Home Tagy Články označené "Zoo Plzeň"

Zoo Plzeň

Zoologická a botanická zahrada v Plzni. Zoo Plzeň – nová vzácná mláďata a přírůstky. ZOO Plzeň – akce a události Zoologické zahrady v Plzni. AKTUÁLNÍ novinky a akce v Zoo Plzeň.

Léto začíná oficiálně 21. června, ale v Zoologické a botanické zahradě města Plzně se bude vítat již v sobotu 17. června. Pro návštěvníky je přichystán dvojprogram – celodenní od 10 do 17 hodin na statku Lüftnerka, odpolední před Tropickým pavilonem.

Právě statek Lüftnerka bude ve znamení vítání léta. Soutěživí návštěvníci si určitě projdou naučnou stezku věnovanou letním zvykům, bylinkám a letní přírodě. Všichni, kdo správně odpoví, budou odměněni v cíli zajímavými cenami. V 11 a ve 14 hodin vystoupí na nádvoří statku v rámci celoročního cyklu Kultura českého venkova děti z folklorního souboru Úslaváček při Základní umělecké škole ve Starém Plzenci s pohádkovým pásmem Škaredý kominík.

Před Tropickým pavilonem se uskuteční ve 14 hodin volba Květinové dívky 2017 s bohatým doprovodným programem. O titul bude ve finálovém kole usilovat 14 děvčat ve věku od 12 do 16 let. Jde o dosud nejvyšší počet soutěžících, které postoupily z neveřejného semifinále.

Zoologická a botanická zahrada města Plzně hlásí novinku. V uplynulých dnech přicestoval ze zlínské zoo albín klokana rudokrkého a je k vidění s klasicky zbarvenými kolegy ve společné expozici v blízkosti výběhu šimpanzů a psů dingo.

První klokan žil v plzeňské zoo v polovině 60. let. „Ve větším množství druhů a kusů jsou v plzeňské zoo klokani chováni posledních 20 let. Současná kolekce má úctyhodných devět druhů ve třech velikostních stupních. Klokaní trpaslíky (klokánek krysí a králíkovitý), středně velké druhy (klokan rudokrký) i giganty jako klokan obrovský a rudý,“ řekl tiskový mluvčí Zoo Plzeň Martin Vobruba.

Málo chovanými druhy je klokan bažinný a novoguinejský klokan uru. Poprvé v ČR jsou od roku 2016 chováni i klokani velcí.

9. května se vylíhlo první a 11. května další dvě mláďata. Přišla na svět po zhruba půlroční inkubaci (vajíčka byla z listopadu 2016). Zatím žijí v chovatelském zázemí, v expozici Aqua tera je k vidění dospělá samička z plzeňského odchovu.

Hledá se pracovník na vrátnici-recepci Zoo Plzeň. Jedná se o dlouhodobý zástup za nemoc s výhledem na pracovní úvazek na dobu neurčitou. Nástup ihned. Kontakt: krblichova@plzen.eu.

Pozor, až do pondělí 5. června nelze parkovat u amfiteátru, týká se to i autobusů. Od 2. do 4.6. se nekonají vůbec sokolnické ukázky a nejezdí Zoo vláček. V těchto dnech je ulice Pod Vinicemi jednosměrná ve směru na Radčice.

Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad, který zajišťoval čerpání finančních prostředků z Evropské unie prostřednictvím Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad (ROP Jihozápad), pořádá ve spolupráci se Zoologickou a botanickou zahradou města Plzně Den dětí v ZOO. Akce se uskuteční ve čtvrtek 1. června pro děti z mateřských a základních škol i pro veřejnost. Tématicky je zaměřena na předškoláky, žáky prvního stupně základních škol, ale i starší děti a dospělé. Zúčastnit se jí může kdokoli, kdo do plzeňské ZOO zavítá.

„Od 9 do 14 hodin bude připraven soutěžní program pro mateřské a základní školy, konkrétně u pavilonu afrických a asijských expozic. Ve stánku ROP Jihozápad budou pro děti i dospělé připraveny vědomostní kvízy, slepá mapa Evropy, kvíz zaměřený na hlavní města států Evropské unie nebo jejich vlajky,“ uvedl Karel Hron, pověřený vedením Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad.

Den dětí se v ZOO Plzeň bude konat od 9 do 17 hodin. Po celý den bude pro veřejnost připraven bohatý program, který hned v úvodu zahájí předseda Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad a náměstek hejtmana Plzeňského kraje Ivo Grüner.

„Plzeňská ZOO byla v uplynulých letech významně zrekonstruována a rozšířena, a to právě díky podpoře z ROP Jihozápad. Před sedmi lety získala více než stodvacetimilionovou dotaci na projekt Africké a asijské expozice Zoologické a botanické zahrady města Plzně. V rámci něj byly vybudovány tři nové tematické okruhy pro návštěvníky ZOO Plzeň: Africká savana, Africký rovníkový prales a Asijská step. Každý okruh představuje návštěvníkům v rámci jednotlivých pavilonů podobu těchto oblastí, včetně typické fauny i klimatických podmínek. V prvních dvou etapách projektu bylo postaveno jedenáct nových pavilonů a ubikací, sestaveny dvě velké voliéry a menší voliéry pro drobné ptactvo. Ve třetí etapě nechala ZOO Plzeň upravit venkovní výběhy pro zvířata ustájená v nových pavilonech,“ řekl Ivo Grüner.

