Home Tagy Články označené "Zdraví"

Zdraví

Jak být zdravý? Čeho se vyvarovat? Na co si dávat pozor? Co udělat pro svoje zdraví? Co vše souvisí s naším zdravím? Zde lze nalézt několik odpovědí a informací.

K častým důvodům návštěv lékaře bývají bolesti zad. Přitom jejich spouštěčem jsou mnohdy každodenní „bezvýznamné“ věci, u kterých bychom si nikdy neřekli, že mohou zapříčinit nehezké bolesti pohybového aparátu. Na co si tedy máme dát pozor? Odpovídá primářka rehabilitačního ústavu MUDr. Michaela Tomanová.

1. Špatně se koukáme na televizi
U televize někdy trávíme velké množství času, je proto důležité vědět, jak u ní nejlépe sedět. Velmi důležitá je častá změna pozice, aby nedošlo k přetěžování svalových skupin. Změnou pozice u sezení dochází k jejich protažení a relaxování, a to nejen svalů, ale i vazivových tkaní. Vhodné je i sezení prokládat úlevovými polohami. Pokud sedíme vzpřímeně, je nutné, aby záda měla pevnou oporu. Pro lidi s pohybovými problémy jsou vhodné vyšší sedačky s menší hloubkou. Neméně důležitá je i výška opěrek, která musí být dostatečná, tak aby sloužila jako vhodná opora.

2. Často používáme mobily a tablety
Pokud musíme každý den pracovat s mobilem nebo tabletem a nechceme mít bolesti pohybového aparátu zvané „iPad Shoulder“ (tabletové rameno) a „Text Neck“ (smskový krk), tak je při jejich používání výhodné se opírat celou délkou zad o opěradlo židle, eventuálně použít relaxační polohu a opřít si i hlavu. Abychom nepřetěžovali ramena a paže při držení zařízení, je důležité opřít si ruce například o trup nebo stůl. Pokud pracujeme s tabletem, můžeme využít stojánek a zařízení v rukách vůbec nedržet. Doma nebo jinde, kde se můžeme relaxačně položit třeba na sedačku, se pak snažíme, abychom měli tablet položený na nohou nebo polštáři.

3. Nesedíme správně u notebooku
Abychom si při práci s notebooky nezničili záda, je důležité se u nich naučit správně sedět. „Při práci s notebooky je dobré využívat dynamické změny pozice a úlevové polohy, při kterých se svaly protáhnou a zrelaxují. Při sezení mějte široce rozkročené dolní končetiny, stehna mohou směřovat pod mírným úhlem dolů. Na židli seďte tak, aby se vaše nohy dotýkaly země. Také se snažte mít hlavu v menším předklonu a nedívat se na monitor dolů, ale co nejvíce před sebe. Pro zmírnění nerovnováhy je důležité provádět tzv. reparabilní cvičení, které páteř a pohybový systém postupně vrací do optima,“ říká MUDr. Michaela Tomanová.

4. Zbytečně se stresujeme
Tělo a psychika jsou propojené více, než se zdá. Zásadní roli v tom hraje vegetativní nervový systém, který řídí většinu podvědomých procesů. Pokud jsme ve stresu nebo třeba dostaneme strach z čehokoliv, nervový systém automaticky zareaguje zvýšeným svalovým napětím. Dlouhodobé psychické zatížení nebo nevyřešené psychické problémy se pak mohou projevovat opakovanými bolestmi páteře, především v oblasti krční páteře a ramen.

5. Moc klimatizace škodí
Nejnáchylnějšími partiemi při nadměrném působení klimatizace je krční páteř, oblast ramen, bederní páteř a křížová oblast. Chladný vzduch by rozhodně neměl foukat přímo na tělo, jinak hrozí zatuhnutí například šíjových nebo i obličejových svalů. Nadměrný chlad pak může zapříčinit také bolest hlavy. Problémy s krční páteří mohou dále způsobovat i vystřelování bolestí do celých horních končetin, kdy vzniká takzvaný cervikobrachiální nebo cervikokraniální syndrom. Obecně platí, že klimatizace by neměla být nastavena na větší rozdíl než 4 až 5 ºC oproti venkovní teplotě. Proud vzduchu by měl směřovat spíše nahoru nebo do volného prostoru.

