Home Tagy Články označené "Západočeské muzeum"

Západočeské muzeum

Dnešní Západočeské muzeum v Plzni bylo založeno v roce 1878. Rozsahem historických, uměleckoprůmyslových i přírodovědných sbírek patří k největším muzejním ústavům v České republice. Historie kulturního a politického vývoje českého státu i regionálních dějin. Vedle výstavní činnosti muzeum pořádá přednášky, komentované prohlídky, výukové programy, tvůrčí dílny, jarmarky, příměstské tábory, odborné semináře a konference. Své reprezentativní prostory nabízí k pořádání svatebních obřadů, koncertů a jiných kulturně společenských akcí. V muzeu jsou zastoupeny tyto vědní obory: Archeologie, Botanika, Etnografie, Historie, Novověké dějiny, Paleontologie, Pravěk, Starověké dějiny, Umělecké řemeslo a Zoologie.

Západočeské muzeum v Plzni zve všechny příznivce cestování na další pokračování cyklu Výpravy za poznáním. Na jihozápad Francie se můžete vydat ve čtvrtek 3. března v přednáškovém sále muzea. Začátek je v 18 hodin.

Jihozápad Francie je v našich končinách oblast spíše neznámá. A přece je to jeden z nejkrásnějších koutů země galského kohouta. V obrazovém putování Štěpána Popela zavítáte do dvou historických regionů: Gaskoňska a Dordogne. První z nich se proslavil mírně zvlněnou krajinou vinic zvučných jmen, půvabnými středověkými městečky a dubovými háji, ve kterých se sklízí nejvíce lanýžů ve Francii. V Dordogne pak naleznete dramatické kaňony řek lemované hrady a zámky, nádherné románské kostely a hlavně nejkrásnější holubníky v celé Francii.

 Příště: se Sašou Ryvolovou do Peru

Cyklus cestopisných pořadů Výpravy za poznáním v Západočeském muzeu v Plzni pokračuje tento čtvrtek 25. února 2016 vyprávěním Tomáše Kubeše nazvaným Barvy Indie. Začátek je v 18 hodin, cestopisný večer proběhne v Přednáškovém sále.

Objevte neuvěřitelný mix kultur a náboženství. Barevná sárí, největší velbloudí sraz na světě, bihárští sloni, lidští rikšové, svatí Sádhuové, prastaré Varanasí, města z pohádek Tisíce a jedné noci, bělostný Taj Mahal, vůně koření – prostě to nejlepší ze severní Indie. Každý den se před vámi objevují neuvěřitelné příběhy s fascinujícími obyvateli žijícími ve světě, který je pro nás nepochopitelný.

Tomáš Kubeš (1972)

Fotograf, novinář a cestovatel. Fotografii se věnuje vášnivě již od dětství, profesionálně od roku 1998. Pochází z Horoměřic u Prahy. Vystudoval střední polygrafickou školu a několik let prožil cestováním v Africe a poznáváním tohoto svého zamilovaného kontinentu. Procestoval také i Evropu a Asii, celkem fotografoval reportáže ve více jak 100 zemích světa. Vedle reportážní fotografie se věnuje také portrétu, architektuře, reklamě a humanitární fotografii.

Příště: se Štěpánem Popelem do jihozápadní Francie.

Západní část Kanady je jednou z nejpestřejších přírodních oblastí světa. Cestovatel a fotograf Miloslav Martan vás tam zavede ve čtvrtek 18. února od 18 hodin. Cestovatelský večer se koná v přednáškovém sále Západočeského muzea v Plzni.

Krásná města Victoria a Vancouver dýchají velmi příjemnou a poklidnou atmosférou. Pobřežní hory u Tichého oceánu se vyznačují velkou divokostí. Díky vlhkému počasí se zde nachází celá řada deštných pralesů, jejichž stáří dosahuje až 1000 let. Kaskádové pohoří zase nabízí úchvatné pohledy na největší hory Britské Kolumbie a Alberty. Stovky ledovců zajišťují obrovské množství vody pro horské řeky, vysoké vodopády a hluboká, tmavozelená jezera. Vydejte se do nádherné země, která se mění doslova před očima a uchvátí každého.

