Home Tagy Články označené "ZČU Plzeň"

ZČU Plzeň

ZČU Plzeň – Západočeská univerzita v Plzni (zkracováno ZČU) je univerzitní česká vysoká škola se sídlem v Plzni, která byla založena roku 1991 sloučením Vysoké školy strojní a elektrotechnické a Pedagogické fakulty v Plzni.

Fakulta právnická ZČU obdržela certifikát „Nejchytřejší uchazeči“ od společnosti SCIO za dosažené výsledky jejích uchazečů.
Společnost SCIO udělila právnické fakultě certifikát „Nejchytřejší uchazeči“. Ti se totiž umístili mezi 10 % nejlépe studijně disponovanými účastníky Národních srovnávacích zkoušek v rámci celé České a Slovenské republiky.

Fakulta právnická ZČU je nejmladší ze čtyř právnických fakult existujících na veřejných univerzitách v České republice. Fakulta vznikla v roce 1993 z nadšení plzeňských právníků, za podpory města a osobností z Ústavu státu a práva AV ČR. První absolventi promovali v roce 1998, od té doby z fakulty vzešlo již několik tisíc absolventů. V současné době má fakulta akreditován bakalářský studijní program Právní specializace (obor Veřejná správa), magisterský studijní program Právo a právní věda (obor Právo) a doktorský studijní program Teoretické právní vědy (obor Občanské právo).

Na Fakultě právnické působí odborníci, kteří jsou známí pro svoji skvělou erudici a také pro svoji vynikající práci na poli legislativním. Naši pedagogové mimo jiné zasedají v poradních orgánech Vlády ČR, jsou zejména soudci, uznávanými advokáty, exekutory, rozhodci a insolvenčními správci.

Tým studentů z pěti fakult Západočeské univerzity v Plzni představil v univerzitním kampusu na Borech dva prototypy celoročně využitelných „chytrých laviček“, vybavených vytápěním, otočným sedátkem či zásuvkami pro dobíjení telefonu. Cílem pilotního studentského mezioborového projektu bylo ověřit schopnost spolupráce studentů napříč univerzitou.

foto: ZČU

V uplynulých dvou letech se studenti fakult ekonomické, elektrotechnické, strojní, designu a umění
a zdravotnických studií pod vedením odborných garantů zabývali návrhem a rozmístěním laviček v areálu ZČU na základě zadání „zákazníka“ – univerzitního pracoviště Provoz a služby. „Lavičky se dají využívat celoročně, a to pomocí integrovaného vytápění či otáčení sedátek. Jsou vybaveny i řadou dalších funkcí, jako jsou výsuvné područky, držáky nápojů, věšáky či zásuvky pro dobíjení telefonů,“ uvedl iniciátor projektu Pavel Žlábek, který působí v Regionálním technologickém institutu (RTI) – výzkumném centru Fakulty strojní ZČU.

Studenti nejprve udělali průzkum mezi spolužáky a zjistili, jaké jsou vlastně vůbec představy o umístění a funkčnosti laviček. Na základě tohoto průzkumu poté vytvořili katalog návrhů pěti variant. Z nich si pracoviště Provoz a služby vybralo dvě, podle kterých byly vyrobeny prototypy. Oba jsou umístěny v prostorách mezi menzou a strojní fakultou, kde si je mohou vyzkoušet studenti, zaměstnanci i ostatní lidé, kteří do kampusu zavítají. Již nyní se uvažuje o výrobě dalších kusů, které zpříjemní prostředí univerzitního areálu. Někteří studenti z původního týmu navíc plánují založit studentský start-up, vycházející z výstupů tohoto pilotního projektu.

„Západočeská univerzita má pestrý a široký záběr studijních oborů, který je tím nejlepším předpokladem pro vytváření mezioborové spolupráce. Ta je mimo jiné skvělou průpravou pro budoucí zaměstnání, studenti se tak učí poradit si i s věcmi mimo jejich obor, což je v praxi jistě potká. Mezifakultní studentské projekty tak pomáhají vychovávat dobře připravené absolventy pro praktický život, a samozřejmě také zpestřují samotnou výuku,“ uvedl rektor ZČU Miroslav Holeček.

