Home Tagy Články označené "Západočeské muzeum"

Západočeské muzeum

Dnešní Západočeské muzeum v Plzni bylo založeno v roce 1878. Rozsahem historických, uměleckoprůmyslových i přírodovědných sbírek patří k největším muzejním ústavům v České republice. Historie kulturního a politického vývoje českého státu i regionálních dějin. Vedle výstavní činnosti muzeum pořádá přednášky, komentované prohlídky, výukové programy, tvůrčí dílny, jarmarky, příměstské tábory, odborné semináře a konference. Své reprezentativní prostory nabízí k pořádání svatebních obřadů, koncertů a jiných kulturně společenských akcí. V muzeu jsou zastoupeny tyto vědní obory: Archeologie, Botanika, Etnografie, Historie, Novověké dějiny, Paleontologie, Pravěk, Starověké dějiny, Umělecké řemeslo a Zoologie.

Výstavou Česká krajinomalba ze sbírky pojišťovny Kooperativa chtějí obě pořádající instituce – Nadace pojišťovny Kooperativa a Západočeské muzeum v Plzni – představit různorodé podoby naší krajinomalby, jak se vyvíjela od doznívajících pozdně barokních tradic na počátku 19. století až po současné tendence na přelomu milénia.

Krajinomalba patří návštěvnicky k nejoblíbenějším žánrům, evokujícím pozitivní pocity jako jsou domov, rodina, svoboda, vlast, harmonie, příroda a krása. Výstava představuje vysokou uměleckou kvalitu české krajinářské školy jako významné autonomní, výrazově specifické součásti evropského výtvarného dědictví a kulturních hodnot vůbec.

Ve firemní sbírce Kooperativy představuje krajinomalba velmi rozsáhlý, ucelený soubor, sestávající se z několika set děl mimořádné kvality, často děl galerijních, jejichž autory jsou vedle těch nejzvučnějších jmen i umělci méně známí či tací, jejichž jména byla již téměř zapomenuta. Část tohoto souboru byla prezentována v Galerii umění v Karlových Varech již roku 2007, ale po tak dlouhé době nazrál čas věnovat tak krásným obrazům opět zaslouženou pozornost. Vznikla tak myšlenka ambiciózního projektu putovní výstavy konané vždy ve významných lokacích spojených i s činností pojišťovny, a tak se setkáváme v Plzni – evropském městě kultury roku 2015.

Více jak dvě stě let se rozvíjející výtvarný žánr provázený jmény velikánů rodiny Mánesů, Adolfa Kosárka, Mikoláše Alše, Antonína Chittussiho, Julia Mařáka, Antonína Slavíčka, Františka Kavána, Otakara Nejedlého, Václava Špály, Václava Rabase, Josefa Lady, Jana Zrzavého nebo Josefa Jíry  nabízí široké umění milované společnosti pohled na vývoj technických a výrazových prostředků bezmála stovky umělců mnoha generací. Některé z obrazů jsou již poměrně známé, neboť je Kooperativa i vícekrát zapůjčovala na různé výstavy. Jiné obrazy budou naopak veřejnosti zcela neznámé, někdy i včetně jmen jejich autorů, přičemž možnost srovnání s jejich proslavenějšími současníky nebude vždy ve prospěch známějších. Možnost se s nimi potěšit bude rozhojněna i prezentací několika krásných plastik volně doplňujících instalaci.

Česká krajinomalba ze sbírky pojišťovny Kooperativa

11. 12. 2015 – 12. 2. 2016

kurátor výstavy: Ivan Exner

odborná spolupráce na koncepci výstavy: Michael Zachař

V Plzni začíná výstava Porcelán z Limoges – historická produkce a současný design. Výstava je součástí projektu Limoges – Plzeň Travel Art připraveného ve spolupráci Města Limoges, společnosti Esprit Porcelaine, Západočeského muzea v Plzni a Galerie města Plzně.

Expozice v Západočeském muzeu přináší možnost seznámení s historickým i současným porcelánem z jednoho ze světově proslulých středisek jeho výroby – z francouzského Limoges. Exkluzivně, jen na jeden měsíc, míří do Plzně jedinečné ukázky luxusních historických stolních souprav i dekorativních předmětů ze třinácti limogeských porcelánek, stejně jako současná avantgardní designerská tvorba umělců ze sdružení Esprit Porcelaine.

Francouzské Limoges je od roku 1987 partnerským městem Plzně.

Ve dnech 4. až 6. října 2015 se v prostorách Západočeského muzea v Plzni uskuteční celostátní muzejní Kolokvium 2015 pod názvem Různé cesty, stejné cíle. Za organizací této třídenní odborné akce stojí Komise pro práci s veřejností a muzejní pedagogiku Asociace muzeí a galerií ČR a pracovníci zdejšího muzea. O velkém zájmu o akci vypovídá vysoký počet přihlášených účastníků z řad českých muzejníků a galeristů, kterých má z celé naší republiky přijet už o tomto víkendu do západočeské metropole takřka stovka.