Příště: Barvy Indie s Tomášem Kubešem

Cyklus Výpravy za poznáním pokračuje i tento čtvrtek v Přednáškovém sále Západočeského muzea v Plzni. V 18 hodin zde začíná cesta napříč celou Albánií.

Vstupte do míst, kde čas jako by se zastavil a objevte svět, jaký znáte už jen z vyprávění. Svět, kde nevládne člověk, ale příroda. Jaroslav Fryš se s vámi podělí o zážitky z cesty deseti dobrodruhů a tří škodovek napříč celou Albánií od Dinárských hor na severu, podél pobřeží Jaderského a Jónského moře, k historickým městům na jihu a dále k Ohridskému jezeru a pohoří Korab v Makedonii.

Příště: Západní Kanada s Miloslavem Martanem

 

Kašpar Maria hrabě Sternberg (6. 1. 1761 Praha – 20. 12. 1838 Březina) byl členem dómské kapitoly v Řezně a dvorním a komorním radou řezenského biskupa, představitele tehdy samostatného Řezenského knížectví. V Řezně založil botanickou zahradu, která je dnes součástí veřejného parku. Po smrti svého bratra Jáchyma zdědil panství Radnice a roku 1810 se usadil na zámku v Březině u Rokycan. V jeho okolí založil rozměrnou botanickou zahradu s vytápěnými skleníky, jež je v současnosti zámeckým parkem. Západočeská pobočka České botanické společnosti se rozhodla navázat na práce starších botaniků a ověřit květenu v zámeckém parku na Březině a v jeho okolí. Po shromáždění historických dokumentů a související literatury jsou první části této dlouhodobé práce zpřístupněny veřejnosti na stránkách Západočeského muzea v Plzni. 

Západočeská pobočka České botanické společnosti a Západočeské muzeum v Plzni se tak zařazují k dalším institucím a badatelům, kteří se osobností Kašpara M. Sternberga a jeho dílem zabývali a zabývají. Je to příspěvek k poznání člověka mimořádných schopností, který kromě mnoha jiných zásluh uvedl ve své době Březinu a Radnicko ve známost přírodovědců z celé Evropy.

Těžištěm stránek jsou zatím rukopisné seznamy pěstovaných rostlin. Seznamy z let 1809, 1817 a 1825 se zachovaly v Knihovně Kašpara M. Sternberga na hradě Českém Šternberku. Skenované seznamy laskavě poskytl badatelům pan Zdeněk Sternberg. Další soupis rostlin na Březině byl vydán tiskem v r. 1824. Kopie tohoto díla poskytla Národní knihovna České republiky v Praze. V Archivu Národního muzea je uloženo 17 rukopisných seznamů z let 1814–1838. Archiv je spolu s dalšími unikátními dokumenty poskytl v naskenované podobě.
Seznamy představují autentické doklady o pěstování rostlin na Březině. Tvoří poměrně souvislou řadu od návratu Kašpara M. Sternberga do Čech v roce 1809 až do jeho úmrtí (1838). Po jejich obdržení se badatelé rozhodli přepsat je do elektronické podoby. Tak je bude možné lépe použít pro porovnání se současnou květenou Březiny, zejména však budou moci být zpřístupněny pro vědeckou obec a případné další badatele a zájemce. Z 21 seznamů je nejvýznamnější tištěný seznam rostlin z roku 1824, který obsahuje přes 5 000 taxonů. Souhrnný soubor sestavený ze všech seznamů obsahuje přes 15 000 položek.

Stránky dále obsahují soupis shromážděných zdrojů informací (knihy, články, školní práce aj.) a přehledy událostí, míst a osobností. Jsou prezentovány také historické fotografie a dokumenty ze sbírek Západočeského muzea v Plzni a snímky z terénních prací. Se souhlasem autora Ing. Karla Drhovského je dále zveřejněna jeho studie „Březina, okres Rokycany. Zámecký park.“ (1983–1984), která obsahuje zatím jediné výkresy parku s rozmístěním dřevin. Protože se již tímto tématem zabývaly některé středoškolské a vysokoškolské (diplomové a bakalářské) práce, byl vytvořen seznam námětů pro možné další práce k poznání osobnosti Kašpara M. Sternberga a jeho působení na Radnicku. V dalším období se bude pracovní skupina věnovat botanické rešerši a doplňování přehledů ze shromážděných zdrojů a bude pokračovat v terénním průzkumu na Březině.