6. Špatný polštář
To, že výběr kvalitní matrace je v péči o pohybový aparát základ, je známo, ale důležitý je i výběr vhodného polštáře. „Ten slouží jako opora krční páteře, zabraňuje jejímu neúměrnému prohnutí a fixuje ji co nejvíce do roviny. Pokud spíte rádi na břiše, vyberte si měkčí a nižší polštář, aby se vaše páteř příliš nenamáhala. Jestliže preferuje spánek spíše na boku či na zádech, je dobré si pořídit vyšší, středně měkký nebo tvrdší polštář. Patříte-li k lidem, kteří během spánku často střídají polohy, zvolte přizpůsobivý polštář s pružnou náplní,“ vysvětluje Michaela Tomanová.

7. Ženy nosí nevhodnou podprsenku
Problémy s bolestí páteře nebo ramen, mohou být způsobeny i výběrem nevhodné podprsenky, a to především u žen s větším poprsím. Důležité je, aby váha poprsí nespočívala pouze na ramínkách, ale byla z větší části držena spodním kusem podprsenky. Velmi důležité je také dbát na dostatečnou šířku ramínek podprsenky, která částečně rozloží tlak na ramena. Ramínka se nesmí zařezávat ani škrtit, aby nedocházelo ke zvýšenému tlaku pouze na jedno místo na ramenou.

Zpravidla každý třetí čtvrtek v měsíci od 13:30 hodin umožňuje Domažlická nemocnice  neformální   setkání těhotných žen a jejich doprovodu přímo s primářem gynekologicko-porodnického oddělení Doc. MUDr. Eduardem Kučerou, CSc. a porodní asistentkou Jitkou Johánkovou. 

To nejbližší se koná už ve čtvrtek 17. srpna 2017 a následující 21. září.  Cílem tohoto setkání je seznámit rodičky i budoucí tatínky s pracovištěm gynekologicko-porodnického oddělení a jeho zázemím či s průběhem porodu.

foto ze setkání s primářem

„Zmiňujeme se ve stručnosti i o dalších informacích z předporodních kurzů. A protože úspěšný a bezproblémový porod je vždy záležitostí spolupráce rodiček, jejich partnera, lékaře a porodní asistentky, umožňuje toto setkání v rámci otevřené nebo i následné individuální diskuse předat nám jejich představy o blížícím se porodu a projednat je. Cílem a snahou je, abychom v den D učinili budoucím maminkám tento nejsilnější životní zážitek i tím nejpříjemnějším,“ sdělil primář Kučera.

Bližší informace o setkání získají zájemci na telefonech 379 710 347 či 721 384 473 nebo na mailu  eduard.kucera@donem.cz či jitka.johankova@donem.cz.

Česká veřejnost se o informace spojené s bio potravinami příliš nezajímá. Většina respondentů (39%) uvedla, že se o tyto informace spíše nezajímá a necelá třetina (32 %) deklarovala naprostý nezájem o tento typ informací. Uvedl to aktuální průzkum Centra pro výzkum veřejného mínění.

Obdobně Češi bio potraviny výrazně nenakupují, přičemž 43 % dotázaných uvedlo, že je nakupuje zřídka, a 42 % lidí je nenakupuje nikdy.

Z lidí, kteří potraviny s označením „bio“ někdy nakupují, jim výrazná většina (37 %) dává před potravinami bez tohoto označení přednost pouze zřídka.

Pokud lidé v České republice bio potraviny nakupují, činí tak zejména z toho důvodu, že nejsou chemicky ošetřeny. Na prvním místě uvedly tento důvod více než dvě pětiny (44 %) respondentů.

Výrazně více se o bio potraviny zajímají ženy, které je také častěji nakupují. Oproti tomu zájem o ně nemají lidé, kteří hodnotí svoji životní úroveň jako špatnou.

Biopotravina

Jako bio potraviny můžeme označit takové, které jsou produkovány na farmách, kde je kladen důraz na obnovitelné zdroje, ochranu půdy a vody ve snaze udržet co nejvyšší kvalitu životního prostředí pro příští generace. Zvířatům, jež produkují maso, vajíčka a mléčné produkty, nejsou podávána antibiotika ani růstové hormony. Potraviny zároveň nejsou pěstovány ani zpracovávány za pomoci pesticidů, syntetických hnojiv, kalů z odpadních vod, geneticky modifikovaných organismů nebo ionizujícího záření.