V sobotu 20. a v neděli 21. května prostoupí Zoologickou a botanickou zahradu města Plzně tradiční japonská kultura, bojová umění a gastronomie. Program 13. ročníku Dnů japonské kultury potrvá oba dny od 10 do 17 hodin.

Dny japonské kultury nabídnou návštěvníkům pestrou přehlídku samurajských soubojů v podání skupiny GORIN, lukostřelby KJÚDO, výroby tradiční keramiky raku, tvorby různých typů ikeban, krásu bonsaí, papírových skládanek origami, japonských šachových partií SHAGI a letos nově i bojového umění. V neděli se vrátí po dvouleté odmlce na scénu tradiční japonský čajový obřad.

foto: plzen.cz

Speciality japonské kuchyně budou mít zájemci možnost nejen ochutnat, ale podívají se i na to, jak vznikají a jaké suroviny se k jejich přípravě používají. Po oba dny bude možno zakoupit profesionálně připravené sushi a další speciality japonské kuchyně.

Novinkou letošního roku je účast dvou plzeňských zájmových uskupení BUDO – Cesta mečem a KARATEDÓ Steklý.
Program bude doprovázet průvodní slovo konferenciéra s informacemi o účinkujících, předváděných ukázkách a zemi, které bude víkend v zoologické a botanické zahradě věnován.

Nad Dny japonské kultury převzali záštitu náměstkyně hejtmana Plzeňského kraje Mgr. Ivana Bartošová a 1. náměstek primátora města Plzně Mgr. Martin Baxa.

Dobrá zpráva pro cyklisty. Rada města Plzně odsouhlasila přípravu a podání žádosti o dotaci z IROP na projekt „GREENWAYS Plzeň, etapa 2017-2018“, díky němuž mají vzniknout v Plzni další cyklostezky.

„Síť páteřních cyklotras v Plzni stále není dokončena a vykazuje řadu chybějících úseků. Výsledkem je nedostatečně využitý potenciál cyklodopravy, jejíž atraktivita je významně závislá na kvalitní infrastruktuře. Občanům Plzně a spádových sídel, kteří využívají cyklodopravu při cestě do zaměstnání, za službami nebo do škol, se výrazně zvyšuje časová náročnost dojížďky. Negativním efektem je souběžné vedení automobilové a cyklodopravy v hlavním dopravním prostoru, což způsobuje zvyšující se riziko nehodovosti pro uživatele. Budovaný systém GREENWAYS využívá koridory říčních niv pro vedení cyklostezek, které poskytují rovinatý terén v jinak kopcovitém terénu a zároveň přírodní prostředí v urbanizovaném prostoru,“ uvedl náměstek primátora pro oblast dopravy a životního prostředí Petr Náhlík.

Z hlavních podporovaných aktivit půjde především o výstavbu nových cyklotras, do kterých patří především zemní práce a pozemní komunikace – cyklostezky. Jedná se o dva stavebně oddělené úseky, doplňující systém GREENWAYS, a to úseku podél areálu ZOO Plzeň a úsek Hradiště – Radobyčice.  Úsek podél ZOO Plzeň je stezkou v šířce 3 až 4 metry a délce 0,75 kilometru, který je veden podél jižního okraje ulice Pod Vinicemi. Úsek začíná naproti spodnímu vstupu do ZOO a je ukončen před křížením ulice Pod Vinicemi a ulicí Radčická. Pro další část cykolostezky tj. pro úsek Pod Vinicemi – Radčická město letos vykoupilo pozemky, a po jeho vybudování bude ZOO bezpečně spojena s lávkou přes Mži, která bude dokončena v červnu letošního roku. Další GREENWAYS tj. Úsek Hradiště – Radobyčice je stezkou v šířce zhruba 3,5 metru a délce 0,71 kilometru, která je vedena od stávající lávky v Hradišti až po lom cesty do Radobyčic, kde navazuje na stávající zpevněnou polní cestu.

Celkové odhadované náklady na realizaci projektu jsou 22,525 milionu korun. Z toho je odhadovaná celková výše způsobilých nákladů pro IROP 12,475 milionu korun, výše dotace z IROP může dosáhnout max. 89,25 % z celkových způsobilých nákladů projektu, respektive maximálně 11,134 milionu korun.

Devatenácté plzeňské velbloudě přišlo na svět 18. března 2017. Samička, dcera Goldie a Mulisáka, dostala ve středu v Zoologické a botanické zahradě města Plzně jméno Anissa. Kmotrem je primátor města Plzně Martin Zrzavecký.

V sobotu 13. května po zimní přestávce opět startují Dny pravěkých technologií. Návštěvníci Zoologické a botanické zahrady v Plzni se mohou vydat na vzrušující cestu do hlubin prehistorie.

Pravěká osada nabídne malým i velkým možnost vyzkoušet si mnohé z technologií a činností, které naši předkové prováděli dnes a denně. „Například zpracování hlíny pro výrobu keramiky, výrobu keramických nádob a kamenných nástrojů, život v pravěkém domě a podobně. Celou atmosféru života v minulosti oživí pravěká hudba,“ slibuje Eliška Ventrubová z pořádajícího spolku Oživená (pre)historie.