Program je v prvé řadě nasměrován na společnou komunikaci odborníků  o tradičních i inovativních způsobech zprostředkování historie a umění. Vedle vystoupení praktiků, kteří se v posledních letech snaží stále častěji působit na návštěvníky našich kulturních institucí a obohacovat jejich poznávání prostřednictvím nabídky zážitků, bude možné na uvedené téma vyslechnout i moudrá slova našich předních akademiků z oblasti české výtvarné a muzejní pedagogiky.

Organizátoři akce vsadili už při výběru vhodného místa pracovního setkání na zvláštní účinek „genia loci“ EHMK 2015. Využít kulturní potenciál Plzně, kterým letos město zcela oprávněně oplývá, jako inspiračního zdroje pro další rozvoj činnosti pracovníků českých kulturních institucí se nabízí považovat za dobré rozhodnutí. Právě za ním mohou zájemci o danou problematiku z řad široké odborné i laické veřejnosti spatřovat jeden z hlavních přínosů popisovaného kolokvia. Kromě oficiálních vystoupení hostů, které proběhne během pondělního dopoledne, dojde při společném hledání profesních cest k „lepšímu“ také například na ukázky dobré muzejní a galerijní praxe z plzeňského prostředí  a malé večerní „talkshow“ s oslovenými zástupci EHMK 2015.

Díky titulu Evropské hlavní město kultury se Plzeň zařadila mezi města jako jsou Košice, Riga, jejichž kulturní instituce zpřístupnily prostřednictvím projektů Cassovia digitalis aRiga digitalis své sbírky nejen tuzemským, ale zejména zahraničním zájemcům.

Do plzeňské verze projektu Pilsna digitalis přispělo se speciální sbírkou divadelních plakátů i národopisné oddělení Západočeského muzea v Plzni.

Nedávno spuštěný portál najdete na tomto odkazu.

Už v pátek čeká Plzeňany, ale i návštěvníky západočeské metropole nevšední zážitek. Všechny muzea a výstavní síně budou v rámci Muzejní noci otevřeny do pozdních nočních hodin. Umožní lidem shlédnout všechny expozice a nabídnou zajímavý doprovodný program.

ladislav sutnar_uzitá tvorba

Ladislav Sutnar: Užitá tvorba

Hlavní budova Západočeského muzea bude otevřena od 19 do 23 hodin. Prohlédnete si výstavy Trnkova Zahrada 2 a Ladislav Sutnar – Užitá tvorba a všechny stálé expozice. Na osobní setkání s Franzem Josefem II. vás doprovodí sám Václav Peták, purkmistr plzeňský, díky kostýmované komentované prohlídce celé budovy. Komentované prohlídky budou probíhat i v muzejní knihovně.

Národopisné muzeum Plzeňska bude zdarma otevřené také od 19 do 23 hodin. Kromě prohlídek, čeká návštěvníky tvořivá dílna Za tajemstvím knihařského papíru, vystoupení Lidové muziky z Chrástu, dále přehlídka oděvů a módních doplňků z let 1938 – 1945 nebo prezentace vojenských stejnokrojů z období 2. sv. války

Také Muzeum církevního umění plzeňské diecéze ve Františkánské ulici se otevře od 19 do 23 hodin. Do letního refektáře připravila Integrovaná střední škola živnostenská v Plzni módní přehlídku a v kapli sv. Barbory vystoupí Musica vagantium s renesančním a gotickým repertoárem.

Muzeum loutek vás zve na prohlídky zdarma od 18 do 22 hodin. Připraveno je i  loutkové představení Ovčí pohádka – hraje Milena Jelínková a Divadlo Nána.

Kreativní zóna DEPO2015 nabízí prohlídky těchto výstav: Domus – Poutní místo designu, Čestmír Suška reSTART a Plzeňské rodinné fotoalbum – Skryté město. Otevřeno bude rovněž od 19 do 23 hodin.

Během Muzejní noci bude možné navštívit také Západočeskou galerii v Plzni a Galerii města Plzně.

stáčecí aparát v Pivovarském muzeu

stáčecí aparát v Pivovarském muzeu

Pivovarské muzeum bude pro večerní prohlídky otevřeno od 18. hodiny a zájemci o poslední prohlídku by měli dorazit před 22. hodinou, aby se stihli s příběhem piva seznámit. Návštěvníci se během prohlídek dozvědí zajímavosti o výrobě piva, jeho slavné historii a tradici nejen v plzeňském regionu. Poznají řemesla spojená s pivovarnictvím. Během Muzejní noci bude poslední možnost si prohlédnout výstavu děl plzeňské výtvarnice Dany Raunerové Ještě žiju.