„Práce v mezioborovém týmu pro nás byla obrovským přínosem – jednak jsme si v praxi vyzkoušeli své teoretické znalosti, ale hlavně jsme získali nové zkušenosti díky přístupu studentů z odlišného oboru. V současné době zakládáme start-up GoRest, který bude nabízet chytré lavičky na míru,“ doplnil student Vojtěch Syrovátko, který stojí u zrodu firmy společně s Milanem Pavlovicem a Janem Kotorou.

Chytré lavičky jsou součástí připravovaného projektu Smart Campus ZČU, na němž pracují odborníci z celé univerzity. Jeho podstatou je využití IoT (z anglického Internet of Things) pro vzájemné propojení a ovládání zařízení v areálu univerzity na dálku. Smart Campus ZČU je odvážnou vizí, jejímž cílem je vytvoření zmenšeného „modelu“ města v rámci dynamicky se rozvíjejícího trendu Smart City.

Tým archeologů pod vedením Pavla Vařeky z Filozofické fakulty Západočeské univerzity v Plzni mapuje přesnou polohu bývalého tábora z 2. světové války v Letech u Písku a studuje jeho materiální pozůstatky.

foto: ZČU

Od 4. července archeologové z Filozofické fakulty ZČU intenzivně pracují v Letech u Písku.  Sondáž probíhá v  severozápadní části tábora na pozemcích obce Lety vně vepřína. „Odkryv ověřil polohu tábora, zjistil charakter a rozsah jeho pozůstatků, které se pod úrovní dnešního terénu dobře dochovaly. Podařilo se také získat nálezy poskytující bezprostřední svědectví materiální povahy o životě vězňů,“ shrnuje dosavadní výsledky výzkumu archeolog Pavel Vařeka z filozofické fakulty.

Výsledky výzkumu poskytnou podklady, které lze využít pro návrh vyhlášení tábora v Letech za kulturní památku. V současnosti je kulturní památkou pouze hřbitov obětí s památníkem.

Terénní archeologický výzkum je součástí projektu “Accessing Campscapes: Inclusive Strategies for Using European Conflicted Heritage“ (iC-ACCESS; program HERA – Humanities in the European Research Area; http://www.campscapes.org/), na jehož řešení se podílí šest evropských univerzit. Projekt se zaměřuje na komparativní výzkum evropských pracovních, internačních, koncentračních, zajateckých a vyhlazovacích táborů z 20. století.

Zahraniční účastníci Mezinárodní letní jazykové školy studující český jazyk navštívili v úterý 11. července plzeňskou radnici. Dvě desítky studentů, kteří pro studium na letní jazykové škole získali stipendium od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, přijala náměstkyně primátora Eva Herinková.

foto: www.plzen.eu

Představila jim Plzeň jako největší město regionu s širokou nabídkou studijních a pracovních příležitosti i kulturního vyžití. Připomněla, že se Plzeň stala Evropským hlavním městem kultury 2015. „Těší mě, že jste si vybrali pro učení tak těžký jazyk, jako je čeština. Přeji vám při jeho studiu mnoho úspěchů a vytrvalosti,“ dodala na závěr.

Student Florian z Bavorska na setkání vysvětlil, proč se začal učit český jazyk. „Když jsem byl malý, jezdívali jsme často s rodiči do sousedních Čech na výlety. Už jako dítě mě udivovalo, že v Česku umí hodně lidí německy, ale v Německu česky neumí skoro nikdo. Tehdy jsem se rozhodl, že se naučím česky,“ řekl. Od jeho rozhodnutí k realizaci uplynula sice ještě nějaká doba a musel překonávat různé krize, kdy chtěl studia zanechat, ale dnes mluví česky zcela plynně. „I když dělám ještě spoustu gramatických chyb, jsem moc rád, že se mohu bavit česky se svými českými kamarády,“ uzavřel.

Lotyšská studentka Anna řekla, že ji ke studiu češtiny přivedlo náhodné setkání se skupinou mladých lidí z Česka na dovolené. Poté se začala zajímat o Česko a českou literaturu a v budoucnu by chtěla překládat českou literaturu do lotyšštiny. „Kdybych je tehdy nepotkala, pravděpodobně bych dnes o Česku nic nevěděla,“ dodala.

