoje českého státu i regionálních dějin. Vedle výstavní činnosti muzeum pořádá přednášky, komentované prohlídky, výukové programy, tvůrčí dílny, jarmarky, příměstské tábory, odborné semináře a konference. Své reprezentativní prostory nabízí k pořádání svatebních obřadů, koncertů a jiných kulturně společenských akcí. V muzeu jsou zastoupeny tyto vědní obory: Archeologie, Botanika, Etnografie, Historie, Novověké dějiny, Paleontologie, Pravěk, Starověké dějiny, Umělecké řemeslo a Zoologie.

Zajímavé floristické nálezy v západních Čechách – tak se jmenuje přednáška Přemysla Tájka, na kterou můžete zajít do Západočeského muzea v sobotu od 11:30. Přednášku pořádá Západočeská pobočka České botanické společnosti a Západočeské muzeum v Plzni.

 

Západočeské muzeum v Plzni oznamuje, že od úterý 7. 3. do neděle 12. 3. 2017 bude pro veřejnost z důvodu pravidelné konzervace vystavených exponátů uzavřena stálá expozice Plzeňské městské zbrojnice. Znovu přístupná bude od úterý 14. března.

Ve čtvrtek od 18 hodin se návštěvníci Západočeského muzea v Plzni mohou vypravit společně s Lubošem Vránkem do paláců a nádherně zdobených mešit. Poznáte obrovský, hlučný a žhnoucí Teherán s pro nás nepochopitelným chaosem, který však Teheránci suverénně zvládají. Vypravíte se do hor na hrad asasínů, ke Kaspiku do centrálního Íránu ke starověkým stavbám i do krásného Šírázu, Jazdu či Esfahánu.

Zajímá vás co všechno se skrývá pod současným povrchem? Zajděte v úterý v 17 hodin do Západočeského muzea v Plzni. Bez odborného archeologického výzkumu by vše mohlo zmizet beze stopy pod lžícemi bagrů, což by bylo stejné barbarství jako spálení knihovny s tisíci nepřečtených knih. Přednáška Petra Juřiny s názvem Dějiny ukryté v hlíně si klade za cíl přiblížit význam těchto historických pramenů.

Autorské čtení básnířky Jaroslavy Málkové je připraveno na úterní večer do výstavní síně 13 v Pražské ulici v Plzni. Od 17 hodin tam začíná literární setkání s názvem Francie mnoha tváří.

AKCE v Plzeňském kraji? Kulturní, společenské, sportovní, gastronomické a jiné významné i méně významné akce pořádané v Plzeňském kraji naleznete na informačním zpravodajském portálu plzen.cz. AKTUÁLNÍ AKCE A UDÁLOSTI.

Výstava k tématu 37. mezioborového plzeňského sympozia Světlo, stíny a tma v české kultuře 19. století potrvá v Západočeském muzeu v Plzni do 4. června.

Devatenácté století lze bez váhání nazvat stoletím světla. Teoretické, vědeckým bádáním podložené pronikání do tajů a zvláštností tohoto zvláštního, lidským okem jako světlo vnímaného elektromagnetického záření, přineslo v průběhu století četné nové možnosti v jeho praktickém využití. Zkoumání a poznávání vlastností přirozeného slunečního světla mířilo zároveň k objevování a zkoušení jeho různých náhrad; cílevědomé hledání co nejúčinnějších umělých světelných zdrojů vyústilo v převratném objevu, ve vynálezu světla elektrického. Objevování účinků přirozeného, posléze i umělého světla na světlocitlivé látky pomohlo objasnit chemické procesy umožňujících zachycení obrazu a přispělo k nalezení postupů směřujících k vytvoření trvalého obrazového záznamu, ke vzniku fotografie. Pokrok v poznatcích vědy o světle, v optice, prohloubil znalosti jevů způsobovaných světlem a rozvinul možnosti vedoucí k praktickému využití odrazu a lomu světla či zrcadlení a vedl ke konstrukci nových přístrojů, technických pomůcek i dětských her. Detailní poznání fyzikálních vlastností světla a jeho vlivů na biologické jevy i lidský organismus přineslo posun v odhalování účinků světla na psychiku člověka a znamenalo rovněž vývoj názorů na chápání světla ve filosofické rovině.

plzen ve stoleti svetla_01

Původní Křižíkova lampa ve vstupním vestibulu Západočeského muzea.