Společnost Kaufland Česká republika v.o.s. zveřejnila na svém webu informaci o stažení potraviny Katy bílá čokoláda 100 g s datem minimální trvanlivosti do 012019 L1192 a Katy bílá čokoláda s kokosem 100g s datem minimální trvanlivosti 04/2018 L 2118. Při interní kontrole byly v některých výrobcích zjištěny bakterie rodu Salmonella.

„Při interní kontrole byly v některých výrobcích zjištěny bakterie rodu Salmonella, které mohou způsobovat průjem a zvracení. Nedporučujeme konzumaci výrobku s uvedeným datem minimální trvanlivosti, proto v rámci přijatých opatření stahuje Kaufland tuto čokoládu z prodeje,“ uvedl Kaufland s tím, že zákazníci mohou zakoupený výrobek kdykoli vrátit v kterékoli prodejně Kaufland. Budou jim vyplaceny peníze i bez předložení účtenky.

V sušické nemocnici se od září nově otevře psychiatrická ambulance. Ordinovat zde bude MUDr. Eva Jílková, atestovaná lékařka, která má více než 11 letou praxi v Klatovské nemocnici. Psychiatrická ambulance bude v provozu v zadní budově v areálu nemocnice. V následujících měsících zde budou vznikat další ambulance lékařů-specialistů.

Od 1.září bude v sušické nemocnici v provozu psychiatrická ambulance, ve které bude ordinovat MUDr. Eva Jílková. Pro sušickou nemocnici je ordinace s tímto profesním zaměřením novinkou. Ambulance bude mít otevřeno vždy v úterý a ve čtvrtek od 8:00 do 15:00 hodin.

MUDr. Eva Jílková

Zájemci o návštěvu se mohou objednávat již nyní na telefonním čísle: 734 792 285. MUDr. Eva Jílková má momentálně dva dny v týdnu ordinuje v plzeňské ordinaci, předtím 11 let pracovala na Psychiatrickém oddělení Klatovské nemocnice. Do nově otevřené ordinace mohou docházet pacienti s rozsáhlým spektrem psychiatrických diagnóz.

„Například s poruchami nálady, úzkostnými poruchami, s psychotickým onemocněním, organickým postižením mozku, včetně pacientů s poruchami paměti, dále pacienty závislé na alkoholu, návykových látkách či hracích automatech, osobnostní problematikou. Nabízíme také možnost využít krizové intervence,“ vysvětluje Eva Jílková. Ta promovala na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze v roce 2006, přičemž od začátku své profesní dráhy se věnuje psychiatrii. Pro tento obor se rozhodla již ve čtvrtém ročníku studia medicíny.

Psychiatrická ambulance bude v provozu v zadní budově v areálu nemocnice, kde již nyní funguje ORL ordinace a pracuje zde logoped. Vedení sušické nemocnice plánuje, že během tohoto a příštího roku otevře v této budově ještě další ambulance.

 

Respirační onemocnění zapříčinila letos od ledna do června bezmála 400 tisíc dočasných pracovních neschopností. Příčinou dalších zhruba půl milionu ukončených případů dočasné pracovní neschopnosti byly ostatní diagnózy, z nich dominovaly nemoci pohybové soustavy. Častěji i déle stonaly ženy, nejvíce ukončených případů pracovní neschopnosti bylo u věkové skupiny 40-49 let. Vyplývá to z evidence České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ).

Délka léčby byla v prvním pololetí průměrně 40 dnů, lidé s respiračními nemocemi trávili „na neschopence“ nejkratší dobu – s chřipkou či akutními infekcemi dýchacích cest přibližně 15 dnů.  S nemocemi pohybové soustavy, které byly druhou nejčastější příčinou pracovní neschopnosti (přes 168 tisíc případů), lidé stonali mnohem déle – průměrně 67 dnů. Největší počet ukončených „neschopenek“ (necelých 111 tisíc) v této skupině onemocnění tvořily nemoci páteře, které průměrně trvaly 63 dnů.