Na Západočeské univerzitě v Plzni začal v pondělí 10. července 28. ročník Mezinárodní letní jazykové školy. Potrvá tři týdny do 28. července. Letní škola nabízí řadu obecně i profesně zaměřených jazykových kurzů pro děti, mládež a dospělé. Letos se přihlásilo zhruba 400 účastníků, z toho přibližně 350 českých a 50 zahraničních. Specifickou skupinu účastníků kurzů českého jazyka pro cizince tvoří tzv. stipendisté – studenti podporovaní finanční dotací Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Letos je to celkem 23 stipendistů, například z Makedonie, Německa, Lotyšska, Litvy, Francie či Rakouska.

Na Západočeské univerzitě v Plzni odstartovaly letní školy. Vedle těch dvou největších, Mezinárodní letní jazykové školy a letní školy ArtCamp, začaly i další dvě, Homo Economicus a Letní škola virtuální reality.

Plzeňský ArtCamp je letní škola, která každoročně láká stovky místních i zahraničních účastníků do kurzů v různých oborech umění a designu pod vedením významných tuzemských i zahraničních umělců. Jsou zde také přípravné kurzy k přijímacímu řízení ke studiu na vysokých uměleckých školách. Nabídka zahrnuje kurzy vhodné od začátečníků po pokročilé, kurzy pro budoucí studenty uměleckých oborů i kurzy pro studenty stávající a pro zralé umělce. „Kurzů letos proběhne celkem 36 a během tří červencových týdnů jimi projde na 360 účastníků z České republiky i ze zahraničí, například z Japonska, Německa, Finska, Maďarska, Polska nebo Ukrajiny. Čas budou trávit ve společnosti zajímavých českých i zahraničních uměleckých osobností – hostující umělci letos dorazí z Velké Británie, Japonska, Kanady, Íránu, Polska, a Slovenska,“ doplňuje provozní ředitelka letní školy Lenka Kodýtková.

„Kurzů letos proběhne celkem 36 a během tří červencových týdnů jimi projde na 360 účastníků z České republiky i ze zahraničí, například z Japonska, Německa, Finska, Maďarska, Polska nebo Ukrajiny. Čas budou trávit ve společnosti zajímavých českých i zahraničních uměleckých osobností – hostující umělci letos dorazí z Velké Británie, Japonska, Kanady, Íránu, Polska, a Slovenska,“ doplňuje provozní ředitelka letní školy Lenka Kodýtková.

 Již popáté pořádá katedra průmyslového inženýrství a managementu Letní školu virtuální reality, a to s podtitulem „Udělej si vlastní hru“. Třídenní akce je určena pro zvídavé studenty středních škol, kteří se seznámí s možnostmi 3D zobrazení, se speciálními haptickými ovladači a s náhlavním displejem Oculus Rift. Zjistí, jak lze rychle a efektivně vytvářet za pomocí nástroje Unity3D virtuální krajinu, která bude obsahovat stromy, vlastní 3D modely (např. domek), vodu, pohybující se objekty (např. plošinky, padající objekty s fyzikálními vlastnostmi) atd. Studenti si pak sami zkusí vytvořit jednoduchou 3D hru, určenou jak pro konvenční PC sestavu, tak pro laboratoř virtuální reality. Organizátoři předvedou také možnost převést produkt pro náhlavní displej.

6. ročník letní školy Homo Economicus je určen žákům a studentům základních a středních škol ve věku od šesti let, kteří mají zájem nahlédnout do světa ekonomických věd. Účastníci zjistí, že na fakultě ekonomické se studenti nezabývají jen nudnými čísly, tabulkami a grafy, ale že studium může být kreativní a zábavné. Stěžejním tématem tohoto ročníku bude Příběh barokní krajiny a jejích stavitelů v rámci Plzeňského kraje se zaměřením na Letní barokní festival. Pro studenty bude od 9 do 13 hodin připraven program formou interaktivních workshopů, přednášek, her a exkurzí. Letní školu zakončí slavnostní promoce s předáním certifikátů. 

Nejen pro účastníky Mezinárodní letní jazykové školy a ArtCampu je připraven zahajovací koncert, který se uskuteční v úterý 11. července od 19 hodin pod širým nebem v prostoru před Univerzitní knihovnou ZČU. 