„Takové a další úvahy a teze zazněly během hledání základního námětu a obsahu výstavy, která usiluje, stejně jako v předchozích letech, reagovat „plzeňským tématem“ na téma mezioborového sympozia zaměřeného na otázky historického a kulturního vývoje v Čechách 19. století,“ říká kurátor výstavy Jan Mergl.  Výsledným předmětem výstavy, zrcadlícím v různých rovinách odborné zájmy i názory týmu autorů, se stalo světlo v Plzni.

Výstava tak v jednotlivých kapitolách přibližuje obory a oblasti, v nichž se světlo jako teoretický pojem i reálný prostředek v plzeňském prostředí 19. století uplatňovalo. Všímá si osobností plzeňského osvícenství, popisuje, jak a kde byla nauka o světle – optika – zkoumána a vyučována a prakticky aplikována. Ukazuje, jak byly znalosti o účincích světla s vynálezem daguerrotypie a fotografie průkopnicky využívány prvními plzeňskými fotografy. Z různých zřetelů se pak soustřeďuje na narůstající a stále více důležitou roli umělého světla ve veřejném prostoru Plzně i v soukromém životě obyvatel města. Představuje světlo jako efektní prvek uvítacích ceremonií, popisuje, jak plynové světlo vytlačovalo tmu z městských ulic či jak se s využitím tradičních i moderních technologií vyvíjelo osvětlení zdejších domácností. Sleduje světlo jako zdroj umocnění duchovní atmosféry sakrálních prostor či naopak pronikání elektrického osvětlení do reprezentativních interiérů nově budovaných staveb kulturních
institucí.

Autoři výstavy: Mgr. Marie Klečatská, Mgr. Ludmila Kotorová, Mgr. Jana Slámová, Iva Tománková, Mgr. Tomáš Bernhardt, Mgr. Michal Chmelenský, Mgr. Luděk Krčmář, PhDr. Jan Mergl, Ph. D., Mgr. Jindřich Mleziva

Altaj, Pamír, Kavkaz, Ťan-šan – horští velikáni, kteří zůstávají ve stínu své slavné sestry Himaláje, přesto ji však v mnohém předčí. Přesvědčte se sami ve čtvrtek 16. února v přednáškovém sále Západočeského muzea v Plzni. Pokračují Výpravy za poznáním 2017.

Kateřina Lhotová vás zavede do neprávem opomíjeného koutu naší planety plného přírodních krás, které jistě uchvátí každého. Cestopisný večer začíná v 18 hodin.

Máte duši cestovatele a chcete se o své zážitky podělit s ostatními? Večer, čtvrtek 30. března, je tu právě pro vás. Stačí se přihlásit na vypravy@zcm.cz nejpozději do 19. 3. 2017 a 15 minut večera může být jen ve vaší režii.

Příště: 23. února / Saša Ryvolová: Uganda více

Komentovaná prohlídka výstavy Draci a pivoňky je připravena na sobotní 14. hodinu v Západočeském muzeu v Plzni. Výstavou čínského textilu, pocházejícího z doby od 17. do začátku 20. století vás provede Helena Heroldová.

Všichni milovníci cestováni jsou zváni na další pokračování cyklu Výpravy za poznáním 2017, které se uskuteční ve čtvrtek 9. 2. 2017 v 18 hodin v přednáškovém sále muzea. Tématem večera bude vyprávění Tomáše Kubeše nazvané TUVA – země šamanů.

Vstupte do země divokých hor a šamanů a poznejte zapomenutou republiku TUVU, která je pravým rájem pro dobrodruhy. Cestovatel Tomáš Kubeš se podělí o zážitky z cesty opuštěnými horami Sajany a Ergaki i čarokrásnými pastvinami. Vtáhne Vás do světa tradic a pasteveckých jurt, zápasů břicháčů, ale také do pravé slavnosti Naadym, kam se běžný poutník nedostane.

Příští čtvrtek 16. 2. 2017 zve muzeum na přednášku  Kateřiny Lhotové nazvanou Divočinou středoasijských hor na kole.

Ve dnech 4. – 5. února bude hlavní budova Západočeského muzea v Plzni uzavřena z důvodu filmového natáčení. Secesní interiéry muzea zaujaly americkou produkci a ta si je vybrala pro jednu z epizod životopisného seriálu Genius o Albertu Einsteinovi. Vysílat by ho měla v příštím roce stanice National Geographic.