Nejdelší průměrné trvání dočasné pracovní neschopnosti je evidováno u tuberkulózy (225 dnů). K nemocem s časově náročnou léčbou a tedy i dlouhou dobou trvání patří také onkologická onemocnění (zhruba 179 dnů) a cévní onemocnění mozku (zhruba 163 dnů).

 

 

Léto je v plném proudu a s ním i sezóna melounů. Jsou stejně, jako každé ovoce s dužinou, po mechanické úpravě (nakrájení, oloupání, mixování, apod.) velmi dobrou půdou pro množení mikroorganismů včetně patogenních. Důvodem je skutečnost, že mají vysoký obsah vody, cukru a nedostatečně nízké pH. Pokud jsou porcované melouny skladovány ve vyšších teplotách, dochází u nich k velmi rychlému pomnožení zmiňovaných mikroorganismů. To může mít za následek vznik infekčního onemocnění – jedná se zejména o bakterie Salmonella, Listeria a Escherichia coli.

„Z historie je známý přenos průjmových onemocnění úplavicí vyvolaných bakteriemi rodu Shigella, kdy se na přenosu podílely melouny. Ty byly hnojeny přímo fekáliemi a po nakrojení se bakterie pomnožily na dřeni melounu a vyvolaly onemocnění,“ upozorňuje Pavla Svrčinová, ředitelka sekce ochrany a podpory veřejného zdraví Hygienické stanice hlavního města Prahy a dodává: „Obdobným způsobem může dojít i k přenosu dalších škodlivých mikroorganismů i virů např. žloutenky A. Ta jek nám velmi často importovaným onemocněním i z oblasti jižní Evropy.“

Během celé manipulace s melouny by mělo být zabráněno kontaminaci dužiny melounu patogenními mikroorganismy z povrchu plodu, který bývá znečištěn zbytky zeminy nebo i mikroorganismy ze závlahové vody. K přenosu mikroorganismů z povrchu může dojít například nožem, neumytýma rukama. „Všechny druhy ovoce a zeleniny je třeba řádně omýt, zejména ty, které nebudou před konzumací upraveny vařením. Klidně je vydrhnout kartáčkem,“ uzavírá hygienička.

Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) odebrala prostřednictvím webové stránky www.uspechmuze.cz šarži doplňku stravy MAXXES, který obsahoval nepovolenou látku sildenafil.

Sildenafil se používá k léčbě erektilní disfunkce. Tato látka je povolena k použití pouze v léčivech a přípravky obsahující sildenafil může dávkovat pouze lékař vzhledem k možným nežádoucím účinkům. „Laboratorní analýza prokázala přítomnost sildenafilu u následující šarže výrobku:  MAXXES, datum použitelnosti 10/2018, a to v koncentraci 48,4 mg / 1 tableta,“ uvedl mluvčí SZPI Pavel Kopřiva.

Prodejcem výrobků byla společnost MahoNet, s.r.o., Holečkova 49/789, 15000 Praha a distributorem pro ČR byla společnost IPEX – PRAHA s.r.o., Dominova 2463/15, Praha 13. „Při došetřování u dodavatele inspektoři zjistili, že byl výrobek distribuován i do jiných členských zemí EU a SZPI tak vložila informaci o zjištění do evropského systému rychlého varování RASSF,“ dodal Kopřiva s tím, že inspekce neprodleně přistoupila k nařízení stažení doplňků stravy z tržní sítě a s kontrolovanou osobou zahájí správní řízení o uložení pokuty.

Společně s lékaři z Fakultní nemocnice v Plzni vyvinuli vědci z katedry informatiky a výpočetní techniky matematický model, který zpřesní diagnostiku cukrovky a usnadní léčbu pacientů s touto nemocí.