Na koncertě vystoupí od 19 hodin studentská folkrocková skupina RightNow a od 20:30 originální Together se svými rockovými baladami ozvláštněnými houslovým kvartetem.V případě velké nepřízně počasí se koncert uskuteční v prostorách Univerzitní knihovny ZČU.

RightNow je začínající studentská kapela, která zahájí seznamovací koncert letních škol. Čtyři kamarádi ze ZČU a ČVUT rádi hráli a zpívali s kytarou u ohně, spolu vystupovali na různých akcích s přejatými písněmi a už třetím rokem tvoří vlastní skladby. Jejich muzika nemá vyloženě vyhraněný žánr, snad by se dala zařadit nejvíce k folku a rocku. Nedávno vystupovali na Kapeláži a na Slavnostech břeclavského piva.

Together je devítičlenná hudební skupina z Prahy a Plzně, ve které klasickou rockovou kapelu doplňuje houslový kvartet. Získává tak osobitý sound a vlastní tvorbou chce zaujmout nejen tuzemské posluchače, ale i posluchače ze zahraničí. První koncert kapela odehrála v září roku 2015, během krátké doby své existence stihli Together řadu koncertů převážně na plzeňské a pražské klubové scéně, dostali se ale už i na přední české festivaly. V rámci soutěže REC.stage čistých festivalů totiž získali v konkurenci 250 kapel 1. místo, a zahráli si tak na OAMF Přeštěnice a na Sázavafestu 2016. Vystoupili i v rámci festivalu Rock iN Roll v Nové Roli a podpořili sportovce v Olympijském parku Plzeň 2016. V současné době Together pracuje na natáčení debutového alba.

Katedra informatiky a výpočetní techniky Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni ve spolupráci se Zdravotnickou záchrannou službou Plzeňského kraje vyvinula  software, který slouží při výuce budoucích zdravotnických záchranářů i nácviku týmové spolupráce výjezdových skupin. Software umožňuje simulovat pacientský monitor, který je součástí defibrilátoru, a navodit různé stavy vznikající při neodkladné resuscitaci pacienta.

Výhodou tohoto softwaru je hlavně univerzálnost použití. K nácviku ošetření pacienta za pomoci tohoto softwaru totiž není potřeba téměř žádné další vybavení. Některým speciálním tréninkovým vybavením již Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje disponuje ve svém výcvikovém a vzdělávacím středisku. Výše zmiňovaná aplikace umožňuje individuální nácvik zaměstnanců, který není tolik náročný na přípravu. Jedná se tedy o doplněk vybavení, který nenahrazuje sofistikované modely a pomůcky.

Další výhodou je, že díky softwaru není potřeba umělá figurína, ale simulaci lze provádět i na kolegovi. „Můžeme nasimulovat monitoraci tepové frekvence, krevního tlaku, tělesné teploty, saturaci hemoglobinu kyslíkem či  pořízení EKG záznamu. Rovněž je možné nacvičovat rozšířenou kardiopulmonální resuscitaci včetně použití defibrilátoru, který je součástí tohoto programu. Jelikož jde o počítačovou simulaci, probíhá nácvik na kolegovi v bezpečných podmínkách,“ vysvětluje záchranář Petr Kunášek, který je u zdravotnické záchranné služby lektorem a učí také budoucí záchranáře na fakultě zdravotnických studií. S myšlenkou vývoje speciálního softwaru, který by posloužil současným záchranářům a rovněž lépe připravil do praxe jejich budoucí kolegy, se proto obrátil na výzkumný tým katedry informatiky a výpočetní techniky. Společně pak navrhli, jak by měl software vypadat a fungovat.

  „Softwarové vybavení s názvem PETER sestává ze simulátoru defibrilátoru a ovládací konzole, které mohou být nainstalovány na dvou různých počítačích a komunikují spolu prostřednictvím počítačové sítě. Instruktor pomocí ovládací konzole ovlivňuje informace, které studentovi zobrazuje simulátor,“ vysvětluje vedoucí výzkumného týmu Kamil Ekštein. Když instruktor vidí, že student provádí resuscitaci správně, začne nastavovat takové parametry křivek srdeční aktivity, jako by oživování bylo úspěšné a pacientovo srdce začínalo pracovat normálně. Pokud ovšem student udělá chybu, může mu naopak namodelovat různé problematické stavy. Díky tomu si mohou studenti nacvičit pod odborným vedením skutečně komplexní scénáře.