V dubnu 2013 byla v budově Západočeského muzea v Plzni otevřena stálá expozice pravěku a raného středověku jihozápadních Čech. Expozice byla realizována v rámci projektu „Pohledy do minulosti Plzeňského kraje“ za finanční podpory Plzeňského kraje a Evropského fondu pro regionální rozvoj ROP Jihozápad. Muzeum nyní vydává ke stálé expozici katalog a představí ho ve středu 10. února v 11 hodin ve svém přednáškovém sále.

Katalog Pravěk a raný středověk jihozápadních Čech byl vydán za finanční podpory Plzeňského kraje nositelům projektů Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015 a navazuje na stručnějšího Průvodce expozicí, který byl vydán za podpory stejného projektu v loňském roce.

pravek ZCMKatalog vychází současně v českém, anglickém a německém jazyce a na 168 stranách shrnuje dosavadní poznatky o pravěkých a raně středověkých (do 10. století) dějinách na území Plzeňského kraje. Texty jsou oproti výstavě doplněny o mnoho dalších informací, které se již na panely nevešly. Kromě základních charakteristik jednotlivých období pravěku seznamují s nejvýznamnějšími archeologickými objevy a nálezy v našem regionu. Přidány jsou kapitoly o historii archeologického bádání v regionu, o pravěké archeologické sbírce, přírodním prostředí, metodice archeologického výzkumu a experimentální archeologii.   Publikace je doplněna více jak 300 barevnými fotografiemi archeologických artefaktů, terénních dokumentací z archeologických výzkumů a pro jednotlivá období i mapami s nejvýznamnějšími lokalitami. Pro orientaci návštěvníků je připojen plán výstavních prostor a přehledná chronologická tabulka. Pro nalákání na prohlídku expozice je katalog doplněn několika fotografiemi přímo z ní. Nepřímo publikace ukazuje bohatost pravěké archeologické sbírky, protože až na výjimky jsou všechny vystavené artefakty uloženy v Západočeském muzeu v Plzni. Mezi unikátními předměty můžeme jen namátkou uvést neolitickou plastiku ženy, tzv. „vochovské venuše“, bronzový štít z Plzně-Jíkalky a bronzové maskovité spony z Dýšiny a  Kyšic, které jsou zapůjčovány na mnohé archeologické výstavy po celé Evropě.

Publikace vychází v českém jazyce (nákl. 500 ks) a v anglické a německé jazykové mutaci (po 250 ks).

Oblíbený cyklus cestopisů Výpravy za poznáním 2016 pokračující tento týden dalším dobrodružství. S cestovatelem Petrem Čermákem se můžete vydat do odlehlých končin nejodlehlejšího kontinentu. Beseda se koná ve čtvrtek 4. února 2016 od 18 hodin v přednáškovém sále muzea.

Pojedete vlakem napříč Austrálií ze Sydney do Perthu. Z města černých labutí vyrazíte na pouť podél slunného západního pobřeží kontinentu. Pozve vás na plaveckou schůzku s mystickým velrybím žralokem, svačinové dostaveníčko s divokými delfíny, želví novorozenecký večírek a spoustu dalších překvapení, na která natrefil v australské divočině.

Příští týden: Jaroslav Fryš se podělí o zážitky z cesty deseti dobrodruhů a tří škodovek napříč celou Albánií od Dinárských hor na severu, podél pobřeží Jaderského a Jónského moře, k historickým městům na jihu a dále k Ohridskému jezeru a pohoří Korab v Makedonii.

Výpravy za poznáním 2016 pokračují ve čtvrtek 28. ledna další dílem. Během tohoto retrospektivního pořadu doslova obletíte celou zeměkouli, abyste poznali ty nejkrásnější z vodáckých terénů planety. Začátek je v 18 hodin.