Diabetes je zákeřné onemocnění. Nebolí a v prvních letech se ani nijak neprojevuje. Přesto se jedná o velmi závažnou nemoc, která je osmou nejčastější příčinou úmrtí na světě. V současné době trpí tímto onemocně- ním přibližně každý jedenáctý člověk, přičemž řada nemocných o tom ani neví. Hlavním projevem diabetu je zvýšená koncentrace glukózy v krvi, která postupně vede k poškození až selhání řady orgánů – zraku, ledvin, srdce a cévního systému či nervů. Orgány glukózu potřebují jako zdroj energie, ale její přílišné množství je poškozuje. „Základem úspěšné léčby diabetu je, aby měl ošetřující lékař co nejpřesnější představu o tom, jak vypadá tzv. glykemický profil jeho pacienta. Zjistí to z odběrů krve, kdy se v odebraném vzorku určí koncentrace glukózy. Jenomže odebrání vzorku krve není příjemné. Ani k léčbě motivovaný pacient ho nebude chtít podstupovat příliš často a důležité změny koncentrace glukózy v krvi tak snadno uniknou pozornosti lékaře,“ popisuje autor difúzního modelu dynamiky glukózy Tomáš Koutný z katedry informatiky a výpočetní techniky.

Technickým pokrokem v léčbě diabetu se stala minimálně invazivní technika známá jako systém kontinuálního měření koncentrace glukózy. Koncentrace je při ní měřena senzorem v podkoží. Jenže koncentrace glukózy v podkoží a v krvi se mohou významně lišit. Zároveň tělo vnímá senzor jako cizí těleso a snaží se ho vypudit. Proto má senzor omezenou životnost, která se dnes pohybuje kolem deseti dnů. „Jak získá lékař informace o potenciálně nebezpečných změnách koncentrace glukózy v krvi, které nejsou intuitivně v záznamu z podkoží vidět?“ pokládá zásadní otázku Tomáš Koutný. A právě na ni našli odpověď vědci z fakulty aplikovaných věd v podobě vytvoření difúzního modelu dynamiky glukózy. Projekt, na kterém od roku 2010 pracoval devítičlenný tým, byl v roce 2014 nominován na Cenu Wernera von Siemense, v roce 2016 získal odborný článek o vyvinutém modelu ocenění Editor’s choice v prestižním vědeckém časopise Computer Methods and Programs in Biomedicine. V současné chvíli model čeká na klinickou studii, po jejímž dokončení může začít naplno fungovat v medicínské praxi. Pacientům i jejich lékařům tak výrazně usnadní správnou diagnostiku vývoje nemoci a pochopitelně i léčbu.

Státní ústav pro kontrolu léčiv(SÚKL) informuje o závadě v jakosti léčivého přípravku AMBROBENE ve formě sirupu, ve kterém byla u části šarže německým výrobcem identifikována zvýšená přítomnost plísně.

Léčivý přípravek AMBROBENE sirup se používá při akutních a chronických onemocněních dýchacích cest spojených s obtížným vykašláváním, infekčních onemocněních dýchacích cest a při akutních a chronických zánětech vedlejších nosních dutin. Tento léčivý přípravek je volně prodejný.

Uvedená závada v jakosti byla potvrzena německým výrobcem přípravku. Na základě aktuálně dostupných informací může být v lékárnách a u pacientů až 14 tisíc balení. Držitel rozhodnutí o registraci, společnost ratiopharm GmbH, Ulm, Německo, proto přistoupil ke stažení uvedené šarže léčivého přípravku až z úrovně pacientů. V souvislosti s touto závadou v jakosti uvedené šarže SÚKL doposud neobdržel žádné hlášení podezření na nežádoucí účinek.

Pacienti, kteří mají tento přípravek doma, by jej měli neprodleně přestat používat. Načatá i nenačatá balení je možné vracet zpět do lékárny až do 1. 10. 2017, nejlépe do té, ve které byl lék pacientovi vydán. Pacient obdrží nové balení z jiné šarže, která není závadou v jakosti dotčena.

Postup pro pacienty:

Pokud máte doma léčivý přípravek AMBROBENE SIRUP, zkontrolujte si číslo šarže.
V případě, že máte přípravek dotčené šarže č. S21858, neprodleně jej přestaňte používat.
Načatá i nenačatá balení léku je možné až do 1. 10. 2017 vrátit zpět do lékárny, nejlépe však do té, ve které Vám byl lék původně vydán.
Lékárna vám vrácená balení vymění za nová z jiné šarže, která není závadou v jakosti dotčena.
V případě jakýchkoli problémů se můžete obrátit na zástupce držitele rozhodnutí o registraci Beátu Melichovou, tel.: +421 918 710 981