Prohlídkový okruh v Plzeňském historickém podzemí s průvodcem poodhalí, jak vypadal život pod městem. Návštěvníci objeví neznámá tajemství autentických nálezů a zákoutí, která plzeňské podzemí skrývá. Navíc je v podzemí umístěna netradiční výstava Světýlka v hlubinách, kterou zde instalovala Soukromá střední uměleckoprůmyslová škola Zámeček v rámci projektu Dvacet a furt freš. Návštěvníci se mohou těšit na sochy, malířské objekty a obrazy s jednotícím prvkem, kterým je směřování k naději. Noční prohlídky plzeňského historického podzemí s průvodcem budou probíhat od 18 hodin, přičemž poslední prohlídka začne ve 22 hodin. Maximální kapacita jedné skupiny je 20 osob, prohlídky začínají každých 20 minut. Vzhledem ke každoročnímu velkému zájmu je doporučená rezervace předem.

Vstupné na obě prohlídky je u příležitosti Muzejní noci snížené na 25 Kč na osobu. Navíc starší 18 let si budou moci po prohlídce pochutnat na třetince nefiltrovaného ležáku Pilsner Urquell v nově otevřeném občerstvení v bývalé Tázlerově pivnici na dvorku Pivovarského muzea.

Západočeské muzeum v Plzni, p. o. Plzeňského kraje, vyhlašuje výběrové řízení na místo vedoucího Muzea Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech, nám. J. Urbana 141. Veškeré informace týkající požadavků, přihlášky, vyžádaných dokumentů i platového zařazení najdete zde.

Osm vstupů dle vlastního výběru do jakékoliv výstavy či expozice Západočeského muzea v Plzni za zvýhodněné vstupné – to nabízí tzv. Muzejní pas, který si od 1. Dubna můžete opatřit na pokladně ve všech objektech muzea v Meeting pointu společnosti Plzeň 2015.

Muzejní pas je určen pravidelným návštěvníkům, kteří muzeum navštěvují vícekrát do roka, dále návštěvníkům, kteří se rádi vrací do oblíbené výstavy či stálé expozice, a také turistům a menším skupinám – pas umožňuje jednorázový vstup až 8 osobám najednou.

Vstupy můžete využít sami pro sebe nebo se o ně rozdělit s dalšími osobami. Je pouze na vás, jestli pas využijete k návštěvě osmi různých výstav/expozic nebo se s ním budete opakovaně vracet tam, kde se vám to líbí nejvíc. S pasem můžete rovnou vstoupit do vybrané výstavy či expozice, aniž byste si museli na pokladně muzea zakoupit vstupenku. Cena pasu je 300 Kč, platnost jeden rok od zakoupení

Jaké expozice je možné s pasem navštívit

  • Plzeňská městská zbrojnice
  • Porcelán ve znamení zkřížených mečů (Míšeňský porcelán)
  • Archeologie (Pravěk – Raný středověk)
  • Historie (10. – 19. století)
  • Jak se žilo na Plzeňsku (Národopisné muzeum Plzeňska)
  • Příběh na niti (Muzeum loutek)
  • Po stopách víry františkánským klášterem (Muzeum církevního umění plzeňské diecéze)

Všechny objekty Západočeského muzea budou v pondělí 6. dubna 2015 otevřeny v obvyklých časech. Pokud jste ještě nestihli navštívit výstavu Umění umírat aneb O posledních věcech člověka v Národopisném muzeu Plzeňska, pak vězte, že končí tuto neděli!

Muzeum Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech a Západočeské muzeum v Plzni právě prezentuje paleontologické sbírky. Výstava zároveň mapuje historii sběratelství zkamenělin na Rokycansku, které bylo od samého začátku jednou z nejdůležitějších součástí české paleontologie. Návštěvníci zde mohou nahlédnout do sbírkových fondů rokycanského muzea a sledovat zkameněliny, které se váží k některým osobnostem a příběhům. Mezi vystavenými exponáty jsou i velmi vzácné nebo neobvyklé exempláře, které mají jinak k dispozici pouze badatelé v depozitářích. Představena je rovněž vize budoucí úlohy paleontologických sbírek v Rokycanech.

Právě dnes a také ještě příští sobotu zve muzeum na komentované prohlídky této nevšední výstavy pod názvem Paleontologie a skalníci na Rokycansku, a to vždy od 10.00 a od 14.00 hodin s Doc. RNDr. Jaroslavem Markem, CSc z Přírodovědecké fakulty UK Praha. Rezervace vstupenek na telefonu 371 580 859, vstupné 10 Kč.

Další cestopisný večer z cyklu Výpravy za poznáním 2015 zavede návštěvníky Západočeského muzea v Plzni na americký severozápad. Ve čtvrtek od 18 hodin bude vyprávět známý cestovatel Miloslav Martan.

Severozápad USA je rájem milovníků hor, lesů a sopek. Obrovská síla vody, ledu a ohně vás okouzlí v deštných pralesech na pobřeží Tichého oceánu, v ledovcových oblastech Skalistých hor a ve vulkanickém Kaskádovém pohoří. Miloslav Martan vás zavede i do národního parku Yellowstone s největší koncentrací gejzírů na světě.

Příští čtvrtek 26. února můžete od 18 hodin zažít s Jiřím Frankem PLAVBU ZA KOŘENÍM.