Simulátor již našel své místo na katedře záchranářství a technických oborů Fakulty zdravotnických studií ZČU, kde pomáhá při výuce studentů 2. a 3. ročníku oboru Zdravotnický záchranář.

 „Vyhláška o činnostech zdravotnických pracovníků rozšířila u zdravotnického záchranáře kompetence právě v činnostech zahájit a provádět kardiopulmonální resuscitaci s použitím ručních křísicích vaků, včetně defibrilace srdce elektrickým výbojem po provedení záznamu EKG. Je pro nás velmi důležité naučit studenty takovým dovednostem, aby byli pro přednemocniční péči co nejlépe připraveni. S pomocí simulátorů se stává výuka nejen zajímavou, ale především reálnou,“ říká vedoucí katedry záchranářství a technických oborů Alena Pistulková.

V současné době se software využívá pro výuku kardiopulmonální resuscitace dospělých a novorozenců – pomocí nového programu se už proškolilo zhruba 200 zaměstnanců Zdravotnické záchranné služby Plzeňského kraje.

 

Zástupci Západočeské univerzity v Plzni a Nadačního fondu dr. Günthera Zembsche posepsali smlouvu o spolupráci. Obě strany budou spolupracovat na přípravě a realizaci studijního programu, zaměřeného na správu a rozvoj nemovitostí. V této oblasti probíhá rovněž spolupráce s univerzitou v Lipsku, kde se koncem června pracovníci i studenti fakult ekonomické a aplikovaných věd zúčastnili odborného workshopu.

Studijní program Správa a rozvoj nemovitostí je v rámci České republiky unikátní a zatím ho nenabízí žádná tuzemská univerzita. „Absolventi uvedeného zaměření jsou poptáváni od zástupců podniků zabývajících se problematikou nemovitostí. Z tohoto důvodu považuji tento typ spolupráce za přínosný pro obě strany,“ uvedl prorektor Vladimír Duchek, který smlouvu podepsal za ZČU.

Koncepce a struktura připravovaného programu je inspirována nabídkou v zahraničí. Zástupci fakult ekonomické a aplikovaných věd proto navázali spolupráci s Institutem řízení nemovitostí Univerzity Lipsko. Skupina akademických pracovníků a studentů těchto fakult navštívila německé kolegy ve dnech 27. a 28. června. Při této příležitosti proběhl odborný seminář, na kterém se seznámili s odbornými pracemi studentů magisterského studia.

Kromě prezentací studentů byly na semináři představeny klíčové aspekty studia zaměřeného na problematiku řízení nemovitostí, které mohou pracovníky ZČU inspirovat při přípravě akreditace. Přípravný tým věří, že se mezi oběma pracovišti vytvoří úzké propojení, které podpoří úspěšnou akreditaci uvedeného studijního programu.

Studentský tým složený ze zástupců čtyř fakult Západočeské univerzity v Plzni přichází po roční přípravě s novým modelem závodního vozu UWB04, který představil 30. června v univerzitním areálu na Borských polích veřejnosti a partnerům. Model by měl navázat na dosavadní úspěchy v prestižní mezinárodní soutěži studentských týmů.

„Hlavním cílem pro tento rok bylo navrhnout spolehlivý vůz a vylepšit jeho jízdní dynamiku. I z tohoto důvodu jsme na voze UWB04 kompletně přepracovali systém řízení včetně ergonomického volantu z uhlíkových vláken, pohonné jednotky a několika dalších systémů,“ vysvětluje člen studentského týmu Michal Skovajsa.

Vůz UWB04 je poháněn motorem Yamaha R6, který prodělal mnoho výrazných změn. Studenti vyvinuli čtyřstupňovou převodovku, která umožňuje lepší využití výkonových charakteristik motoru. Dále přepracovali sání a výfukový systém motoru. Tyto změny přinesly zvýšení točivého momentu a současně snížení spotřeby.

Modernizací prošla i elektronika vozu. Díky lepšímu uspořádání kabeláže a použití CAN sběrnice se podařilo zredukovat hmotnost kabelových svazků o více než 30 procent. Aby bylo možné monitorovat vůz během testování a závodů, byl navržen systém online telemetrie s monitorovacím softwarem. Díky tomuto systému je možné sledovat informace v reálném čase a získávat data z více než 30 senzorů.