Čeká vás plavba po krásných říčkách, mořské hladině i v největších peřejích na dně hlubokých kaňonů. Cestovatel Petr Novotný vám předá své zkušenosti, jak do těchto končin cestovat, jak se liší jídelníček nebo třeba klimatické podmínky v jednotlivých oblastech.

Cestopis se koná v Přednáškovém sále Západočeského muzea v Plzni a vstupné je 70 korun.

 

Výstavou Česká krajinomalba ze sbírky pojišťovny Kooperativa chtějí obě pořádající instituce – Nadace pojišťovny Kooperativa a Západočeské muzeum v Plzni – představit různorodé podoby naší krajinomalby, jak se vyvíjela od doznívajících pozdně barokních tradic na počátku 19. století až po současné tendence na přelomu milénia.

Krajinomalba patří návštěvnicky k nejoblíbenějším žánrům, evokujícím pozitivní pocity jako jsou domov, rodina, svoboda, vlast, harmonie, příroda a krása. Výstava představuje vysokou uměleckou kvalitu české krajinářské školy jako významné autonomní, výrazově specifické součásti evropského výtvarného dědictví a kulturních hodnot vůbec.

Ve firemní sbírce Kooperativy představuje krajinomalba velmi rozsáhlý, ucelený soubor, sestávající se z několika set děl mimořádné kvality, často děl galerijních, jejichž autory jsou vedle těch nejzvučnějších jmen i umělci méně známí či tací, jejichž jména byla již téměř zapomenuta. Část tohoto souboru byla prezentována v Galerii umění v Karlových Varech již roku 2007, ale po tak dlouhé době nazrál čas věnovat tak krásným obrazům opět zaslouženou pozornost. Vznikla tak myšlenka ambiciózního projektu putovní výstavy konané vždy ve významných lokacích spojených i s činností pojišťovny, a tak se setkáváme v Plzni – evropském městě kultury roku 2015.

Více jak dvě stě let se rozvíjející výtvarný žánr provázený jmény velikánů rodiny Mánesů, Adolfa Kosárka, Mikoláše Alše, Antonína Chittussiho, Julia Mařáka, Antonína Slavíčka, Františka Kavána, Otakara Nejedlého, Václava Špály, Václava Rabase, Josefa Lady, Jana Zrzavého nebo Josefa Jíry  nabízí široké umění milované společnosti pohled na vývoj technických a výrazových prostředků bezmála stovky umělců mnoha generací. Některé z obrazů jsou již poměrně známé, neboť je Kooperativa i vícekrát zapůjčovala na různé výstavy. Jiné obrazy budou naopak veřejnosti zcela neznámé, někdy i včetně jmen jejich autorů, přičemž možnost srovnání s jejich proslavenějšími současníky nebude vždy ve prospěch známějších. Možnost se s nimi potěšit bude rozhojněna i prezentací několika krásných plastik volně doplňujících instalaci.

Česká krajinomalba ze sbírky pojišťovny Kooperativa

11. 12. 2015 – 12. 2. 2016

kurátor výstavy: Ivan Exner

odborná spolupráce na koncepci výstavy: Michael Zachař

V Plzni začíná výstava Porcelán z Limoges – historická produkce a současný design. Výstava je součástí projektu Limoges – Plzeň Travel Art připraveného ve spolupráci Města Limoges, společnosti Esprit Porcelaine, Západočeského muzea v Plzni a Galerie města Plzně.

Expozice v Západočeském muzeu přináší možnost seznámení s historickým i současným porcelánem z jednoho ze světově proslulých středisek jeho výroby – z francouzského Limoges. Exkluzivně, jen na jeden měsíc, míří do Plzně jedinečné ukázky luxusních historických stolních souprav i dekorativních předmětů ze třinácti limogeských porcelánek, stejně jako současná avantgardní designerská tvorba umělců ze sdružení Esprit Porcelaine.

Francouzské Limoges je od roku 1987 partnerským městem Plzně.