S návrhem monopostu začal tým čítající 25 studentů z fakult strojní, elektrotechnické, ekonomické a fakulty aplikovaných věd již na podzim loňského roku a první součástky šly do výroby v lednu, kdy odstartovala i samotná výroba vozu.

„Mezifakultní studentské projekty na Západočeské univerzitě plně podporujeme a já osobně si jich velice cením. Studenti si tak nejen vyzkoušejí řešit úlohy, které později využijí v praxi, ale především se navzájem obohacují zkušenostmi získanými od spolužáků z jiných oborů,“ uvedl rektor ZČU Miroslav Holeček.

Studenti zahájí závodní sezónu ve druhé polovině července závodem Formula Student Italy na okruhu Ricardo Palleti ve městě Varano de Melegari, kde se sejde 90 týmů a více než 1350 studentů z 20 zemí. Začátkem srpna se pak zúčastní závodu Formula Student Czech v Mostu.

Západočeskou univerzitu v Plzni navštívil v červnu americký producent s českými kořeny John Honner, který je zakladatelem nekomerční televizní stanice Czech-American TV, jejímž posláním je zviditelnění České republiky v zámoří. Tato televize mimo jiné již několik let pravidelně spolupracuje se Západočeskou univerzitou.

Czech-American TV je malá nekomerční televizní stanice, která již čtrnáct let zviditelňuje Českou republiku především v anglicky mluvících zemích. Půlhodinové pořady, které běží pravidelně každou středu v hlavním vysílacím čase a sleduje je asi dva a půl milionu domácností v šedesáti městech USA, informují o krásách a zajímavých místech v ČR. V rámci vysílání se divák dozví o naší historii, folklóru, kuchyni, módě, produktech atd. Pořady je možné kromě kabelového vysílání sledovat i prostřednictvím internetu, čehož využívá přes 100 tisíc diváků na celém světě, především v Kanadě, Austrálii, Anglii a v Ruské federaci.

„Často se mi stávalo, že Američané vůbec neměli tušení, kde Česká republika leží či si ji například pletli s Čečenskem, proto vznikl nápad na založení Czech-American TV, která bude v zámoří svým vysíláním Českou republiku propagovat. V současné době mi někteří diváci volají a říkají, že byli nedávno poblíž ČR, a kdyby věděli, že se tady nacházejí taková krásná místa, tak by se sem určitě jeli podívat,“ objasňuje John Honner. „Člověk je za tuhle zpětnou vazbu rád, protože ví, že má jeho práce smysl,“ dodává. Materiály pro jednotlivé pořady jsou shromažďovány především českými městy a kraji. Další videa jsou natáčena i studenty. Například Tereza Víznerová, studentka fakulty designu a umění Ladislava Sutnara, natáčí pro televizi videorecepty.

Současný tým tvoří kromě zakladatele Johna Honnera více než čtyřicet mediálních profesionálů z USA. Kromě studentů Západočeské univerzity v Plzni se do projektu zapojují také studenti Fakulty elektrotechnické ČVUT, Masarykovy univerzity, zlínského gymnázia a jazykové školy.

Studenti i zaměstnanci ze Západočeské univerzity jsou do projektů podporujících Czech-American TV zapojeni napříč všemi obory. Studenti fakulty aplikovaných věd vytváří podpůrný software nutný pro chod webových stránek televize včetně několika aplikací, které jsou do webových stránek integrovány, např. pomůcky pro hledání v genealogiích. Grafický vizuál pořadů je pak dílem studentů fakulty designu a umění Ladislava Sutnara. Oproti tomu fakulta ekonomická připravuje pro televizi internetový marketing.

„Studenti se do neziskové spolupráce s televizí zapojují především prostřednictvím semestrálních či bakalářských prací, díky kterým si mohou vyzkoušet práci na reálném projektu a získat tak velmi cenné profesní zkušenosti a skvělé kontakty. Navíc se jedná o užitečnou práci, která se dále využije a neskončí někde v šuplíku,“ objasňuje výhody spolupráce docent Přemysl Brada, vedoucí katedry informatiky a výpočetní techniky Fakulty aplikovaných věd, jejíž studenti s Czech-American TV spolupracují již od roku 2013.